Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 796.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 777-789.

Տրեօլչ , Էռնստ (1907) Կրօնի եւ կրօնի գիտութեան էութիւնը ըստ Տրեօլչի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 581-600.

Ա

Ա. Վ., (1880) Իւղաբեր կանայքը. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 241-244.

Ա.Ղ., (1878) Ի ծննդեան Տեառն. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 11-17.

Ա.Վ., (1910) Կրօնական-բարոյական. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 592-596.

Ա.Վ.Ս., (1905) Վերածնութիւն. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 873-882.

Աբեղեան, Արտաշէս (1903) Եւսեբիոս, «Եկեղեցական պատմութիւն», գիրք VI և VII։ Հայերէնից թարգմանեց Էրվին Պրօյշէն, Լայպցիգ, 1902. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 373-375.

Աբէլ արքեպիսկոպոս, (1873) Հայ ազգն ի հաւատս եւ ի յառաջադիմութիւն. Արարատ, Զ (Ե). pp. 179-182.

Աղաբէգեանց, Մարկոս (1905) Եւրոպիոյ փիլիսոփայներու հայեացքը քրիստոնէութեան վրայ. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 837-847.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 19-21.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 18-19.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 15-18.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 112-116.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 116-117.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 212-214.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 214-216.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 314-318.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 318-320.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 397-401.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 496-497.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Անգլիական եկեղեցի։- Տիեզերական ժողով. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 497-499.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 595-599.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 599-600.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 687-690.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 691-693.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 693-694.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի։- Քրիստոնեաները Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 782-784.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Անգլիական եկեղեցի։- Ամերիկական բարձրագոյն դպրոցը Բէյրութում. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 784-786.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Նոր Պապը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 786-787.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 887-890.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ժ). p. 891.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 979-982.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1074-1075.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1075-1077.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ե). p. 401.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1895) Սուրբ խաչը. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբկէն վարդապետ (1895) Քրիստոնէական ճարտարապետութեան սկիզբը. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 364-366.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1917) «Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի պատճառ հիմնարկութեան սրբոյ եկեղեցւոյ». Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 199-204.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 225-240.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 361-364.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 485-496.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 634-639.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1916) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 129-141.

Ամատունի , Սահակ վարդապետ (1897) Ս. Լուսաւորիչ եւ Տրդատ եւ նոցա նոր շարականները. Արարատ, Լ (Գ). pp. 121-127.

Այվազեան, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի։ Թարգմանեալ ի գաղղիական բնագրէն Միշոյ քահանայի Փարիզեցւոյ ի Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոսէ Այվազեան. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 85-86.

Անանիա եպիսկոպոս, (1903) Ձայն բարբառոյ յանապատի, պատրաստ արարէք զճանապարհ Տեառն եւ ուղիղ արարէք զշաւիղս Աստուծոյ մերոյ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 18-27.

Անանիա եպիսկոպոս, (1903) Ձայն բարբառոյ յանապատի, պատրաստ արարէք զճանապարհ Տեառն եւ ուղիղ արարէք զշաւիղս Աստուծոյ մերոյ. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 133-140.

Աշոտ եպիսկոպոս, (1918) Հիմնական յառաջադիմութեան եւ քաղաքակրթութեան միակ ուղին. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 38-48.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1875) Հրէշք առաքինութեանց. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 426-431.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1875) Հրէշք առաքինութեանց. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 450-455.

Արտակ վարդապետ, (1913) Յիսուս Քրիստոսի էութիւնը. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1010-1012.

Արտակ վարդապետ, (1911) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 273-276.

Արտակ վարդապետ, (1911) Գողգոթայի Խաչի յաղթանակը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 356-362.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր). Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 627-636.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 846-857.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 946-957.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1061-1068.

Աւ. Տ.-Գ, (1898) Հաւատքը ճշմարիտ առաքինական կեանքի հիմնքն ու արմատն է. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 478-482.

Բ

Բաղդասարեան, Բաղդասար Մ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). pp. 80-81.

Բենիկ վարդապետ, (1900) Նախանձի դէմ. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 52-55.

Բենիկ վարդապետ, (1900) Բարոյական արիութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 149-151.

Բենիկ վարդապետ, (1900) Քրիստոնէական սիրոյ մասին. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 277-280.

Բերթոլետ, ԱլֆրԷդ (1902) Քրիստոնէութիւն եւ բուդդայականութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 639-658.

Բերսիէ, (1891) Երկրի աղը. Արարատ, ԻԴ (Ա). pp. 1-18.

Բերսիէ, (1891) Քրիստոնէութեան յարաբերութիւնը դէպի քաղաքականութիւնը. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). pp. 563-581.

Բերսիէ, (1890) Պօղոս առաքեալի տեսիլը. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 170-189.

Բերսիէ, (1890) Ստրուկ Ոնեսիմոս. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 226-243.

Բերսիէ, (1890) Նուիրատուութիւնք ժողովելը առաքելոց ժամանակ. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 290-309.

Բերսիէ, (1890) Քանքարների առակը. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 354-366.

Բերսիէ, (1890) Եղիա Մարգարէի տեսիլը. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 474-491.

Բերսիէ, (1891) Յիսուս Քրիստոսի թագաւորական արժանիքը. Արարատ, ԻԴ (է). pp. 337-354.

Բերսիէ, (1891) Յիսուս Քրիստոսի թագաւորական արժանիքը. Արարատ, ԻԴ (Ը). pp. 395-417.

Բերսիէ, (1891) Ոտնալուայ. Արարատ, ԻԴ (Թ). pp. 453-473.

Բերսիէ, Եվգինիոս (1889) Փոքր բաների մասին. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 364-380.

Բերսիէ , (1891) Քանքարների առակը. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 113-129.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 278-292.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 839-860.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1914) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 548-561.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1914) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 815-823.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1914) Ասորիքի Քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 461-468.

Բողդանեանց, Ավագ Մ. Ստեփանեան (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 275-276.

Բուլհակով, Ս. Ն (1909) Նախնական քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 28-30.

Բրոնզով, Ա. (1913) Քրիստոնէութիւնն ու կեանքը: Քրիստոնէութեան 1600 ամեայ (313—1913) յոբելեանի առիթով. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 890-903.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 1-16.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 17-32.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 33-48.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 49-64.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 65-80.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 81-96.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1912) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 113-128.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 97-112.

Գ

Գ. Ե. Ա., (1880) Անցկացած ցաւեր. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 1-8.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Յովհաննու յայտնութեան կանոնական արժէքի եւ եկեղեցական ըմբռնման հարցի առիթով. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 117-132.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարերի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 317-332.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան գրքի կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 531-551.

Գելլեր , Եդուարդ (1888) Թէ Պետրոս Առաքեալը երբէք Հռոմ չէ եկել. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 582-591.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 297-308.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Աղէքսանդրիան եւ Հռովմը։- Հրէից համայքն արեւմտեան քաղաքակրթութեան մայրաքաղաքներում. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 377-391.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 455-465.

Գէորգ Եպիսկոպոս, (1870) Քրիստոնէական կրօնը գիտութեանց թշնամի չէ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 235-238.

Գէորգ վարդապետ, (1917) «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն». Արարատ, Ծ (Ա). pp. 28-33.

Գէորգ վարդապետ, (1916) «Տէր, բարւոք է մեզ աստ լինել». Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 477-483.

Գէորգեան, Երանոս (1869) Սրբազնագոյն աստուածընտիր Հայրապետ. Արարատ, Ա (Թ). pp. 131-132.

