Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ռ | Ս | Տ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 245.

Ա

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1907) Բաբգէն Վ-ի յայտարարութիւնը ճեմարանի յուզման առթիւ. Արարատ, Խ (Բ). pp. 157-166.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Գէորգեան ճեմարանի 1913—14 թ. շրջանաւարտները, Շամախու թեմի Նոր Առաջնորդը, Տ. Յովհան աբեղայի ձեռնադրութիւնը, ս. Էջմիածնի տօնը, Ղուկասեանների համար հոգեհանգիստ, Թիֆլիսի Գայիանեան և բարձր կուրսերի աշակերտուհիների գալը ս. Էջմիածին, փոփոխութիւն "Արարատ"ի խմբագրական կողմի մեջ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 500-504.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Մայր Աթոռի Գ. Ճեմարանի 1914/1915 ուսումնական տարուայ նախահաշիւը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1101-1103.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 473-480.

Բ

Բագրատ վարդապետ, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 615.

Բաղդասարեանց, Բաղդասար Մանուկեան (1872) Նուէր իմ նորընծայ եղբայրներին. Արարատ, Դ (Ա). pp. 17-18.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Քննութիւն Սղնախի Ս. Սահակեան հոգեւոր ուսումնարանի ներքին եւ արտաքին կառավարութեան. Արարատ, Ե (Բ). pp. 78-80.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Նուէր Եւփիմէ տիկնոջ. Արարատ, Ե (Գ). p. 117.

Բերբերեան, Մինաս (1908) Հաշիւ նուիրաբերութեան. Արարատ, ԽԱ (Թ). p. 844.

Գ

Գ., (1907) Դասատետր կրօնի Ս. ա. ք. Սահակեանցի. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1093-1094.

Դ

Դաւթեան, Սամ. (1894) Ազնիւ գործողին։ (1893 Գ. ճեմարանի տարեդարձին). Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 12.

Ե

Երզնկեան, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 392-403.

Երզնկեան, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 541-547.

Երզնկեանց, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում։ (Երախտագիտական նուէր մեծ Պ. Մկրտիչ Սանասարեանցին). Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 348-358.

Լ

Լիսեցեանց, Ստեփան (1889) Սուրբ հա՛րք եւ պատուելի հանդիսականք։ Ճառ. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 582-585.

Խ

Խ. Վ., (1898) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 34-38.

Խմբագրական, (1870) Պ. Ղևոնդ Ղազարեան. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1870) Գեր. Աբէլ Արքեպիսկոպոս Մխիթարեանց. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1871) Նորակառոյց ճեմարան Մայր Աթոռոյս եւ Մեծ Մահտեսի Եսայի Իզմիրեանց. Արարատ, Դ (Ը). pp. 475-477.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 216-218.

Խմբագրական, (1917) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 103-111.

Խմբագրական, (1873) Համառօտ հաշիւ հոգաբարձութեան ծխ. հոգ. երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1873) Օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոց. Արարատ, Ե (Գ). pp. 117-118.

Խմբագրական, (1873) Ս. Հռիփսիմեան օրիորդական դպրոց Վաղարշապատու. Արարատ, Զ (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1873) Ի Մոզդոկէ. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 465.

Խմբագրական, (1879) Աշխարհս քո հայելին է. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 469-475.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 404-414.

Խմբագրական, (1917) «Արարատ»-ի խմբագրութիւնից. Արարատ, Ծ (Ը). p. 673.

Խմբագրական, (1880) Գ. ճեմարանի ա. եւ բ. դասարաններում աւանդելի առարականների ծրագիրներ. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 113-116.

Խմբագրական, (1880) Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան Ս. Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 116-118.

Խմբագրական, (1880) Հայկական հոգեւոր դպրոցներ. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 170-171.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան աշակերտաց Գ. ճեմարանի. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 450-461.

Խմբագրական, (1880) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ վեցերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 462-466.

Խմբագրական, (1881) Կրօնագիտութեան կարեւորութիւն եւ կրօնուսուցիչք. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 539-543.

Խմբագրական, (1881) Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի Տեսուչ Պ. Արշակ Նահապետեանի Ծանուցումն։- Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի ուսումնական դրութիւնը. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 651-655.

