Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | P | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items at this level: 585.

Խմբագրական , (1894) Տեսութիւն Ս. Աւետարանի վրայ. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 137-141.

Մասիլեօն , (1876) Անմահութիւն հոգւոյ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 123-126.

Տրեօլչ , Էռնստ (1907) Կրօնի եւ կրօնի գիտութեան էութիւնը ըստ Տրեօլչի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 581-600.

P

Pessimist, (1918) Կրօն. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 100-123.

Ա

Ա.Վ., (1879) Կրօն եւ գիտութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 333-339.

Աբեղեան, Արտաշէս (1904) Կրօնները Ճապոնիայում. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 439-454.

Ադամեան, Մերկերիոս (1898) Պատարագ բառին ծագումը. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 183-186.

Ալթունեան, ԳԷորգ (1913) Միջին դարերից դէպի նոր ժամանակները. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 605-631.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։ Կանխաճառ բանիս. Արարատ, Դ (Ա). pp. 7-15.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։. Արարատ, Դ (Բ). pp. 45-50.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Դ (Գ). pp. 89-94.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Ե). pp. 173-181.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Զ). pp. 221-228.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Է). pp. 261-264.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Ը). pp. 301-305.

Աղայեանց , Ղ. (1869) Մի քանի խօսք մեր սիրելի ազգակիցներին. Արարատ, Բ (Ա). pp. 1-3.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Տառապանքի երկիրը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 441-443.

Աղափիրեան, Գ. Ե. (1881) Ուրիշի ունեցածի վերայ աչք չդնել, թող թէ կպչել. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 245-254.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1880) Աստուծոյ ճանապարհները. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 418-426.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1881) Հատուցումն. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 97-108.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1881) Ապագայ. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 631-640.

Աղբալեանց, Ն. (1905) Վլ. Սոլովևը ներողամտութեան մասին. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 353-362.

Աղբալեանց, Ն. (1905) Վլ. Սոլովևը ներողամտության մասին. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 266-271.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1917) «Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի պատճառ հիմնարկութեան սրբոյ եկեղեցւոյ». Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 199-204.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1906) Աղերս առ Աստուած. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 212-216.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 120-127.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 176-180.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 218-222.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 250-256.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 84-88.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1897) «Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ» շարականի բաղդատութիւնը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 234-240.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Մեծացուսցէք ծննդեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 229-232.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 275-280.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 325-328.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 374-376.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 418-424.

Անանիա եպիսկոպոս, (1903) Ձայն բարբառոյ յանապատի, պատրաստ արարէք զճանապարհ Տեառն եւ ուղիղ արարէք զշաւիղս Աստուծոյ մերոյ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 18-27.

Անանիա եպիսկոպոս, (1903) Ձայն բարբառոյ յանապատի, պատրաստ արարէք զճանապարհ Տեառն եւ ուղիղ արարէք զշաւիղս Աստուծոյ մերոյ. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 133-140.

Աշոտ եպիսկոպոս, (1917) Նոր տարի. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 33-38.

Աշոտ եպիսկոպոս, (1918) Հիմնական յառաջադիմութեան եւ քաղաքակրթութեան միակ ուղին. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 38-48.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 227-229.

Արամ, (1876) Ի Բաքու քաղաքէ. Արարատ, Թ (Է). pp. 270-271.

Արամ, (1876) Մշակի վերադարձը ի թիւն 16. Արարատ, Թ (Է). pp. 261-267.

Արիստակէսեան, Յարութիւն (1883) Հայ բողոքական հասարակութիւն եւ ամերիկեան միսիօնարք. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 263-271.

Արշէն էրէց, (1894) Գիւղական քահանայի քարոզ. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 71-74.

Արտակ վարդապետ, (1913) Յիսուս Քրիստոսի էութիւնը. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1010-1012.

Արտակ վարդապետ, (1910) Համբարձման պատմութիւնը. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 396-398.

Բ

Բաղդասարեանց, Բաղդասար Մանուկեան (1872) Նուէր իմ նորընծայ եղբայրներին. Արարատ, Դ (Ա). pp. 17-18.

Բաստամեանց, Վահան աբեղայ (1872) Մի քանի խօսք իմ աբեղայութեան առիթով. Արարատ, Դ (Դ). pp. 139-146.

Բարխուդարեան, Մակար եպիսկոպոս (1901) Ընտանեկան խաղաղութեան մասին. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 68-75.

Բարս, Ե. Պաստօր and , (1912) Նոր բարոյականը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 594-603.

Բերթոլետ, ԱլֆրԷդ (1902) Քրիստոնէութիւն եւ բուդդայականութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 639-658.

Բերսիէ, (1891) Հնազանդութիւն. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ). pp. 639-660.

Բերսիէ, (1891) Հարստութիւն եւ աղքատութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 507-525.

Բերսիէ, (1892) Այրիի եւ նրա կատարեալ տուրքի մասին. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 493-510.

Բերսիէ, (1891) Երկրի աղը. Արարատ, ԻԴ (Ա). pp. 1-18.

Բերսիէ, (1894) Զղջացող աւազակը. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 270-278.

Բերսիէ, (1894) Կայինի պատասխանը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 303-309.

Բերսիէ, (1894) Կայինի պատասխանը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 330-336.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 278-292.

Բողդանեանց, Ավագ Մ. Ստեփանեան (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 275-276.

Բուլգակով , Սերգեյ (1908) Ինտելլիգենցիա եի կրօն. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 512-536.

Բրայս, Ջէմս (1905) Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 56-71.

Բրայս, Ջէմս (1905) Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 147-159.

Բրայս, Ջէմս (1905) Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 253-266.

Բրայս, Ջէմս (1905) Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 455-459.

Բրայս, Ջէմս (1905) Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 341-352.

Բօսիւէ, (1887) Քարոզ մահուան վերայ. Արարատ, Ի (Ա). pp. 5-13.

Բօսիւէ, (1887) Քարոզ մահուան վերայ. Արարատ, Ի (Բ). pp. 49-58.

Գ

Գ., (1908) Սահակ ա. քահանայ Սահակեանց.-Հին ուխտ, սրբազան պատմութիւն. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 711-713.

Գ. Ե. Ա., (1878) Հաւատոյ պարզութիւնը. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 401-405.

Գ. Ս., (1895) Մի նոր կրօնական թատրերգութիւն. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 226-229.

Գ. ա., (1917) Ապաշխարութեան օրերին. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 97-102.

Գ. ա., (1917) «Ես յաղթեցի աշխարհի». Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 292-293.