Դ

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 385-409.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 283-323.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 573-610.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 681-709.

Ե

Եզնիկ Կողբացի, (1902) Եզնիկ վարդապետի խրատները. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 9-16.

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Հանդէս համբերութեան. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 181.

Թ

Թորոս քահանա Ջուղայեցի, (1897) Մխիթարեցէ՛ք, Մխիթարեցէ՛ք զժողովուրդ իմ. Արարատ, Լ (Գ). pp. 97-101.

Թումայեանց, (1899) Անգղիոյ զանազան եկեղեցիները. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 376-378.

Թոփճեան, Յակոբ (1900) Գուրիայի եւ Շամոնայի վկայաբանութիւնը. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 480-484.

Լ

Լուկինսկի, Ա. (1910) Քրիստոսի խաչը. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 911-915.

Լուկինսկիյ, Ա. (1911) Ս. Յովհաննէս «Աստուածաբան». Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 431-435.

Խ

Խիրեակով, (1907) Դուխոբուրները. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 881-891.

Խմբագրական, (1868) Հայոց Ազգի Դարձը 'ի Քրիստոնեութիւն. Արարատ, Ա (Բ). pp. 10-13.

Խմբագրական, (1868) Հայոց Ազգի Դարձը 'ի Քրիստոնեութիւն. Արարատ, Ա (Գ). pp. 25-26.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Գ). pp. 29-31.

Խմբագրական, (1868) Հանդէս օրհնութեան Սրբալոյս իւզոյն Միւռոենի. Արարատ, Ա (Ե). pp. 58-62.

Խմբագրական, (1869) Ամերիկայ ու Հայաստան. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 149-151.

Խմբագրական, (1869) Ս.Երուսաղեմի Այրին վերայ տեղեկութիւն. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1869) Սրբոյն Եղիշէի Վարդապետի ասացեալ յաղագս Թաբօր լերին. Արարատ, Ա (Թ). pp. 123-125.

Խմբագրական, (1869) Պատճէն հրաւիրագրի. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 175-177.

Խմբագրական, (1869) Պապական ազգայնոց վերայ խորհրդածութիւն. Արարատ, Բ (Ը). pp. 200-201.

Խմբագրական, (1869) Թղթառաջք. Արարատ, Բ (Դ). pp. 89-90.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1869) Գեր.Սահակ Եպիսկոպոսի և Արժ.Տիմոթէոս Վարդապետի Հապէշաստան ուղևորութեան պատմութիւն. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 146-149.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1871) Եկեղեցի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 79-81.

Խմբագրական, (1871) Տարբերութիւնք քրիստոնէական կրօնի կամ խարդաւանք ընդ անուամբ քրիստոնէական կրօնի. Արարատ, Դ (Ե). pp. 253-261.

Խմբագրական, (1879) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԲ (Դ).

Խմբագրական, (1879) Խղճմտանք ունենալը. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 153-164.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 111-113.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 497-498.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 637-644.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 725-734.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի։ Ռուսաց եկեղեցու բարենորոգութեան խնդիրը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 51-63.

Խմբագրական, (1873) Նորապսակ Եպիսկոպոսունք. Արարատ, Ե (Դ). p. 158.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Դ). pp. 159-160.

Խմբագրական, (1916) Ֆրանսիական բանակի քահանաները. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 558-559.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 349-354.

Խմբագրական, (1916) Անգղիական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 354-359.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 359-365.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 555-557.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). p. 557.

Խմբագրական, (1916) Պատասխանի լատինացոց թխտոյն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 418-423.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի։ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 670-672.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). p. 672.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 819-822.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 822-823.

Խմբագրական, (1916) Սերբիական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). p. 823.

Խմբագրական, (1915) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 20-23.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 293-301.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 553-561.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի։ - Հրէական. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 63-64.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 732-737.

Խմբագրական, (1913) Տարեմտի խորհրդածութիւն. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 16-22.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 447-452.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 223-230.

Խմբագրական, (1916) Բոլգարական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). p. 231.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ը). pp. 280-286.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Թ). pp. 321-329.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 405-409.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 134-137.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ա). pp. 11-15.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Բ). pp. 49-53.

Խմբագրական, (1880) Քրիստոնեայի ուրախութեամբ վեր նայելը դէպի երկինքը իւր ստեղծողին. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 129-136.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Գ). pp. 96-104.

Խմբագրական, (1913) Լեռան քարոզը. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 702-704.

Խմբագրական, (1910) Փրկչի ծննունդը. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 10-14.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 31-37.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Դ). pp. 140-149.

Խմբագրական, (1879) Խառն լուրեր. Արարատ, ԺԲ (Ժ). p. 468.

Խմբագրական, (1880) Աստուած սէր է. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 325-334.

Խմբագրական, (1880) Այս աշխարհիս մէջ մեր ունեցած կեանքի նպատակն. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 369-378.

Խմբագրական, (1880) Բարեպաշտ կեանքի համար. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 469-473.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 149-157.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ժ). pp. 365-372.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 445-451.

Խմբագրական, (1876) Պատգամաւորութիւն աւետարանական ուխտին եւ ազատութիւն քրիստոնէական Ս. կրօնի ի Թուրքիա. Արարատ, Է (Բ). pp. 78-80.

Խմբագրական, (1875) Յոյն կղերին անկեղծութեան մի նոր ապացոյցն. Արարատ, Է (Գ). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 219-226.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 321-332.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 703-709.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 515-522.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 618-622.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի (պրաւոսլաւ, յոյն-օրթոդոքս բողոքական, կաթոլիկ եկեղեցի). Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 701-712.

Խմբագրական, (1910) Օտար եկեղեցի. ռուս պրաւոսլաւ, յոյն օրթոդոքս, կաթոլիկ եկեղեցի. Ազատ քրիստոնէութիւն. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 826-846.

Խմբագրական, (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա (Յաւելուած). Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 65-80.

Խմբագրական, (1910) Ռուս-պրաւոսլաւ, յոյն օրթոդոքս եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 934-942.

Խմբագրական, (1910) Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 942-944.

Խմբագրական, (1910) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 944-945.

Խմբագրական, (1882) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԴ (Գ). p. 112.

Խմբագրական, (1910) Ռուս-պրաւոսլաւ, յոյն օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1055-1057.

Խմբագրական, (1910) Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1057-1059.

Խմբագրական, (1910) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). p. 1060.

Խմբագրական, (1910) Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1129-1133.

Խմբագրական, (1910) Եպիսկոպոսական եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1137-1140.

Խմբագրական, (1910) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). p. 1140.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Է). pp. 248-254.

Խմբագրական, (1912) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 29-32.

Խմբագրական, (1912) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1912) Աւետարանական-լիւտերական եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 33-34.

Խմբագրական, (1912) Անգլիական բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 34-35.

Խմբագրական, (1875) Քրիստոնէական կրօնափոխութեան գլխաւոր պատճառը. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 408-412.

Խմբագրական, (1909) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 16-24.

Խմբագրական, (1912) Եկեղեցական ժամանակագրութիւն. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 382-383.

Խմբագրական, (1883) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 156-160.

Խմբագրական, (1883) Անձնասպանութիւնը հեթանոսական եւ քրիստոնէական օրինաց առաջ. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 186-193.

Խմբագրական, (1909) Ռուս եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 835-845.

Խմբագրական, (1909) Արտասահմանեան Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 845-855.

Խմբագրական, (1909) Կաթոլիկական եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 856-858.

