Արարատ

Items where Subject is "H Social Sciences > HG Finance"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Ի | Խ | Կ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Ո | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items at this level: 348.

Ա

Աղանուրեանց, Ս. Պ. (1873) Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 196-200.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Շուշի քաղաքացի Միրզաջան Կարապետեան Խաչատրեանցի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 803-807.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Հայկական դրամատուն Հայաստանում. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 421-423.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Աւետիս Բալայեան Ղուկասեանի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 423-429.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ենովք Գալստեան Բուդաղեանի կտակը. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 993-998.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1904) Առաքել պատմագրի դամբարանի կաոուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը. Արարատ, ԼԷ (Զ). p. 584.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1899) Առաքել պատմագրի դամբարանի կառուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 292.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Մայր Աթոռի Գ. Ճեմարանի 1914/1915 ուսումնական տարուայ նախահաշիւը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1101-1103.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս, (1871) Հաշուեկշիռ ելեւմտից Հոգեւոր դպրոցին Շամախւոյ. Արարատ, Դ (Ա). p. 51.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս , (1870) Համառօտ հաշուեցուցակ ամենատեսակ արդեանց և ծախուց հայոց ազգային Հոգևոր Դպրոցին Շամախւոյ ի 19-էն օգոստոսի 1866 ամի 81-ն յունվարի 1870 ամի. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 307-308.

Աշըգեան, Յակոբ (1872) Կտակ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 80-81.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ վարժապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 183-188.

Արամեանց, Ա. Յ. (1873) Հոգաբարձուք եւ ելեւմուտք հոգեւոր դպրոցի Իգդիրի։ Ցուցակ քառամեայ մտից և ելից դպրոցիս. Արարատ, Ե (Գ). pp. 110-111.

Արծրունի, Խորէն Ս. (1881) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 88-89.

Բ

Բագրատ վարդապետ, (1913) «Արարատ» ամսագրի պատուարժան խմբագրութեան. Արարատ, ԽԷ (Ա). p. 89.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Քննութիւն Սղնախի Ս. Սահակեան հոգեւոր ուսումնարանի ներքին եւ արտաքին կառավարութեան. Արարատ, Ե (Գ). pp. 111-117.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Նուէր Եւփիմէ տիկնոջ. Արարատ, Ե (Գ). p. 117.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1873) Նուէրք եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Զ (Ը). p. 313.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1873) Նուէրք եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 463.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1874) Ի Ս.Գայիանէ Վանուց. Արարատ, Է (Ա). pp. 29-32.

Բերբերեան, Մինաս (1908) Հաշիւ նուիրաբերութեան. Արարատ, ԽԱ (Թ). p. 844.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 338-339.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Դադաշեանց, Քրիստափոր and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպովեանց, Սիմէօն (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 281-282.

Գ

Գ., (1908) Հին Նախիջևանի նպաստամատոյց մասնաժողովի հաշիւը. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 423-425.

Գ. Ր. Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Է). pp. 275-278.

Գ. Ր.Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Ը). pp. 317-318.

Գ. Ր.Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Թ). pp. 352-355.

Գէորգեան, Մ. (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների, սկսած 1917 թ. մարտի 31-ից մինչև օգոստ. 31-ը. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 848-849.

Գէորգեանց , Մն. (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների սկսած 1916 թ. դեկտեմբերի 30-ից մինչև 1917 թ. փետրուարի 1-ը. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 254-255.

Գուլամիրեանց, Աբգար (1870) Պատասխան ի վերայ հրատարակեալ թատրոնական յօդուածոց «Արարատ» ամսագրոյ, երես 253 և 254. Արարատ, Գ (Բ). pp. 68-71.

Ե

Երամեան, Հ. (1913) Տարեկան տեղեկագիր Երամեան վարժարանի. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1173-1176.

Զ

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Զ). pp. 255-258.

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 210-215.

Ի

Իլեազեանց, Աստուածատուր (1874) Պատասխանի «Մեղու Հայաստանի» 1875 թուակ 47 N Սուր-Սէրի յօդուածին. Արարատ, Է (Բ). pp. 67-69.

Խ

Խմբագրական, (1869) Կարնոյ մեջ հաստատուելիք աղջկանց վարժարանի ի նպաստ Մեծ. Խաչատուր Փաստրմաճեան և Մեծ. Պալլարեան Պարոնայից խոստացած նուէրք. Արարատ, Բ (Ը). p. 197.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 254-255.

Խմբագրական, (1869) Կարևոր վարձատրութիւն մը. Արարատ, Բ (Ը). pp. 196-197.

Խմբագրական, (1869) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Ս.Աթոռոյս. Արարատ, Բ (Ը). pp. 193-195.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 66-68.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Թ). pp. 303-304.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 275-276.

Խմբագրական, (1871) Հոգեւոր դպրոց Հայոց Սղնախի. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 370-372.

