Արարատ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | B | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | Ք | Օ | Ֆ
Number of items at this level: 667.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 777-789.

B

Berchem, Max van (1915) Մօսուլի Աթաբէկ Լալուի յիշատակին կանգնած մահարձաններն ու նոցա արձանագրութիւները. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 616-633.

Ա

Աբ, Յ. (1871) Մեր ժողովրդեան կեանքի տարրերը. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 323-329.

Աբ, Յ. (1871) Մեր ժողովրդեան կեանքի տարրերը. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 360-367.

Աբազա, Վիկտոր (1888) Յառաջաբան։- Ձերդ Կայսերական Բարձրութիւն։- Վերջաբան. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 122-126.

Աբեղեան, Արտաշէս (1904) Կրօնները Ճապոնիայում. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 439-454.

Աբեղեան, Արտաշէս (1903) Յովակիմ Սօլօվեան, Մեռած ծովում։- Ժողովրդական առակներ։- Եզնիկ Կողբացի, Ընդդէմ Աղանդոց. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 643-652.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 140-144.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 302-307.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 415-425.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 484-495.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 548-558.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 523-531.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 32-39.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 86-92.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 193-205.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 264-267.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 354-361.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 30-37.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 81-87.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 136-142.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 200-207.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 246-256.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 304-310.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 459-467.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 360-367.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 529-535.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Քննութիւն Մալխասեան հրատարակութեանց Ագաթանգեղոսի եւ Ղազարայ Փարպեցւոյ ի Նորայրէ Բիւզանղացւոյ. Վիեննա, 1911. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 561-563.

Աբէլ արքեպիսկոպոս, (1873) Հայ ազգն ի հաւատս եւ ի յառաջադիմութիւն. Արարատ, Զ (Ե). pp. 179-182.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Գրիգոր Խալաթեանց. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 219-222.

Ալթունեան, ԳԷորգ (1913) Ռուս ազգը ընդհանուր պատմութեան մէջ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 204-224.

Ալթունեան, Գէորգ (1913) Աթոս լերան վանքերը. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 787-789.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Հայ կեանք եւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 110-122.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Անհատի եւ մասսայի դերը պատմութեան մէջ. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 139-155.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Մոնղոլների տեսքը, սովորութիւնները եւ կրօնը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 955-973.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1124-1145.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 974-996.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Յոբելեանական մեծ տարին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 207-214.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Բնութիւն եւ ռասսայ, որպէս պատմութեան ֆակտորներ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 242-257.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 283-286.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Հ. Լինչ. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 85-86.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Մանուէլ վարդապետը Ա. Ս. Գրիբօեդովի մասին. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 161-162.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Հայկական հարց։- «Русскiя Ведомости» թերթի առաջնորդող յօդուածը Հայկական հարցի մասին. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 985-989.

Աճառեան, Հրաչեայ (1906) Մատենախօսական. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 761-765.

Աճառեան, Հրաչեայ (1909) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 280-283.

Աճառեան , Հրաչեայ (1909) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 48-63.

Աճառեան , Հրաչեայ (1909) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 156-168.

Ամատունի , Սահակ վարդապետ (1897) Ս. Լուսաւորիչ եւ Տրդատ եւ նոցա նոր շարականները. Արարատ, Լ (Գ). pp. 121-127.

Ամֆիթէատրով, Ալէքսանդր (1906) Մարդիկ, տիպեր և փաստեր։ Հայկական հարցը. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 45-59.

Անտօնեւիչ, Եօհան (1900) Լեհաստանի հայերը։ Աւստրօ-ունգարական կայսրութիւնը խօսքով և պատկերով. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 346-353.

Աշճեան, Մկրտիչ վարդապետ (1899) Մեր սուրբ հարց դաւանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 102-106.

Առաքելեանց, Սօֆիա (1873) Ի Դավրիժոյ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 463-464.

Աստղիկ, (1871) Հայոց կեանքի վերայ թիւր կարծիքներ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 447-451.

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս (1883) Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 383-389.

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս (1883) Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 428-436.

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս (1883) Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 522-527.

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս (1884) Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 13-18.

Բ

Բաբիեան, Վարդան (1910) Հայերէն հին արձանագրութիւն Սիմֆերոպօլում. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1194-1195.

Բազիլ, Դոկտոր (1908) Պարսկաստան. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1021-1025.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1872) Թէ ի՞նչպԷս կազմուեցաւ հայոց ազգը. Արարատ, Ե (Ե). pp. 197-203.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1872) Թէ ի՞նչպէս կազմուեցաւ հայոց ազգը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 249-251.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1872) Թէ ի՞նչպէս կազմուեցաւ հայոց ազգը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 312-320.

Բաստամեանց, Վահան աբեղայ (1872) Մի քանի խօսք իմ աբեղայութեան առիթով. Արարատ, Դ (Դ). pp. 139-146.

Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս (1896) Բացատրութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 250-251.

Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս (1900) Ծանուցումն. Արարատ, ԼԳ (Բ). p. 97.

Բելք , Վոլդեմար (1893) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում եւ Քուրդիստանում. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 428-447.

Բելք , Վոլդեմար (1893) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում եւ Քուրդիստանում. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 524-551.

Բերթոլետ, ԱլֆրԷդ (1902) Քրիստոնէութիւն եւ բուդդայականութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 639-658.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 839-860.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1914) Ասորիքի Քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 461-468.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1914) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 548-561.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1914) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 815-823.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 278-292.

Բէլէնկի, Տ. (1878) Հայկազն գաղթականների հետքեր եւ իրական յիշատակարաններ Կամէնէց-Պօդօլսկում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 439-443.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Ի Թէհրանէ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 153-154.

Բուլգակով , Սերգեյ (1908) Ինտելլիգենցիա եի կրօն. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 512-536.

Բուլհակով, Ս. Ն (1909) Նախնական քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 28-30.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 1-16.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 17-32.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 33-48.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 49-64.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 65-80.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 81-96.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 97-112.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1912) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 113-128.

Գ

Գ., (1908) Սահակ ա. քահանայ Սահակեանց.-Հին ուխտ, սրբազան պատմութիւն. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 711-713.

Գ., (1908) Ճանապարհորդական տպաւորութիւնք Սուքիաս եպիսկոպոս Պարզեանի. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 834-836.

Գ., (1908) Երիտասարդ Թիւրքիա. գրեց Ս. Սապահ-Գիւլեան. Պարիզ 1908 թ. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 832-833.