Խմբագրական, (1909) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 858-861.

Խմբագրական, (1909) Քրիստոնէութիւնը կռապաշտ արևելքում. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 862-863.

Խմբագրական, (1877) Յաղագս առաքինութեան. Արարատ, Թ (Գ). pp. 112-117.

Խմբագրական, (1884) Բարոյական խրատք. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 97-105.

Խմբագրական, (1911) Ծնունդ Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 12-16.

Խմբագրական, (1884) Զատիկ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 145-159.

Խմբագրական, (1909) Պրաւոսլաւ եկեղեցին Ռուսաստանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 928-931.

Խմբագրական, (1909) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 931-937.

Խմբագրական, (1909) Կաթոլիկ եկեղեցին Ֆրանսիայում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 938-943.

Խմբագրական, (1909) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 943-949.

Խմբագրական, (1911) Խորհրդածութիւն Քրիստոսի ծծնդեան տօնի առիթով. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 47-52.

Խմբագրական, (1877) Յիսուսի Քրիստոսի այլեւայլ պատկերների մասին. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 286-293.

Խմբագրական, (1877) Յիսուսի Քրիստոսի այլեւայլ պատկերների մասին. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 325-330.

Խմբագրական, (1908) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 20-22.

Խմբագրական, (1908) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 22-26.

Խմբագրական, (1911) Իսկզբանն էր Բանն. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 96-100.

Խմբագրական, (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 426-429.

Խմբագրական, (1884) Ճշմարտութեան զօրութիւնը. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 533-540.

Խմբագրական, (1885) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԷ (Գ). p. 121.

Խմբագրական, (1885) Ծածուկ մեղքեր. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 233-242.

Խմբագրական, (1911) Լուսաւորեաց, լուսաւորեաց Երուսաղէմ. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 531-535.

Խմբագրական, (1890) Քրիստոնէի միայնութիւնը. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 129-144.

Խմբագրական, (1911) Մանուկ Յիսուսը տաճարում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 814-819.

Խմբագրական, (1890) Դէօլլինգէր. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 217-218.

Խմբագրական, (1890) Քարոզիչ Բերսիէ. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 218-219.

Խմբագրական, (1890) Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 436-453.

Խմբագրական, (1890) Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 491-498.

Խմբագրական, (1911) Պետրոսի ուրացութիւնը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 894-898.

Խմբագրական, (1886) Ինձ կեանք Քրիստո՜ս է. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 425-433.

Խմբագրական, (1906) Վրաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Բ). p. 125.

Խմբագրական, (1891) Քանքարների առակը. Արարատ, ԻԴ (Բ). pp. 57-72.

Խմբագրական, (1906) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Բ). p. 126.

Խմբագրական, (1891) Աւետարանի դուռն անձուկ է. Արարատ, ԻԴ (Զ). pp. 285-305.

Խմբագրական, (1887) Աւստրիական եպիսկոպոսների հովուական թուղթը. Արարատ, Ի (Բ). pp. 77-81.

Խմբագրական, (1891) Պետութիւն։- Քրիստոնեայ պետութիւն։-Հեթանոսութիւն եւ հրէութիւն քրիստոնեայ պետութեան մէջ. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 526-546.

Խմբագրական, (1887) Անմահութիւն. Արարատ, Ի (Ե). pp. 194-205.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1907) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Խ (Ա). p. 31.

Խմբագրական, (1907) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Խ (Բ). pp. 118-121.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Բ). pp. 122-124.

Խմբագրական, (1907) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Խ (Բ). pp. 124-127.

Խմբագրական, (1907) Անգղիա. Արարատ, Խ (Բ). pp. 127-128.

Խմբագրական, (1887) Ճառ վերացման Սրբոյ Խաչին. Արարատ, Ի (Թ). pp. 391-397.

Խմբագրական, (1907) Պրաւոսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, Խ (Գ). pp. 219-223.

Խմբագրական, (1907) Աղեքսանդրիայի եկեղեցի. Արարատ, Խ (Գ). pp. 223-224.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Գ). pp. 224-225.

Խմբագրական, (1906) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Բ). p. 125.

Խմբագրական, (1907) Աստուծոյ արդարութիւնը. Արարատ, Խ (Դ). pp. 310-313.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցին Ֆրանսիայում. Արարատ, Խ (Դ). pp. 314-321.

Խմբագրական, (1907) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Խ (Դ). pp. 321-322.

Խմբագրական, (1888) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 17-23.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Ե). p. 414.

Խմբագրական, (1906) Բողոքական աշխարհից. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1907) Պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Պետական Դումայի անդամ Գ. քահանայ Պետրովի վերադարձը աքսորից. Արարատ, Խ (Զ). pp. 510-513.

Խմբագրական, (1888) Ապաշխարութիւն Որոգինէի վարդապետի հանդերձ երկամբք եւ ցաւօք սրտի. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 99-105.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 513-514.

Խմբագրական, (1907) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 514-517.

Խմբագրական, (1888) Քրիստոնեան իւր հանգստանալու ժամերում. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 141-150.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 120-124.

Խմբագրական, (1888) Հիւանդը. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 261-271.

Խմբագրական, (1888) Սրբոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսին, ասացեալ բան ներբողական Ս. Կարապետին և Մկրտչին Յովհաննու. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 271-283.

Խմբագրական, (1888) Աշխարհիս մարդոց խելոքութիւնն ու քրիստոնէի իմաստութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 453-464.

Խմբագրական, (1888) Ներբողեան Զաքարիայի Հայոց Կաթուղիկոսի ասացեալ ի յարութեանն Քրիստոսի. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 465-479.

Խմբագրական, (1908) Հայաստանը և պապը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). p. 1156.

Խմբագրական, (1889) Կեանքի գիտութիւնների հետ անհամաձայն չլինելու եւ միմեանց հետ հաշտեցնելու մասին։- Ի ծնունդն Քրիստոսի. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 8-14.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառի կոնդակը. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 311-313.

Խմբագրական, (1889) Քրիստոնեան ու ժամանակը. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 241-252.

Խմբագրական, (1889) Աստուծոյ յայտնուիլն՝ ազգերի գլխին եկածի եւ գալիքների մէջ. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 355-364.

Խմբագրական, (1906) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1906) Կոմմունիզմ. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 69-78.

Խմբագրական, (1889) Ընդհանրական եկեղեցու կազմակերպութիւն, որ տուել են նրան տիեզերական ժողովներն և նորա խանգարումն պապականութեան մէջ. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 483-490.

Խմբագրական, (1889) Հնազանդութեան մասին. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 589-607.

Խմբագրական, (1887) Ճառ ասացեալ յաւուր տօնի վերափոխման սրբուհւոյ Աստուածածնի. Արարատ, Ի (Ը). pp. 343-348.

Խմբագրական, (1906) Կոմմունիզմ. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 169-175.

Խմբագրական, (1906) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Գ). p. 232.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 835-845.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 407-409.

Խմբագրական, (1906) Գայթակղութիւն. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 409-411.

Խմբագրական, (1906) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 411-413.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 530-536.

Խմբագրական, (1906) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 536-538.

Խմբագրական, (1907) Պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Կայսերական պրաւոսլաւ Պաղեստինի ընկերութիւն. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 626-627.

Խմբագրական, (1907) Եկեղեցական հարցը Կիպրոսում. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 627.

Խմբագրական, (1907) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 629-630.

Խմբագրական, (1907) Բարոյակրօնական դաստիարակութեան նոր խնդիր. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 627-629.

