Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity > History of the Armenian Church"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ի | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ
Number of items at this level: 553.

Ա

Ա.Արքեպիսկոպոս, (1872) Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 381-387.

Ադոնց, Նիկողոս (1902) Հայոց առաքելութիւնը Հոնաց աշխարհում (Զ դար). Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 262-274.

Ալթունեան, ԳԷորգ (1913) Ս. Մեսրոպի աւանդը. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 904-912.

Ալթունեան, Գէորգ (1913) Աթոս լերան վանքերը. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 787-789.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Վանի շրջանի հնութիւնների մասին. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 860-865.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Երուսաղէմի խնդիրը. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 718-719.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1903) Կոլոտ Յովհաննէս պատրիարքի յիշատակին. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 172-175.

Աճառեան, Հրաչեայ (1908) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 812-824.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1917) «Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի պատճառ հիմնարկութեան սրբոյ եկեղեցւոյ». Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 199-204.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց ժամակարգութիւնները հինգերորդ դարում։ ժամագրքի թարգմանութիւն։ Ժամակարգութիւն։ Գիրք աղօթից։ Աղօթամատոյց եւ ժամագիրք. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 24-38.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց երեք Աղօթից պահեր (ժամանակ) եւ ինն Աղօթից ժամեր։- Զուարթնոց եկեղեցւոյ Արեգակնային ժամացոյց։- Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ յունարեն արձանագրութիւն եւ ինն դաս Զուարթունք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 785-807.

Ամատունի , Սահակ վարդապետ (1897) Ս. Լուսաւորիչ եւ Տրդատ եւ նոցա նոր շարականները. Արարատ, Լ (Գ). pp. 121-127.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Բ). pp. 45-50.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Ա). pp. 7-11.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Գ). pp. 84-88.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Ժ (Է). pp. 244-254.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Դ). pp. 128-130.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 167-173.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 203-208.

Աշճեան, Մկրտիչ վարդապետ (1899) Մեր սուրբ հարց դաւանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 102-106.

Արարատեան, Սերովբէ Եպիսկոպոս (1870) Գեր. Հասունեանի մի Կոնդակ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 253-257.

Արծրունի, Աղան վարդապետ (1898) Հ. Մեսրոպ վարդապետ Մովսիսեանի՝ Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկ. պատմութեան հրատարակութեան քննադատութիւնը, որ ներկայացրել է Հ. Աղան վարդ. Արծրունի՝ Իզմիրեանց կտակի յանձնաժողովին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 527-536.

Բ

Բաղդասարեանց, Սահակ վարդապետ (1897) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ (Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ). Արարատ, Լ (Ե). pp. 233-234.

Բաստամեանց, Վահան Վարդապետ (1877) Աբգարի նամակը առ Յիսուս Քրիստոս եւ նորա պատասխանը առ Աբգար. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 201-203.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1878) Ի Վիէննայէ. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 112-116.

Բէլէնկի, Տ. (1878) Հայկազն գաղթականների հետքեր եւ իրական յիշատակարաններ Կամէնէց-Պօդօլսկում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 439-443.

Բըքստըն եղբայրներ, (1914) Հայոց եկեղեցին. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1091-1101.

Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ (1876) Համառօտ տեղեկագիր Աստրախանու հայոց թեմի վերայ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 323-326.

Գ

Գ., (1908) Ճանապարհորդական տպաւորութիւնք Սուքիաս եպիսկոպոս Պարզեանի. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 834-836.

Գ., (1908) Փտութեան օճախը կամ Օրմանեանի պատրիարքութիւնը. Գրեց Ա. Գրիգորեան, Պոսթոն, 1908. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 833-834.

Գ. Վ., (1907) Ազգային եկեղեցի. Կ. Վ. Բագու, 1907 թ. Արարատ, Խ (Թ). pp. 798-800.

Գ. Ր. Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Է). pp. 275-278.

Գ. Ր.Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Թ). pp. 352-355.

Գ. Ր.Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Ը). pp. 317-318.

Գ.Ս., (1890) Սուրբ Լուսաւորիչ եւ Հայաստանեայց ս. եկեղեցի. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 114-129.

Գալէմքեարեան, Գնէլ եպիսկոպոս (1914) Ռումանիոյ հայութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 628-632.

Գարեգին վարդապետ, (1915) Հայագիտական այլ և այլք. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 211-219.

Գարեգին վարդապետ, (1914) Հայագիտական այլ և այլք. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 919-926.

Գարեգին ծ. վարդապետ, (1916) Մկրտիչ Նաղաշի թուղթը Ֆլորենտիոյ ժողովի առթիւ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 413-417.

Գաւազանակիր վարդապետ, (1899) Առաքելական Աթոռ կաթուղիկոսութեան Ամենայն հայոց. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 493-496.

Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. (1894) Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 52-55.

Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. (1894) Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 82-84.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս (1904) Վաղարշապատը եւ ս. էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 624-629.

Գիւլխանդանեան, Յ. (1902) «Գիրք թղթոց»-ի պակասները եւ նրանից դուրս մնացած թղթեր. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 560-569.

Գիւլխանդանեան, Յ. (1902) «Մայր Աթոռի «Գիրք թղթոց» ձեռագիրների մէջ ամբողջութեամբ անտիպ մնացած թղթեր. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 748-753.

Գիւտ աբեղայ, (1917) Համագործակցութիւն. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 49-54.

Գիւտ ծ. վարդապետ, (1919) Յովհաննէս Ը. Կարբեցի Կաթուղիկոս (Կենսագրական տեղեկութիւններ). Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). pp. 53-64.

Գիւտ վարդ., (1917) Եկեղեցական-ազգային ժողով. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 483-492.

Գիւտ վարդապետ, (1917) Կրօնական ճգնաժամը. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 624-635.

Գնունի, Ս. (1881) Կենսագրութիւն երջանկայիշատակ Տ.Տ. Փիլիպպոս կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 293-307.