Գարեգին վարդապետ, (1915) Հայագիտական այլ և այլք. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 211-219.

Գարեգին վարդապետ, (1914) Հայագիտական այլ և այլք. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 919-926.

Գարեգին եպիսկոպոս, (1917) Պատմութիւն Յոհաննու Մայրագոմեցւոյ (Օրբէլեանի աղբիւներից). Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 735-749.

Գաւազանակիր վարդապետ, (1899) Առաքելական Աթոռ կաթուղիկոսութեան Ամենայն հայոց. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 493-496.

Գելլեր , Եդուարդ (1888) Թէ Պետրոս Առաքեալը երբէք Հռոմ չէ եկել. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 582-591.

Գէորգեան, Բարդ. եպիսկոպոս (1911) Իւրացնում են այլոց վաստակը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 319-324.

Գէորգեան, Բարդ. եպիսկոպոս (1911) Իւրացնում են այլոց վաստակը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 389-394.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Վարդապետ (1900) «Լումայ» հանդէսի մատենախօսական յօդուածի առթիւ. Արարատ, ԼԳ (Բ). p. 96.

Գիւտ վարդապետ, (1917) Լէօ։ Հայոց պատմութիւն. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 821-826.

Գնունի, Ս. (1880) Հայ ազգ եւ հայ եկեղեցի. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 440-448.

Գնունի, Ս. (1880) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 497-504.

Գնունի, Ս. (1880) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 527-536.

Գնունի, Ս. (1881) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 4-15.

Գուլամիրեանց, Աբգար Ս. (1872) Պատասխանի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 77-80.

Գուլամիրեանց, Աբգար Ս. (1872) Պատասխանի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 215-216.

Գօշ, (1894) Մատենախօսութիւն Արիստակէս Լաստիվերտցի վարդապետի Հայոց պատմութիւնը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 342-347.

Դ

Դատեան, Խաչիկ ծ. վարդապետ (1899) Թարըխուլ Աքրադի կամ Շարաֆ Նամա։ Քրդերի պատմութիւն կամ փառաց մատեան. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 536-539.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Առան երկիր կամ աշխարհ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 233-234.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Արցախ. Երկասիրեց Մակար եպ. Բարխուդարեանց. Բագու. 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 80-81.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 283-323.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 385-409.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 573-610.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 681-709.

Ե

Ե. . . . եանց , (1881) Ճանապարհորդութիւն դէպ յԱնի. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 484-487.

Եսայեան, Աղէքսանդր (1880) Որդանկարմիր. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 8-11.

Զ

Զ., (1906) Ուղղելի մի կէտ Փաւստոս Բիւզանդի պատմութեան մեջ. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 129-131.

Զաւէն վ., (1904) Մի քանի խոսք մեր ընթերցողներին. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 792-800.

Զաքարեանց, Մկրտիչ քահանայ (1914) Եզիդի քրդեր. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 927-937.

Զաքարեանց, Մկրտիչ քահանայ (1914) Եզիդի քրդեր. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1017-1031.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Պրոֆ. էդ.Մայեր. Պատմութեան տեսական եւ մեթոդական խնդիրները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1036-1040.

Էշելբախ, Հ. (1910) Երկու եղբայր. դպրոցական կեանքից. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 181-185.

Թ

Թ. Պ., (1879) Փարիզ. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). pp. 546-556.

Թանդեան, Սահակ (1902) Լեհահայերի մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 282-292.

Թերեաքեան, Յ. (1903) Եղիշէ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 635-642.

Թերեաքեան, Յ. (1903) Եղիշէ. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 724-741.

Թոփճեան, Յակոբ (1900) Գուրիայի եւ Շամոնայի վկայաբանութիւնը. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 480-484.

Թոփչեան, Եղիշէ (1903) Մարիբաս. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 526-534.

Թոփչեան, Եղիշէ (1903) Մարիբաս. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 621-628.

Թոփչեան, Յակոբ (1901) Նկատողաթիւններ Ագաթանգեղոսի և Փաւստոսի մասին. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 516-524.

Լ

Լեվին, Ի. Օ. (1914) Տաճկահայկական հարցը. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 331-340.

Լեւոնեան, Գարեգին (1895) Ազգային Մատենադարան պատմութիւն հայ լրագրութեան։ Ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը։ Գրեց Հ. Գրիգորիս Գալէմքեարեան. Վիէննա, 1893. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 59-62.

Լօօֆս, (1896) Հաբեշների՝ իբրեւ մի հին Արեւելեան եկեղեցու, բնորոշ գծերը եւ ազգային առանձնայատկութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 299-302.

Լօօֆս, (1896) Հաբեշների եկեղեցին. Նորա ներկայ վիճակը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 348-353.

Խ

Խմբագրական, (1868) Արարատ նահանգ. Արարատ, Ա (Ա). p. 6.

Խմբագրական, (1868) Պատմական. Արարատ, Ա (Ա). pp. 5-6.

Խմբագրական, (1868) Ծանուցումն. Արարատ, Ա (Ա). p. 8.

Խմբագրական, (1868) Օդ Արարատ նահանգի. Արարատ, Ա (Գ). pp. 28-29.

Խմբագրական, (1869) Թղթառաջք. Արարատ, Բ (Դ). pp. 89-90.

Խմբագրական, (1868) Արարատ նահանգ. Արարատ, Ա (Բ). pp. 16-18.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Բ). pp. 12-22.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Դ). pp. 49-50.

Խմբագրական, (1868) Հայկայ Աստուածապաշտութիւնը. Արարատ, Ա (Զ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1868) Եղիշէ Վարդապետ պատմաբան մատենագիր հինգերրորդ դարու. Արարատ, Ա (Է). pp. 89-92.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1870) Ցօլակերտի արձանագիրք. Արարատ, Բ (Ժ). p. 248.

Խմբագրական, (1871) Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ նորումս։ Գրեաց ԳաբրիԷլ եպիսկոպոս Այվազեան. Արարատ, Դ (Է). pp. 394-401.

Խմբագրական, (1872) Պատմութիւն եւ օգուտ նորա. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 404-406.

Խմբագրական, (1872) Պատմութիւն եւ օգուտ նորա. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 435-437.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 95-101.

Խմբագրական, (1879) Ֆրանսիայի նշանակութիւնը նոր մարդկութեան զարգացման եւ քաղաքակրթութեան մէջ. Արարատ, ԺԲ (Գ). pp. 134-140.

