Արարատ

Items where Subject is "H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Դ | Ե | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 129.

Ա

Ա.Մ., (1908) Հայ գիւղը։-Գիւղի դպրոցն ու նորա տիպը։-Կրթական ու բժշկական գործը գիւղում։-Հայ կնոջ դերը հայի կուլտուրական կեանքում. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 344-348.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Տաճկահայոց համերաշխ գործունէութիւնը այժմ աւելի քան անհրաժեշտ է. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 327-330.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Հայկական դրամատուն Հայաստանում. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 421-423.

Աղբալեանց, Ն. (1905) Վլ. Սոլովևը ներողամտութեան մասին. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 353-362.

Աղբալեանց, Ն. (1905) Վլ. Սոլովևը ներողամտության մասին. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 266-271.

Անդրէասեան, Կարապետ (1872) Նամակ. Արարատ, Ե (Է). pp. 295-296.

Աւդալբէգեան, Թադէոս (1911) Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 864-867.

Աւդալբէգեան, Թադէոս (1911) Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 949-953.

Աւդալբէգեան , Թադէոս (1911) Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1027-1036.

Բ

Բերսիէ, (1891) Հարստութիւն եւ աղքատութիւն. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 507-525.

Բունիաթեանց, Յովսէփ (1881) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 90-93.

Դ

Դուրեան , Ղեւոնդ Վարդ. (1908) Հայաբնակ գաւառներուն խեղճութիւնը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1018-1020.

Ե

Ե. ծ. վ. Մ., (1905) Քահանայական դասը բարձրացնելու ամենաուղիղ ճանապարհը. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 587-591.

Լ

Լ.Վ., (1908) Альберт Вандаль-Армяне и Реформы.Հայերը և տաճկական վերանորոգութիւնը Ա. Վանդայլի. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 220-221.

Խ

Խմբագրական, (1871) Սով ի Սպահան։ Յայտարարութիւն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 462-465.

Խմբագրական, (1917) Ապօրինի բռնագրաւումներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 492-496.

Խմբագրական, (1917) Տարեվերջին. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 852-855.

Խմբագրական, (1916) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). p. 161.

Խմբագրական, (1913) Հողային խնդիրը Տարօնում. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 90-94.

Խմբագրական, (1875) Ի նպաստ սովելոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1881) Հայաստանի սովելոց խնամատար յանձնաժողով եւ հրաւէր. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 85-86.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Զ). pp. 232-235.

Խմբագրական, (1875) Ասիոյ սովելոյ համար. Արարատ, Է (Դ). p. 156.

Խմբագրական, (1875) Սով եւ տառապանքն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 198-199.

Խմբագրական, (1875) Յօգնութիւն սովելոց։- Պ. Սարգիս Միսկինեանց. Արարատ, Է (Գ). pp. 118-119.

Խմբագրական, (1875) Դարձեալ յօգնութիւն սովելոց. Արարատ, Ը (Ե). p. 195.

Խմբագրական, (1909) Կոչ հանգանակիչ մասնաժողովի. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 207-208.

Խմբագրական, (1883) Ձայն Կ.Պօլսոյ. Արարատ, ԺԶ (Ը). pp. 370-371.

Խմբագրական, (1911) Տաճկաստանի Հայոց դրութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 31-38.

Խմբագրական, (1884) Մայր Աթոռոյս նուէրն Ագուլեաց վնասուածներին. Արարատ, ԺԷ (Ը). p. 378.

Խմբագրական, (1891) Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին. Արարատ, ԻԴ (Ժ). pp. 553-558.

Խմբագրական, (1907) Փրկութեան բանակի ընկերական (սոցիալական) գործունէութիւնը Անգլիայում. Արարատ, Խ (Ե). pp. 415-422.

Խմբագրական, (1892) Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 19-26.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 283-290.

Խմբագրական, (1908) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1157-1161.

Խմբագրական, (1914) Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգումների ծրագիրը. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 222-226.

Խմբագրական, (1911) Կոչ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 803-804.

Խմբագրական, (1893) Հրաւէր. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 381.

