Արարատ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AD Armenian Diaspora"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Ի | Խ | Ձ | Մ | Յ | Ն | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 100.

Ա

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Հայ կեանք եւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 110-122.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւնը Միացեալ Ընկերութեան կողմից։- 3000 ռուբլու փոխադրութիւնը վսեմ Տ. Պօղոս փաշայի կողմից։- Պարսից հոգևոր պետի մահուան մասին ցաւակցութիւն։- Ամերիկայի Առաջնորդի դրութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 601-604.

Անտօնեւիչ, Եօհան (1900) Լեհաստանի հայերը։ Աւստրօ-ունգարական կայսրութիւնը խօսքով և պատկերով. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 346-353.

Բ

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1877) Մանչեսթերաբնակ Հայք. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 464-468.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1878) Ի Վիէննայէ. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 112-116.

Բժշկեանց, Մ.Յ. (1877) Թէհրանաբնակ Հայք եւ Մահմէտական վրացիք. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 359-360.

Գ

Գալէմքեարեան, Գնէլ եպիսկոպոս (1914) Ռումանիոյ հայութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 628-632.

Գարկիւլեան, Կ.Յ. (1905) Ամերիկայի հայ գաղութը. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 810-812.

Գէորգ Եպիսկոպոս Եւրոպիոյ, (1899) Ռումանիոյ հայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 119-120.

Գէորգեանց , Մն. (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների սկսած 1916 թ. դեկտեմբերի 30-ից մինչև 1917 թ. փետրուարի 1-ը. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 254-255.

Դ

Դաւթեանց, Կարապետ Մարգարեան (1876) Կալկաթայէ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 39-40.

Թ

Թանդեան, Սահակ (1902) Լեհահայերի մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 282-292.

Թարգմանեան, Անտոն Ծ. Վ. (1875) Հայք ի Թրանսիլվինիա եւ ի Հունգարիա վաղ եւ արդի ժամանակաց մէջ. Արարատ, Է (Բ). pp. 75-78.

Թարգմանեան, Անտոն Ծ. Վ. (1875) Հայք ի Թրանսիլվինիա եւ ի Հունգարիա վաղ եւ արդի ժամանակաց մէջ. Արարատ, Է (Ա). pp. 38-40.

Ի

Իւթուճեան, Գէորգ արքեպիսկոպոս (1914) Եւրոպայի Հայոց առաջնորդութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 623-628.

Խ

Խմբագրական, (1917) Ազգային. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 55-62.

Խմբագրական, (1917) Աւստրալիա եւ Հայաստան. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 635-636.

Խմբագրական, (1916) Ամերիկան եւ հայերը:. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1910) Հնդկաստանի հայեր. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 316-318.

Խմբագրական, (1910) Ամերիկայի հայք. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 318-320.

Խմբագրական, (1910) Արտասահմանյան հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 510-514.

Խմբագրական, (1874) Վիճակագրութիւն. Արարատ, Է (Գ). p. 116.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (Թ). pp. 357-358.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 397-399.

Խմբագրական, (1875) Նուէր։-Վերադարձ։- Առաջնորդական փոխանորդք։-Ի Հնդկաստանէ. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 433-436.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 438-440.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 467-470.

Խմբագրական, (1912) Սսի Սրբազան կաթուղիկոսի թուղթը ամերիկահայ Կիլիկեցիներին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 277-282.

Խմբագրական, (1876) Կոնդակք ուղղեալք հայոց ի Մանչէսթէր. Արարատ, Ը (Գ). pp. 114-116.

Խմբագրական, (1875) Ի Մանչեսթէրէ։-Աբրահամ փաշա. Արարատ, Է (Ա). p. 38.

Խմբագրական, (1909) ա. Եկեղ. կալուածներ, բ. Թոփգաբուի ազգ. գրաւեալ կալուածները, գ. Վանի որբախնամ ընկ., դ. Հայ բող.և ազգ. Պատրիարքարանը, ե. Նամակ Զեյթունից, զ. Եգիպ. հայերը և Հայաստանի կարօտեալները, է. Երուսաղէմի գործեր, ը. Կիլիկիոյ կաթուղիկոսին խնդիրը, թ. Ի՞նչ կանցնի Կիլիկիոյ մէջ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 190-194.

Խմբագրական, (1875) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի։-Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի պաշտօնական ծանուցումն։-Դաւադրութիւն։-Ս.Էջմիածնի տպարանական ժողովոյ անդամք։-Ազդ։-Ի Մանչեսթէրէ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 461-467.

Խմբագրական, (1883) Եգիպտոսի ազգային գործերը. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 451-457.

Խմբագրական, (1877) Նպաստ Մանչէսթէրի հայոց. Արարատ, Թ (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1877) Նոր ձախորդութիւն ի Հնդկաստան. Արարատ, Թ (Ա). p. 36.

Խմբագրական, (1877) Ուղեւորութիւն չինաբնակ եւ հնդկաբնակ հայոց մէջ. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 234-238.

Խմբագրական, (1882) Սահմանադրութիւն եւ կարգադրութիւն ժողովրդեանն հայոց ի Ճաւա. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 271-280.

Խմբագրական, (1908) Տաճկահայոց ազգային և վարչական վիճակը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 46-52.

