Արարատ

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CN Inscriptions. Epigraphy."

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Խ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Տ | Ֆ
Number of items at this level: 66.

B

Berchem, Max van (1915) Մօսուլի Աթաբէկ Լալուի յիշատակին կանգնած մահարձաններն ու նոցա արձանագրութիւները. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 616-633.

Ա

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Л. М. Меликсетъ-Бековь. Старинныя Армянскiя Надписи в Myзее общества истории и древностей в Одессе, Тифлисъ 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 564.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Ասորեստանեայ և Պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին։ Թարգմանեաց ՅովսԷփ վրդ. Սանտալճեան. Վիեննա, 1901. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 343-345.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց երեք Աղօթից պահեր (ժամանակ) եւ ինն Աղօթից ժամեր։- Զուարթնոց եկեղեցւոյ Արեգակնային ժամացոյց։- Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ յունարեն արձանագրութիւն եւ ինն դաս Զուարթունք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 785-807.

Բ

Բասմաջեան, Կարապետ Յ. (1901) Զուարթնոց եկեղեցու բեւեռաձեւ արձանագրութիւնը. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 225-226.

Գ

Գարեգին վարդապետ, (1915) Հայագիտական այլ և այլք. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 211-219.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս (1904) Վաղարշապատը եւ ս. էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 624-629.

Գօրօյեան, Ն. (1879) Բիսութունի բեւեռագիր արձանագրութիւնները,որոնց մէկ մասն հայերի պատմութեանը կվերաբերի. Արարատ, ԺԲ (Է). pp. 296-306.

Գօրօյեան, Ն. (1879) Բիսութունի բեւեռագիր արձանագրութիւնները,որոնց մէկ մասն հայերի պատմութեանը կվերաբերի. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 339-349.

Դ

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Պարսկահայք։- Շաւարշան-Արտազ գաւառի սուրբ Թադէոս Առաքելոյ վանքը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 89-91.

Ե

Ելեոնսկի, (1904) Հրէական ժողովրդի անուան նոր գիւտը եգիպտական կոթողներում. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 1004-1008.

Եսայեան, Էմմանուէլ (1872) Տօքթէօր Մորթման եւ Վանայ սեպաձեւ արձանագրութիւնները. Արարատ, Դ (Բ). pp. 81-85.

Եսայեան, Էմմանուէլ (1872) Տօքթէօր Մորթման եւ Վանայ սեպաձեւ արձանագրութիւնները. Արարատ, Դ (Ա). pp. 43-44.

Խ

Խմբագրական, (1870) Ցօլակերտի արձանագիրք. Արարատ, Բ (Ժ). p. 248.

Խմբագրական, (1880) Այլեւայլ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԺԳ (Թ). p. 415.

Խմբագրական, (1874) Արմաւիրեան բեւեռեգրոց վերայ. Արարատ, Է (Բ). pp. 70-71.

Խմբագրական, (1876) Հայերէն նոր արձանագիր ի լեառն Ձիթենեաց։-Կտակագիր սրբուհւոյ մայրապետի Նշանեան Գալֆայեանց վասն որբանոցի աղջկանց հաստատեալ ի Խասգիւղ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 195-200.

Խմբագրական, (1885) Է. արձանագիր Արմաւիրայ. Արարատ, ԺԸ (Թ). p. 416.

Խմբագրական, (1892) «Արարատի» այս համարի մէջ դնում ենք Արմաւիրի նոր գտնուած բևեռեգիր արձանագրութիւնը. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 554-555.

Խմբագրական, (1893) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). p. 950.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 282-283.

Խմբագրական, (1900) Մի ձեռագիր արձանագրութեան գողութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ե). p. 273.

Խմբագրական, (1900) Զուարթնոց եկեղեցու պեղումները. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 380-381.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 230-235.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք։- Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 219-222.

Մ

Մ. Ե. Ս., (1880) Արմաւիրեան երկրորդ արձանագիր. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 27-28.

Մանդինեանց, Ս. (1870) Խմբագրութիան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 109-110.

Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Սարգսեան (1873) Հայրենեաց հնութիւններից. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 389-390.

Մեսրոպ եպիսկոպոս, (1918) Արձանագրութիւններ Տաթեւ վանքի եւ շրջակայքի. Արարատ, ԾԱ (Դ-ԺԲ). pp. 204-225.

