Արարատ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D051 Ancient History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Գ | Դ | Ե | Խ | Կ | Մ | Յ | Ն | Չ | Պ | Ս | Տ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 96.

Ա

Աբեղեան, Արտաշէս (1903) Եւսեբիոս, «Եկեղեցական պատմութիւն», գիրք VI և VII։ Հայերէնից թարգմանեց Էրվին Պրօյշէն, Լայպցիգ, 1902. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 373-375.

Աբեղեան, Մանուկ (1901) Վարդգէսի առասպելը. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 174-180.

Ալթունեան, Գ. (1904) Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 188-192.

Ալթունեան, Գ. (1904) Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 273-284.

Ալթունեան, Գ. (1904) Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 342-354.

Ալթունեան, Գ. (1904) Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 458-467.

Ալթունեան, Գ. (1904) Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 577-583.

Ալթունեան, Գ. (1904) Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 658-677.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Նոր գիտական գիւտ Քրդաստանում. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 254-255.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Ասորեստանեայ և Պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին։ Թարգմանեաց ՅովսԷփ վրդ. Սանտալճեան. Վիեննա, 1901. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 343-345.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր). Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 627-636.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 846-857.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 946-957.

Արտակ վարդապետ, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1061-1068.

Գ

Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. (1894) Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 52-55.

Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. (1894) Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 82-84.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 455-465.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 297-308.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէաների պանդխտութիւնն արեւմտքում. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 339-347.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Աղէքսանդրիան եւ Հռովմը։- Հրէից համայքն արեւմտեան քաղաքակրթութեան մայրաքաղաքներում. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 377-391.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս (1904) Վաղարշապատը եւ ս. էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 624-629.

Գօրօյեան, Ն. (1879) Բիսութունի բեւեռագիր արձանագրութիւնները,որոնց մէկ մասն հայերի պատմութեանը կվերաբերի. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 339-349.

Գօրօյեան, Ն. (1879) Բիսութունի բեւեռագիր արձանագրութիւնները,որոնց մէկ մասն հայերի պատմութեանը կվերաբերի. Արարատ, ԺԲ (Է). pp. 296-306.

Դ

Դանագեօզեան, Մ. (1880) Երրորդ Փիւնիկեան պատերազմը (149-146 թ.). Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 354-357.

Ե

Ելեոնսկի, (1904) Հրէական ժողովրդի անուան նոր գիւտը եգիպտական կոթողներում. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 907-914.

Ելեոնսկի, (1904) Հրէական ժողովրդի անուան նոր գիւտը եգիպտական կոթողներում. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 1004-1008.

Խ

Խալաթեանց, Գր. (1897) Մովսէս Խորենացի եւ իւր աղբիւրները։ Գրիգոր Աստուածաբան. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 531-539.

Խմբագրական, (1909) Պապիրուսներն և նրանց նշանակութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 187-189.

Խմբագրական, (1882) Երկու անհետացած քաղաքներ. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 141-147.

Խմբագրական, (1890) Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 556-567.

Խմբագրական, (1890) Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 598-615.

Խմբագրական, (1890) Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 657-673.

Խմբագրական, (1891) Ստրկութեան բարոյական ազդեցութիւնը հին հասարակութեան վերայ. Արարատ, ԻԴ (Բ). pp. 72-87.

Խմբագրական, (1890) Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 436-453.

Խմբագրական, (1890) Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 491-498.

Խմբագրական, (1891) Ստրկութեան բարոյական ազդեցութիւնը հին հասարակութեան վերայ. Արարատ, ԻԴ (Ա). pp. 19-36.

Խմբագրական, (1906) Կոմմունիզմ. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 69-78.

Խմբագրական, (1898) Հերովդէս Մեծ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 7-11.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում IV-V (դր). Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 539-548.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 719-726.

Խմբագրական, (1910) Յոյն արևելքի Հին-եկեղեցական աստուածաբանական գիտութիւնը իւր ծաղկման շրջանում (IV-V դր). Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1141-1158.

Խոստիկեան, Միսակ (1908) Histoire des anciens Armeniens par Noël Dolens et A.Khatch. Հին Հայոց պատմութիւն. Նօէլ Դօլան և Ա.Խաչ. Հրատարակութիւն Եւրոպայի Հայ Ուսանողական Միութեան։ Ժընև, 1907. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 218-222.

Կ

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Բ. Արզնարզիւն = Աղձնիք. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 376-387.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Դ. Մարաց գաւառ = Մարգեաւառ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 632-673.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Գ. Գդաց աշխարհ = Դասն աշխարհ. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 491-508.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Գ. Մարաց գաւառ = Մարգեաւառ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 790-820.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Ե. Ոտստակ = Գեաւառ. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 968-984.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Յառաջաբան։- Ա. Լփնաց և Ծաւդէից աշխարհ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 225-233.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Զ. Գաբաւոնացիք = Գաբաւուացիք. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1072-1077.

