Արարատ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ձ | Մ | Յ | Շ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 390.

Ա

Ալթունեան, ԳԷորգ (1913) Ա-Դօ. «Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները». Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 69-80.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Հայաստանի բարենորոգութիւնները. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 126-129.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Զատկական տօներն Էջմիածնում, Երևանի հոգաբարձութեան գալը Էջմիածին, Հոգեհանգիստներ, Օշականի դպրոցի հիմքի օրհնութիւնը, Յովնանեան սանուհիների գալը Էջմիածին, Ֆրանսիացիներ պ.պ. Սանֆորդի և Մարրասէի ներկայանալը Վեհափառ Հայպապետին. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Կաթուղիկոսի մեկնումն Թիֆլիս, Տ. Յուսիկ արքեպիսկոպոսի ներկայանալը Կայսեր. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1078-1084.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւնը Միացեալ Ընկերութեան կողմից։- 3000 ռուբլու փոխադրութիւնը վսեմ Տ. Պօղոս փաշայի կողմից։- Պարսից հոգևոր պետի մահուան մասին ցաւակցութիւն։- Ամերիկայի Առաջնորդի դրութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 601-604.

Աղուանեցի, Խաչատուր երեց (1876) Յիշատակարան։ Ռուսք ընդ պարսիկս ի շրջակայս Շուշւոյ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 177-182.

Արամ, Վ. Շ. (1877) Ի Շուշի քաղաքէ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 30-32.

Բ

Բէհբութեանց, Ա. (1903) Պաշտօնական հերքումն. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 105-107.

Գ

Գ., (1908) Հին Նախիջևանի նպաստամատոյց մասնաժողովի հաշիւը. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 423-425.

Գ., (1908) Մուժամբարի աղետը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1049-1050.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Նորին Մեծութեան Սուլթան Ահմէդ արքայից արքային Իրանայ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 579-580.

Գէորգ Եպիսկոպոս Եւրոպիոյ, (1899) Ռումանիոյ հայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 119-120.

Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս , (1878) Անզուգական բարերար Գէորգ Մանուկեան Մանուչարեանց. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 27-34.

Դ

Դուրեան , Ղեւոնդ Վարդ. (1908) Հայաբնակ գաւառներուն խեղճութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1018-1020.

Ե

Երեմիա եպիսկոպոս, (1891) Պետերբուրգ. պարոն Նախարարին Ներքին գործոց. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). p. 635.

Թ

Թիլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1881) Իմ առաջին տպաւորութիւնը. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 544-547.

Լ

Լ.Վ., (1908) Альберт Вандаль-Армяне и Реформы.Հայերը և տաճկական վերանորոգութիւնը Ա. Վանդայլի. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 220-221.

Խ

Խ. Վ., (1898) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 34-38.

Խմբագրական, (1871) Աղեքսանդր կայսերն ի Տփխիս։-Վերադարձ։-Այցելութիւնք. Արարատ, Դ (Ե). pp. 293-295.

Խմբագրական, (1917) Ազգային. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 119-128.

Խմբագրական, (1917) Ազգային. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 55-62.

Խմբագրական, (1917) Տարեվերջին. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 852-855.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 18-31.

Խմբագրական, (1881) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագավոր Կայսեր Ալէքսանդր Ալէքսանդրովչի. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1881) Մահացուցակ. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 140.

Խմբագրական, (1910) Կարևոր լուրեր. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 382-385.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 399-400.

Խմբագրական, (1910) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԳ (Ժ). p. 901.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 321-330.

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 102-104.

Խմբագրական, (1909) Արմաւիրցիների հեռագիրը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 104-106.

Խմբագրական, (1876) Հանգիստ Մարիա Նիկօլայեվնա մեծ իշխանուհւոյ. Արարատ, Ը (Գ). p. 108.

Խմբագրական, (1883) Հանդէս օծման եւ թագադրութեան նոցին կայսերական մեծութեանց Ալէքսանդր Գ-ի եւ կայսրուհւոյ Մարիայ Ֆէոդորովնայի. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 205-211.

