Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity > Armenian Church"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: X | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items at this level: 2984.

X

X., (1905) Վեհափառ Հայրապետն Ալեքսանդրապօլում. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 804-808.

Ա

Ա. Հ., (1912) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի Գէորգ Ե-ի ընդունելութիւնը Էջմիածնում եւ օծումը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 604-619.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Հայ կեանք եւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 110-122.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Ողջոյն Տ. Տ. Գէորգ Ե Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 303-307.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Ուրախութեամբ գալիս ենք յայտնելու. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 399-407.

Աղայեանց, Ղ. (1869) Նորին Վեհափառութեան Օծման երկրորդ տարեդարձը և Ս. Էջմիածնի Ուսումնարանի հիմնարկութիւնը. Արարատ, Բ (Բ). pp. 25-32.

Աղանուրեանց, Ս. Պ. (1873) Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 196-200.

Աղաւելեան, Բաբգէն վարդապետ (1914) Տաճկահայոց նորընտիր պատրիարք Զաւէն արքեպիսկոպոս Տէր Եղիայեան. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 25-28.

Աղաւելեանց, Բաբգէն ծ. վարդապետ (1902) Ժողովուրդին առաջնորդողները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1061-1069.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 283-286.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Հանգուցեալ Սարգիս Խռճիեանի կտակը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 340-345.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Տաճկահայ գաղթականները Ռուս-Տաճկական պատերազմի ընթացքում. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 307-316.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Տաճկահայ գաղթականները Ռուս-Տաճկական պատերազմի ընթացքում. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 138-149.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Եօթանասունամեայ պառաւ կնոջ լուման. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 724-726.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Տ. Սուքիաս արքեպիսկոպոս Պարզեանցի մահը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 789-792.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Շուշի քաղաքացի Միրզաջան Կարապետեան Խաչատրեանցի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 803-807.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Նոր տարուայ և ծծնդեան տօները. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 22-23.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ա). p. 24.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կովկասի հայոց թեմերի աւելացման խնդիրը. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 118-119.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Փարիզի Հայկական միութեան գումարը. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 119-120.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Դպրոցական ֆօնդ. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 177-181.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1907) Ս. էջմիածնի սրբազան Սինօդին։- Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 910-915.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառի օծման տարեդարձը։- Վեհափառի մեկնումը Բիւրական ամարանոց և վերադարձը։- Կայսերական մաղթանքներ Մայր Տաճարում և թեմերի եկեղեցիներում. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 695-696.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Օգնենք վիրաւոր զինուորներին. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 778-781.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ենովք Գալստեան Բուդաղեանի կտակը. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 993-998.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Կաթուղիկոսի մեկնումն Թիֆլիս, Տ. Յուսիկ արքեպիսկոպոսի ներկայանալը Կայսեր. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1078-1084.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Շնորհակալական գրութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Բ). p. 120.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Զատկական տօներն Էջմիածնում, Երևանի հոգաբարձութեան գալը Էջմիածին, Հոգեհանգիստներ, Օշականի դպրոցի հիմքի օրհնութիւնը, Յովնանեան սանուհիների գալը Էջմիածին, Ֆրանսիացիներ պ.պ. Սանֆորդի և Մարրասէի ներկայանալը Վեհափառ Հայպապետին. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ղուկաս վարդապետ։- Նոր շինութիւններ։- Մայր Աթոռի Մեծ առուն. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 402-403.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Հայրապետի կարգադրութիւնը վիրաւոր զինւորների հոգևոր մխիթարութեան համար Աւետարան ուղարկելու վերաբերմամբ։- Ծխական կանոնադրութիւն. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 983-984.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1907) Բաբգէն Վ-ի յայտարարութիւնը ճեմարանի յուզման առթիւ. Արարատ, Խ (Բ). pp. 157-166.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1904) Առաքել պատմագրի դամբարանի կաոուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը. Արարատ, ԼԷ (Զ). p. 584.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1899) Առաքել պատմագրի դամբարանի կառուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 292.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Գէորգեան ճեմարանի 1913—14 թ. շրջանաւարտները, Շամախու թեմի Նոր Առաջնորդը, Տ. Յովհան աբեղայի ձեռնադրութիւնը, ս. Էջմիածնի տօնը, Ղուկասեանների համար հոգեհանգիստ, Թիֆլիսի Գայիանեան և բարձր կուրսերի աշակերտուհիների գալը ս. Էջմիածին, փոփոխութիւն "Արարատ"ի խմբագրական կողմի մեջ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 500-504.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Մայր Աթոռի Գ. Ճեմարանի 1914/1915 ուսումնական տարուայ նախահաշիւը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1101-1103.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառի անուանակոչութեան տարեդարձը, Ճեմարանի տօնը, Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն, Վեհափառի սեպտեմբերի 28-ի կոնդակի մասին. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 892-893.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւնը Միացեալ Ընկերութեան կողմից։- 3000 ռուբլու փոխադրութիւնը վսեմ Տ. Պօղոս փաշայի կողմից։- Պարսից հոգևոր պետի մահուան մասին ցաւակցութիւն։- Ամերիկայի Առաջնորդի դրութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 601-604.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Տ. Համազասպ վարդապետի 50-ամեայ յոբելեանը։- Կայսերական մաղթանք Մ. Տաճարում։- 1000 ռ. առաքումն յօգուտ վիրաւոր զինուորների։- Գանձանակադրամ յօգուտ վիրաւոր զինուորների. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 788-789.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 473-480.

Աղէքսանդրեանց, Յ. (1871) Նիժ եւ Արէլ. Արարատ, Դ (Ա). p. 58.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 225-240.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 361-364.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 485-496.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 634-639.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 218-222.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 84-88.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 120-127.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 176-180.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 250-256.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1916) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 129-141.

ԱնդրԷաս, Արքեպիսկոպոս (1868) Գերապատիւ Սրբազան Եղբայր. Արարատ, Ա (Ե). pp. 62-64.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս, (1871) Հաշուեկշիռ ելեւմտից Հոգեւոր դպրոցին Շամախւոյ. Արարատ, Դ (Ա). p. 51.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս , (1872) Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ եւ հրաւէր. Արարատ, Դ (Բ). p. 76.

Աշըգեան, Յակոբ (1872) Կտակ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 80-81.

Աջեմեան, Հայկ (1918) Հայրենի յիշատակներ դէպի Նարեկայ վանքը. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 134-147.

Առաքելեանց, Սօֆիա (1873) Ի Դավրիժոյ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 463-464.

Առստամեանց, Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 278-279.

Աստապատցեանց, Եղիսարէթ (1876) Վեհափառ Տե՛ր. Արարատ, Թ (Թ). p. 349.

Աստուածատրեան, Ծերուն (1873) յԱգքիրմանէ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 38-39.

Աստուածատրեան, Ծերուն (1873) յԱգքիրմանէ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 153-156.

Աստուածատրեան, Յովհաննէս (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 310-311.

Ատոմեան, Մկրտիչ Տ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). p. 104.

Արաբաջեանց, Աղէքսանդր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 229-230.

Արաբաջեանց, Մ. (1869) Մի քանի տեղեկութիւնք Աղէքսանդրապօլու հայոց ուսումնարանի,ընթերցարանի և բարեգործական նպատակաւ կազմուած ընկերութեանց վերայ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 112-118.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ (1869) Նամակ Աղեքսանդրապօլէն. Արարատ, Բ (Ա). pp. 20-21.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 227-229.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ վարժապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 183-188.

Արամ, (1915) Ազգիս Վեհափառ կաթողիկոսին ուղղած Արամի գրութիւնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 453-454.

Արամ, (1876) Մշակի վերադարձը ի թիւն 16. Արարատ, Թ (Է). pp. 261-267.

Արամ, Վ. Շ. (1877) Ի Շուշի քաղաքէ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 30-32.

Արամեանց, Աւետիք Յ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 303-304.

Արեւ, (1883) Նամակ Ախալցխայից. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 111-113.

Արզումանեանց, Գ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 107-108.

Արզումանեանց, Գ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 304-305.

Արիստակէս վարդապետ, (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 141.

Արծրունի, Խ. Ս. (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 355-356.

Արծրունի, Խորէն Ս. (1880) Նամակ Ակքիրմանից. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 509-510.

Արծրունի, Խորէն Ս. (1881) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 88-89.

Արտակ վարդապետ, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 341.

Աւ. Հ., (1912) Տառերի գիւտի 1500-սւմեայ եւ տպագրութեան 400-ամեայ Մեծ յօբելեանի բացման հանդէսը Ս. էջմիածնում եւ Օշականում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 896-909.

Աւան-Իւզբաշեանց, Դաւիթ բէկ (1903) Նորին Սրբութեան Տ. Տ. Մկրտչի Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 339-340.

Բ

Բագրատ վարդապետ, (1913) «Արարատ» ամսագրի պատուարժան խմբագրութեան. Արարատ, ԽԷ (Ա). p. 89.

Բագրատ վարդապետ, (1910) Ս. Էջմիածնի Մայր տաճարի նորոգութեան մրցանակի ծրագիր. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 804-807.

Բագրատ վարդապետ, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 615.

Բագրատ վարդապետ, (1910) Ազդ. Արարատ, ԽԳ (Ե). p. 482.

Բաղդասարեան, Բաղդասար Մ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). pp. 80-81.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1873) Նուէրք եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Զ (Ը). p. 313.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1876) Նուէր եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Թ (Զ). p. 234.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1877) Ս.Ղազարու վանք։ Վենետիկ։-Հայոց եկեղեց։-Ռաֆայէլեան ուսումնարան։-Ս.Ղազարու վանք. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 388-396.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1874) Ի Ս.Գայիանէ Վանուց. Արարատ, Է (Ա). pp. 29-32.

Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս (1896) Բացատրութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 250-251.

Բացակայ Միաբան , and Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Եկեղեցի Հայաստանեայց.Նորութիւնք. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 364-373.

Բերբերեան, Մինաս (1908) Հաշիւ նուիրաբերութեան. Արարատ, ԽԱ (Թ). p. 844.

Բզնունի Բաղիշեցի, Մամբրէ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 218-219.

Բէգ-Նազարեան, Ս. (1885) Նորին Վեհափառութեան գալստեան հանդիսի համառօտ նկարագիրը. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 483-487.

Բէհբութեանց, Ա. (1903) Պաշտօնական հերքումն. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 105-107.

Բըքստըն եղբայրներ, (1914) Հայոց եկեղեցին. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1091-1101.

Բուդաղեանց, Թադէոս աւագ քահ. (1885) Պատճէն կտակի հանգուցեալ Թադէոս աւագ քահանայի Բուդաղեանց ի Բագու. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 267-270.

Բունիաթեանց, Յովսէփ (1881) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 90-93.

Բունիաթեանց, Յովսէփ (1881) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 187-189.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 338-339.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Բուրջալեանց, Սարգիս (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). p. 82.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն (1871) Բարերարուհի հայ տիկնայք յԱստրախան։ Ցուցակ անուանց բարերարուհի անդամոց օրիորդական հայոց դպրոցի Աստրախանայ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 248-249.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Դադաշեանց, Խաչատուր and Բուրջալեանց, Սարգիս (1869) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, Բ (Ա). p. 21.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Դադաշեանց, Քրիստափոր and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպովեանց, Սիմէօն (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 281-282.

Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ (1877) Խափանեալ տպարան հայոց Աստրախան քաղաքի. Արարատ, Թ (Ա). pp. 32-33.

Բրոնզով, Ա. (1913) Քրիստոնէութիւնն ու կեանքը: Քրիստոնէութեան 1600 ամեայ (313—1913) յոբելեանի առիթով. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 890-903.

Գ

Գարեգին վարդապետ, (1916) Տ. Բաբգէն վարդապետ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 48-50.

Գարեգին եպիսկոպոս, (1918) Հանգիստ Տ. Մեսրոպ վարդապետի. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 29-31.

Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց , (1872) Կոնդակ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 35-37.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Հայրապետի դիմումները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 170-177.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1916) Կոնդակ Ն. Վեհափառութեան. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 163-170.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1916) Կոնդակներ Ն. Վեհափառութեան. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 307-314.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1916) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 451-454.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 3-5.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 99-103.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 419-424.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 515-521.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի, յանուն առաջնորդների. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 803-806.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի, Սինօդին. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 807-809.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Կոնդակ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 387-388.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Պատճէն Կոնդակի Վեհափառ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց յանուն Ս. Սինօդի Ս. էջմիածնի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 579.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԽԶ (Թ). Ա-Է.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Կոնդակ յանուն Կ. Պօլսի Հայոց Պատրիարքի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 198-200.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Շրջաբերական կոնդակ. Արարատ, ԽԸ (Բ).

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Կոնդակ յանուն Կենտրոնական նպաստամատոյց Յանձնաժողովոյ Տփխիսայ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 291-293.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Վեհափառ Կաթուղիկոսի կոնդակը. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 678-679.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Վեհափառ Կաթուղիկոսի կոնդակը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 870-873.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Կոնդակ յանուն Պօղոս Նուբար փաշայի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 195-198.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Նորին Մեծութեան Սուլթան Ահմէդ արքայից արքային Իրանայ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 579-580.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց , (1918) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.Նոյնը աշխարհաբար. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 3-16.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց , (1917) Կոնդակ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթուղիկոսի Միացյալ Նահանգների Նախագահին. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 83-85.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց , (1917) Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 579-588.

Գէորգ Ե Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց , (1917) Պատճէն Կոնդակի Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ս. Էջմիածնի Սինօդի անունով. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 3-4.

Գէորգ Ե Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց , (1917) Կոնդակ։ /Գրաբար, պատճեն՝ աշխարհաբար/. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 259-270.

Գէորգ Ե Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց , (1917) Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 403-408.

Գէորգ Եպիսկոպոս Եւրոպիոյ, (1899) Ռումանիոյ հայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 119-120.

Գէորգ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1913) Նորին Սրբութեան հեռագիրը Թագաւոր Կայսեր. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). p. 100.

Գէորգ վարդապետ, (1916) Նոր-Նախիջեւանի թեմական դպրանոցի հոգաբարձութեան եռամեայ գործունէութեան տեղեկագիրը 1912-1915 թ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 142-153.

Գէորգեան, Ադամ (1870) Վեհափառ Տեր. Արարատ, Գ (Ա). p. 31.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս (1911) Նամակ «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 64-67.

Գէորգեան, Երանոս (1870) Առաքելապատիւ Վեհ Հայրապետ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 215-216.

Գէորգեան, Մ. (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների, սկսած 1917 թ. մարտի 31-ից մինչև օգոստ. 31-ը. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 848-849.

Գիւտ աբեղայ, (1917) Ազգային եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 114-118.

Գիւտ վարդ., (1917) Հայ եկեղեցու բարեկարգման խնդիրը. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 333-340.

Գիւտ վարդ., (1917) Եկեղեցական-ազգային ժողով. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 483-492.

Գիւտ վարդապետ, (1917) Կրօնական ճգնաժամը. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 624-635.

Գիւտ վարդապետ, (1917) Նախագիծ կանոնադրութեան հայոց ազգային եկեղեցական սահմանադրութեան։ Կազմեց Մատթէոս եպիսկոպոս. Ս.Էջմիածին, 1917թ. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 370-387.

Գնունի, Ս. (1880) Հայ ազգ եւ հայ եկեղեցի. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 440-448.

Գնունի, Ս. (1880) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 527-536.

Գնունի, Ս. (1881) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 4-15.

Գնունի, Ս. (1880) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 497-504.

Գուգարացի , Տ. (1871) Հոգեւոր դպրոցք Համամլուի և Ղարաքիլիսոյ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 396-397.

Գրասէր, (1884) Մի քանի խորհրդածութիւններ արարք եկեղեցու հիմնարկութեան առթիւ. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 375-377.

Գրիգորեան, Կարապետ (1871) Ի Տօնի Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի. Աստուածընտիր Վեհափառ Տեր սրբազնագոյն քահանայապետ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 118-119.

Գրիգորեանց, Աւագ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 144-146.

Գրիգորեանց, Աւագ (1871) Բագու. Արարատ, Դ (Ե). pp. 301-302.

Գրիգորիս վարդապետ, (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 180-182.

Դ

Դադաշեանց, Քրիստափոր and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպովեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 303.

Դատեան, Խաչիկ Ծ. վարդապետ (1907) Յուլիս 20/907 Դուին. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 659-661.

Դաւթեանց, Կարապետ Մարգարեան (1876) Կալկաթայէ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 39-40.

Դէմիրճօղլեանց, Ստեփաննոս աւագ քահանայ (1873) Գրիգոր Տէր-Կիրակոսեանի նուէր եւ խոստումն. Արարատ, Զ (Զ). p. 233.

Դուրեան , Եղիշէ Արքեպիսկոպոս (1910) Եկեղեցիներում միտինգը արգելւում է. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 713-714.

Ե

Ե. Մ., (1889) Ստեփաննոս Պալասանեան. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 125-128.

Ե. ծ. վ. Մ., (1905) Քահանայական դասը բարձրացնելու ամենաուղիղ ճանապարհը. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 587-591.

Եզնիկ աբեղայ, (1915) Վիճակագրական տեղեկութիւներ Սեւանայ մենաստանի այցելուների 1914 թ. յուլիս-օգոստոս ամիսներում. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 475-477.

Եսայեանց, Յարութիւն Տ. (1871) Աստուածարեալ Հայրապետ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 117-118.

Երեսաց, Իւրոց (1892) Մկրտիչ Արքեպիսկոպոս Բաբամեանց. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 85-86.

Երեցեանց, Սարգիս քահանայ (1878) Ի Ծղնեթէ. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 38-39.

Երեցեանց, Սարգիս քահանայ (1878) Ի Ծղնեթէ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). p. 357.

Զ

Զեյթունեան, Կ.Յ. (1875) Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Հնդկաստան. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 394-396.

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Զ). pp. 255-258.

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 210-215.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Տեղեկագիր 1911—12 ուսումնական տարուայ Վրաստանի եւ Իմերէթի Հայոց թեմի եկեղեցական ծխական դպրոցների. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 81-85.

Թ

Թադէոս եպիսկոպոս, (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 89-90.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1881) Մեր կղերն եւ իւր կոչումը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 595-602.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Առաքելութիւնք ի Հայաստան. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 53-63.

Թոփալեան, Սարգիս Չ. and Գէորգ Եպիսկոպոս, (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. ապրիլ ամիս։ Ստացուած գրքեր։ Հայ հրատարակիչների եւ խմբագիրների ուշադրութեան. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 394-397.

Թոփալեան, Սարգիս Չ. (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան յուլիս-հոկտեմբեր (1917 թ.). Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 834-847.

Թոփալեան , Սարգիս Չ. (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. մայիս - յունիս. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 569-573.

Ի

Ի.Ս., (1905) Վեհափառ Կաթուղիկոսի մուտքը Ս. Էջմիածին. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 808-809.

Իզմիրեանց, Գրիգոր (1880) Տփխիսի Նորաշէն եկեղեցւոյ սուրբ Մարիամեան օրիորդաց ուսումնարանը. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 543-549.

Իզմիրլեան, Մատթէոս արքեպիսկոպոս (1909) Կոնդակ Պատրիարք Իզմիրլեանի. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 403-413.

Իլեազեանց, Աստուածատուր (1874) Պատասխանի «Մեղու Հայաստանի» 1875 թուակ 47 N Սուր-Սէրի յօդուածին. Արարատ, Է (Բ). pp. 67-69.

Իսահակեանց, Պ.Աղեքսանդր (1877) Պ.Աղեքսանդր Իսահակեանց. Արարատ, Թ (Բ). p. 75.

Լ

Լիսեցեանց, Ստեփան (1889) Սուրբ հա՛րք եւ պատուելի հանդիսականք։ Ճառ. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 582-585.

Լևոն աբեղայ, (1904) Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը դէպի Սևան և Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 758-760.

Խ

Խ. Վ., (1898) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 34-38.

Խ. Վ. Մ., (1908) Մատթէոս Արքեպիսկոպոսի ընտրութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 967-970.

Խաչատրեանց, Թամարա (1915) Վեհափառ կաթուղիկոսին ուղղած 70-ամեայ Շուշեցի պառաւ կնոջ հետաքրքրական նամակը. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 671.

Խթան, (1876) Ս.Էջմիածնի դռները փակեմք. Արարատ, Թ (Է). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1868) Ազգային բարեկարգութիւն. Արարատ, Ա (Ա). pp. 7-8.

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ա (Գ). pp. 34-35.

Խմբագրական, (1868) Կարգադրութիւն. Արարատ, Ա (Գ). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1868) Վեհափառ Տէր. Արարատ, Ա (Գ). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1868) Ատենախօսութիւն ի տարեդարձի Օծման Վ.Կ.Ամենայն Հայոց. Արարատ, Ա (Դ). pp. 45-48.

Խմբագրական, (1868) Ատենախօսութիւն ի տարեդարձի Օծման Վ.Կ. Ամենայն Հայոց. Արարատ, Ա (Ե). pp. 66-67.

Խմբագրական, (1868) Ծանուցում. Արարատ, Ա (Ե). p. 68.

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (Զ). pp. 73-74.

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (Է). pp. 85-86.

Խմբագրական, (1868) Բան. Արարատ, Ա (Է). pp. 97-100.

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (Ը). pp. 101-102.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց. Արարատ, Բ (Ա). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1869) Յորագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Ա). pp. 15-16.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Ա). pp. 16-17.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Բ (Բ). p. 42.

Խմբագրական, (1869) Սուրբ Աթոռոյս ժառանգաւորաց ուսումնարանին տարեկան հարցաքննութիւնը. Արարատ, Բ (Գ). p. 60.

Խմբագրական, (1869) Նորին Վեհափառութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի ամենայն հայոց և ծայրագոյն պատրիարգի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի 'ի Հոգաբարձուաց Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջևանի Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (Գ). p. 62.

Խմբագրական, (1869) Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջեիանի. Արարատ, Բ (Գ). p. 65.

Խմբագրական, (1869) Թ.-րդ տարեդարձ ազգային սահմանդրութեան Հայոց Տաճկաստան. Արարատ, Բ (Գ). pp. 65-68.

Խմբագրական, (1869) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1869) Հետեւալները Պօլսոյ Ազգային լրագիրներէն կը քաղեմք եւ կը հաղորդեմք ի տերեկութիւն ռուսաստանաբնակ սիրելի ազգայնոց մերոց. Արարատ, Բ (Դ). pp. 84-87.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Ե). pp. 104-105.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Ե). pp. 109-112.

Խմբագրական, (1870) Հարստահարութիւնք ի Նինուէ (Մուսուլ) ի վերայ Հայադաւան Ասորւոց ի կողմանէ Հռովմէադաւանից. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 310-311.

Խմբագրական, (1869) Նորին Վեհափառութեան Տ.Տ.Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1869) Մահացուցակ. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 152.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 153.

Խմբագրական, (1870) Պաշտօնական տեղեկութիւնք քաղուածք յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Բ). p. 80.

Խմբագրական, (1869) Բերկրառիթ նպատակ եւ նուէր Գերապատիւ Գէորգ Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեանց. Արարատ, Բ (Ը). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ա (Բ). p. 9.

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ա (Դ). pp. 49-50.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (Թ). pp. 120-121.

Խմբագրական, (1869) Սրբոյն Եղիշէի Վարդապետի ասացեալ յաղագս Թաբօր լերին. Արարատ, Ա (Թ). pp. 123-125.

Խմբագրական, (1869) Բանասիրական. Արարատ, Ա (Թ). pp. 128-129.

Խմբագրական, (1869) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ա (Ժ). p. 133.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Ա (Ժ). pp. 137-141.

Խմբագրական, (1869) Պաշտօնական ծանուցում. Արարատ, Ա (Ժ). p. 148.

Խմբագրական, (1869) Ծանուցում. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 149.

Խմբագրական, (1869) Պաշտօնական տեղեկութիւնք. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 125-153.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 155-156.

Խմբագրական, (1869) Խմբագրական. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 156.

Խմբագրական, (1870) Պ.Գրիգոր Ս.Թուշմալեանց՝ և նորուն թաղման յուղարկաւորութեան ընթերցեալ դամբանական. Արարատ, Գ (Դ). pp. 138-140.

Խմբագրական, (1869) Պաշտօնական ծանուցում. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 164.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 172.

Խմբագրական, (1869) Պատճէն պատասխանւոյ Առաջնորդին Կարուց առ Գերապայծառն Արդվնոյ. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 174-175.

Խմբագրական, (1869) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1869) Պատճէն հրաւիրագրի. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 175-177.

Խմբագրական, (1869) Մահացուցակ. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 178.

Խմբագրական, (1869) Ախալքալաք։-Հին-Նախիջևանէն. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 177-179.

Խմբագրական, (1869) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Ս.Աթոռոյս. Արարատ, Բ (Ը). pp. 193-195.

Խմբագրական, (1869) Մայր Աթոռոյս նուիրեալ երեք հատ մեծ խաչեր. Արարատ, Բ (Ը). p. 193.

Խմբագրական, (1869) Կտակ Բարեյիշատակ Եղիսաբեթ Տիկնոջ Յովակիմեանց. Արարատ, Բ (Ը). p. 195.