Խմբագրական, (1907) Մայր Աթոռ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1905) Ինչու՞մն է փրկութիւնը. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 235-238.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Նուիրաբերութիւնք ի նպաստ սովելոց Տաճկահայաստանի։- Երեւանում գաղթականաց համար հանգանակուած հանդերձեղէնների ցուցակը. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 163-165.

Խմբագրական, (1908) Տաճկահայոց ազգային և վարչական վիճակը. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 46-52.

Խմբագրական, (1908) Տաճկահայոց եկեղեցական կալուածներու խնդիրը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 223-227.

Խմբագրական, (1905) Նորին վեհափառության հեռագիրը. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 102-104.

Խմբագրական, (1909) ա. Եկեղ. կալուածներ, բ. Թոփգաբուի ազգ. գրաւեալ կալուածները, գ. Վանի որբախնամ ընկ., դ. Հայ բող.և ազգ. Պատրիարքարանը, ե. Նամակ Զեյթունից, զ. Եգիպ. հայերը և Հայաստանի կարօտեալները, է. Երուսաղէմի գործեր, ը. Կիլիկիոյ կաթուղիկոսին խնդիրը, թ. Ի՞նչ կանցնի Կիլիկիոյ մէջ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 190-194.

Խմբագրական, (1909) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1905) Շրջաբերական կոնդակ եկեղեցական կալուածներ վերադարձնելու և դպրոցներ բանալու մասին. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 773-776.

Խմբագրական, (1905) Կովկասի փոխարքայութեան սահմաններում Հայ-Լուսաւորչական եկեղեցու գոյից կառավարութեան ժամանակաւոր կանոններ. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 788-790.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1905) Վաճառուող քահանան. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 537-538.

Խմբագրական, (1905) Տփխիսի Հայոց եկեղեցիների սարկաւագների և դպիրների խնդրագիրը թեմակալ առաջնորդին Վրաստանի եւ Իմերէթի. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 568-571.

Խմբագրական, (1905) Մայր Աթոռ եւ թեմեր. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 604-617.

Խմբագրական, (1905) Այլ եկեղեցիների և հասարակական կեանքից. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1073-1077.

Խմբագրական, (1901) Թիւրիմացութիւններ. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 291-294.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցում. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 169-170.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 519-521.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 368-376.

Խմբագրական, (1898) Հաց և իշխանութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 26-31.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 42-43.

Խմբագրական, (1898) Ի՞նչ կարիք ունի հայոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1899) Կովկասի «անարգուած» երեխաները. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 413-416.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 544-546.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 442-453.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 497-507.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր:- Ցուցակ նուիրատուաց վասն հայ սովելոց Երևանայ նահանգի 10-ն Օգոստ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 780-782.

Խմբագրական, (1874) Ատենական կանոնադրութիւն։- Ի Պրուսայէ։- Անուանի հայ պատկերահանը։- 25000 սովատանջ հայք. Արարատ, Է (Ժ). pp. 390-396.

Խմբագրական, (1888) Մարտի 30. 1888 ս. Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 151-155.

Խմբագրական, (1874) Հանգուցեալ Կարապետ Գարակէօզեան։-Շնորհաւոր։-Ձայնաժողով գթութեան սովատանջ Հայոց Փոքուն Ասիոյ։-4000 լիրայի նուէր. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 433-435.

Խուցեանց, Սարգիս սարկ. (1905) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 567-568.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 161-162.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Համազգական նախամեծար Աթոռոյ Արարատեան առաքելական Մայր եկեղեցւոյ սրբոյ կաթուղիկէ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 97-103.

Կ

Կլեմանսօ, Ժ. (1914) Հայկական բարենորոգումներ. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 229-233.

Կոպչակչեանց, Օգսենտիոս քահանա (1886) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրի. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 36.

Հ

Համբիկեան, Գրիգոր (1906) Յակոբ Պարոնեանի Զաիակը. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 525-526.

Ղ

Ղազարեան, Գէորգ (1899) Գիւղական կեանքի մէջ փոխադարձ օգնութեան զանազան եղանակներ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 539-544.

Մ

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս (1909) Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 107-108.

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս (1908) Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը. Արարատ, ԽԱ (ԺԲ). pp. 1146-1147.