Խմբագրական, (1879) Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 180-189.

Խմբագրական, (1917) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 111-113.

Խմբագրական, (1873) Պառակտումն ի Մխիթարեանս։ Վսեմ. Նուպար փաշա. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1873) Չէնք կամ չինացիք. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 507-512.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Ե). pp. 192-196.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Է). pp. 276-280.

Խմբագրական, (1879) Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն. Արարատ, ԺԲ (Ե). pp. 210-217.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Զ). pp. 269-282.

Խմբագրական, (1879) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 365-370.

Խմբագրական, (1872) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 493-497.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 37-47.

Խմբագրական, (1880) Լօնդօն. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 55-67.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 227-232.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 320-322.

Խմբագրական, (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա (Յաւելուած). Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 65-80.

Խմբագրական, (1882) Էդուարտ Դիւլօրիէ. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1910) Մատենախոսութիւն. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1110-1112.

Խմբագրական, (1882) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 116-120.

Խմբագրական, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Է). pp. 245-248.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 136-140.

Խմբագրական, (1882) Յետադիմութեան պատճառները հասարակական կեանքում. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 345-348.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 160-163.

Խմբագրական, (1909) ա. Այնթափի բարձրագոյն վարժարանը. բ. Գաղթականների Կիլիկիայում զետեղելու խնդիրը գ. Կալուածական խնդիրը Կիլիկիայում. դ. Ազգային լուրեր. ե. Սովը Տաճկաստանում. զ. Խարբերդի դրութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 284-288.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 104-113.

Խմբագրական, (1880) Լօնդօն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 153-158.

Խմբագրական, (1880) Իտալիա եւ Վենետիկ. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 193-200.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 267-280.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 173-179.

Խմբագրական, (1880) Իտալիա եւ Վենետիկ. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 385-395.

Խմբագրական, (1880) Ազգային տեսութիւն։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի կոնդակները. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 512-515.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1912) Պատերազմ Բալկաններում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1049-1050.

Խմբագրական, (1884) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ.- Հրաւիրագիր Սինօդի ընտրութեան կաթուղիկոսի.- Թուղթ միաբանութեան սրբոյ Էջմիածնի առ ամեն Տ. Ներսէս Սրբազան Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսոյ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 46-54.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարիզ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 159-165.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 196-207.

Խմբագրական, (1877) Եվրոպացւոց գաղափարք Հայոց վերայ. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 185-193.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 256-265.

Խմբագրական, (1877) Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի մէջ եղած տարբերութիւնը. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 337-342.

Խմբագրական, (1882) Յետադիմութեան պատճառները հասարակական կեանքում. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 485-488.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 300-310.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 350-356.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 399-407.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 444-450.

Խմբագրական, (1886) Հայերը Ասիայում. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 129-131.

Խմբագրական, (1890) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 674-682.

Խմբագրական, (1908) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 745-748.

Խմբագրական, (1908) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 952-956.

Խմբագրական, (1892) Տխուր լուր Արծրունին մեռաւ. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). p. 1121.

Խմբագրական, (1888) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 569-576.

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը։- Նորին Վեհափառութեան այցելութիւնը Թիֆլիզի Ազգային ուսումնարաններին. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 641-659.

Խմբագրական, (1888) Նորին Օծութիւն Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 701-732.

Խմբագրական, (1889) Վեհափառ Մակար Հայրապետի ընհանրական կոնդակը. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 86-92.

Խմբագրական, (1889) Ընդհանրական եկեղեցու կազմակերպութիւն, որ տուել են նրան տիեզերական ժողովներն և նորա խանգարումն պապականութեան մէջ. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 483-490.

Խմբագրական, (1914) Ի՞նչ մտքով տաճկաց Սուլթանն է խալիֆ. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1149-1151.

Խմբագրական, (1906) Եկեղեցական զգեստների ծագման ժամանակի մասին. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 557-573.

Խմբագրական, (1888) Պատմութիւն սուրբ խաչին Հացունեաց, զոր էառ ի Հերակլայ կայսերէն Բիւրեղ տիկինն Սիւնեաց. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 399-404.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 172-174.

Խմբագրական, (1906) Եկեղեցական զգեստների ծագման ժամանակի մասին. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 733-751.

Խմբագրական, (1889) Համանգղիական եկեղեցական ժողով. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 23-33.

Խմբագրական, (1889) Կանոնադրութիւն։ Ծանոթութիւն. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 387-405.

Խմբագրական, (1904) Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 77-85.

Խմբագրական, (1904) Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1907) Պօլսոյ պալատական մատենադարանը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 762-763.

Խմբագրական, (1907) Պապի նոր սիլլաբուսը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 765-766.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1042-1049.

Խմբագրական, (1894) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Ռուսաստանում։- Տաճկաստանում։- Պարսկաստանում. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 386-388.

Խմբագրական, (1903) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 332-339.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռ։- Երեւանի թեմ։- Բեսարբիայի թեմ։- Աստրախանի թեմ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 70-76.

Խմբագրական, (1895) Ռուսահայք։ Կիւրեղ եպիսկոպոս Սրապեան (Հոգեհանգիստ եւ դամբանական)։-Սեւանայ վանք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 105-108.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 150-151.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 218-220.

Խմբագրական, (1905) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԸ (Բ). pp. 134-136.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 434-435.

Խմբագրական, (1906) Այլազգիների և այլադաւանների հարցերը Ռուսաստանի արմատական բնակչութեան շահերի տեսակէտից. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 587-597.

Խմբագրական, (1906) Բարութեան աճումը։-Աւետարանը պատմութեան մէջ։-Բարեկենդան։-Ապաշխարութեան քարոզիչը. Արարատ, ԼԹ (Ը-ԺԱ). pp. 655-676.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1896) Պարսկաստանի Ղարադաղ գաւառի հայաբնակ գիւղերը։ Վիճակագրական. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 135-137.

Խմբագրական, (1901) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 118-120.

Խմբագրական, (1901) Սիոնական շարժումը հրէաների մէջ. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 147-154.

Խմբագրական, (1901) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 257-258.

Խմբագրական, (1901) Այլեւայլք. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 467-468.

Խմբագրական, (1894) Տեսիլ Ենովքայ արդարոյն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 369-373.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 100-102.

Խմբագրական, (1895) Նեստորական եկեղեցին եւ նրա նշանակութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 155-161.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 213-215.

