Արարատ

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ռ | Ս | Տ | Ր | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 142.

Ա

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Բելգիա. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 856-859.

Արաբաջեանց, Մ. (1872) Շիրակայ գիւղօրայք. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 454-457.

Արաբաջեանց, Մ. (1872) Շիրակայ գիւղօրայք. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 487-490.

Բ

Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս (1896) Բացատրութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 250-251.

Բելք , Վոլդեմար (1893) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում եւ Քուրդիստանում. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 428-447.

Բելք , Վոլդեմար (1893) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում եւ Քուրդիստանում. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 524-551.

Գ

Գ., (1907) Извѣстія Кавказскаго отдѣла императорскаго русск. географическаго общества. Т. ХVII. 1905-1906 № 4. 1907 т. XIX. № 1-й. Արարատ, Խ (Ե). pp. 464-465.

Դ

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Առան երկիր կամ աշխարհ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 233-234.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Արցախ. Երկասիրեց Մակար եպ. Բարխուդարեանց. Բագու. 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 80-81.

Ե

Ե. . . . եանց , (1881) Ճանապարհորդութիւն դէպ յԱնի. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 484-487.

Թ

Թ. Պ., (1879) Փարիզ. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). pp. 546-556.

Խ

Խմբագրական, (1868) Արարատ նահանգ. Արարատ, Ա (Ա). p. 6.

Խմբագրական, (1868) Արարատ նահանգ. Արարատ, Ա (Բ). pp. 16-18.

Խմբագրական, (1868) Արարատեան դաշտի շրջապատ լեռները. ա. Մասիս. Արարատ, Ա (Դ). pp. 42-44.

Խմբագրական, (1868) Օդ Արարատ նահանգի. Արարատ, Ա (Գ). pp. 28-29.

Խմբագրական, (1880) Լօնդօն. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 55-67.

Խմբագրական, (1880) Լօնդօն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 153-158.

Խմբագրական, (1880) Իտալիա եւ Վենետիկ. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 193-200.

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք բաղդատական աշխարագրութեան. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1880) Իտալիա եւ Վենետիկ. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 385-395.

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 213-215.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 303-305.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 931-936.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 544-546.

Կ

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Զ). pp. 252-260.

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Է). pp. 306-313.

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 355-365.

Կ.Վ.Ս., (1879) Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 380-388.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Յառաջաբան։- Ա. Լփնաց և Ծաւդէից աշխարհ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 225-233.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Բ. Արզնարզիւն = Աղձնիք. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 376-387.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Դ. Մարաց գաւառ = Մարգեաւառ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 632-673.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Գ. Մարաց գաւառ = Մարգեաւառ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 790-820.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Ե. Ոտստակ = Գեաւառ. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 968-984.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Զ. Գաբաւոնացիք = Գաբաւուացիք. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1072-1077.

Կանայեանց, Ստեփան (1913) Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Գ. Գդաց աշխարհ = Դասն աշխարհ. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 491-508.

Կանայեանց, Ստեփան (1905) Ցլու գլուխ. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 560-567.

Հ

Հ. Յ., (1898) 1897 թ-ի ընթացքում տեղի ունեցած աշխարհագրական ձեռնարկութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 146-150.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 394-400.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 427-434.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 470-478.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Բ). pp. 45-56.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Գ). pp. 83-92.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Ե). pp. 164-174.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 205-219.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Է). pp. 245-259.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Ը). pp. 284-293.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Թ). pp. 324-330.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Դ). pp. 121-133.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 238-240.

Հայկունի , Ս. (1895) Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն եւ նրանց աւանդութիւնները). Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 239-243.

Հայկունի , Ս. (1895) Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն, եւ նրանց աւանդութիւնները եւ սովորութիւնները). Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 293-297.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 84-86.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 133-134.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 207-212.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 240-246.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ։ Խճուղի. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 278-282.

Հերդէր, (1876) Այրեցած գօտւոյ կղզիներումը բնակուող մարդու մարմնոյ կազմուածքը. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 419-421.