Խմբագրական, (1882) Մանուկների կրօնական կեանքը. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 123-129.

Խմբագրական, (1874) Կոնդակ։-Հիմնական ծրագիր։-Հրահանգ։-Ցուցակ աշակերտաց։-Դարձեալ կոնդակ. Արարատ, Է (Է). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1874) Համառօտ հիմնական ծրագիր ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Է (Է). pp. 263-268.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1875) Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի։-Պ.Մ. Սանասարեանց ի Ս.Խաչ վասն։-Ծանուցում. Արարատ, Ը (Է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1875) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի։-Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի պաշտօնական ծանուցումն։-Դաւադրութիւն։-Ս.Էջմիածնի տպարանական ժողովոյ անդամք։-Ազդ։-Ի Մանչեսթէրէ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 461-467.

Խմբագրական, (1883) Իններորդ տարեդարձ ճեմարանի. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 457-461.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութիւն Տ. Տ. Գէորգ Ե Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութիւնը, Գէորգեան Հ. ճեմարանի տօնը եւ Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 879-891.

Խմբագրական, (1912) Հոգեւոր դպրոցի ռեֆորմի հարցը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1048-1049.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշիւ Աղէքսանդրապօլու Հայոց վիճակային հոգեւոր դպրոցի. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1877) Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան ճեմարանիս. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 194-195.

Խմբագրական, (1884) Ցուցակ հարցաքննութեանց ճեմարանի Մայր Աթոռոյս ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1884) Վաղարշապատի օրիորդական հոգ. ծխական դպրոցի տեղեկագիր. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 269-273.

Խմբագրական, (1882) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ եւ ութերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 403-406.

Խմբագրական, (1883) Ցուցակ նուիրատուաց Քիշնեւի. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). p. 67.

Խմբագրական, (1885) Պատասխան Կովկաս լրագրի յօդուածին Հայոց հոգեւոր ուսումնարանաց վերաբերութեամբ. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 122-135.

Խմբագրական, (1876) Վանահայր Եւփիմէ։-Հարցաքննութիւնք աշակերտաց ճեմարանի. Արարատ, Թ (Զ). pp. 227-228.

Խմբագրական, (1876) Նուէր։-Փորձ հանդէս. Արարատ, Թ (Է). p. 267.

Խմբագրական, (1885) Ճեմարանի Գ լսարանի աւարտողներ. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 264-267.

Խմբագրական, (1885) Տարեկան տեղեկագիր Ճեմարանի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 546-551.

Խմբագրական, (1885) Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 552-553.

Խմբագրական, (1877) Հանդէսք տօնախմբութեան անուան Վեհ.Հայրապետի ազգիս Տ.Տ.Գէորգայ Դ. եւ երրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 345-356.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 413-414.

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 414-416.

Խմբագրական, (1886) Բացումն հայ հոգեւոր երկսեռ ծխական դպրոցաց. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Զ). p. 288.

Խմբագրական, (1886) Նուիրատուք ճեմարանի. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 286-287.

Խմբագրական, (1886) Կանոնք եկեղեցական ծխական ուսումնարանաց հայոց. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 309-327.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Է). p. 328.

Խմբագրական, (1878) Ընդհանւր կառավարիչ Ս.Գէորգեան ճեմարանի։-Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 274.

Խմբագրական, (1878) Տօնախմբութիւն անուան Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ.Տ.Գէորգ Դ. եւ չորրորդ տարեդարձ Գէորգեան ճեմարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 346-350.

Խմբագրական, (1892) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԵ (Զ). p. 570.

Խմբագրական, (1887) Հաշիւ Շամախու եկեղեցական երկդասեան դպրոցի. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 503-504.

Խմբագրական, (1891) Տեղեկագիր Գէորգեան ճեմարանի,Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). pp. 606-627.

Խմբագրական, (1892) Ծախք ճեմարանի. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 178-186.

Խմբագրական, (1907) Հայոց եկեղեցական տարրական դպրոցների ժամանակաւոր կանոնները. Արարատ, Խ (Բ). pp. 100-105.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Դ). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1887) Ռուսաց հոգեւոր դպրոցները. Արարատ, Ի (Թ). pp. 397-404.

