Արարատ

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GR Ethnography > GR72 Folk literature (General). Including folktales, legends, fables"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Դ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Տ | Ք
Number of items at this level: 73.

Ա

Աբեղեան, Արտաշէս (1903) Յովակիմ Սօլօվեան, Մեռած ծովում։- Ժողովրդական առակներ։- Եզնիկ Կողբացի, Ընդդէմ Աղանդոց. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 643-652.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 32-39.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 86-92.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 140-144.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 193-205.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 264-267.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 302-307.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 354-361.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 415-425.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 484-495.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 548-558.

Աբեղեան, Մ. (1900) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 523-531.

Աբեղեան, Մանուկ (1901) Շամիրամի առասպելը. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 107-118.

Աբեղեան, Մանուկ (1901) Վարդգէսի առասպելը. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 174-180.

Աբեղեան, Մանուկ (1901) Երգք ցցոց եւ պարուց։- Սանասարի առասպելը եւ գուսանականն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 250-257.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 81-87.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 30-37.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 136-142.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 200-207.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 246-256.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 304-310.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 360-367.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 459-467.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 529-535.

Աճեմեան, Հայկ (1917) Ծաղկաքաղ Վասպուրականի հայ ժողովրդի բանահիւսութեան։ Մոկաց Միրզա (Բուն երգը Մոկսի բարբառով). Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 543-557.

Աճէմեան, Հայկ (1917) Կարօս Խաչ (Բուն երգը Վանի բարբառով). Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 557-568.

Դ

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ (1895) Ղարաբաղի ժողովրդական ջրօրհնեաց երգերից. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 461-463.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Տղայ Դաւթի եւ Աղջիկ Խանդութի հէքիաթը. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 423-430.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Տղայ Դաւթի եւ Աղջիկ Խանդութի հէքիաթը. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 476-479.

Խ

Խմբագրական, (1881) Հեքեաթների մասին. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 626-627.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 1-16.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 17-48.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 49-80.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 81-96.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 97-124.

Խմբագրական, (1877) Աղուէսը եւ իւր շուաքը։-Ստախոսի կարասը։- Գողի պատասխանը։- Գողի խրատը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 311-313.

Խմբագրական, (1902) Կարոս Խաչ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 507-509.

Խմբագրական, (1896) Մամիս ըխտանալը։ (Պատկերներ Շիրակի գիւղական կեանքից). Արարատ, Լ (Թ). pp. 410-415.

Խմբագրական, (1896) Ժողովրդական գրականութեան բեկորներ։ (Բուլանըխի բարբառով). Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 556-557.

Խմբագրական, (1896) Սոյլամազ խանըմ։ (Զը խօսող տիկին). Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 557-560.

Խմբագրական, (1898) Սասունայ Դավիթ։ (Խլաթայ բարբառով). Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 520-525.

Կ

Կանայեան, Ս. (1910) Ջոջանց տուն. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 886-897.

Կանայեանց, Ս. (1908) Ջոջանց տան Սասմայ ծռեր Դաւիթ եւ Մհեր ազգային ժողովրդական վէպի պատմականը, դիցաբանականը եւ կենցաղականը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 102-124.

Կանայեանց, Ստեփան (1910) Ջոջանց տուն. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 767-779.

Կանայեանց, Ստեփան (1910) Ջոջանց տուն. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 995-1001.

Կանայեանց, Ստեփան (1907) Ջոջանց տան Սասմայ ծռեր Դաւիթ եւ Մհեր ազգային ժողովրդական վէպի պատմականը, դիցաբանականը եւ կենցաղականը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 984-1008.

Հ

Հայկունի, Ս. (1901) Բարակ շահ, Անուշ շահ եւ Տիւլիւն շահ. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 375-382.

Հայկունի , Ս. (1894) Ալաշկերտի հայ ժողովրդեան բարբառով քաղուած առածներ. Արարատ, ԻԷ (Զ). p. 200.

Հայկունի , Ս. (1894) Ալաշկերտի հայոց առածները. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 263-264.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Տրապիզոնի հայ գիւղացւոց բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 54.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Վանայ բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 123.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Վանայ բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 161-162.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Տրապիզոնի գիւղացոց բարբառով. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 293.

Հայկունի , Ս. (1895) Հութութիկ եւ Սամէլ հովիկ. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 344-351.

Հայկունի , Ս. (1895) Հայ Գասպարը. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 387-390.

Հայկունի , Ս. (1896) Զմրութ պառաւն, իւր մէկուճար տղան. Արարատ, ԻԹ (Է). p. 320.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Վանայ բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 16.

Հայկունի , Ս. (1898) Յանոն կանոնաց մալ. Մօլլէն ու Էրէց. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 466-468.

Հայկունի Ս., (1895) Ժողովրդական գրականութիւն։- Հանելուկներ Տրապիզոնի գիւղացոց բարբառով։- Երգ։- Աղօթքներ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 83-84.

Մ

Մանանդեան, Յակոբ (1902) «էմինեան Ազգագրական ժողովածու». Հատոր Բ. Ժողովրդական վէպ և հէքեաթ։ Հաւաքեց Ս. Հայկունի։ Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1901. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 75-77.

Մովսիսեան, Եր. (1896) Պատկերներ Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 516-519.

Յ

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մի հատուած Ռոստամ Զալ վէպից. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 91-94.

Ն

Նաւասարդեանց, Տ. (1881) Հէքեաթներ։- Արջի քոթոթը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 1-8.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Գառնիկ-Աղպէր։- Ոսկէ ձուկը. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 9-16.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Ոսկէ ձուկը։ [Շարունակություն]։- Չուտողի մալը՝ ուտողին հալալ ա. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 17-24.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Մօթալի հեքաթը։ [Շարունակություն]. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 33-36.

Տ

Տէր Մկրտչեան, Գալուստ (1900) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 254-263.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Բժ. Գաբր. Յովհաննիսեանի ձեռագիր տետրակներ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 463-475.

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ (1914) «Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան» Ա. և Բ. գիրք. 1914 թ. Թիֆլիս - Վաղարշապատ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 756-757.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ժողովրդական գրականութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 386-387.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ժողովրդական գրականութիւն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 343-344.

Քարամեանց , Նիկողայոս (1895) Ժողովրդական գրականութիւն։ Սասունցի Դաւիթ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 421-423.

This list was generated on Sat Mar 6 13:20:27 2021 AMT.