Խմբագրական, (1875) Ի Մանչեսթէրէ։-Աբրահամ փաշա. Արարատ, Է (Ա). p. 38.

Խմբագրական, (1883) Յունաստանի ապստամբութիւնն եւ վերականգնումը. Արարատ, ԺԶ (Զ). pp. 229-239.

Խմբագրական, (1883) Յունաստանի ապստամբութիւնն եւ վերականգնումը. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 283-298.

Խմբագրական, (1883) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 318-320.

Խմբագրական, (1876) ԺԶ-րդ տարեդարձ ազգային սահմանադրութեան հայոց Թուրքիոյ. Արարատ, Թ (Է). pp. 278-279.

Խմբագրական, (1909) ա. Ազգաբնակութեան աճ. Ֆրանսիայում բ. Նոր աղանդ գ. Կողոպուտը Մեսսինայում. դ. Կողբի երկաթուղային գիծը. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 289-292.

Խմբագրական, (1909) Վեհափառ Հայրապետի ուղևորութիւնը Կ. Պոլսից Ս. Էջմիածին. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 1-95.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 277-279.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 97-101.

Խմբագրական, (1883) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 418-420.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1885) Վերջ տարւոյ. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 560-564.

Խմբագրական, (1878) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 458-463.

Խմբագրական, (1884) Նոր տարի. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 55.

Խմբագրական, (1886) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 509-510.

Խմբագրական, (1891) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ). pp. 695-696.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցում. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 169-170.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 232-234.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 257-261.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 348-351.

Խմբագրական, (1907) Մուզաֆեր-էդդին շահի մահը. Արարատ, Խ (Ա). p. 55.

Խմբագրական, (1908) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 441-445.

Խմբագրական, (1907) Թուղթ Արեգակնափայլ Շահնշահին Իրանի. Արարատ, Խ (Դ). p. 302.

Խմբագրական, (1908) Կովկասի Փոխարքայի վերադարձի առիթով. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1041-1042.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր։-Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 127-129.

Խմբագրական, (1892) Հեռագիրներ Տէր Տեղակալի ուղարկած հեռագիրը Պետերբուրգ,ներքին գործերի Պ. նախարարին. Արարատ, ԻԵ (Ա). p. 84.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը։- Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Մկրտիչ Ա. Խրիմեան։ (Նորա՝ Ալէքսանդրօ-Նեւսկի մենաստանն այցելելու առթիւ)։- Մայր Աթոռ. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 254-263.

Խմբագրական, (1912) Եկեղեցական ժամանակագրութիւն. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 382-383.

Խմբագրական, (1908) Օսմանեան խորհրդարանի բացումը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1149-1150.

Խմբագրական, (1908) Հայ ծերակուտականք. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). p. 1150.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 600-603.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 59-63.

Խմբագրական, (1907) Ջիբրալթարի Վիլիամ Կոլլինո եպիսկոպոսը և Կենտրբրիի արքեպիսկոպոսի թուղթը յանուն Ն. Սրբութեան. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 897-898.

Խմբագրական, (1906) Տաճկական կեանքից. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 44-45.

Խմբագրական, (1906) Պաշտոնական հեռագիրներ. Արարատ, ԼԹ (Բ). p. 99.

Խմբագրական, (1914) Բարձրագոյն ներման արժանացածներ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 491-492.

Խմբագրական, (1914) Ազգային ժողով. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 518-523.

Խմբագրական, (1906) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 226-228.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 59-61.

Խմբագրական, (1914) Թագաւոր Կայսեր այցը Թիֆլիս. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1059-1062.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 318-320.

Խմբագրական, (1906) Խղճի ազատութեան նոր օրինագծի հիմնական կէտերը. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 490-492.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 340-345.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 287-295.

Խմբագրական, (1889) Ազգային. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 466-472.

Խմբագրական, (1889) Ս. Աստուածածնայ պատկերի նուիրումն հայ զօրախմբին. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 638-640.

Խմբագրական, (1893) Նոր վկայութիւն Պ. պրօֆեսօր Պարրօտի Արարատի գագաթը իսկապէս բարձրանալուն համար. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 359-366.