Խմբագրական, (1869) Կարևոր վարձատրութիւն մը. Արարատ, Բ (Ը). pp. 196-197.

Խմբագրական, (1869) Հանդէս ընդունելութեան Գեր. Խրիմեանի ի Պօլիս. Արարատ, Բ (Ը). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1869) Ամեն. Ս. Պատրիաիք ի Տրապիզոն. Արարատ, Բ (Ը). pp. 198-200.

Խմբագրական, (1869) Գեր. Մեսրովբ Արք Եպիսկոպոս ի Գահիրէ. Արարատ, Բ (Ը). p. 201.

Խմբագրական, (1869) Բրոիսիոյ Գահաժառանգ Իշխան և Աւստրիոյ Կայսր ևս Եսայի Ս. Պատրիարք ի Ս.Երուսաղեմ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 201-202.

Խմբագրական, (1869) Մահացուցակք. Արարատ, Բ (Ը). p. 202.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց. Արարատ, Բ (Բ). pp. 36-39.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Ը). pp. 202-203.

Խմբագրական, (1869) Շամախիոյ նորաբաց դպրոցն եւ նորընտիր հոգաբարձուայ հաստատութիւն. Արարատ, Բ (Բ). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1870) Դարձեալ երեք հատ մեծ Խաչեր. Արարատ, Գ (Ա). p. 36.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Գ). pp. 49-52.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Դ). pp. 73-78.

Խմբագրական, (1870) Աստուածարեալ Հայրապետ և Վեհափառ Տեր. Արարատ, Գ (Է). pp. 250-251.

Խմբագրական, (1869) Ժամանումն Գերապատիւ Մկրտիչ Ս. Եպիսկոպոսի Խրիմեան նորընտիր Պատրիարգի ի Կ.Պօլսի. Արարատ, Բ (Ը). p. 195.

Խմբագրական, (1870) Մահացուցակ. Արարատ, Բ (Թ). p. 230.

Խմբագրական, (1870) Աւստրիոյ Վեհ.Կայսեր շնորհքն առ Եսայի պատրիարքն և այլ տեղեկութիւնք. Արարատ, Բ (Թ). pp. 231-233.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Թ). p. 235.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 254-255.

Խմբագրական, (1870) Նոյի թոռան թոռներ Զուիցցերիոյ ուսուցչական ժողովի մը մէջ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 256-259.

Խմբագրական, (1870) Գեր.Մեսրովբ Արքեպիսկոպոսի ի Գահիրէ Բարձրա. Խտիվին ներկայանալը. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 255-256.

Խմբագրական, (1870) Պօլսոյ Անգղ.դեսպանատան բանակցութիւն ընդ Պատրիարքարանի Հայոց ի Պօլիս. Արարատ, Բ (Ժ). p. 256.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Ժ). p. 259.

Խմբագրական, (1870) Հաստատութիւն Արտաշատեան ընկերութեան. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1870) Կատարումն խնդրանաց Արժ. Յաջորդին Ախլցխոյ Սուքիաս Վարդապետի Պարզեանց և ժողովրդեանն. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 275.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 275-276.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 335-337.

Խմբագրական, (1870) Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 296.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 302.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Ե). pp. 97-101.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ժ). p. 337.

Խմբագրական, (1870) Առիւծու և Արեգական Ա կարգի շքանշան Վեհ.Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց շնորհեալ յՕգոստ. Շահեն Պարսից. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 309.

Խմբագրական, (1870) Մասիս լրագրէն քաղուած տեղեկութիւնք. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 310.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 311-312.

Խմբագրական, (1870) Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 320.

Խմբագրական, (1870) Վեհ. Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Տ.Տ. ԳԷորգ Դ. յԵրևան եւ ի Տփխիս. Արարատ, Գ (Ա). pp. 28-31.

Խմբագրական, (1870) Մեծապատիւ Միքայէլ Գէորգեան Թամամշեանց և նուէրներ. Արարատ, Գ (Ա). p. 34.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 142-144.

Խմբագրական, (1870) Ուխտաւորք. Արարատ, Գ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1870) Պաշտօնական տեղեկութիւն քաղուած յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1870) Վեհ. Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Ս.Օծման Տարեդարձին Հանդէս ի Տփխիս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 59-61.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 66-68.

Խմբագրական, (1870) Տօն Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Գ (Բ). p. 66.

Խմբագրական, (1870) Նուէր Բարեպաշտուհի Սոփիա Տիկնոջ. Արարատ, Գ (Բ). p. 66.

Խմբագրական, (1870) Բարեկ. Սարգիս աւագ Քահանայ. Արարատ, Գ (Բ). p. 66.

Խմբագրական, (1869) Այցելութիւն Գեր. Խրիմեանի յԱզգ.Հիւանդանոցն և ի Սամաթիայ. Արարատ, Բ (Ը). p. 202.

Խմբագրական, (1870) Վեհափառ Կաթողիկոսի տնօրէնութիւն ի նպաստ հրկիզեալ դժբաղդ ազգայնոց մերոց ի Բերա Կ. Պօլիսոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 100-101.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Գ). pp. 102-103.

Խմբագրական, (1870) Ի Վանայ ուղղեալ շնորակալութիւն առ Ազգասեր Պ. Մկրտիչ Սանասարեանց. Արարատ, Գ (Գ). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). p. 109.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Գ (ԺԱ). p. 349.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Դ). pp. 137-138.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Դ). p. 138.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Դ). p. 148.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Զ). pp. 212-213.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Զ). pp. 209-212.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Ե). pp. 173-174.

Խմբագրական, (1870) Մ. Յակոբ Մահտեսի Եսայեան. Արարատ, Գ (Զ). p. 214.

Խմբագրական, (1870) Գեր. Աբէլ Արքեպիսկոպոս Մխիթարեանց. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1870) Եկեղեցական դասակարգութեան բարձրագոյն աստիճանները. Արարատ, Գ (Է). pp. 221-228.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Է). p. 240.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Է). p. 240.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ը). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1870) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ և Կանոնադրութիւն. Արարատ, Գ (Ը). pp. 277-279.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (Թ). p. 302.

Խմբագրական, (1871) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Թ). pp. 315-316.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Թ). p. 316.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Գ (Ժ). p. 317.

Խմբագրական, (1871) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1871) Սանդխտեան Օրիորդաց դպրոց յԱխալքալաք. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 368-369.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 369-370.

Խմբագրական, (1870) Նուիրատուք ի նպաստ Հոգ. դպրոցին Համզաչիման գեղջ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 377-378.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (ԺԱ). p. 380.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 399-400.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 401.

Խմբագրական, (1871) Ազդ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Ա). pp. 49-50.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութիւն Սինօդի. Արարատ, Դ (Ա). p. 64.

Խմբագրական, (1871) Ս.Կաթողիկոսն ի Սէվան. Արարատ, Դ (Բ). p. 128.

Խմբագրական, (1871) Վերադարձ Գեր. Արքեպիսկոպոսին Այվազեանց. Արարատ, Դ (Բ). p. 112.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ա). pp. 34-36.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Գ). pp. 177-178.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Գ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1871) Ս.Կաթողիկոսն ի Տիփխիս. Արարատ, Դ (Գ). p. 192.

Խմբագրական, (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Գ). pp. 110-112.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Դ). p. 242.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Դ). pp. 242-243.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Բ). pp. 113-114.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Թ). pp. 303-304.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Է). p. 252.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Դ (Դ). p. 252.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Դ). p. 162.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Ե). p. 289.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Ե). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1871) Աղեքսանդր կայսերն ի Տփխիս։-Վերադարձ։-Այցելութիւնք. Արարատ, Դ (Ե). pp. 293-295.

Խմբագրական, (1871) Հարցաքննութիւն եւ հաշիւ հոգեւոր ազգային դպրոցի հայոց Արցախոյ. Արարատ, Դ (Ե). pp. 295-301.

Խմբագրական, (1871) Հեռագիր յԱստրախանէն. Արարատ, Դ (Ե). p. 312.

Խմբագրական, (1870) Պ. Ղևոնդ Ղազարեան. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Զ). p. 347.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Զ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1868) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ա (Ե). pp. 55-56.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Դ (Է). p. 365.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 381.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Է). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1871) Ազդ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 394-395.

Խմբագրական, (1871) Շուրջառ. Արարատ, Դ (Է). p. 416.

Խմբագրական, (1871) Սսոյ խնդիր. Արարատ, Դ (Ը). pp. 417-423.

Խմբագրական, (1871) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Առ պատրիարք Կ.Պօլսոյ. Արարատ, Դ (Ը). p. 423.

Խմբագրական, (1871) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 424-425.

Խմբագրական, (1871) Բարձր Արքայազուն Էշրէֆ-Վալէա խան. Արարատ, Դ (Ը). p. 462.

Խմբագրական, (1871) Խաչատուր եւ Եղիազար վեհազնեայ իշխանք Լազարեանց. Արարատ, Դ (Ը). p. 466.

Խմբագրական, (1871) Նորակառոյց ճեմարան Մայր Աթոռոյս եւ Մեծ Մահտեսի Եսայի Իզմիրեանց. Արարատ, Դ (Ը). pp. 475-477.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Է). pp. 404-406.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Ա). p. 62.

Խմբագրական, (1872) Կողմնական երևոյթ նոյն Ս.Գրիգորիսի Վանից։ Տեղագիծ Ս.Գրիգորիսի Վանից յԱմարաս ի գաւառին Շուշւոյ. Արարատ, Դ (Ա). p. 26.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Ա). p. 34.

Խմբագրական, (1872) Զինուորատուուիւն։-Սսի կաթողիկոսութիւն։-կրօնական ժողով. Արարատ, Դ (Բ). pp. 85-88.

Խմբագրական, (1872) Ամբաստանութիւն մը. Արարատ, Դ (Բ). p. 88.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Բ). pp. 73-74.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Գ). pp. 124-125.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշուեպատկեր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 126-128.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Ե). pp. 205-206.

Խմբագրական, (1872) Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց. Արարատ, Ե (Ե). p. 220.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 216-218.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Զ). pp. 253-255.

Խմբագրական, (1872) Գեր. Եպիսկոպոսներ Գրիգոր Աղափիրեան և Սերովբէ։-Յովհաննէս աւագ քահանայ Տօխսանեանց. Արարատ, Ե (Ե). p. 218.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Է). pp. 285-286.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Թ). pp. 374-375.

Խմբագրական, (1872) Տօնախմբութիւն. Արարատ, Ե (Թ). p. 380.

Խմբագրական, (1871) Բովանդակութիւն երրորդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 402-403.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Թ). pp. 367-371.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 717-723.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 407-410.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Գ).

Խմբագրական, (1872) Ճառք. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1872) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, Ե (Ժ). p. 420.

Խմբագրական, (1872) Վսեմ. Մելքոն խան ի Ս.Էջմիածին. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 451-452.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 452-454.

Խմբագրական, (1872) Բիւզանդեան Սուրհանդակ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 457-460.

Խմբագրական, (1872) Վսեմ. դեսպան Տուպսքի. Արարատ, Ե (ԺԱ). p. 460.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 485-486.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 486-487.

Խմբագրական, (1872) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 493-497.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 271-282.

Խմբագրական, (1918) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). p. 23.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ա).

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեղեկութիւններ. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 49-55.

Խմբագրական, (1879) Պաշտօնական ի կողմանէ Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԲ (Ա). p. 56.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Բ).

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 95-101.

Խմբագրական, (1879) Ս.Էջմիածնի տպարանում վաճառելի գրքեր. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Գ). pp. 149-152.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ).

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 189-192.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Զ).

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Է).

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Է). pp. 319-322.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ե).

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 5-24.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ե). pp. 228-235.

Խմբագրական, (1879) Ծանուցմունք Ս.Էջմիածնի Սինօդի կողմից. Արարատ, ԺԲ (Ե). p. 236.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Ա). p. 25.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Զ). pp. 269-282.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ը).

Խմբագրական, (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 39-48.

Խմբագրական, (1879) Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 350-355.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 365-370.

Խմբագրական, (1917) Ազգային. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 55-62.

Խմբագրական, (1879) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 370-372.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 85-94.

Խմբագրական, (1917) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 95-96.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Թ).

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 404-414.

Խմբագրական, (1879) Ս.Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 414-418.

Խմբագրական, (1879) Կանոնագիր Արեւելեան ընկերութեան դպրոցասէրների. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 418-420.

Խմբագրական, (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 103-111.

Խմբագրական, (1917) Ազգային. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 119-128.

Խմբագրական, (1918) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 17-23.

Խմբագրական, (1917) Նորին Սրբութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). p. 283.

Խմբագրական, (1917) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 283-291.

Խմբագրական, (1915) Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթուղիկոսի՝ վերջերս ստացած պաշտօնական նամակից քաղուածք. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 455-457.

Խմբագրական, (1917) Թեմական ժողովների ժամանակաւոր հրահանգ. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 295-300.

Խմբագրական, (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 301-332.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 409-426.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Զ-Է). p. 427.

Խմբագրական, (1917) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 427-440.

Խմբագրական, (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 448-482.

Խմբագրական, (1917) Ապօրինի բռնագրաւումներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 492-496.

Խմբագրական, (1917) Շնորհակալութեան նամակ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). p. 576.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 588-592.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Ը). p. 592.

Խմբագրական, (1917) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 593-605.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 675-689.

Խմբագրական, (1917) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). p. 689.

Խմբագրական, (1917) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 689-705.

Խմբագրական, (1917) «Արարատ»-ի խմբագրութիւնից. Արարատ, Ծ (Ը). p. 673.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 860-861.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 80-81.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 255-257.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 3-27.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 27-33.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 36-48.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 170-199.

Խմբագրական, (1873) Բիւզանդեան Սուրհանդակ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 157-160.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 199-200.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1873) Քօղ սկհւոյ. Արարատ, Ե (Ա). p. 33.

Խմբագրական, (1873) Յայտարարութիւնք. Արարատ, Ե (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1873) Հաշիւ հաւաքեալ նուիրատուութեանց ի Ռուսաստանաբնակ հայոց ի նպաստ սովալլուկ ազգայնոց մերոց ի վիճակին Նոր-Ջուղայու Պարսկաստանի. Արարատ, Ե (Բ). pp. 76-77.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 210-222.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 299-302.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Դ). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 315-323.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 334-347.

Խմբագրական, (1916) Տ. Ընձակ վարդապետ Եաղճեան. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). p. 348.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (Դ). pp. 150-151.

Խմբագրական, (1873) Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Դ). pp. 159-160.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Ե). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ե). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1873) Ծանուցումն. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 441.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Ե). pp. 192-196.

Խմբագրական, (1916) Ն. Վեհափառութեան ստացած շնորհաւորական հեռագրներ:. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 386-389.

Խմբագրական, (1873) Վեհ. Հայրապետ. Արարատ, Զ (Զ). p. 226.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 226-227.

Խմբագրական, (1873) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանաց. Արարատ, Զ (Զ). pp. 229-231.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 201-207.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 442-443.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1873) Կամրջաձորոյ վանք կամ Զօրավանք. Արարատ, Զ (Է). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Է). pp. 276-280.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 454-467.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 467-476.

Խմբագրական, (1916) Ամենայն Հայոց Հայրապետի հովուական այցը. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 484-554.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ը). pp. 306-307.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 607-608.

Խմբագրական, (1873) Պարսկաստանցի այցելուք։ Անգղիացի այցելուք. Արարատ, Զ (Ը). p. 312.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 611-633.

Խմբագրական, (1873) Պատասխան. Արարատ, Զ (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Ը). pp. 316-319.

Խմբագրական, (1873) Սուրաբէկեանցի եւ Մսերեանցի վախճանիլ. Արարատ, Զ (Ը). p. 320.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 633-634.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Թ). pp. 345-348.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Թ). pp. 348-350.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 642-669.

Խմբագրական, (1873) Կոնդակ եւ ձայնագրութիւն. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 383-385.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 385-388.

Խմբագրական, (1873) Պ. Դաւիթ Անդրէասեան Զաքարեանց։ Գեր. Սարգիս արքեպիսկոպոս. Արարատ, Զ (Ժ). p. 388.

Խմբագրական, (1916) Բացատրութիւն դպրոցական հարցերի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 682-687.

Խմբագրական, (1916) Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի Եղբայրակա Օգնութեան Որբանոցի» մեջ ապաստանարան գտած Տաճկահայ երեխաների. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 763-765.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 766-767.

Խմբագրական, (1916) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). p. 768.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 771-794.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 794-796.

Խմբագրական, (1873) Շնորհակալութեան ուղերձ յՈւլնիոյ. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 428-430.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 796-801.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 805-819.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1873) Մատուռ. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 469.

Խմբագրական, (1873) Յայտարարութիւն. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 477-478.

Խմբագրական, (1873) Բովանդակութիւն նիւթոց վեցերրորդ շրջանի Արարատայ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 945-946.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ժ). pp. 448-464.

Խմբագրական, (1879) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԲ (Ժ). pp. 464-468.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1916) Ամերիկան եւ հայերը:. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 507-512.

Խմբագրական, (1879) Երեւանի Ս. Գայիանեան Օրիորդական միջնակարգ ուսումնարանի ուսումնական եւ տնտեսական հաշիւ. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 512-516.

Խմբագրական, (1879) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԲ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). ԺԳ-ԺԶ.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 634-637.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 6-10.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 10.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 324-328.

Խմբագրական, (1915) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 10-12.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Գ). pp. 118-120.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 104-123.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 123-124.

Խմբագրական, (1915) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 124-127.

Խմբագրական, (1915) Բարձրագույն ներումն. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 127.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 132-133.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւնները. Արարատ, ԽԹ (Զ). p. 434.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Թ). pp. 356-360.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 259-277.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 278-280.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 280-282.

Խմբագրական, (1915) Վանի գրաւման աոթիւ եղած շնորհաւորական հեռագիրներ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 415-416.

Խմբագրական, (1879) Պաշտոնական Ս.Էջմիածնի Սինօդի կողմից։ Ծանուցումն. Արարատ, ԺԲ (Բ). p. 102.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 424-434.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 434-440.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 444-446.

Խմբագրական, (1875) Նախաքննիչ դիւանք. Արարատ, Ը (Զ). pp. 237-238.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 505-512.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 521-541.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 541.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 542-543.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 547-552.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 664-667.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 680-716.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 716.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 727-731.

Խմբագրական, (1915) Մեր ազգային կեդրոնը. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 738-740.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 793-799.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 810-836.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 836-837.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 925-928.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 837-840.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 841-849.

Խմբագրական, (1879) Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 397-403.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւն արեւմտահայ խորհուրդի կողմէ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 573-575.

Խմբագրական, (1916) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 950-951.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1915) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 800.

Խմբագրական, (1913) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 14-15.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 287-292.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 257.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատւութիւններից. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). p. 324.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ «Սալմաստի Եղբայրական Օգնութեան Կօմիտէի». Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 302-304.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). p. 467.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ղարաբաղի «Եղբայրական օգնաթիւն» կանանց կոմիտէի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 439-441.

Խմբագրական, (1915) Նամակներ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 668-670.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 672.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 3-7.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 3-7.

Խմբագրական, (1913) Հայրապետական պարգևատրութիւններ. Արարատ, ԽԷ (Ա). p. 7.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ե).

Խմբագրական, (1913) Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 9-13.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Գ). pp. 103-106.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1913) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 95-96.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Գ).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Դ).

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Դ). pp. 141-144.

Խմբագրական, (1913) Նորին Կայսերական Մեծութեան հրավարտակը. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 101-104.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 105-111.

Խմբագրական, (1913) Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 112-116.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ շարունակութեան մտից և ծախուց արարելոց ի պէտս շինութեան և վերջաւորութեան թէրութեանց Ս. Աստուածածնայ Աւագ Եկեղեցւոյն Հայոց Շամախւոյ քաղաքի. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1874) Վեհ. Հայրապետ։-Գեր. Անդրէաս եւ Գրիգոր Արքեպիսկոպոսունք։-Ս. Խաչ Վանից Վանահայր. Արարատ, Է (Ե). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1874) Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական։-Ատրպատականի առաջնորդ. Արարատ, Է (Զ). p. 223.

Խմբագրական, (1913) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 277-278.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 300-305.

Խմբագրական, (1913) Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԷ (Դ). p. 305.

Խմբագրական, (1913) Հայրապետական պարգևատրութիւններ. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 305-306.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 306-316.

Խմբագրական, (1874) Կոնդակ։-Հիմնական ծրագիր։-Հրահանգ։-Ցուցակ աշակերտաց։-Դարձեալ կոնդակ. Արարատ, Է (Է). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1874) Վեհափառ Հայրապետ։-Նուէր։-Գեր.Մակար եւ Սարգիս Արքեպիսկոպոսունք եւ Թադէոս Եպիսկոպոս։-Մեծ. Վարդան Վարդանեանց. Արարատ, Է (Թ). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1872) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Թ). pp. 378-379.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ժ).

Խմբագրական, (1874) Արղութեանց կտակ. Արարատ, Է (Ժ). pp. 372-374.

Խմբագրական, (1913) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 399-400.

Խմբագրական, (1872) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 417-420.

Խմբագրական, (1913) Հայրապետական պարգևատրութիւններ. Արարատ, ԽԷ (Ե). p. 403.

Խմբագրական, (1913) Հայրապետական օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԷ (Ե). p. 403.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 404-406.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 406-411.

Խմբագրական, (1913) Վեհափառ Հայրապետի անդրանիկ կոնդակի առթիվ. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 412-415.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (ԺԱ).

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 426-429.

Խմբագրական, (1874) Գեր. Սարգիս եւ Մակար Ս. Արքեպիսկոպոսունք։-Պայմանագիր վերաշինութեան։-Ի նպաստ Ճեմարանի. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 458-462.

Խմբագրական, (1872) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ե (ԺԲ). p. 498.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 523-530.

Խմբագրական, (1875) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1915) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 256.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Զ). p. 513.

Խմբագրական, (1913) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 675-677.

Խմբագրական, (1913) Կոչ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 678-679.

Խմբագրական, (1880) Ախալցխայի հայ հոգևորականների ընթերցարանի երկամեայ հաշիւը. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 26-27.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 37-47.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1875) Արցախու վիճակի նպաստն։- Նորընտիր վանամայր վանուց Տփխեաց։- Ի նպաստ ճեմարանի. Արարատ, Է (Բ). pp. 69-75.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 801.

Խմբագրական, (1913) Շրջաբերական կոնդակ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 683-684.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 684-689.

Խմբագրական, (1913) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 690-691.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 690-702.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական կոնդակներ և անօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 3-6.

Խմբագրական, (1910) Սինօդի օրագրական վիճիռներ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 6-9.

Խմբագրական, (1875) Ի Զգուշութիւն. Արարատ, Է (Գ). p. 119.

Խմբագրական, (1910) Փրկչի ծննդեան տօնը հայերի մեջ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 14-15.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 16-18.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 104-113.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 118-127.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 173-179.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 179-182.

Խմբագրական, (1880) Ճշմարտութեան դատապարտութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 190.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 267-280.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 320-322.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 323-324.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 365-366.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 367-368.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԳ (Թ). p. 416.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ժ). p. 449.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան աշակերտաց Գ. ճեմարանի. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 450-461.

Խմբագրական, (1880) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ վեցերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 462-466.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի կոնդակները. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 512-515.

Խմբագրական, (1880) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 515-516.

Խմբագրական, (1874) Վեղար. Արարատ, Է (Ա). p. 25.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Ա). pp. 27-29.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1874) Շնորհակալութիւն առ Պ. Ուգլեանց. Արարատ, Է (Բ). pp. 66-67.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Բ). pp. 71-75.

Խմբագրական, (1874) Ննջումն ի Տէր տեղապահ Նիկողայոս Արքեպիսկոպոսի. Արարատ, Է (Ա). p. 76.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ նուիրատուաց յօգուտ վերանորոգութեան աւագ եկեղեցւոյն Շամախւոյ քաղաքի. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 550-551.

Խմբագրական, (1880) Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԳ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). ԺԱ-ԺԳ.

Խմբագրական, (1874) յԱստրախանէ եւ հաշուեցուցակ. Արարատ, Է (Գ). pp. 106-108.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Գ). pp. 112-116.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Դ). pp. 150-156.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ հոգաբարձուաց Ղ.Ի. երկայնաբազուկ Արղութեանց Հոգեւոր Օրիորդաց դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Է (Ե). pp. 185-187.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Ե). pp. 187-190.

Խմբագրական, (1874) Ընտրութիւն Ներսես Արքեպիսկոպոսի Վարժապետեան ի Պատրիարքութիւն Հայոց Կոստանդնուպօլսոյ. Արարատ, Է (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1874) Սուհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Ե). pp. 192-196.

Խմբագրական, (1874) Այցելութիւնք. Արարատ, Է (Ե). p. 196.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական օրհնութեան անդրանիկ կոնդակ և տնօրենութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 99-111.

Խմբագրական, (1910) Սինօդի օրագրական վճիռներ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 112-118.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 128-134.

