Արարատ

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV169 Liturgy and Ritual"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Տ | Ր | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 261.

Ա

Ա. Հ., (1912) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի Գէորգ Ե-ի ընդունելութիւնը Էջմիածնում եւ օծումը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 604-619.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 283-286.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Նոր Պապը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 786-787.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Նոր տարուայ և ծծնդեան տօները. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 22-23.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ա). p. 24.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Զատկական տօներն Էջմիածնում, Երևանի հոգաբարձութեան գալը Էջմիածին, Հոգեհանգիստներ, Օշականի դպրոցի հիմքի օրհնութիւնը, Յովնանեան սանուհիների գալը Էջմիածին, Ֆրանսիացիներ պ.պ. Սանֆորդի և Մարրասէի ներկայանալը Վեհափառ Հայպապետին. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառի օծման տարեդարձը։- Վեհափառի մեկնումը Բիւրական ամարանոց և վերադարձը։- Կայսերական մաղթանքներ Մայր Տաճարում և թեմերի եկեղեցիներում. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 695-696.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1895) Սուրբ խաչը. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Գէորգեան ճեմարանի 1913—14 թ. շրջանաւարտները, Շամախու թեմի Նոր Առաջնորդը, Տ. Յովհան աբեղայի ձեռնադրութիւնը, ս. Էջմիածնի տօնը, Ղուկասեանների համար հոգեհանգիստ, Թիֆլիսի Գայիանեան և բարձր կուրսերի աշակերտուհիների գալը ս. Էջմիածին, փոփոխութիւն "Արարատ"ի խմբագրական կողմի մեջ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 500-504.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառի անուանակոչութեան տարեդարձը, Ճեմարանի տօնը, Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն, Վեհափառի սեպտեմբերի 28-ի կոնդակի մասին. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 892-893.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 485-496.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 225-240.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 361-364.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 634-639.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց երեք Աղօթից պահեր (ժամանակ) եւ ինն Աղօթից ժամեր։- Զուարթնոց եկեղեցւոյ Արեգակնային ժամացոյց։- Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ յունարեն արձանագրութիւն եւ ինն դաս Զուարթունք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 785-807.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1916) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 129-141.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1875) Հրէշք առաքինութեանց. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 426-431.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1875) Հրէշք առաքինութեանց. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 450-455.

Արտակ վարդապետ, (1911) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 273-276.

Աւ. Հ., (1912) Տառերի գիւտի 1500-սւմեայ եւ տպագրութեան 400-ամեայ Մեծ յօբելեանի բացման հանդէսը Ս. էջմիածնում եւ Օշականում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 896-909.

Բ

Բացակայ Միաբան , and Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1908) Եկեղեցի Հայաստանեայց.Նորութիւնք. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 364-373.

Բերսիէ, (1891) Ոտնալուայ. Արարատ, ԻԴ (Թ). pp. 453-473.

Բօսիւէ, (1887) Քարոզ մահուան վերայ. Արարատ, Ի (Ա). pp. 5-13.

Բօսիւէ, (1887) Քարոզ մահուան վերայ. Արարատ, Ի (Բ). pp. 49-58.

Գ

Գէորգ Դ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց , (1877) Նշանադրութիւն եւ զեղծմունք. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 429-432.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Պատճէն Կոնդակի Վեհափառ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց յանուն Ս. Սինօդի Ս. էջմիածնի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 579.

Դ

Դօբրօտվօրսկի, (1882) Хлысты-Մտրակողներ. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 419-427.

Ե

Երզնկեանց, Ռ. Հաղբատեցի (1877) Ի Թէլաւէ. Արարատ, Ժ (Է). pp. 277-278.

Թ

Թորոս քահանա Ջուղայեցի, (1897) Մխիթարեցէ՛ք, Մխիթարեցէ՛ք զժողովուրդ իմ. Արարատ, Լ (Գ). pp. 97-101.