Խմբագրական, (1870) Նուիրատուք ի նպաստ Հոգ. դպրոցին Համզաչիման գեղջ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 377-378.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Զ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Բ). pp. 113-114.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ա). pp. 34-36.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Գ). pp. 102-103.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Դ). pp. 242-243.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Գ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 395.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 369-370.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ժ). p. 337.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ը). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Դ). p. 138.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Զ). pp. 212-213.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Է). p. 240.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Ե). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1871) Հարցաքննութիւն եւ հաշիւ հոգեւոր ազգային դպրոցի հայոց Արցախոյ. Արարատ, Դ (Ե). pp. 295-301.

Խմբագրական, (1870) Պ. Ղևոնդ Ղազարեան. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Է). p. 240.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Է). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1871) Ազդ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 394-395.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշուեպատկեր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 126-128.

Խմբագրական, (1872) Գեր. Եպիսկոպոսներ Գրիգոր Աղափիրեան և Սերովբէ։-Յովհաննէս աւագ քահանայ Տօխսանեանց. Արարատ, Ե (Ե). p. 218.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ ծխական հոգեւոր դպրոցին Հայոց Մոզդոկայ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 452-454.

Խմբագրական, (1879) Երեւանի Ս. Գայիանեան Օրիորդական միջնակարգ ուսումնարանի ուսումնական եւ տնտեսական հաշիւ. Արարատ, ԺԲ (ԺԱ). pp. 512-516.

Խմբագրական, (1879) Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ. Արարատ, ԺԲ (Ը). pp. 350-355.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 216-218.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւն արեւմտահայ խորհուրդի կողմէ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 573-575.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 299-302.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1873) Համառօտ հաշիւ հոգաբարձութեան ծխ. հոգ. երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1873) Հաշիւ հաւաքեալ նուիրատուութեանց ի Ռուսաստանաբնակ հայոց ի նպաստ սովալլուկ ազգայնոց մերոց ի վիճակին Նոր-Ջուղայու Պարսկաստանի. Արարատ, Ե (Բ). pp. 76-77.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Գ). pp. 109-110.

Խմբագրական, (1873) Վիճակային դպրոց յԱղեքսանդրապօլ. Արարատ, Ե (Գ). p. 117.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ «Սալմաստի Եղբայրական Օգնութեան Կօմիտէի». Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 302-304.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Դ). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (Դ). pp. 150-151.

Խմբագրական, (1873) Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Ե). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ե). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1873) Ի Շամախւոյ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1873) Ս. Հռիփսիմեան օրիորդական դպրոց Վաղարշապատու. Արարատ, Զ (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 226-227.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ղարաբաղի «Եղբայրական օգնաթիւն» կանանց կոմիտէի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 439-441.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ը). pp. 306-307.

Խմբագրական, (1873) Ի Շուշւոյ. Արարատ, Զ (Ը). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Թ). pp. 345-348.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Թ). pp. 348-350.

Խմբագրական, (1873) Հանգուցեալ Իսահակ Մովսէսեան Գասպարեանց, պատճեն կտակի նորին, եւ տապանագիրք. Արարատ, Զ (Թ). pp. 350-356.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 428-430.

Խմբագրական, (1873) Մուրատեան վարժարան։ Նուէր Բարսեղ Հալաճեանի. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 430-433.

Խմբագրական, (1873) Նուիրատուք ի նպաստ երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 464-465.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 385-388.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 505-512.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 664-667.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 661-664.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 925-928.

Խմբագրական, (1879) Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ. Արարատ, ԺԲ (Թ). pp. 397-403.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 157-160.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 442-443.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 945-946.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 766-767.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 607-608.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Ա). pp. 27-29.

Խմբագրական, (1874) Կտակ Պ. Բէրուզեանցի։-Հանգուցեալ Կարապետ Թիլքիյեանց եւ իւր գրութիւն եւ կտակ. Արարատ, Է (Բ). pp. 59-63.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Դ). pp. 141-144.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Մարիամեան Օրիորդաց դպրոցին Գորւոյ. Արարատ, Ե (Է). pp. 288-289.

Խմբագրական, (1874) Վեհ. Հայրապետ։-Դավրիժոյ Հայոց ազգային ուսումնարանի վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 307-308.

Խմբագրական, (1880) Ախալցխայի հայ հոգևորականների ընթերցարանի երկամեայ հաշիւը. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 26-27.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 793-799.

Խմբագրական, (1880) Ճշմարտութեան դատապարտութիւն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձութեան օրիորդական երջանկայիշատակ-Արղութեանց Հ. դպրոցին. Արարատ, Է (Դ). pp. 152-155.

Խմբագրական, (1880) Հաշիւ Մոսկուայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 411-414.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1874) յԱստրախանէ եւ հաշուեցուցակ. Արարատ, Է (Գ). pp. 106-108.

