Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BT Doctrinal Theology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Թ | Խ | Կ | Մ | Յ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ֆ
Number of items at this level: 91.

Ա

Աբեղայ, (1895) Ականաւոր մանկավարժներ. Ֆր. Բենեկե. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 243-244.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր). Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 627-636.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 846-857.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 946-957.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1061-1068.

Բ

Բաղդասարեանց, Սահակ վարդապետ (1897) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ (Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ). Արարատ, Լ (Ե). pp. 233-234.

Գ

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Յովհաննու յայտնութեան կանոնական արժէքի եւ եկեղեցական ըմբռնման հարցի առիթով. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 117-132.

Գամոլկո, Ն. Ա. (1913) Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարերի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 317-332.

Ե

Ելեոնսկի, Նիկողայոս քահանայ (1901) Մարդկային կեանքի վախճանական նպատակը. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 139-147.

Ելեոնսկի, Նիկողայոս քահանայ (1901) Մարդկային կեանքի վախճանական նպատակը. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 7-13.

Ելեոնսկի, Նիկողայոս քահանայ (1901) Մարդկային կեանքի վախճանական նպատակը. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 75-82.

Թ

Թոփճեան, Յակոբ (1900) Գուրիայի եւ Շամոնայի վկայաբանութիւնը. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 480-484.

Խ

Խալաթեանց, Գր. (1897) Մովսէս Խորենացի եւ իւր աղբիւրները։ Գրիգոր Աստուածաբան. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 531-539.

Խմբագրական, (1890) Դէօլլինգէր. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 217-218.

Խմբագրական, (1890) Քարոզիչ Բերսիէ. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 218-219.

Խմբագրական, (1905) Կոմմունիզմ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1115-1123.

Խմբագրական, (1903) Քրիստոս եւ մեղաւորները. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 696-703.

Խմբագրական, (1895) Որոգինի ասացեալ ի տեսութիւն Եզեկիէլի մարգարէի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1895) Նորին Գրիգորի Սքանչելագործի ի սուրբ Աստուածածինն եւ միշտ կոյսն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 356-358.

Խմբագրական, (1897) Յիսուսի Քրիստոսի նորագիւտ խօսքերը. Արարատ, Լ (Է). p. 304.

Խմբագրական, (1899) Տէ՛ր իմ եւ աստուած իմ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 173-175.

Խմբագրական, (1899) Կեանքը. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 221-223.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 269-271.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 327-329.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 373-376.

Խմբագրական, (1899) Աստուածային հոգւոյ գործունեութեան նշանները. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 421-424.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 424-426.

Խմբագրական, (1899) Կրկնուած մեղքը. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 324-327.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր). Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 539-548.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 719-726.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1141-1158.

Կ

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Կանոն Թադէոսի Առաքելոյն. Արարատ, Լ (Ա). pp. 6-8.

Մ

Մանտէգացցա, (1913) Աշխատանքն Աստծու օրհնութիւնն է. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 333-336.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան». Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 242-245.

Յ

Յովհան Իմաստասէր, (1896) Յովհաննու Իմաստասիրի, Հայոց կաթուղիկոսի, խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնալոյ Բանին Քրիստոսի, եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս երկուս բնութիւնս. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 192-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Լուսաւորչի կոչը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 269-270.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Աղօթքի սրբարար զօրութիւնը. Արարատ, Խ (Զ). pp. 504-509.

Պ

Պ. Ս., (1898) Յաճախապատումի ԻԳ-րդ ճառը. «Խրատք ճգնաւորաց եւ ցոյցք հանդիսից, որ յառաքինութիւն յորդորեն». Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 244-249.

Ս

Ս. Յ., (1896) Եղիշէի եւ Մակաբայեցւոյ գրքերի յարաբերութեան խնդիրը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 553-555.

Սարաֆեան, Գր. (1914) Պարզ խորհրդածութիւններ Յիսուսի Համբարձման առթիւ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 394-396.

Վ

Վալդէնստրէօմ, (1901) Քրիստոսի մարգարէական պաշտօնը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 526-542.