Գ. վ., (1917) Վաստակեալների հանգուցիչը. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 606-608.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Յովհաննու յայտնութեան կանոնական արժէքի եւ եկեղեցական ըմբռնման հարցի առիթով. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 117-132.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարերի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 317-332.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան գրքի կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 531-551.

Գելլեր , Եդուարդ (1888) Թէ Պետրոս Առաքեալը երբէք Հռոմ չէ եկել. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 582-591.

Գէորգ վարդապետ, (1917) «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն». Արարատ, Ծ (Ա). pp. 28-33.

Գիւլզատեանց, Սամուէլ (1877) Խօսնակն աւարայրի. Արարատ, Թ (Բ). pp. 73-74.

Գիւտ աբեղայ, (1917) Համագործակցութիւն. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 49-54.

Գիւտ աբեղայ, (1917) Ազգային եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 114-118.

Գիւտ վարդապետ, (1917) Կրօնական ճգնաժամը. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 624-635.

Գիւտ վարդապետ, (1917) Սօցիալիստները եւ կրօնը. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 713-724.

Գնունի, Ս. (1880) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 497-504.

Գնունի, Ս. (1881) Ապաշխարհութիւն. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 49-55.

Գնունի, Ս. (1880) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 527-536.

Գնունի, Ս. (1881) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 4-15.

Դ

Դօբրօտվօրսկի, (1882) Хлысты-Մտրակողներ. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 419-427.

Ե

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Աղերս առ Տեր. Արարատ, Բ (Ա). pp. 9-12.

Երզնկեան, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 392-403.

Երզնկեան, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 541-547.

Երզնկեանց, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում։ (Երախտագիտական նուէր մեծ Պ. Մկրտիչ Սանասարեանցին). Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 348-358.

Թ

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1881) Մեր կղերն եւ իւր կոչումը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 595-602.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Առաքելութիւնք ի Հայաստան. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 53-63.

Թումանեան, Միք. (1918) Կրօնական գիտակցութեան կրիզիսը եւ մեր եկեղեցին. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 32-37.

Լ

Լութարդ, (1890) Մարդը եւ իւր բնական ու բարոյական էակութիւնը. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 529-555.

Խ

Խ. Վ., (1898) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 34-38.

Խ. Վ. Գ. Ա. , (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Բ). pp. 43-45.

Խ. Վ. Գ. Ա. , (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Գ). pp. 83-85.

Խ.Վ.Գ.Ա., (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Ա). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1868) Եկեղեցական հանդէս. Արարատ, Ա (Բ). pp. 14-16.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Բ). pp. 12-22.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածապաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Զ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց. Արարատ, Բ (Բ). pp. 36-39.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Գ). pp. 49-52.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Դ). pp. 73-78.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Ե). pp. 97-101.

Խմբագրական, (1868) Կրօնական. Արարատ, Ա (Ա). pp. 2-5.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Դ). pp. 49-50.

Խմբագրական, (1869) Նոր Տարի շնորհաւոր,Նոր Ոգի բեղմնաւոր. Արարատ, Ա (Թ). pp. 117-120.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Ա (Ժ). pp. 137-141.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց. Արարատ, Բ (Ա). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Ե). pp. 149-151.

Խմբագրական, (1869) Պատճէն պատասխանւոյ Առաջնորդին Կարուց առ Գերապայծառն Արդվնոյ. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 174-175.

Խմբագրական, (1870) Բան զրպարտութեան Լիբանանցի Կարծեցեալ Հայր Քերովբէի առ ազգն հայոց և առ վեհատեսուչն Բերիա քաղաքի Սիմէօն Արքեպիսկոպոսն. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1870) Բան զրպարտութեան Լիբանանցի Կարծեցեալ Հայր Քերովբէի առ ազգն հայոց և առ վեհատեսուչն Բերիա քաղաքի Սիմէօն Արքեպիսկոպոսն. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 265-266.

Խմբագրական, (1870) Ի Տիրացու Գրիգոր Մեծիմաստ Վարժապետ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 266-267.

Խմբագրական, (1870) Օրական անցից վրայ տեսութիւն մը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 283-286.

Խմբագրական, (1870) Կաթոլիկ Ազգայնոց որոշած ընթացքը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 286-287.

Խմբագրական, (1870) Հայ-Հռովմէական եղբարք. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 287-289.

Խմբագրական, (1870) Կաթոլիկ ազգայինք. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1870) Հարստահարութիւնք ի Նինուէ (Մուսուլ) ի վերայ Հայադաւան Ասորւոց ի կողմանէ Հռովմէադաւանից. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 310-311.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք յարմարեալ հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Գ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1871) Բովանդակութիւն երրորդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 402-403.

Խմբագրական, (1871) Կրօն եւ մարդ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 5-8.

Խմբագրական, (1871) Վանօրայք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1871) Ճառ դամբանական. Արարատ, Դ (Գ). pp. 180-181.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1918) Վրաց Կիւրիօն կաթուղիկոսի գրութիւնը. Վեհափառ Հայրապետի և Պարսից Շահի փոխանակած հեռագրները. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). ներդիր էջ 16-ից հետո.

Խմբագրական, (1879) Նոր տարու վերայ մտածմունք. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 1-10.

Խմբագրական, (1879) Սիրէ՛ քո անձը. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 57-71.

Խմբագրական, (1879) Սրտի ցաւ չճանաչուած ու չգնահատուած լինելու պատճառով. Արարատ, ԺԲ (Գ). pp. 105-116.

Խմբագրական, (1879) Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 180-189.

Խմբագրական, (1879) Նախասահմանութիւն կամ վերին տեսչութիւն. Արարատ, ԺԲ (Զ). pp. 237-246.

Խմբագրական, (1879) Նախախնամութիւն. Արարատ, ԺԲ (Է). pp. 283-290.

Խմբագրական, (1879) Ցաւ քաշողի մխիթարութիւնը. Արարատ, ԺԲ (Ե). pp. 193-201.

Խմբագրական, (1879) Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն. Արարատ, ԺԲ (Ե). pp. 210-217.

Խմբագրական, (1917) Ազգային. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 119-128.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատւութիւններից. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). p. 94.

Խմբագրական, (1879) Աստուծոյ առաջնորդութիւնը. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 373-380.

Խմբագրական, (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 103-111.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 111-113.

Խմբագրական, (1917) Կրօնական ոգիին վերածնութիւնը ֆրանսական բանաստեղծութեան մէջ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 441-447.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 497-498.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 637-644.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 725-734.

Խմբագրական, (1917) Կրօն. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 790-805.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի։ - Հրէական. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 63-64.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Դ). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի։ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 670-672.