Գրասէր, (1884) Խմբագրութիւն Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 268-269.

Դ

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1870) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 229-231.

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1870) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 257-263.

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1871) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 318-323.

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1871) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 350-353.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Յիշատակարան գրոցս պատմագրաբար, զոր շինեալ է քաջ քարտուղարն՝ առաքելական եպիսկոպոսն եւ աստուածաբան վարդապետն տէր Աստուածատուր, քուեր որդի մեծ րաբունապետին Յակոբայ Ովսանանց. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 44-48.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Պարսկահայք։- Շաւարշան-Արտազ գաւառի սուրբ Թադէոս Առաքելոյ վանքը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 89-91.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Պարսկահայք։- Համարօտ նկարագիր։ Շաւարշան-Արտազ Գաւառի ս. Թադէոս Առաքելոց վանքի. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 38-40.

Ե

Եզնիկ վարդապետ, (1896) «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 279-280.

Եպիսկոպոսեան, Եփրեմ Բարսեղ Արքեպիսկոպոս (1901) Բարձր գերազանց պայծառաշուք Ներսէս վեհիմաստ սրբազան արքեպիսկոպոս։- Բարձր գերազանց Ներսէս սրբազան արքեպիսկոպոս. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 158-163.

Երզնկեանց, Ռուստամ - Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Ը). pp. 349-364.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1886) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 493-499.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1886) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ աշխարհահռչակ վանից Սրբոյ Նշանի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 444-455.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1886) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 526-540.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Ա). pp. 27-37.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Բ). pp. 68-76.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Դ). pp. 168-174.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Ե). pp. 213-226.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Զ). pp. 256-273.

Երզնկեանց, Ռուստամ-Բէկ (1887) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, Ի (Է). pp. 300-315.

Եփրեմ կաթողիկոս ամենայն Հայոց, (1877) Անդրանիկ կոնդակ Եփրեմ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 365-369.

Զ

Զաքարեան, Թադէոս (1888) Ներսիսեան ծածկագրի առիթով. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 224-228.

Զաքարեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1888) Խոստովանութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 175-190.

Թ

Թանդեան, Սահակ (1902) Լեհահայերի մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 282-292.

Թումանեան, Միք. (1918) Կրօնական գիտակցութեան կրիզիսը եւ մեր եկեղեցին. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 32-37.

Թօփճեան, Յ. (1900) Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի նորագիւտ կենսագրութիւնը. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 621-623.

Ի

Իշխանեան, Մելքոն (1871) Մեծապատիւ Յովսէփ աղայ Պարոնեան. Արարատ, Գ (Ժ). p. 343.

Իւթուճեան, Գէորգ արքեպիսկոպոս (1914) Եւրոպայի Հայոց առաջնորդութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 623-628.

Լ

Լօօֆս, Ֆր. (1902) Հայ եկեղեցին. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 628-639.

Խ

Խ. Վ. Գ. Ա. , (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Բ). pp. 43-45.

Խ. Վ. Գ. Ա. , (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Գ). pp. 83-85.

Խ.Վ.Գ.Ա., (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Ա). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1868) Յառաջաբան. Արարատ, Ա (Ա).

Խմբագրական, (1868) յՕրագրութեանց Սինօդի Ս. Էջմիածինի. Արարատ, Ա (Ա). pp. 1-2.

Խմբագրական, (1868) Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս. Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց. Արարատ, Ա (Գ). p. 27.

Խմբագրական, (1868) Օրագրալուրք. Արարատ, Ա (Գ). p. 38.

Խմբագրական, (1868) Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս.Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց. Արարատ, Ա (Դ). pp. 39-42.

Խմբագրական, (1868) Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս. Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց. Արարատ, Ա (Ե). pp. 56-58.

Խմբագրական, (1868) Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս. Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց. Արարատ, Ա (Է). pp. 86-89.

Խմբագրական, (1868) Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս.Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց. Արարատ, Ա (Ը). pp. 102-105.

Խմբագրական, (1869) Խմբագրական. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 173-174.

Խմբագրական, (1870) Գ-րդ Տարեդարձ Ս.Օծման Տ.Տ. Գէորգեայ Դ. Վեհ.եւ Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Գ (Ա). pp. 31-34.

Խմբագրական, (1870) Բարեկրօն Խաչատուր Քահանայ Զարիֆեանց. Արարատ, Գ (Ա). p. 36.

Խմբագրական, (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Ա). pp. 37-40.

Խմբագրական, (1870) Կաթոլիկ Ազգայնոց Խնդիրը. Արարատ, Գ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք յարմարեալ հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Գ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Դ). pp. 113-116.

Խմբագրական, (1870) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 395.

Խմբագրական, (1871) Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 17-22.

Խմբագրական, (1871) Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք. Արարատ, Դ (Բ). pp. 90-94.

Խմբագրական, (1871) Ամենափրկիչ մենաստան ի Հայոց թառ. Արարատ, Դ (Զ). pp. 326-331.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Ե). pp. 149-151.

Խմբագրական, (1871) Բէթղեհեմ. Արարատ, Դ (Ե). p. 312.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Ը). pp. 325-327.

Խմբագրական, (1916) Ամենայն Հայոց Հայրապետի հովուական այցը. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 484-554.

Խմբագրական, (1916) Զեկուցում Մաշ ուղարկուած յանձնաժողովի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 566-586.

Խմբագրական, (1916) Պատասխանի լատինացոց թխտոյն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 418-423.

Խմբագրական, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Է). pp. 245-248.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 215-218.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Բ). pp. 71-75.

Խմբագրական, (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա (Յաւելուած). Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 65-80.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Գ). pp. 112-116.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Դ). pp. 150-156.

Խմբագրական, (1874) Սուհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Ե). pp. 192-196.