Խմբագրական, (1874) Բագուայ Մարդասիր. ընկերութենէ. Արարատ, Է (Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1874) Նուէր Պ. Ջանումեանցի։-Պ. Մասումեանցի նուէր։-Պ. Յակոբ Հ. Կրանիլշչիկեանցի նուէր. Արարատ, Է (Դ). pp. 144-146.

Խմբագրական, (1874) Ի Շամախւոյ. Արարատ, Է (Դ). pp. 146-148.

Խմբագրական, (1874) Մեծ Ղարաքիլիսեցիք. Արարատ, Է (Գ). pp. 148-150.

Խմբագրական, (1874) Առ պատուելի հայրենակիցս. Արարատ, Է (Ե). pp. 184-185.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ հոգաբարձուաց Ղ.Ի. երկայնաբազուկ Արղութեանց Հոգեւոր Օրիորդաց դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Է (Ե). pp. 185-187.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Գասպարեան աղքատանոցին Հայոց Մոսկվայ։-Գանձակէն. Արարատ, Է (Զ). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1874) Բարեպաշտուհի Եղիսաբէթ Հյարապետեան. Արարատ, Է (Թ). p. 354.

Խմբագրական, (1874) Վսեմ.Յովհաննէս Յօնանեանց եւ իւր Նուէրներ. Արարատ, Է (Ժ). pp. 383-385.

Խմբագրական, (1874) Նպաստ։-Շնորհակալեաց գիր. Արարատ, Է (Ժ). pp. 374-376.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Բագուայ բարեգործական ընկերութեան. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 430-433.

Խմբագրական, (1881) Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի Մարդասիրական Ընկերութեան. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Է (Թ). pp. 115-117.

Խմբագրական, (1881) Հայոց Գասպարեան Աղքատանոցի հաշիւ. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 624-626.

Խմբագրական, (1881) Շամախուց. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). p. 624.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Գ). pp. 103-106.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ շարունակութեան մտից և ծախուց արարելոց ի պէտս շինութեան և վերջաւորութեան թէրութեանց Ս. Աստուածածնայ Աւագ Եկեղեցւոյն Հայոց Շամախւոյ քաղաքի. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Ե). pp. 187-190.

Խմբագրական, (1910) Նուիրատութիւն յօգուտ Ադանայի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1112-1113.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Զ). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1874) Արղութեանց կտակ. Արարատ, Է (Ժ). pp. 372-374.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ Մոսկվայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 297-302.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ Խորհրդարանի Գասպարեան աղքատանոցի Հայոց Մոսկվայ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 191-194.

Խմբագրական, (1875) Դարձեալ յօգնութիւն սովելոց. Արարատ, Ը (Ե). p. 195.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 426-429.

Խմբագրական, (1874) Կտակագիր. Արարատ, Է (ԺԲ). p. 466.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Է). pp. 273-275.

Խմբագրական, (1882) Անուանական ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 561.

Խմբագրական, (1912) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1876) Նուիրատուք ի նպաստ օրիորդաց դպրոցի հայոց Երեւանայ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 34-35.

Խմբագրական, (1876) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի սրբոյ էջմիածնի. Արարատ, Ը (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1876) Աստրախանու հայոց երկսեռի դպրոցաց հաշիւ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 75-76.

Խմբագրական, (1876) Բագուայ հայոց բարեգործական ընկերութեան հաշիւ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 74-75.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԶ (Գ). pp. 105-111.

Խմբագրական, (1912) Հայրապետական օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 392-393.

Խմբագրական, (1883) Ազգային տեսութիւն եւ պաշտօնական կարգադրութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 194-200.

Խմբագրական, (1883) Ծխական հոգեւոր դպրոց Ձիթիհանքով գիւղում. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 201-204.

Խմբագրական, (1876) Աղեքսանդրապօլէն։-Համառօտ հաշուեցուցակ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 156-157.

Խմբագրական, (1876) Տարեկան հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի հայոց Աղեքսանդրապօլոյ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձութեան դպրոցաց կրկին սեռից հայոց ի Գզլար. Արարատ, Է (Գ). pp. 117-118.

Խմբագրական, (1875) Կտակ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Թ). pp. 356-357.

Խմբագրական, (1876) Հաշիւ խորհրդարանի աղքատանոցին Գասպարեան. Արարատ, Թ (Ը). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1883) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 416-418.

Խմբագրական, (1883) Ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 552-554.

Խմբագրական, (1883) Տարեկան հաշիւ. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 554-556.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ նուիրատուաց յօգուտ վերանորոգութեան աւագ եկեղեցւոյն Շամախւոյ քաղաքի. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). pp. 550-551.

Խմբագրական, (1909) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 387-392.

Խմբագրական, (1881) Հաշւեցուցակ ամենատեսակ ծախուց շինութեան մայր եկեղեցւոյ հոյոց Շամախւոյ։- Նկարագրութիւն նորաշէն եկեղեցւոյ հայ Շամախւոյ. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 93-95.