Խմբագրական, (1876) Ուծացեալ մերազնեայց համար։-Հայք ի Մանչեսթեր. Արարատ, Ը (Բ). pp. 76-80.

Խմբագրական, (1908) Տաճկահայոց դպրոցական խնդիրը կառավարութեան հետ. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 338-344.

Խմբագրական, (1907) Եգիպտահայք. Արարատ, Խ (Ա). p. 58.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Գ). pp. 244-247.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք։- Եգիպտահայք։- Կաթոլիկ հայք. Արարատ, Խ (Բ). pp. 139-142.

Խմբագրական, (1886) Հայերը Ասիայում. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 129-131.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Ե). pp. 433-434.

Խմբագրական, (1889) Կանոնադրութիւն։ Ծանոթութիւն. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 387-405.

Խմբագրական, (1906) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 118-120.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 321-324.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Դ). pp. 333-340.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 131-134.

Խմբագրական, (1905) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 134-136.

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի թեմը, Վանայ թեմը, Կեսարիայի թեմը, Բուլղարիոյ թեմը, Մշոյ թեմը, բարեգործութիւններ. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 411-416.

Խմբագրական, (1908) Տաճկահայոց եկեղեցական կալուածներու խնդիրը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 223-227.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 429-432.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 527-532.

Խմբագրական, (1894) Ազդ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). p. 389.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 812-817.

Խմբագրական, (1902) Հայ-կաթոլիկ եպիսկոպոսութեան հարցը Հունգարիայում։ Գալիցիայի Հայ-կաթոլիկ հասարակական փողերի վատնումն (Եղերերգութիւն մը ի Լեմպէրկ). Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 43-48.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Եւրոպայի հայ գաղութները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 352-355.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 617-622.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 884-885.

Խմբագրական, (1900) Աւստրիոյ Հայք. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 25-26.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Բ). pp. 83-90.

Խմբագրական, (1897) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տարագիր զաւակները. Արարատ, Լ (Ե). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 586-589.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցիներ։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 546-552.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Պարսկահայքում եւ հեռաւոր գաղութներում 1885 թուին։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 137-142.

Ձ

Ձլղատեան, Մկրտիչ քահանայ (1905) Եթովպիոյ հայոց հոգևոր հովիւը. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 819-821.

Մ

Մ. ա., (1903) Արդաբիլ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 92-95.

Մ.Վ.Մ., (1874) Համառօտ տեղեկութիւն Իտալիոյ Լիվօրնօ քաղաքի-գաղթական հայոց վերայ. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 435-436.

Մեքումեանց, Թովմաս Պ. (1876) Շնորակալութիւն եւ շնորհաւորութիւն. Արարատ, Ը (Ա). p. 40.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 707-717.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Պատասխան. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 528-533.

Մուշէ վարդապետ, (1913) Խօսուն թուեր կամ գեղեցիկ պատասխան. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1162-1171.

Յ

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Հայկական համերգ Փարիզում. Արարատ, Խ (Բ). pp. 142-147.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Հայերը գաղթում են Տաճկաստանից. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 665-666.

Ն

Նազարեանց, Էմմ. քահանայ (1907) Կ. Պոլսի 1907 թ. օրացոյցները. Արարատ, Խ (Ե). pp. 466-470.

Ս

Սահակ վարդապետ, (1882) Փորձուենք անցեալից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 265-271.

Սաֆրաստեան, Արշակ (1915) Աղօթք Մանչէստրի եկեղեցում. Ուէլտըն եպիսկոպոսի քարոզը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 857-859.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Ամերիկայի մեր բարեպաշտ ժողովրդին. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 712-713.

Վ

Վանցեան, Գրիգոր (1900) Աւստրիոյ կաթոլիկ Հայք։- Այց Լեմբերգի հայերին. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 291-295.

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 22-24.

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 70-72.

Տ

Տեր Ղազարեանց, Գիւտ Աբեղայ (1916) Դ.Անանուն։ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը 19-րդ դարում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 753-762.

Տէր Պողօսեան, Գր. (1915) Արմաւիրի չերքեզախոս հայերի անցեալի մասին - հայրենիքը և գաղթը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 205-211.

Տէր Պօղոսեան, Գր. (1915) Արմաւիրի չերքեզախօս հայերի անցեալի մասին - հայրենիքը և գաղթը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 365-381.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Արդի վիճակ հնդկահայոց. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 234-238.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Արդի վիճակ հնդկահայոց. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 180-183.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Հայք ի Կ. Պօլիս XX. դարու սկիզբը. գրեց Արծրունի. Փարիզ 1906. 67 էջ. Արարատ, Խ (Ե). pp. 460-464.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 539-556.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 277-288.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի։- Հայ կաթոլիկ եկեղեցի։- Հայ բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 722-725.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 820-833.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Հարաւային Ռուսաստանի հայերի գաղթականութեան պատմութեան համար նիւթերից. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 63-75.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 632-636.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Армянсія древности въ Аккермане (въ Бессарабіи). Л. М. Меликсетъ-Бековъ. Тифлисъ 1911. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 879-881.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 108.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 500-504.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Ազգային մատենադարան ԺԸ. Սև ծովու ռուսական եզերքը։ Գրեց Կ. Տիւրեան. Եր. Վիեննա 1895. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 76-78.

This list was generated on Tue Mar 2 13:07:13 2021 AMT.