Խմբագրական, (1875) Կալուածագրական հնութիւն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 212-215.

Խմբագրական, (1875) Յիշատակարան. Սիմէոն Կաթուղիկոս. Արարատ, Ը (Թ). pp. 333-340.

Խմբագրական, (1875) Յիշատակարան. Մովսէս, Փիլիպպոս եւ Յակոբ Հայրապետք. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 370-376.

Խմբագրական, (1875) Եփրեմ Հայրապետի հրաժարման վերաբերյալ մի քանի նշանաւոր թղթեան. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 412-419.

Խմբագրական, (1875) Կիսաւեր եկեղեցի Հայոց ի գիւղն Էլբիրէհ. Արարատ, Ը (Թ). p. 360.

Խմբագրական, (1876) Յիշատակարան Ստեփաննոսի վերնագիր ինքնագրութեան վասն վարուց երանելիոյն Մաշտոցի. Արարատ, Ը (Ա). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1876) Ցուցակ ձեռնադրելոցն ի Սիմէօն կաթուղիկոսէ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 171-177.

Խմբագրական, (1883) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 261-263.

Խմբագրական, (1875) Կտակագիր Հռիփսիմէ արքայադստեր յանուն Նախավկայի վանուց Մաղարդայ. Արարատ, Ը (Է). pp. 260-262.

Խմբագրական, (1883) Դերձեալ Երուսաղէմ եւ եգիպտահայոց վիճակ. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 445-448.

Խմբագրական, (1883) Եգիպտոսի ազգային գործերը. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 451-457.

Խմբագրական, (1876) Պորժոմի Եկեղեցին։-Երթեւեկք. Արարատ, Թ (Ժ). p. 398.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 55.

Խմբագրական, (1877) Դիտելու կարօտ ճշմարտութիւն մը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում։-Հայ Օտարադաւան եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 803-835.

Խմբագրական, (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 129-131.

Խմբագրական, (1911) Երուսաղէմ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 45-47.

Խմբագրական, (1877) Բագրեւանդցի Հայք։-Առաջնորդական փոխանորդ։-Պ.Գութուլի. Արարատ, Ժ (Է). pp. 273-275.

Խմբագրական, (1877) Հանդէսք տօնախմբութեան անուան Վեհ.Հայրապետի ազգիս Տ.Տ.Գէորգայ Դ. եւ երրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 345-356.

Խմբագրական, (1884) Հրաւէր հայ ազգին. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 325-330.

Խմբագրական, (1908) Էջմիածին եւ Կոստանդնուպոլիս. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 597-599.

Խմբագրական, (1878) Ի Մատրաս. Արարատ, Ժ (Բ). p. 78.

Խմբագրական, (1876) Ուծացեալ մերազնեայց համար։-Հայք ի Մանչեսթեր. Արարատ, Ը (Բ). pp. 76-80.

Խմբագրական, (1878) Պատմութիւն վարուց Ներսիսի եպիսկոպոսին եգոցս սաղմոսիս քննաւղի. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 89-100.

Խմբագրական, (1878) Մի խաչ. Արարատ, Ժ (Դ). p. 159.

Խմբագրական, (1877) Ի Բթաւիոյ Հնդկաստանի. Արարատ, Թ (Բ). pp. 74-75.

Խմբագրական, (1890) Մի քանի խօսք ս. Աթոռոյս վիճակի մասին. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 27-33.

Խմբագրական, (1884) Ամփոփումն գրագրութեանց վասն կաթուղիկոսական ընտրութեան. Արարատ, ԺԷ (Գ). Ա-Դ.

Խմբագրական, (1884) Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 217-234.

Խմբագրական, (1886) Կիլիկիոյ ս. Կաթուղիկոսի նուիրական առիթով. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 236-237.

Խմբագրական, (1908) Դպրեվանք. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 429-432.

Խմբագրական, (1908) Թուրքիայի Սահմանադրութիւնը եւ Օրմանեան Ս.Պատրիարքի հրաժարականը. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 720-732.

Խմբագրական, (1908) Կ. Պօլսի նախկին պատրիարք Սրբ. Մաղաքիա արք. Օրմանեանի երկու նամակները պատրիարքական Տեղապահին. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 950-952.

Խմբագրական, (1892) Հեռագիրներ։- Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 355-380.

Խմբագրական, (1888) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 569-576.

Խմբագրական, (1888) Չորրորդ տարեդարձ Վեհ. Հայրապետի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 732-737.

Խմբագրական, (1889) Ընդհանրական եկեղեցու կազմակերպութիւն, որ տուել են նրան տիեզերական ժողովներն և նորա խանգարումն պապականութեան մէջ. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 483-490.

Խմբագրական, (1893) Ազգային։-Քննութիւն սրբազան Սիւնհոդոսիս բան (Ա). Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 184-196.

Խմբագրական, (1895) Ս. Էջմիածնի հիմնարկութեան հազար վեցհարիւրամեակը. Արարատ, ԻԸ (Զ). p. 215.

Խմբագրական, (1907) Մ. Աթոռի լուրեր. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 898-901.

Խմբագրական, (1903) Հանգիստ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 108-109.

Խմբագրական, (1903) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 332-339.

Խմբագրական, (1910) Կարեւոր լուրեր. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 193-194.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի շնորհապարգեւ այցելութիւն իւր հօտին. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 87-92.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին անցեալ տարուան ընթացքում. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 37-40.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսաստանի թեմեր։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 40-46.

Խմբագրական, (1902) Պատմութիւն յաղագս գիւտի նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Հայոց Մեծաց Լուսաւորչի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1178-1183.

Խմբագրական, (1896) Այս թուղթ Յոհաննու Երուսաղեմի եպիսկոպոսի է առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 252-256.