Խմբագրական, (1909) Հաշիւ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 688.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշիւ Աղէքսանդրապօլու Հայոց վիճակային հոգեւոր դպրոցի. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1877) Աստրախանէն. Արարատ, Թ (Գ). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1884) Հաշիւ Բռնակոթ գիւղի դպրոցի. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1877) Տարեկան հաշիւ խորհրդարանի Գասպարեան Աղքատանոցին հայոց Մոսկվայի. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 196-197.

Խմբագրական, (1877) Տարեկան հաշիւ Ս.Սանդխտեան օրիորդաց դպրոցի հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 198-199.

Խմբագրական, (1911) Կտակներ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 80-81.

Խմբագրական, (1882) Հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց ս. Սանդխտեան օրիորդ. դպրոցի Շամախւոյ. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 306-307.

Խմբագրական, (1884) Վերաշինութիւն եկեղեցւոյն հայոց Նողայսք քաղաքի եւ նուիրատուութիւնք ի նպաստ շինութեան. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 275-277.

Խմբագրական, (1884) Վաղարշապատի օրիորդական հոգ. ծխական դպրոցի տեղեկագիր. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 269-273.

Խմբագրական, (1883) Ցուցակ նուիրատուաց Քիշնեւի. Արարատ, ԺԶ (Ա-Բ). p. 67.

Խմբագրական, (1877) Տփխիսեան նպաստահաւաք մասնաժողովոյ հաշիւ. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1878) Հաշուեցուցակ ելեւմտից երկսեռի դպրոցաց Հայոց Աստրախանու. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 78-80.

Խմբագրական, (1878) Ի նպաստ հոգեւոր դպրոցի հայոց Բագուի. Արարատ, Ժ (Գ). p. 118.

Խմբագրական, (1876) Կարապետ Զ. Գալստեանցի կտակ. Արարատ, Թ (Զ). p. 230.

Խմբագրական, (1885) «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 181-182.

Խմբագրական, (1885) Տփխիսու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան տարեկան հաշիւը։ Օրագիր. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1878) Թեմական վերատեսուչների հաշիւներից. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 452-458.

Խմբագրական, (1877) Դավրիժէն նպաստ։-Կօլոսի խմբագրութեան կողմանէ։-Պ.Ստեփաննոս Վարդանեան. Արարատ, Ժ (Ը). p. 319.

Խմբագրական, (1877) Նուիրատու Դաւրիժեցիք։ Ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 356-358.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզու. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 407-409.

Խմբագրական, (1878) Նիժեկօրոդու տօնավաճառէն. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 357-358.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). p. 509.

Խմբագրական, (1891) Թիֆլիզի հայուհեաց Բ. Ընկերութեան միջոցները. Արարատ, ԻԴ (Զ). pp. 334-336.

Խմբագրական, (1890) Անուանք նուիրատուաց յաղագս վերանորոգութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 350-352.

Խմբագրական, (1891) Նունէ Ղամբարեանի նուէրը. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 559-560.

Խմբագրական, (1887) Հայուհեաց բարեգործական ընկերութիւն Տփխիսոյ։ Օրագիր. Արարատ, Ի (Ե). pp. 234-237.

Խմբագրական, (1890) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). p. 695.

Խմբագրական, (1891) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ա). pp. 53-55.

Խմբագրական, (1886) Համառօտ հաշիւ վերաշինութեան Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Մեծ-Արխվալի գիւղի. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1914) Տ. Սուքիաս արքեպիսկոպոսի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 894-902.

Խմբագրական, (1891) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Է). pp. 393-394.

Խմբագրական, (1892) Ծախք ճեմարանի. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 178-186.

Խմբագրական, (1888) Մայր Աթոռումս կատարած շինութեան վերանորոգութեան գործը։- Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերանորոգութեան Տաճարի Մայր Աթոռոյս. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 320-322.

Խմբագրական, (1912) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 181-192.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 284-288.

Խմբագրական, (1889) Նուիրատուութիւն. Արարատ, ԻԲ (Դ). p. 240.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Դ). p. 384.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Զ). p. 576.

Խմբագրական, (1887) Հաշիւ Շամախու եկեղեցական երկդասեան դպրոցի. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 503-504.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Է). p. 671.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 767-768.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 863-864.

Խմբագրական, (1893) Հաշիւ Երևանի եեղեցական ծխական հայ օրիորդական ս. Գայիանեան ուսումնարանի. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 644-648.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր։-Ցուցակ նուիատուաց. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 886-887.

Խմբագրական, (1894) Վեհ. Հայրապետի ստացած գումարներ. Արարատ, ԻԷ (Գ). p. 96.

Խմբագրական, (1904) Տեղեկագիր ուսումնական եւ նիւթական մատակարարութեան Վանայ հայկական որբանոցի վարժարանի. Արարատ, ԼԷ (ժ). pp. 904-906.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռ։- Երեւանի թեմ։- Բեսարբիայի թեմ։- Աստրախանի թեմ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 70-76.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Խմբագրական, (1902) Սանասարեան վարժարան. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 255-261.