Խմբագրական, (1882) Ս. Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԺԴ (Գ). p. 120.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 134-147.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Զ). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 147-148.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Զ). pp. 232-235.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1910) Կարևոր լուրեր. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 193-195.

Խմբագրական, (1874) Համառօտ հիմնական ծրագիր ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Է (Է). pp. 263-268.

Խմբագրական, (1874) Երկրաշարժ ի Դավրէժ։- Ա. եւ Բ. Ընծայաբերութիւնք։-Հայեացք. Արարատ, Է (Է). p. 268.

Խմբագրական, (1874) յԱստրախանէ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Է (Է). p. 271.

Խմբագրական, (1913) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 853-860.

Խմբագրական, (1881) Կանոնադրութիւն Նպաստատու Գանձարանի ամուսնացեալ եկեղեցականաց Աստրախանայ Հայոց վիճակի, յօրինեալ ի յանձնաժողովոյ նշանակելոյ ըստ կարգադրութեան վիճակային հոգևոր իշխանութեան. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 38-44.

Խմբագրական, (1874) Հանդէս տօնախմբութեան անուեան Վեհ.Հայրապետի եւ նաւակատեանց բացման ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Է (Թ). pp. 342-353.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 875-882.

Խմբագրական, (1913) Նորին Վեհափառութեան գոհունակութիւն և օրհնութիւն. Արարատ, ԽԷ (Ժ). p. 882.

Խմբագրական, (1913) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 883-884.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 884-889.

Խմբագրական, (1874) Թադէոս Եպիսկոպոս։-Արքեպիսկոպոսն Յօբեանց. Արարատ, Է (Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1881) Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 46-47.

Խմբագրական, (1881) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԳ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1881) Հայաստանի սովելոց խնամատար յանձնաժողով եւ հրաւէր. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 85-86.

Խմբագրական, (1913) Հայ գրերի և տպագրութեան համազգային Մեծ Յոբելեանի տօնակատարութիւնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 1-30.

Խմբագրական, (1874) Ճեմարան. Արարատ, Է (ԺԱ). p. 426.

Խմբագրական, (1881) Հաշւեցուցակ ամենատեսակ ծախուց շինութեան մայր եկեղեցւոյ հոյոց Շամախւոյ։- Նկարագրութիւն նորաշէն եկեղեցւոյ հայ Շամախւոյ. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 93-95.

Խմբագրական, (1881) Մահացուցակ. Արարատ, ԺԳ (Բ). p. 96.

Խմբագրական, (1913) Նորին Սրբութիւն Վեհափառ Հայրապետի կոնդակը. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 987-989.

Խմբագրական, (1913) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). p. 999.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1000-1009.

Խմբագրական, (1913) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1078-1079.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 142-143.

Խմբագրական, (1881) Ազդք. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1875) Յօգնութիւն սովելոց։- Պ. Սարգիս Միսկինեանց. Արարատ, Է (Գ). pp. 118-119.

Խմբագրական, (1881) Գէորգ Եպիսկոպոս Աբամելիքեանց մահախոսական. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 192.

Խմբագրական, (1913) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1087-1089.

Խմբագրական, (1910) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական տնօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 198-200.

Խմբագրական, (1910) Սինօդի օրագրական վճիռներ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 200-204.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 214-215.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 218-219.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ե). p. 242.

Խմբագրական, (1910) Լույս տեսաւ պատկերազարդ «Գեղունի»ն. Արարատ, ԽԳ (Գ). p. 291.

Խմբագրական, (1913) Պաշտօնական ծանուցում Յովսէփ Իզմիրեանց գրական Յանձնաժողովոյ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). p. 680.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական կոնդակներ և տնօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 294-301.

Խմբագրական, (1910) Քաղվածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 301-302.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 305-311.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 311-314.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 314-316.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 320-321.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 290-292.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 327-328.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 329-333.

Խմբագրական, (1881) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակներ. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 335-339.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Է). p. 340.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1884) Յարութիւն եպիսկոպոս Վարդազարեան Ջալալօղլուեցի. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 184.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 489-490.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեղեկութիւնք. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 527-529.

Խմբագրական, (1881) Թղթակցութիւնք. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 530-531.

Խմբագրական, (1881) Կոնդակներ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 533-535.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 537-538.

Խմբագրական, (1909) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 893-896.

Խմբագրական, (1881) Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 586-588.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 589-590.

Խմբագրական, (1881) Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). p. 628.

Խմբագրական, (1881) Շամախուց. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). p. 624.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 629-630.

Խմբագրական, (1881) Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). p. 659.

Խմբագրական, (1881) Կանոնական կոնդակ։ Վեհափառ Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Դ։- Պարտաւորական խոստումնագիր ժողովրդեան։ -Խոստումնագիր քահանայացու դպրի կողմից. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 646-651.

Խմբագրական, (1881) Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի Տեսուչ Պ. Արշակ Նահապետեանի Ծանուցումն։- Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի ուսումնական դրութիւնը. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 651-655.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 657-658.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական կոնդակներ և տնօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 389-393.

Խմբագրական, (1881) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). p. 658.

Խմբագրական, (1910) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 394-396.

Խմբագրական, (1881) Վահան վարդապետ Բաստամեանց. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). p. 660.

Խմբագրական, (1881) Բովանդակութիւն ԺԴ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). ԺԲ-ԺԴ.

Խմբագրական, (1910) Արտասահմանեան հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 401-405.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 405-406.

Խմբագրական, (1910) Կոչ հայ ժողովրդին. Արարատ, ԽԳ (Ե). p. 476.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական կոնդակներ-հեռագրեր և դիւանի կարգադրութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 485-493.

Խմբագրական, (1910) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 493-498.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 502-510.

Խմբագրական, (1910) Արտասահմանյան հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 510-514.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Զ). p. 514.

Խմբագրական, (1910) ա. Ս.Միւռոնի օրհնութիւն բ. Հայրապետական տնօրէնութիւններ գ. Քաղուած Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 581-591.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Վեհ. Հայրապետը Տփխիսում. Վեհ. Հայրապետի վերադարձը։ Այցելումներ. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 597-604.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 605-614.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 614-618.

Խմբագրական, (1895) Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 102-103.

Խմբագրական, (1910) ա. Միւռոնօրհնութեան յետաձգումն. բ. Հայրապետական տնօրէնութիւններ գ. Քաղուած Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 678-684.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 691-700.

Խմբագրական, (1910) Հայ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ը). p. 701.

Խմբագրական, (1910) Մահագոյժ. Եղիա Հասան-Ջալալեան և Յովէլ վարդապետ. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 783-785.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Ա). pp. 34-36.

Խմբագրական, (1874) Կտակ Պ. Բէրուզեանցի։-Հանգուցեալ Կարապետ Թիլքիյեանց եւ իւր գրութիւն եւ կտակ. Արարատ, Է (Բ). pp. 59-63.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական տնօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 789-797.

Խմբագրական, (1910) Քաղուած Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 797-803.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 816-819.

Խմբագրական, (1874) Յայտարարութիւն. Արարատ, Է (Գ).

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 1-2.

Խմբագրական, (1884) Սիս եւ կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 185-195.

Խմբագրական, (1874) Յայտարարութիւն. Արարատ, Է (Դ).

Խմբագրական, (1910) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԳ (Ժ). p. 901.

Խմբագրական, (1910) Երուսաղէմի պատրիարք Տ.Յարութիւն արքեպիսկոպոս հանգաւ ի Տէր. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 902-903.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական տնօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 904-907.

Խմբագրական, (1910) Քաղուած Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 907-910.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ, Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում, հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 928-934.

Խմբագրական, (1874) Գեր. Անդրէաս արքեպիսկոպոս. Արարատ, Է (Դ). p. 141.

Խմբագրական, (1874) Նուէր Պ. Ջանումեանցի։-Պ. Մասումեանցի նուէր։-Պ. Յակոբ Հ. Կրանիլշչիկեանցի նուէր. Արարատ, Է (Դ). pp. 144-146.

Խմբագրական, (1874) Ի Շամախւոյ. Արարատ, Է (Դ). pp. 146-148.

Խմբագրական, (1874) Մեծ Ղարաքիլիսեցիք. Արարատ, Է (Գ). pp. 148-150.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածքներ Վեհափառ Հայրապետի կոնդակներից. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 104-105.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԴ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1874) Առ պատուելի հայրենակիցս. Արարատ, Է (Ե). pp. 184-185.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1882) Վեհափառ Հայրապետի կոնդակ Աւագ քահանայից պաշտօնի եւ պարտուց համար. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 83-89.

Խմբագրական, (1911) Կ. Պօլսոյ պատրիարքարանի տագնապի պատճառները. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 38-42.

Խմբագրական, (1910) Մահագոյժ. Մայր Աթոռոյս միաբաններ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Գառնակերեան և Թիֆլիզի Հայոց առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Սաթունեան հանգեան ի Տէր. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1005-1009.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 114-115.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական տնօրէնութիւններ. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1010-1015.

Խմբագրական, (1910) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1015-1018.

Խմբագրական, (1910) Մահագոյժ Եզեկիէլ Ծ. Վարդապետի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1113-1114.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Ճեմարան Ս. Էջմիածնի։-Լոյս հանդէս։-Հայկական աշխարհ. Արարատ, Է (Զ). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Գասպարեան աղքատանոցին Հայոց Մոսկվայ։-Գանձակէն. Արարատ, Է (Զ). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1910) Հայրապետական կարգադրութիւններ. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1117-1120.

Խմբագրական, (1910) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1121-1124.

Խմբագրական, (1910) Կ. Պօլսոյ Ազգային Վարչութեան հրաժարականը և երեսփոխանական ժողովները, հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1125-1128.

Խմբագրական, (1910) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1134-1136.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 121-122.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Դ). p. 161.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Է). pp. 274-276.

Խմբագրական, (1882) Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 163-164.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Դ). p. 164.

Խմբագրական, (1874) Վեհ. Հայրապետ։-Դավրիժոյ Հայոց ազգային ուսումնարանի վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 307-308.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ե). p. 208.

Խմբագրական, (1882) Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդէս. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 208-216.

Խմբագրական, (1882) Յօրագրութենէ Սինօդի. Արարատ, ԺԵ (Ե). p. 216.

Խմբագրական, (1874) Բարեպաշտուհի Եղիսաբէթ Հյարապետեան. Արարատ, Է (Թ). p. 354.

Խմբագրական, (1874) Սուհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Թ). pp. 354-356.

Խմբագրական, (1874) Նպաստ։-Շնորհակալեաց գիր. Արարատ, Է (Ժ). pp. 374-376.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1882) յՕրագրութենէ Սինօդի. Արարատ, ԺԵ (Զ). p. 263.

Խմբագրական, (1882) Տ. Գէորգ արքեպիսկոպոս Վեհապետեանց. Արարատ, ԺԵ (Զ). p. 264.

Խմբագրական, (1874) Հրկիզութիւն ի ճեմարանի Ս. Էջմիածնի եւ պայմանագիր. Արարատ, Է (Ժ). pp. 385-390.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 309-310.

Խմբագրական, (1874) Վսեմ.Յովհաննէս Յօնանեանց եւ իւր Նուէրներ. Արարատ, Է (Ժ). pp. 383-385.

Խմբագրական, (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 311-312.

Խմբագրական, (1882) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԵ (Ը). p. 360.

Խմբագրական, (1875) Ազգային. Արարատ, Ը (Ե). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1912) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 6.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1882) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ եւ ութերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 403-406.

Խմբագրական, (1882) Տ. Անդրէաս արքեպիսկոպոս Տ. Անդրէասեան. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 407-408.

Խմբագրական, (1874) Կտակագիր. Արարատ, Է (ԺԲ). p. 466.

Խմբագրական, (1912) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 28.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 455-456.

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 3-10.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի մայիսի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչականք։-Դպրոցականք. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 280-282.

Խմբագրական, (1875) Վեհ. Կաթողիկոս։-Տեսուչ ճեմարանի։-Ի ճեմարան։-Հայոց ձայնագրութիւն ի վիճակս եւ Նիկողայոս Թաշճեանց։-Շրջաբերական նամակ խորհրդ. Մարդասիրական ընկերութեան։-Ողորմած Տեր. Արարատ, Ը (Զ). pp. 230-236.

Խմբագրական, (1875) Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի։-Պ.Մ. Սանասարեանց ի Ս.Խաչ վասն։-Ծանուցում. Արարատ, Ը (Է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Է). pp. 273-275.

Խմբագրական, (1912) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1912) Պօստարկղ. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 96.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրական կանոններ. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 92.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). p. 512.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 513.

Խմբագրական, (1882) Հանգիստ Տ. Տ. Գէորգայ Դ-ի ծայրագոյն պատրիարգ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ աստուածընտիր հայրապետի Հայաստանեայց Առաքելական Ս. եկեղեցվոյ. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 514-526.

Խմբագրական, (1908) Սսոյ կաթուղիկոսի ցաւակցական կոնդակը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1912) «Արարատ»-ի խմբագրական նոր կազմի մասին. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 104.

Խմբագրական, (1882) Անուանական ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 561.

Խմբագրական, (1882) Գրիգոր արքեպիսկոպոս Մուշեղեանց. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 562.

Խմբագրական, (1875) Նուէր. Արարատ, Ը (Ը). p. 320.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1875) Պ. Մատթէոս Երեցփոխեանց։-Պարոնայք Դաւիթ Պօպովեանց եւ Մանուկ Սուպաշեանց. Արարատ, Ը (Ը). p. 306.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, Բ (ԽԶ). pp. 99-100.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Թ). pp. 356-357.

Խմբագրական, (1875) Տօնախմբութիւն Վեհ. Հայրապետի եւ տարեդարձ Ս. Գէորգեան ճեմարանի։-Աստուածարեալ Հայրապետ. Արարատ, Ը (Թ). pp. 353-356.

Խմբագրական, (1875) Վեհ. Հայրապետ ի Ս. Էջմիածին։-Գէորգ Արքեպիսկոպոս։-Սարգիս Արքեպիսկոպոս. Արարատ, Ը (Թ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1875) Կատարումն կտակի Բուրվարդեանցի։-Հայրապետական պարգեւատրութիւն. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 396-397.

Խմբագրական, (1875) Նուէրք եւ ուխտ Գէորգ Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեան։-Եպիակոպոսական ձեռնադրութիւն։-Վերադարձ։-Ի Վիէննայէ. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 387-390.

Խմբագրական, (1883) Ցուցակ նուիրատուաց Քիշնեւի. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). p. 67.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). p. 68.

Խմբագրական, (1883) Պաշտօնական կագադրութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 69-70.

Խմբագրական, (1883) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 70-72.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 101-103.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 190.

Խմբագրական, (1875) Կտակ Պ. Յակոբ Եւդոկիացւոյ. Արարատ, Ը (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1912) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1875) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի։-Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի պաշտօնական ծանուցումն։-Դաւադրութիւն։-Ս.Էջմիածնի տպարանական ժողովոյ անդամք։-Ազդ։-Ի Մանչեսթէրէ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 461-467.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 198-200.

Խմբագրական, (1876) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի սրբոյ էջմիածնի. Արարատ, Ը (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1876) Ընկղմեալ նաւերը յարուցանելու միջոց։-Պապադաւան հայերէն. Արարատ, Ը (Ա). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1912) Նորին բարձր Սրբազնութեան ամենապատիւ Պատրիարքին Հայոց Կ. Պօլսոյ Տ. Յովհաննու Սրբազան Արքեպիսկոպոսի Արշարունւոյ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 283-286.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 287-288.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի։- Ամուսնալուծութիւնք. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 3-15.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1909) Ցուցակ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 79-101.

Խմբագրական, (1876) Նպաստ ի Շուշւոյ։-Յովհաննէս վարդապետ։-Ի Կալկաթայէ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Գ). p. 289.

Խմբագրական, (1883) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 116-117.

Խմբագրական, (1883) Մահացուցակք. Արարատ, ԺԶ (Գ). p. 118.

Խմբագրական, (1912) Կարգ ուղեւորութեան Տ. Տ. Գէորգ Ե Վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց՝ ի ս. Պետերբուրգ. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 290.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 291-293.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 293-296.

Խմբագրական, (1912) Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի անուան շնորհաւորական հեռագիրներ. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 319-325.

Խմբագրական, (1876) Առաջնորդական փոփոխութիւնք։-Փոխանորդական փոփոխութիւնք։-Խաչատուր Պահճասարայցեանց. Արարատ, Ը (Գ). pp. 113-114.

Խմբագրական, (1912) Կոչ Յովհաննէս Յովհաննիսեանի յոբելեանի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 384.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 385.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տեսութիւն եւ պաշտօնական կարգադրութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 194-200.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 388-392.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1883) Թղթակցութիւնք Արարատայ. Արարատ, ԺԶ (Ե). p. 201.

Խմբագրական, (1912) Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի անուան շնորհաւորական հեռագիրներ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 408-409.

Խմբագրական, (1883) Պաշտօնական տեղեկութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Ե). p. 212.

Խմբագրական, (1883) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 215-217.

Խմբագրական, (1876) Իններորդ տարեդարձ։-Վեհ. Հայրապետ ի Բիւրական։-Նուէր յանուն ճեմարանի։-Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն։-Նորընտիր հոգաբարձուք Ներսիսեան դպրանոցի. Արարատ, Թ (Ե). pp. 188-190.

Խմբագրական, (1875) Հանգիստ Թադէոս Ս.Արքեպիսկոպոսի. Արարատ, Է (Դ). pp. 156-157.

Խմբագրական, (1875) Ներսէս Ս. պատրիարքի տիրամօր վախճանիլն. Արարատ, Է (Դ). pp. 157-158.

Խմբագրական, (1875) Ազգային ժողով. Արարատ, Ը (Ե). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1875) Պօլսոյ հայոց ազգ. ժողովոյ նորընտիր դիւան. Արարատ, Ը (Ե). p. 198.

Խմբագրական, (1875) Յունաց պատրիարքի մի այցելութեան մէջ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 199-200.

Խմբագրական, (1875) Կտակ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1875) Մի առատաձեռն նուէր։-Դարձեալ նուէր. Արարատ, Ը (Թ). pp. 359-360.

Խմբագրական, (1875) Ակնայ-վանք. Արարատ, Ը (ԺԱ). p. 436.

Խմբագրական, (1883) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 256-260.

Խմբագրական, (1883) Աղէքսանդրապօլի նոր յաջորդ. Արարատ, ԺԶ (Զ). p. 260.

Խմբագրական, (1875) Յոյն կղերին անկեղծութեան մի նոր ապացոյցն. Արարատ, Է (Գ). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1876) Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Պիրմանստան. Արարատ, Թ (Զ). pp. 224-227.

Խմբագրական, (1876) Վանահայր Եւփիմէ։-Հարցաքննութիւնք աշակերտաց ճեմարանի. Արարատ, Թ (Զ). pp. 227-228.

Խմբագրական, (1875) Դարձեալ յօգնութիւն սովելոց. Արարատ, Ը (Ե). p. 195.

Խմբագրական, (1883) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 261-263.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 271-274.

Խմբագրական, (1883) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք։- Վարչականք։- Դատաստանական։- Դպրոցականք. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 274-276.

Խմբագրական, (1912) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1876) Ստեփան Յովհաննէսեան Յօնանեանց. Արարատ, Թ (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1909) Կովկասի փոխարքայի նամակը Տ. Տեղակալին։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի։- Ամուսնալուծութիւնք. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 115-121.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1909) ա. Եկեղ. կալուածներ, բ. Թոփգաբուի ազգ. գրաւեալ կալուածները, գ. Վանի որբախնամ ընկ., դ. Հայ բող.և ազգ. Պատրիարքարանը, ե. Նամակ Զեյթունից, զ. Եգիպ. հայերը և Հայաստանի կարօտեալները, է. Երուսաղէմի գործեր, ը. Կիլիկիոյ կաթուղիկոսին խնդիրը, թ. Ի՞նչ կանցնի Կիլիկիոյ մէջ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 190-194.

Խմբագրական, (1875) Աղքատասիրաց ընկերութիւն։-Ե.րդ նիստ ընդհ.ժողովոյ հայոց Պօլսոյ։-Մուրատեան վարժարանի համար։-Զ.րդ նիստ ընդհ. ժողովոյ. Արարատ, Ը (Է). pp. 278-279.

Խմբագրական, (1883) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 318-320.

Խմբագրական, (1883) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչականք։- Դատաստանականք։- Դպրոցականք. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1875) Ամուսնութիւն,նշանադրութիւն եւ կոնդակք. Արարատ, Ը (Ը). pp. 307-313.

Խմբագրական, (1912) Պոստարկղ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 575.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 576.

Խմբագրական, (1876) Ընտրութիւն ազգ.կեդրոնական վարչութեան հայոց Թուրքիոյ յերեսփոխանական ժողովոյ։-Պ.Մ.Սանասարեանց. Արարատ, Թ (Է). pp. 279-280.

Խմբագրական, (1876) Աշտանակ։-Առաջնորդական փոխանորդ Շուշւոյ. Արարատ, Թ (Է). p. 268.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 580-583.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 583-585.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութեան անուան յիշատակութիւն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 626.

Խմբագրական, (1875) Ազդ։- Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, Ը (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1876) Պաշտօնական յայտարարութիւն ազգային վարչութեան կրօնական եւ քաղաքական ժողովոյ։-Կտակ Գրիգոր Ամիրայեանցի. Արարատ, Թ (Ը). pp. 319-320.

Խմբագրական, (1876) Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս. Արարատ, Թ (Ը). p. 309.

Խմբագրական, (1876) Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, Թ (Ը). p. 309.

Խմբագրական, (1876) Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Դաքա. Արարատ, Թ (Ը). pp. 309-310.

Խմբագրական, (1883) Ձայն Կ.Պօլսոյ. Արարատ, ԺԶ (Ը). pp. 370-371.

Խմբագրական, (1883) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք. Արարատ, ԺԶ (Ը). p. 372.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի օրագրութիւններից։- Վարչականք։- Դպրոցականք. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 531.

Խմբագրական, (1883) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 416-418.

Խմբագրական, (1909) Տ. Տեղապահի և փոխարքայի հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 211-228.

Խմբագրական, (1883) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։- Դպրոցական. Արարատ, ԺԶ (Թ). p. 420.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1875) Նուէր։-Վերադարձ։- Առաջնորդական փոխանորդք։-Ի Հնդկաստանէ. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 433-436.

Խմբագրական, (1875) Ծանուցումն. Արարատ, Ը (ԺԲ). p. 441.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1883) Իններորդ տարեդարձ ճեմարանի. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 457-461.

Խմբագրական, (1912) Մայր Տաճարի համար ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 754-755.

Խմբագրական, (1912) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 754.

Խմբագրական, (1912) Մահացուցակ Գրիգորիս վարդապետի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 757-758.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 768-769.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 771-778.

Խմբագրական, (1912) Վեհափառ Հայրապետի պարգևատրութիւնները. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 778-779.

Խմբագրական, (1883) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). pp. 507-512.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). pp. 512-514.

Խմբագրական, (1883) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։-Վարչական։- Դպրոցական. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). p. 515.

Խմբագրական, (1883) Մահացուցակք. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). p. 516.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 227-232.

Խմբագրական, (1880) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). p. 516.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Ժ).

Խմբագրական, (1880) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). p. 517.

Խմբագրական, (1876) Ընդհանուր ժողովոյ նիստեր։-Գաւառական հարստահարութեանց բարձման խնդիր։-Զմիւռնիոյ խնդիր։-Վանայ Սանդխտեան վարժարանին։-Ի՞նչու ետ կերթանք. Արարատ, Թ (Թ). pp. 355-360.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Ա).

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Դ).

Խմբագրական, (1883) Ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 552-554.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Ե).

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Զ).

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Է).

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Ը).

Խմբագրական, (1883) Տարեկան հաշիւ. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 554-556.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 297-303.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 869-872.

Խմբագրական, (1912) Վեհափառ Հայրապետի պարգևատրութիւնները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 873.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութիւն Տ. Տ. Գէորգ Ե Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութիւնը, Գէորգեան Հ. ճեմարանի տօնը եւ Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 879-891.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 319-320.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). p. 556.

Խմբագրական, (1883) Բովանդակութիւն ԺԶ. շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). ԺԲ-ԺԴ.

Խմբագրական, (1876) Նորապսակ Եպիսկոպոսունք. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 431-432.

Խմբագրական, (1881) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագավոր Կայսեր Ալէքսանդր Ալէքսանդրովչի. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1876) Այցելութիւն. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 460-461.

Խմբագրական, (1876) Ա.Եպիսկոպոս. Արարատ, Թ (ԺԲ). p. 466.

Խմբագրական, (1912) Մայր Տաճարին նուէրներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1051.

Խմբագրական, (1912) Մահացուցակ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1055.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1056-1057.

Խմբագրական, (1909) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 395-400.

Խմբագրական, (1909) Վեհափառ կաթուղիկոսի հաստատութեան առթիւ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 401-402.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 414-416.

Խմբագրական, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 551-552.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1061-1067.

Խմբագրական, (1909) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). p. 552.

Խմբագրական, (1912) Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւներ և պարգևատրութիւններ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1067-1068.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1068-1070.