Խմբագրական, (1907) Սաքսոնիայի արքայազն Մաքսի այցելութիւնը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 776-780.

Խմբագրական, (1914) Բարձրագոյն ներման արժանացած քահանաներ. Արարատ, ԽԸ (Դ). p. 301.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 662-665.

Խմբագրական, (1914) Ալեքսանդր Ա. Կայսեր արձանի վրայ դրուած պսակը Գէորգ Ե. Վեհափառ Կաթուղիկոսի կողմից. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 529-530.

Խմբագրական, (1906) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). p. 892.

Խմբագրական, (1914) Վեհափառի հեռագիրը ուղղած Տ. Փոխարքային. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1063-1064.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Ե). pp. 431-432.

Խմբագրական, (1907) Յունաց Տ.Եօաքիմ Ս. Պատրիարքին այցելութիւնը. Արարատ, Խ (Զ). pp. 528-531.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 40-44.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Ա). pp. 56-58.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը Նոր Նախիջեւանից Պետերբուրգ։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ներկայանալը նորին կայսերական մեծութեանց։- Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Սինօդին. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 216-217.

Խմբագրական, (1904) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԷ (Ա). p. 44.

Խմբագրական, (1907) Կովկասի Տ. Փոխարքայի նամակը Վեհափառ Հայրապետին. Արարատ, Խ (Բ). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1904) Հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 99-101.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Գ). p. 199.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Դ). p. 291.

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի թեմը, բարեգործութիւններ, երգարան մանուկների համար, աշխարհաբար Շարական. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 327-330.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 230-231.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Դ). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1904) Ռուսիոյ թագաժառանգի ծնունդը. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 733-734.

Խմբագրական, (1904) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 734-736.

Խմբագրական, (1908) Տ. Տեղակալի թուղթը Պարսից Շահի Շահին. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1908) Այլ և այլ լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 39-41.

Խմբագրական, (1908) Տ. Տեղակալի թուղթը Կէնտրբրիի արքեպիս. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 41-44.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 499-500.

Խմբագրական, (1905) Վաճառուող քահանան. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 537-538.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 373-377.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 432-438.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր և Շահի հրովարտակը. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 487-489.

Խմբագրական, (1908) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 625-626.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 840-841.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 946-949.

Խմբագրական, (1908) Փոխարքայի և Տեղակալի փոխանակած հեռագիրները. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 960-962.

Խմբագրական, (1908) Այլ եւ այլք։- Սոսկալի երկրաշարժը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1151-1154.

Խմբագրական, (1908) Հայաստանը և պապը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). p. 1156.

Խմբագրական, (1894) Թագաւոր Կայսեր մահը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). Ա-Դ.

Խմբագրական, (1904) Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ամեն. Տ. Սահակ Ս. Հայրն. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 844-848.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 73-79.

Խմբագրական, (1903) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 98-105.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 525-540.

Խմբագրական, (1909) ա. Կայսերական հրովարտակներ։ բ. Հեռագրներ։ գ. Թղթեր։ դ. Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 555-569.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 584-589.

Խմբագրական, (1909) ա. Կիլիկիայի կոտորածները, բ. Սանասարեան վարժարան գ. Մշոյ վիճակ, դ. Տուլլասար գիւղի սովը, ե. Առանց մաքսի հացահատիկի՝ Ռուսիայից Էրզրումի նահանգը արտահանութիւնը, զ. Պապի նուէրը Կիլիկիայի տառապեալներին, է. Սոի Սահակ կաթուղիկոսի հրաժարականը և նրա պատճառները, ը. Յետնեալ տուրք Երուսաղէմի թ. զինւորական տուրքի գանձումն, ժ. Երուսաղէմի խնդիրը նախարարաց խորհրդոյ յանձնուած, ժա. Փոխադարձ այցելութիւններ Գր. Տ. Եղիշէ եպիսկոպոսի պատրիարք ընտրուելն ու պաշտոն ստանձնելը։. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 663-680.