Խմբագրական, (1873) Նորապսակ Եպիսկոպոսունք. Արարատ, Ե (Դ). p. 158.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Դ). pp. 159-160.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1873) Տարեդարձ. Արարատ, Զ (Զ). pp. 237-239.

Խմբագրական, (1873) Ի Զէյթունէ (Ուլնիա)։ Ներել. Արարատ, Զ (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1916) Սերբիական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). p. 823.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Ը). pp. 305-306.

Խմբագրական, (1873) Պառակտումն ի Մխիթարեանս։ Վսեմ. Նուպար փաշա. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1879) Մարդկային հոգսեր. Արարատ, ԺԲ (Ժ). pp. 421-428.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). p. 672.

Խմբագրական, (1879) Մարդիս քաշածները մեղաւոր չեղած տեղը. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). pp. 517-524.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 134-137.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 447-452.

Խմբագրական, (1913) Տարեմտի խորհրդածութիւն. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 16-22.

Խմբագրական, (1916) Պատասխանի լատինացոց թխտոյն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 418-423.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի։ Ռուսաց եկեղեցու բարենորոգութեան խնդիրը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 51-63.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 223-230.

Խմբագրական, (1916) Բոլգարական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). p. 231.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 822-823.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 819-822.

Խմբագրական, (1915) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 20-23.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 349-354.

Խմբագրական, (1916) Անգղիական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 354-359.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 359-365.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 555-557.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). p. 557.

Խմբագրական, (1916) Ֆրանսիական բանակի քահանաները. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 558-559.

Խմբագրական, (1880) Իմաստունի պատերազմը իւր գլխին եկած բաների հետ. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 49-55.

Խմբագրական, (1913) Լեռան քարոզը. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 702-704.

Խմբագրական, (1910) Փրկչի ծննունդը. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 10-14.

Խմբագրական, (1880) Պաստօրի (քահանայի) պատմութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 146-153.

Խմբագրական, (1880) Մարդիս գլխին եկած փորձանքների արժեքը. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 185-192.

Խմբագրական, (1880) Մարդիս իւր վիճակի ստեղծողն իւր կողմից. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 233-240.

Խմբագրական, (1880) Կեանքի գինը մարդիս համար. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 281-288.

Խմբագրական, (1880) Խղճմտանքի զօրութիւնը. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 518-526.

Խմբագրական, (1910) Ամուսնութիւն. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 119-127.

Խմբագրական, (1910) Լեռան քարոզը. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 205-213.

Խմբագրական, (1881) Անաստուածների զղջումն եւ դարձը. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 519-522.

Խմբագրական, (1881) Կրօնագիտութեան կարեւորութիւն եւ կրօնուսուցիչք. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 539-543.

Խմբագրական, (1881) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 607-614.

Խմբագրական, (1882) Վեհանձնութիւն կամ մեծահոգիութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 90-101.

Խմբագրական, (1882) Ինքնաճանաչութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 165-178.

Խմբագրական, (1882) Ինքն իւր վերայ իշխելը, կամ ինքն իւր գլխի տէրը լինելը. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 217-229.

Խմբագրական, (1882) Վերջը միտք արա. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 313-326.

Խմբագրական, (1882) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 348-351.

Խմբագրական, (1882) Քրիստոնէի մխիթարութիւնը իւր կեանք ունեցած միջոցին ու իւր մահուան ժամանակն. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 361-373.

Խմբագրական, (1882) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 395-401.

Խմբագրական, (1882) Մահից վախենալը. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 409-419.

Խմբագրական, (1882) Յաւիտենական կեանքի մասին ակնարկութիւններ. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 457-469.

Խմբագրական, (1875) Բողոքական քարոզչաց խարդախութեանց մի պատկէր եւս. Արարատ, Ը (Ը). pp. 319-320.

Խմբագրական, (1875) Ի Նոր Ջուղայէ. Արարատ, Ը (Ը). pp. 313-316.

Խմբագրական, (1883) Մեղաւորի յաղթանակը. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 1-22.

Խմբագրական, (1883) Առաքինի մարդի յաղթանակը. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 73-84.

Խմբագրական, (1909) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 16-24.

Խմբագրական, (1883) Մարդիս իւր եւ ուրիշների ունեցած արժանաւորութիւնները. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 121-132.

Խմբագրական, (1883) Ուրիշների հետ չկառավարուող մարդը. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 165-176.

Խմբագրական, (1876) Փունջք ի մատենագրութեանց։ Համառօտութիւն զանազանասէռ առաջարկութեանց։- Յաղագս տիեզերաց. Արարատ, Թ (Զ). pp. 220-222.

Խմբագրական, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 122-132.

Խմբագրական, (1883) Ինչո՞ւ համար էն կեանքը մեզ համար գաղտնիք պիտի մնայ. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 373-383.

Խմբագրական, (1888) Երկրիս բնակիչներն ու նոցա կրօններն. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 518-527.

Խմբագրական, (1876) Արդեօք մարդկային փրկութեան համար հարկաւո՞ր էր աստուածային օգնութիւնը. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 444-448.

Խմբագրական, (1912) Իմաստունի ընծաները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1071-1076.

Խմբագրական, (1909) Աստուծոյ արդարութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 570-583.

Խմբագրական, (1884) Վերջին կամք. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 57-66.

Խմբագրական, (1884) Յանկա՞րծ մեռնելն է լաւ, թէ երկար հիւանդութիւններ ու նեղութիւններ քաշելուց յետոյ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 137-145.

Խմբագրական, (1882) Առաքինութեան համար արիասրտութիւն. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 43-53.

Խմբագրական, (1911) Երուսաղէմ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 45-47.

Խմբագրական, (1885) Իրաւացի եւ անիրաւացի սեպհականութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 185-196.

Խմբագրական, (1885) Խղճմտանքի զօրութիւնը. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 49-58.

Խմբագրական, (1889) Ազգերի գլխին եկածն ու գալիքը. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 299-307.

Խմբագրական, (1889) Կեանքի գիտութիւնների հետ անհամաձայն չլինելու եւ միմեանց հետ հաշտեցնելու մասին։- Ի ծնունդն Քրիստոսի. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 8-14.

Խմբագրական, (1889) Նոր տարի. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 1-8.

Խմբագրական, (1885) Ամօթխածութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 334-344.

Խմբագրական, (1890) Հաւասարամիտ լինելն. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 1-11.

Խմբագրական, (1911) Լուսաւորեաց, լուսաւորեաց Երուսաղէմ. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 531-535.

Խմբագրական, (1885) Աշխարքիս մարդոց արած դատողութիւնն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 529-539.

Խմբագրական, (1889) Մարդոց լեզուն. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 129-139.