Խմբագրական, (1897) Յիսուսի Քրիստոսի նորագիւտ խօսքերը. Արարատ, Լ (Է). p. 304.

Խմբագրական, (1895) Եւսեբիոսի ժամանակագրութեան ձեռագիրները։-Դրօշակ։- Նոր փնջիկ։- Քամալեանց Ս., Աստուած չճանացող. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռի դիւանից։ Եփրեմ Կաթուղիկոսի Կոնդակը։- Սկզբնաւորութիւն Բալկանեան ազգերի ապստամբական շարժման. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 617-621.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 284-290.

Խմբագրական, (1899) Պատմութիւն հաւաստի եւ համառօտ Մխիթար վարդապետի. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 165-167.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք։- Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 219-222.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 442-453.

Խմբագրական, (1901) Գուիտոն Լուսինեան. Ֆրանսահայ ընդարձակ պատկերազարդ բառագիրք. Ա. հատոր։- Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի։-Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին։- Սմբատ Շահազիզեան, Յիշողութիւններ Վարդանանց տօնի առիթով. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 90-92.

Խմբագրական, (1888) 1 յունուարի. 1888. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան հայոց Բագուայ։ Յընթաց 1871 ամի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-172.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Պարսկահայքում եւ հեռաւոր գաղութներում 1885 թուին։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1914) Ճանապարհորդութիւն եւ քաղաքական կեանք Հայաստանի մէջ, Լոնդոն, 1914. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 668-670.

Խմբագրական, (1896) Die armenischen Handschriften des klosters von Argni (Arghana). Dr. Fr. Müller.- Wien 1896 = (Արղնի վանքի հայերեն ձեռագիրները. Դր. Ֆր. Միլլէր. Վիեննա, 1896)։ ։- Armenien, Beitrag sur Kenutnis der Geschichte, der Kirchlichen und äusseren Verhältnissen des Landes. Spanuth Pöhlde- Stuttgart, 1896 (Հայաստան. Այդ երկրի պատմութեան, եկեղեցական և արտաքին հանգամանքներին ծանօթանալու նպաստ, Շպ. Պէօլդե, Շտուտգարտ, 1896. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 458-459.

Խմբագրական, (1897) Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи Армянамъ. (Եղբայրական օգնութիւն Տաճկաստանում վնասուած հայերին). Մոսկուա, 1897 ամի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 489-494.

Խմբագրական , (1904) Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 149-157.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Եկեղեցիների միացումը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 14-21.

Խօջայեանց, Յովհաննէս (1871) Գիւմրի. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 344-347.

Խօջայեանց , Յովհաննէս (1871) Գիւմրի. Արարատ, Գ (Թ). pp. 312-315.

Կ

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Է). pp. 306-313.

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Զ). pp. 252-260.

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 355-365.

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 380-388.

Կանայեանց, Ստեփան (1917) Ամուսնական արտակարգ երեւոյթներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 517-525.

Կանայեանց, Ստեփան (1917) Մերձամուսնութիւնը եւ բազմակնութիւնը քրիստոնեայ Հայաստանում. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 651-669.

Կանայեանց, Ստեփան (1917) Մերձամուսնութիւն. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 765-789.

Կանայեանց, Ստեփան (1910) Սրբագրութիւններ և ենթադրութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 172-177.

Կանայեանց, Ստեփան (1906) Մամիկոնեանց պատմութիւն. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 328-342.

Կանայեանց, Ստեփան (1906) Մամիկոնեանց պատմութիւն. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 597-605.

Կանայեանց, Ստեփան (1906) Մամիկոնեանց պատմութիւն. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 712-732.

Կանայեանց, Ստեփան (1906) Մամիկոնեանց պատմութիւնը. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 861-879.

Կանայեանց, Ստեփան (1903) «Պատմագիրք հայոց» և մի քանի դիտողութիւններ Փաւստոս Բիւզանդի մասին. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 241-251.

Կիրակոսեան , Գարեգին քահ. (1910) Նոր-Ջուղայի մատենադարան. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 881-885.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1915) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 741-774.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1915) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 866-901.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց. Արարատ, Դ (Բ). pp. 81-90.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Գ). pp. 144-154.

Կոմիտաս վարդապետ, (1897) Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում։ Ա շրջան. Արարատ, Լ (Ե). pp. 221-225.

Կոպճակճեանց, Օգ. քահ. (1883) Սիմֆերօպօլից. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 549-552.

Կոստանեանց, Կարապետ (1895) «Ի Մովսիսի պատմութենէն». Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 118-121.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Մեհեկան ամիս. Արարատ, Լ (Բ). pp. 52-59.

Կորզբէրգ, Հանս (1900) Մեր դարու ամենախայտառակ գայթակղութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 336-338.

Հ

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 371-376.

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 734-743.

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1119-1129.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Դ). pp. 121-133.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Գ). pp. 83-92.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Բ). pp. 45-56.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Ե). pp. 164-174.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Է). pp. 245-259.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Ը). pp. 284-293.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Թ). pp. 324-330.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 394-400.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 427-434.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 470-478.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 205-219.

Հայկորդի, (1877) Տարաբնակ Հայկազանց մէջ եղած կրօնական եւ գրականական անջրպետը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 121-128.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ։ Խճուղի. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 278-282.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 207-212.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 240-246.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 280-282.

Հայկունի , Ս. (1895) Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն եւ նրանց աւանդութիւնները). Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 239-243.

Հայկունի , Ս. (1895) Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն, եւ նրանց աւանդութիւնները եւ սովորութիւնները). Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 293-297.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 84-86.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 133-134.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 183-185.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 238-240.

Հայկունի Ս., (1906) Տրապիզօնի հայ գիւղացու կեանքը. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 180-189.

Հայկունի Ս., (1905) Տրապիզօնի հայ գիւղացու կեանքը. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 737-746.

Հայկունի Ս., (1905) Տրապիզոնի հայ գիւղացու կեանքը. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 934-942.

Հայկունի Ս., (1905) Տրապիզոնի հայ գիւղացու կեանքը. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1034-1041.

Հառնակ, Ադոլֆ (1905) Քրիստոնէութիւնն ու պատմութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 38-55.

Հարնակ, Ադօլֆ (1900) Արեւմտեան կամ կաթոլիկ վանականութիւնը. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 608-612.

Հարնակ, Ադօլֆ (1900) Արեւմտեան կամ կաթոլիկ վանականութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 326-328.