Խ

Խմբագրական, (1868) Հանդէս օրհնութեան Սրբալոյս իւզոյն Միւռոենի. Արարատ, Ա (Ե). pp. 58-62.

Խմբագրական, (1871) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1871) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Ը). p. 461.

Խմբագրական, (1872) Հանդէս Ս. Միւռօնի օրհնութեան. Արարատ, Ե (Ե). pp. 207-209.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Ա). p. 33.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Բ). p. 72.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Գ). p. 123.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Դ). p. 161.

Խմբագրական, (1879) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԲ (Դ).

Խմբագրական, (1910) Փրկչի ծննդեան տօնը հայերի մեջ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 14-15.

Խմբագրական, (1910) Ամուսնութիւն. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 119-127.

Խմբագրական, (1910) Լեռան քարոզը. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 205-213.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 489-490.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 629-630.

Խմբագրական, (1910) ա. Ս.Միւռոնի օրհնութիւն բ. Հայրապետական տնօրէնութիւններ գ. Քաղուած Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 581-591.

Խմբագրական, (1882) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԴ (Գ). p. 112.

Խմբագրական, (1913) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 14-15.

Խմբագրական, (1883) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 261-263.

Խմբագրական, (1883) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 256-260.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութեան անուան յիշատակութիւն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 626.

Խմբագրական, (1876) Հանդէս տօնախմբութեան անուան վեհափառ հայրապետի ամենայն հայոց Տ Տ Գէորգայ Դ եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյս սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Թ (Թ). pp. 338-348.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութիւն Տ. Տ. Գէորգ Ե Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութիւնը, Գէորգեան Հ. ճեմարանի տօնը եւ Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 879-891.

Խմբագրական, (1909) Զատկական ուրախութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 304-306.

Խմբագրական, (1884) Նոր տարի. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1884) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ.- Հրաւիրագիր Սինօդի ընտրութեան կաթուղիկոսի.- Թուղթ միաբանութեան սրբոյ Էջմիածնի առ ամեն Տ. Ներսէս Սրբազան Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսոյ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 46-54.

Խմբագրական, (1877) Մշտիկ. Արարատ, Թ (Գ). p. 118.

Խմբագրական, (1884) Ամփոփումն գրագրութեանց վասն կաթուղիկոսական ընտրութեան. Արարատ, ԺԷ (Գ). Ա-Դ.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 537-538.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 589-590.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 1-2.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1911) Խորհրդածութիւն Քրիստոսի ծծնդեան տօնի առիթով. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 47-52.

Խմբագրական, (1877) Տարեդարձ. Արարատ, Ժ (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 121-122.

Խմբագրական, (1882) Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդէս. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 208-216.

Խմբագրական, (1883) Հանդէս օծման եւ թագադրութեան նոցին կայսերական մեծութեանց Ալէքսանդր Գ-ի եւ կայսրուհւոյ Մարիայ Ֆէոդորովնայի. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 205-211.

Խմբագրական, (1884) Հանդէս հոգեհանգստեան եւ յուղարակաւորութեան Տ. Տ. Ներսէսի հանգուցեալ պատրիարքին Կ. Պոլսոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 520-529.

Խմբագրական, (1911) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 263.

Խմբագրական, (1885) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԷ (Գ). p. 121.

Խմբագրական, (1876) Ձեռնադրութիւն եւ օրհնութիւն Աբեղայից։-Ընթերցարան եկեղեցականաց յԱխալցխա։-Կանոնք ընթերցարանաց հայոց Ախալցխոյ քաղաքի։-Ի զգուշութիւն. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 432-436.

Խմբագրական, (1885) Սուրբ օծումն. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 473-475.

Խմբագրական, (1886) Նոր տարի. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 28-30.

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 145.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 193.

Խմբագրական, (1886) Մարդուս իւր սիրտը քարացնելն ու անզգայացնելը. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 194-201.

