Արարատ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AMS Armenian Massacres"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Խ | Կ | Հ | Մ | Պ | Ջ | Ս | Տ | Ք
Number of items at this level: 75.

Ա

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Թիւրքահայաստանի նոր ճգնաժամը. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 795-798.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Մեր որբերը. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 544-546.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Եօթանասունամեայ պառաւ կնոջ լուման. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 724-726.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի։- Քրիստոնեաները Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 782-784.

Արամ, (1915) Ազգիս Վեհափառ կաթողիկոսին ուղղած Արամի գրութիւնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 453-454.

Բ

Բինօն, Րընէ Մ. (1916) Հայերի բնաջնջումը։ Գերմանական մեդօթ.- Թիւրքական գործ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 65-86.

Բինօն, Րընէ Մ. (1916) Հայերի բնաջնջումը։ Գերմանական մեդօթ.- Թիւրքական գործ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 233-260.

Գ

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Հայրապետի դիմումները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 170-177.

Խ

Խմբագրական, (1916) Կոտորածների նկարագիրներ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 366-368.

Խմբագրական, (1916) Զեկուցում Մաշ ուղարկուած յանձնաժողովի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 566-586.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 304-306.

Խմբագրական, (1915) Հայկական հարց: Երեք պետութեանց պատմական հեռագիրը հայկական կոտորածների առթիւ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 302-304.

Խմբագրական, (1915) Հայերի կոտորածը Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 170.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 177-178.

Խմբագրական, (1915) Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթուղիկոսի՝ վերջերս ստացած պաշտօնական նամակից քաղուածք. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 455-457.

Խմբագրական, (1915) Վանի շրջանային վարչութեան դիմումը հայ ժողովրդին. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 457-460.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 562-567.

Խմբագրական, (1915) Ֆրանսիացիների կոչը հայերին նպաստելու համար. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 859-860.

Խմբագրական, (1909) Դէպքերը Տաճկաստանում և հայկական ջարդը. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 374-381.

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 525-540.

Խմբագրական, (1909) Կոչ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 692.

Խմբագրական, (1914) Քրդական շարժումն։- Տարօնի և Բաղէշի առաջնորդների նամակը. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 406-420.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 125-128.

Խմբագրական, (1905) Կոնդակք Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 299-306.

Խմբագրական, (1909) ա. Կիլիկիայի կոտորածները, բ. Սանասարեան վարժարան գ. Մշոյ վիճակ, դ. Տուլլասար գիւղի սովը, ե. Առանց մաքսի հացահատիկի՝ Ռուսիայից Էրզրումի նահանգը արտահանութիւնը, զ. Պապի նուէրը Կիլիկիայի տառապեալներին, է. Սոի Սահակ կաթուղիկոսի հրաժարականը և նրա պատճառները, ը. Յետնեալ տուրք Երուսաղէմի թ. զինւորական տուրքի գանձումն, ժ. Երուսաղէմի խնդիրը նախարարաց խորհրդոյ յանձնուած, ժա. Փոխադարձ այցելութիւններ Գր. Տ. Եղիշէ եպիսկոպոսի պատրիարք ընտրուելն ու պաշտոն ստանձնելը։. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 663-680.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցիներ։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 546-552.

Խմբագրական, (1897) Կէս միլիոն Զուիցերացիների ուղերձը հայոց օգտին. Արարատ, Լ (Դ). pp. 151-153.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 284-290.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 328-334.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 380-384.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 8-11.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Զ). pp. 270-274.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Վաւերագրեր- 1895 աղետալի տարին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 418-424.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 463-476.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 521-530.

Խմբագրական, (1897) Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи Армянамъ. (Եղբայրական օգնութիւն Տաճկաստանում վնասուած հայերին). Մոսկուա, 1897 ամի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 489-494.

Կ

Կորզբէրգ, Հանս (1900) Մեր դարու ամենախայտառակ գայթակղութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 336-338.

Հ

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Մ

Մարտիրոսեան, Նազարէթ (1915) Յուշքերն ու յուշերը Եփրատի ափերէն. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 567-569.

Մուշեղ եպիսկոպոս , (1909) Կոչ արտասահմանի եւ ամբողջ Հայութեան արիւնազանգ Կիլիկիային համար. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 549-551.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Բագուի աղէտը և հոգևորականի զէնքը. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 128-130.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ։- Նախաբան. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 33-41.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 108-116.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 139-153.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 194-212.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 263-278.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 308-321.

Պ

Պապաճանեան, Առաքել (1915) Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 150-169.

Պապաճանեան, Առաքել (1915) Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 573-585.

Ջ

Ջեյմս, Բրայս (1916) Հայկական կոտորածներ: Խոսած է Լօրդ Ջեյմս Բրայս Լօրդերի պալատի մէջ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 87-95.

Ս

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 521.

Տ

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 306-311.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Christiiche Welt-ի 31 հ.-ում յառաջ են բերուած երկու նամակներ. Արարատ, Լ (Թ). pp. 403-405.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Քաղուածքներ Christliche Welt թերթի մէջ հայոց մասին տպագրուած յօդուածներից. Արարատ, Լ (Ը). pp. 366-369.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 536-539.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 899-912.

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ (1914) Zwei Vorträge über die historische und kulturelle Bedeutung des armenischen Volkes, von Freiherrn M. Kapri. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 753-756.

Ք

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 341-347.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 419-428.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 528-532.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 651-659.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 727-734.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 857-866.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 957-965.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1068-1076.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1162-1172.

Քաջբերունի, (1912) Կռզէն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 54-62.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 954-959.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 868-878.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1037-1043.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 226-233.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 500-504.

This list was generated on Sat Mar 6 17:42:15 2021 AMT.