Հոլլ, Կարլ (1899) Յունական վանականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 106-109.

Հոլլ, Կարլ (1899) Յունական վանականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 175-181.

Ղ

Ղազարեան, Մկրտիչ (1903) Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 742-752.

Ղազարեան, Մկրտիչ քահանայ (1907) Վրաց եկեղեցու ինքնագլուխ կառավարութեան խնդիրը ռուսաց նախապատրաստական եկեղեցական ժողովում. Արարատ, Խ (Թ). pp. 845-863.

Ղազարեան, Մկրտիչ քահանայ (1907) Վրաց եկեղեցու ինքնագլուխ կառավարութեան խնդիրը ռուսաց նախապատրաստական եկեղեցական ժողովում. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 971-983.

Ղազարեան Մ. քահանայ, (1912) Առասպելներ հայերի մասին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 215-218.

Ղլդճեան, Արսէն վ. (1905) Նիւթեր Դաւիթ բէկի պատմութեան վերաբերեալ. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 382-387.

Ղլտճէան, Արսեն վարդապետ (1915) Армянский сборник. Трагедия Турецкой Армении. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 655-660.

Մ

Մ. Ե., (1894) Փիրմիլիանոսը Մովսէս Խորենացու պատմութեան մէջ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 26-27.

Մ. ա., (1903) Արդաբիլ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 92-95.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 158-161.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 59-63.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 94-96.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 190-195.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) Մի դիտողութիւն հայոց ներքին կեանքի ուսումնասիրութեան վրայ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 167-171.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Զ). pp. 203-206.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Դ). pp. 125-127.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ե). pp. 169-173.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Է). pp. 241-245.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ը). pp. 277-280.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Թ). pp. 317-321.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ժ). pp. 357-361.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 438-441.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ա). pp. 3-5.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Բ). pp. 41-44.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Գ). pp. 81-83.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 171-173.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 210-212.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Թ). pp. 331-333.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 17-32.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 49-64.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 97-112.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 113-128.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Մառ, Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 1-16.

Մառ , Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 33-48.

Մառ , Նիկողայոս (1910) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արաբական Վերսիա. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 81-96.

Մատինեանց, Կարապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 252-253.

Մատինեանց, Կարապետ (1871) Տաթեւ։ Նուէր անկեղծ սրտից իմ ազնիւ բարեկամ Պետրոսի Հայկազնւոյ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 226-232.

Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Սարգսեան (1873) Հայրենեաց հնութիւններից. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 389-390.

Մարգարեանց, Վրթանես Քահանայ (1909) Հայի անցեալի և ներկայի մասին տեսութիւն. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 874-881.

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ (1910) Հայի անցեալի եւ ներկայի մասին տեսութիւն. Թուրք-Թաթարներ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 37-45.

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ (1909) Հայի անցեալի և ներկայի մասին տեսութիւն. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 950-956.

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ (1910) Սարդարապատի գաւառակ. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1196-1203.

Մարութեանց, Ս. (1870) Մեր ազգին թատրոններուն համառօտ տեսութիւնը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 279-281.

Մաքսուդեան, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 117-127.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 218-224.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 384-388.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք.Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 460-465.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 562-568.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 759-766.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 846-854.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1003-1012.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 314-318.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայերէն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1032-1036.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայերէն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1114-1118.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1917) Bibliothecs Armeno-Georgica. IV. Дiонисiй оракiйскiй и армянскiе толкователи, издалъ и изслъдовалъ Н. Адонцъ. Петроградъ. 1915. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 827-832.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Haik Johannissian. Das literaische Portrait der Armenier ihren Hisrikern vom V.-VII. Jahr. N. Chr. Mit einer Einleitung über ihre Abstammung historische Entwicklung und Geschichtsschreibung. Rötha bei Leipzig. 1912. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 170-173.

Մելիք, (1916) Տրապիզոն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 260-262.

Մելիքսէթ - Բէկով, Լ. (1915) Էրզրումի վիլայէթի Իշխան աւանը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 358-360.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ (1878) Խեւթուբան գիւղ եւ Թումանեան-Մամիկոնեանց հայ իշխանազունք։-Եփրեմ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց եւ Ծայրագոյն Պատրիարգ Արարատյան Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 352-356.

Մեսրոպ Եպիսկոպոս, (1912) Էջմիածնի դաշտի ոռոգումը. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 232-241.

Մեսրոպ Եպիսկոպոս, (1912) էջմիածնի դաշտի ոռոգումը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 334-346.

Մեսրոպ եպիսկոպոս, (1919) Շապուհ Բագրատունի. Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). pp. 40-53.

Միաբան, (1891) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԴ (Բ). pp. 87-106.

Միաբան, (1891) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԴ (Դ). pp. 196-207.

Միաբան, (1891) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ը). pp. 437-448.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 55-59.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 89-94.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 154-158.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 187-190.

Միաբան , (1890) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 567-576.

Միաբան , (1891) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 147-155.

Միաբան , (1891) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ե). pp. 277-284.

Միաբան , (1891) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԴ (Է). pp. 384-392.

Միաբան , (1892) Խոսրովիկ թարգմանիչ. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 275-282.

Միաբան , (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 22-26.

Մինասեան, Մ. (1914) Լինչ եւ նրա «Արմենիան». Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 87-90.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արմաւիր յԱրագածոտն գաւառի։ Պատմական տեղեկութիւնք. Արարատ, Ը (Բ). pp. 47-53.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արմաւիրայ այժմեան դիրքը եւ ձեւը. Արարատ, Ը (Գ). pp. 91-93.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Ը (Դ). pp. 128-131.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Ե). pp. 164-171.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արշակաւան յԱրշարունիս։ Պատմական տեղեկութիւնք. Արարատ, Թ (Զ). pp. 211-214.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արշակաւան յԱրշարունիս։ Արշակաւանայ տեղին. Արարատ, Թ (Է). pp. 245-247.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Է). pp. 247-251.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Թ). pp. 326-327.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 377-380.

Մկրտչեան, Կ. Մշեցի (1881) Տարօն. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 227-238.