Խմբագրական, (1890) Յաղագս անձնասպանութեան. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 57-88.

Խմբագրական, (1890) Ի զգուշութիւն. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 162-167.

Խմբագրական, (1911) Մանուկ Յիսուսը տաճարում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 814-819.

Խմբագրական, (1886) Նոր տարի օրը. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 2-9.

Խմբագրական, (1886) Հակառակորդներին յաղթելը. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 49-56.

Խմբագրական, (1886) Երեւոյթ եւ իսկութիւն. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 98-105.

Խմբագրական, (1890) Աղօթքի ներգործութեան մասին. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 418-436.

Խմբագրական, (1886) Աշխարհքս քո հայելին. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 146-154.

Խմբագրական, (1890) Անհաւատութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 585-598.

Խմբագրական, (1890) Կեղծաւորի կեանքը. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 647-657.

Խմբագրական, (1886) Մարդուս իւր սիրտը քարացնելն ու անզգայացնելը. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 194-201.

Խմբագրական, (1886) Հաստատամտութիւն ու փոփոխամտութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 329-338.

Խմբագրական, (1886) Դժուար օրերումը սրտի մխիթարութիւն ու հանգստութիւն. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 289-296.

Խմբագրական, (1911) Պետրոսի ուրացութիւնը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 894-898.

Խմբագրական, (1886) Մեռնելն ինձ շա՜հ է. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 473-482.

Խմբագրական, (1891) Ճանաչումն հոգիով. Արարատ, ԻԴ (Ե). pp. 229-243.

Խմբագրական, (1891) Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 553-558.

Խմբագրական, (1887) Ապերախտութիւն. Արարատ, Ի (Գ). pp. 147-158.

Խմբագրական, (1889) Ինչո՞ւմն է երջանկութիւնը. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 543-552.

Խմբագրական, (1892) Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 19-26.

Խմբագրական, (1889) Կիրք. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 531-543.

Խմբագրական, (1887) Աշխարհս յաւիտենական կեանքի հայելին է. Արարատ, Ի (Զ). pp. 241-250.

Խմբագրական, (1887) Յաւիտենական կեանքի վերայ մտածութիւն. Արարատ, Ի (Է). pp. 289-299.

Խմբագրական, (1885) Խօհեմութիւն խօսքի մէջ. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 137-145.

Խմբագրական, (1885) Կամայական մտածմունքների վտանգը. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 378-388.

Խմբագրական, (1885) Գերագոյն բարին. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 425-434.

Խմբագրական, (1887) Երկրաւոր բաղդաւորութեան բարիք. Արարատ, Ի (Թ). pp. 381-391.

Խմբագրական, (1891) Նախանձ. Արարատ, ԻԴ (Դ). pp. 169-182.

Խմբագրական, (1887) Մարդս եւ իւր գործն. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 429-437.

Խմբագրական, (1887) Ճառ որ ասուած է սուրբ Աստուածածնի աւետման տօնի օրը. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 438-443.

Խմբագրական, (1887) Բաղդաւոր լինելու արուեստը. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 513-523.

Խմբագրական, (1887) Տարւոյ վերջը. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 523-532.

Խմբագրական, (1885) Խոհականութիւն. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 91-97.

Խմբագրական, (1907) Աստուծոյ արդարութիւնը. Արարատ, Խ (Դ). pp. 310-313.

Խմբագրական, (1888) Կրօն. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 13-17.

Խմբագրական, (1888) Ճշմարտութիւն. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 71-79.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Զ). pp. 526-527.

Խմբագրական, (1888) Ծերութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 205-215.

Խմբագրական, (1888) Մարդուս գոհ լինելն իւր ունեցած վիճակովը. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 389-398.

Խմբագրական, (1888) Պատմութիւն սուրբ խաչին Հացունեաց, զոր էառ ի Հերակլայ կայսերէն Բիւրեղ տիկինն Սիւնեաց. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 399-404.

Խմբագրական, (1893) Ազգային։-Քննութիւն սրբազան Սիւնհոդոսիս բան (Ա). Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 184-196.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 753-756.

Խմբագրական, (1888) Աշխարհիս բնակիչներն ու իրանց կրօններն. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 742-753.

Խմբագրական, (1889) Մեզանից առաջ եղած մարդոց ու մեր պապերի գործերն. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 14-23.

Խմբագրական, (1889) Համանգղիական եկեղեցական ժողով. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 23-33.

Խմբագրական, (1889) Քրիստոնեան ու ժամանակը. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 241-252.

Խմբագրական, (1889) Թէ ի՜նչպէս է դատում Աստուած աշխարհիս ազգերին. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 419-428.

Խմբագրական, (1889) Մեր հոգու եւ սրտի յուզմունքի վրայ ուղիղ դատողութիւն տալն. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 475-483.

Խմբագրական, (1889) Ուրախութիւն վայելելը. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 645-656.

Խմբագրական, (1887) Մաքուր հոգին Աստուած կտեսնի։ Մի մտածութիւն առաւօտը. Արարատ, Ի (Ը). pp. 333-343.

Խմբագրական, (1906) Արարչի աւանդը. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 219-225.

Խմբագրական, (1906) Քրիստոսի հետքով. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 503-516.

Խմբագրական, (1906) Քրիստոսի հետքով. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 383-395.

Խմբագրական, (1906) Այլազգիների և այլադաւանների հարցերը Ռուսաստանի արմատական բնակչութեան շահերի տեսակէտից. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 587-597.

Խմբագրական, (1906) Քրիստոսի հետքով. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 677-699.

Խմբագրական, (1889) Մարդոց տուած խորհուրդն ու Աստուծոյ կամքը. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 185-194.

Խմբագրական, (1906) Քրիստոսի հետքով. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 847-852.

Խմբագրական, (1906) Ապաշխարութիւն. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 852-858.

Խմբագրական, (1904) Անպտուղ թզենին. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 7-12.

Խմբագրական, (1904) Այգու չար մշակները. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 104-108.

Խմբագրական, (1905) Ամենամեծ տնտեսութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 113-125.

Խմբագրական, (1894) Մրմունջք ի յիշատակ տօնի սրբոց Ղեւոնդեանց. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 50-52.

Խմբագրական, (1904) Այլ եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 764-765.

Խմբագրական, (1904) Ժամանակի արժէքը. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 935-939.

Խմբագրական, (1909) ա. Ազգաբնակութեան աճ. Ֆրանսիայում բ. Նոր աղանդ գ. Կողոպուտը Մեսսինայում. դ. Կողբի երկաթուղային գիծը. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 289-292.

Խմբագրական, (1909) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1895) «Արարատ»ի ԻԸ տարեմուտը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 30-32.