Խմբագրական, (1912) Պոստարկղ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1170.

Խմբագրական, (1912) Պոստարկղ. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 192.

Խմբագրական, (1909) ա. Կայսերական հրովարտակներ։ բ. Հեռագրներ։ գ. Թղթեր։ դ. Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 555-569.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 584-589.

Խմբագրական, (1909) ա. Կիլիկիայի կոտորածները, բ. Սանասարեան վարժարան գ. Մշոյ վիճակ, դ. Տուլլասար գիւղի սովը, ե. Առանց մաքսի հացահատիկի՝ Ռուսիայից Էրզրումի նահանգը արտահանութիւնը, զ. Պապի նուէրը Կիլիկիայի տառապեալներին, է. Սոի Սահակ կաթուղիկոսի հրաժարականը և նրա պատճառները, ը. Յետնեալ տուրք Երուսաղէմի թ. զինւորական տուրքի գանձումն, ժ. Երուսաղէմի խնդիրը նախարարաց խորհրդոյ յանձնուած, ժա. Փոխադարձ այցելութիւններ Գր. Տ. Եղիշէ եպիսկոպոսի պատրիարք ընտրուելն ու պաշտոն ստանձնելը։. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 663-680.

Խմբագրական, (1909) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 684-687.

Խմբագրական, (1881) Մոսկուաբնակ հայազգի նուիրատուաց ցուցակը. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1909) Հեռագրներ։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 695-701.

Խմբագրական, (1884) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ.- Հրաւիրագիր Սինօդի ընտրութեան կաթուղիկոսի.- Թուղթ միաբանութեան սրբոյ Էջմիածնի առ ամեն Տ. Ներսէս Սրբազան Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսոյ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 46-54.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։-Վարչական։-Դատաստանականք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 56.

Խմբագրական, (1877) Ի Պատրիարքարանի Հայոց Կ.Պօլսոյ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1877) Պաշտօնատուութիւնք։-Քննիչք յԱղեքսանդրապօլ։-Մշակ։-Վերադարձ ի մայրենի եկեղեցի. Արարատ, Թ (Ա). pp. 28-29.

Խմբագրական, (1877) Հանգիստ Վրթանէս վարդապետի Մուրատեանց. Արարատ, Թ (Ա). pp. 29-30.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1909) Կոնդակներ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 775-783.

Խմբագրական, (1909) Հայրապետական տնօրէնութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 784-792.

Խմբագրական, (1909) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 792-799.

Խմբագրական, (1909) Հանգիստ Կիւրեղ վարդապետ Կիւրեղեանի և Ստեփաննոս եպիսկոպոսի Սանդալճեանի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 883-884.

Խմբագրական, (1877) Ստեփաննոս աւագ քահանայ Տէմիրճօղլեանց. Արարատ, Թ (Բ). pp. 75-76.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1877) Պ.Մովսէս Յարութիւնեանց. Արարատ, Թ (Գ). pp. 117-118.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 873-875.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1884) Եղիազար արքեպիսկոպոս Տէր-Կարապետեան։-Սուքիաս Ստեփաննոսեան Թաղիանոսեանց. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1877) Խաչանշանք։-Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն։-Փոխանորդ Գանձակու։-Նուէրք։-Գաբրիէլ արքեպիսկոպոս. Արարատ, Թ (Դ). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Դ).

Խմբագրական, (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 3.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 4-7.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 7-11.

Խմբագրական, (1911) Վեհ. Հայրապետի մահուան առթիւ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 17-31.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1909) Հայրապետական տնօրէնությիւնք. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 890-893.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 903-921.

Խմբագրական, (1909) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 921-927.

Խմբագրական, (1909) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 992-996.

Խմբագրական, (1877) Նուէրներ. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 193-194.

Խմբագրական, (1884) Ցուցակ հարցաքննութեանց ճեմարանի Մայր Աթոռոյս ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1877) Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան ճեմարանիս. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 194-195.

Խմբագրական, (1877) Նուէր Տիգրանեան եղբարց։-Անդրէաս եւ Գաբրիէլ արքեպիսկոպոսունք։-Վրթանէս վարդապետ Խաժակնեան. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Զ).

Խմբագրական, (1911) Թղթակցութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 79.

Խմբագրական, (1911) Կտակներ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 80-81.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 83-84.

Խմբագրական, (1877) Բարձրապատիւ մեծ իշխան Միքայէլ Նիկոլայեվիչ Կովկասեան փոխարքայն ի Ս. Էջմիածին։-Ի նպաստ Բագրեւանդցի հայոց ի ճեմարանի. Արարատ, Ժ (Է). pp. 270-271.

Խմբագրական, (1877) Հանգուցեալ Սարգիս վարդապետ Թէոդորեան. Արարատ, Ժ (Է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1877) Կտակ Յարութիւն Փուրվարդեանցի. Արարատ, Ժ (Է). pp. 276-277.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 83-84.

Խմբագրական, (1877) Դավրիժէն նպաստ։-Կօլոսի խմբագրութեան կողմանէ։-Պ.Ստեփաննոս Վարդանեան. Արարատ, Ժ (Ը). p. 319.

Խմբագրական, (1877) Նուիրատու Դաւրիժեցիք։ Ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 356-358.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԵ (Թ). p. 406.

Խմբագրական, (1884) Վերաշինութիւն եկեղեցւոյն հայոց Նողայսք քաղաքի եւ նուիրատուութիւնք ի նպաստ շինութեան. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 275-277.

Խմբագրական, (1911) Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 87-90.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 91.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 92-95.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 277-279.

Խմբագրական, (1884) Գրիգոր Տէր Մատթէոսեան. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Է).

Խմբագրական, (1908) Տ. Տեղակալի թուղթը Պարսից Շահի Շահին. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1908) Այլ և այլ լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 39-41.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ը).

Խմբագրական, (1908) Տ. Տեղակալի թուղթը Կէնտրբրիի արքեպիս. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 41-44.

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 125-128.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 105-111.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԶ (Գ). p. 113.

Խմբագրական, (1883) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 156-160.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 160-163.

Խմբագրական, (1884) Սուքիաս Ստեփաննոսեան Թաղիանոսեանց։ Մահացուցակք. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 135-136.

Խմբագրական, (1911) Գիբրալտարի անգլիական եպիսկոպոսի նուէրը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 161-162.

Խմբագրական, (1911) Տ. Վարվառէ Քանանեանի կառուցանելի մանկավարժական Մուզէ. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1911) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 163-164.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի յունիսի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչական. Արարատ, ԺԷ (Է). p. 332.

Խմբագրական, (1877) Կարգալոյծ Աբեղայք. Արարատ, Ժ (ԺԱ). p. 440.

Խմբագրական, (1877) Պ.Մ.Սանասարեանց եւ Ա.Յովհաննէսեանց։-Տ.Աննա Ալաճալեանց։-Գեր. Հերման եպիսկոպոս. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 432-433.

Խմբագրական, (1877) Բովանդակութիւն նիւթոց Ժ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 321-330.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Ը). pp. 371-372.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1884) Մայր Աթոռոյս նուէրն Ագուլեաց վնասուածներին. Արարատ, ԺԷ (Ը). p. 378.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). p. 509.

Խմբագրական, (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 426-429.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի յուլիսի ամսոյ օրագրութիւններից քաղուածք։- Վարչականք։- Դատաստանական։- Դպրոցական. Արարատ, ԺԷ (թ). pp. 429-432.

Խմբագրական, (1884) Մկրտիչ վարդապետ Շահնազարեան. Արարատ, ԺԷ (Թ). p. 432.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1886) Ի սեպտեմբեր ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). p. 512.

Խմբագրական, (1890) Ազգային. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 516.

Խմբագրական, (1878) Ի պատիւ Մակար Արքեպիսկոպոսի. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1884) Ներսէս պատրիարք հանգեա՜ւ ի տէր. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 506-520.

Խմբագրական, (1884) Հանդէս հոգեհանգստեան եւ յուղարակաւորութեան Տ. Տ. Ներսէսի հանգուցեալ պատրիարքին Կ. Պոլսոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 520-529.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 531.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 418-420.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 167-171.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 171-173.

Խմբագրական, (1876) Հայկական ձայնագրութիւն։-Փղոսկրեանց գաւազան։-Պ.Յարութիւն Ադամեանց. Արարատ, Ը (Ա). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1885) Հոգեւոր պաշտօնայք եւ պաշտօնատեղիք ի Ռուսաստան եւ ի Պարսկաստան. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 43-48.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Գ).

Խմբագրական, (1876) Կոնդակք ուղղեալք հայոց ի Մանչէսթէր. Արարատ, Ը (Գ). pp. 114-116.

Խմբագրական, (1885) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 39-41.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1876) Մայրաքաղաքիս Ս.Սիմօնի Ճիզվիթ Մայրապետաց դպրոցները։-Հանգիստ բարձրաշնորհ Տ.Արիստակէս Ս.Արքեպիսկոպոսի։-Հանգուցեալ Ստեփան աւագ քահանայ Մանդինեանց. Արարատ, Ը (Գ). pp. 118-120.

Խմբագրական, (1878) Նուէր Առաքելեանցի. Արարատ, Ժ (Գ). p. 116.

Խմբագրական, (1885) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 79-80.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Բ). p. 88.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 922-925.

Խմբագրական, (1911) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 263.

Խմբագրական, (1911) Զատկի շնորհաւորական հեռագրեր յանուն Տ. Տեղակալի և պատասխաններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 268-272.

Խմբագրական, (1876) Մակար եւ Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոսունք։-Ստեփաննոս Ջանումեանցի նուէր։-Աստրախանէն. Արարատ, Ը (Դ). pp. 154-155.

Խմբագրական, (1876) Հայերէն նոր արձանագիր ի լեառն Ձիթենեաց։-Կտակագիր սրբուհւոյ մայրապետի Նշանեան Գալֆայեանց վասն որբանոցի աղջկանց հաստատեալ ի Խասգիւղ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 195-200.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ժ). p. 885.

Խմբագրական, (1878) Միիռօնի օրհնութիւն։-Նորին Մեծութիւն Նասրէտտին Շահ Պարսկաստանեայց ի Ս.Էջմիածին. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 156-158.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 340.

Խմբագրական, (1885) Կաթուղիկոսի ընտրութիւն։- Ուղերձներ։- Շնորհաւորական հեռագրեր. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 166-180.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Դ).

Խմբագրական, (1885) Վրիպակ. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 182.

Խմբագրական, (1878) Սուրբ Միւռօնի օրհնութեան հանդէս. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 273.

Խմբագրական, (1878) Պաշտպանք. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 279-280.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Թ).

Խմբագրական, (1876) Հանդէս տօնախմբութեան անուան վեհափառ հայրապետի ամենայն հայոց Տ Տ Գէորգայ Դ եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյս սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Թ (Թ). pp. 338-348.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 351-354.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1878) Տօնախմբութիւն անուան Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ.Տ.Գէորգ Դ. եւ չորրորդ տարեդարձ Գէորգեան ճեմարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 346-350.

Խմբագրական, (1876) Բարեկարգութիւնք. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 398-400.

Խմբագրական, (1878) Նիժեկօրոդու տօնավաճառէն. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 357-358.

Խմբագրական, (1878) Վեհ.Հայրապետ։-Թադէոս եպիսկոպոս։-Գէորգ վարդապետ։-Յովհաննէս Թօսունեանց։-Եսայի վարդապետ։-Պետրոս վարդապետ։-Մամբրէ եւ Գրիգոր վարդապետք. Արարատ, ԺԱ (Ժ). p. 399.

Խմբագրական, (1885) Ազգային. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 225-228.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե).

Խմբագրական, (1876) Յարգոյ պարոն. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 467-469.

Խմբագրական, (1878) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 450-451.

Խմբագրական, (1878) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 458-463.

Խմբագրական, (1878) Նորապսակ եպիսկոպոս։-Յարութիւն եւ Տիմօթէոս եպիսկոպոսունք. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 274.

Խմբագրական, (1878) Ընդհանւր կառավարիչ Ս.Գէորգեան ճեմարանի։-Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 274.

Խմբագրական, (1885) Տ. Տ. Մակար Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց հաստատեալ։ Կենսագրութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 330-333.

Խմբագրական, (1885) Տ. Տ. Մակար Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց։ Հեռագիր. Արարատ, ԺԸ (Ը). p. 329.

Խմբագրական, (1885) Պաշտօնական տեղեկութիւն հաստատութեան Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 365-366.

Խմբագրական, (1885) Հեռագիրք Մակար Կաթուղիկոսի ընտրութեան առթիւ. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 367-369.

Խմբագրական, (1885) Հանդէս յիշատակութեան Հայրապետի ի ս. պատարագի ի Մայր Տաճարի. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 369-372.

Խմբագրական, (1885) Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, ԺԸ (ը). pp. 373-375.

Խմբագրական, (1885) Մահագոյժ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Յովբեանց. Արարատ, ԺԸ (Ը). p. 376.

Խմբագրական, (1885) Եսայի պատրիարք ս. Երուսաղէմի հանգեաւ ի տէր։ Մահագոյժ. Արարատ, ԺԸ (Թ). p. 377.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 423-426.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 426-430.

Խմբագրական, (1885) Բարձրագոյն Հրովարտակք. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 417-424.

Խմբագրական, (1914) Կիլիկիոյ Ս. Կաթուղիկոսի կոնդակը. Արարատ, ԽԸ (Բ). p. 141.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Զ). p. 519.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Զ).

Խմբագրական, (1885) Մահ Ս. Եսայի Պատրիարքի. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 455-457.

Խմբագրական, (1885) Երուսաղէմի պատրիարքին ընտրութեան վերաբերեալ օրինական տրամադրութիւնք. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 457-458.

Խմբագրական, (1885) Ամենապատիւ Տէր-Եսայի Պատրիարք Երուսաղէմի։ Կենսագրութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 459-460.

Խմբագրական, (1885) Հանդէս ԺԱ-րդ տարեդարձի Ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 460-461.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Վեհափառ Տ. Տ. Մակար սրբազնագոյն Հայրապետը Տփխիսումն. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 461-469.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 522-525.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 525-530.

Խմբագրական, (1885) Տփխիսի հայ հոգեւորականութեան ներկայանալը Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Մակար Ս. Կաթողիկոսին. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 469-471.

Խմբագրական, (1908) Փոխարքայի և Տեղակալի փոխանակած հեռագիրները. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 960-962.

Խմբագրական, (1885) Սուրբ օծումն. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 473-475.

Խմբագրական, (1885) Ուղեւորութիւն Վեհափառ Կաթուղիկոսի ի Տփխեաց յԵրեւան. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 476-480.

Խմբագրական, (1885) Վեհափառ Կաթուղիկոսը Երեւանում. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 481-483.

Խմբագրական, (1885) Վեհափառ Կաթուղիկոսը ս. Էջմիածնում։ Ուղերձներ, ճառեր։- Յուսիկ վրդ. Մովսիսեան, Մկրտիչ Պալեան, Սարգիս Գնունի Վանեցի. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 490-501.

Խմբագրական, (1885) Ուղերձ առ Վեհափառ Հայրապետն Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակար. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 505-507.

Խմբագրական, (1885) Կանոն նաւակատեաց օծման Կաթուղիկոսի Ամենայն հայոց։- Կանոն վասն կարգապահութեան հանդիսի օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակարայ։- Երդմնաթուղթ։- Մեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանց։- Աստուածընտիր հայրապետ։- Յովհաննէս քահանայ Տէր-Յակովբեանց Տփխիսեցի։- Ուղերձ. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 508-528.

Խմբագրական, (1885) Տարեկան տեղեկագիր Ճեմարանի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 546-551.

Խմբագրական, (1885) Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 552-553.

Խմբագրական, (1885) Ս. Յակովբեանց վանուց գործերը։- Տեղեկագիր Միաբանութեան Ս. Յակովբեանց վանուց վասն պատրիարքական ընտրութեան ս. Երուսաղէմի։- Մատուցեալ առ Ազգային ժողովն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 554-559.

Խմբագրական, (1885) Վերջ տարւոյ. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 560-564.

Խմբագրական, (1885) Ընտրութիւն Ամեն Տ. Յարութիւն Արքեպիսկոպոսի՝ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ։- Պատրիարքութիւն ս. Երուսաղէմի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 564-565.

Խմբագրական, (1885) Անուանակոչութիւն Վեհափառ Տ. Մակար Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). p. 568.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 612-614.

Խմբագրական, (1885) Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 569-571.

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). p. 571.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 617-621.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 622-631.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ը). p. 709.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 54-55.

Խմբագրական, (1890) Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Գալստեանց. Արարատ, ԻԳ (Ա). p. 56.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Թ). p. 711.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 714-716.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 716-717.

Խմբագրական, (1890) Յովսէփ աւագ քահանայ Կոստանեանց. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Թ). p. 805.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 113.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 167.

Խմբագրական, (1890) Սերովբէ եպիսկոպոս Արարատեան,վանահայր Երնջակայ Ս. Կարապետի վանուց. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 168.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 807-809.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 809-813.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Դ). p. 169.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Է).

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 221-223.

Խմբագրական, (1884) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ա).

Խմբագրական, (1886) Նոր տարի. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 28-30.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ե). p. 225.

Խմբագրական, (1890) Այցելութիւն Նէապօլսի Իշխան Վիկտոր Էմմանուէլի ի Մայր Աթոռս. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 273-278.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 284-286.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 286-288.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Զ). p. 289.

Խմբագրական, (1886) Թղթակցութիւն Վանից. Համառօտ տեղեկագիր վերակառուցման եւ օծման արարք ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյն ի Վան. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 30-35.

Խմբագրական, (1886) Առ ժողովրդական լրութիւն արարք ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1886) Պաշտօնեայք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 37-44.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 44.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Կոնդակք Վեհափառ Հայրապետի Ազգիս. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 44-45.

Խմբագրական, (1886) Շրջաբերական հրամանք Սինօդի. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 46-47.

Խմբագրական, (1886) Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1890) Անուանք նուիրատուաց յաղագս վերանորոգութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 350-352.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Բ).

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Բ). p. 92.

Խմբագրական, (1886) Շրջաբերական Սինօդի օրհնութիւն Սրբալոյս միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 92-93.

Խմբագրական, (1886) Քաղուածք օրագրութեանց Սինօդի. Ի յունուար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 93-96.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Է). p. 353.

Խմբագրական, (1890) Տօն կաթուղիկէ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 409-411.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 411-412.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 412-413.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Շրջաբերական կոնդակ. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 97.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ը).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 417.

Խմբագրական, (1890) Ազգային. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 472.

Խմբագրական, (1886) Հրաւէր հայ ազգին. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 133-139.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 472.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 140-143.

Խմբագրական, (1886) Ի փետրվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 143.

Խմբագրական, (1886) Բացումն հայ հոգեւոր երկսեռ ծխական դպրոցաց. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Դ).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 145.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 189.

Խմբագրական, (1886) Ի մարտ ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 189-192.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 473.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 524-527.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 527.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 582-584.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ժ). p. 584.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1890) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). p. 695.

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնականք քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 696-699.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 699-700.

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ե).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 193.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1886) Ազգային. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 280-285.

Խմբագրական, (1886) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի (Ապրիլ ամսոյ)։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 287-288.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Զ). p. 288.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 882.

Խմբագրական, (1911) Ստեփան եպիսկոպոս Աղազատեան. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 884.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 887-890.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 890-893.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Է). p. 328.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Է). p. 328.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 374.

Խմբագրական, (1886) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 375.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 375-376.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1886) Ազգային. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 419-421.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 421-424.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). p. 960.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 467-470.

Խմբագրական, (1886) Յովակիմ եպիսկոպոս Մկրտչեան Տէր Գրիգորեանց։ Անդամ Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1886) Տարեդարձ Օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Մակարայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 504-508.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 510-512.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 967-968.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 968-972.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1891) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ա). pp. 53-55.

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԴ (Ա). p. 56.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1892) Կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 383-384.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ա).

Խմբագրական, (1886) Տօնախմբութիւն Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). p. 549.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ազդ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). p. 549.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 549-550.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Բ).

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԴ (Բ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԴ (Բ). p. 112.

Խմբագրական, (1911) Կ. Պօլսոյ Հայոց երեսփոխական ժողովի կենդրօնի խմբակցութեան հիմնադիր. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 42-45.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Գ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 666-673.

Խմբագրական, (1887) Վերադարձ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Ի (Թ). pp. 413-414.

Խմբագրական, (1891) Ազգային. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 164-166.

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 167-168.

Խմբագրական, (1892) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 677-678.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Դ).

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ե).

Խմբագրական, (1891) Մահացուցակ Հանգուցեալ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԴ (Ե). Ա-ԼԶ.

Խմբագրական, (1887) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, Ի (Ա). pp. 45-46.

Խմբագրական, (1887) Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ի (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Զ).

Խմբագրական, (1891) Ազգային. Արարատ, ԻԴ (Զ). p. 333.

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինոդի. Արարատ, ԻԴ (Ե). p. 336.

Խմբագրական, (1891) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԴ (Զ). I-II.

Խմբագրական, (1891) Ուսումնարանական-Վարչական Յանձնաժողովից. Արարատ, ԻԴ (Զ). III-IV.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Է).

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԴ (Ը). pp. 450-451.

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւն ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԴ (Ը). p. 452.

Խմբագրական, (1891) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԴ (Ը).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 556-569.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Զ).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 131-136.

Խմբագրական, (1908) Սահակ վարդապետ Բաղդասարեան և Արիստակէս Արքեպիսկոպոս Դաւթեան. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 153-155.

Խմբագրական, (1887) Ազգային. Արարատ, Ի (Բ). p. 89.

Խմբագրական, (1887) Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ի (Բ). pp. 93-94.

Խմբագրական, (1887) Ի յունվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, Ի (Բ). pp. 94-96.

Խմբագրական, (1908) Տաճկահայոց եկեղեցական կալուածներու խնդիրը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 223-227.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Թ).

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ժ).

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ). pp. 680-694.

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Գ). pp. 137-138.

Խմբագրական, (1887) Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ի (Գ). pp. 140-141.

Խմբագրական, (1887) Ի փետրվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, Ի (Գ). p. 141.

Խմբագրական, (1887) Բառնաբաս վարդապետ Տէր-Յովսէփեան. Արարատ, Ի (Գ). pp. 143-144.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1891) Թեմական պատգամաւորների ընտրութիւնը. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ). pp. 669-676.

Խմբագրական, (1887) Ազգային. Արարատ, Ի (Դ). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1887) Յովհաննէս վարդապետ Ղալամեան Տաթեւացի. Արարատ, Ի (Դ). p. 194.

Խմբագրական, (1887) Նուիրատուութիւնք Աստրախանի Հայոց. Արարատ, Ի (Ե). pp. 231-234.

Խմբագրական, (1891) Ազգային. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ). pp. 676-679.

Խմբագրական, (1891) Տեղեկագիր Գէորգեան ճեմարանի,Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). pp. 606-627.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 251-272.

Խմբագրական, (1891) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). pp. 627-634.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 240-245.

Խմբագրական, (1908) Կիլիկիոյ Տ. Սահակ կաթուղիկոսի կոնդակը. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 260-261.

Խմբագրական, (1887) Նուիրատուութիւն Գեր. Սերովբէ եպիսկոպոսի։- Նուիրատուութիւն Պ. Կոստանդնի Ալիխանեան. Արարատ, Ի (Ե). p. 237.

Խմբագրական, (1887) յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, Ի (Ե). pp. 239-241.

Խմբագրական, (1887) Ազդ. Արարատ, Ի (Ե). p. 241.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1887) Կաթողիկէ Մայր եկեղեցւոյ տօնը։-Հինգ կուսակրօն քահանայ ձերնադրութիւնը։-Շամախեցւոյ ընծայաբերութիւն առ Գեր. Թադէոս Արքեպւկոպոս Ձիւնական։-Նոր Նախիջեւնացի Մեծ. Պ. Միքայէլ Ս.Չորչոփեանցի նուիրատուութիւն. Արարատ, Ի (Զ). pp. 281-282.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1887) Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ի (Զ). p. 288.

Խմբագրական, (1890) Նորին Վեհափառութեան ծայրագոյն պատրիարք Կաթուղիկոսն Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1887) յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, Ի (Է). pp. 329-331.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Ա). pp. 5-8.

Խմբագրական, (1889) Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 634-637.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից. Արարատ, Խ (Ա). pp. 9-14.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 585-586.

Խմբագրական, (1892) Պատրիարքական կոնդակ. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 49-53.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 67-83.

Խմբագրական, (1892) Հեռագիրներ Տէր Տեղակալի ուղարկած հեռագիրը Պետերբուրգ,ներքին գործերի Պ. նախարարին. Արարատ, ԻԵ (Ա). p. 84.

Խմբագրական, (1892) Ծախք ճեմարանի. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 178-186.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Ա). pp. 56-58.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Գ).

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Դ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1010-1024.

Խմբագրական, (1904) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԷ (Ա). p. 44.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ե).

Խմբագրական, (1907) Թուղթ Արեգակնափայլ Շահնշահին Իրանի. Արարատ, Խ (Դ). p. 302.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Զ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Զ).