Խմբագրական, (1903) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 278-288.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 282-283.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 882-883.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 884-885.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն հրովարտակ. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 977-978.

Խմբագրական, (1905) Ընդհանուր ներումն. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 982-985.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1000-1001.

Խմբագրական, (1903) Վեհափառ Հայրապետի ուղևորութիւնը դեպի Տփխիս. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 324-326.

Խմբագրական, (1905) Պետերբուրգի քահանաների կողմից. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1008-1014.

Խմբագրական, (1903) Արտաքին լուրեր. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1909) Հեռագրներ։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 695-701.

Խմբագրական, (1903) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 469-473.

Խմբագրական, (1909) Բարձրագույն մանիֆեստ Մեծ Իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչի մահուան առիթով. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 887-889.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 903-921.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 16-18.

Խմբագրական, (1903) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը և պատասխանը. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 505-506.

Խմբագրական, (1905) Գերմանական սոցիալ-դէմոկրատների (բանւոր-ընկերվարական)ժողովը Ենայում. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1078-1080.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 128-134.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 134-147.

Խմբագրական, (1910) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 305-311.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 314-316.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Հռովմէակն եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 282-287.

Խմբագրական, (1910) Արտասահմանեան հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 401-405.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 502-510.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 605-614.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 691-700.

Խմբագրական, (1910) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 819-826.

Խմբագրական, (1910) Մայր Աթոռ, Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում, հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 928-934.

Խմբագրական, (1910) Միտինգների առիթով, հայ եկեղեցին Տաճկաստանում, հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1029-1055.

Խմբագրական, (1910) Հանգիստ Վեհափառ Տ. Տ. Մատթէոս Բ. Սրբազնագոյն կաթողիկոսի ամենայն հայոց. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). Ա-ԾԸ.

Խմբագրական, (1893) Բարձրագոյն հրովարտակ տուեալ յանուն Ծայրագոյն Պատրիարք Կաթողիկոսին Մկրտչի աստուածային օժանդակ ողորմութեամբն Մեք. Աղէքսանդր Երրորդ Կայսր եւ Ինքնակալ Ամենայն Ռուսաց. Արարատ, ԻԶ (Է).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Է). pp. 304-308.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինոդի օրագրութիւններից։ Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 263-270.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Եւրոպայի հայ գաղութները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 352-355.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 392-394.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 319-321.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 428-429.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 429-432.

Խմբագրական, (1905) Այլ եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 523-526.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 527-532.

Խմբագրական, (1905) Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 533-537.

Խմբագրական, (1902) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Թագաւոր Կայսեր Թագադրութեան առթիւ և Նորին Մեծութեան պատասխանը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 411.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 454-456.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ եւ թեմեր. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 604-617.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 617-622.

Խմբագրական, (1905) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 767-772.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ եւ թեմեր. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 799-804.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 812-817.

Խմբագրական, (1905) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1001-1004.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 673-677.

Խմբագրական, (1902) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 677-678.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1072-1073.

Խմբագրական, (1905) Չեխական ժողովրդական խորհուրդը. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1077-1078.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 228-231.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 321-327.

Խմբագրական, (1906) Ռուսական եկեղեցի. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 407-409.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 569-876.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1892) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 480-482.

Խմբագրական, (1906) Փոխանակուած հեռագիրներ. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 779-780.

Խմբագրական, (1906) Փոխարքայի այցը Վեհափառ Հայրապետին. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 858-860.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1125-1132.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 29-31.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ամսօրեայ տեսութիւն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 164-168.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 219-222.

Խմբագրական, (1904) Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը Սանահին և Երևան. Արարատ, ԼԷ (Դ). p. 310.

Խմբագրական, (1904) Հեռագիրներ. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 387-389.

Խմբագրական, (1904) Զանազան լուրեր. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 402-404.

Խմբագրական, (1904) Զանազան լուրեր. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 160-162.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 163-166.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 429-430.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 607-610.

Խմբագրական, (1903) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1901) Ս. Հայրապետի հեռագիրը Պարսից Շահին և պատասխանը. Արարատ, ԼԴ (Դ). p. 215.