Խմբագրական, (1906) Սուչաւայից յօգուտ Կովկասի արկածելոց Նորին Սրբութեան ուղարկուած նուէրների ցուցակը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 459-460.

Խմբագրական, (1902) Հայ-կաթոլիկ եպիսկոպոսութեան հարցը Հունգարիայում։ Գալիցիայի Հայ-կաթոլիկ հասարակական փողերի վատնումն (Եղերերգութիւն մը ի Լեմպէրկ). Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 43-48.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 174-179.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ (Տ.Երեմիա Արքեպիսկոպոսի մահը եւ թաղումը)։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-527.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ե). pp. 229-232.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Է). pp. 304-308.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Է). pp. 323-329.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 438-454.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 349-358.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 296-303.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ մտից և ծախուց արդեանց Մարդասիրական Ընկերութեան Նոր-Բայազիտու յանուն սրբոց Թարգմանչաց սկսեալ ի 1 էն մարտի 1879 ամի ց 1 մարտի 1880 ամի. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 266-267.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ մտից և ծախուց Արկեղն աղքատաց Ջուղայ,սկսեալ ի 1 յունվար 1870 տարւոյ ց31 դեկտեմբեր 1871 ամի Պարսից Ռուփով. Արարատ, Ե (Թ). p. 360.

Խմբագրական, (1895) Հաշիւ կտակակատարան վաճառակաք Ղազարոս Յակոբեան Բերբերեանի՝ սորա կտակով աւանդած ժառանգական ընդհանուր ստացուածոց. ի 1-էն յուլիսի 1894 թ. ց 1-ն օգոստոսի 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). p. 446.

Խմբագրական, (1885) Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան ելեւմտից հաշիւ։ Սկսեալ մարտի 1-ից 1884 թ. ց1-ն մարտի 1885 թ. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1888) Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց Բարեգործական Ընկերութեան Թիֆլիզում՝ սկսեալ մարտի 1-ից 1887 թ. ց1-ն մարտի 1888 թ. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 256-258.

Խմբագրական, (1889) Հաշիւ ել եւ մտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզում սկսեալ մարտի 1-ից 1888 թ. ցմարտի 1-ն 1889 թ. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 236-238.

Խմբագրական, (1906) Հաշիւ Հաւլաբարի Էջմիածնեցւոց ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէցփոխ Մկրտիչ Դասպարեանցի 1-ից յունուարի 1905 թ. մինչև 1-ն յունուարի 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 368-369.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր:- Ցուցակ նուիրատուաց վասն հայ սովելոց Երևանայ նահանգի 10-ն Օգոստ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 780-782.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ բաժանորդական նուիրատուաց Հայոց ժողովրդոց Շամախւոյ քաղաքի ի նպաստ Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ ի 1870 ամի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 51-52.

Խմբագրական, (1871) Մարդասիրական ընկերութիւն հայոց Նոր Նախիջեւանի։-Հաշիւ նորին վասն 1870 ամի։-Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյն. Արարատ, Դ (Գ). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1872) Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-1871 ամաց ի յոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր. Արարատ, Դ (Գ). pp. 128-131.

Խմբագրական, (1872) Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-1871 ամաց ի յոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր. Արարատ, Դ (Դ). pp. 168-169.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշուեցուցակ ամենատեսակ արդեանց և ծախուց Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 209-215.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան հայոց Բագուայ։ Յընթաց 1871 ամի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-172.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ անուանց և ազգանուանց հիմնադիր և անփոփոխ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան մինչև 1871 թուականը, և նոցա դրամական ընծայաբերութիւնը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1874) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Հաշիվ հոգաբարձութեան խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1873 ամի. Արարատ, Է (Է). pp. 271-274.

Խմբագրական, (1875) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Աստրախանայ Հայոց ծխական երկսեռ հոգեւոր դպրոցաց ի 1874 ամի. Արարատ, Է (Ա). pp. 33-35.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1874 ամի. Արարատ, Ը (Է). pp. 275-278.

Խմբագրական, (1876) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջեւանի վասն 1875 ամի. Արարատ, Թ (Ը). pp. 312-317.

Խմբագրական, (1882) Համառօտ հաշիւ մտից եւ ծախուց Գանձակայ Աղքատաց Խնամարկութեան Ընկերութեան 1876 թուից մինչեւ 1882 թւին. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1878) ԺԱ-րդ տարեդարձ։-Գասպարեան Ապաստանարան եւ 1877 ամի ելեւմուտքը. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1877) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1877 ամի. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 396-400.

Խմբագրական, (1879) Աստրախանի հոգաբարձութեան հաշիւ 1878 թուի համար եւ ծանօթ. Արարատ, ԺԲ (Բ). p. 93.