Խմբագրական, (1907) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 631.

Խմբագրական, (1907) Բողոքականների ընկերութիւնը. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 631-633.

Խմբագրական, (1907) Բրանդենբուրգի միսիոնի համաժողովը. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 633-635.

Խմբագրական, (1907) Ընդհանուր աւետարանական-բողոքական միսիոնարական ընկերութեան միսիոնարական դասընթացք. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 635-639.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 769-772.

Խմբագրական, (1907) Իօակիմ Գ-ի առաջարկութիւնները. Արարատ, Խ (Թ). pp. 761-762.

Խմբագրական, (1907) Խալկիի աստուածաբանական դպրոցը. Արարատ, Խ (Թ). p. 762.

Խմբագրական, (1907) Նոր կարդինալներ և պապի ճառը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 763-765.

Խմբագրական, (1907) Պապի նոր սիլլաբուսը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 765-766.

Խմբագրական, (1907) Եկեղեցու բաժանումը պետութիւնից Ժընեւի կանտոնում. Արարատ, Խ (Թ). pp. 766-767.

Խմբագրական, (1907) Հոգևոր դպրոցներ։- հոգևորականութիւնն ու քաղաքական կեանքը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 877-881.

Խմբագրական, (1907) Երուսաղէմի եկեղեցի. Արարատ, Խ (Գ). p. 224.

Խմբագրական, (1907) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, Խ (Ե). pp. 407-409.

Խմբագրական, (1904) Անպտուղ թզենին. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 7-12.

Խմբագրական, (1904) Օրտոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 45-48.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 48-51.

Խմբագրական, (1904) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 51-53.

Խմբագրական, (1904) Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 77-85.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 143-145.

Խմբագրական, (1904) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Բ). p. 145.

Խմբագրական, (1904) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 145-149.

Խմբագրական, (1904) Օրթօդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 226-236.

Խմբագրական, (1904) Հռոմէական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 236-239.

Խմբագրական, (1904) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 240-241.

Խմբագրական, (1904) Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1904) Օրթօդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 331-336.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 336-337.

Խմբագրական, (1905) Յունական եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 20-32.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 32-34.

Խմբագրական, (1905) Անգլիական (եպիսկոպոսական) եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 34-36.

Խմբագրական, (1905) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 136-145.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 145-147.

Խմբագրական, (1904) Օրթօդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 416-423.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 423-426.

Խմբագրական, (1904) Անգլիական բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 426-427.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 232-233.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 238-242.

Խմբագրական, (1905) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Գ). p. 243.

Խմբագրական, (1904) Պրաւօսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 527-532.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 532-536.

Խմբագրական, (1904) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 536-537.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 324-329.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Վրաց. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 329-331.

Խմբագրական, (1904) Փարիսեցին եւ մաքսաւորը. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 603-611.

Խմբագրական, (1904) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 617-620.

Խմբագրական, (1904) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 620-622.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 622-624.

Խմբագրական, (1904) Պրաւօսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 765-769.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 439-440.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի վրաց. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 538-540.

Խմբագրական, (1905) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 540-541.

Խմբագրական, (1904) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 835-841.

Խմբագրական, (1904) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 848-857.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 857-862.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 622-623.

Խմբագրական, (1905) Ապագայ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 623-633.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Վրաց. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 633-636.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 636-638.

Խմբագրական, (1904) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 940-943.

Խմբագրական, (1905) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 639-640.

Խմբագրական, (1904) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 943-948.

Խմբագրական, (1904) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1046-1053.

Խմբագրական, (1904) Անգլիական (եպիսկոպոսական) եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1053-1055.

Խմբագրական, (1904) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1055-1057.

Խմբագրական, (1903) Բեթղեհէմի աստղը. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 28-38.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 57-63.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 63-65.

Խմբագրական, (1903) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 65-69.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 822-829.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Թ). p. 829.

Խմբագրական, (1905) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 830-831.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 150-154.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 154-159.

Խմբագրական, (1903) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 159-160.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 890-895.

Խմբագրական, (1905) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 898-900.

Խմբագրական, (1905) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԸ (Ժ). p. 900.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1005-1008.

Խմբագրական, (1905) Գոյքի հաւասարութիւն. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1025-1033.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 315-317.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 317-322.

Խմբագրական, (1903) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Դ). p. 322.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 419-422.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 423-424.

Խմբագրական, (1903) Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 424-427.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 496-501.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 501-504.

Խմբագրական, (1903) Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԶ (Զ). p. 504.

Խմբագրական, (1905) Այլ եկեղեցիների և հասարակական կեանքից. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1073-1077.

Խմբագրական, (1905) Կոմմունիզմ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1115-1123.

Խմբագրական, (1903) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 600-603.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 603-606.

Խմբագրական, (1903) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 606-607.

Խմբագրական, (1903) Քրիստոս եւ մեղաւորները. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 696-703.

Խմբագրական, (1903) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 709-713.

Խմբագրական, (1895) Որոգինի ասացեալ ի տեսութիւն Եզեկիէլի մարգարէի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1895) Նեստորական եկեղեցին եւ նրա նշանակութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 155-161.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 306-316.

Խմբագրական, (1895) Նորին Գրիգորի Սքանչելագործի ի սուրբ Աստուածածինն եւ միշտ կոյսն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 356-358.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 533-537.

Խմբագրական, (1905) Վաճառուող քահանան. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 537-538.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 451-460.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1902) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 463-466.

Խմբագրական, (1902) Հաբէշների եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 466.

Խմբագրական, (1902) Յունաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 664-665.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 658-664.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 666-669.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 228-231.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 321-327.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 846-851.

Խմբագրական, (1902) Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 851-855.

Խմբագրական, (1906) Անգլիական եկեղեցին և բանւորական շարժումը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 413-414.

Խմբագրական, (1902) Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1099-1102.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1102-1111.

Խմբագրական, (1902) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1111-1112.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 14-18.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 84-85.

Խմբագրական, (1896) Այս թուղթ Յոհաննու Երուսաղեմի եպիսկոպոսի է առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 252-256.

Խմբագրական, (1901) Տաճար էք Աստուծոյ. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 137-138.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 155-158.

Խմբագրական, (1901) Բարի ընտրութիւն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 205-207.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 207-210.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռը որպէս բարեգործութեան կեդրոն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 210-215.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 344-348.

Խմբագրական, (1901) Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 277-280.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1901) Յորդոր չարութեան և բամբասանքի դէմ. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 399-403.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 417-427.

Խմբագրական, (1901) Այլեւայլք. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 467-468.

Խմբագրական, (1901) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 491-495.

Խմբագրական, (1902) Մեղաւորի դարձը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 604-607.

Խմբագրական, (1902) Հաբէշներ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). p. 665.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Յունաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 12-19.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 60-64.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 107-111.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 158-162.

Խմբագրական, (1898) Յիսուս հանգուցիչ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 103-107.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, Լ (Դ). pp. 153-157.

Խմբագրական, (1899) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 109-114.

Խմբագրական, (1900) Ի՞նչ է երջանկութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 233-238.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 241-245.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 281-285.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 334-336.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի։-Հրէականոքւթիւն։- Մահմետական աշխարհ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 383-393.

Խմբագրական, (1897) Յիսուսի Քրիստոսի նորագիւտ խօսքերը. Արարատ, Լ (Է). p. 304.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Է). pp. 304-308.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 448-457.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական մամուլը քրիստոնեաների եւ մահմէտականների յարաբերութեանց մասին։ Տաճիկների եւ քրիստոնեանների թշնամութեան պատճառները Օսմանեան տէրութեան մէջ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 371-374.