Խմբագրական, (1878) Միիռօնի օրհնութիւն։-Նորին Մեծութիւն Նասրէտտին Շահ Պարսկաստանեայց ի Ս.Էջմիածին. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 156-158.

Խմբագրական, (1878) Սուրբ Միւռօնի օրհնութեան հանդէս. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 273.

Խմբագրական, (1886) Տարեդարձ Օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Մակարայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 504-508.

Խմբագրական, (1886) Տօնախմբութիւն Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). p. 549.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ազդ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). p. 549.

Խմբագրական, (1911) Ծնունդ Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 12-16.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 113.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Դ). p. 169.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ե). p. 225.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Զ). p. 289.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Է). p. 353.

Խմբագրական, (1890) Տօն կաթուղիկէ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1891) Աղոթագիրք ըստ ժամակարգութեան Հայաստանեանց Ս.Եկեղեցւոյ. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). Ա-Բ.

Խմբագրական, (1887) Ազգային. Արարատ, Ի (Դ). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 417.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 473.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 97.

Խմբագրական, (1892) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը Ս.Էջմիածնում. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 448-472.

Խմբագրական, (1887) Ճառ վերացման Սրբոյ Խաչին. Արարատ, Ի (Թ). pp. 391-397.

Խմբագրական, (1887) Ճառ որ ասուած է սուրբ Աստուածածնի աւետման տօնի օրը. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 438-443.

Խմբագրական, (1908) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 745-748.

Խմբագրական, (1885) Հանդէս յիշատակութեան Հայրապետի ի ս. պատարագի ի Մայր Տաճարի. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 369-372.

Խմբագրական, (1885) Կանոն նաւակատեաց օծման Կաթուղիկոսի Ամենայն հայոց։- Կանոն վասն կարգապահութեան հանդիսի օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակարայ։- Երդմնաթուղթ։- Մեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանց։- Աստուածընտիր հայրապետ։- Յովհաննէս քահանայ Տէր-Յակովբեանց Տփխիսեցի։- Ուղերձ. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 508-528.

Խմբագրական, (1885) Անուանակոչութիւն Վեհափառ Տ. Մակար Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1886) Թղթակցութիւն Վանից. Համառօտ տեղեկագիր վերակառուցման եւ օծման արարք ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյն ի Վան. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 30-35.

Խմբագրական, (1886) Շրջաբերական Սինօդի օրհնութիւն Սրբալոյս միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 92-93.

Խմբագրական, (1886) Ազգային. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 280-285.

Խմբագրական, (1887) Կաթողիկէ Մայր եկեղեցւոյ տօնը։-Հինգ կուսակրօն քահանայ ձերնադրութիւնը։-Շամախեցւոյ ընծայաբերութիւն առ Գեր. Թադէոս Արքեպւկոպոս Ձիւնական։-Նոր Նախիջեւնացի Մեծ. Պ. Միքայէլ Ս.Չորչոփեանցի նուիրատուութիւն. Արարատ, Ի (Զ). pp. 281-282.

Խմբագրական, (1887) Հանդէս Բ. Տարեդարձի Օծման Վեհապառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, Ի (ԺԱ). p. 500.

Խմբագրական, (1888) Յաղագս նուիրակաց սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 328-339.

Խմբագրական, (1911) Զատկի շնորհաւորական հեռագրեր յանուն Տ. Տեղակալի և պատասխաններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1911) Մահագոյժ և հոգեհանգիստ նախարար Պ. Ա. Ստօլիպինի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 802-803.

Խմբագրական, (1914) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԸ (Ժ). p. 960.

Խմբագրական, (1888) Հանդէս անուանակոչութեան Վեհ. Հայրապետի ազգիս։- Հոգեհանգիստ Կոմս Միքայէլ Դարիէլեան Լոռու-Մելիքեանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 805-806.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 353-354.

Խմբագրական, (1889) Ճեմարանի պատուելի տեսուչ Արշակ Նահապետեանի (այժմ՝ հայր Նահապետ) և երեք ուսումնաւարտների կրօնավորական դասը մտնելու առթիւ. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 380-386.