Խմբագրական, (1907) Հայոց եկեղեցական տարրական դպրոցների ժամանակաւոր կանոնները. Արարատ, Խ (Բ). pp. 100-105.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Բ). pp. 106-108.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից. Արարատ, Խ (Բ). pp. 108-110.

Խմբագրական, (1907) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Դ). pp. 299-301.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Դ). pp. 333-340.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը).

Խմբագրական, (1907) Կովկասի Տ. Փոխարքայի նամակը Վեհափառ Հայրապետին. Արարատ, Խ (Բ). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1907) Մամբրէ եպիսկոպոս Մարկոսեան. Արարատ, Խ (Բ). p. 138.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Թ).

Խմբագրական, (1908) Կենսագրական ծանօթութիւններ նորընտիր պատրիարքին. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1007-1011.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 355-361.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 373-377.

Խմբագրական, (1886) Քահանայից առիթով. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 234-235.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 238.

Խմբագրական, (1886) Համառօտ հաշիւ վերաշինութեան Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Մեծ-Արխվալի գիւղի. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1886) Ղուկաս վարդապետ Շատւորեանց։ Մահագոյժ. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 240.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 473-489.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 432-438.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 549-554.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք։- Եգիպտահայք։- Կաթոլիկ հայք. Արարատ, Խ (Բ). pp. 139-142.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Բ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 757-766.

Խմբագրական, (1887) յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք։- Դպրոցականք. Արարատ, Ի (Ը). pp. 376-380.

Խմբագրական, (1892) Մահացուցակ. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 767-769.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնական վարչական յանձնաժողովի կարգադրութիւններ. Արարատ, ԻԵ (Ը). p. 770.

Խմբագրական, (1892) Ազդ. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 771-772.

Խմբագրական, (1892) Յայտնում ենք մեր շնորհակալութիւնը. Արարատ, ԻԵ (Ը).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 606-614.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 625-626.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ը).

Խմբագրական, (1907) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, Ծ (Գ). p. 203.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Գ). pp. 204-206.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից. Արարատ, Խ (Գ). pp. 206-210.

Խմբագրական, (1887) Տարեդարձ բացման ճեմարանի. Արարատ, Ի (Թ). pp. 414-415.

Խմբագրական, (1887) Հանդէս մրցանակաց բաշխման Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, Ի (Թ). pp. 416-424.

Խմբագրական, (1887) յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, Ի (Թ). pp. 425-427.

Խմբագրական, (1887) Նորին Վեհափառութիւն ծայրագոյն պատրիարք կաթուղիկոսն. Արարատ, Ի (Ժ).

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Գ). pp. 244-247.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 835-842.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնական-վարչական յանձնաժողովի արձանագրութիւններ. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 843-850.

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 735-741.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Գ).

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 840-841.

Խմբագրական, (1891) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԴ (Է).

Խմբագրական, (1891) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Է). pp. 393-394.

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 847-851.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 888-889.

Խմբագրական, (1887) Հանդէս Բ. Տարեդարձի Օծման Վեհապառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, Ի (ԺԱ). p. 500.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 946-949.

Խմբագրական, (1887) Նուէր Կ. Պօլսից եւ Մայր Տաճարի վերանորոգութիւն։- Թուղթ Սրբազան Պատրիարքին Կ.Պօլսոյ։- Կոնդակ Վեհապառ Կաթուղիկոսի առ Ս.Պատրիարք Կ. Պօլսոյ. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 500-503.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւն գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Յովսէփայ Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 506-508.

Խմբագրական, (1887) Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 508-509.

Խմբագրական, (1887) Սինօդի սեպտմ. եւ հոկտեմբեր ամիսների օրագրութիւններից։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 509-510.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւն։ Արարատ ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 511-512.

Խմբագրական, (1891) Նունէ Ղամբարեանի նուէրը. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 559-560.

Խմբագրական, (1887) Սինօդի դեկտ. օրագրութիւններից։- Վարչականք. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 544-546.

Խմբագրական, (1887) Թադէոս եպիսկոպոս Տ. Դանիէլեան. Արարատ, Ի (ԺԲ). p. 547.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւն։ Արարատ ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական, բարոյական եւ ազգային. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 548-549.

Խմբագրական, (1891) Աղոթագիրք ըստ ժամակարգութեան Հայաստանեանց Ս.Եկեղեցւոյ. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). Ա-Բ.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնարանական վարչութիւնից. Արարատ, ԻԵ (Ժ). p. 926.

Խմբագրական, (1885) «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 181-182.

Խմբագրական, (1892) Մի համառօտ պատասխան. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1008-1009.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Դ). pp. 303-305.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից. Արարատ, Խ (Դ). pp. 305-309.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Դ).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 963-966.

Խմբագրական, (1908) Ամենայն հայոց կաթուղիկոսի ընտրութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 971-1007.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1012-1013.

Խմբագրական, (1908) Պատրիարքական ընտրութիւն. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). p. 1020.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 23-35.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 59-61.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 62-64.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ ամսագիր կրօնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից. Արարատ, Խ (Ե). pp. 395-399.

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Բ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1110-1119.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Ե). pp. 431-432.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Ա).

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 79-90.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 129-130.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ ամսագիր կրօնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային. Արարատ, ԻԱ (Բ).

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 493-500.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 500-503.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 53-66.

Խմբագրական, (1907) Յունաց Տ.Եօաքիմ Ս. Պատրիարքին այցելութիւնը. Արարատ, Խ (Զ). pp. 528-531.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 139-170.

Խմբագրական, (1907) Մահ եւ յուղարկաւորութիւն Ս.Պետրոս արքեպիսկոպոսի առաջնորդին Սեբաստիոյ. Արարատ, Խ (Զ). pp. 532-533.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Զ).

Խմբագրական, (1892) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը Ս.Էջմիածնում. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 448-472.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 155-160.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Գ). p. 190.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 192-193.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 193-194.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 195-196.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Կարեւոր ծանօթութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Ա).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Բ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Գ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Դ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Ե).

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ի (Ե).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Զ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Է).

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 580-585.

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Ը).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (Ժ).

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ի (Ժ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (ԺԱ).

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ի (ԺԲ).

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ի (Բ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1912) Հայ ազգային եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 22-28.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 220-223.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1914) Վեհափառի հեռագիրը ուղղած Տ. Փոխարքային. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1063-1064.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 290-295.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 318-320.

Խմբագրական, (1888) Մայր Աթոռումս կատարած շինութեան վերանորոգութեան գործը։- Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերանորոգութեան Տաճարի Մայր Աթոռոյս. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 320-322.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 322-323.

Խմբագրական, (1888) Ադամ վարդապետ Տէր-Նիկողայոսեան. Արարատ, ԻԱ (Ե). p. 324.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 340-345.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 345-370.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 385-386.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 386-388.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 633-634.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 404-422.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 448-449.

Խմբագրական, (1888) Դատաստանական։- Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Է). p. 449.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Է). p. 450.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 451-452.

Խմբագրական, (1912) Ցանկ Արարատի աշխատակիցների. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 91.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1912) Սսի Սրբազան կաթուղիկոսի թուղթը ամերիկահայ Կիլիկեցիներին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 277-282.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 486-494.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Ը). p. 515.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 515-516.

Խմբագրական, (1888) Նիկողայոս Ստեփանոսեան Տ. Յովսէփեանց. Արարատ, ԻԱ (Ը). p. 517.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1912) Հայրապետական օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 392-393.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 537-542.

Խմբագրական, (1888) Պարսից Արեգակնափայլ Նասրէտտին շահի շքանշան առ Վեհ. Հայտապետն ազգիս. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 576-577.

Խմբագրական, (1888) Վեհ. Հայրապետի ուղևորութիւն ի Տփխիս. Արարատ, ԻԱ (Թ). p. 578.

Խմբագրական, (1888) Կ. Պօլսոյ պատրիարքական տեղապահ գեր. Սիմէօն եպիսկոպոսի շրջաբերականը Հռովմայ պապի կոնդակի առթիւ. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ժ).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1056-1061.

Խմբագրական, (1888) Նորին Մեծութեան Պարսից Շահի ֆիրմանն առ Վեհափառ կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 626-627.

Խմբագրական, (1888) ԺԴ. տարեդարձ Ճեմարանի Մայր Աթոռոյս. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 627-628.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1088-1089.

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը։- Նորին Վեհափառութեան այցելութիւնը Թիֆլիզի Ազգային ուսումնարաններին. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 641-659.

Խմբագրական, (1888) Բարեկ. Մինաս Ք. Շուշեցւոյ նուիրատուութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ժ ). p. 659.

Խմբագրական, (1908) Անտեղի զրպարտութիւն. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1144-1145.

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք ազգային ժողովի որոշումներից. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1147-1149.

Խմբագրական, (1908) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1157-1161.

Խմբագրական, (1908) Խմբագրութեան պատասխանը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). p. 1162.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 659-660.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Նորին Օծութիւն Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 701-732.

Խմբագրական, (1888) Կ. Պօլսոյ Պատրիարքի առթիւ. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 737-738.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 738-739.

Խմբագրական, (1888) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 739-740.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). p. 740.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Կ. Իզմիրյեանց կտակին. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 741-742.

Խմբագրական, (1888) Նորին Վեհափառութիւն ծայրագոյն պատրիարք կաթուղիկոսն. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1888) Հանդէս անուանակոչութեան Վեհ. Հայրապետի ազգիս։- Հոգեհանգիստ Կոմս Միքայէլ Դարիէլեան Լոռու-Մելիքեանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 805-806.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). p. 806.

Խմբագրական, (1888) Լուսեղէն Տեոլվեթյան, Տիգրան Թառումեան, Միքայէլ Տէր-Աւետիքեան. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). p. 807.

Խմբագրական, (1911) Տաճկաստանի Հայոց դրութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 31-38.

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (Դ).

Խմբագրական, (1908) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 448-452.

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Ա).

Խմբագրական, (1914) Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, Խը (Բ). pp. 99-102.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 102-107.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 63-64.

Խմբագրական, (1889) Վեհափառ Մակար Հայրապետի ընհանրական կոնդակը. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 86-92.

Խմբագրական, (1914) Հայկական հարցը. Արարատ, ԽԸ (Բ). p. 121.

Խմբագրական, (1889) Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 118-121.

Խմբագրական, (1889) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 121-123.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 515-518.

Խմբագրական, (1914) Կիլիկեան ճեմարան. Արարատ, ԽԸ (Բ). p. 141.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1889) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Գ). p. 184.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 200-205.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 205-207.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւններ՝ Վսեմ. Պօղոս փաշայ Նուբարի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 217-218.

Խմբագրական, (1914) Տ. Գէորգ արքեպիսկոպոսի և Յ. Մոստիչեանի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 218-219.

Խմբագրական, (1914) Մայր Տաճարի վերանորոգութեան առթիւ. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 219-221.

Խմբագրական, (1907) Ջիբրալթարի Վիլիամ Կոլլինո եպիսկոպոսը և Կենտրբրիի արքեպիսկոպոսի թուղթը յանուն Ն. Սրբութեան. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 897-898.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 284-288.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 234-236.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 238-240.

Խմբագրական, (1889) Նուիրատուութիւն. Արարատ, ԻԲ (Դ). p. 240.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Դ). p. 294.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 294-297.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 297-301.

Խմբագրական, (1914) Բարձրագոյն ներման արժանացած քահանաներ. Արարատ, ԽԸ (Դ). p. 301.

Խմբագրական, (1914) Հայոց եկեղեցական ծխական դպրոցների ուսուցիչներ նշանակելու մասին նոր կարգադրութիւն. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 302-306.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառի կոնդակը. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 311-313.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 287-295.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (Ե). p. 296.

Խմբագրական, (1889) Սարգիս Գնունի. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 297-298.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 387-390.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 3-6.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Ե). p. 390.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 391-393.

Խմբագրական, (1906) Ծրագիր քահանայացուների ընտրութեան և պատրաստութեան կանոնների. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 7-12.

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 33-36.

Խմբագրական, (1914) Հանգուցեալ դերասան Պետրոս Ադամեանի իրերը. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 429-430.

Խմբագրական, (1906) Կոնդակներ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 781-786.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 416-417.

Խմբագրական, (1889) Թադէոս արքեպիսկոպոս Ձիւնական. Արարատ, ԻԲ (Է). p. 418.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 466-472.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 483-486.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Զ). p. 486.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 486-491.

Խմբագրական, (1889) Ազդ. Արարատ, ԻԲ (Թ). p. 528.

Խմբագրական, (1889) Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սագինեանց. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 529-530.

Խմբագրական, (1889) Յովսէփ ծայրագոյն վարդապետ Փինաչեան. Արարատ, ԻԲ (Թ). p. 530.

Խմբագրական, (1914) Ալեքսանդր Ա. Կայսեր արձանի վրայ դրուած պսակը Գէորգ Ե. Վեհափառ Կաթուղիկոսի կողմից. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 529-530.

Խմբագրական, (1889) Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԲ (Ժ). p. 567.

Խմբագրական, (1906) Պաշտոնական հեռագիրներ. Արարատ, ԼԹ (Բ). p. 99.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհ. Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 100-104.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 105-106.

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 115-117.

Խմբագրական, (1889) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 585-587.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 587-588.

Խմբագրական, (1889) Ս. Աստուածածնայ պատկերի նուիրումն հայ զօրախմբին. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 638-640.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 586-590.

Խմբագրական, (1887) Գործակոլք Արարատայ. Արարատ, Ի (ԺԲ).

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 195-201.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 201-204.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 680-682.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 682-683.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 683-686.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1889) Յովսէփ Իզմիրեանցի կտակը եւ նորա կատարումը. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 691-698.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). p. 717.

Խմբագրական, (1889) Նորին Վեհափառութիւն Ծայրագոյն Պատրիարք Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց յայտնէ զգոհունակութիւն. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 275-281.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 281-285.

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ը).

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 771-775.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 775-777.

Խմբագրական, (1906) Պաշտոնական ծանուցում Ազգ. Պատրիարքարանի Յ. Ի. դրական Յանձնաժողովոյ. Արարատ, ԼԹ (Դ). p. 372.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 373-374.

Խմբագրական, (1914) Հայկական հարց։- Կաթուղիկոսն ու հայերը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 793-796.

Խմբագրական, (1914) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԸ (Թ). p. 864.

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԸ (Թ).

Խմբագրական, (1914) Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը Ազգիս Վեհափառ Կաթուղիկոսին. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 869-870.

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Բ).

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 874-877.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 878-881.

Խմբագրական, (1914) Տ. Սուքիաս արքեպիսկոպոսի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 894-902.

Խմբագրական, (1914) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԸ (Ժ). p. 960.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 963-969.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 969-970.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 971-974.

Խմբագրական, (1906) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 375-376.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 377-379.

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 400-401.

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1906) Սուչաւայից յօգուտ Կովկասի արկածելոց Նորին Սրբութեան ուղարկուած նուէրների ցուցակը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 459-460.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 253-256.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառի հեռագիրը ուղղած Կայսեր. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). p. 1063.

Խմբագրական, (1914) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1064-1066.

Խմբագրական, (1914) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1067-1069.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 283-290.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 478-482.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 482-486.

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 517-518.

Խմբագրական, (1888) Յաղագս նուիրակաց սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 328-339.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 640-644.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 605-609.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 609-615.

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 93-98.

Խմբագրական, (1906) Մահագոյժ. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). p. 711.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). p. 482.

Խմբագրական, (1893) Ազգային։-Քննութիւն սրբազան Սիւնհոդոսիս բան (Ա). Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 184-196.

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 662-665.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 286-291.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Թ). pp. 747-751.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Խ (Թ). pp. 751-757.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 353-354.

Խմբագրական, (1889) Ճեմարանի պատուելի տեսուչ Արշակ Նահապետեանի (այժմ՝ հայր Նահապետ) և երեք ուսումնաւարտների կրօնավորական դասը մտնելու առթիւ. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 380-386.

Խմբագրական, (1889) Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը։- Ս.Աթոռոյս Գրադարանի և Թանգարանի մասին. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 526-528.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Դ).

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 372-378.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռի լուրեր. Արարատ, Խ (Թ). pp. 780-782.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Ե).

Խմբագրական, (1893) Հրաւէր. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 381.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 867-869.

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 870-874.

Խմբագրական, (1893) Դպրութեան և աւագ սարկաւագութեան աստիճան. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 472.

Խմբագրական, (1907) Ն. Սրբութեան օծման ԺԴ. տարեդարձը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). p. 896.

Խմբագրական, (1907) Մ. Աթոռի լուրեր. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 898-901.

Խմբագրական, (1907) Հանգիստ Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). Ա-Կ.

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 475-482.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Զ).

Խմբագրական, (1907) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1015-1022.

Խմբագրական, (1906) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 779-780.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 787-798.

Խմբագրական, (1893) Նորին Վեհափառութիւն Տէր Տէր Մկրտիչ Կաթողիկոս եւ Ծայրագոյն Պատրիարք Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 485-486.

Խմբագրական, (1906) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 798-808.

Խմբագրական, (1914) Բարձրագոյն ներման արժանացածներ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 491-492.

Խմբագրական, (1906) Այրի քահանայից վերամուսնութիւնը. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 821-824.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1034-1035.

Խմբագրական, (1907) Գրական երեկոյթ ճեմարանում. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1035-1036.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1907) Ծանուցողական հրովարտակներ կաթուղիկոսի ընտրութեան համար. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1036-1037.

Խմբագրական, (1893) Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Մկրտիչ Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի հաստատութեան առթիւ փոխանակուած հեռագիրները. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 573-578.

Խմբագրական, (1906) Փոխարքայի այցը Վեհափառ Հայրապետին. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 858-860.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ս. Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 167-168.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւն եկեղեցպանաց հայոց Կալկաթայի եւ Չիզրու. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 168.

Խմբագրական, (1893) Բարձրագոյն հրովարտակ տուեալ յանուն Ծայրագոյն Պատրիարք Կաթողիկոսին Մկրտչի աստուածային օժանդակ ողորմութեամբն Մեք. Աղէքսանդր Երրորդ Կայսր եւ Ինքնակալ Ամենայն Ռուսաց. Արարատ, ԻԶ (Է).

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 649-670.

Խմբագրական, (1893) Ուսումնարանական-Վարչական Յանձնաժողովի որոշմունքներից. Արարատ, ԻԶ (Է). p. 671.

Խմբագրական, (1893) Ներսէս աբեղայ Ղազարեան։ Մահախոսական. Արարատ, ԻԶ (Է). p. 672.

Խմբագրական, (1914) Թագաւոր Կայսեր այցը Թիֆլիս. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1059-1062.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Ը).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Բ).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Գ).

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Ե). pp. 433-434.

Խմբագրական, (1893) Ուսումնական-Վարչական Յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԶ (Ը). p. 783.

Խմբագրական, (1893) Յովակիմ վարդապետ Ղամաքեան. Արարատ, ԻԶ (Ը). p. 784.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1893) Վեհափառ Հայրապետի Սուրբ Օծումը. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 791-792.

Խմբագրական, (1893) Նորին Վեհափառութեան մուտքը ի ս. Էջմիածին եւ Ս. Օծման հանդէսը. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 793-815.

Խմբագրական, (1893) Ճեմարանի տարեդարձ. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 816-828.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Բ).

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (Գ).

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 3-7.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1893) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւնից. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). p. 951.

Խմբագրական, (1893) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1893) Պատճէն օրհնութեան անդրանիկ կոնդակի Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ). pp. 955-963.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 40-44.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1893) Տէր-Գրիգորիս արքեպիսկոպոս Աղուանեան. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ). pp. 997-998.

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Ա).

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Գ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1904) Ծանուցումն. Արարատ, ԼԷ (Ա). p. 96.

Խմբագրական, (1904) Հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 99-101.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 101-104.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Գ). p. 199.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 200-201.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 219-222.

Խմբագրական, (1904) Տեղեկագիր. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 222-225.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 322-323.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ա).

Խմբագրական, (1894) Հայրապետական օրհնութիւն։ Հեռագրեր. Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 1.

Խմբագրական, (1894) Մրցանակ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 27-28.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Դ). p. 291.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 292-294.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 294-302.

Խմբագրական, (1904) Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը Սանահին և Երևան. Արարատ, ԼԷ (Դ). p. 310.

Խմբագրական, (1896) Երգ ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԹ (Ե). p. 209.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 3-9.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 18-19.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 99-103.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 103-106.

Խմբագրական, (1905) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 134-136.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Բ).

Խմբագրական, (1904) Հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 387-389.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 389-391.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 391-397.

Խմբագրական, (1904) Զանազան լուրեր. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 402-404.

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի թեմը, Վանայ թեմը, Կեսարիայի թեմը, Բուլղարիոյ թեմը, Մշոյ թեմը, բարեգործութիւններ. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 411-416.

Խմբագրական, (1904) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Բ).

Խմբագրական, (1904) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 474-477.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ).

Խմբագրական, (1894) Վեհ. Հայրապետի ստացած գումարներ. Արարատ, ԻԷ (Գ). p. 96.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Բ). p. 209.

Խմբագրական, (1905) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 211-215.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 215-218.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 218-220.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 228-230.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 230-231.

Խմբագրական, (1905) Բարեհայեցողութիւն. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 233-235.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 297-298.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 491-492.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 492-493.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 493-497.

Խմբագրական, (1904) Զանազան լուրեր. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ).

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհ. Հայրապետի. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 130-133.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ս. Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 133-136.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Դ).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 587-590.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 590-592.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 307-309.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 309-312.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 321-324.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Դ). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1904) Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը դէպի Գօշ և Թալիշ. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 615-617.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 85-88.

Խմբագրական, (1894) Նուիրաբերութիւնք ի նպաստ սովելոց Տաճկահայաստանի։- Երեւանում գաղթականաց համար հանգանակուած հանդերձեղէնների ցուցակը. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 163-165.

Խմբագրական, (1894) Հրովարտակ Պարսից Շահի. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). p. 897.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 404-406.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 406-408.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Զ). pp. 526-527.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 657-659.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 734-736.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 736-745.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 745-751.

Խմբագրական, (1907) Սաքսոնիայի արքայազն Մաքսի այցելութիւնը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 776-780.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ).

Խմբագրական, (1908) Լուրեր. Մանթաշեանի նուէրը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 150-152.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Զ).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է).

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 232-234.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 257-261.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 227-229.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Է).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը).

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 428-429.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 429-432.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ե). p. 488.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 495-498.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 498-502.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 523-526.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 527-532.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 821-823.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 823-834.

Խմբագրական, (1905) Տփխիսի Հայոց եկեղեցիների սարկաւագների և դպիրների խնդրագիրը թեմակալ առաջնորդին Վրաստանի եւ Իմերէթի. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 568-571.

Խմբագրական, (1904) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 841-844.

Խմբագրական, (1904) Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ամեն. Տ. Սահակ Ս. Հայրն. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 844-848.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Զ). p. 585.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր և Շահի հրովարտակը. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 487-489.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 592-596.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 617-622.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 260-262.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Ը). p. 262.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Թ).

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 917-919.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 919-927.

Խմբագրական, (1908) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 745-748.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 749-750.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). p. 761.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի։ Ուսումնարանական յանձնաժողով. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 249-250.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1017-1019.

Խմբագրական, (1904) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1020-1028.

Խմբագրական, (1904) Արարատի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1029-1031.

Խմբագրական, (1904) Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը դէպի Ալէքսանդրապօլ և Տփղիս. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1045-1046.

Խմբագրական, (1908) Արարատի խմբագրի փոփոխութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 959-960.

Խմբագրական, (1894) Տարեդարձք. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 289-296.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 319-322.

Խմբագրական, (1894) Ներսէս վրդապետ Հայկազունի. Արարատ, ԻԷ (Ժ). p. 324.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1894) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 347-349.

Խմբագրական, (1894) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 349-351.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 351-354.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1894) Սուրբ Էջմիածին. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 384-386.

Խմբագրական, (1894) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Ռուսաստանում։- Տաճկաստանում։- Պարսկաստանում. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 386-388.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). p. 396.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 5-6.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 69-72.

Խմբագրական, (1909) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 387-392.

Խմբագրական, (1905) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 767-772.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 777-783.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 784-787.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ եւ թեմեր. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 799-804.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 812-817.

Խմբագրական, (1909) Վեհափառ Հայրապետի ուղևորութիւնը Կ. Պոլսից Ս. Էջմիածին. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 1-95.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 115-117.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). p. 117.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 160-162.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 162-166.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ).

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Թ). p. 868.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 865-868.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 868-872.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 882-883.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 969-970.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 971-973.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 974-976.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 294-300.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1000-1001.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1001-1004.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1042-1043.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռոնի. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 323-324.

Խմբագրական, (1903) Վեհափառ Հայրապետի ուղևորութիւնը դեպի Տփխիս. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 324-326.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 326-330.

Խմբագրական, (1903) Արտաքին լուրեր. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1896) Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան հանդէսը. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 387-388.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 388-391.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 391-396.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1903) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը և պատասխանը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 429-430.