Խմբագրական, (1900) Փրկութեան Բանակը. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 509-513.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 513-521.

Խմբագրական, (1900) Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 578-584.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոսի ս. Յայտնութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1898) Հերովդէս Մեծ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 7-11.

Խմբագրական, (1899) Քրիստոս ի մէջ մեր յատնեացի. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 4-5.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 10-16.

Խմբագրական, (1896) Լեւոն ԺԳ պապը եւ պապերի ընտրութեան եղանակը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 544-546.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 99-100.

Խմբագրական, (1898) Յիսուս մահուան հանդէպ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 100-103.

Խմբագրական, (1899) Հաւատոյ մարտը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 53-55.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 61-64.

Խմբագրական, (1899) Սրբութեան պահանջը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 99-102.

Խմբագրական, (1899) Տէ՛ր իմ եւ աստուած իմ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 173-175.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 181-186.

Խմբագրական, (1899) Կեանքը. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 221-223.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 225-228.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոսի եկեղեցին. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 236-239.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 249-254.

Խմբագրական, (1898) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 292-296.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 275-284.

Խմբագրական, (1899) Ի՞նչպես պետք է վերակենդանացնել հաւատը մեր ժողովրդի մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 284-287.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 339-344.

Խմբագրական, (1898) Հաւատը եւ հրաշքը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 380-383.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Նեստորականներ. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 390-395.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 398-405.

Խմբագրական, (1898) Աստուծոյ երկայնամտութիւնն ու դատաստանը. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 429-431.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 436-441.

Խմբագրական, (1899) Կրկնուած մեղքը. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 324-327.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 487-496.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 334-337.

Խմբագրական, (1899) Մեր ժողովրդի բարոյական վիճակը. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 338-340.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 378-381.

Խմբագրական, (1899) Աստուածային հոգւոյ գործունեութեան նշանները. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 421-424.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 430-437.

Խմբագրական, (1898) Եօթերորդ պատուիրանը. Արարատ, ԼԱ (է). pp. 285-288.

Խմբագրական, (1899) Ընդհանուր տեսութիւն. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 496-498.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 498-503.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 497-507.

Խմբագրական, (1900) Քրիստոնէութեան քարոզիչների դերը չինական յուզումների մէջ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 59-66.

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1913թ. Արարատ, ԽԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1868) Խաչիկ Կաթուղիկոսի առաջնոյ Կոնդակը փրկչական 976. թուին. Արարատ, Ա (Գ). pp. 31-34.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր). Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 539-548.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1141-1158.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 719-726.

Խմբագրական, (1915) Կաթոլիկ եկեղեցի։ Բենեդիկտ XV Պապի առաջին թուղթը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 23-24.

Խմբագրական , (1912) Հացն կենդանի. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 876-878.

Խմբագրական , (1904) Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 149-157.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Եւ տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 10-11.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Եկեղեցիների միացումը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 14-21.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Խորհրդածութիւններ Համբարձման եւ Հոգեգալստեան տօների առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 396-398.

Խոստիկեան, Միսակ (1908) Մոդեռն մարդն ու քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1090-1094.

Խոստիկեան, Միսակ (1907) Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den Syrischen Kirchen. Dr. E. Ter-Minassiantz. Leipzig, 1904. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1094-1099.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց , (1902) Հրաւիրական հրաւիրէ հայոց մանկտին ի Ս. Ծնունդ և Մկրտութիւն Քրիստոսի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 986-997.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 411-414.

Կարապետեան, Յովհան աբեղայ (1914) Բաղաամ կամ թելադրութիւն չընդունող մարդը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 591-594.

Կարապետեան, Յովհաննէս (1914) Կեանքի վերածնունդը. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 307-310.

Կաֆտան, Իւլիուս (1905) Քրիստօնէութիւնն ու փիլիսոփայութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 159-169.

Կոստանեանց, Կարապետ (1895) Կենդանութեան սիւնը. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 177-182.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Մեր կեանքի ուղեցոյցը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 325-328.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Մեհեկան ամիս. Արարատ, Լ (Բ). pp. 52-59.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, Լ (Է). pp. 289-296.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 339-343.

Կորեան, Ս. Յ (1868) Ճառ ’ի Տարեդարձ Oծութեան Ն.Վ.Տ.Տ. Գէորգայ Գ ի ընդհանրական Կաթուղիկոսի Հայոց'. Արարատ, Ա (Բ). pp. 20-21.

Հ

Հայկորդի, (1876) Պանդխտի յիշատակարանէն։ Աստուծոյ գոյութիւնը եւ քրիստոնէական կրօնի ճշմարտութիւնը ապացուցուած։ Ընդ ձեռն հին կրօնից եւ մարդկային խղճի (Նոր տարուայ առթիվ). Արարատ, Ը (Ա). pp. 20-30.

Հայկորդի, (1876) Պանդխտի յիշատակարանէն։ Աստուծոյ գոյութիւնը եւ քրիստոնէական կրօնի ճշմարտութիւնը ապացուցուած։ Ընդ ձեռն հին կրօնից եւ մարդկային խղճի. Արարատ, Ը (Բ). pp. 54-63.

Հայկորդի, (1876) Մեր ազգին յառաջադիմութիւնը։ Հին եւ նոր հայ քրիստոնէիցն մէկ խօսակցութիւնը. Արարատ, Ը (Գ). pp. 100-106.

Հայկորդի, (1877) Տարաբնակ Հայկազանց մէջ եղած կրօնական եւ գրականական անջրպետը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 121-128.

Հառնակ, Ադոլֆ (1905) Քրիստոնէութիւնն ու պատմութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 38-55.

Հասօ, (1906) Փրկչի ծնունդը. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 21-22.

Հարնակ, Ադօլֆ (1900) Արեւմտեան կամ կաթոլիկ վանականութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 326-328.

Հարնակ, Ադօլֆ (1900) Արեւմտեան կամ կաթոլիկ վանականութիւնը. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 608-612.

Հոլլ, Կարլ (1899) Յունական վանականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 175-181.

Հոլլ, Կարլ (1899) Յունական վանականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 106-109.

Ղ

Ղազազեան, Ա. (1871) Փոքր Ասիայի եւ արեւելահիւսիսային Ափրիկէի արեւելեան քրիստոնեաները. Արարատ, Դ (Ե). pp. 270-273.

Ղազազեան, Ա. (1871) Փոքր Ասիայի եւ արեւելահիւսիսային Ափրիկէի արեւելեան քրիստոնեաները. Արարատ, Դ (Զ). pp. 338-342.

Ղազարեան, Մկրտիչ քահանայ (1907) Վրաց եկեղեցու ինքնագլուխ կառավարութեան խնդիրը ռուսաց նախապատրաստական եկեղեցական ժողովում. Արարատ, Խ (Թ). pp. 845-863.

Ղազարեան, Մկրտիչ քահանայ (1907) Վրաց եկեղեցու ինքնագլուխ կառավարութեան խնդիրը ռուսաց նախապատրաստական եկեղեցական ժողովում. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 971-983.

Մ

Մալէզեան, Տր. Ք. Յ. (1870) Գեր. Սահակ Եպիսկոպոսին Արժ.Տիմոթէոս վարդապետի Հապեշաստան ուղևորութեան պատմութիւնը. Արարատ, Բ (Թ). pp. 233-235.