Խմբագրական, (1907) Ն. Սրբութեան օծման ԺԴ. տարեդարձը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). p. 896.

Խմբագրական, (1893) Դպրութեան և աւագ սարկաւագութեան աստիճան. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 472.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառի կոնդակը. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 311-313.

Խմբագրական, (1893) Նորին Վեհափառութիւն Տէր Տէր Մկրտիչ Կաթողիկոս եւ Ծայրագոյն Պատրիարք Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 485-486.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1034-1035.

Խմբագրական, (1907) Ծանուցողական հրովարտակներ կաթուղիկոսի ընտրութեան համար. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1036-1037.

Խմբագրական, (1893) Վեհափառ Հայրապետի Սուրբ Օծումը. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 791-792.

Խմբագրական, (1893) Նորին Վեհափառութեան մուտքը ի ս. Էջմիածին եւ Ս. Օծման հանդէսը. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 793-815.

Խմբագրական, (1904) Օրտոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 45-48.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Գ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1904) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 841-844.

Խմբագրական, (1894) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 349-351.

Խմբագրական, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 122-132.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 69-72.

Խմբագրական, (1905) Թարգմանչաց տօնը և Յ. Իզմիրեանց գրական հանդէսը. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 885-889.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռոնի. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 323-324.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 326-330.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 387-388.

Խմբագրական, (1903) Պաշտօնական ծանուցումն Ազգային Պատրիարքարանի. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 477-479.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 483-484.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 509-510.

Խմբագրական, (1903) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 579-580.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 713-716.

Խմբագրական, (1910) ա. Միւռոնօրհնութեան յետաձգումն. բ. Հայրապետական տնօրէնութիւններ գ. Քաղուած Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 678-684.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 816-819.

Խմբագրական, (1910) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). p. 1028.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 248-250.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 411-413.

Խմբագրական, (1895) Ազգային. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 434-435.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 467-472.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 669-673.

Խմբագրական, (1906) Բարութեան աճումը։-Աւետարանը պատմութեան մէջ։-Բարեկենդան։-Ապաշխարութեան քարոզիչը. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 655-676.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսաստանի թեմեր։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 40-46.

Խմբագրական, (1904) Տեղեկագիր. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 222-225.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 85-88.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1896) Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան հանդէսը. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 284-290.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 380-384.

Խմբագրական, (1894) Հայրապետական օրհնութիւն։ Հեռագրեր. Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 1.

Խմբագրական, (1894) Տարեդարձք. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 289-296.

Խմբագրական, (1894) Սուրբ Էջմիածին. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 384-386.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 21-22.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 285-287.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը։- Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Մկրտիչ Ա. Խրիմեան։ (Նորա՝ Ալէքսանդրօ-Նեւսկի մենաստանն այցելելու առթիւ)։- Մայր Աթոռ. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 254-263.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 461-463.

Խմբագրական, (1895) Աղօթքը տրտմութիւն փարատելու դեղ է. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 360-364.

Խմբագրական, (1897) Ս. Միւռոնօրհնութեան հանդէսը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 389-390.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 438-454.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոսի ս. Յայտնութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 16-17.

Խմբագրական, (1899) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիսում. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 18-20.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ա). pp. 32-36.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 156-162.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Ե). pp. 203-210.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոսի եկեղեցին. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 236-239.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 439-443.

Խմբագրական, (1898) Ծիսական խնդիրների վերաբերեալ մի քանի հարցեր. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 186-187.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 498-503.

Խմբագրական, (1899) Աղաւաղումներ և օտարամուծութիւններ մեր եկեղեցւոյ արարողութեանց մէջ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 503-505.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 25-27.

Խմբագրական, (1901) Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 286-288.

Խմբագրական, (1912) Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1052-1054.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 463-476.