Խմբագրական, (1901) Պատմութիւն ինչ գլխաւոր բանից հարկավորաց ի ժամանակս Տեառն Ղուկասու Սրբազան Կաթուղիկոսին եղելոց (Մայր Աթոռի դիւանից). Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 183-190.

Խմբագրական, (1901) Պատմութիւն ինչ գլխաւոր բանից հարկավորաց ի ժամանակս Տեառն Ղուկասու Սրբազան Կաթուղիկոսին եղելոց. Յաղագս անցից ոմանց որ զկնի օծման մեծի Հայրապետիս եղեւ (Մայր Աթոռի դիւանից). Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 326-330.

Խմբագրական, (1896) Ներսես Ե-ի թուղթը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 555-556.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռի դիւանից։ Եփրեմ Կաթուղիկոսի Կոնդակը։- Սկզբնաւորութիւն Բալկանեան ազգերի ապստամբական շարժման. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 617-621.

Խմբագրական, (1899) Հակակրոնական եւ ղաւանափոխական շարժումը մեր մեջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 186-190.

Խմբագրական, (1898) Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ Ուղղափառս. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 383-386.

Խմբագրական, (1898) Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ ուղղափառս. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1900) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԳ (Դ). p. 225.

Խմբագրական, (1906) Մայիսի 11-ը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 402-406.

Խմբագրական, (1892) Ներսես Ե կաթուղիկոսի նամակը գրված 1818 թուին Թիֆլիզից՝ Խաչատուր բէկ Շահնազարեանցին։-Եփրեմ կաթուղիկոսի կոնդակը՝ գրված 1825 թուին Դաւիթ խան Մելիք Շահնազարեան Շափուրեանցին. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 974-989.

Խմբագրական, (1897) 1896 թ-ը Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ համար. Արարատ, Լ (Բ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1902) Հայոց Կոնսիստօրիայի 400,000 րուբլու պահանջը ժողովրդական լուսաւորութեան մինիստրութիւնից (Կառավարչական Սենատի քաղաքացիական վճռաբեկ Դեպարտամենտի նիստը 1902 թուի մարտի 20 -ին). Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 249-252.

Խմբագրական, (1896) Die armenischen Handschriften des klosters von Argni (Arghana). Dr. Fr. Müller.- Wien 1896 = (Արղնի վանքի հայերեն ձեռագիրները. Դր. Ֆր. Միլլէր. Վիեննա, 1896)։ ։- Armenien, Beitrag sur Kenutnis der Geschichte, der Kirchlichen und äusseren Verhältnissen des Landes. Spanuth Pöhlde- Stuttgart, 1896 (Հայաստան. Այդ երկրի պատմութեան, եկեղեցական և արտաքին հանգամանքներին ծանօթանալու նպաստ, Շպ. Պէօլդե, Շտուտգարտ, 1896. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 458-459.

Խոջայեանց, Վասիլ (1876) Ի Տփխիսայ. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 437-440.

Խոստիկեան, Միսակ (1907) Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den Syrischen Kirchen. Dr. E. Ter-Minassiantz. Leipzig, 1904. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1094-1099.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։- Գլուխ Ա. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 430-446.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։- Գլուխ Բ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 607-623.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ Գլուխ Գ. ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 771-785.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ Գլուխ Դ. Եղիազար և Նահապետ կաթուղիկոսները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1006-1023.

Խօջայեանց, Վասիլ (1876) Ի Տփխիսայ. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 464-466.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 411-414.

Կարապետեան, Յակովբ Գ. (1871) Դպրեվանք Երնջակու Ս. Կարապետի Վանուց. Արարատ, Դ (Ե). pp. 291-293.

Կարապետեան, Յակովբ Գ. (1871) Դպրէվանք Երնջակու Ս. Կարապետի Վանուց. Արարատ, Դ (Զ). pp. 358-361.

Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. (1871) Քարոզ ի Շամահմուտ գիւղ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 55-57.

Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. (1871) Քարոզ ի Շամահմուտ գիւղ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 121-123.

Կարենեանց, Յակովբ (1870) Դաշանց թուղթ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 146-148.

Կարենեանց, Յակովբ (1870) Դաշանց թուղթ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 179-183.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 148-155.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 273-277.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 727-729.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ։ Վկայութիւն Յօհաննէս կաթուղիկոսի ծառայութեանց իմոց. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 63-67.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 592-598.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1915) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 741-774.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1915) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 866-901.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1885-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 390-393.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 96-104.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 507-516.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1917) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 750-764.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց. Արարատ, Դ (Բ). pp. 81-90.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Գ). pp. 144-154.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Դ). pp. 211-216.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Ե). pp. 261-263.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց. Արարատ, Դ (Ա). pp. 10-17.

Կոպճակճեանց, Օգ. քահ. (1883) Սիմֆերօպօլից. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 549-552.

Կոստանեանց, Կարապետ (1895) Կենդանութեան սիւնը. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 177-182.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ս. Լուսաւորչի աջը. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 215-222.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ս. Լուսաւորչի աջը. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 265-272.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Կանոն Թադէոսի Առաքելոյն. Արարատ, Լ (Ա). pp. 6-8.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Տէր-Պետրոս Ա. Գետադարձ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 12-27.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, Լ (Է). pp. 289-296.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 339-343.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հայի համբերատար ոգին. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 435-438.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Մեր կեանքի ուղեցոյցը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 325-328.

Հ

Հախումեան, Աշոտ (1915) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 640-644.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ։ Խճուղի. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 278-282.

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Ղ

Ղ.Ս., (1896) Նիւթեր Հայոց եկեղեցական պատմութեան համար։ Սիմէօն կաթուղիկոսի կենսագրութիւնը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 495-500.

Ղլտճեան , Արսէն (1905) Կանոնք Ներսիսի կաթուղիկոսի և Ներշապհոյ Մամիկոնէից եպիսկոպոսի. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 943-968.

Ղլտճէան, Արսեն (1905) Կանոն Սիովնի Հայոց կաթուղիկոսի. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1-23.