Խմբագրական, (1901) Նորին Վեհափառութեան դարձը Տփխիսից. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 215-217.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 324-325.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 328-334.

Խմբագրական, (1901) Ս. Հայրապետի հեռագիրը Թ. Կայսեր և պատասխանը. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 280-281.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 517-519.

Խմբագրական, (1901) Նորին Վեհափառութեան ուղեւորութիւնը դէպի Կարս. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 281-284.

Խմբագրական, (1901) Ուղեւորութիւն դէպի Խոր Վիրապ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 284-286.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 294-297.

Խմբագրական, (1901) Նորին Վեհափառութեան ուղեւորութիւնները և լուրեր. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 348-349.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1896) Հայկական խնդիր. Արարատ, Լ (Թ). pp. 417-418.

Խմբագրական, (1901) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիզում. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1894) Հրովարտակ Պարսից Շահի. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1894) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 347-349.

Խմբագրական, (1894) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 349-351.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 519-521.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 487-493.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 855-862.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1102-1111.

Խմբագրական, (1902) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1111-1112.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1115-1119.

Խմբագրական, (1900) Ախալքալակի գաւառի աղէտը. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 23-24.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Բ). pp. 83-90.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, Լ (Գ). pp. 111-115.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 172-173.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 174-179.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 33-37.

Խմբագրական, (1900) Նորին Վեհափառութիւնը Տփխիսում եւ վերադարձն ի Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 245-246.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 285-287.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ե). pp. 229-232.

Խմբագրական, (1900) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 343-344.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Զ). pp. 270-274.

Խմբագրական, (1900) Ս. Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1900) Քրիստոնէութեան քարոզիչների դերը չինական յուզումների մէջ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1900) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 430-432.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 230-235.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութեան մասին ստացած վերջին տեղեկութիւնները. Արարատ, ԻԸ (Է). p. 270.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Է). p. 322.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 326-330.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 366-371.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 343-346.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 366-367.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Տաճկաստանում ի՛նչպես են բռնադատում հայերին մահմեդականութիւն ընդունելու. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 120-124.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 434-435.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 438-454.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ (Տ.Երեմիա Արքեպիսկոպոսի մահը եւ թաղումը)։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-527.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 379-380.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 380-384.

Խմբագրական, (1898) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 15-20.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 451-455.

Խմբագրական, (1899) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիսում. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 18-20.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 68-70.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 20-22.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 83-88.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցիներ։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 546-552.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 8-11.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ. Արարատ, Լ (Գ). pp. 127-128.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, Լ (Դ). pp. 153-157.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 116-119.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Ե). pp. 203-210.

Խմբագրական, (1897) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տարագիր զաւակները. Արարատ, Լ (Ե). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1899) Վեհ. Հայրապետի ուղեւորութիւնը Տփխիսից Էջմիածին. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 258-262.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 193-199.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 401-405.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 228-229.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 230-233.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 296-303.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 287-290.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 349-358.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 414-417.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ը). p. 341.

Խմբագրական, (1898) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Բողոքական եկեղեցիներ։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 150-153.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 437-438.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 204-210.

Խմբագրական, (1899) Ընդհանուր տեսութիւն. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 496-498.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 398-405.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 105-107.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 586-589.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 89-90.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 222-225.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 352-356.

Խմբագրական, (1901) Հրէական հարցը անցեայ հրէական տարուայ ընթացքում. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 495-497.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 500-506.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 192-194.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 292-293.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 342-346.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 383-384.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 384-387.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 443-445.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 521-522.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տօնախմբութիւն ի Փարիզ յուլիսի 14 օր 1789-1882 թ. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 142-150.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Վաւերագրեր- 1895 աղետալի տարին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 418-424.

Խմբագրական, (1897) 1896 թ-ը Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ համար. Արարատ, Լ (Բ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 59-66.

Խմբագրական, (1898) 1898 թ-ի համար ընհանուր ակնարկ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 496-497.