Խմբագրական, (1896) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի։ 29-ին սեպտեմբերի 1896 ամի յաւուր տօնի Վարագայ ս. խաչի. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1904) Ս. Էջմիածնի տօնը մայիսի 30-ին. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 611-612.

Խմբագրական, (1911) ճորտերի ազատութեան 50-ամեակ. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 161.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Խորհրդածութիւններ Համբարձման եւ Հոգեգալստեան տօների առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 396-398.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Զայն եղեւ յամպոյ անտի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 586-588.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Օրհնության կոնդակ Տփխիսի հայ հասարակութեանը, այդ քաղաքի «Վանք» եկեղեցու նորոգության առթիվ. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 232-235.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Հին և նոր պարականոն շարականներ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). p. 1044.

Կանայեան Ս., (1908) Բաբգէն վարդապատ «Կաթուղիկոսական ընտրութիւն և կանոններ» Վաղարշապատ, 1908. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 425-426.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Արեգ ամիս. Արարատ, Լ (Գ). pp. 102-111.

Կորիւն վարդապետ, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 38-42.

Հ

Հայրապետեան, Ն. (1909) Կաթողիկոսական օծումը. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 702-717.

Ղ

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս, (1912) Կանոն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 623-625.

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս, (1912) Կանոն Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդիսի, 30 սեպտեմբեր, 1912 ամի. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 892-895.

Մ

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Նոր հարիւրամեակ, տոմար եւ զատկական տօն. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 507-510.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Նշանադրութիւն. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 41-44.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Զեղծմունք. Արարատ, Ը (Թ). pp. 321-323.

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս, (1888) Արտաքին պաշտօն Աստուծոյ՝ կամ ծէսեր. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 325-328.

Մելիքսեթ - Բէկեան, Լ. (1918) Վարդավառը վրացոց մէջ. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 129-133.

Մխիթարեան, Ստեփաննոս վարդապետ (1874) Ձայնագրութիւն եւ հանդէսք. Արարատ, Է (Ա). pp. 25-27.

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս (1909) Մեր եկեղեցական տօները. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 341-344.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Հրէական եւ քրիստոնէական եկեղեցեաց տօների համեմատութիւնը. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 277-283.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Ս. Ատոմեանց, Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց տօները. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 67-75.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Ս. Լուսաւորչի Վիրապ մտնելու տօնը. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 106-111.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Օծման իւղ եւ օծումն. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 241-252.

Մովսիսեան , Յուսիկ վարդապետ (1884) Ազգային եկեղեցի եւ ազգային տօներ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 237-248.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1904) Քրիստոս յարեաւ. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 305-309.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1904) Ս. Թարգմանչաց տօնը Օշական գիւղում. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 612-615.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Պահք կամ պահեցողութիւն ըստ Աւետարանի և մեր հասկացածն ու կատարածը. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 107-112.

Մուրադեանց, Եղիշէ վարդապետ (1894) Կիւրակէն սուրբ պահելու խնդիրը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 33-37.

Յ

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Հասարակաց երգեցողութիւնը. Արարատ, Խ (Ե). pp. 409-412.

Յովակիմեանց, Հ. (1900) Վարդանանց տօնը Երևանի թեմական դպրանոցում։- Թղթակցութիւն «Արարատ»-ի. Արարատ, ԼԳ (Գ). p. 105.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Քրիստոնէի գերակայ գաղափարը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 193-195.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1-56.

Ն

Ն.-եան , (1908) Մի պոռնոգրաֆիստ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 718-720.

Նաուման, Ֆ. (1914) Ծննդեան երեկոյ. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 10-12.

Պ

Պածած, (1893) Թիֆլիզի «Մետեխ» բանտի ս. «Վարդան» հայոց եկեղեցին եւ նորա օծման հանդէսը. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 369-371.

Պապկով, Ա. (1911) Կիւրակէ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 174-182.

Ս

Սահակ վարդապետ, (1916) Պատճառ աղօթիցն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 405-412.