Խմբագրական, (1901) Բարի ընտրութիւն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 205-207.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Հռովմէակն եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 282-287.

Խմբագրական, (1893) Նոր տարի. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 3-6.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1895) Պէ՞տք է արդեօք անջատել բարոյականութիւնը կրօնից. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 301-303.

Խմբագրական, (1895) Աղօթքը տրտմութիւն փարատելու դեղ է. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 360-364.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական մամուլը քրիստոնեաների եւ մահմէտականների յարաբերութեանց մասին։ Տաճիկների եւ քրիստոնեանների թշնամութեան պատճառները Օսմանեան տէրութեան մէջ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 371-374.

Խմբագրական, (1895) Թուղթ Կորնթացոցն առ Պօղոս. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 396-398.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 343-346.

Խմբագրական, (1905) Այլ եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1905) Պետերբուրգի քահանաների կողմից. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1008-1014.

Խմբագրական, (1902) Մեղաւորի դարձը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 604-607.

Խմբագրական, (1906) Աստուծոյ մասին. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 493-498.

Խմբագրական, (1906) Եկեղեցական զգեստների ծագման ժամանակի մասին. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 557-573.

Խմբագրական, (1906) Բարութեան աճումը։-Աւետարանը պատմութեան մէջ։-Բարեկենդան։-Ապաշխարութեան քարոզիչը. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 655-676.

Խմբագրական, (1892) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 480-482.

Խմբագրական, (1906) Եկեղեցական զգեստների ծագման ժամանակի մասին. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 733-751.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1902) Աւանդութիւն ի հրէիցն՝ առնել ողորմութիւն եւ գտանել զողորմութիւն յԱստուծոյ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1023-1024.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1172-1178.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Տաճկաստանում ի՛նչպես են բռնադատում հայերին մահմեդականութիւն ընդունելու. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 120-124.

Խմբագրական, (1896) Քահանայ-ուսուցիչ. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 185-187.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 187-191.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1901) Յորդոր չարութեան և բամբասանքի դէմ. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 399-403.

Խմբագրական, (1901) Այլեւայլք. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 525-526.

Խմբագրական, (1894) Տեսիլ Ենովքայ արդարոյն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 369-373.

Խմբագրական, (1898) Սուրբ կոյս Սանդուխտ, նրա նոր շարականները եւ նրանց հեղինակը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 93-95.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Բ). pp. 83-90.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 172-173.

Խմբագրական, (1897) Լամբէթի ժողով։- Թուղթ շրջաբերական. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 391-400.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 401-405.

Խմբագրական, (1897) Մեղքի իսկական նշանակութիւնը. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 467-469.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 481-489.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 519-521.

Խմբագրական, (1899) Հաւատոյ մարտը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 53-55.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 8-11.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 124-128.

Խմբագրական, (1897) Կենդանի հովուութիւն. Արարատ, Լ (Դ). pp. 173-174.

Խմբագրական, (1898) Մ՛ի կալ հակառակ չարին. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 180-183.

Խմբագրական, (1898) Ծիսական խնդիրների վերաբերեալ մի քանի հարցեր. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 186-187.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1898) Հաւատը եւ հրաշքը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 380-383.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 156-162.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 204-210.

Խմբագրական, (1898) Անապական և անկողոպտելի գանձը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 331-334.

Խմբագրական, (1899) Հակակրոնական եւ ղաւանափոխական շարժումը մեր մեջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 186-190.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Պարսկահայքում եւ հեռաւոր գաղութներում 1885 թուին։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 59-66.

Խմբագրական, (1918) Բովանդակութիւն ապրիլ-դեկտեմբեր 1918թ. Արարատ, ԾԱ (Դ-ԺԲ). p. 170.

Խմբագրական, (1919) Բովանդակութիւն յունուար-դեկտեմբեր 1919թ. Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). p. 2.

Խմբագրական, (1915) Կաթոլիկ եկեղեցի։ Բենեդիկտ XV Պապի առաջին թուղթը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 23-24.

Խոստիկեան, Միսակ (1908) Արարչագործութեան պատմութեան գեղարուեստական եի հոգեբանական ըմբռնումը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 165-170.

Խրիմեան Հայրիկ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց, (1896) Առ շնորհազարդ տէր Յովհաննէս Խաչակիր աւագ քահանայ Խաչիկեան ի Կալկաթա. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 112-115.

Կ

Կարապետեան, Յովհաննէս (1914) Կեանքի վերածնունդը. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 307-310.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 148-155.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ։ Վկայութիւն Յօհաննէս կաթուղիկոսի ծառայութեանց իմոց. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 63-67.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 507-516.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 750-764.

Կոմիտաս վարդապետ, (1897) Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում։ Ա շրջան. Արարատ, Լ (Ե). pp. 221-225.

Կոմիտաս վարդապետ, (1898) Երգեցողութիւնք ս. պատարագի։ Փոխադրեալ ի խաղս եւրոպականս եւ ներդաշնակեալ ի ձեռն Մ. Եկմալեան. Տպագրեալ արդեամբք Պ. Գր. Մեղուինեան. Լէյպցիգ-Բրէյտկոպֆ եւ Հէրտէլ, Վիեննա-Մխիթարեան տպարան. 1896. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 111-117.

Կոստանեան, Կարապետ (1879) Հայոց հեթանոսական կրօնը. Արարատ, ԺԲ (Գ). pp. 116-134.

Կոստանեան, Կարապետ (1879) Հայոց հեթանոսական կրօնը. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 38-48.

Կոստանեան, Կարապետ (1879) Հայոց հեթանոսական կրօնը. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 72-78.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Արեգ ամիս. Արարատ, Լ (Գ). pp. 102-111.

Հ

Հալաճեան , Ա.Վ. (1869) Պատճէն նամակի Արդուինոյ Եպիսկոպոսին Հայ Հռովմէականաց. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 174.

Հայկազն ծերունի , (1872) Ցուպն Մովսիսի յերկրորդումն պատառէ եւ կարկատէ զծովն Կարմիր. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 450-451.

Հայկազն ծերունի , (1872) Ցուպն Մովսիսի յերկրորդումն պատառէ եւ կարկատէ զծովն Կարմիր. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 480-485.

Հայկորդի, (1876) Կղերականութիւն. Արարատ, Ը (Գ). pp. 81-89.

Հայկորդի, (1876) Հայկաբանութեան նոր դաս Մշակին. Արարատ, Ը (Դ). pp. 152-154.

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Հովիւ, (1894) Մի տխուր պատկեր Հռովմէադաւան հայոց կեանքէն ի Զմիւռնիա. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 174-176.