Խմբագրական, (1880) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց երկսեռ Հոգևոր դպրոցաց, վասն 1879 ամի. Արարատ, ԺԳ (Ե). pp. 226-227.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ զանազան վիճակագրական տեղեկութեանց, գտանեցելոց ի վիճակային Կոնսիստորիայի Հայոց Աստրախանայ, պատրաստեալ յամսեան մայիսի 1880 ամի. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 357-361.

Խմբագրական, (1881) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց Հոգեւոր երկուց սեռից դպրոցաց, քաղեալ ի ժապաւինեալ տումարէ 1881 ԱՄԻ. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 531-533.

Խմբագրական, (1882) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Ներսիսեան հայոց ազգային հոգեւոր դպրանոցի վասն 1881 ԱՄԻ. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 204-206.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդոյ Մարդասիրական Ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջևանի վասն 1881 ամի, տուեալ ըդհանուր ժողովոյ նորին յ30 մայիսի 1882 ամի. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 556-558.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշիւ «Արղութեան» օրիորդաց հոգ. դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլու յընթացս 1883 ամի. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 178.

Խմբագրական, (1887) Հաշուեցուցակ։ Համառօտ հաշուեցուցակ մտից և ծախուց հոգեւոր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանայ, քաղեալ ի հաշուէտումարաց 1883, 1884 և 1885 ամաց. Արարատ, Ի (Բ). pp. 89-93.

Խմբագրական, (1884) Թիֆլիզու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան 1884 թ. մարտի 4-ն ընդհանուր ժողովի օրագրից քաղուածք. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 173-177.

Խմբագրական, (1885) Սանասարեան վարժարան ի Կարին։ Յայտագիր 1885-86 վարժարանական տարւոյ. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 278-280.

Խմբագրական, (1890) Կուկիոյ նորաշէն ս. Աստուածածին եկեղեցու տղայոց միդասեան ուսումնարանի եռամեայ հաշիւը 1886 ամի ի սեպ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 279-281.

Խմբագրական, (1887) Համառօտ հաշիւ Թէլաւի Հայոց եկեղեցական ծխական երկսեռ ուսումնարանների 1886 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 1887 թ. սեպտեմբերի 1-ը. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 505-506.

Խմբագրական, (1889) Կարսի հայոց հոգեւոր երկսեռ դպրոցների հոգեբարձութեան եռամեայ հաշիւը 1886-87, 1887-88 եւ 1888-89 ուսումնական տարիների համար. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 698-701.

Խմբագրական, (1887) Հաշիւ ել և մտից եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր Բայազիտ քաղաքի վասն 1886/7 ուսումնական ամի. Արարատ, Ի (Է). pp. 324-325.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1887-88 ուսումնական տարւոյ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 281-284.

Խմբագրական, (1889) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից եկեղ.-ծխական միդասեան երկսեռ ուսումնարանի Հայոց Դարբանդու, յընթացս 1888-89 ուսում. շրջանի. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 473-474.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիդ քաղաքի վասն 1889/90 ուսում.տարւոյ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 523-524.

Խմբագրական, (1890) Համառօտ հաշիւ ելից և մտից եկեղեցական-ծխական երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Մոզդոկայ,յընթացս 1889/90 ուսումնական շրջանի. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 521-523.

Խմբագրական, (1892) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1890/91 ուսումնական ամի. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 755-756.

Խմբագրական, (1892) Հաշուեկշիռ։ Համառօտապես կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1891 ամի. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 919-921.

Խմբագրական, (1893) Հաշուեկշիռ Կարսի Հայոց ս. եկեղեցու 1891 եւ 1892 թուականների։- Սուրբ Նշան եկեղեցու 1891 եւ 1892 թուականների. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 472-474.

Խմբագրական, (1893) Հաշուեկշիռ համառօտապէս կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ախալցխայի ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ յընթաց 1892 ամի. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 280-282.

Խմբագրական, (1893) Հաշիւ մտից և ծախուց արդեանց ս. Աստուածածին մայր եկեղեցւոյն Շամախւոյ քաղաքի 1892 ամի. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 367-368.

Խմբագրական, (1894) Նախահաշիւ մտից եւ ելից Մայր աթոռոյ ս. Էջմիածնի յընթացս 1895 ամի կազմեալ ի դեկտեմբեր 1894 ամի. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 390-395.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 59-66.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 521-530.

Խմբագրական, (1904) Ելք եւ մուտք արդեանց եւ ծախուց Հոգաբարձութեան որբոց եւ այրեաց հոգեւորականաց Հայոց Աստրախանի թեմի վասն անցեալ 1903 ամի. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 1002-1003.

Խմբագրական, (1906) Հաշիւ արդեանց և ծախուց Հոգաբարձութեան որբոց և այրեաց հոգևորականաց հայոց Աստրախանայ թեմի վասն 1905 ամի. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 363-364.