Սահակ վարդապետ, (1916) Պատճառ աղօթից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 694-703.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1909) Ի՞նչ է եկեղեցական ամուսնութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 33-43.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1908) Գիւղական քահանաների մասին. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1095-1103.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1912) Մի քանի նորամուտ եկեղեցական ծէսերի մասին. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 910-912.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1908) Դարձեալ գիւղական քահանաների մասին. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 617-624.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1878) Դամբանական. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 159-160.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1883) Նոցին Կայսերական մեծութեանց Աղէքսանդր Գ-ի եւ Մարիա Ֆէօդօրովնայի Թագադրութեան եւ Օծման հանդիսի նկարագրութիւնը. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 299-304.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1876) Դամբանական ի վերայ հանգուցելոյն ի Տէր Ստեփանի Յ. Յօնանեանց. Արարատ, Թ (Է). pp. 268-270.

Տ

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս (1911) Աղօթք. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 718-721.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Քարոզ Ա. Խօսեցեալ ի տօնի կաթուղիկէ սուրբ Էջմիածնի։ (Ի սուրբ Հոգի եկեղեցւոջ Մանչեսթր քաղաքի). Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 260-264.

Տէր-Մանուէլեան, Սիօն վարդապետ (1912) Ձօն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 620-622.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1908) Վերանորոգութեան կարիքը հայոց եկեղեցու համար. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 465-486.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1915) Տէրունի տօներ. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 13-16.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 297-303.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 265-270.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 325-330.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 359-366.

Տէր-Միքելեան , Ա. (1894) Աւետարանի ձայնը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 309-312.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) «Քրիսոս յարեաւ ի մեռելոց». Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 105-106.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1912) Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 780-794.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Քրիստոսի Ս. յարութիւնը. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 301-309.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 109-111.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծայայտնութեան տօնի ճիշդ օրը ըստ պատմութեան. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 3-4.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վկայութիւնք վասն ծննդեան Քրիստոսի եւ մկրտութեանն տաւնել ի միում աւուր ի յունուարի վեցն. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 49-52.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ի յիշատակ սրբազան թագադրութեան նոցին կայսերական մեծութեանց՝ Նիկոլայ Բ-ի և Աղեքսանդրա Ֆեոդորովնայի. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 210-214.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վարդավառ. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 257-259.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծոյ արքայութիւն տանող արդարութեան ճանապարհը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 539-544.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Յարուցեալ յարուցիչը. Արարատ, Լ (Դ). pp. 145-147.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Քրիստոնէական տօների սկիզբը եւ պասէքի վէճը. Արարատ, Լ (Դ). pp. 147-150.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 387-389.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քարոզը մեր մէջ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 153-155.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Քարոզի նշանակութիւնը եւ գործադրութեան եղանակը. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 44-48.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրովբ վարդապետ (1894) Նոր տարի. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 3-7.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Նորընտիր Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի հաստատութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 308-318.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 973-980.

Տէր-Յակովբեանց, Կարապետ Գ. (1887) Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց. Արարատ, Ի (Դ). pp. 145-147.

Տէր-Սարգսեանց, Գէորգ ա. քահանայ (1877) Աստուածասէ՛ր ժողովուրդք. Արարատ, Ժ (Է). pp. 278-279.

Տիգրանեան , Սիրական (1905) Կանոնք Դունայ սուրբ ժողովոյն. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 177-202.

Ր

Րօսինսկի, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 229-238.

Րօսինսկի, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 307-318.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 222-227.

Ֆ

Ֆ., (1893) Աղոթք Ս.Պատարագի. Վիեննա, 1893. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 449-450.

Ֆարրար, (1896) Աղօթքի ոյժը. Արարատ, Լ (Թ). pp. 395-399.

Ֆէնելոն , (1876) Կրօնական արարողութեանց կարեւորութիւնը. Արարատ, Ը (Բ). pp. 42-43.

This list was generated on Sat Mar 6 01:14:49 2021 AMT.