Մ

Մամբրէ վարդապետ, (1904) Այրի կնոջ լուման. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 202-206.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Խտրութիւնք. Արարատ, Թ (Թ). pp. 321-323.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Ազատութիւն կրօնական խնդրոց մէջ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 121-123.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Եկեղեցւոյ ինքնակոչ ախոյեաններ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 201-202.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Արժանաւորաց յարգը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 5-7.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Կտակ եւ նպատակ. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 121-123.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպս (1876) Հոգեւոր կեանք. Արարատ, Ը (Ա). pp. 3-6.

Մանկունի, Վահրամ եպիսկոպոս (1875) Կրօնական եւ այլ զեղծմանց վտանգաբեր հետեւանաց վերայ մի գաղափար եւս. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 401-403.

Մանկունի, Վահրամ եպիսկոպոս (1875) Հոգւոյ փրկութիւն. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 442-447.

Մանկունի, Վահրամ եպիւկոպոս (1876) Կրօնական անտարբերութեան համար. Արարատ, Ը (Բ). pp. 41-42.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1872) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 421-423.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1872) Յաղագս թէ՝ պե՞տք են արտաքին պաշտամունք կրօնի. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 461-463.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եկեղեցականք եւ ժողովուրդ. Արարատ, Զ (Թ). pp. 321-324.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եկեղեցականք ի հալածանս. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 361-364.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Կրօնն պատրուակեալ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 452-457.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Կրօնական եւ այլ զեղծմանց վտանգաբեր հետեւանաց վերայ մի գաղափար եւս. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 361-363.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Բարեկարգութիւնք. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 442-444.

Մասիլեօն, (1886) Մահ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 513-518.

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս , (1887) Աշխարհ. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 469-480.

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս, (1887) Մարդոց արած դատողութիւնն ու դատաստանը. Արարատ, Ի (Գ). pp. 97-104.

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս, (1888) Արտաքին պաշտօն Աստուծոյ՝ կամ ծէսեր. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 325-328.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1918) Л. Меликсеть-Бековъ. Грузинскiй Изводъ сказанiя о постъ "Араджавор". Петроградъ 1917. արտատպութիւն "Христiанскiй Востокъ".-ից Т. V, Вып. II. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 148-150.

Մեձուղեանց, Մովսէս քահանայ (1874) Նախապաշարմունք։-Ղարաղաջ գիւղի վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 313-316.

Միաբան, (1892) Անանիա Նարեկացի։-Երանելոյ հաւր Անանիացի գիր խոստովանութեան յաղագս սուտ կարծեացն որ վասն նորա. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 1-18.

Միաբան, (1892) Գիրք հերձուածոյ. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 91-114.

Միաբան , (1892) Խոսրովիկ թարգմանիչ. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 275-282.

Մինաս վարդապետ, (1893) Նորին Մինասայ շարուածք տաղից եւ տողից ի ցոյց իւրումն ըղձից եւ ի փառս առ ոյս մտաւոր բանքս. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 419-421.

Մինաս վարդապետ, (1893) Նորին Մինասայ մեծախորհուրդ վարդապետիս մեծի գանձ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 422-424.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1868) Ողբալից Բանք Սուրբ Աստուածածնի Վանից Մեյսարու, որ ի վիճակին Շամախիոյ. Արարատ, Ա (Զ). pp. 83-84.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Յամենասուրբ երրորդութիւն. Դաւանութիւն հաւատոյ. Արարատ, Գ (Ա). pp. 5-6.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Կրօն եւ կրօնագիտութիւն. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 221-228.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Օծման իւղ եւ օծումն. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 241-252.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1904) Մեր կեանքի ցաւերից. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 593-603.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Պահք կամ պահեցողութիւն ըստ Աւետարանի և մեր հասկացածն ու կատարածը. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 107-112.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Մեր կեանքի ցաւերից. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 498-506.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) «Հոգւոյ ազատութեան անմահ օրը (ապրիլի 17-ը»). Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 401-403.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Կարմիր քրքիջ. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 491-494.

Մուրադեանց, Եղիշէ վարդապետ (1894) Կիւրակէն սուրբ պահելու խնդիրը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 33-37.

Մօնօ, Լ. (1895) Կուսակցութիւնները. Արարատ, ԻԸ (ԺԲ). pp. 449-450.

Յ

Յ., (1896) Կրօնական համաժողով 1900 թ. աշխարհահանդիսի ժամանակ. Արարատ, ԻԹ (Բ). p. 66.

Յ. Ա. Եպ., (1917) Ի՞նչ է ճշմարտութիւնը. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). p. 294.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Կրօնի կենսատու զօրութիւնը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 241-243.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Լուսաւորչի կոչը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 269-270.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Փրկչի ծնունդը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 11-18.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Վշտի եւ տառապանքի բովից. Արարատ, Խ (Ե). pp. 400-406.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Եկեղեցիոց կոչումը. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 852-866.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Կեանքի բանալին. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 456-461.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Գիտութիւն եւ եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 373-378.

Յուսիկ Աքեպս., (1917) «Արի Աստուած». Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 706-712.

Ն

Ն. Ք., (1894) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 366-369.

Ն. վ. Տ. Ա., (1918) Կատարելութիւն. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 24-28.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Մարաղայ. Արարատ, Ե (Է). pp. 294-296.

Նաուման, (1913) Մեղքը և մահ. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1090-1092.

Նաուման, Ֆ. (1907) Մեծամասնութեան վճիռը. Արարատ, Խ (Գ). pp. 216-218.

Նաուման, Ֆ. (1907) Աստուած կա՞յ. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1023-1024.

Նաուման, Ֆ. (1910) Յարութեան հաւատը. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 302-304.

Նաուման, Ֆ. (1910) Ես եմ կեանք. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 499-501.

Նաուման, Ֆ. (1908) Կենդանի հաց. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 615-617.

Նաուման, Ֆ. (1908) Եկեղեցւոյ զօրութիւնը. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 742-744.

Նաուման, Ֆ. (1908) Անծանօթ Աստուածը. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 362-363.

Նիկանոր, (1887) Ճառ հոգեգալստեան. Արարատ, Ի (Զ). pp. 251-256.

Նոր-Արեւեան, Գրիգոր քահանայ (1906) Աստուծոյ կամքը. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 498-503.

Շ

Շահունեանց, Վահան քահ. (1880) Կրօնի ազատութեան խնդիրը. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 407-411.

Շատօբրիան, (1879) Խղճմտանք։ Յոյս. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 94-95.

Շոէլ դոկտոր, (1886) Կրօնի եւ բարոյականութեան յարաբերութիւն. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 77-90.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 18-20.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 50-54.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 94-100.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 133-139.