Միաբան, (1892) Սարդարապատի բեւեռագրի վերծանութիւնը. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 663-665.

Միաբան, (1893) Ուրարտեան բեւեռագրերի լեզուն. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). pp. 923-934.

Միաբան , (1892) Արմաւիրեան նոր բեւեռեգիր. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 423-427.

Միաբան , (1893) Նստոց։ Դիտողութիւն ուսուչապետ Նիկ. Մառի մի նոր հրատարակութեան առթիւ. Հինգ նոր արձանագրութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 765-776.

Մորդման, Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Դ (Դ). pp. 152-159.

Մորդման, Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Ե (Ե). pp. 192-197.

Մորդման , Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Ե (Զ). pp. 245-248.

Յ

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր արձանագրութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 441-442.

Ն

Նիկոլսկի, Մ. Վ. (1893) Վանի թագաւորների Ռուսաստանի սահմաններում գտնուած սեպաձեւ արձանագրութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 745-764.

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 785-791.

Պ

Պալեան, Տրդատ եպիսկոպոս (1900) Նախակիլիկեան—Հաթեան նոր արձանագրութիւն մը ի Կեսարիա. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 298-300.

Ս

Սմբատեան, Մեսրոպ արքեպիսկոպոս (1910) Ցոլակերտի բերդը. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 574-576.

Սմբատեան, Մեսրոպ արքեպիսկոպոս (1894) Հայկական հնութիւններ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 373-375.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1895) Նորագիւտ սեպաձեւ արձանագրութիւն։ Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 205-206.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1895) Նամակ խմբագրութեան. Արմաւիրի ԺԱ արձանագիրն աղիւսի վերայ. Արարատ, ԻԹ (Թ). p. 338.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1896) Նամակ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ . Շահրիարի արձանագրի օրինակն՝ գտնուած 1896 հոկտեմբերին. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 512-513.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1881) Արմաւիր եւ նոր բեւեռագիրներ յԱրմաւիր. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 602-606.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1875) Բեւեռագիր արձանագրութիւն ի Գանլիճա գեղջ Շիրակայ. Արարատ, Ը (Ը). pp. 318-319.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1883) Բեւեռաձեւ արձանագիր Զաղալուայ. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 52-53.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1883) Բազմաշխատ խմբագրութեան Արարատայ. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 239-243.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ։-Արձանագիր Ղուլի-Ջան գեղջ Շիրակայ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 18-21.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1883) Բեւեռագիր Օրդակլուայ.- Դարձեալ մի նոր գիւտ բեւեռագրոց. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 534-536.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1885) Խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ. Է. արձանագիր Արմաւիրայ. Արարատ, ԺԸ (Թ). p. 416.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1886) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արմաւիրայ Ը-րդ արձանագիրն, օրինակեալ 1885 ամին. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 25-27.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1886) Բազմարդիւն խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Ժ-րդ արձանագիր Արմաւիրայ,գտեալ 1886 ամի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 499-503.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 174-176.

Տ

Տարօնեցի, (1909) Յիշատակարաններ Մշոյ Առաքելոց վանքի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 982-984.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Պրոֆ. Ենսէն։- Պրոֆ. Կոնիբիր հայերէն ձեռագիրներից նիւթեր. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 381-382.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1912) Խ. Յ. Քուչուկ Յովհաննիսեան. Հայերէն հին ձեռագրեր և արձանագրութիւներ, որ գտնւում են Ռուսաստանի սահմաններում. Մոսկվա, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 544-546.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 539-556.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Հայերէն և Վրացերէն արձանագրութիւնների ժողովածու. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 463-465.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Դալի-Բաբայի սեպագիր արձանագրութիւնը. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 189-192.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Եազլի-դաշի սեպաձև արձանագրութիւն. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 576-577.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Պատմագիրոք Հայոց. Հատոր Ա. գիրք երկրորդ, Ագաթանգեղոս, Տփխիս 1909։- Х. Иоаннисовъ. Армянская Надпись Карасубазара.- Армянская надписъ въ θеодосіи. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 87-95.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Անցեալ դարերի յիշատակ. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 988-991.

Ֆ

Ֆ., (1893) Древности восточныя. Под редакціей М.В.Никольскаго. Т.I. Москва. 1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 566-568.

Ֆիմի, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 21-22.

This list was generated on Wed Mar 3 08:24:24 2021 AMT.