Ղօլանճեանց, Ն. Զօրաբաբէլ քահանայ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). p. 241.

Ճ

Ճանապարհորդ Երիտասարդ , (1871) Հոգեւոր դպրոց Շխմահմուտ գիւղի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 123-125.

Մ

Մակար կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց, (1889) Թուղթ ընդհանրական Տ. Տ. Մակարայ սրբազնագոյն կաթուղիկոսի ամենայն հայոց առ համօրէն դասս եկեղեցականաց եւ ժողովրդականաց հայոց. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 65-85.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) Александръ Анинскiй. Исторiя армянской церкви (до XIX вђка). Кишиневъ, 1900. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 335-342.

Մանդինեանց, Ստեփաննոս (1870) Աստուածընտիր մեծ քահանայապետ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 61-62.

Մանդինեանց, Ստեփանոս Ա.Ք. (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Դ (Զ). p. 348.

Մանդինեանց, Ստեփանոս աւագ քահանայ (1871) Դիտողութիւն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 425-436.

Մանդինեանց, Ստեփանոս աւագ քահանայ (1871) Դիտողութիւն Յովսէփ աւագ քահանայ Օրբելւոյ աշխատասիրած «Եկեղեցական» պատմութեան վերայ։ Տպած Թիֆլիզում 1871 ամի. Արարատ, Դ (Է). pp. 366-375.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Անցեալ ժամանակ եւ հայոց եկեղեցւոյ մէջ. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 5-9.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Պապական հայք եւ հոգւոյ փրկութիւն. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 201-206.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ազատութիւնը. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 361-363.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Ս.Էջմիածին կամ հայրապետական աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Թ (Ը). pp. 281-301.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Գ). pp. 77-80.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ը). pp. 277-280.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Թ). pp. 317-321.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ժ). pp. 357-361.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 438-441.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ա). pp. 3-5.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Բ). pp. 41-44.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Գ). pp. 81-83.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ե). pp. 169-173.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Զ). pp. 203-206.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Է). pp. 241-245.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 171-173.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 210-212.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Թ). pp. 331-333.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Միութիւն. Արարատ, Ը (Է). pp. 241-246.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Հայոց եկեղեցւոյ ի գաղթականութենէ տեսած արդիւնքը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 280-286.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Պետրոս Ա կաթուղիկոս եւ Գետարգել սուրբ նշան. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 442-446.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Բ). pp. 47-49.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 17-32.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 49-64.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 97-112.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 113-128.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 1-16.

Մառ , Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 33-48.

Մառ , Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 81-96.

Մարգարեանց, Կիրակոս վարդապետ (1904) ճշմարտութիւնը. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 508-526.

Մարկոսեան, Մամբրէ վարդապետ (1883) Խմբագիր Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 448-451.

Մարտիրոսեան, Նազարէթ (1915) Էջ մը Հայաստանի հնութիւններէն. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 569-572.

Մելիք-Թանգեան, Նիկողայոս Սարկաւագ (1900) Հոգեւոր ազգակցութեան մասին մի քանի խօսք. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 465-472.

Մելիք-Շահնազարեանց, Յակովբ and Աղամալեանց , Զաքարիա and Ղուլիեանց, Գրիգոր and Հասան Ջալալեանց, Ս. (1871) Բողոք ի Շուշւոյ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 125-127.

Մելիքսէթ - Բէկով, Լ. (1915) Էրզրումի վիլայէթի Իշխան աւանը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 358-360.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ (1878) Խեւթուբան գիւղ եւ Թումանեան-Մամիկոնեանց հայ իշխանազունք։-Եփրեմ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց եւ Ծայրագոյն Պատրիարգ Արարատյան Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 352-356.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ (1878) Հետեւանք Նախանձու. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 358-359.

Մեսրոպ աբեղայ, (1903) Ախալքալաք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 434-440.

Մեսրոպ եպիսկոպոս, (1918) Արձանագրութիւններ Տաթեւ վանքի եւ շրջակայքի. Արարատ, ԾԱ (Դ-ԺԲ). pp. 204-225.

Միաբան, (1888) Ներսիսեան ծածակագիր. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 35-49.

Միաբան, (1892) Անանիա Նարեկացի։-Երանելոյ հաւր Անանիացի գիր խոստովանութեան յաղագս սուտ կարծեացն որ վասն նորա. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 1-18.

Միաբան , (1892) Նոր ծածկագիր նամակներ. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 191-199.

Միաբան , (1888) Նկատողութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 228-236.

Միաբան , (1888) Երեք ծածկագրեալ նոր նամակ. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 313-318.

Միրզաբեկեանց, Յովհաննես (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 283.

Մխիթար Գոշ, (1900) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 497-504.

Մխիթար Գոշ, (1900) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 562-568.

Մխիթար Գոշ , (1901) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 55-61.

Մխիթար Գոշ , (1901) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 121-127.

Մխիթարեան, Խորէն վարդապետ (1875) Տեղեկութիւնք Բէթլէհէմի ազգայնոց վերայ. Արարատ, Ը (Է). p. 280.