Ո

Ոմն հայ կաթոլիկ, (1873) Սէր եւ միություն. Արարատ, Զ (Թ). pp. 338-341.

Չ

Չելցով, Մ. քահ. (1905) Մահուան պատիժը և եկեղեցին. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 895-898.

Պ

Պալասանեան, Ստ. (1888) Կրօնական պատերազմի երկրորդ մեծ դիւցազը։ (Վարդանանց յիշատակի առթիւ). Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 105-122.

Պատկանեան, Գաբրիէլ (1873) Ի Ս. Պ. Բուրգէ. Արարատ, Զ (Զ). pp. 228-229.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Խորհրդածութիւն. Արարատ, Զ (Զ). pp. 220-226.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն. Արարատ, Զ (Է). pp. 274-276.

Պատկանեան , Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն. Արարատ, Զ (Զ). pp. 233-235.

Պետրով, Գր. (1905) Խղճի դատաստանի առաջ (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 409-421.

Պետրով, Գր. (1905) Անբովանդակալի աստուածային տաճարը (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 502-506.

Պետրով, Գր. (1909) Յիսուս Փրկիչը. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 897-902.

Պետրով, Գր. (1906) Ապաշխարութեան քարոզիչը. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 216-218.

Պետրով, Գր. (1905) Խաչի ճանապարհը. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 990-993.

Պետրով, Գր. (1905) Հոգեկան կռիւ (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 993-999.

Պետրով , Գր. (1906) Յիսուսի դագաղի առաջ (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 299-304.

Պետրով , Գր. (1906) Չար մշակներ (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 396-400.

Պետրով , Գր. (1905) Խիղճը զարթնեց (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 597-604.

Պետրով քահանա, (1912) Երանի խաղաղարարաց. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 105-109.

Պետրով քահանայ, (1912) Երանի՜, որ հալածուած են արդարութեան համար. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 201-206.

Պետրով քահանայ, (1912) Ամենափոքրը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 297-302.

Պօսիւէ, (1876) Սուրբ Պօղոս. Արարատ, Ը (Դ). pp. 126-128.

Պօսիւէ , (1876) Մեղքը յիւրմէ պատիժը կգտնէ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 222-224.

Ջ

Ջալալեանց, Եղիայ Աբեղայ (1869) Մաղթանքին կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Գ). pp. 58-60.

Ռ

Ռոմանով, Նիկոլայ (1905) Անուանական բարձրագոյն հրաման կառավարիչ Սենատին. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 395-400.

Ս

Ս., (1869) Հոգեւորականք եւ նոցին պարտաւորութիւնք. Արարատ, Բ (Ա). pp. 12-15.

Ս., (1869) Տոն Կաթողիկէ Եկեղեցւոց Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 56-58.

Ս. Գ., (1883) «Մշակ» թէ լուսաւորչական չէ՛ հայ էլ չէ. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 98-101.

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 371-372.

Ս. Վ., (1880) Բողոքական եւ պապական քարոզիչների հակա-առաքելութիւն եւ նոցա պաշտպաններ. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 403-407.

Ս. Վ., (1882) Հայ չքաւորաց խնամատարութան մասին. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 159-161.

Ս. վարդապետ, (1881) Ծնողաց պարտականութիւնը դէպ ի որդիքը. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 193-197.

Ս. վարդապետ, (1881) Ամուսնութիւն. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 145-148.

Սահակ սարկաւագ, (1883) Մեր նախնիք եւ նոցա աշխատութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 150-155.

Սահակ վարդապետ, (1882) Խորհրդածութիւն ի նոր տարի. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 3-6.

Սահակեանց, Սահակ քահանա (1888) Անառակ որդին. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 528-537.

Սահակեանց, Սահակ քահանա (1889) Առաջին եւ երկրորդ պատուիրան։ Մի Աստուած եւ կուռքեր. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 253-263.

Սաղաթելեան, Յ. (1892) Հայերի եւ պարսիկներ մէջ կրօնական ընդհարման պատճառները նոցա կրօնական խտրութեան հետեւանքը երկու ազգերի ապագայի վերաբերմամբ. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 170-177.

Սամուէլեան , Խաչիկ (1908) Իրաւունք և կրոն. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 60-70.

Սարաֆեան, Գր. (1914) Գողգոթայի անմեղ զոհը:- Ինչո՞ւ արդարը կը տառապի. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 493-495.

Սարաֆեան, Գր. (1914) Ինչո՞ւ բարի լինենք. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 882-886.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1909) Ի՞նչ է եկեղեցական ամուսնութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 33-43.

Սիմեօնեանց, Արսէն քահանայ (1915) Վարդանանց յիշատակին. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 128-131.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Սուրբ Յակոբայ ջուր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 189-195.

Սմբատեանց , Մեսրովբ վարդապետ (1870) Սուրբ Յակոբայ ջուր. Արարատ, Գ (Ե). pp. 155-158.

Սպէօրջն, (1896) Ծաղկաքաղ Սպէօրջընի քարոզներից. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 54-58.

Սպէօրջն, Զ. (1895) Կենդանի գիրքը. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 401-407.

Վ

Վալդմայէր, Թէոփիլոս (1898) Դրուզների կրօնը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 386-390.

Վարդան Վարդապետ, (1869) Վարդան Վարդապետի առ Հեթում թագաւորն գրեալ է յաւետարանէն։ Հարցումն Հեթմոյ. Արարատ, Բ (Գ). pp. 56-58.

Վարդան վարդապետ , (1888) Ճառ Վարդան վարդապետի ի վերայ Յոհան Օծնեցւոյ ըստ խնդրոյ Համազասպ եպիսկոպոսի Հաղբատայ. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 591-604.

Վարդանեան, Փ. (1871) Սխալական Պապն ի Գերմանիա. Արարատ, Դ (Բ). pp. 65-79.

Վարդուկեանց, Բ. Յ. (1873) Ամերիկացի միսիօնարք։ Ռոպէրթեան վարժարան. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 436-438.

Վարդուհի, (1914) Մազդէականութիւնը արդի Եւրոպայում. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 255-261.

Վէմ, (1882) Անկեղծ գործողներ կամ դիմակաւորներ. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 102-106.

Վինէ, Աղէքսանդր (1897) Աղէքսանդր Վինէի մտքերը. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). p. 469.

Տ

Տեր Մելքիսեդէկեան, Գրիգոր (1871) Մխիթարութիւն կրօնից. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 391.