Մկրտչեան, Կորիւն Մշեցի (1883) Արժանապատիւ ս. Հարք, յարգո՛յ ուսուցիչնե՛ր եւ սիրելի եղբայրնե՛ր. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 541-549.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 47-48.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 102-110.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 155-162.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 205-217.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 254-264.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 41-52.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 85-94.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 132-142.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 244-252.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականութիւնն ու վանականութիւնը քրիստոնեայ եկեղեցում. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 440-454.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 542-550.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 640-666.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականներ և վանականութիւն. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1098-1109.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1905) Անապատականութեան սկիզբն Քրիստոնեայ եկեղեցում. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 332-341.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 177-185.

Մովսիսէան, Յուսիկ վարդապէտ (1880) Պատրուակեալ կրօնական ազատութեան առթիւ. Արարատ, ԺԳ (ԺԱ). pp. 477-496.

Մորդման, Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Դ (Դ). pp. 152-159.

Մորդման, Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Ե (Ե). pp. 192-197.

Մորդման , Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Ե (Զ). pp. 245-248.

Մուշէ վրդ., (1917) Պատմական փշրանքներ. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 68-77.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասեան հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 413-419.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասեան հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 549-554.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 636-643.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 760-765.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 981-994.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի թուրք-թաթարական ժողովուրդների հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1088-1110.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 251-257.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 328-334.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 400-405.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 483-490.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 580-585.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 676-682.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 766-775.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1914) Ղարաբաղի նուաճման հարիւրամեակը. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 144-160.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1914) Ղարաբաղի նուաճման հարիւրամեակը. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 238-254.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները.IV. Անդրկովկասի լեռնականների հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1179-1192.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ։- Նախաբան. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 33-41.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 108-116.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 139-153.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 194-212.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 263-278.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 308-321.

Մօրթման, Ա. Տ. (1873) Հայոց հին Տիգրանակերտ մայրաքաղաքին դրից վրայ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 474-477.

Յ

Յ. Խ., (1896) Անգլիական եկեղեցին և արեելքի եկեղեցիները. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 9-12.

Յ. Մ., (1900) Ալէքսանդր Աննինսկի։ Հայոց հին պատմիչները որպէս պատմութեան աղբիւր. Օդեսսա, 1899. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 85-86.

Յովհաննէս Կարնեցի, (1895) Տետրակս ոտանաւորեալ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 437-444.

Յովհաննիսեան, Ա. (1916) Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենց. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 105-128.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Յակոբ Զուղայեցու մի գրութիւնը ռուս արքունիքին. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 775-781.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Նիւթեր հայ մելիքութեան մասին. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 788-792.

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս (1888) Սրբազան հարք եւ պատուարժան հանդիսականք. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 639-641.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 195-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 243-251.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1910) Նախնեաց յիշատակարաններ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 77-87.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1913) Նոր նիւթեր Թովմա Մեծոփեցու կենսագրութեան. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1151-1161.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1910) Նախնեաց յիշատակարաններ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 245-260.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1914) Նոր նիւթեր Թովմայ Մեծոփեցու կենսագրութեան. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 67-84.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Մի կարեւոր գիւտ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 59-65.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Կառլ Մենդելսզոհն Բառթոլդու. «Պատմութիւն Յունսատանի Ալի փաշա և Հետերիա». Արարատ, Խ (Բ). pp. 147-150.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Հայրենասիրութիւն եւ քրիստոնէութիւն. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 616-625.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1902) Պատմութիւն Աղուանից. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1146-1148.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 151-156.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 208-210.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Յաւելուած. Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Ն

Ն. Ա., (1919) Բանասիրական մանրուք։ Դիտողութիւններ Ն. Ադոնցի նոր գրքի վրայ. Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). pp. 65-71.

Ն. Ք., (1894) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 366-369.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Բացատրութիւն. Արարատ, Դ (Դ). pp. 167-168.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Պատկեր աղքատաց։-Մահացեալ Մուժումբարցիք. Արարատ, Ե (Է). pp. 289-291.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Տարեդարձի գիշեր. Արարատ, Ե (Է). pp. 293-294.

Նազարեանց, Էմմանուէլ քահանայ (1910) Սիօն վարդապետ Տէր-Մանուէլեան. «Եզիդի կումանժ», Ախալցխա 1910. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 459-462.

Նալբանդեանց, Նազարէթ (1871) Ճանապարհորդութիւն յԱնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 182-183.

Նիկոլսկի, Մ. Վ. (1893) Վանի թագաւորների Ռուսաստանի սահմաններում գտնուած սեպաձեւ արձանագրութիւնները. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 745-764.

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 785-791.

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 689-703.

Շ

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 23-27.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 63-67.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 96-99.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 131-133.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 165-169.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1872) Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 423-427.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1872) Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 463-470.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1873) Դարձեալ թէ՛ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 185-188.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 132-139.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 182-188.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 214-219.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Է). pp. 251-257.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Ը). pp. 301-304.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Զինուորական հայ պաշտօնակալք ոմանք ի Պարսկաստան. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 197-200.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Զինուորական հայ պաշտօնակալք ոմանք ի Պարսկաստան. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 275-279.

Շմիդ, (1887) Մարմնամարզութիւն եւ նորա համառօտ պատմութիւն. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 443-450.

Շմիդ, (1887) Մարմնամարզութեան բարոյական եւ գեղասիրական նշանակութիւնը. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 480-492.

Շմիդ, (1887) Մարմնամարզութեան գեղասիրական նշանակութիւնն. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 532-537.

Շուրց, Կ. (1917) Նախնական կուլտուրայի պատմութիւնը (Համառօտութիւն). Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 526-542.

Պ

Պալասանեան, Ստ. (1888) Կրօնական պատերազմի երկրորդ մեծ դիւցազը։ (Վարդանանց յիշատակի առթիւ). Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 105-122.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Խորհրդածութիւն. Արարատ, Զ (Զ). pp. 220-226.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն. Արարատ, Զ (Է). pp. 274-276.

Պատկանեան, Ք. (1880) Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 136-145.

Պատկանեան, Ք. (1880) Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 245-255.

Պատկանեան , Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն. Արարատ, Զ (Զ). pp. 233-235.

Պատկանեան , Ք. (1880) Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 342-354.

Պատկանեան , Ք. (1880) Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 303-312.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 20-25.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Դ (Բ). pp. 54-57.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ. Արարատ, Դ (Գ). pp. 100-105.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 181-185.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Զ). pp. 238-244.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Է). pp. 273-283.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Թ). pp. 347-352.

Պետրով , Գր. (1905) Մեռեալի խորհուրդը (Բարութեան սերմերից). Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 793-799.

Պլուզեան, Մ. (1871) Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գաւառը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 440-443.

