Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BS The Bible"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | Ա | Գ | Խ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ս | Տ | Ֆ
Number of items at this level: 59.

Խմբագրական , (1894) Տեսութիւն Ս. Աւետարանի վրայ. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 137-141.

Ա

Աբեղեան, Արտաշէս (1902) Հին կտակարանի ազդեցութիւնը համաշխարհային պատմութեան զարգացման եւ կերպաւորութեան վրայ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 623-627.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ե). p. 401.

Աշոտ վարդապետ, (1900) Աստուածաշունչ Ս. Գրքի տպագրութեան առթիւ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 10-12.

Արտակ վարդապետ, (1910) Համբարձման պատմութիւնը. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 396-398.

Գ

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէաների պանդխտութիւնն արեւմտքում. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 339-347.

Խ

Խալաթեանց, Գր. (1896) Մի կարեւոր գիւտ ս. Էջմիածնի մատենադարանում։ Ա եւ Բ մնացորդաց գրքերի ասորերէնից հայ թարգմանութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 311-317.

Խմբագրական, (1869) Յաղագս ճշմարիտ ազատութեան. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 181-182.

Խմբագրական, (1876) Մշակ եւ Ս.գրոց հայերէն թարգմանութիւնը. Արարատ, Թ (Է). pp. 241-245.

Խմբագրական, (1912) Հիլլէլ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 588-594.

Խմբագրական, (1876) Յիշատակարան. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 410-416.

Խմբագրական, (1891) Աւետարանի դուռն անձուկ է. Արարատ, ԻԴ (Զ). pp. 285-305.

Խմբագրական, (1906) Բարութեան աճումը։-Աւետարանը պատմութեան մէջ։-Բարեկենդան։-Ապաշխարութեան քարոզիչը. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 655-676.

Խմբագրական, (1908) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 603-605.

Խմբագրական, (1894) Տեսիլ Ենովքայ արդարոյն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 369-373.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1905) Ամենամեծ տնտեսութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 113-125.

Խմբագրական, (1896) Ս. Գրքի համաբարբառը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1901) Հին կտակարանի մնայուն նշանակութիւնը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 485-491.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 401-405.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 282-283.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 481-489.

Խմբագրական, (1899) Աստուածաշունչ ս. Գիրքը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 55-60.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 269-271.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 327-329.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 373-376.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 424-426.

Մ

Մանդինեան, Սեդրակ (1902) Ս. Գրոց տպագրութեան առթիւ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1139-1145.

Մարգարեանց, Կարապետ Տէր-Սարգսեան (1874) Աւետարան եւ յիշատակարան մի. Արարատ, Է (Զ). p. 226.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Ժամանակագրութիւն թագաւորաց Իսրայէլի եւ տանն Յուդայ. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 376-382.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Մագաղաթեայ երկաթագիր փղոսկրեայ կազմով աւետարանը. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 537-541.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Յիսուսի ծնունդը, նոր կտակարան եւ քրիստոնէութեան սկզբնաւորութիւնը. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 421-428.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Բրիտանական Աստուածաշնչի ընկերութեան սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութիւնները. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 435-439.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1904) Աւետարանը եւ մեր քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 751-757.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) Աւետարանը արդարադատութեան մասին. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 205-211.

Յ

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Ծրղութի հին Աւետարանը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-520.

Ն

Նեպլիւև, Ն. (1903) Աստուածաշունչ Սուրբ Գիրքը. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 124-132.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Ի՞նչ գիտենք մենք Ս. Գրքից. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 310-315.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Ի՞նչպէս պետք է կարդալ Ս. Գիրքը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 401-406.

Շ

Շահնազարեանց, Դանիէլ աբեղա (1876) Յիշատակարան։ Ստորագրութիւն հանդիսի թաղման – հանգուցեալ ի Տէր Վեհափառ Հայրապետին մերոյ ծայրագոյն պատրիարգ – Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց- Տեառն Ներսիսի Հինգերորդի Աշտարակեցւոյ, յ5 Մարտի 1857 ամի ի Սուրբ Էջմիածին ի Դանիէլ աբեղայէ Շահնազարեանց. Արարատ, Թ (Զ). pp. 206-211.

Շահունեանց, Վահան (1876) Ի Բագուայ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 231-234.

Ս

Ս. Կ., (1879) Յիսուս Նազովրեցին անցնում է. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 475-478.

Ս. Յ., (1897) Մարգարէից գրքերի հետքերը Եղիշէի պատմութեան մէջ. Արարատ, Լ (Ե). pp. 211-212.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Գլ.Թ.1-27). Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1029-1043.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Ը.26-57). Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 929-943.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Է.36-Ը.25). Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 857-874.

Տ

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Տեսութիւն ի վերայ Համաբարբառի ս. Գրոց. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 115-120.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1908) Բաբելոն և Ս. Գիրք. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 304-327.

Տէր-Միքելեան , Ա. (1894) Աւետարանի ձայնը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 309-312.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Աստուածաշունչի նոր հրատարակութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 474-477.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Աստուածաշունչի նոր հրատարակութիւնը հայերէն. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1069-1088.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր կեանքը եւ վարդապետութիւնը, Հիւսուած չորս աւետարաններից ժամանակագրական կարգով.- Աշխատ. Տաճատ քահ. Մարաղեան. Բագու, 1898. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 469-470.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Նիւթեր Ս.Գրքի ուսումնասիրութեան. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 125-137.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Նիւթեր Ս.Գրքի ուսումնասիրութեան. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 206-219.

Տէրոյենց, Յ. Տ. Կ. (1875) Աստուածաշունչին երկրորդական գրոց վրայ. Արարատ, Է (Գ). pp. 126-139.

Տէրոյենց, Յ. Տ. Կ. (1875) Աստուածաշունչին երկրորդական գրոց վրայ. Արարատ, Է (Գ). pp. 87-91.

Տէրոյենց, Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան Պրուսացի (1876) Սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութեան յարգը եւրոպացւոյ մէջ. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 404-409.

Տէրոյենց, Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան Պրուսացի (1876) Սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութեան յարգը եւրոպացւոյ մէջ. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 368-376.

Ֆ

Ֆ., (1893) Էջմիածնի աւետարանը. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 168-178.

This list was generated on Wed Mar 3 08:12:20 2021 AMT.