Մխիթարեան, Ստեփաննոս վարդապետ (1875) Ս.Գրիգոր Տաթեւացւոյ գերեզման. Արարատ, Է (Բ). pp. 71-75.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Կենսագրութիւն Զաքարիա պատմագրի Սարկաւագի Յովհաննավանաց. Արարատ, Գ (Ե). pp. 151-155.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Ստորագրութիւն Եկեղեցեաց Ինչ Յոտն Արագածու. Արարատ, Գ (Դ). pp. 121-124.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 220-222.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1873) Ժամանակագրութիւնք. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 364-367.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1873) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 401-409.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1873) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 442-452.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Ա). pp. 1-13.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Բ). pp. 37-47.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Դ). pp. 117-124.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Ե). pp. 156-169.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Զ). pp. 197-203.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Է). pp. 237-241.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Ժ). pp. 361-365.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 441-445.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Գ). pp. 91-93.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Դ). pp. 121-126.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Գ). pp. 80-91.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 410-419.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 5-10.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Բ). pp. 44-48.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Բ). pp. 54-60.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Ա). pp. 15-19.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Գ). pp. 83-87.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ե). pp. 165-171.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Զ). pp. 206-210.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Է). pp. 247-254.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ը). pp. 287-294.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Թ). pp. 323-331.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչազ,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելուց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 363-370.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 404-408.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ա). pp. 6-12.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արժանայիշատակ Ղուկաս Կաթուղիկոս. Արարատ, Ը (Ա). pp. 12-16.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Բ). pp. 43-46.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 244-248.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 269-272.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 297-302.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ. Արարատ, Գ (Ա). pp. 9-13.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 45-47.

Մխլայիմեան, Գէորգ վարդապետ (1871) Մեկնութիւն միութեան կաթող.եկեղեցւոյ արարեալ ի Գէորգ վարդապետէ Մխլայիմեան. Արարատ, Դ (Գ). pp. 129-144.

Մխլայիմեան, Գէորգ վարդապետ (1871) Մեկնութիւն միութեան Կաթող.եկեղեցւոյ արարեալ ի Գէորգ վարդապետէ Մխլայիմեան. Արարատ, Դ (Դ). pp. 193-211.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 41-52.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 85-94.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 132-142.

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 161-169.

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 60-68.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 244-250.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 435-449.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 606-628.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1015-1025.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1098-1109.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Անցեալ դարերի յիշատակ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 49-53.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Վաղարշապատի Առապարի կամ Զուարթնոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 876-888.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Վաղարշապատի Առապարի կամ Զուարթնոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1025-1061.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Ս. Էջմիածնի արխիւ. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). pp. 477-497.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Երուսաղեմ եւ եգիպտահայոց վիճակ. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 312-318.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Ս. Էջմիածնի արխիւ. Արարատ, ԺԶ (Ը). pp. 340-351.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Ս. Էջմիածնի արխիւ. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 389-408.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Պատասխան. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 528-533.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 146-162.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Ս. Ատոմեանց, Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց տօները. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 67-75.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Ս. Լուսաւորչի Վիրապ մտնելու տօնը. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 106-111.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 197-212.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 333-349.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Եկեղեցական պատմութիւն հայոց. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 285-300.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 357-365.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 381-399.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 407-412.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 433-444.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 452-459.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 482-491.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 541-549.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 4-16.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 59-69.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 98-113.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 243-255.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Է). pp. 281-302.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 344-354.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 389-404.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 10-25.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 57-77.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 106-129.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 154-178.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 252-279.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 201-221.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1900) Երեք ձեոագիր մատեաններ եւ հայ կաթոլիկների միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 209-223.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1900) Երեք ձեռագիր մատեաններ եւ հայ կաթոլիկների միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 432-440.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 177-185.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1902) Համառօտ ակնարկ Ատրպատականի թեմի կացութեան եւ կարիքների վերայ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1132-1139.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) Բաղձալի արշալոյս. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 380-382.

Մուրատ, Ֆրեդերիք Յ. (1914) Դիտողութիւնք ինչ ի խնդիր րնտրութեան պատրիարքին Առաքելական Աթոռոյ Ս. Յակովբեանց յԵրուսաղէմ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 719-733.

Մսերեանց, Զարմայր (1874) Ի Մոսկվայէ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Է (Է). pp. 269-271.

Մօրիկեանց, Գէորգ Տ.Յարութիւնեան (1871) Օշական. Արարատ, Դ (Ա). p. 59.

Յ

Յակոբեանց, Դանիէլ վարդապետ (1901) Սեպուհ լերան սրբաւայրերը. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 362-365.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Երէկ եւ այսօր. Արարատ, Խ (Զ). pp. 518-525.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 61-69.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Յակոբ Դ. Ջուղայեցի կաթուղիկոսը և տաճկահայ նուիրակութեան խնդիրը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 195-205.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Յակոբ Զուղայեցու մի գրութիւնը ռուս արքունիքին. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 775-781.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Նիւթեր հայ մելիքութեան մասին. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 788-792.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Լուսաւորչի կոչը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 269-270.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Աղքատների խնամատարութիւնը քրիստոնէութեան յաղթութիւնից յետոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 296-303.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1910) Ս. Հայրապետի անդրանիկ կոնդակի զարդանկարչութիւնը. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 158-162.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Հայոց Հայրապետական աթոռը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 27-35.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Ս. Էջմիածնի միաբանութիւնը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 139-149.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի) Է. դարու մատենագիր. Արարատ, Խ (Ա). pp. 81-93.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի) Է. դարու մատենագիր. Արարատ, Խ (Գ). pp. 274-289.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Մեր հոգևոր հայրենիքը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 768-775.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր արձանագրութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 441-442.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մխիթար Սասնեցի 1260?-1337 (Կերմանեցի). Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 158-167.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Հայոց եկեղեցին 1906 թուին. Արարատ, Խ (Ա). pp. 33-43.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Երուանդ վարդապետ Տէր Մինասեանց.-Ընդհանուր եկեղեցական պատմութիւն. Հին եկեղեցին. Ս.Էջմիածին, 1908. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 709-711.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 211-216.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 260-264.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 315-320.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 408-413.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 469-480.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Յաւելուած. Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Յուսիկ վարդապետ, (1884) Պաշտօնէութիւն Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ. Արարատ, ԺԷ (Ա). 37- 46.

Ն

Նաւասարդեան, Բ. բժշկապետ (1903) Զուարթնոց կամ հանգած եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 269-270.