Խմբագրական, (1903) Յովհաննէս վարդապետ դպիր Վարդանեան. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 431-432.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում։-Հայ Օտարադաւան եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 803-835.

Խմբագրական, (1903) Պաշտօնական ծանուցումն Ազգային Պատրիարքարանի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 477-479.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 483-484.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 484-486.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 486-489.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 18-31.

Խմբագրական, (1903) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը և պատասխանը. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 505-506.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1905) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1052-1056.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1072-1073.

Խմբագրական, (1903) Ճեմարան Մ. Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Զ). p. 507.

Խմբագրական, (1903) Արտաքին լուրեր. Արարատ, ԼԶ (Զ). p. 508.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 509-510.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). p. 1139.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 579-580.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 580-584.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 584-589.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 607-610.

Խմբագրական, (1903) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 610-612.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ կաթուղիկոսի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԶ (Է).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 33-37.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 37-38.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 399-400.

Խմբագրական, (1903) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 692-696.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 713-716.

Խմբագրական, (1901) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԴ (Դ).

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 718-724.

Խմբագրական, (1903) Սուքիաս վարդապետ Պարոնեան. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 771-773.

Խմբագրական, (1903) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). p. 785.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ).

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի շնորհապարգեւ այցելութիւն իւր հօտին. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռ։- Երեւանի թեմ։- Բեսարբիայի թեմ։- Աստրախանի թեմ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 70-76.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 76.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 73-79.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 819-826.

Խմբագրական, (1895) Ռուսահայք։ Կիւրեղ եպիսկոպոս Սրապեան (Հոգեհանգիստ եւ դամբանական)։-Սեւանայ վանք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 105-108.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Գ). p. 108.

Խմբագրական, (1900) Նորին Վեհափառութիւնը Տփխիսում եւ վերադարձն ի Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 245-246.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Գ).

Խմբագրական, (1910) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). p. 1028.

Խմբագրական, (1910) Միտինգների առիթով, հայ եկեղեցին Տաճկաստանում, հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1029-1055.

Խմբագրական, (1910) Նուիրատութիւն յօգուտ Ադանայի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1112-1113.

Խմբագրական, (1910) Հանգիստ Վեհափառ Տ. Տ. Մատթէոս Բ. Սրբազնագոյն կաթողիկոսի ամենայն հայոց. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). Ա-ԾԸ.

Խմբագրական, (1895) Հրաւէր. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 135-136.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 136-140.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 140.

Խմբագրական, (1895) Նամակատուփ. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 140.

Խմբագրական, (1895) Ս. Էջմիածնի տպարանի դարակը Պետերբուրգի Տպարանական գործոց Ա. ցուցահանդիսում. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1895) Մամուլ եւ եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 171-172.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 172-174.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ե). p. 174.

Խմբագրական, (1893) Ազգային. Արարատ, ԻԶ (Ա). p. 92.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 582-584.

Խմբագրական, (1893) Ազդ. Արարատ, ԻԶ (Ը). p. 785.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը Նոր Նախիջեւանից Պետերբուրգ։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ներկայանալը նորին կայսերական մեծութեանց։- Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Սինօդին. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 216-217.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 218-220.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Զ). p. 221.

Խմբագրական, (1895) Շարական սուրբ Էջմիածնի։- Մայր Աթոռի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԸ (Զ).

Խմբագրական, (1902) Հայ-կաթոլիկ եպիսկոպոսութեան հարցը Հունգարիայում։ Գալիցիայի Հայ-կաթոլիկ հասարակական փողերի վատնումն (Եղերերգութիւն մը ի Լեմպէրկ). Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 43-48.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 125-128.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 131-134.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ (Ա).

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինոդի օրագրութիւններից։ Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 263-270.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութեան մասին ստացած վերջին տեղեկութիւնները. Արարատ, ԻԸ (Է). p. 270.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Է). p. 270.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ (Բ).

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 306.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 306-316.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք Վեհափառ Հայրապետի կոնդակներից. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 317.

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 208-209.

Խմբագրական, (1902) Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծխական կանոնադրութիւն. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 209-232.

Խմբագրական, (1895) Բարեկարգութիւն եւ բարեզարդութիւն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 351-352.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Թ). p. 355.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 355-356.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (ԺԱ). p. 531.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 392-394.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 394-396.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1895) Ազգային. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 434-435.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 435-436.

Խմբագրական, (1895) Ծանուցումն ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 436-437.

Խմբագրական, (1905) Կոնդակք Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 299-306.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 319-321.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). p. 444.

Խմբագրական, (1902) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Թագաւոր Կայսեր Թագադրութեան առթիւ և Նորին Մեծութեան պատասխանը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 411.

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 411-418.

Խմբագրական, (1897) Ս. Միւռոնօրհնութեան հանդէսը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 389-390.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 467-472.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 472-474.

Խմբագրական, (1905) Նորին վեհափառության հեռագիրը. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1902) Բագրատ վարդապետ Գէորգ-Թաւաքալեան. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 478-481.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 487-493.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ եւ թեմեր. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 604-617.

Խմբագրական, (1905) Շրջաբերական կոնդակ եկեղեցական կալուածներ վերադարձնելու և դպրոցներ բանալու մասին. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 773-776.

Խմբագրական, (1905) Կովկասի փոխարքայութեան սահմաններում Հայ-Լուսաւորչական եկեղեցու գոյից կառավարութեան ժամանակաւոր կանոններ. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 788-790.

Խմբագրական, (1905) Ներկայ համարում «Հրաշալի նաւասարդ» վերնագրով առաջնորդողը լոյս չի տեսնում. Արարատ, ԼԸ (Թ). p. 792.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 573-579.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 669-673.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 673-677.

Խմբագրական, (1902) Գերապայծառ Արսէն Այտնեան. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 678-680.

Խմբագրական, (1902) Փարիզից ստացել ենք հետեւեալը՝ «Արարատ»-ի էջերում տպագրելու համար. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 746-747.

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 226-228.

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 757-763.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 855-862.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 863-868.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 569-876.

Խմբագրական, (1906) Կոնդակներ. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 635-639.

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 700-709.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). p. 482.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Թ).

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 981-985.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսաստանի թեմեր։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 40-46.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Ա). p. 47.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1896) Տաթեւու վանքի ընդհանուր տեսարանը։ Մ. Փափազեանի լուսանկարից. Արարատ, ԻԹ (Բ).

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1115-1119.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1120-1124.

Խմբագրական, (1902) Աստուածատուր վարդապետ Տէր-Յարութիւնեան. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1124-1125.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Բ). p. 95.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Բ). p. 95.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Բ).

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Գ). p. 142.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 25-27.

Խմբագրական, (1901) Խորէն եպիսկոպոս Ստեփանէ. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 27-28.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 29-31.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Գ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Գ).

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 187-191.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 192.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Դ).

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի թեմը, բարեգործութիւններ, երգարան մանուկների համար, աշխարհաբար Շարական. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 327-330.

Խմբագրական, (1901) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (Բ). p. 67.

Խմբագրական, (1901) Ազդ. Արարատ, ԼԴ (Բ). p. 68.

Խմբագրական, (1901) Եսայի արքեպիսկոպոս. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 88-89.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 89-90.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1904) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). p. 939.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ե). p. 250.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 284-290.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 290-291.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Զ). p. 291.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Խմբագրական, (1901) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 163-166.

Խմբագրական, (1901) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռը որպէս բարեգործութեան կեդրոն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 210-215.

Խմբագրական, (1901) Ս. Հայրապետի հեռագիրը Պարսից Շահին և պատասխանը. Արարատ, ԼԴ (Դ). p. 215.

Խմբագրական, (1901) Նորին Վեհափառութեան դարձը Տփխիսից. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 215-217.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 217-221.

Խմբագրական, (1901) Մուշեղ սարկաւագի մահը. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 221-222.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 222-225.

Խմբագրական, (1901) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 261-267.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 328-334.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 334-335.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Է). p. 335.

Խմբագրական, (1901) Ս. Հայրապետի հեռագիրը Թ. Կայսեր և պատասխանը. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 280-281.

Խմբագրական, (1901) Նորին Վեհափառութեան ուղեւորութիւնը դէպի Կարս. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 281-284.

Խմբագրական, (1901) Ուղեւորութիւն դէպի Խոր Վիրապ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 284-286.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Է).

Խմբագրական, (1901) Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 286-288.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1901) Թիւրիմացութիւններ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 291-294.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 294-297.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 380-384.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ը). pp. 384-385.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ը). p. 385.

Խմբագրական, (1901) Ազդ ի դիւանէ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1901) Նորին Վեհափառութեան ուղեւորութիւնները և լուրեր. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 348-349.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). p. 349.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 352-356.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Թ). p. 424.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Թ). p. 424.

Խմբագրական, (1894) Ազդ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 2-3.

Խմբագրական, (1901) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 397-399.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1901) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիզում. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 428-429.

Խմբագրական, (1901) Պետրոս Վարդապետ Այվազեան. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 429.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 429-437.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 437-442.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 475.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցում. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 169-170.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1901) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 477-482.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 499-500.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 500-506.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1901) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ժ). p. 476.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ժ). p. 476.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ժ).

Խմբագրական, (1894) Կոնդակ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 388-389.

Խմբագրական, (1894) Ազդ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). p. 389.

Խմբագրական, (1898) Ի՞նչ կարիք ունի հայոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի։- Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողով. Արարատ, Լ (ԺԱ). p. 530.

Խմբագրական, (1902) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 677-678.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1125-1132.

Խմբագրական, (1901) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 21-22.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 22-23.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 24-25.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 588-589.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (ԺԲ). p. 589.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Բ). p. 51.

Խմբագրական, (1900) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Բ).

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 51-52.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 70-71.

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Գ).

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Գ). p. 100.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Գ). p. 104.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 105-107.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ա). pp. 32-36.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ա). p. 37.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Բ). pp. 83-90.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Բ). p. 90.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Բ). p. 90.

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Դ).

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 168-169.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 169-170.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ. Արարատ, Լ (Գ). pp. 127-128.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Գ). p. 128.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Գ).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 174-179.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Դ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Դ). p. 183.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 227-228.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Ե). p. 228.

Խմբագրական, (1895) «Արարատ»ի ԻԸ տարեմուտը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 30-32.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1895) Վաճառուում են Մայր Աթոռոյս տպարանում տպագրուած նոր գրքերը. Արարատ, ԻԸ (Ա).

Խմբագրական, (1895) Նամակատուփ. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 76.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ։- Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Բ).

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 246-247.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 247-248.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 248-249.

Խմբագրական, (1900) Ազդ. Արարատ, ԼԳ (Ե). p. 273.

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Ե).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 275-276.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 276-277.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 285-287.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 287-289.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1897) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տարագիր զաւակները. Արարատ, Լ (Ե). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Ե).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Զ).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ե). pp. 229-232.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ե). pp. 232-233.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ե). p. 233.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Է). p. 323.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 343-344.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Է). p. 344.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 344-345.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Զ). p. 275.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 371-373.

Խմբագրական, (1900) Ս. Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). p. 381.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 381-383.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը։- Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Մկրտիչ Ա. Խրիմեան։ (Նորա՝ Ալէքսանդրօ-Նեւսկի մենաստանն այցելելու առթիւ)։- Մայր Աթոռ. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 254-263.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (Ժ). p. 443.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 443-444.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 461-463.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). p. 463.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 463-465.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Է). pp. 323-329.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Է). pp. 329-330.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Է). p. 330.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 507-509.

Խմբագրական, (1900) Ազդ ի դիւանէ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). p. 509.

Խմբագրական, (1900) Ազդ ի դիւանէ Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԼԴ (Ժ). p. 444.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 521-522.

Խմբագրական, (1900) Խմբագրութիւն «Արարատ»-ի. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 522-526.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 526-529.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 444-445.

Խմբագրական, (1895) Արարատի գործակալների ցուցակը. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 368-376.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 376-377.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ը). p. 377.

Խմբագրական, (1900) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 571-572.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 584-585.

Խմբագրական, (1900) Խմբագրութիւն «Արարատ»-ի. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 585-586.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 586-589.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռի դիւանից։ Եփրեմ Կաթուղիկոսի Կոնդակը։- Սկզբնաւորութիւն Բալկանեան ազգերի ապստամբական շարժման. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 617-621.

Խմբագրական, (1900) Աւստրիոյ Հայք. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 25-26.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 454-456.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). p. 456.

Խմբագրական, (1896) Նկատողութիւն. Արարատ, ԻԹ (Է). p. 335.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 527-530.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). p. 530.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 40-41.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ա).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (1). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 4.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 16-17.

Խմբագրական, (1899) Ստեփան վարդապետ Իսկենդերեան։- Արամ սարկ. Էդիլեան. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 18.

Խմբագրական, (1899) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիսում. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 18-20.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 20-22.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակություն. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 91-93.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 176.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 51.

Խմբագրական, (1899) Կրթուած քահանաները եւ ժողովուրդը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 64-67.

Խմբագրական, (1897) Արարատի նոր տարեշրջանը. Արարատ, Լ (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 68-70.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ա).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 99.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 114.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 114-116.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 116-119.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 162-164.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 164-165.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 174.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ե).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Ե). p. 179.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 171-173.

Խմբագրական, (1899) Վեհ. Հայրապետի ուղեւորութիւնը Տփխիսից Էջմիածին. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ե). p. 191.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 192-194.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Զ). pp. 270-274.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 204-210.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Է).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ը).

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 438-454.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ (Տ.Երեմիա Արքեպիսկոպոսի մահը եւ թաղումը)։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-527.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Զ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 219-221.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 228-229.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 230-233.

Խմբագրական, (1899) Ազդ. Արարատ, ԼԲ (Զ). p. 265.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ե).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Զ). p. 236.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 284-285.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 267-268.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 268-269.

Խմբագրական, (1899) Ի՞նչպես պետք է վերակենդանացնել հաւատը մեր ժողովրդի մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 284-287.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 287-290.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 291.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 292-293.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Ը). p. 331.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 349-358.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ը).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 379-380.

Խմբագրական, (1898) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 395-398.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 398-405.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 323-324.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 428-429.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 475-476.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 476-477.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 497-507.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ը). p. 341.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 342-346.

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (Թ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 371.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 371-372.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 83-88.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 383-384.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 156-162.

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 175.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 384.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 384-387.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 419-420.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 420-421.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 437-438.

Խմբագրական, (1899) Տ. Սարգիս Արքեպ. Տէր Գասպարեան. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 438-439.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 439-443.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 443-445.

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 296-303.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 483-485.

Խմբագրական, (1899) Աղաւաղումներ և օտարամուծութիւններ մեր եկեղեցւոյ արարողութեանց մէջ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 503-505.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 507-521.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 521-522.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 442-453.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 170-172.

Խմբագրական, (1899) Պաշտօնական յայտարարութիւն Ազգային Պատրիարքարանի. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 4.

Խմբագրական, (1870) Հրաւէր առ հայազգի Երևանայ ’ի փոխանորդի թեմակալի նորին Մեսրոբ Սմբատեանց ’ի 1 մայիսի 1870 ամի յԵրևան. Արարատ, Գ (Ե). pp. 177-179.

Խմբագրական, (1888) 1 յունուարի. 1888. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ մտից և ծախուց Արկեղն աղքատաց Ջուղայ,սկսեալ ի 1 յունվար 1870 տարւոյ ց31 դեկտեմբեր 1871 ամի Պարսից Ռուփով. Արարատ, Ե (Թ). p. 360.

Խմբագրական, (1895) Հաշիւ կտակակատարան վաճառակաք Ղազարոս Յակոբեան Բերբերեանի՝ սորա կտակով աւանդած ժառանգական ընդհանուր ստացուածոց. ի 1-էն յուլիսի 1894 թ. ց 1-ն օգոստոսի 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). p. 446.

Խմբագրական, (1885) Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան ելեւմտից հաշիւ։ Սկսեալ մարտի 1-ից 1884 թ. ց1-ն մարտի 1885 թ. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1906) Հաշիւ Հաւլաբարի Էջմիածնեցւոց ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէցփոխ Մկրտիչ Դասպարեանցի 1-ից յունուարի 1905 թ. մինչև 1-ն յունուարի 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 368-369.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր:- Ցուցակ նուիրատուաց վասն հայ սովելոց Երևանայ նահանգի 10-ն Օգոստ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 780-782.

Խմբագրական, (1903) Բարձրագոյն /հաստատուած 12 յունիսի 1903 թ./ Կանոնադրութիւնը համեմատ Մինիստրների Կօմիտեի որոշման Ռուսաստանի հայ-լուսաւորչական եկեղեցու կալուածների վարչութեան կենդրոնացման մասին կառավարչական հիմնարկութիւնների տեսչութեան մէջ և յիշեալ եկեղեցուն պատկանեալ միջոցների և գոյքերի Ժողովրդական Լուսաւորութեան Մինիստրութեան տեսչութեանը յանձնելու մասին, որոնցով ապահոված էր հայ-լուսաւորչական եկեղեցական դպրոցների գոյութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 675-692.

Խմբագրական, (1912) Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1052-1054.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք Յօրագրոյ Սինօդի կազմելոյ ի 18 մարտի 1896 ամի. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1892) Ս. Էջմիածնի հոգևոր Ճեմարանի 18-երորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 900-921.

Խմբագրական, (1885) Ազգային Սահմանադրութիւն հայոց Կ. Պօլիս 1863. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1869) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի 1868 ամի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 63-64.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ բաժանորդական նուիրատուաց Հայոց ժողովրդոց Շամախւոյ քաղաքի ի նպաստ Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ ի 1870 ամի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 51-52.

Խմբագրական, (1872) Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-1871 ամաց ի յոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր. Արարատ, Դ (Գ). pp. 128-131.

Խմբագրական, (1872) Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-1871 ամաց ի յոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր. Արարատ, Դ (Դ). pp. 168-169.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ անուանց և ազգանուանց հիմնադիր և անփոփոխ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան մինչև 1871 թուականը, և նոցա դրամական ընծայաբերութիւնը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1872) 1872 նոր թուական եւ Ե. շրջան Արարատ ամսագրոյս. Արարատ, Դ (Ա). pp. 3-6.

Խմբագրական, (1905) 1874 թուի յուլիսի 19-ին Բարձրագոյն հաստատուած կանոններ. Արարատ, ԼԸ (Թ). p. 791.

Խմբագրական, (1876) Վիճակագրութիւն թեմին հայոց Ատրպատականի ի 1875 ամի. Արարատ, Ը (Գ). pp. 109-113.

Խմբագրական, (1876) Առաջին բացումն երեսփոխանական ժողովոյ ի 1876 ամի։-Ազգ երեսփոխանական ժողովոյն տնօրէնութիւնք։-Երրորդ նիստ ընդհանուր ժողովոյ։-Հանդերձ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 236-239.

Խմբագրական, (1878) ԺԱ-րդ տարեդարձ։-Գասպարեան Ապաստանարան եւ 1877 ամի ելեւմուտքը. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1880) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց երկսեռ Հոգևոր դպրոցաց, վասն 1879 ամի. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 226-227.

Խմբագրական, (1881) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ եօթներորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի։- Ճեմարանի 1880-81 ուսումնական տարուայ ներքին դրութեան մասին Սրբազան Կառավարչի հաղորդած տեղեկութիւններ։- Ուղերձ. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 523-527.

Խմբագրական, (1881) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց Հոգեւոր երկուց սեռից դպրոցաց, քաղեալ ի ժապաւինեալ տումարէ 1881 ԱՄԻ. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 531-533.

Խմբագրական, (1882) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Ներսիսեան հայոց ազգային հոգեւոր դպրանոցի վասն 1881 ԱՄԻ. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 204-206.

Խմբագրական, (1881) Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի ի 1881 ամի. Արարատ, ԺԴ (Ե). p. 244.

Խմբագրական, (1883) Տեղեկագիր ճեմարանի 1882-3 ուս. տարուայ. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). pp. 498-507.

Խմբագրական, (1883) Տեղեկագիր 1882-3 ուս. տարուայ. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 461-476.

Խմբագրական, (1883) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԶ-րդ շրջանի (1883) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). Ա-ԺԱ.

Խմբագրական, (1887) Հաշուեցուցակ։ Համառօտ հաշուեցուցակ մտից և ծախուց հոգեւոր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանայ, քաղեալ ի հաշուէտումարաց 1883, 1884 և 1885 ամաց. Արարատ, Ի (Բ). pp. 89-93.

Խմբագրական, (1884) Թիֆլիզու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան 1884 թ. մարտի 4-ն ընդհանուր ժողովի օրագրից քաղուածք. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 173-177.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Պարսկահայքում եւ հեռաւոր գաղութներում 1885 թուին։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1885) Կ. Պօլսոյ ձայն։- Ազգային ժողով։- Նիստ ԺԷ 1885 յունուար 24. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 81-88.

Խմբագրական, (1890) Կուկիոյ նորաշէն ս. Աստուածածին եկեղեցու տղայոց միդասեան ուսումնարանի եռամեայ հաշիւը 1886 ամի ի սեպ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 279-281.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւնք, բացուած է առաջիկայ 1887 թուականի բաժանորդագրութիւնը. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 555-556.

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ բաժանորդաց Ի րդ շրջանի (1887) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 553-563.

Խմբագրական, (1888) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1887-88 ամի. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 628-639.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1887-88 ուսումնական տարւոյ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 281-284.

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ բաժանորդաց Արարատայ 1888 ամի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 808-828.

Խմբագրական, (1889) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս արձակելոց յընթացս 1889 ամի. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 702-716.

Խմբագրական, (1890) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1889-90 ամի. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 625-646.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս արձակելոց յընթացս 1890 ամի. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 52-54.

Խմբագրական, (1892) Տեղեկագիր ընթացից Նոր-Նախիջևանայ և Բեսսարաբիոյ թեմական դպրանոցի վասն 1890-91 ուսումնարանական ամին. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 27-46.

Խմբագրական, (1892) Հաշուեկշիռ։ Համառօտապես կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1891 ամի. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 919-921.

Խմբագրական, (1893) Հաշուեկշիռ Կարսի Հայոց ս. եկեղեցու 1891 եւ 1892 թուականների։- Սուրբ Նշան եկեղեցու 1891 եւ 1892 թուականների. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 472-474.

Խմբագրական, (1893) Տեղեկագիր ընթացից Նոր-Նախիջևանայ և Բեսարաբիոյ թեմական դպրոցների վասն 1891-92 ուսումնական ամին տուեալ խորհրդարանի հոգաբարձուաց ի պաշտօնակատարէ տեսչի Գ. Կ. Չարիխեանէ. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 77-91.

Խմբագրական, (1893) Հաշուեկշիռ համառօտապէս կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ախալցխայի ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ յընթաց 1892 ամի. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 280-282.

Խմբագրական, (1893) Հաշիւ մտից և ծախուց արդեանց ս. Աստուածածին մայր եկեղեցւոյն Շամախւոյ քաղաքի 1892 ամի. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 367-368.

Խմբագրական, (1896) 1895 Արարատ ամսագիր. Ցանկ նիւթոց. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1895) 1895 Արարատ ամսագիր։ Ս. Էջմիածին տպարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Վաւերագրեր- 1895 աղետալի տարին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 418-424.

Խմբագրական, (1894) Նախահաշիւ մտից եւ ելից Մայր աթոռոյ ս. Էջմիածնի յընթացս 1895 ամի կազմեալ ի դեկտեմբեր 1894 ամի. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 390-395.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 521-530.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 463-476.

Խմբագրական, (1898) 1898 թ-ի համար ընհանուր ակնարկ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 496-497.

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն յունուար 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն փետրուար 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Բ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն մարտ 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Գ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն ապրիլ 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Դ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն մայիս 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Ե).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն յունիս 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Զ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն յուլիս 1900 թ. Արարատ, ԼԳ (Է).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն օգոստոս և սեպտեմբեր 1900 թ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1900 թ. Արարատ, ԼԴ (Ժ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1900 թ. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1900) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1900 թ. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1901 թ. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն մարտ 1901 թ. Արարատ, ԼԴ (Գ).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն ապրիլ 1901 թ. Արարատ, ԼԴ (Դ).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն յունուար 1901 թ. Արարատ, ԼԴ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն փետրուար 1901 թ. Արարատ, ԼԴ (Բ).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1901 թ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1901 թ. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1901) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1901 թ. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1902 թ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն յունուար 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Ա).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն փետրուար 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Բ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1902 թ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1902 թ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1904) Ելք եւ մուտք արդեանց եւ ծախուց Հոգաբարձութեան որբոց եւ այրեաց հոգեւորականաց Հայոց Աստրախանի թեմի վասն անցեալ 1903 ամի. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 1002-1003.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն յունուար 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ).

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն ապրիլ 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Դ).

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն մայիս 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Ե).

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն յունիս 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Զ).

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն յուլիս 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Է).