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ը).

Խմբագրական, (1887) Տարեդարձ բացման ճեմարանի. Արարատ, Ի (Թ). pp. 414-415.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Գ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1891) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԴ (Զ). I-II.

Խմբագրական, (1891) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԴ (Է).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւն ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԴ (Ը). p. 452.

Խմբագրական, (1891) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԴ (Ը).

Խմբագրական, (1885) Հանդէս ԺԱ-րդ տարեդարձի Ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 460-461.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 375-376.

Խմբագրական, (1886) Ազգային. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 419-421.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 53-66.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 549-554.

Խմբագրական, (1892) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 677-678.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Գ). p. 190.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 451-452.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Է). p. 450.

Խմբագրական, (1912) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1888) ԺԴ. տարեդարձ Ճեմարանի Մայր Աթոռոյս. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 627-628.

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը։- Նորին Վեհափառութեան այցելութիւնը Թիֆլիզի Ազգային ուսումնարաններին. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 641-659.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր և Շահի հրովարտակը. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 487-489.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 340.

Խմբագրական, (1914) Հայոց եկեղեցական ծխական դպրոցների ուսուցիչներ նշանակելու մասին նոր կարգադրութիւն. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 302-306.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 287-295.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 353-354.

Խմբագրական, (1889) Ճեմարանի պատուելի տեսուչ Արշակ Նահապետեանի (այժմ՝ հայր Նահապետ) և երեք ուսումնաւարտների կրօնավորական դասը մտնելու առթիւ. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 380-386.

Խմբագրական, (1889) Կրօնի դասատուութիւն. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 428-444.

Խմբագրական, (1889) Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը։- Ս.Աթոռոյս Գրադարանի և Թանգարանի մասին. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 526-528.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 195-196.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 855-862.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 700-709.

Խմբագրական, (1907) Բարոյակրօնական դաստիարակութեան նոր խնդիր. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 627-629.

Խմբագրական, (1907) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 631.

Խմբագրական, (1907) Ընդհանուր աւետարանական-բողոքական միսիոնարական ընկերութեան միսիոնարական դասընթացք. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 635-639.

Խմբագրական, (1907) Իօակիմ Գ-ի առաջարկութիւնները. Արարատ, Խ (Թ). pp. 761-762.

Խմբագրական, (1907) Խալկիի աստուածաբանական դպրոցը. Արարատ, Խ (Թ). p. 762.

Խմբագրական, (1889) Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԲ (Ժ). p. 567.

Խմբագրական, (1889) Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 634-637.

Խմբագրական, (1907) Հոգևոր դպրոցներ։- հոգևորականութիւնն ու քաղաքական կեանքը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 877-881.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 582-584.

Խմբագրական, (1893) Ճեմարանի տարեդարձ. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 816-828.

Խմբագրական, (1904) Օրթօդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 226-236.

Խմբագրական, (1894) Մրցանակ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 27-28.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռի լուրեր. Արարատ, Խ (Թ). pp. 780-782.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն Մայր-Աթոռի հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԷ (Ը). p. 263.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում։-Հայ Օտարադաւան եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 803-835.

Խմբագրական, (1903) Ճեմարան Մ. Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Զ). p. 507.

Խմբագրական, (1903) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 610-612.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 713-716.

Խմբագրական, (1893) Ուսումնական-Վարչական Յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԶ (Ը). p. 783.

Խմբագրական, (1893) Ուսումնարանական-Վարչական Յանձնաժողովի որոշմունքներից. Արարատ, ԻԶ (Է). p. 671.

Խմբագրական, (1895) Շարական սուրբ Էջմիածնի։- Մայր Աթոռի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԸ (Զ).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 230-235.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Եւրոպայի հայ գաղութները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 352-355.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 472-474.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 658-664.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 863-868.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1120-1124.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 217-221.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 328-334.

Խմբագրական, (1901) Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 286-288.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). p. 349.

Խմբագրական, (1901) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 429-437.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 22-23.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 60-64.

Խմբագրական, (1900) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 127-130.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ա). pp. 32-36.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 247-248.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 287-289.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ե). pp. 229-232.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Է). p. 344.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Զ). pp. 270-274.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). p. 381.