Մամբրէ վարդապետ, (1904) Փոքրոգի չպէտք է լինել. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1040-1045.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Նոր հարիւրամեակ, տոմար եւ զատկական տօն. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 507-510.

Մանդինեան , Սեդրակ (1898) Լեւոն ԺԳ-ի ուսումն ու զարգացումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 510-515.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Բ). pp. 41-45.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Գ). pp. 81-83.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Լուսաւորչեան կամ լուսաւորչական եւ Գրիգորեան. Արարատ, Զ (Ը). pp. 281-284.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 3-7.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Միութիւն. Արարատ, Ը (Է). pp. 241-246.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Քրիստոնէութիւն եւ աւետարանական ընկերութիւն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 160-165.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հաւատաքննութիւն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 200-206.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 17-32.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 1-16.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 49-64.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 113-128.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 97-112.

Մառ, Նիկողայոս (1905) Ճշմարտութիւնը վրաց եկեղեցու մասին. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 434-438.

Մառ , Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 33-48.

Մառ , Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 81-96.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1869) Աստուածարեալ Վեհափառ Հայրապետ և սրբագումար սրբազան Հարք. Արարատ, Ա (Թ). pp. 129-130.

Մարիվէ, Ք. (1905) Հռովմայեցի հարիւրապետը. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 421-427.

Մարիվէ, Ք. (1905) Հռովմայեցի հաիւրապետը. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 515-522.

Մարտենսէն, (1891) Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն. Արարատ, ԻԴ (Դ). pp. 207-228.

Մարտենսէն, (1891) Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ե). pp. 244-267.

Մարտենսէն, (1891) Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն. Արարատ, ԻԴ (Զ). pp. 319-332.

Մարտենսէն, (1891) Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն. Արարատ, ԻԴ (Է). pp. 354-383.

Մարտենսէն, (1891) Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ը). pp. 418-436.

Մելհորն, Պաուլ Դ. (1904) Ի՞նչպէս պէտք է պաշտպանել քրիստոնէութիւնը մեր օրերում. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1057-1064.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 163-182.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 206-260.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 285-331.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 363-385.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 123-143.

Մխիթարեան, Խորէն վարդապետ (1875) Տեղեկութիւնք Բէթլէհէմի ազգայնոց վերայ. Արարատ, Ը (Է). p. 280.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1876) Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 63-68.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1876) Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 139-143.

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ (1875) Բանք ինչ ընդդէմ տգիտութեան. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 431-433.

Մովսիսեան, Յ. Վարդապետ (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 156-157.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 244-252.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականութիւնն ու վանականութիւնը քրիստոնեայ եկեղեցում. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 440-454.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականութեան սկիզբն Քրիստոնեայ եկեղեցում. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 332-341.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 542-550.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 640-666.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Պ. Գնունու քրիստոնէական վարդապետութիւնը իբրեւ դասագիրք. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 244-252.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Հրէական եւ քրիստոնէական եկեղեցեաց տօների համեմատութիւնը. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 277-283.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Յիսուսի ծնունդը, նոր կտակարան եւ քրիստոնէութեան սկզբնաւորութիւնը. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 421-428.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Յիսուսի ծնունդը. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 5-10.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Կրօն եւ կրօնագիտութիւն. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 221-228.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Պ. Գնունու քրիստոնէական վարդապետութիւնը իբրեւ դասագիրք. Արարատ, ԺԶ (Ը). pp. 361-368.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 188.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1887) Ծնունդ Յիսուսի ի Բեթղեհէմ. Արարատ, Ի (Ա). pp. 3-4.

Մովսիսեան , Յուսիկ վարդապետ (1884) Ազգային եկեղեցի եւ ազգային տօներ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 237-248.

Մովսիսէան, Յուսիկ վարդապէտ (1880) Պատրուակեալ կրօնական ազատութեան առթիւ. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 477-496.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1904) Քրիստոս յարեաւ. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 305-309.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1904) Աւետարանը եւ մեր քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 751-757.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Մեր կեանքի ցաւերից. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 398-402.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Աւետարանի եւ աշխարհի սէրը. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 928-934.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Քրիստոնէական եւ մեր ողորմածութիւնը. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1031-1039.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Հարբեցութիւնն ու նրա հետևանքները և զգասաութիւն՝ որպէս աւետարանական պահանջ. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 221-228.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 10-14.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Գողգոթայի յաղթանակը. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 317-319.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) Քրիստոս յարեաւ. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 286-289.

Յ

Յ. Խ., (1896) Անգլիական եկեղեցին և արեելքի եկեղեցիները. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 9-12.

Յակովբեան, Ստեփաննոս (1869) Աստուածարեալ Վեհափառ Տեր և խոհեմազարդ հանդիսականք. Արարատ, Ա (Թ). pp. 130-131.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Հասարակաց երգեցողութիւնը. Արարատ, Խ (Ե). pp. 409-412.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Կ. Պ. Պոբեդոնոսցև. Արարատ, Խ (Ե). pp. 412-414.

Յովհան Իմաստասէր, (1896) Յովհաննու Իմաստասիրի, Հայոց կաթուղիկոսի, խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնալոյ Բանին Քրիստոսի, եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս երկուս բնութիւնս. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 192-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Քրիստոնէի գերակայ գաղափարը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 193-195.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 195-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 243-251.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Աղքատների խնամատարութիւնը քրիստոնէութեան յաղթութիւնից յետոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 296-303.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Փրկչի ծնունդը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 11-18.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Վշտի եւ տառապանքի բովից. Արարատ, Խ (Ե). pp. 400-406.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Աղօթքի սրբարար զօրութիւնը. Արարատ, Խ (Զ). pp. 504-509.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Աշխատանքի գաղափարը քրիստոնէութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 572-578.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 334-339.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Ժողովները եկեղեցական կեանքում. Արարատ, Խ (Ե). pp. 423-431.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Կատարելութեան ճանապարհը. Արարատ, Խ (Ա). pp. 15-28.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Մի կարեւոր գիւտ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 59-65.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Սրտի սրբութիւնը. Արարատ, Խ (Բ). pp. 111-114.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Ապաշխարութեան քարոզը. Արարատ, Խ (Գ). pp. 211-215.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Հայրենասիրութիւն եւ քրիստոնէութիւն. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 616-625.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Կարոլոս Շելտըն- Քրիստոնէութեան գաղափարականը. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1091-1093.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Եկեղեցիոց կոչումը. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 852-866.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Կրօնական անձնաւորութիւն. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 444-448.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Շնորհաւոր նոր տարի. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 5-7.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 239-244.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 288-292.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Գիտութիւն եւ եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 373-378.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Тексты и разысканiя по Армяно-Грузинской филологiи. I. Ефремъ Сиринъ, Н. Марръ.- Н. Марръ. Агіографическіе Матеріалы по Грузинскимъ Рукописямъ Ивера. СП. 1900. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 592-596.

Ն

Ն. Ք., (1894) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 366-369.

Նաուման, (1913) Մեղքը և մահ. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1090-1092.

Նաուման, Ֆ. (1914) Ծննդեան երեկոյ. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 10-12.

Նաուման, Ֆ. (1914) Աստուծոյ շնորհեալը. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 12-14.

Նաուման, Ֆ. (1907) Հողի վաշխառութիւնը. Արարատ, Խ (Ա). pp. 28-30.

Նաուման, Ֆ. (1907) Պիղատոսը. Արարատ, Խ (Բ). pp. 115-117.