Կանայեանց, Ստեփան (1905) Ցլու գլուխ. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 560-567.

Կոստանեան , Կարապետ (1878) Հայաստանն եւ Միջագետքը դիւցազնական դարերում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 419-424.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ս. Լուսաւորչի աջը. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 215-222.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ս. Լուսաւորչի աջը. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 265-272.

Մ

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ աբեղայ (1903) Քրիստոնէութեան Արշալուսին. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 752-756.

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 161-169.

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս (1906) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 60-68.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Քննադատութիւն «Государственный строй древней Грузіи и древней Арменіи». Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1110-1114.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Քննադատութիւն «Государственный строй древней Грузіи и древней Арменіи». Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 832-836.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Քննադատութիւն «Государственный строй древней Грузіи и древней Арменіи. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 901-908.

Յ

Յ. Թ., (1900) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԳ (Զ). p. 321.

Ն

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Սասանեան Տէրութեան պատմութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 287-292.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 330-333.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 375-378.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 413-416.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 463-465.

Նէօլդէքէ, Թ. (1896) Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 27-30.

Նէօլդէքէ, Թ. (1896) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 71-74.

Նէօլդէքէ, Թ. (1896) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 129-131.

Նիզէ, Բ. (1905) Հելլենականութեան դարը. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 374-379.

Նիկոլսկի, Մ. Վ. (1893) Տեսութիւն Ուրարտու (Արարատեան աշխարհ) պատմութեան ըստ Ասորեստանի եւ Վանի աղբիւրների. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ). pp. 987-996.

Նիկոլսկի, Մ. Վ. (1893) Տեսութիւն Ուրարտու (Արարատեան աշխարհ) պատմութեան ըստ Ասորեստանի եւ Վանի աղբիւրների. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 852-865.

Նիկոլսկի, Մ. Վ. (1893) Տեսութիւն Ուրարտու (Արարատեան աշխարհ) պատմութեան ըստ Ասորեստանի եւ Վանի աղբիւրների. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). pp. 935-949.

Չ

Չեօռնըյ Եաքովլեվ , Եութայ (1870) Քանի մի խօսք Հրէից և ուրիշ Քանանացի ազգաց գաղթականութեան և բնակութեան վերայ Կովկասեան եւ Անդրկովկասեան աշխարհաց մէջ եւս եւ Կասպից ծովուն քովերը. Արարատ, Գ (Գ). pp. 85-90.

Պ

Պալեան, Տրդատ եպիսկոպոս (1900) Նախակիլիկեան—Հաթեան նոր արձանագրութիւն մը ի Կեսարիա. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 298-300.

Պատկանեան, Ք. (1879) Հայաստանի հին պատմութեան աղբիւրները. Արարատ, ԺԲ (Ժ). pp. 423-435.

Պատկանեան, Ք. (1879) Հայաստանի հին պատմութեան աղբիւրները. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). pp. 533-546.

Պատկանեան , Ք. (1879) Հայաստանի հին պատմութեան աղբիւրներ. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 478-490.

Պատկանեան , Ք. (1880) Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 80-92.

Ս

Սաղաթելեան, Յ. (1892) Հայերի եւ պարսիկներ մէջ կրօնական ընդհարման պատճառները նոցա կրօնական խտրութեան հետեւանքը երկու ազգերի ապագայի վերաբերմամբ. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 170-177.

Տ

Տէր Գրիգորեան, Մելքիսեդէկ Սղնախեցի (1871) Հայերի պատերազմը պարսիկների հետ հինգերորդ դարումն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 446-447.

Տէր Յակովբեան, Վաղինակ (1915) Լէօ: Վանի թագաւորութիւնը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 920-924.

Տէր-Գաբրիէլեան, Ս. (1893) Տեսութիւն քրիստոնէական եկեղեցու պատմութեան առաջին երեք դարում. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 603-616.

Տէր-Գաբրիէլեան, Ս. (1893) Տեսութիւն քրիստոնէական եկեղեցու պատմութեան առաջին երեք դարում. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 704-724.

Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս (1885) Դպիրներ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 17-28.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1908) Բաբելոն և Ս. Գիրք. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 304-327.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից. Արարատ, Լ (Թ). pp. 425-440.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից որ վկայեցին յՈւռհա. Արարատ, Լ (Ը). pp. 385-392.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Երեմիա մարգարէ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 79-81.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Ը). pp. 370-375.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Թ). pp. 406-408.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 456-458.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 505-507.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1897) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Դ). pp. 157-161.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1897) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Ե). pp. 213-217.

Ֆ

Ֆարրար, Փ. Վ. (1902) Քրիստոնէութեան Արշալուսին. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 152-167.

This list was generated on Sat Mar 6 18:36:00 2021 AMT.