Խմբագրական, (1900) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 448-457.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). p. 463.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Է). pp. 323-329.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 526-529.

Խմբագրական, (1895) Ծանուցումն ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 436-437.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 584-585.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 438-454.

Խմբագրական, (1898) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 15-20.

Խմբագրական, (1898) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Բողոքական եկեղեցիներ։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 114-116.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 156-162.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ե). p. 191.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 291.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 339-344.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 398-405.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 442-453.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 497-507.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 384.

Խմբագրական, (1899) Մի նշանաւոր աստուածաբանի ուսուցչական գործունեութեան քսանհինգամեակը. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 426-430.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 439-443.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 507-521.

Խմբագրական, (1900) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 169-170.

Խմբագրական, (1892) Ս. Էջմիածնի հոգևոր Ճեմարանի 18-երորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 900-921.

Խմբագրական, (1881) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ եօթներորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի։- Ճեմարանի 1880-81 ուսումնական տարուայ ներքին դրութեան մասին Սրբազան Կառավարչի հաղորդած տեղեկութիւններ։- Ուղերձ. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 523-527.

Խմբագրական, (1881) Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի ի 1881 ամի. Արարատ, ԺԴ (Ե). p. 244.

Խմբագրական, (1883) Տեղեկագիր ճեմարանի 1882-3 ուս. տարուայ. Արարատ, ԺԶ (ԺԱ). pp. 498-507.

Խմբագրական, (1883) Տեղեկագիր 1882-3 ուս. տարուայ. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 461-476.

Խմբագրական, (1885) Ցուցակ քննութեանց ճեմարանի ս. Էջմիածնի 1884-85 թ. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1885) Սանասարեան վարժարան ի Կարին։ Յայտագիր 1885-86 վարժարանական տարւոյ. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 278-280.

Խմբագրական, (1887) Համառօտ հաշիւ Թէլաւի Հայոց եկեղեցական ծխական երկսեռ ուսումնարանների 1886 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 1887 թ. սեպտեմբերի 1-ը. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 505-506.

Խմբագրական, (1888) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1887-88 ամի. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 628-639.

Խմբագրական, (1889) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից եկեղ.-ծխական միդասեան երկսեռ ուսումնարանի Հայոց Դարբանդու, յընթացս 1888-89 ուսում. շրջանի. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 473-474.

Խմբագրական, (1890) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1889-90 ամի. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 625-646.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Վաւերագրեր- 1895 աղետալի տարին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 418-424.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 463-476.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 521-530.

Խմբագրական, (1916) Տարեկան տեղեկագիր Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1914-16-ուս. տարիների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 936-944.

Խմբագրական, (1917) Համառօտ տեղեկագիր Աղէքսանդրապօլի վիճակի եկեղեցական ծխական դպրոցների 1916/17 ուսմ. տար. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 670-672.

Խմբագրական, (1889) Հաշիւ ելից և մտից եկեղեցական ծխական երկսեռ ուսումնարանին Հայոց Դարբանդու ի 1էն յունուարի 1888 ամի ց1ն յունվարի 1889 ամի. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 116-118.

Խմբագրական, (1885) Կովկասու քաղաքական մասին կառավարչապետի յանուն Ամենապատիւ Նախագահի Սինօդի Սրբոյ Էջմիածնի Տ. Մկրտչի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի ուղղեալ յ3-ն ամսոյս № 5639 գրութեան ի կատարումն՝ արտատպում ենք «Նոր դար» լրագրի 41 համարում տպած ռուս Կովկազ լրագրի յօդուածի թարգմանութիւնը Հայ Հոգևոր դպրոցների մասին՝ որի առթիւ գրուած է Արարատի մարտ ամսատետրում. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 270-278.

Խմբագրական, (1907) Ճեմարանի 33-րդ տարեդարձը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 902-906.

Կ

Կոստանեանց, Կ. (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Դ). p. 181.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԱ).

Հ

Հայկորդի, (1876) Ս.Էջմիածնի ճեմարանը հարկաւո՞ր էր թէ ոչ. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 361-368.