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն օգոստոս-սեպտեմբեր 1903 թ. Արարատ, ԼԶ (Է).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն յունվար 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն փետրուար 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Բ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն մարտ 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Գ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն ապրիլ 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Դ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն մայիս 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Ե).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն յունիս 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Զ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Թ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1904 թ. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն յունուար 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն փետրուար 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Բ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն մարտ 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Գ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն ապրիլ 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Դ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն մայիս 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Ե).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն յունիս 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Ե).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Թ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1905 թ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1906) Համառոտ հաշիւ 1905 թ. Կուկիոյ Նորաշէն ս. Աստուածածնայ եկեղեցւոյ. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 365-367.

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն փետրուար 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Բ).

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն օգոստոս-նոյեմբեր 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ).

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն յունուար 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն յունիս-յուլիս 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է).

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն մարտ 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Գ).

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն ապրիլ 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Դ).

Խմբագրական, (1906) Բովանդակութիւն մայիս 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Ե).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն մարտ 1907 թ. Արարատ, Խ (Գ).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն ապրիլ 1907 թ. Արարատ, Ծ (Դ).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն փետրուար 1907 թ. Արարատ, Խ (Բ).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն մայիս 1907 թ. Արարատ, Խ (Ե).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն յունիս 1907 թ. Արարատ, Խ (Զ).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1907 թ. Արարատ, Խ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1907 թ. Արարատ, Խ (Թ).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1907 թ. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1907) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1907 թ. Արարատ, Խ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն յունուար 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն փետրուար 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Բ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն մարտ 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Գ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն ապրիլ 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Դ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Թ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1908) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 448-452.

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն փետրուար 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Բ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն մարտ 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Գ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն ապրիլ 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Դ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Թ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն Արարատի 1909 թուի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 988-992.

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն յունուար 1909թ. Արարատ, ԽԲ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն յունուար 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն ապրիլ 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Դ).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն փետրուար 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Ա).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն մարտ 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Գ).

Խմբագրական, (1910) Նախահաշիի Մայր Աթոռի եւ թեմական հաստատութիւնների 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 1-61.

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն մայիս 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Ե).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն յունիս 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Զ).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն յուլիս 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Է).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն օգոստոս 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Ը).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Թ).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւնը նոյեմբեր 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն նիւթոց 1910 թուի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1205-1211.

Խմբագրական, (1911) Հառիճայի վանքի հաշիւը 1910 թուին. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 259-260.

Խմբագրական, (1911) Միացեալ ընկերութիւնք Հայոց Կ. Պօլսոյ։- Վարժարանք, դպրոցական տարեշրջան 1910—1911. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 882-884.

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն փետրուար 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն յունուար 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ա).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն մարտ 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Գ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն ապրիլ 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Դ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն մայիս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ե).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն յունիս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Զ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն յուլիս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Է).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն օգոստոս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ը).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Թ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ժ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն յունուար 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն փետրուար 1912 թ. Արարատ, Բ (ԽԶ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն Մարտ 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Գ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն ապրիլ 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Դ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Թ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1912թ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1912թ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1914) Ցանկ նիւթոց «Արարատ»-ի ամսագրոյ 1913 ամի. Արարատ, ԽԸ (Ա). Ա-Գ.

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն յունիս-յուլիս 1913 թ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է).

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն յունուար 1913 թ. Արարատ, ԽԷ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն ապրիլ 1913 թ. Արարատ, ԽԷ (Դ).

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն մայիս 1913 թ. Արարատ, ԽԷ (Ե).

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1913թ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ).

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն օգոստոս-սեպտեմբեր 1913թ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ).

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1913թ. Արարատ, ԽԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1913) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1913թ. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն յունուար 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն փետրուար 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Բ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն մարտ 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Գ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն ապրիլ 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Դ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն մայիս 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Ե).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն յունիս 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Զ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն յուլիս 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Է).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն օգոստոս 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Ը).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (Թ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1914) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1914 թ. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1914) 1914 թ. "Արարատի" նիւթերի ցանկը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). Ա-Է.

Խմբագրական, (1916) Տարեկան տեղեկագիր Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1914-16-ուս. տարիների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 936-944.

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն ապրիլ-մայիս 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն յունիս 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Զ).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1915) Ցանկ «Արարատի» 1915 թ. նիւթերի. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 929-934.

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն յունուար 1915թ. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1915թ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն մայիս-հունիս 1916 թ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1916 թ. Արարատ, Ծ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1916 թ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների սկսած 1916 թ. հոկտեմբերի 30-ից մինչև դեկ. 30-ը. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 78-79.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն «Արարատ»-ի 1916 թիւ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 947-949.

Խմբագրական, (1917) Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի եղբայրական օգնութեան որբանոցի» մեջ ապաստարան գտած տաճկահայ երեխաների (մինչեւ 1916 օգոստոսը). Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 243-253.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1916թ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն յունուար-փետրուար 1916թ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). p. 2.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1916թ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն 1917 թ. «Արարատ»-ի նիւթերի ցանկը. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 856-859.

Խմբագրական, (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների, սկսած 1917 թ. փետրուարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 397-398.

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն ապրիլ-մայիս 1917թ. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). p. 258.

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն յունիս-յուլիս 1917թ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). p. 402.

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն օգոստոս 1917թ. Արարատ, Ծ (Ը). p. 578.

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 1917թ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). p. 674.

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն յունուար 1917թ. Արարատ, Ծ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1918) Բովանդակութիւն յունուար-մարտ 1918թ. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). p. 2.

Խմբագրական, (1918) Բովանդակութիւն ապրիլ-դեկտեմբեր 1918թ. Արարատ, ԾԱ (Դ-ԺԲ). p. 170.

Խմբագրական, (1919) Բովանդակութիւն յունուար-դեկտեմբեր 1919թ. Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). p. 2.

Խմբագրական, (1902) Պաշտօնական ազդ ի դիւանէ Վեհափառ Հայրապետի (Լազարեան Ճեմարանի 20 նոր թոշակաւորների մասին, որոնց ընտրութիւնը լինում է Վեհ. Հայրապետի ընտրութեամբ). Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 103-106.

Խմբագրական, (1887) Արարատի 20-րդ շրջանը. Արարատ, Ի (Ա). pp. 1-2.

Խմբագրական, (1888) Կարսի ս. Նշան եկեղեցւոյ համառօտ հաշիւը, ի 22-ն սեպտեմբերի 1885 ամի մինչ ց15-ն հոկտեմբերի 1887 ամի. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 61-62.

Խմբագրական, (1874) Ատենական կանոնադրութիւն։- Ի Պրուսայէ։- Անուանի հայ պատկերահանը։- 25000 սովատանջ հայք. Արարատ, Է (Ժ). pp. 390-396.

Խմբագրական, (1884) Պատրիարքն հայոց Կոնստանդնուպօլսոյ Տ. Ներսէս Արքեպիսկոպոս հանգեաւ ի Տէր ի 26 հոկտեմբերի 1884 ամի. Արարատ, ԺԷ (Թ).

Խմբագրական, (1884) Պատրիարքն հայոց Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Ներսէս Արքեպիսկոպոս հանգեաւ ի Տէր ի 26 հոկտեմբերի 1884 ամի. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 481.

Խմբագրական, (1896) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի։ 29-ին սեպտեմբերի 1896 ամի յաւուր տօնի Վարագայ ս. խաչի. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1885) Կովկասու քաղաքական մասին կառավարչապետի յանուն Ամենապատիւ Նախագահի Սինօդի Սրբոյ Էջմիածնի Տ. Մկրտչի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի ուղղեալ յ3-ն ամսոյս № 5639 գրութեան ի կատարումն՝ արտատպում ենք «Նոր դար» լրագրի 41 համարում տպած ռուս Կովկազ լրագրի յօդուածի թարգմանութիւնը Հայ Հոգևոր դպրոցների մասին՝ որի առթիւ գրուած է Արարատի մարտ ամսատետրում. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 270-278.

Խմբագրական, (1904) Ս. Էջմիածնի տօնը մայիսի 30-ին. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 611-612.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւններ։- Թփխիսից հայ հոգեւորականութեան համագումարը հեռագրում է Ն. Սրբութեան, մայիս 30-ին.-Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ ստացել է. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 399-401.

Խմբագրական, (1888) Մարտի 30. 1888 ս. Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 151-155.

Խմբագրական, (1888) Ապրիլ 30. 1888 ս. Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 216-220.

Խմբագրական, (1907) Ճեմարանի 33-րդ տարեդարձը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 902-906.

Խմբագրական, (1874) Հանգուցեալ Կարապետ Գարակէօզեան։-Շնորհաւոր։-Ձայնաժողով գթութեան սովատանջ Հայոց Փոքուն Ասիոյ։-4000 լիրայի նուէր. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 433-435.

Խմբագրական, (1886) 4ն դեկտեմբերի 1886 ամի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1911) ճորտերի ազատութեան 50-ամեակ. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 161.

Խմբագրական, (1917) «Արարատ»-ի 50-ամեակը. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 850-851.

Խմբագրական, (1875) Ընդհ. ժողով ի 6 յունիսի. Արարատ, Ը (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1900) Վեհափառ Հայրապետի ծննդեան 80-րդ տարեդարձը. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 163-168.

Խմբագրական, (1909) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագաւոր Կայսր Նիկօլայ II-ի ունկնդիրութիւնը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Մատթէոս II-ին մայիսի 29-ին. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1917) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 25-27.

Խմբագրական , (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 609-623.

Խմբագրական , (1913) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1083-1087.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Զայն եղեւ յամպոյ անտի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 586-588.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Եւ տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 10-11.

Խոստիկեան, Միսակ (1908) Հայկական շարական. հեղ. Ներսէս Տ. Միքայէլեան. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 939-944.

Խուցեանց, Սարգիս սարկ. (1905) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 567-568.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1907) Կոնդակ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 3-4.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1907) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Բ). p. 99.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1907) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Խ (Զ). pp. 491-492.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Համազգական նախամեծար Աթոռոյ Արարատեան առաքելական Մայր եկեղեցւոյ սրբոյ կաթուղիկէ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 97-103.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 161.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 161-162.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 288-289.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Պարսից Շահնշահին Նովրուզի առթիվ և Նորին Մեծութեան պատասխանը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). p. 207.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Վեհափառ Հայրապետի Կոնդակը Ջուղայի Քանանեան Դպրոցի արթիւ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 405-410.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Օրհնության կոնդակ Տփխիսի հայ հասարակութեանը, այդ քաղաքի «Վանք» եկեղեցու նորոգության առթիվ. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 232-235.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1900) Պատճէն Շրջաբերական կոնդակի Վեհ. Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 99-100.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1897) Կոնդակ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 1-3.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կանոնական կոնդակ։ 18 դեկտ. 1899 թ.-ի, Հ. 1490։- Ազգականութեան (=Արենակցութեան) յոթերորդ աստիճանի ամուսնութեանց մասին. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 4-5.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կոնդակներ «Արարատ»ի խմբագրութեան։- 22 դեկտ. 1901 թ.-ի, Հ. 1988 և յունուարի 1902, Հ. 1999. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 7-9.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կանոնական կոնդակ։- 30 յունիսի 1899 թ.-ի, Հ.797։ Խնամէական հինգերորդ աստիճանի չհասութեան մասին. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 3-4.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կանոնական կոնդակ։- 4 յունիս, 1902 թ.-ի, Հ. 4։- Անվավեր և անթոյլատրելի պսակների մասին. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 5-7.

Ծ

Ծպնեցեանց, Սօս Սարգսեան (1871) Մեծ Պարնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 184-185.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Հին և նոր պարականոն շարականներ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). p. 1044.

Կանայեան Ս., (1908) Բաբգէն վարդապատ «Կաթուղիկոսական ընտրութիւն և կանոններ» Վաղարշապատ, 1908. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 425-426.

Կանայեանց, Ստեփան (1910) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 477-479.

Կանայեանց, Ստեփան (1910) Ս.Էջմիածնի Գ. Հոգեւոր Ճեմարանի տեսչի օգնական պ. Մենտոր Ռոստոմեանին. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 780-782.

Կանայեանց, Ստեփան (1883) Մեր Վեհափառ հօր Գէորգ Դ-ի շիրմին. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 252-255.

Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ (1875) Յայտարարութիւն առ ազգասէր եւ հայրենասէր հասարակութիւն հայկազանց որ ի Ջուղա եւ Հնդկաստան. Արարատ, Ը (Թ). pp. 350-353.

Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ (1875) Յայտարարութիւն եւ հաշիւ...Նոր-Ջուղայու. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 390-394.

Կիրակոսեան, Գրիգոր ինժիներ (1907) Ինժիներ Կիրակոսեանի պատասխանը Բաբգէն վարղապետին. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 916-924.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 148-155.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ։ Վկայութիւն Յօհաննէս կաթուղիկոսի ծառայութեանց իմոց. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 63-67.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 507-516.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 750-764.

Կոպչակչեանց, Օգսենտիոս քահանա (1886) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրի. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 36.

Կոստանեանց, Կ. (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Գ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԱ).

Կորիւն Վարդապետ , (1902) Ճանապարհորդութիւն Վեհափառ Հայրապետի ի Տփխիս եւ վերադարձը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 245-249.

Կորիւն վարդապետ, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 38-42.

Հ

Հալաճեան , Ա.Վ. (1869) Պատճէն նամակի Արդուինոյ Եպիսկոպոսին Հայ Հռովմէականաց. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 174.

Հախումեանց, Սիմէոն (1876) Առ Աստուածապսակ Վեհափառ Տ.Տ. Գէորգ Դ. Արարատ, Թ (Թ). p. 348.

Համբարձումեան Խաչատրեանց, Հայկ (1868) Արժանապատիւ Հարք գործունեայ աշխատաւորք Արարատ պատուական և ցանկալի ամսագրոյն. Արարատ, Ա (Է). p. 97.

Հայկորդի, (1874) Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ. Արարատ, Է (Ը). pp. 308-312.

Հայկորդի, (1876) Կղերականութիւն. Արարատ, Ը (Գ). pp. 81-89.

Հայկորդի, (1876) Ս.Էջմիածնի ճեմարանը հարկաւո՞ր էր թէ ոչ. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 361-368.

Հայկորդի, (1876) Հայկաբանութեան նոր դաս Մշակին. Արարատ, Ը (Դ). pp. 152-154.

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Հայրապետեան, Ն. (1909) Կաթողիկոսական օծումը. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 702-717.

Ձ

Ձլղատեան, Մկրտիչ քահանայ (1905) Եթովպիոյ հայոց հոգևոր հովիւը. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 819-821.

Ղ

Ղ.Ս., (1876) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 192-193.

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս, (1912) Կանոն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 623-625.

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս, (1912) Կանոն Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդիսի, 30 սեպտեմբեր, 1912 ամի. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 892-895.

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս , (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 687.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1913) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). p. 678.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1910) Թղթակցութիւն. Արարատ, ԽԳ (Ե). p. 476.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1910) «Արարատ» ամսագրի յարգելի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԳ (Ը). p. 780.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Թ). p. 772.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1908) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). p. 732.

Ղևոնդ Եպիսկոպոս , (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Գ). p. 295.

Ճ

Ճ., (1907) Հաշիւ Նոր Նախիջեւանի հայազգի աղքատաց եկեղեցական հոգաբարձութեան՝ 1906 թ. գործունէութեան. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 969-970.

Մ

Մ. Ե. Բ., (1903) Տէր-Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեան. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 768-771.

Մ. Վ., (1912) Մի օրինակելի հաստատութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1041-1045.

Մ. Վ., (1911) Նոր-Նախիջեւանի Հայոց եկեղեցական Հոգաբարձութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 799-802.

Մ. Վ., (1914) Նոր-Նախիջևանի եկեղեցական հոգաբարձութեան 1913 թ. հաշիւը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 912-918.

Մ.Ա., (1876) Հանգիստ Մինաս քահանայի Ղփչաղու. Արարատ, Ը (Դ). pp. 157-158.

Մ.Կ., (1878) Բագուէն. Արարատ, Ժ (Գ). p. 120.

Մակար կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց, (1889) Թուղթ ընդհանրական Տ. Տ. Մակարայ սրբազնագոյն կաթուղիկոսի ամենայն հայոց առ համօրէն դասս եկեղեցականաց եւ ժողովրդականաց հայոց. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 65-85.

Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պոլսոյ, (1907) Կարգալուծութեան կոնդակ. Արարատ, Խ (Ե). pp. 434-435.

Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Հայոց Կ. Պոլսոյ, (1907) Կեդր. վարչութեան կրօն. ժողովոյ ատեանը ելնելիք ամուսնական խնդիրներու համար։- Հրահանգ. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 666-668.

Մաղաքիա Պատրիարք Կ. Պօլսոյ, (1906) Գրութիւն. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 812-819.

Մամիկոնեանց, Իսրայել Տ. Գրիգորեան (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 244-245.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) ԳԷորգ Մելիք-Կարագեօզեան. Գերմանական օգնութեան ընկերութիւնները Տաճկա-Հայաստանի համար։ Թիֆլիս, 1901. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 72-75.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) С. Т. Къ вопросу о порядкђ производства брачныхъ дђлъ в армяно-григорiанской церкви («Вђстникъ Права» дек. 1901). Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 171-172.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Եկեղեցւոյ վարչական կազմակերպութիւնը. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 81-84.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Ի մայրենի եկեղեցի. Արարատ, Թ (Բ). pp. 41-45.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք. Արարատ, Զ (Ե). pp. 161-164.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք. Արարատ, Զ (Զ). pp. 201-204.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք. Արարատ, Զ (Է). pp. 241-244.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Լուսաւորչեան կամ լուսաւորչական եւ Գրիգորեան. Արարատ, Զ (Ը). pp. 281-284.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եկեղեցական երաժշտութիւն եւ ձայնագրութիւն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 410-413.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Կրօնն պատրուակեալ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 452-457.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Դ). pp. 125-127.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Հայոց եկեղեցւոյ եւ ազգի վիճակ. Արարատ, Ժ (Է). pp. 241-243.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Եկեղեցական մի նորօրինակ յեղափոխութեան նկրտումն. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 398-404.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Եկեղեցական արտօնութիւնք. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 402-403.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Քարոզիչք. Արարատ, Թ (Գ). pp. 81-84.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Եկեղեցական վարչութեան դէմ խոչընդոտներ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 130-133.

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս (1908) Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1146-1147.

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս (1909) Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 107-108.

Մատթէոս, Վարդապետ (1908) Ամենայն Հայոց կաթուղիկոս ընտրող պատգամաւորների խորհրդակցական ժողովների մասին. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1063-1088.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1868) Քրիստոսապսակ Վեհ Հայրապետ եւ Սրբագումար Հանդիսականք. Արարատ, Ա (Է). pp. 95-96.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1869) Մաղթանքի ժամանակ կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Բ). p. 33.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1870) Աստուածարեալ Տէր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 214-215.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1871) Աստուածամեծար Տեր շնորհաւոր օծութիւն քրիստոսապսակ գլխոյդ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 116-117.

Մատինեանց, Կարապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 252-253.

Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Սարգսեան (1877) Ախալքալակէն. Արարատ, Ժ (Զ). p. 240.

Մարգարեանց, Մարգար (1874) Ի Գանձակէ. Արարատ, Է (Ա). pp. 32-33.

Մարութեանց, Ս. (1869) Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց անուան տօնախմբութեան հանդէսը. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 129-132.

Մարութեանց, Ս. (1869) Մեկ խոսք Ալէքսանդրապօլի վերայ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 140-142.

Մաքսըմաճեան, Սարգիս (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 108-109.

Մելիք Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Համառօտ տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն մարտ և ապրիլ ամսոց 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 461-468.

Մելիք Շահնազարեանց, Կոստանդին (1876) Ուղերձ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 350-351.

Մելիք-Թանգեան, Ն.Վ. (1906) Զանազան տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 645-654.

Մելիք-Թանգեան, Ն.վ. (1906) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). p. 710.

Մելիք-Թանգեան, Ն.վ. (1906) Զանազան տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 839-847.

Մելիք-Թանգեան, Նիկողայոս (1900) Գիւղական հոգեւորականութեան հոդային հարկի խնդիրը. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 396-400.

Մելիք-Թանգեան, Նիկողայոս (1900) Քահանաների տնտեսական ապահովութեան մասին մի քանի խօսք. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 539-548.

Մելիք-Թանգեան, Նիկողայոս Սարկաւագ (1900) Հոգեւոր ազգակցութեան մասին մի քանի խօսք. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 465-472.

Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն մայիս ամսոյ 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 629-632.

Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն յուլիս ամսոյ 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 888-892.

Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն Յունիս ամսոյ 1906 ամի. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 767-771.

Մելքոնեանց, Յ. (1875) Ի Գիսու վանք. Արարատ, Է (Ա). pp. 31-32.

Մեծատունեանց, Եղիշե (1868) Ուղերձ առ Վեհափառ Կաթուղիկոսն Ամենայն Հայոց Տէր Գէորգ Դ. Արարատ, Ա (Ե). pp. 67-68.

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). p. 248.

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1877) յԱխալցխայէ. Արարատ, Ժ (Է). p. 279.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ Գօրեցի (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 276-277.

Մեսրոպ եպիսկոպոս, (1918) Արձանագրութիւններ Տաթեւ վանքի եւ շրջակայքի. Արարատ, ԾԱ (Դ-ԺԲ). pp. 204-225.

Մեսրովբ եպիսկոպոս, (1881) Ի՛նչ ի՛նչ նորամուտ սովորութիւնք. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 443-444.

Մեքումեանց, Թովմաս Պ. (1876) Շնորակալութիւն եւ շնորհաւորութիւն. Արարատ, Ը (Ա). p. 40.

Մէլքոնեան, Յ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). pp. 81-82.

Միանսարեանց, Մկրտիչ (1871) Հոգեւոր դպրոց հայոց Նորգայ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 127-128.

Մինաս վարդապետ, (1893) Մինասայ գորովաղէտ վարդապետիս մեծի մաղթանք առ սուրբ Էջմիածինն մայրն շնորհաց Աթոռն աստուածեան. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 353-354.

Մինաս վարդապետ, (1893) Ի վերայ ստորադասականին։ Այս է՝ վերայ «Իսկ մեք փառաւորեսցուքին». Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 355-356.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 431-439.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 707-717.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.։- Ղարաբաղի թեմ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 636-637.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.։- Շամախու թեմ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 633-635.

Միրզաբեկեանց, Յովհաննես (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 276-278.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 132-133.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1873) Հաշիւ Բարեգործական Ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 184-185.

Միցկեւիչ, Յ. (1891) Նորին Բարձր Սրբազնութեան տեղակալի Ատենապետի լուսաւորչական Հայոց Սինօդի Էջմիածնի. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). pp. 635-636.

Մխիթար վարդապետ, (1902) Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 53-63.

Մխիթար վարդապետ, (1902) Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 142-152.

Մխիթարեանց, Մինաս and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Բուրջալեանց, Սարգիս (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 104-105.

Մխիթարեանց, Մինաս Քահանա and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 141.

Մկրտիչ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց, (1906) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 471-477.

Մկրտիչ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց, (1905) Շրջաբերական կոնդակ յանուն թեմակալ առաջնորդաց Հայոց Ռուսաստանի (բաց ի Բեսսարաբիոյ). Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 863-864.

Մկրտչեան, Կորիւն Մշեցի (1883) Արժանապատիւ ս. Հարք, յարգո՛յ ուսուցիչնե՛ր եւ սիրելի եղբայրնե՛ր. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 541-549.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1876) Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 63-68.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1876) Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 139-143.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 370-371.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). p. 766.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Կանոնք ի հրահանգութիւն վասն ընտրութեան ծայրագոյն պատրիարք Կաթուղիկոսին ամենայն Հայոց։-Օրինակ երդման։- Ընտրութեան ձեւեր. Արարատ, ԺԶ (Ը). pp. 351-360.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Վերջ տարւոյ. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 517-522.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1900) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԳ (Ե). p. 273.

Մովսիսեան , Յուսիկ վարդապետ (1884) Ազգային եկեղեցի եւ ազգային տօներ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 237-248.

Մովսիսէան, Յուսիկ վարդապէտ (1880) Պատրուակեալ կրօնական ազատութեան առթիւ. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 477-496.

Մուզաֆէրէդդին, Կաջար Շահնշահ (1899) Պարսից արեգակնափայլ շահի գրութիւնն ի պատասխանի նորին Վեհափառութեան Ամենայն Հայոց Հայրապետի երկու նամակների. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 52-53.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Օրիորդաց Հոգևոր դպրոց Աղեքսանդրապօլոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 340-342.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1908) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 750-753.

Մուշեղեանց, Պետրոս Տարօնեցի (1871) Արժ. Գրիգոր վարդապետ փոխանորդ Գանձակայ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 470-472.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1904) Արարատի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 302-304.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Ս. Թարգմանչաց տօնը Օշական գիւղում. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 612-615.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Քրիստոնէական եւ մեր ողորմածութիւնը. Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1031-1039.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) Հին, բայց միշտ նոր և չըլուծուած խնդրի առթիւ. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 107-113.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) Հայաստանեայց եկեղեցին. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 487-489.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) Նախագիծ Հայաստանեայց եկեղեցու սահմանադրութեան. Արսէն վարդապետ Ղլտճեանի, 1906, Տպարան Շիրակ, Ալէքսանդրապօլ. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 251-252.