Մատինեանց, Կարապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ա). p. 37.

Մելիք-Թանգեան, Նիկողայոս (1900) Գիւղական հոգեւորականութեան հոդային հարկի խնդիրը. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 396-400.

Մելիք-Թանգեան, Նիկողայոս (1900) Քահանաների տնտեսական ապահովութեան մասին մի քանի խօսք. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 539-548.

Մեձուղեանց, Մովսէս քահանայ (1874) Նախապաշարմունք։-Ղարաղաջ գիւղի վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 313-316.

Միքէլ. Շաիարշ, (1908) Ծով մշոյ մէջ. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1016-1018.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1913) Ճորտատիրական մնացորդների վերացումն Անդրկովկասում. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 469-490.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 760-765.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասեան հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 413-419.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասեան հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 549-554.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 636-643.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (Ժ). pp. 981-994.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի թուրք-թաթարական ժողովուրդների հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1088-1110.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1910) Անդրկովկասի հողային պայմանները.IV. Անդրկովկասի լեռնականների հողային պայմանները. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1179-1192.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1902) Համառօտ ակնարկ Ատրպատականի թեմի կացութեան եւ կարիքների վերայ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1132-1139.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 108-116.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ։- Նախաբան. Արարատ, ԻԲ (Ա). pp. 33-41.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 139-153.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 194-212.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Ե). pp. 263-278.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1889) Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 308-321.

Յ

Յարութիւնեան, Գրիգոր (1872) Ոճրագործութիւնք ի Գարա-թաղ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 332-333.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 334-339.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 239-244.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 288-292.

Ն

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Բացատրութիւն. Արարատ, Դ (Դ). pp. 167-168.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Պատկեր աղքատաց։-Մահացեալ Մուժումբարցիք. Արարատ, Ե (Է). pp. 289-291.

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 785-791.

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 689-703.

Պ

Պօղոս Նուբար Փաշա, (1914) Պօղոս Նուբար Փաշայի նամակը Times-ի խմբագրին. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 226-229.

Ջ

Ջորջ, Հենրի (1906) Հողային սեփականութիւնն է հողից լաւապէս օգտուելու արգելքը. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 538-546.

Ռ

Ռոմանով, Նիկոլայ (1903) Բարձրագոյն Հրովարտակ. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 291-294.

Ռոմանով, Նիկոլայ (1905) Բարձրագոյն հրաման հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների մասին. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը).

Ս

Ս. Բ. Գ. Վ., (1881) Էջմիածնի բահ ու բրիչ. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 574-585.

Ս. Յ., (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 240-241.

Սահակ Կաթուղիկոս Կիլիկիո, (1908) Զէյթուն հաց կը խնդրէ ազգէն. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1014-1016.

Սարգսեան, Մնացական (1872) Սով ի Պարսկաստան. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-171.

Սարգսեան, Մնացական (1872) Ողորմութիւնք անպատսպար աղքատաց. Արարատ, Դ (Դ). p. 172.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1907) Գիւղական քահանաների նիւթական դրութիւնը. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 892-896.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1907) Դարձեալ գիւղական քահանաների մասին. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1025-1030.

Վ

Վերնէր, Ն. (1906) Ո՞ւր է տանում հասարակութեան զարգացումը. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 752-760.

Վերնէր, Ն. (1906) Ու՞ր է տանում հասարակութեան զարգացումը. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). pp. 879-887.

Վօրօնցօվ-Դաշկօվ , (1905) Կանոններ. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1045-1051.

Տ

Տեր Ղազարեանց, Գիւտ Աբեղայ (1916) Դ.Անանուն։ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը 19-րդ դարում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 753-762.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հաշուէյարդարի ժամանակը չէ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 824-831.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 899-912.

Տոլստոյ, Լ. Ն. (1906) Ամենամեծ մեղքը. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 305-320.

Տոլստոյ, Լ. Ն. (1906) Ամենամեծ մեղքը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 415-435.

Ք

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 868-878.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1037-1043.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 954-959.

This list was generated on Sat Mar 6 17:53:33 2021 AMT.