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Հիլլերբրանտ, Ալֆ. (1899) Հին Հնդկաստանի ուսումը. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 194-199.

Մ

Մանդինեան, Ս. (1910) Ռուսերէնը մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 71-77.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Կրօնի դասատուութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 161-163.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Հայոց եկեղեցական-ազգային դպրոցք եւ ուսուցիչք. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 281-285.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Գաւիթ Եկեղեցւոյ. Արարատ, Է (Ա). pp. 14-15.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Կղերական ոգի եւ դաստիարակութիւն. Արարատ, Ը (Ը). pp. 281-287.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Կղերական կրթութենէ մի նոր հետեւանք. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 321-325.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Ու՞ր պէտք է պատրաստել քարոզիչները. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 361-365.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Բարենպատակ հիմնարկութիւնք եւ եկեղեցական-ազգային ապահովեալ դպրոցք. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 402-405.

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1877) յԱխալցխայէ. Արարատ, Ժ (Է). p. 279.

Մերց, Գէորգ (1899) Ճիզուիւտների մանկավարժութիւն. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 121-129.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1873) Աղէքսանդրապօլոյ հայոց օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոցի բացման հանդէս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 231-233.

Յ

Յարութիւնեանց, Իսահակ (1889) Կրօնի ուսուցումն. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 335-352.

Յարութիւնեանց, Իսահակ (1889) Կրօնի ուսուցումն. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 405-409.

Յովակիմեանց, Հ. (1900) Երեւանի հայոց հոգեւոր դպրանոցը. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 68-70.

Յուսիկ վարդապետ, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 604.

Յուսիկ վարդապետ, (1907) Ազդ. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 603.

Ն

Նազարեանց, Էմմանուէլ քահ. (1906) Մատենախօսութիւն. «Ձեռնարկներ Կրօնական գիտելիքների». Կազմել է աւագ քահ. Բագրատունի. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 132-147.

Նահապետեան, Արշակ (1882) Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ Ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի եւ ծայրագոյն պատրիարքի. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 489-512.

Նահապետեան, Արշակ (1887) Տեղեկագիր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի 1886-87 ուս. ամի։- Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան։- Առարկաները ուսուցչաց մէջ բաժանուեցան հետեւեալ կերպ. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 459-467.

Նահապետեան, Արշակ (1889) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1888-89 ամի. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 568-581.

Նեպլիւև, Ն. (1903) Քրիստոնէական դպրոցի կոչումը. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 596-600.

Շ

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 18-20.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 50-54.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 94-100.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 133-139.

Ռ

Ռոստոմեան, Մ. (1909) Տեսութիւն Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1908/9 ուսումնական տարուայ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 974-981.

Ս

Սահակ վարդապետ , (1881) Կրօնուսուցչին անհրաժեշտ է կրթութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 591-595.

Տ

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Կրթական ժողով. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 132-135.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մայր Աթոռի հոգեւոր ճեմարանի բարեկարգութեան մի ծրագիր. Արարատ, Խ (Գ). pp. 226-238.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Կիւրակնօրյա դպրոցները կամ մանկանց ժամապաշտութիւնը Գերմանիայում. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 297-301.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1899) Հարեւանցի դիտողութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 67-68.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Կրկին քահանայական հարցը եւ աստուածաբանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 344-349.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ուսուցումն քրիստոնէական կրօնի.- Սահակ քահ. Սահակեանց։ Տփխիս, 1898. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 269-274.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Կրօնը աշխարհիկ միջնակարգ ուսումնարաններում. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 715-719.

Տէր-Յակովբեանց, Մկրտիչ (1873) Արխիպեանցի նուէր. Արարատ, Զ (Ը). pp. 315-316.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 8-10.

Ֆ

Ֆ., (1893) Դասագիրք Կրոնի ուղեցոյց հայ կրօնուսուցոյցի համար. Նոր ուխտի նիւթի մշակութիւնը։ Հատոր Բ. մասն Ա. Տետր Ա. Դասախօսեց Ներսիսեան դպրանոցի ստորին դասատ. Աշակերտներին Սահակ քահանայ Սահակեանց. Տփխիս 1893. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 450-467.

This list was generated on Sat Mar 6 17:23:09 2021 AMT.