Մուրադեանց, Եղիշէ վարդապետ (1894) Կիւրակէն սուրբ պահելու խնդիրը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 33-37.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1881) Նամակ Կողբից. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 189.

Մօրիկեանց, Գէորգ Տ.Յ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ...Սուրբ Մեսրովբայ թարգմանչի Հայոց Օշականայ ուսումնարանի տարեկան հարցաքննութիւնը. Արարատ, Բ (Դ). pp. 82-83.

Յ

Յ. Ք. Ս. , (1878) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Արարատ, Ժ (Ա). p. 39.

Յ.Ք.Ս., (1876) Ի Նոր Նախիջեւանէ. Արարատ, Ը (Բ). p. 69.

Յակոբեանց, Գ. (1871) Վեհ. Կաթողիկոս յիջեւանն Ֆանտանի. Արարատ, Դ (Գ). p. 189.

Յարութիւն Պատրիարք Ս. Երուսաղէմի, (1906) Գրութիւն. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 819-820.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Երէկ եւ այսօր. Արարատ, Խ (Զ). pp. 518-525.

Յարութիւնեանց, Գէորգ (1869) Նամակ Հին-Նախիջեւանից. Արարատ, Բ (Ա). pp. 21-22.

Յարութիւնեանց, Գէորգ (1870) Կտակք հանգուցեալ բարեպաշտ տիկնոջ Հողինէ Վարդանեանի Բունիաթեանցյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 142.

Յարութիւնեանց, Խ.Մ.Տ. (1871) Ղարաչինար և Իկիրմիտէօրթ. Արարատ, Գ (ԺԱ). p. 373.

Յովակիմեանց, Հ. (1900) Երեւանի հայոց հոգեւոր դպրանոցը. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 68-70.

Յովակիմեանց, Հ. (1900) Վարդանանց տօնը Երևանի թեմական դպրանոցում։- Թղթակցութիւն «Արարատ»-ի. Արարատ, ԼԳ (Գ). p. 105.

Յովբեանց, Գրիգոր Արքեպիսկոպոս (1869) Ի Դաւրէժ քաղաքի. Արարատ, Բ (Ե). pp. 105-106.

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս (1888) Սրբազան հարք եւ պատուարժան հանդիսականք. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 639-641.

Յովհաննիսեան, Տ. and Պանճուլազեանց, (1890) Ցուցակ նուիրատուաց թեմական դպրանոցի Երևանայ. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 48-52.

Յովսեփեան, Գարեգին Վարդապետ (1913) Նոր նիւթեր Թովմա Մեծոփեցու կենսագրութեան. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 738-767.

Յովսեփեան, Գարեգին Վարդապետ (1900) Քահանաների ընտրութեան եղանակը. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 101-104.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 195-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 243-251.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1915) Տ.Կարապետ եպիսկոպոս. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 849-856.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1913) Նոր նիւթեր Թովմա Մեծոփեցու կենսագրութեան. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1151-1161.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1914) Նոր նիւթեր Թովմայ Մեծոփեցու կենսագրութեան. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 67-84.

Յովսէփ եպիսկոպոս, (1913) Առ համայն կրթասէր ազգայինս. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1172-1173.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Մ. Աթոռի տպարանը. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 245-253.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Նահապետ Եպիսկոպոս Նահապետեան. Արարատ, Խ (Ա). pp. 44-50.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Դպրոցը եկեղեցու նախագաւիթն է. Արարատ, Խ (Բ). pp. 129-135.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Պետք է կազմակերպուենք. Արարատ, Խ (Դ). pp. 323-330.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Մեր հոգևոր հայրենիքը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 768-775.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Ստութեան եւ կեղծիքի ճանապարհով. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1038-1046.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1901) Մայր Աթոռի մատենադարանը. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 18-25.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 19-21.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Անչափահասների ամուսնութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 64-68.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Մուզաֆֆեր-էդ-դին շահի գալուստն ի Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 457-461.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 291.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1-56.

Յուսիկ վարդապետ, (1907) Ազդ. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 603.

Յուսիկ վարդապետ, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 604.

Յուսիկ վարդապետ, (1909) Ազդ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). p. 886.

Ն

Ն.Ի., (1872) Մի քանի խօսք. Արարատ, Ե (Ը). pp. 328-330.

Ն.Յ.Թ., (1876) Արձագանք հայ հասարակութեան. Արարատ, Ը (Դ). pp. 150-152.

Նազարեան, Էմմանուէլ քահանայ (1905) Վերջին խօսք «Шараканъ»-ի մասին. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 72-81.

Նազարեանց, Էմմ. քահանայ (1907) Կ. Պոլսի 1907 թ. օրացոյցները. Արարատ, Խ (Ե). pp. 466-470.

Նազարեանց, Էմմանուէլ քահանայ (1907) Սուքիաս եպիսկոպոս Պարզեանցի նամակը Երեմիա եպիսկոպոսին. Արարատ, Խ (Թ). pp. 792-798.

Նազարեանց, Ս. (1870) Վեհափառ Տէր. Արարատ, Գ (Բ). pp. 63-64.

Նալպանտեանց, Նազարէթ Յովակիմեան (1871) Թօփառլի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 58-59.

Նահապետ , վարդապետ (1903) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ Վանուց Հայոց Ղրիմու. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 553-561.

Նահապետ Եպիսկոպոս, (1906) Համառոտ հաշիւ մտից և ելից ս. Խաչ վանուց Հայոց Ղրիմու վասն 1905 ամի. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 454-459.

Նահապետ վ., (1904) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ Վանից Հայոց Ղրիմու վասն 1903 ամի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 704-712.

Նահապետ վարդապետ, (1902) Համառոտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ վանուց հայոց Ղրիմու 1901 ամի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 548-552.

Նահապետ վարդապետ, (1905) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ վանից հայոց Ղրիմու. թ. 503. Վասն 1904 ամի. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 747-754.

Նահապետեան, Արշակ (1882) Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ Ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի եւ ծայրագոյն պատրիարքի. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 489-512.

Նահապետեան, Արշակ (1887) Տեղեկագիր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի 1886-87 ուս. ամի։- Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան։- Առարկաները ուսուցչաց մէջ բաժանուեցան հետեւեալ կերպ. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 459-467.

Նահապետեան, Արշակ (1889) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1888-89 ամի. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 568-581.

Նար-Պէյ, Խորէն Եպիսկոպոս (1869) Առ խմբագրապետ Լաթիարքի լրագրոյ Պէշիքթաշ,15(27) օգոստոս 1869. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 144-145.

Նաւասարդեանց , Փիլիպպոս Աբրահամեան (1869) Սեղանատան կարդացուածը. Արարատ, Բ (Բ). pp. 34-35.

Նուպար Պօղոս, (1915) Շրջաբերական. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 255-256.

Նուպար Պօղոս, (1915) Շրջաբերական. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 413-414.

Շ

Շ., (1873) Վասն Ս. Մեսրոպայ յԱստրախան։ Ծանուցումն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 438-440.

Շաբշնիքեանց, Եղիա (1870) Բողոք Կ. Պօլսոյ Օրագիր լրագրոյ դէմ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 219-220.

Շահ-Ազիզ, Երուանդ (1916) Նոր-Նախիջեիանի և Բեսսարաբիոյ հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի 1914-15 ուսումնական տարուա հաշիւը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 154-156.

Շահնազարեանց, Մկրտիչ Յովակիմեան (1870) Աստուածընտիր մեծ քահանայապետ. Արարատ, Գ (Զ). p. 216.

Շահունեանց, Վահան (1876) Մի քանի նկատողութիւնք մեր հոգեւորականութեան վերայ. Արարատ, Ը (Գ). pp. 96-100.

Շահունեանց, Վահան (1876) Ի Բագու քաղաքէ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 147-149.

Շիշմանեանց, Յովհաննէս քահանայ Մ. (1871) Ս. Աստուածածին ուխտատեղի Կրծանսու. Արարատ, Դ (Ա). p. 53.

Շիրակունի, Թէոդորոս վարդապետ (1872) Չարեկայ Անապատ կամ մենաստան. Արարատ, Ե (Է). pp. 269-272.

Ո

Ումիկեանց, Շաքար (1873) Նուիրատուք ի նպաստ շինութեան Ս. Աստուածածին ուխտատեղի եկեղեցւոյ Կրծանիսու Տփխեայ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 33-36.

Պ

Պալեան, Թ. (1881) Ուղերձ ի յիշատակի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, նորին վեհափառութեան կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգայ Դ. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 238-239.

Պալեան, Մկրտիչ (1876) Ուղերձ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 349-350.

Պածած, (1893) Թիֆլիզի «Մետեխ» բանտի ս. «Վարդան» հայոց եկեղեցին եւ նորա օծման հանդէսը. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 369-371.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Ի Ս. Պետերբուրգէ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 151-152.

Պատկանեանց, Ս. (1903) Նորին Սրբութեան Տ. Տ. Մկրտչի Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԼԶ (Դ). p. 341.

Պարգեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Գ). pp. 249-258.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Ե). pp. 437-449.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Դ). pp. 340-353.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 678-711.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Զ). pp. 534-546.

Պլուզեան, Մաղաք (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Բ). pp. 74-80.

Պռօշեանց, Պերճանոյշ (1882) Մեր քաղցրիկ Հա՛յր. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 37-38.

Ջ

Ջալալեանց, Եղիայ Աբեղայ (1869) Մաղթանքին կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Գ). pp. 58-60.

Ջալալեանց, Եղիայ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 140-141.

Ռ

Ռոմանով, Նիկոլայ (1913) Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը ազգիս Վեհափառ Հայրապետին. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). p. 99.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1913) Նորին Կայսերական Մեծութեան հրովարտակը Վեհափառ Հայրապետի անունով. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 299-300.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1912) Թագաւոր կայսեր հեռագիրը. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 289.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1914) Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը Ազգիս Վեհափառ Կաթուղիկոսին. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1062-1063.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1905) Բարձրագոյն հրաման հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների մասին. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը).

Ռոստոմեան, Մ. (1910) Թղթակցութիւն. Արարատ, ԽԳ (Զ). p. 577.

Ս

Ս., (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Դ). p. 80.

Ս., (1869) Էջմիածին և Հայք. Արարատ, Ա (Ժ). pp. 134-137.

Ս., (1869) Էջմիածին և Հայք. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 150-152.

Ս., (1869) Հոգեւորականք եւ նոցին պարտաւորութիւնք. Արարատ, Բ (Ա). pp. 12-15.

Ս., (1869) Տոն Կաթողիկէ Եկեղեցւոց Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 56-58.

Ս., (1870) Կարևոր դիտողութիւն և 1870 Նոր Տարի. Արարատ, Բ (Թ). pp. 209-212.

Ս. Բ. Գ. Վ., (1881) Էջմիածնի բահ ու բրիչ. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 574-585.

Ս. Գ., (1883) «Մշակ» թէ լուսաւորչական չէ՛ հայ էլ չէ. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 98-101.

Ս. Մ., (1900) Քահանայական խնդիր. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 589-592.

Ս. Վ., (1880) «Մշակի» Յ. Մ. յօդուածագրին պատասխան. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 466-468.

Ս. Վ., (1881) Նոր տարի. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 1-3.

Սահակ կաթողիկոս Կիլիկիոյ, (1906) Գրութիւն. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 809-812.

Սահակ սարկաւագ, (1885) Երգուած ի գալստեան Վեհափառ կաթուղիկոսի։ Մաղթանք. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 502-504.

Սահակ վարդապետ, (1881) Առաքելութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 491-497.

Սահակ վարդապետ, (1882) Փորձուենք անցեալից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 265-271.

Սարգսեան, Զոհրաբ Տ. (1871) Աստուածընտիր Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 115-116.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1907) Գիւղական քահանաների նիւթական դրութիւնը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 892-896.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1910) Բաց նամակ քահանաներին. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 532-534.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1912) Մի քանի նորամուտ եկեղեցական ծէսերի մասին. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 910-912.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1907) Դարձեալ գիւղական քահանաների մասին. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1025-1030.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1908) Դարձեալ գիւղական քահանաների մասին. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 617-624.

Սարկ.Արշակ, Տեր Ղազարեանց (1868) Ի տոնախմբութեան Անուան Վեհ. Կաթուղիկոսի առաւօտեան մաղթանքին ժամանակ ընթերցուած երկու ուղերձները. Արարատ, Ա (Է). pp. 94-95.

Սաֆարեանց , Համբարձում (1876) Նուագ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 351-352.

Սաֆրաստեան, Արշակ (1915) Աղօթք Մանչէստրի եկեղեցում. Ուէլտըն եպիսկոպոսի քարոզը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 857-859.

Սըվաղճեանց , Դաւիթ (1870) Աղեքսանդրապօլէն գրուած նամակին անցեալ ամսագրէն մնացորդը. Արարատ, Գ (Դ). pp. 142-143.

Սիսակեանց, Տիգրան Կարապետեան (1875) յԱխալցխայէ. Արարատ, Ը (Ը). p. 319.

Սիօն վարդապետ, (1912) Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիք. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 11-14.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 529-530.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1869) Նորին Վեհափառութեան ծայրագոյն պատրիարգ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Տեառն Տեառն Գէորգայ Չորրորդի. Արարատ, Բ (Ե). pp. 106-107.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 135-137.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ժ). p. 253.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 302-303.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). p. 177.

Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. (1894) Հայոց եկեղեցական եղանակները. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 222-227.

Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. (1894) Հայոց եկեղեցական եղանակները. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 256-260.

Սուրէնեան, Աւետիս Ա. (1906) Քահանաներու վերամուսնութիւնը. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 825-831.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 521.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1908) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1055-1056.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Ամերիկայի մեր բարեպաշտ ժողովրդին. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 712-713.

Սուրէնեանց, Գէորգ եպիսկոպոս (1885) Երեւանի փոխ-թեմակալ գեր. Գէորգ սրբազան եպիսկոպոսի ճառը. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 487-489.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1881) Նամակ Մոսկվայից. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 239-242.

Սուքիաս եպիսկոպոս, (1883) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 119-120.

Սուքիասեանց, Մարգար քահանայ (1874) Խաչկալ յԵյսկ. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 429-430.

Ստեփանէ, Ստեփանոս (1870) Վեհապառ Տեր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 216-217.

Ստեփաննոս Ստեփանէ, (1870) Վեհափառ Հայր. Արարատ, Գ (Բ). pp. 62-63.

Ստեփաննոսեանց, Խ. (1872) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Է). pp. 286-288.

Վ

Վահան, (1908) Վարդապետները կաթուղիկոսական թեկնածու. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 867-888.

Վարդան Վարդապետ, (1869) Վարդան Վարդապետի առ Հեթում թագաւորն գրեալ է յաւետարանէն։ Հարցումն Հեթմոյ. Արարատ, Բ (Գ). pp. 56-58.

Վարդանեան, Կարապետ Ռօդօստօցի (1881) Ուղերձ Վեհափառ տէր. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 328-329.

Վարշամեանց, Ս. (1871) Շնորհակալութեան հաւաստիք. Արարատ, Դ (Ը). p. 472.

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 22-24.

Վեցիկեանց, Սիմէօն (1871) Բողոք. Արարատ, Դ (Դ). p. 249.

Վլասեանց, Հայրապետ Եղիազարեան (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 573-574.

Վորոնցով-Դաշկով, (1912) Կով. Տ. Փոխարքային նամակը Վեհ. Հայրապետին. Արարատ, ԽԶ (Թ). p. 861.

Վրթանէս ծ. վարդապետ, (1917) Հաշուեկշիռ Ս. Էջմիածնի Եղբայրական օգնութեան յանձնաժողովի։ Դրամարկղի, աւանդադրամների, շտեմարանի եւ ագարակի։ Յաւելուած № 4-5-ի. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 1-32.

Վօրօնցով-Դաշկով, Կոմս (1906) Փոխարքայի շնորհակալական հեռագիրը Ալէքսանդրապօլից. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). p. 860.

Վօրօնցօվ-Դաշկօվ , (1905) Կանոններ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1045-1051.

Տ

Տատիշչեւ, Կոմս and Միցկեւիչ, Յ. (1891) Նորին Բարձր Սրբազնութեան տեղակալի Ատենապետի Սինօդի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 561-562.

Տեր Եսայեանց, Յարութիւն (1874) Ի Ղուշչիբիլակ գիւղ. Արարատ, Է (Ժ). p. 383.

Տեր Իսրայէլեանց, Սիմէօն քահանայ (1871) Ազգային Հոգեւոր դպրոց Հայոց Ղարաբաղու. Արարատ, Դ (Ա). pp. 53-54.

Տեր Ղազարյան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Ազգային անծանօթութեան հետեւանքը. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 560-565.

Տեր Յարութիւնեանց, Իսրայել (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 247-248.

Տեր Պետրոսեան, Մինաս քահանայ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 139-140.

Տեր Սահակեանց, Եղիշէ քահանայ and Ամիրազեանց, Ե. and Դաւթեանց , Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). p. 277.

Տեր Ստեփաննոսեան, Գրիգոր (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ա). p. 22.

Տեր-Աւէտիքեանց, Պօղոս Ա.քահանայ (1871) Հոգեւոր դպրոց Նորգայ. Արարատ, Դ (Ա). p. 57.

Տեր-Մատթէոսեանց, Գրիգոր (1874) Երկսեռ ուսումնարանք Հայոց Թէլաւի. Արարատ, Է (Ը). pp. 312-313.

Տէր Պօղոսեան, Յարութիւն (1874) Վանքի յունադաւան Հայք. Արարատ, Է (ԺԱ). p. 433.

Տէր Սարգսեան, Կարապետ (1875) յԱխալքալակէ. Արարատ, Ը (Թ). pp. 348-349.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1907) Էջմիածին. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1031-1033.

Տէր-Բաղդասարեանց, Մելքոն քահ. (1875) Պ.Ստեփաննոս Խազնատարեանց եւ Տ. Հռիփսիմէ Յ. Խալիպեան ի Զալթըր. Արարատ, Ը (Ը). pp. 316-318.

Տէր-Եղիայեան, Զաւէն Արքեպիսկոպոս (1914) Բիթլիսի մասին պաշտօնական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 325-326.

Տէր-Եղիայեան, Զաւէն Արքեպիսկոպոս (1914) Կ. Պօլսի ս.Պատրիարքի առաջին շրջաբերական օրհնութեան թուղթը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 796-802.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Քարոզ Ա. Խօսեցեալ ի տօնի կաթուղիկէ սուրբ Էջմիածնի։ (Ի սուրբ Հոգի եկեղեցւոջ Մանչեսթր քաղաքի). Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 260-264.

Տէր-Խաչատրեան բժ., (1897) Մայր Աթոռի ժամանակաւոր հիւանդանոցում խնամած գաղթական հիւանդների ցուցակը. Արարատ, Լ (Դ).

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Սրտացաւ աջակցութեան կարիքը. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 674-681.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Մամուլ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 831-838.

Տէր-Մանուէլեան, Սիօն վարդապետ (1912) Ձօն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 620-622.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Արիստակէս արքեպիսկոպոս Սեդրակեան. Արարատ, Խ (Ա). pp. 51-54.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մայր Աթոռի հոգեւոր ճեմարանի բարեկարգութեան մի ծրագիր. Արարատ, Խ (Գ). pp. 226-238.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1908) Վերանորոգութեան կարիքը հայոց եկեղեցու համար. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 465-486.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մաղաքիա պատրիարք Օրմանեան.Ագապի. Կ.Պօլիս. 1906. 151 էջ. Արարատ, Խ (Գ). pp. 268-269.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 163-169.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 234-245.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 348-354.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 408-413.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1909) Էջմիածնի մատենադարանի հնագոյն ձեռագիր շարականները. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 864-873.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 523-527.

Տէր-Միքայէլեան, Տիգրան (1894) Հաշիւ կազմեալ վասն մտից եւ ծախուց սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1893 ամի. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 166.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 265-270.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 297-303.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 325-330.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 359-366.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Թռիչք եւ ճախր. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 282-285.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Չհասութեան վերաբերեալ կանոնական կոնդակներ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 130-135.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Օգիւստ Կարիէր, Աղեքսանդր Երիցեան, Յովսէփ Ճանիկեան. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 173-174.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Աոաջիկայ տարին. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 6-10.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Երեւոյթներ հասարակական կեանքից մեր մամուլի մէջ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 80-91.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Հոգեւորական ասպարէզը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 77-78.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Հայ հոգեւորականութեան մէջ կղերական ոգի որոնողները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 250-254.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) «Արարատ»ի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 498-499.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) «Արարատ»-ի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 493-507.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Արարատի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1113-1115.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Հին ցաւ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 338-343.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 387-389.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հոգեւորականի առաջնորդող գաղափարը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 569-573.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1899) Հարեւանցի դիտողութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 67-68.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քարոզը մեր մէջ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 153-155.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Ազդ. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 28-29.

Տէր-Մովսէսեան , Մեսրոպ վարդապետ (1894) Նոր ստացած գրքեր Ս. Էջմիածնի մատենադարանի եւ «Արարատ»-ի խմբագրութեան անունով. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 28-30.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ Եպիսկոպոս (1912) Նուէրներ Ս. էջմիածնի նորակառոյց Մատենադարանին. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 93-94.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մատենադարանի եւ Թանգարանի անունով ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 716-718.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Մատենադարանի եւ Թանգարանի անունով ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 37-40.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մատենադարանի ստացած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 351-357.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մայր Աթոռի Մատենադարանին ընծայաբերութիւն. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 342-351.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Վանքի այցելուներ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 612-615.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մատենադարանի եւ Թանգարանի անունով ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 616-621.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1901) Տեղեկագիր վանքապատկան Մարցայ կալուածքի. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 356-361.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրովբ վարդապետ (1894) Նոր տարի. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 3-7.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Նորընտիր Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի հաստատութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 308-318.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Վեհափառ Հայրապետի մեկնումն Ս. Պետերբուրգ Թագաւոր Կայսրին ներկայանալու համար. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 410-413.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 183-187.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 101-108.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 277-288.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 363-364.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 364-366.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 436-439.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 536-539.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 632-636.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 636-638.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի։- Հայ կաթոլիկ եկեղեցի։- Հայ բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 722-725.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 820-833.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 912-914.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 899-912.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 973-980.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 980-981.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 440-441.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1055-1056.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 277-278.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 381-383.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մայր Աթոռի Մատենադարանին նուիրած տպագիր գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 765-766.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 108.

Տէր-Յակոբջանեանց, Հ. (1906) Կենսագրութիւն Թադէոս Արքեպիսկոպոսի Բէկնազարեան. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 351-362.

Տէր-Յակովբեանց, Մկրտիչ (1873) Արխիպեանցի նուէր. Արարատ, Զ (Ը). pp. 315-316.

Տէր-Սարգսեանց, Գէորգ ա. քահանայ (1877) Աստուածասէ՛ր ժողովուրդք. Արարատ, Ժ (Է). pp. 278-279.

Տիգրանեան, Սիրական (1902) Կանոնական իրաւունքը և նրա աղբիւրները. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 18-24.

Փ

Փափազեանց, Մեսրովբ քահանայ (1873) Քաղցրանուագ երգոց ազդեցութիւն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 413-415.

Փիլիպպոսեանց, Սիմէօն Գ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 241-244.

Փինաչեանց, Աւետիք Մ. (1871) Վսեմ. Խաչատուր իշխան Լազարեանց եւ Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ. Արարատ, Դ (Է). pp. 408-411.

Ք

Քաջազնունի, Յովհաննէս Ք. (1878) Նամակ Ախալքալաքից. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 436-439.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 48-51.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ս. Էջմիածինը հայ երգիչների տաղերում. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 194-202.

Քիրիշչեան, Գէորգ (1910) Թղթակցութիւն. Արարատ, ԽԳ (Դ). p. 386.

Քրիստոսատրեանց, Մելքոն Պետրոսեան (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 162-163.

Քրիստոստուրեան, Մելքոն (1882) Առ արգոյ պ. Հոգաբարձուս. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 357-358.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսի (1898) Վեհափառ ս. Հայրապետ։- Կ. Պօլսոյ Հայոց Պատրիարքը Ամենապատիւ Տ. Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի հերքումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 477-478.

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կոստանդնուպոլսոյ (1902) Կ. Պօլսի ս. Պատրիարքի շրջաբերականը եւ որբանոցների վերածումը արհեստանոցների։- Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 135-141.

Օրմանեան, Մաղաքիա վարդապետ (1886) Առ Աստուածարեալ եւ Վեհափառ Տէր Տէր Մակար Ա. Արարատ, ԺԹ (Ժ). p. 434.

Ֆ

Ֆ., (1893) Հնութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 552-559.

Ֆ., (1893) Հաշիւ Ս.Յովհաննէս մայր եկեղեցւոյ վասն 1891 և 1892 ամաց. Գանձակ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 565-566.

Ֆոյեաջեան, Կ. (1869) Հիմնարկութեանը կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Բ). pp. 33-34.

This list was generated on Sat Mar 6 11:27:17 2021 AMT.