Խմբագրական, (1917) Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի եղբայրական օգնութեան որբանոցի» մեջ ապաստարան գտած տաճկահայ երեխաների (մինչեւ 1916 օգոստոսը). Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 243-253.

Խմբագրական, (1917) Ժամանակաւոր նոր կառավարութիւն։ Նոր մինիստրութիւն։ Նոր կառավարութեան ծրագիրը։ Յաւելուած «Արարատ»-ի № 2-3-ի. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). Զ-Ը.

Խմբագրական, (1905) Պետերբուրգ. Հոկտեմբերի 21-ին. Պաշտօնական. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 979-981.

Խմբագրական, (1909) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագաւոր Կայսր Նիկօլայ II-ի ունկնդիրութիւնը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Մատթէոս II-ին մայիսի 29-ին. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ).

Խոստիկեան, Միսակ (1908) Մոդեռն մարդն ու քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1090-1094.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 161.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Պարսից Շահնշահին Նովրուզի առթիվ և Նորին Մեծութեան պատասխանը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). p. 207.

Կ

Կորիւն Վարդապետ , (1902) Ճանապարհորդութիւն Վեհափառ Հայրապետի ի Տփխիս եւ վերադարձը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 245-249.

Հ

Հ. Յ., (1898) 1897 թ-ի ընթացքում տեղի ունեցած աշխարհագրական ձեռնարկութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 146-150.

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Հովիւ, (1894) Մի տխուր պատկեր Հռովմէադաւան հայոց կեանքէն ի Զմիւռնիա. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 174-176.

Ձ

Ձլղատեան, Մկրտիչ քահանայ (1905) Եթովպիոյ հայոց հոգևոր հովիւը. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 819-821.

Մ

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Փարիզի աշխարհահանդէս ի 1878 ամի. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 186-192.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) ԳԷորգ Մելիք-Կարագեօզեան. Գերմանական օգնութեան ընկերութիւնները Տաճկա-Հայաստանի համար։ Թիֆլիս, 1901. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 72-75.

Մանդինեան , Սեդրակ (1898) Լեւոն ԺԳ-ի ուսումն ու զարգացումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 510-515.

Մառ, Նիկողայոս (1905) Ճշմարտութիւնը վրաց եկեղեցու մասին. Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 434-438.

Մեսրոպ աբեղայ, (1903) Ախալքալաք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 434-440.

Միքէլ. Շաիարշ, (1908) Ծով մշոյ մէջ. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1016-1018.

Մնացականեան, Ա. (1908) Ներքին տեսութիւն. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 87-97.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Վերջ տարւոյ. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 517-522.

Մուզաֆէրէդդին, Կաջար Շահնշահ (1899) Պարսից արեգակնափայլ շահի գրութիւնն ի պատասխանի նորին Վեհափառութեան Ամենայն Հայոց Հայրապետի երկու նամակների. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 52-53.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1913) Ճորտատիրական մնացորդների վերացումն Անդրկովկասում. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 469-490.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Այլ ևս երազ, ցնորք չէ, այլ կատարուած իրողութիւն. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 986-989.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Խղճի ազատութեան նախընթաց օրը. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 313-316.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Գաղափարների շահագործութիւնը. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1057-1064.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) 1905 թուականը. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 13-21.

Յ

Յարութիւնեան, Գրիգոր (1872) Ոճրագործութիւնք ի Գարա-թաղ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 332-333.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Հայերը գաղթում են Տաճկաստանից. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 665-666.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Ճուզեպե Գարիբալդի. 1807-1882 (Ծննդեան հարիւրամեակի առթիվ). Արարատ, Խ (Թ). pp. 784-791.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Պետք է կազմակերպուենք. Արարատ, Խ (Դ). pp. 323-330.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Մուզաֆֆեր-էդ-դին շահի գալուստն ի Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 457-461.

Շ

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 17-27.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Գ). pp. 92-102.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 174-185.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Բ). pp. 57-67.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 134-148.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 208-221.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 293-308.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 370-383.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 405-419.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 447-460.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 17-24.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 46-53.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Է). pp. 254-262.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 331-336.