Տ

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Աստուածաբանութիւն և կրօնների ընդհանուր պատմութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 365-368.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 7-24.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 107-128.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 219-235.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 299-318.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 383-403.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 487-506.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 587-602.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Աստուածաբանական գիտութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 679-703.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1903) Յովհան Մանդակունի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 562-575.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1903) Յովհան Մանդակունի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 662-672.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1903) Խօսք Յովհաննու Մանդակունիոյ. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 774-784.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Երանելոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի գովեստ ի սուրբ Աստուածածինն եւ ի միշտ կոյսն Մարիամ ըստ յորջորջման նորին։ Եւ ի սուրբ գրոց լուծմունք նոցին, հոգեւոր իմաստիւք. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 88-98.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Երանելւոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Յաղագս Հաւատոյ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 200-203.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս։- Հարցմունք յաղագս մարմնաւորութեանն Տեառն զանազանք՝ Վաչագանի Աղուանից իշխանի ընդ Պետրոսի Սիւնեաց Եպիսկոպոսի եւ Իմաստասիրի. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 183-200.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Ստեփանոսի Իմաստասիրի՝ Վասն Անապականութեան Մարմնոյն։ Ութերորդ դարի առաջին կիսի ափթարտոդոկետական վաւերագիր. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 368-400.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Յովսէփ Նորաշէնցի. Արարատ, Լ (Ա). pp. 41-48.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Մխիթարայ վարդապետի մականուն կոչեցեալ Գոշ ներբողեան ասացեալ ի նոր վկայն կոչեցեալն Խոսրով. Արարատ, Լ (Ա). pp. 37-41.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Ը. Աւետարանն ու իշխանութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 118-124.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Ը. Աըետարանն ու աշխարհը կամ քաղաքակրթութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 396-401.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Գրիգոր Սքանչելագործի անուամբ մնացած հատուածներ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 111-113.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մատենախօսական. Ապողոնիոս. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 113-115.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Երանելւոյն Գրիգորի Սքանչելագործի ի յարութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 9-12.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի հատուած Որոգենէսի գրուածներից եւ պատճառ լայն եւ նուրբ գրոց ձեռագիրը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 146-148.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Դ. Աստուած մեր Հայրը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 423-430.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Ե. Լավագոյն արդարութիւնը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 599-603.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Զ. Աւետարանն ու աշխարհը. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 764-771.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Զ. Աւետարանն ու աղքատութիւնը. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 998-1006.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 267-270.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Կրկին բնութեան խնդիրը եւ Մխիթարեան հայրերը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 353-364.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 333-338.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Քրիստոնէութեան իսկությունը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 482-485.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Մի նկատողութիւն. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 459-460.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծոյ կամ Երկնքի Արքայութեան գաղափարը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 491-494.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան». Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 113-120.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Տիմոթէոս Էլուրոսի նորագիւտ երկը եւ նորա մի քանի նոր հատուածները նախնի հայրերից առած. Արարատ, Լ (Զ). pp. 251-257.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Նշխարներ ամենահին եկեղեցական հայրերի գրուածներից. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 58-61.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Կրկին քահանայական հարցը եւ աստուածաբանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 344-349.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Աստուածաբաններ պէ՞տք են. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 199-204.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Գործք Առաքելոց.-Աշխատ. Սահակ քահանայ Սահակեանց. Տփխիս. 1896. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 79-80.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քննական կրօնագիտութիւն, հանդերձ ապացուցութեամբք կրօնից.- Տէր Սահակ քահանայի Տէր Սարգսեան։ Կ. Պոլիս.1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 11-14.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1895) Յիշատակ Երեմիայի մարգարէի ի գրոցն Բարուք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 1-8.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1897) Իրենէոս եւ նշխարներ նորա գրուածներից. Արարատ, Լ (Ե). pp. 199-203.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1898) Կրօնաւորներ պէ՞տք են. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 254-258.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 456-463.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 330-336.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 378-384.

Ր

Րոմանէս, Գ. Ջ. (1901) Լսեցէք, թէ բնագէտն ինչ է ասում. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 403-412.

Ֆ

Ֆարրար, (1900) Մորեխի կերած անցեալը. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 55-60.

Ֆարրար, (1895) Մեծն Աթանաս։ Ծննդից մինչեւ ձեռնադրութիւնը. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 451-454.

This list was generated on Wed Mar 3 08:45:47 2021 AMT.