Շ

Շահվերտեանց, Դաւիթ Աւագ քահանայ (1871) Ս. Փրկչավանք ի Խրիմ. Արարատ, Գ (Ժ). p. 342.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1882) Դատաքննութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 439-455.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1875) Երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ. Արարատ, Է (Բ). pp. 60-63.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1875) Երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ. Արարատ, Է (Գ). pp. 93-96.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 174-185.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 331-336.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Պատասխան «Մի քանի նկատմունք» յօդուածին. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 68-78.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 17-27.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Բ). pp. 57-67.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Գ). pp. 92-102.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 134-148.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 208-221.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Է). pp. 254-262.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 293-308.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 370-383.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 405-419.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 447-460.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 17-24.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 46-53.

Պ

Պ. Ս., (1898) Յաճախապատումի ԻԳ-րդ ճառը. «Խրատք ճգնաւորաց եւ ցոյցք հանդիսից, որ յառաքինութիւն յորդորեն». Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 244-249.

Պալեան, Մ. (1875) Ս. Հռիփսիմէ. Արարատ, Ը (Է). pp. 254-259.

Պալեան, Մ. (1875) Ս. Հռիփսիմէ. Արարատ, Ը (Ը). pp. 294-297.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 12-17.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Բ). pp. 51-56.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Գ). pp. 88-92.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1875) Դարձեալ երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 173-175.

Ռ

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. (1918) Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 49-63.

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. (1917) Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 806-812.

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. (1917) Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 355-360.

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. (1917) Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 499-506.

Ս

Սաղաթելեան, Յ. (1892) Հայերի եւ պարսիկներ մէջ կրօնական ընդհարման պատճառները նոցա կրօնական խտրութեան հետեւանքը երկու ազգերի ապագայի վերաբերմամբ. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 170-177.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 15-19.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Բ). pp. 49-51.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Դ). pp. 128-131.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Գ). pp. 91-96.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Զ). pp. 206-209.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Ե). pp. 173-178.

Սմբատեան, Մեսրոպ արքեպիսկոպոս (1894) Հայկական հնութիւններ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 373-375.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1881) Գիտելիք վասն աստիճանաց մասնաւոր եւ ծայրագոյն վարդապետութեան. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 640-646.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Սուրբ Յակոբայ ջուր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 189-195.

Սմբատեանց , Մեսրովբ վարդապետ (1870) Սուրբ Յակոբայ ջուր. Արարատ, Գ (Ե). pp. 155-158.

Սրուանձտեանց, Գարեգին եպիսկոպոս (1905) Պատմութիւն Աաստուածընկալ ս.Նշանին ս.Աղբերկու. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 551-559.

Սրուանձտեանց, Գարեգին եպիսկոպոս (1905) Տեղագրութիւն Ս. Կարապետի վանուց ի Մուշ. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 711-737.

Վ

Վարդան վարդապետ , (1888) Ճառ Վարդան վարդապետի ի վերայ Յոհան Օծնեցւոյ ըստ խնդրոյ Համազասպ եպիսկոպոսի Հաղբատայ. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 591-604.

Վարդանեան, Առաքել (1884) Հրաժեշտ շիրմին Գէորգայ Դ-ի Վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 273-275.

Վերմիշեան, Աղէքսանդր (1905) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի միջնորդութեան առթիվ (Պատմական հաւաստիք). Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 909-916.

Տ

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 944-973.

Տէր Մկրտչեան, Գալուստ (1900) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 254-263.