Խմբագրական, (1906) Համառոտ հաշիւ 1905 թ. Կուկիոյ Նորաշէն ս. Աստուածածնայ եկեղեցւոյ. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 365-367.

Խմբագրական, (1907) Մուտք եւ ելք Արդեանց և ծախուց Հոգաբարձութեան Որբոց եւ Այրեաց Հոգեւորականց Հայոց Աստրախանայ թեմի վասն 1906 ամի. Արարատ, Խ (Գ). pp. 295-296.

Խմբագրական, (1910) Հաշիւ Սարգիս Հասան Ջալալեանցի դրամագլխի 1909 թուի համար. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 782-783.

Խմբագրական, (1910) Նախահաշիի Մայր Աթոռի եւ թեմական հաստատութիւնների 1910 թ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 1-61.

Խմբագրական, (1911) Հառիճայի վանքի հաշիւը 1910 թուին. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 259-260.

Խմբագրական, (1911) Միացեալ ընկերութիւնք Հայոց Կ. Պօլսոյ։- Վարժարանք, դպրոցական տարեշրջան 1910—1911. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 882-884.

Խմբագրական, (1916) Տարեկան տեղեկագիր Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1914-16-ուս. տարիների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 936-944.

Խմբագրական, (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների սկսած 1916 թ. հոկտեմբերի 30-ից մինչև դեկ. 30-ը. Արարատ, Ծ (Ա). pp. 78-79.

Խմբագրական, (1917) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների, սկսած 1917 թ. փետրուարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 397-398.

Խմբագրական, (1893) Հաշիւ Լազարեան ճեմարանի Արեւելեան լեզուաց արքեպիսկոպոս Ջալալեանցի դրամագլխի մասին ի 1982 ամի. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 368-369.

Խմբագրական, (1893) Հաշիւ Լազարեան ճեմարանի Արեւելեան լեզուաց արքեպիսկոպոս Ջալալեանցի դրամագլխի մասին ի 1982 ամի. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 484.

Խմբագրական, (1889) Հաշիւ ելից և մտից եկեղեցական ծխական երկսեռ ուսումնարանին Հայոց Դարբանդու ի 1էն յունուարի 1888 ամի ց1ն յունվարի 1889 ամի. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 116-118.

Խմբագրական, (1888) Կարսի ս. Նշան եկեղեցւոյ համառօտ հաշիւը, ի 22-ն սեպտեմբերի 1885 ամի մինչ ց15-ն հոկտեմբերի 1887 ամի. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 61-62.

Խմբագրական, (1874) Հանգուցեալ Կարապետ Գարակէօզեան։-Շնորհաւոր։-Ձայնաժողով գթութեան սովատանջ Հայոց Փոքուն Ասիոյ։-4000 լիրայի նուէր. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 433-435.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց երկսեռ դպրոցաց Հայոց Նորքայ քաղաքամասին Երեւանայ՝ յ7էն ապրիլի 1880 ամի ցվերջ դեկտեմբերի 1883 ամի. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 179.

Կ

Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ (1875) Յայտարարութիւն առ ազգասէր եւ հայրենասէր հասարակութիւն հայկազանց որ ի Ջուղա եւ Հնդկաստան. Արարատ, Ը (Թ). pp. 350-353.

Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ (1875) Յայտարարութիւն եւ հաշիւ...Նոր-Ջուղայու. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 390-394.

Կոպչակչեանց, Օգսենտիոս քահանա (1886) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրի. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 36.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Գ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Դ). p. 181.

Ճ

Ճ., (1907) Հաշիւ Նոր Նախիջեւանի հայազգի աղքատաց եկեղեցական հոգաբարձութեան՝ 1906 թ. գործունէութեան. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 969-970.

Մ

Մ. Վ., (1911) Նոր-Նախիջեւանի Հայոց եկեղեցական Հոգաբարձութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 799-802.

Մ. Վ., (1914) Նոր-Նախիջևանի եկեղեցական հոգաբարձութեան 1913 թ. հաշիւը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 912-918.

Մանուկեան, Մելքիսէդէկ քահանայ (1872) Օրիորդաց հոգեւոր դպրոց Երկայնաբազուկ Արղութեանց Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 164-167.

Մելիք Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Համառօտ տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն մարտ և ապրիլ ամսոց 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 461-468.

Մելիք-Թանգեան, Ն.վ. (1906) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). p. 710.

Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն մայիս ամսոյ 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 629-632.

Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն յուլիս ամսոյ 1906 թ. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 888-892.

Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. (1906) Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն Յունիս ամսոյ 1906 ամի. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 767-771.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1873) Հաշիւ Բարեգործական Ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 184-185.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 370-371.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). p. 766.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1873) Աղէքսանդրապօլոյ հայոց օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոցի բացման հանդէս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 231-233.

Մուշէ վարդապետ, (1914) Նոր-Նախիջեւանի թեմական դպրանոցի 1913—14 թթ. հաշիւը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1103-1107.

