Արարատ

Items where Subject is "H Social Sciences > HA Statistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Դ | Ե | Է | Խ | Հ | Մ | Պ | Ս | Տ | Ք
Number of items at this level: 61.

Ա

Ալէքսանեան, Աբ. (1900) Տեղեկագիր Արամեան և Ս. ԱննայԷան երկսեռ դպրոցների 1888—99 ուսումնական ամի. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 249-251.

Ալէքսանեան, Աբ. (1899) Պարսկահայք։ Թաւրիզի հայոց Արամեան եւ Ս. Աննայեան երկսեռ դպրոցների 1896— 97 եւ 1897—98 ուսումնական թուականների համար. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 346-347.

Ալէքսանեան, Աբ. (1899) Պարսկահայք։ Թաւրիզի հայոց Արամեան եւ Ս. Աննայեան երկսեռ դպրոցների 1896— 97 եւ 1897—98 ուսումնական թուականների համար. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 387-389.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Թիւրքահայերի թիւը ըստ զանազան վիճակագրութեանց. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 129-133.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 397-401.

Դ

Դրօբիշ, Ալֆ. (1899) Մարդկային կենաց տեւողութիւնը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 523-529.

Ե

Եզնիկ աբեղայ, (1915) Վիճակագրական տեղեկութիւներ Սեւանայ մենաստանի այցելուների 1914 թ. յուլիս-օգոստոս ամիսներում. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 475-477.

Երամեան, Հ. (1913) Տարեկան տեղեկագիր Երամեան վարժարանի. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1173-1176.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Տեղեկագիր 1911—12 ուսումնական տարուայ Վրաստանի եւ Իմերէթի Հայոց թեմի եկեղեցական ծխական դպրոցների. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 81-85.

Խ

Խմբագրական, (1879) Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 350-355.

Խմբագրական, (1879) Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 397-403.

Խմբագրական, (1879) Խառն լուրեր. Արարատ, ԺԲ (Ժ). p. 468.

Խմբագրական, (1874) Վիճակագրութիւն. Արարատ, Է (Գ). p. 116.

Խմբագրական, (1912) Մարդկային կեանքի երկարատեւութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 186-189.

Խմբագրական, (1909) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 253-256.

Խմբագրական, (1908) Վիճակագրական տեղեկութիւնք. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1115-1141.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 509-510.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 100-102.

Խմբագրական, (1895) Ռուսահայք։ Կիւրեղ եպիսկոպոս Սրապեան (Հոգեհանգիստ եւ դամբանական)։-Սեւանայ վանք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 105-108.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 213-215.

Խմբագրական, (1902) Սանասարեան վարժարան. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 255-261.

Խմբագրական, (1902) Պոլսի հայ թաղական վարժարանները. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 261-262.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 430-432.

Խմբագրական, (1901) Վիճակագրական տեղեկութիւններ Տփխիսու գաւառի գործակալութեան. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 331-332.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 863-868.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1896) Պարսկաստանի Ղարադաղ գաւառի հայաբնակ գիւղերը։ Վիճակագրական. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 135-137.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1901) Գուիտոն Լուսինեան. Ֆրանսահայ ընդարձակ պատկերազարդ բառագիրք. Ա. հատոր։- Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի։-Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին։- Սմբատ Շահազիզեան, Յիշողութիւններ Վարդանանց տօնի առիթով. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 90-92.

Խմբագրական, (1901) Վիճակագրական տեղեկութիւններ Սիսիանի (Տաթեւու վիճակ) գործակալութեան. Արարատ, ԼԴ (Գ). p. 193.

Խմբագրական, (1901) Վիճակագրական տեղեկութիւններ Սարդարապատի գործակալութեան. Արարատ, ԼԴ (Ա). p. 65.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսաստանի թեմեր։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 40-46.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 42-43.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 296-303.

Խմբագրական, (1876) Վիճակագրութիւն թեմին հայոց Ատրպատականի ի 1875 ամի. Արարատ, Ը (Գ). pp. 109-113.

Խմբագրական, (1903) Տեղեկագիր Թաւրիզի Հայոց «Արամեան եւ Աննայեան» երկսեռ դպրոցների 1901—1902 ուu. ամի. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 167-171.

Հ

Հ. Յ., (1898) 1897 թ-ի ընթացքում տեղի ունեցած աշխարհագրական ձեռնարկութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 146-150.

Հ. Շ., (1895) Վիճակագրական տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 67-68.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 238-240.

Մ

Մատթէոս, Վարդապետ (1909) Վիճակագրական տեղեկութիւնների անհրաժեշտութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 521-524.

Մեսրոպ աբեղայ, (1903) Ախալքալաք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 434-440.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 431-439.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 707-717.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.։- Ղարաբաղի թեմ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 636-637.

Մինասեան, Մ. (1914) Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.։- Շամախու թեմ. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 633-635.

Մխիթար վարդապետ, (1902) Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 53-63.

Մխիթար վարդապետ, (1902) Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 142-152.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1913) Անդրկովկասի ազգաբնակութիւնը. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 279-296.

Պ

Պապաճանեան, Առաքել (1915) Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 573-585.

Ս

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1910) Բաց նամակ քահանաներին. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 532-534.

Ստեփանեան, Երեմեա վարդապետ (1914) Տեղեկագիր Կարսի վիճակի. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 999-1004.

Տ

Տէր Մինասեան, Գ. (1915) Տարեկան հաշիւ ուսումնական մասի Շրվենանց գիւղի Հ. Եկ. Ծխ. երկդասեան երկսեռ «Գ. Յ. Տէր-Մարգարեան» դպրոցի 1914/1915 ամի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 607-612.

Տէր Յովնանեան, Արշալոյս (1915) Տեղեկագիր Մեղրու վեցամեայ ծխական դպրոցի 1914—15 ուս. տարուայ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 612-615.

Տէր-Խաչատրեան բժ., (1897) Մայր Աթոռի ժամանակաւոր հիւանդանոցում խնամած գաղթական հիւանդների ցուցակը. Արարատ, Լ (Դ).

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մխիթար վարդապետ. Հայերը Ռուսաստանում. Վաղարշապատ 1906. 136 էջ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 66-69.

Տէր-Մկրտչեան, Գ. (1914) Մի քանի վիճակագրական տեղեկութիւններ Ղարսի շրջանի մասին. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 638-643.

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ (1914) Վիճակագրական ցուցադրումն Տաճկահայաստահի. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 808-814.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 48-51.

This list was generated on Sat Mar 6 19:08:38 2021 AMT.