Տէր Յովհաննիսեանց, Սահակ քահանայ (1910) Ներսէս Ե. կաթուղիկոսը Ստաւրօպօլում. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 169-172.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Հաղբատ եւՍանահին վանքերը (967-1300). Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 271-277.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Հաղբատ եւՍանահին վանքերը (967-1300). Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 338-344.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Յուսիկ եպիսկոպոս. «Անապատականներ եւ վանականութիւն». Արարատ, Խ (Ա). pp. 70-74.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1908) Բաբգէն կաթուղիկոսի ժողովի թուականը և տեղը. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 691-707.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մեր վերջին խօսքը. Արարատ, Խ (Բ). pp. 154-157.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Այսպէս կոչուած պարսից ժողովը. Արարատ, Խ (Բ). pp. 179-195.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1903) Կաթոլիկ եկեղեցին Հայաստանում. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 535-545.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մխիթար վարդապետ. Հայերը Ռուսաստանում. Վաղարշապատ 1906. 136 էջ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 66-69.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1908) Կարապետ ծ. վարդապետի Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւն. Մասն Ա. Ս.Էջմիածին 1908. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 825-832.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մանազկերտի 726-ի ժողովի ասորի եպիսկոպոսները եւ Խոսրովիկ թարգմանչի յիշած երկու Ասորական վանքերը. Արարատ, Խ (Ա). pp. 75-80.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 25-48.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 129-145.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 236-253.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 319-350.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 404-411.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Եկեղեցական աղմուկները ԺԴ դարի սկզբում. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 412-418.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Եկեղեցական աղմուկները ԺԴ դարի սկզբում. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 507-523.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 80-87.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Երանելւոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Յաղագս Հաւատոյ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 200-203.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Ատոմեանք. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 106-108.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս։- Հարցմունք յաղագս մարմնաւորութեանն Տեառն զանազանք՝ Վաչագանի Աղուանից իշխանի ընդ Պետրոսի Սիւնեաց Եպիսկոպոսի եւ Իմաստասիրի. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 183-200.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Երանելոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի գովեստ ի սուրբ Աստուածածինն եւ ի միշտ կոյսն Մարիամ ըստ յորջորջման նորին։ Եւ ի սուրբ գրոց լուծմունք նոցին, հոգեւոր իմաստիւք. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 88-98.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1901) Գրիգոր- Մանաճիհր Ռաժիկ, Միհրան տոհմից. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 468-474.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Մխիթարայ վարդապետի մականուն կոչեցեալ Գոշ ներբողեան ասացեալ ի նոր վկայն կոչեցեալն Խոսրով. Արարատ, Լ (Ա). pp. 37-41.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Յովսէփ Նորաշէնցի. Արարատ, Լ (Ա). pp. 41-48.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 91-96.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Գ). pp. 129-144.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 275-288.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Խոսրով Գանձակեցի. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 590-594.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 354-357.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 451-453.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1913) Մահմեդական լուծը եւ նրա բռնութեան ներքոյ ծաղկող հայ վարդապետարանները. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 586-604.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Դարձեալ Զուարթնոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 38-57.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Դարձեալ Զուարթնոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 140-150.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ռուսաց եկեղեցական մամուլի ցանկութիւնները մեր եկեղեցու նկատմամբ. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 4-9.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Թիւրիմացութիւններ հայոց եկեղեցիոյ պատմական անցեալի նկատմամբ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 807-834.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Բնութեան խնդրի նկատմամբ մեր եւ Մխիթերեան հայրերի ունեցած հայեացքը. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 155-164.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Երուսաղէմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 214-215.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հայոց եկեղեցւոյ յարաբերութիւնը Աղուանից հետ ըստ Վրթանես Քերթողի գրութեան. Արարատ, Լ (Թ). pp. 443-447.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Մի հարևանցի նկատողութիւն. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 513-515.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Պատասխանի ի Հայոց թղթոյն Աղուանից Վրթանիսի Քերթողի. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 477-488.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 531-536.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 494-495.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Պաւղիկեանց եի Թոնդրակեցւոց աղանդները արդի քննադատութեամբ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 328-334.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Հայոց եկեղեցւոյ առաջին մասնակցութիւնը դաւանական վէճերի մէջ եւ Բաբգէն կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 431-436.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Մի անուշադիր մնացած հայրապետ ս. Գրիգոր Լուսաւորչի տնից. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 482-485.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus, nach ihren quellen geprüft und dargestellt.- G. Owsephian. Leipzig, 1897։ (Միակամութեան ծագման պատմութիւնը, իւր աղբիւրներով քննած և ներկայացրած. Գ. սարկ. Յովսէփեան. Լայպցիգ, 1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). p. 15.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Մծղնէից աղանդը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 3-8.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Ներսէս Հինգերորդ կաթուղիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 310-326.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Ներսէս Հինգերորդ կաթուղիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 404-411.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 478-488.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 539-556.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Ս. Էջմիածնի Տաճարը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 407-416.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1901) Տեղեկագիր վանքապատկան Մարցայ կալուածքի. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 356-361.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1901) Կոնդակ Յովհաննէս կաթուղիկոսի ուղղած Դորպատի Գլոսիոս պրոֆեսորին. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 392-394.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Հարաւային Ռուսաստանի հայերի գաղթականութեան պատմութեան համար նիւթերից. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 63-75.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1907) Պատասխան. Արարատ, Խ (Բ). pp. 150-154.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը. Ալէքսանդրապօլ 1910։- Վառվարա Կուսի վկայաբանութիւն. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 186-189.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Հայրապետական Աթոռի մասին համառօտ տեսութիւն. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 13-37.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Հայրապետական Աթոռի մասին համառօտ տեսութիւն. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 109-125.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 285-288.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Անցեալ դարերի յիշատակ. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 988-991.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 377-384.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 713-729.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1901) Յովհաննէս Ը. Կարբեցի կաթուղիկոսի ազգաբանութիւն. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 47-55.

Տէր-Յակոբեան, Ս. (1903) Վարդանայ վարդապետի Բաղիշեցիոյ։- Ցուցակ գրոց Ամրդօլու վանուց. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 176-189.

Տէր-Յովհանիսեանց, Եր. (1902) Ս. Եղիայի վանքը Բուզովնում. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 481-487.

Տը Քասթոն, Ալֆրէտ (1875) Հայոց ազգն եւ եկեղեցին. Արարատ, Ը (Ե). pp. 195-197.

Տը Քասթոն , Ալֆրէտ (1875) Հայոց ազգն եւ եկեղեցին. Արարատ, Է (Դ). pp. 158-159.

Տիգրանեան , Սիրական (1902) Կանոնագիրքը եւ մեր կանոնական իրաւունքը. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 120-130.

Տիգրանեան , Սիրական (1905) Կանոնք Դունայ սուրբ ժողովոյն. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 177-202.

Ք

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 161-175.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 295-313.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 434-448.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 784-805.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 41-59.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 93-108.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 165-183.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 227-233.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 279-287.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 321-335.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 445-466.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 521-526.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 621-633.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 684-690.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Ս. Էջմիածինն ու իւր հօտը։ (Մի երես նուիրակութեան պատմութիւնից). Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 228-233.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Թոնդրակեցիք մեր օրերում, աստուածաբանութեան և փիլ. պսակաւորի Էջմիածնի սարկաւագ Կարապետ Տէր-Մկրտչեանի։ Die Thondrakier in unsern Tagen, von Lic. Dr. Karapet Ter-Mkrttschian, Archidiakonus in Edschmiatzin. Zeitschr. f. K.G. XVI, 2. եր. 253-27. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 32-33.

Քէչեան, Բիւզանդ (1906) Մեր վերջին խօսքը։-Մեր ծրագիրը. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 831-838.

Օ

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 568-579.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1886) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 435-444.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1886) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 482-492.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1886) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 519-525.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1887) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Ի (Ա). pp. 13-27.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1887) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Ի (Բ). pp. 59-67.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1887) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Ի (Գ). pp. 104-123.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1887) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Ի (Դ). pp. 159-167.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1887) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Ի (Ե). pp. 205-212.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 65-71.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 133-140.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 5-13.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 197-205.

This list was generated on Sat Mar 6 18:45:37 2021 AMT.