Նաուման, Ֆ. (1907) Մեծամասնութեան վճիռը. Արարատ, Խ (Գ). pp. 216-218.

Նաուման, Ֆ. (1907) Աստուած կա՞յ. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1023-1024.

Նաուման, Ֆ. (1907) Ճշմարտութիւնը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 758-760.

Նար-Պէյ, Խորէն Եպիսկոպոս (1869) Առ խմբագրապետ Լաթիարքի լրագրոյ Պէշիքթաշ,15(27) օգոստոս 1869. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 144-145.

Նեպլիւև, Ն. (1903) ի՞նչպէս պէտք է ապրել և ի՞նչ է ճշմարտութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 10-18.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Աստուածաշունչ Սուրբ Գիրքը. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 124-132.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Ի՞նչ գիտենք մենք Ս. Գրքից. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 310-315.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Ի՞նչպէս պետք է կարդալ Ս. Գիրքը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 401-406.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Մեռցնող տառը եւ կենդանարար հոգին. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 490-496.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Քրիստոնէական դպրոցի կոչումը. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 596-600.

Նոր-Արեւեան, Գրիգոր քահանայ (1914) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1070-1073.

Շ

Շ., (1873) Վասն Ս. Մեսրոպայ յԱստրախան։ Ծանուցումն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 438-440.

Շաթոպրիան , (1876) Բարիք Քրիստոնէութեան. Արարատ, Թ (Զ). pp. 203-206.

Շտալկէր, Ջէմս (1898) Յիսուսի Նազարէթում անցրած խաղաղ տարիները. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 55-58.

Ո

Ուխտանէս վարդապետ, (1907) Աւետարանական-սոցիալական համաժողովը Ստրասբուրգում. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 640-648.

Պ

Պալ, Ստ. (1906) Քննական տեսութիւն՝ աւետարանական անցքերի ժամանակագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 450-453.

Պալ, Ստ. (1906) Քննական տեսութիւն՝ աւետարանական անցքերի ժամանակագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 574-586.

Պալեան, Թ. (1881) Ուղերձ ի յիշատակի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, նորին վեհափառութեան կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգայ Դ. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 238-239.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 12-17.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Բ). pp. 51-56.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Գ). pp. 88-92.

Պաուլսէն, Ֆրիդրիխ (1902) Հեգնութիւնք Յիսուսի գրութեան եւ խօսքի մէջ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1088-1099.

Պապկով, Ա. (1911) Կիւրակէ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 174-182.

Պետրով, Գր. (1905) Անպտուղ թզենին (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 506-515.

Պետրով, Գր. (1905) Սկիզբը. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1067-1071.

Պետրով, Գր. (1909) Յիսուս Փրկիչը. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 897-902.

Պետրով, Գր. (1906) Փրկիչը և մեղաւորները (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 23-33.

Պետրով, Գր. (1906) Ապաշխարութեան քարոզիչը. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 216-218.

Պետրով , Գր. (1906) Յիսուսի դագաղի առաջ (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 299-304.

Պետրով քահանա, (1912) Երանի խաղաղարարաց. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 105-109.

Պետրով քահանայ, (1912) Երանի՜, որ հալածուած են արդարութեան համար. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 201-206.

Պետրով քահանայ, (1912) Ամենափոքրը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 297-302.

Պօսիւէ, (1876) Զգայարանաց գերի եղած հոգւոյն թշուառութիւնը. Արարատ, Թ (Ե). pp. 161-163.

Ս

Ս., (1870) Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 114-220.

Ս., (1869) Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 185-190.

Ս., (1870) Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 241-243.

Ս. Կ., (1879) Յիսուս Նազովրեցին անցնում է. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 475-478.

Ս. Մ., (1900) Մշտական լռութեան տունը. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 239-240.

Ս. Յ., (1899) Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 223-225.

Ս. Յ., (1899) Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 271-275.

Ս. Յ., (1899) Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 329-334.

Ս. Յ., (1899) Կրոնշտադի աւագ քահանայ Իոհանն Սերգէեւի 70-ամեայ յոբելեանը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 491-492.

Սահակ վարդապետ , (1881) Կրօնուսուցչին անհրաժեշտ է կրթութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 591-595.

Սահակ վարդապետ, (1916) Պատճառ աղօթիցն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 405-412.

Սահակ վարդապետ, (1916) Պատճառ աղօթից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 694-703.

Սահակ վարդապետ, (1881) Առաքելութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 491-497.

Սահակեանց, Սահակ քահանա (1888) Ողորմած Սամարացի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 662-675.

Սարաֆեան, Գր. (1914) Պարզ խորհրդածութիւններ Յիսուսի Համբարձման առթիւ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 394-396.

Սարաֆեան, Գր. (1914) Գողգոթայի անմեղ զոհը:- Ինչո՞ւ արդարը կը տառապի. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 493-495.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 9-10.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 44-46.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 87-88.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 143-145.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 182-186.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 260-262.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 331-334.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 385-389.

Սիօն վարդապետ, (1912) Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիք. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 11-14.

Սպասովիչ, Վ. (1897) Քրիստոսի չարչարանքները Օբեր Ամմերգաուի մէջ։ (Վ. Սպասովիչի ճանապարհորդական յիշողութիւններից քաղուածոյ թարգմանութիւն). Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 470-481.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Գլ.Թ.1-27). Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1029-1043.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Ը.26-57). Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 929-943.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Է.36-Ը.25). Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 857-874.

Վ

Վալդէնստրէօմ, (1901) Քրիստոսի մարգարէական պաշտօնը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 526-542.

Տ

Տեր Պետրոսեան, Մինաս քահանայ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 195-196.

Տեր Սարգսեան, Զոհրապ (1869) Ի հրաշափառ ծնունդն և ի յայտնութիւն Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 160-162.

Տէր -Աւետիքեան, Նիկողայոս աբեղայ (1900) Ծաղկաքաղ ընտիր մտքեր (Հարանց վարքից). Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 280-281.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս (1911) Աղօթք. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 718-721.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս (1914) Աշխատանք. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 108-111.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս (1914) Մի՛ կալ հակառակ չարին. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 208-211.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս աբեղայ (1900) Ծաղկաքաղ ընտիր մտքեր «Հարանց վարքից». Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 111-112.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս աբեղայ (1900) Ծաղկաքաղ ընտիր մտքեր «Հարանց վարքից». Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 151-152.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1916) Քրիստոսի հոգին. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 329-333.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1907) Քրիստոնէական գիտակցութիւն. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 875-877.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վրդ. (1916) Բեթղեհէմի աստղը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 34-35.

Տէր-Գաբրիէլեան, Ս. (1893) Տեսութիւն քրիստոնէական եկեղեցու պատմութեան առաջին երեք դարում. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 603-616.