Յ

Յ. Ա., (1898) Միլիոններ եւ նրանց գործադրելու եղանակը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 144-146.

Յ.Ք.Ս., (1876) Ի Նոր Նախիջեւանէ. Արարատ, Ը (Բ). p. 69.

Յարութիւնեանց, Գէորգ (1870) Կտակք հանգուցեալ բարեպաշտ տիկնոջ Հողինէ Վարդանեանի Բունիաթեանցյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 142.

Ն

Նահապետ , վարդապետ (1903) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ Վանուց Հայոց Ղրիմու. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 553-561.

Նահապետ Եպիսկոպոս, (1906) Համառոտ հաշիւ մտից և ելից ս. Խաչ վանուց Հայոց Ղրիմու վասն 1905 ամի. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 454-459.

Նահապետ վ., (1904) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ Վանից Հայոց Ղրիմու վասն 1903 ամի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 704-712.

Նահապետ վարդապետ, (1902) Համառոտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ վանուց հայոց Ղրիմու 1901 ամի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 548-552.

Նահապետ վարդապետ, (1905) Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ վանից հայոց Ղրիմու. թ. 503. Վասն 1904 ամի. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 747-754.

Ո

Ումիկեանց, Շաքար (1873) Նուիրատուք ի նպաստ շինութեան Ս. Աստուածածին ուխտատեղի եկեղեցւոյ Կրծանիսու Տփխեայ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 33-36.

Ս

Ս. Մ., (1870) Ագքիրմանի երկսեռ դպրոցաց բարեկարգութիւնը. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 305-306.

Ս. Յ., (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 240-241.

Ս. Վ., (1880) «Մշակի» Յ. Մ. յօդուածագրին պատասխան. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 466-468.

Սալամբէկեանց, Միքայէլ (1887) Հաշիւ հոգաբարձու կառավարչի Հաւլաբարի «Խօջիվանքի» հանգստարանի ի 11-էն ապրիլի 1883 թ. ց 22-ն մարտի 1887 թ. Արարատ, Ի (Զ). pp. 283-287.

Սարգսեանց, Լեւոն (1893) Տարեկան հաշիւ Ղարաբաղի Հայոց Հոգեւոր Թեմական դպրոցի տեսչի 1892-93 ճեմար. տարուայ համար։ (Կարդացած 1983 թ. յունիսի 12-ին). Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 866-885.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ժ). p. 253.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). p. 177.

Սուրէնեանց, Ստեփան Զաքարեան (1877) Հաշիւ տարեկան եկամտից եւ ծախուց վերափոխման սրբուհւոյ Աստուածածնի եկեղեցւոյ հայոց Սիմֆերոպոլ քաղաքին Տաւրիոյ 1876 ամին. Արարատ, Թ (Դ). pp. 158-160.

Ստեփաննոսեանց, Խ. (1872) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Է). pp. 286-288.

Վ

Վլասեանց, Հայրապետ Եղիազարեան (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 573-574.

Վրթանէս ծ. վարդապետ, (1917) Հաշուեկշիռ Ս. Էջմիածնի Եղբայրական օգնութեան յանձնաժողովի։ Դրամարկղի, աւանդադրամների, շտեմարանի եւ ագարակի։ Յաւելուած № 4-5-ի. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 1-32.

Տ

Տէր Ստեփաննոսեանց, Ստեփանոս քահանայ (1878) Ի Լանքարանէ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 356-357.

Տէր-Միքայէլեան, Տիգրան (1894) Հաշիւ կազմեալ վասն մտից եւ ծախուց սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1893 ամի. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 166.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Ազդ. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 28-29.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1901) Տեղեկագիր վանքապատկան Մարցայ կալուածքի. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 356-361.

Տէր-Յակովբեանց, Մկրտիչ (1873) Արխիպեանցի նուէր. Արարատ, Զ (Ը). pp. 315-316.

Տէր-Սարգսեանց, Գէորգ քահ. (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.- Տնտեսական հաշիւ. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 90-92.

Ք

Քանանեանց, Գէորգ (1894) Արեւելեան լեզուաց Լազարեան ճեմարանից Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալեանցի կտակի 1893 թուի հաշիւը. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 165.

Քիրիշչեան, Գէորգ (1910) Թղթակցութիւն. Արարատ, ԽԳ (Դ). p. 386.

Քրիստոսատրեանց, Մելքոն Պետրոսեան (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 162-163.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսի (1898) Վեհափառ ս. Հայրապետ։- Կ. Պօլսոյ Հայոց Պատրիարքը Ամենապատիւ Տ. Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի հերքումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 477-478.

Ֆ

Ֆ., (1893) Հաշիւ Ս.Յովհաննէս մայր եկեղեցւոյ վասն 1891 և 1892 ամաց. Գանձակ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 565-566.

This list was generated on Sat Mar 6 19:09:33 2021 AMT.