Պղատոն, (1909) Սոկրատէսի պաշտպանողական ճառը. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 446-480.

Պօտտո, Վ. (1888) Վերածնութիւն Հայաստանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 675-684.

Պօտտո, Վ. (1888) Վերածնութիւն Հայաստանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 756-784.

Ջ

Ջալալեանց, Եղիա վարդապետ (1872) Կազմուիլ կամ Բաղկանալ. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 478-480.

Ռ

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 410-422.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 611-637.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 520-530.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 218-239.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 324-354.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 710-727.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 790-797.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 115-138.

Ռընան, Էրնեստ (1884) Մահմետականութիւն եւ գիտութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 22-37.

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. (1918) Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 49-63.

Ս

Ս. Կ., (1896) Մի ակնարկ Հայաստանի պատմական անցեալի վերայ՝ ըստ նորագոյն հետազօտութեանց. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 507-511.

Ս. Կ., (1899) Սեբէոսի պատմութիւնը և Մ. Խորենացի. Մատենագրական ուսումնասիրութիւն. Ստ. Մալխասենաց։ Թիֆլիս, 1899. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 312-315.

Ս. Կ., (1897) Eine topographisch-historische Studie von Martin Hartmann. Բոհտան. Տեղագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն Մարտին Հարտմանի։- Գրախօսութիւն. Արարատ, Լ (Է). pp. 315-316.

Ս. Մ., (1898) Պրոֆ. Մարրի կարծիքը վրացւոց, ընդդէմ հայոց ուղղած վէճի մասին. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 75-78.

Ս. Յ., (1896) Եղիշէի եւ Մակաբայեցւոյ գրքերի յարաբերութեան խնդիրը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 553-555.

Ս. Յ., (1897) Մարգարէից գրքերի հետքերը Եղիշէի պատմութեան մէջ. Արարատ, Լ (Ե). pp. 211-212.

Սահակ սարկաւագ, (1883) Մեր նախնիք եւ նոցա աշխատութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 150-155.

Սահակ վարդապետ, (1882) Փորձուենք անցեալից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 265-271.

Սարգսեան, Մնացական (1872) Սով ի Պարսկաստան. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-171.

Սարգսեան, Մնացական (1872) Ողորմութիւնք անպատսպար աղքատաց. Արարատ, Դ (Դ). p. 172.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Դ (Գ). pp. 105-112.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Դ (Դ). pp. 146-151.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ե). pp. 185-191.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Զ). pp. 228-238.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Է). pp. 264-269.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ը). pp. 305-312.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Թ). pp. 341-347.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 387-394.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1873) Ճանապարհորդութիւն. Արարատ, Ե (Դ). pp. 121-133.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 322-325.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 401-404.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Թ). pp. 354-358.

Սիմեօնեանց, Արսէն քահանայ (1915) Վարդանանց յիշատակին. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 128-131.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 15-19.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Բ). pp. 49-51.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Գ). pp. 91-96.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Դ). pp. 128-131.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Ե). pp. 173-178.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Զ). pp. 206-209.

Սիօն վարդապետ, (1915) Չքնաղագեղն Մանդու. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 241-246.

Սիօն վարդապետ, (1911) Մովսէս Խորենացի՞ թէ Խորին. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 232-236.

Սիօն վարդապետ, (1911) Պատասխանի փոխանակ. Արարատ, ԽԵ (Ե). p. 395.

Սիօն վարդապետ, (1911) Նշմարներ նախնի հայ քաղաքակրթութեան ըստ Խորինն Մովսէսի. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 466-472.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1895) Նորագիւտ սեպաձեւ արձանագրութիւն։ Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 205-206.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1896) Նամակ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ . Շահրիարի արձանագրի օրինակն՝ գտնուած 1896 հոկտեմբերին. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 512-513.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1881) Արմաւիր եւ նոր բեւեռագիրներ յԱրմաւիր. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 602-606.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Ստորագրութիւն Ցօլակերտ,Երուանդաշատ,Երուանդակերտ և Բագարան քաղաքացն Հայաստանի. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 272-274.

Սմբատեանց , Մեսրովբ վարդապետ (1870) Ստորագրութիւն Ցօլակերտ,Երուանդաշատ,Երուանդակերտ և Բագարան քաղաքացն Հայաստանի. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 249-151.

Վ

Վալդմայէր, Թէոփիլոս (1898) Դրուզների կրօնը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 386-390.

Վանցեան, Գրիգոր (1900) Դիտողութիւներ Խորենացու մասին. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 186-190.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 436-440.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Գ). pp. 155-163.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Զ). pp. 313-326.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Դ). pp. 216-226.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Ե). pp. 263-270.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (է). pp. 380-386.

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 70-72.

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 22-24.

Վերներ, Տօյ Իր. (1910) Հալլէի գիսաւորի հետ զուգադիպուած համաշխարհային դէպքեր. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 271-279.

Վերներ, Տօյ Իր. (1910) Հալլէի գիսաւորի հետ զուգադիպուած համաշխարհային դէպքեր. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 354-360.

Տ

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Թովմա Մեծոփեցու յիշատակարանը. Հրատարակեց իւր յառաջաբանով Կ. Կոստանեանց. Թիֆլիս, Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի տպարան, 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1090-1096.

Տէր Պողօսեան, Գր. (1915) Արմաւիրի չերքեզախոս հայերի անցեալի մասին - հայրենիքը և գաղթը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 205-211.

Տէր Պօղոսեան, Գր. (1915) Արմաւիրի չերքեզախօս հայերի անցեալի մասին - հայրենիքը և գաղթը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 365-381.

Տէր Օհանեանց, Օհան (1872) Հեղեղ ի Սավրի. Արարատ, Ե (Է). p. 294.