Պ

Պօբեդոնոսցեվ, Կ. Պ. (1907) Նամակներ. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1052-1065.

Ռ

Ռոմանով, Նիկոլայ (1914) Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը Ազգիս Վեհափառ Կաթուղիկոսին. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1062-1063.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1904) Բարձրագոյն Հրովարտակ. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 195-198.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1903) Բարձրագոյն Հրովարտակ. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 291-294.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1905) Բարձրագոյն հրովարտակ. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 763-766.

Ս

Ս. Բ. Գ. Վ., (1881) Էջմիածնի բահ ու բրիչ. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 574-585.

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 315-317.

Սահակ Կաթուղիկոս Կիլիկիո, (1908) Զէյթուն հաց կը խնդրէ ազգէն. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1014-1016.

Սամուէլեան , Խաչիկ (1908) Բ. Իշխանեան.-Թիւրքիայի ապագան, Թիֆլիզ, 1907. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 221-222.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 521.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1881) Նամակ Մոսկվայից. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 239-242.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1883) Նոցին Կայսերական մեծութեանց Աղէքսանդր Գ-ի եւ Մարիա Ֆէօդօրովնայի Թագադրութեան եւ Օծման հանդիսի նկարագրութիւնը. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 299-304.

Ստեփանեան, Երեմեա վարդապետ (1914) Տեղեկագիր Կարսի վիճակի. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 999-1004.

Ստեփանեանց, Երեմեա վարդապետ (1907) Ցարիցինից մինչեւ Իրկուտսկ. Արարատ, Խ (Զ). pp. 547-566.

Վ

Վանական, (1895) Ռուսաց եկեղեցին Աղէքսանդր Գ. կայսեր ժամանակ. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 51-54.

Վանցեան, Գրիգոր (1900) Աւստրիոյ կաթոլիկ Հայք։- Այց Լեմբերգի հայերին. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 291-295.

Վօրօնցով-Դաշկով, Կոմս (1906) Փոխարքայի շնորհակալական հեռագիրը Ալէքսանդրապօլից. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). p. 860.

Տ

Տէր-Բարսեղեան , Մահտեսի Օհանէս Ղազարի (1903) Ակուռիոյ կործանումը. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 629-634.

Տէր-Եղիայեան, Զաւէն Արքեպիսկոպոս (1914) Կ. Պօլսի ս.Պատրիարքի առաջին շրջաբերական օրհնութեան թուղթը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 796-802.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հաշուէյարդարի ժամանակը չէ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 824-831.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Հայք ի Կ. Պօլիս XX. դարու սկիզբը. գրեց Արծրունի. Փարիզ 1906. 67 էջ. Արարատ, Խ (Ե). pp. 460-464.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ի յիշատակ սրբազան թագադրութեան նոցին կայսերական մեծութեանց՝ Նիկոլայ Բ-ի և Աղեքսանդրա Ֆեոդորովնայի. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 210-214.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 306-311.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Christiiche Welt-ի 31 հ.-ում յառաջ են բերուած երկու նամակներ. Արարատ, Լ (Թ). pp. 403-405.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Քաղուածքներ Christliche Welt թերթի մէջ հայոց մասին տպագրուած յօդուածներից. Արարատ, Լ (Ը). pp. 366-369.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1901) Կոնդակ Յովհաննէս կաթուղիկոսի ուղղած Դորպատի Գլոսիոս պրոֆեսորին. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 392-394.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 899-912.

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ (1914) Վիճակագրական ցուցադրումն Տաճկահայաստահի. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 808-814.

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ (1914) Zwei Vorträge über die historische und kulturelle Bedeutung des armenischen Volkes, von Freiherrn M. Kapri. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 753-756.

Ք

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 868-878.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 954-959.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1037-1043.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։-Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 115-118.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 272-278.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ը). pp. 364-366.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։-Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Թ). pp. 400-403.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 500-504.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 48-51.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 61-65.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 222-227.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ընդհանուր տեսութիւն 1895 թուականի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 12-16.

This list was generated on Sat Mar 6 18:39:29 2021 AMT.