Մ

Մ. ա., (1903) Արդաբիլ. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 92-95.

Մատինեանց, Կարապետ (1871) Տաթեւ։ Նուէր անկեղծ սրտից իմ ազնիւ բարեկամ Պետրոսի Հայկազնւոյ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 226-232.

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ (1910) Սարդարապատի գաւառակ. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1196-1203.

Մելիք, (1916) Տրապիզոն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 260-262.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արմաւիր յԱրագածոտն գաւառի։ Պատմական տեղեկութիւնք. Արարատ, Ը (Բ). pp. 47-53.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արմաւիրայ այժմեան դիրքը եւ ձեւը. Արարատ, Ը (Գ). pp. 91-93.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Ը (Դ). pp. 128-131.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Ե). pp. 164-171.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արշակաւան յԱրշարունիս։ Արշակաւանայ տեղին. Արարատ, Թ (Է). pp. 245-247.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արշակաւան յԱրշարունիս։ Պատմական տեղեկութիւնք. Արարատ, Թ (Զ). pp. 211-214.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Է). pp. 247-251.

Մկրտչեան, Կ. Մշեցի (1881) Տարօն. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 227-238.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). pp. 41-52.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 85-94.

Մովսիսեան, Յ. Վ. (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Դ). pp. 132-142.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 64-73.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 10-18.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 130-136.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 178-183.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1883) Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 177-185.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 251-257.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 580-585.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 328-334.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 400-405.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 483-490.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 676-682.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 766-775.

Ն

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 689-703.

Շ

Շիրմազանեան, Գալուստ (1872) Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 423-427.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1872) Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 463-470.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Է). pp. 254-262.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 17-27.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Բ). pp. 57-67.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Գ). pp. 92-102.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 134-148.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 174-185.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 208-221.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 293-308.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 331-336.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 370-383.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 405-419.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 447-460.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 17-24.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 46-53.

Պ

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Դ (Բ). pp. 54-57.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 20-25.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ. Արարատ, Դ (Գ). pp. 100-105.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 181-185.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Զ). pp. 238-244.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Է). pp. 273-283.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Թ). pp. 347-352.

Պլուզեան, Մ. (1871) Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գաւառը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 440-443.

Ռ

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 611-637.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 115-138.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 218-239.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 324-354.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 410-422.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 520-530.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 710-727.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 790-797.

Ս

Ս. Կ., (1897) Eine topographisch-historische Studie von Martin Hartmann. Բոհտան. Տեղագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն Մարտին Հարտմանի։- Գրախօսութիւն. Արարատ, Լ (Է). pp. 315-316.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 387-394.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Դ (Գ). pp. 105-112.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Դ (Դ). pp. 146-151.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ե). pp. 185-191.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Զ). pp. 228-238.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Է). pp. 264-269.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1873) Ճանապարհորդութիւն. Արարատ, Ե (Դ). pp. 121-133.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ը). pp. 305-312.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Թ). pp. 341-347.

Տ

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1913) Արարատի և Արագածի գագաթներին. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 52-68.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1913) Արարատ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 154-179.

Տէր-Յովհանիսեանց, Եր. (1902) Ս. Եղիայի վանքը Բուզովնում. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 481-487.

Տէր-Ռուբինեանց, Գ. (1914) Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 561-575.

Տէր-Ռուբինեանց, Գ. (1914) Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 469-478.

Ր

Րեկլիւ, Էլիզէ (1887) Արաքսի հովիտը եւ հայեր. Արարատ, Ի (Թ). pp. 405-413.

Ք

Քաջբերունի, (1910) Բադա գիւղի աւերումն. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 226-233.

Ֆ

Ֆայլբ, Րուդոլֆ (1871) Նորագոյն բացատրութիւն գետնաշարժի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 163-172.

Ֆայլբ, Րուդոլֆ (1871) Նորագոյն բացատրութիւն գետնաշարժի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 232-240.

This list was generated on Sat Mar 6 18:46:42 2021 AMT.