Տէր-Դաւիթ, (1873) Ասորւոց խնդիր. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 433-436.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Աստուածաբանութիւն և կրօնների ընդհանուր պատմութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 365-368.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Յուսիկ եպիսկոպոս. «Անապատականներ եւ վանականութիւն». Արարատ, Խ (Ա). pp. 70-74.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1903) Կաթոլիկ եկեղեցին Հայաստանում. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 535-545.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մխիթար վարդապետ. Հայերը Ռուսաստանում. Վաղարշապատ 1906. 136 էջ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 66-69.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս աբեղայ (1905) Քրիստոնէութիւնն ու պատմութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 271-278.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 292-296.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1901) Գրիգոր- Մանաճիհր Ռաժիկ, Միհրան տոհմից. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 468-474.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 299-302.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1912) Հայ գրերի 1500-ամեակի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 499-514.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ (1894) Ի Մովսէսէ Քերթողահօրն պատմութենէ վասն Կոստանդիանոսի Մեծի թագաւորին. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 148-154.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ (1895) Ս. Ղեւոնդեանց յիշատակին. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 41-43.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Երեւոյթներ հասարակական կեանքից մեր մամուլի մէջ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 80-91.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1903) Մեր մամուլը. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 448-463.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Վրաց դարձի պատմութիւնն ըստ Մ. Խորենացւոյ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 121-123.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի բացատրութիւն. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 221-222.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծայայտնութեան տօնի ճիշդ օրը ըստ պատմութեան. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 3-4.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ս. Վարդանանց յիշատակին. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 53-54.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Գրիգոր Սքանչելագործի անուամբ մնացած հատուածներ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 111-113.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Հին ցաւ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 338-343.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Կրկին բնութեան խնդիրը եւ Մխիթարեան հայրերը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 353-364.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus, nach ihren quellen geprüft und dargestellt.- G. Owsephian. Leipzig, 1897։ (Միակամութեան ծագման պատմութիւնը, իւր աղբիւրներով քննած և ներկայացրած. Գ. սարկ. Յովսէփեան. Լայպցիգ, 1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). p. 15.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Ծանոթութիւն խմբագրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 318.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1896) Մի հատուած Մովսես Խորենացու պատմութիւնից. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 317-320.

Տէր-Մովսէսեան, Մեսրոպ Վ. (1894) Հնութեան նշխարք. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 18-22.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 456-463.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1895) Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 317-318.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1912) Տուրաեւ Ա.Բ., Եթովպական գրականութեան յիշատակարաններ հայերի եւ հաբէշների յարաբերութեանց մասին. Ս.Պետերբուրգ, 1912, էջ 13. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 539-544.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Ներսէս Հինգերորդ կաթուղիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 310-326.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 539-556.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 630-641.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մարիբասի ասորական ժամանակագրութիւնից արաբերէն քաղուածներ. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 235-241.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Հայերէն և Վրացերէն արձանագրութիւնների ժողովածու. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 463-465.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 330-336.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 378-384.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Սոկրատ պատմագիր եւ Մովսէս Խորենացի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 165-173.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Ն. Մառ. Քննութիւն "Գ. Տէր Մկրտչեանի (միաբան) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից, որ վկայեցին յՈւռհա"։- Ն. Մառ."Хитонъ Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ и сирiйцевъ"-"Յաղագս անկար պատմուճանի Տեառն", Հայոց, վրաց եւ ասորոց գրական առասպելներում. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 222-227.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 706-707.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Հարաւային Ռուսաստանի հայերի գաղթականութեան պատմութեան համար նիւթերից. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 63-75.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Պատմագիրոք Հայոց. Հատոր Ա. գիրք երկրորդ, Ագաթանգեղոս, Տփխիս 1909։- Х. Иоаннисовъ. Армянская Надпись Карасубазара.- Армянская надписъ въ θеодосіи. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 87-95.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը. Ալէքսանդրապօլ 1910։- Վառվարա Կուսի վկայաբանութիւն. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 186-189.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Армянсія древности въ Аккермане (въ Бессарабіи). Л. М. Меликсетъ-Бековъ. Тифлисъ 1911. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 879-881.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս and , (1910) Երուսաղէմի Ս. Յարութեան տաճարի վերանորոգութիւնը. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1159-1162.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Арменія – Х.Линча (Баку № 244). Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1193-1194.

Տէր-Մովսիսեան, Փարսադան (1893) «Մովսէս Խորենացւոյ մէկ նոր աղբիւրը». Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 65-76.

Տէր-Մովսիսեան , Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Գեղունի. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 673-674.

Տէր-Յովհանիսեանց, Եր. (1902) Ս. Եղիայի վանքը Բուզովնում. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 481-487.

Տէր-Ռուբինեանց, Գ. (1914) Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 469-478.

Ր

Րեկլիւ, Էլիզէ (1887) Արաքսի հովիտը եւ հայեր. Արարատ, Ի (Թ). pp. 405-413.

Ց

Ցվէտկով, Կ. (1917) Այց Քէյմբրիջ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 129-147.

Ցվէտկով, Կ. (1916) Այց Քէյմբրիջ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 393-404.

Ք

Քալճեան , Նորայր (1887) Պայազիտ. Արարատ, Ի (Ը). pp. 371-376.

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 226-233.

Քաջբերունի, (1912) Կռզէն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 54-62.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 34-46.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 265-272.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 328-337.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 386-406.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 683-693.

Քաջբերունի, (1891) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ա). pp. 37-52.

Քաջբերունի, (1891) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Բ). pp. 106-111.

Քաջբերունի, (1891) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Գ). pp. 129-147.

Քաջբերունի, (1892) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 512-519.

Քաջբերունի, (1892) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 200-217.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 161-175.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 434-448.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 165-183.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 295-313.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 784-805.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 41-59.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 93-108.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 227-233.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 279-287.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 321-335.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 445-466.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 521-526.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 621-633.

Քաջբերունի, (1889) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 684-690.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 82-83.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ս. Էջմիածինը հայ երգիչների տաղերում. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 194-202.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մովսէս Խորենացու մեղեդին ի պատիւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 202-203.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Ազգային մատենադարան ԺԸ. Սև ծովու ռուսական եզերքը։ Գրեց Կ. Տիւրեան. Եր. Վիեննա 1895. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 76-78.

Օ

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 325-327.

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 568-579.

Ֆ

Ֆ., (1893) Հնութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 552-559.

Ֆ., (1892) Ամառային ուղևորութիւնից դէպի Հայաստան.-Նկատողութիւններ և քաղուածներ հայկական ձեռագրերից. Գրեց Նիկ. Մառ (թարգ.) Վիեննա, 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1003-1004.

Ֆ., (1893) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 57-64.

Ֆ., (1893) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 146-161.

Ֆ., (1893) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 254-275.

Ֆ., (1892) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1100-1108.

Ֆ., (1892) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford. 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1004-1007.

Ֆ., (1893) Древности восточныя. Под редакціей М.В.Никольскаго. Т.I. Москва. 1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 566-568.

This list was generated on Wed Mar 3 08:14:33 2021 AMT.