Տէր Խաչատրեանց, Համասփիւռ and Տէր Խաչատրեանց, Ֆլորենցիայ (1871) Երկու քերց զգացմունքներ. Արարատ, Դ (Է). pp. 411-413.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս (1914) Աշխատանք. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 108-111.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1916) ժամանակ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 208-209.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1916) Քրիստոսի հոգին. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 329-333.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Գործնական միջոց. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 239-242.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Ողջախոհ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 800-803.

Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս (1885) Դպիրներ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 17-28.

Տէր-Դաւիթ, (1873) Ասորւոց խնդիր. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 433-436.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հովիւ քաջ գանձն իւր դնէ ի վերայ ոչխարաց. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 638-641.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Աստուածաբանութիւն և կրօնների ընդհանուր պատմութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 365-368.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Կրօնի էութիւնը փիլիսոփայական տեսակէտից. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 450-455.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 141-145.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 201-207.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 233-240.

Տէր-Միքելեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 170-174.

Տէր-Միքելեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 38-40.

Տէր-Միքելեան , Ա. (1894) Աւետարանի ձայնը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 309-312.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 7-24.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 107-128.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 129-145.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 25-48.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 219-235.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 236-253.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 299-318.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 319-350.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 383-403.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 404-411.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 487-506.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 587-602.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 679-703.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 65-71.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 107-113.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Թռիչք եւ ճախր. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 282-285.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Խոսրով Գանձակեցի. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 590-594.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ (1895) Ս. Ղեւոնդեանց յիշատակին. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 41-43.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Հոգեւորական ասպարէզը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 77-78.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Բողոքական քարոզիչները մահմեդականների մէջ. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 151-152.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Եկայք շինեսցուք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 175-177.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Բեթէլ անկելանոցը Բիլեֆէլդի մօտ. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 182-188.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Փրկութեան բանակն եւ գեներալ Բութ. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 191-194.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Խօսքի համաձայն գործ. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 223-226.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի յիշողութիւն անցեալից. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 229-230.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Հայ հոգեւորականութեան մէջ կղերական ոգի որոնողները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 250-254.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մինչեւ յե՞րբ տէ՜ր... Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 271-272.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Եղիցին գօտիք ձեր պնդեալ. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 319-321.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Պրոֆ. Ֆետտէրի հրատարակութիւնները։ Առ Կորնթացիս երրորդ տարականոն թղթի մասին. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 382-384.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մեր մխիթարութիւնը նեղութեան օրերում. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 399-400.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Նոր տարի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 1-2.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ս. Վարդանանց յիշատակին. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 53-54.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Անմահ խաչեցեալը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 105-107.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հաւատոյ զօրութիւնն ու արդիւնքը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 107-110.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Բնութեան խնդրի նկատմամբ մեր եւ Մխիթերեան հայրերի ունեցած հայեացքը. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 155-164.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վարդավառ. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 257-259.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վհատեալի բողոքն ու հաւատը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 297-299.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Մեղքի բռնութիւնը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 345-348.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Անմեղ մահապարտը. Արարատ, Լ (Թ). pp. 393-395.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Փրկարար լուսաւորութիւնը. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 441-443.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Սրբազան պարտաճանաչութիւնը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 489-491.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Անփառունակ տարեվերջը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 537-539.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծոյ արքայութիւն տանող արդարութեան ճանապարհը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 539-544.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հոգեւորականի առաջնորդող գաղափարը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 569-573.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Ժամանակի եւ կեանքի վերանորոգողը. Արարատ, Լ (Ա). pp. 3-4.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Սէր առ Աստուած. Արարատ, Լ (Ա). pp. 5-6.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Ճշմարիտ հերոսը. Արարատ, Լ (Բ). pp. 49-51.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Յարուցեալ յարուցիչը. Արարատ, Լ (Դ). pp. 145-147.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Աստուածաբաններ պէ՞տք են. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 199-204.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Գործք Առաքելոց.-Աշխատ. Սահակ քահանայ Սահակեանց. Տփխիս. 1896. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 79-80.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քննական կրօնագիտութիւն, հանդերձ ապացուցութեամբք կրօնից.- Տէր Սահակ քահանայի Տէր Սարգսեան։ Կ. Պոլիս.1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 11-14.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Քարոզի նշանակութիւնը եւ գործադրութեան եղանակը. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 44-48.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Լոյս եւ խաւար. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 1-3.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1898) Կրօնաւորներ պէ՞տք են. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 254-258.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Ն. Մառ. Քննութիւն "Գ. Տէր Մկրտչեանի (միաբան) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից, որ վկայեցին յՈւռհա"։- Ն. Մառ."Хитонъ Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ и сирiйцевъ"-"Յաղագս անկար պատմուճանի Տեառն", Հայոց, վրաց եւ ասորոց գրական առասպելներում. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 222-227.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Մահմետականութիւն. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 924-925.

ՏէրՂազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Մխիթարելու կարիքը. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 802-804.

Տոլստոյ, Լ. (1905) Քաղուածք Լ. Տոլստոյի կրօնական մտքերից. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 14-18.

Տրեօլչ , Էռնստ (1907) Կրօնի եւ կրօնի գիտութեան էութիւնը ըստ Տրեօլչի. Արարատ, Խ (Ե). pp. 471-488.

Տօլստոյ, Լ. Ն. (1903) Տօլստոյի մի նոր նամակը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 417-419.

Ր

Րոմանէս, Գ. Ջ. (1901) Լսեցէք, թէ բնագէտն ինչ է ասում. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 403-412.

Րօսինսկի, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 229-238.

Րօսինսկի, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 307-318.

Փ

Փափազեանց, Մեսրոպ Ք. (1871) Հայրենական լեզուի եւ կրօնի իրաւունք. Արարատ, Դ (Բ). pp. 119-121.

Փափազեանց, Մեսրովպ քահանայ (1870) Քահանայից և Ժողովրդոց փոխադարձ պարտաւորութիւնք. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 391-394.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 500-504.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 61-65.

Քրիշլեանց, Պաղտասար Մինասեան (1871) «Հատ և ընկե՛ա զդա, ընդէ՞ր և զերկիրդ խափանէ»։Աւետ։. Արարատ, Դ (Ը). pp. 455-459.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 5-13.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 65-71.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 133-140.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 197-205.

Ֆ

Ֆարրար, (1899) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 488-491.

Ֆետտէր, Պ. (1898) Ս. Ներսէս Շնորհալի և նորա "Յիսուս որդի" եղերերգութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 107-111.

Ֆէնելոն , (1876) Կրօնական արարողութեանց կարեւորութիւնը. Արարատ, Ը (Բ). pp. 42-43.

This list was generated on Sat Mar 6 18:34:08 2021 AMT.