Տէր-Գաբրիէլեան, Ս. (1893) Տեսութիւն քրիստոնէական եկեղեցու պատմութեան առաջին երեք դարում. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 704-724.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Տեսութիւն ի վերայ Համաբարբառի ս. Գրոց. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 115-120.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս աբեղայ (1905) Քրիստոնէութիւնն ու պատմութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 271-278.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Ինն երանութիւնները. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ). pp. 964-974.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Իննը երանութիւնները. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). pp. 891-900.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 7-12.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) «Քրիսոս յարեաւ ի մեռելոց». Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 105-106.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից որ վկայեցին յՈւռհա. Արարատ, Լ (Ը). pp. 385-392.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Խոսրով Գանձակեցի. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 590-594.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ (1894) «Յանուն Քրիստոսի ամենայն ծունր կրկնեսցի». Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 357-359.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1913) Ս. Իրենէոսի «Ցոյցք»-ը երկրորդ գերմաներէն թարգմանութեամբ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 180-197.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Հարստութեան ցաւը. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 589-595.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Աոաջիկայ տարին. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 6-10.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Ը. Աւետարանն ու իշխանութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 118-124.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Քրիստոսի Ս. յարութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 301-309.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Ը. Աըետարանն ու աշխարհը կամ քաղաքակրթութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 396-401.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Աւետարանական-համայնական համաժողովը. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 274-282.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Երեմիա մարգարէ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 79-81.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 109-111.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Գրիգոր Սքանչելագործի անուամբ մնացած հատուածներ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 111-113.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Երանելւոյն Գրիգորի Սքանչելագործի ի յարութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 9-12.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Կատարեալ ազատութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 143-145.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի հատուած Որոգենէսի գրուածներից եւ պատճառ լայն եւ նուրբ գրոց ձեռագիրը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 146-148.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Բողոքական քարոզիչները մահմեդականների մէջ. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 151-152.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Կիւրակնօրյա դպրոցները կամ մանկանց ժամապաշտութիւնը Գերմանիայում. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 297-301.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան». Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 113-120.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Քաջալերեցարո՛ւք ե՛ս եմ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 359-360.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Տարուայ վերջին. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 447-449.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Դ. Աստուած մեր Հայրը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 423-430.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծայայտնութեան տօնի ճիշդ օրը ըստ պատմութեան. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 3-4.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Ե. Լավագոյն արդարութիւնը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 599-603.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Զ. Աւետարանն ու աշխարհը. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 764-771.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Զ. Աւետարանն ու աղքատութիւնը. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 998-1006.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վկայութիւնք վասն ծննդեան Քրիստոսի եւ մկրտութեանն տաւնել ի միում աւուր ի յունուարի վեցն. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 49-52.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Նշխարներ ամենահին եկեղեցական հայրերի գրուածներից. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 58-61.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աններելի մեղքը. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 153-155.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 267-270.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 333-338.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 482-485.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծոյ կամ Երկնքի Արքայութեան գաղափարը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 491-494.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Ս. Յայտնութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 5-9.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Փրկիչը գերեզմանի առաջ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 147-149.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Քրիստոնէական տօների սկիզբը եւ պասէքի վէճը. Արարատ, Լ (Դ). pp. 147-150.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Կոչման կարեւորութիւնը քրիստոնէական տեսակէտից. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 230-233.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Լուսոյ որդիք. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 324-326.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Տիմոթէոս Էլուրոսի նորագիւտ երկը եւ նորա մի քանի նոր հատուածները նախնի հայրերից առած. Արարատ, Լ (Զ). pp. 251-257.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 4-7.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քրիստոսի փորձութիւնը անապատում. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 51-55.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Կրկին քահանայական հարցը եւ աստուածաբանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 344-349.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Ճշմարտութեան հոգին. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 228-230.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Հակասութիւններ. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 349-352.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Աւետարանական-համայնական համաժողովը։ Էրֆուրտում 1895 յունիս 4-6-ին (մայիս 23-25). Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 324-326.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Ադինայի նամակները. «Թագաւոր ի տանէ Դաւթի». Պրոֆ. Ի.Հ. Ինգրայամ։ Թարգմ. ռուսերէնից Յովսէփ քահ. Տէր-Պետրոսեանց. Թիֆլիս, 1897։ Մատենախօսութիւն. Արարատ, Լ (Բ). pp. 70-72.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ուսուցումն քրիստոնէական կրօնի.- Սահակ քահ. Սահակեանց։ Տփխիս, 1898. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 269-274.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր կեանքը եւ վարդապետութիւնը, Հիւսուած չորս աւետարաններից ժամանակագրական կարգով.- Աշխատ. Տաճատ քահ. Մարաղեան. Բագու, 1898. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 469-470.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus, nach ihren quellen geprüft und dargestellt.- G. Owsephian. Leipzig, 1897։ (Միակամութեան ծագման պատմութիւնը, իւր աղբիւրներով քննած և ներկայացրած. Գ. սարկ. Յովսէփեան. Լայպցիգ, 1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). p. 15.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1895) Յիշատակ Երեմիայի մարգարէի ի գրոցն Բարուք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 1-8.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1897) Իրենէոս եւ նշխարներ նորա գրուածներից. Արարատ, Լ (Ե). pp. 199-203.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Պատմութիւն ս. Գեղարդեանն եւ այլ տնօրինականացն Քրիստոսի. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 227-228.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպո (1911) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 112-116.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 188-190.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս հերձուածներ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 190-192.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 192-194.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլավ եկեղեցին արտասահմանում։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 289-297.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 367-371.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 441-448.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի.-Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 539-544.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 639-641.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 641-642.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 643-645.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). p. 645.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Ռուս հերձուածներ։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի։- Քրիստոնէական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 725-736.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 833-835.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Ռուս հերձուածներ։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եպիսկոպոսական եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 914-924.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եպիսկոպոսական եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 981-991.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 194-195.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 109-110.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 110-111.

Տէր-Յակովբեանց, Կարապետ Գ. (1887) Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց. Արարատ, Ի (Դ). pp. 145-147.

Տէր-Ռուբինեանց, Գ. (1914) Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 561-575.

Տէր-Ռուբինեանց, Գ. (1914) Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 469-478.

Տրեօլչ , Էռնստ (1907) Կրօնի եւ կրօնի գիտութեան էութիւնը ըստ Տրեօլչի. Արարատ, Խ (Ե). pp. 471-488.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսական. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 10.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 48-51.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ընդհանուր տեսութիւն 1895 թուականի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 12-16.

Ֆ

Ֆարրար, (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։- Ս. Գրիգոր Նազիանզացի. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 157-164.

Ֆարրար, (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։-Ս. Գրիգոր Նազիանզացի. Արարատ, ԻԴ (Դ). pp. 183-195.

Ֆարրար, (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։-Սուրբ Գրիգոր և Մեծն Բարսեղ. Արարատ, ԻԴ (Ե). pp. 267-277.

Ֆարրար, (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։- Սուրբ Գիրգոր եւ ուրացող Յուլիանոս. Արարատ, ԻԴ (Զ). pp. 305-319.

Ֆարրար, (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։- Մեծ բարեկամների միջեւ գժտութիւնը. Արարատ, ԻԴ (Թ). pp. 495-506.

Ֆարրար, (1891) Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։- Գրիգորը Նազիանզում եւ Սելեւկիայում. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 547-552.

Ֆարրար, (1901) Հրաժեշտ Ամերիկայից. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 506-513.

Ֆարրար, (1895) Մեծն Աթանաս։ Ծննդից մինչեւ ձեռնադրութիւնը. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 451-454.

Ֆարրար, (1896) Աղօթքի ոյժը. Արարատ, Լ (Թ). pp. 395-399.

Ֆարրար, (1900) Մորեխի կերած անցեալը. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 55-60.

Ֆարրար, (1899) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 488-491.

Ֆրէսինուս, (1876) Քրիստոնէական կրօնի հաստատութիւնը իբրեւ ապացույց անոր աստուածայնութեան. Արարատ, Ը (Գ). pp. 89-91.

This list was generated on Sat Mar 6 19:10:43 2021 AMT.