Արարատ

Items where Subject is "H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Զ | Է | Ի | Լ | Խ | Կ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Տ | Փ | Ք | Օ
Number of items at this level: 233.

Ա

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Փարիզի Հայկական միութեան գումարը. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 119-120.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Դպրոցական ֆօնդ. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 177-181.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Աւետիս Բալայեան Ղուկասեանի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 423-429.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Շուշի քաղաքացի Միրզաջան Կարապետեան Խաչատրեանցի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 803-807.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Զատկական տօներն Էջմիածնում, Երևանի հոգաբարձութեան գալը Էջմիածին, Հոգեհանգիստներ, Օշականի դպրոցի հիմքի օրհնութիւնը, Յովնանեան սանուհիների գալը Էջմիածին, Ֆրանսիացիներ պ.պ. Սանֆորդի և Մարրասէի ներկայանալը Վեհափառ Հայպապետին. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Ենովք Գալստեան Բուդաղեանի կտակը. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 993-998.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1904) Առաքել պատմագրի դամբարանի կաոուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը. Արարատ, ԼԷ (Զ). p. 584.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւնը Միացեալ Ընկերութեան կողմից։- 3000 ռուբլու փոխադրութիւնը վսեմ Տ. Պօղոս փաշայի կողմից։- Պարսից հոգևոր պետի մահուան մասին ցաւակցութիւն։- Ամերիկայի Առաջնորդի դրութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 601-604.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Տ. Համազասպ վարդապետի 50-ամեայ յոբելեանը։- Կայսերական մաղթանք Մ. Տաճարում։- 1000 ռ. առաքումն յօգուտ վիրաւոր զինուորների։- Գանձանակադրամ յօգուտ վիրաւոր զինուորների. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 788-789.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Կ. Պօլսի ազգային հիւանդանոցի 82-րդ տարեդարձը. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 523-524.

Աճէմեան, Գ. (Վանեցի) (1904) Վանի կենտրոնական վարժարանը. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 761-764.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս , (1872) Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ եւ հրաւէր. Արարատ, Դ (Բ). p. 76.

Աւան-Իւզբաշեանց, Դաւիթ բէկ (1903) Նորին Սրբութեան Տ. Տ. Մկրտչի Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 339-340.

Բ

Բերբերեան, Մինաս (1908) Հաշիւ նուիրաբերութեան. Արարատ, ԽԱ (Թ). p. 844.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 338-339.

Գ

Գ., (1908) Հին Նախիջևանի նպաստամատոյց մասնաժողովի հաշիւը. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 423-425.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1914) Կոնդակ յանուն Կենտրոնական նպաստամատոյց Յանձնաժողովոյ Տփխիսայ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 291-293.

Գրիգորեանց, Աւագ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 144-146.

Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս , (1878) Անզուգական բարերար Գէորգ Մանուկեան Մանուչարեանց. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 27-34.

Զ

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Զ). pp. 255-258.

Զօրաբեան, Յ. Մ. (1878) Կենսագրութիւն հանգուցեալ մեծանուն աղայ Գէորգայ Մանուկեանին,բազմահարուստ հայկազն վաճառականին եղելոյ ի Բըթավիա՝ ի կղզոջն Ջաւայ, գրեալ ի Նոր Ջուղայ յամի Տեառն 1873 ի 18 մայիսի. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 34-36.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Դպրոցական-ուսուցչական ֆոնդ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 223-231.

Ի

Իւթուճեան, Գէորգ արքեպիսկոպոս (1914) Եւրոպայի Հայոց առաջնորդութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 623-628.

Լ

Լոտի, Պիեր (1899) Մոնտիոնի «Առաքինութեան մրցանակը». Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 7-10.

Խ

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 335-337.

Խմբագրական, (1871) Սով ի Սպահան։ Յայտարարութիւն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 462-465.

Խմբագրական, (1873) Նորընտիր անդամք խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Ե (Բ). pp. 77-78.

Խմբագրական, (1916) Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի Եղբայրակա Օգնութեան Որբանոցի» մեջ ապաստանարան գտած Տաճկահայ երեխաների. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 763-765.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Է). pp. 276-280.

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւն արեւմտահայ խորհուրդի կողմէ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 573-575.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ «Սալմաստի Եղբայրական Օգնութեան Կօմիտէի». Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 302-304.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ղարաբաղի «Եղբայրական օգնաթիւն» կանանց կոմիտէի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 439-441.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 661-664.

Խմբագրական, (1880) Կանոնագիր Հայուհեաց ազգանուէր ընկերութեան. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 127-128.

Խմբագրական, (1879) Խառն լուրեր. Արարատ, ԺԲ (Ժ). p. 468.

Խմբագրական, (1880) Հաշիւ Մոսկուայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 411-414.

Խմբագրական, (1881) Միացեալ ընկերութիւն եւ հրաւէր. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 82-85.

Խմբագրական, (1881) Յայտարարութիւն տնօրէն ժողովոյ Միացեալ Ընկերութեան Հայոց. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 487-488.

Խմբագրական, (1881) Հայոց Գասպարեան Աղքատանոցի հաշիւ. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 624-626.

Խմբագրական, (1874) Բագուայ Մարդասիր. ընկերութենէ. Արարատ, Է (Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1874) Մեծ Ղարաքիլիսեցիք. Արարատ, Է (Գ). pp. 148-150.

Խմբագրական, (1874) Առ պատուելի հայրենակիցս. Արարատ, Է (Ե). pp. 184-185.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Գասպարեան աղքատանոցին Հայոց Մոսկվայ։-Գանձակէն. Արարատ, Է (Զ). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Զ). pp. 232-235.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ Մոսկվայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 297-302.

Խմբագրական, (1882) Կանոնք։ Բարեգործական Ընկերութեան հայոց Գանձակ քաղաքի վասն խնամակալութեան հայ աղքատաց. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 302-307.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Բագուայ բարեգործական ընկերութեան. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 430-433.

Խմբագրական, (1875) Աղքատասիրաց ընկերութիւն։-Ե.րդ նիստ ընդհ.ժողովոյ հայոց Պօլսոյ։-Մուրատեան վարժարանի համար։-Զ.րդ նիստ ընդհ. ժողովոյ. Արարատ, Ը (Է). pp. 278-279.

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի թեմը, Վանայ թեմը, Կեսարիայի թեմը, Բուլղարիոյ թեմը, Մշոյ թեմը, բարեգործութիւններ. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 411-416.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Է (Թ). pp. 115-117.

Խմբագրական, (1875) Ընկերութիւն հայկական համազգային գործաւորաց. Արարատ, Ը (Թ). p. 359.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ Խորհրդարանի Գասպարեան աղքատանոցի Հայոց Մոսկվայ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 191-194.

Խմբագրական, (1876) Հաշիւ խորհրդարանի աղքատանոցին Գասպարեան. Արարատ, Թ (Ը). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1883) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 416-418.

Խմբագրական, (1912) Մայր Տաճարի համար ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 754-755.

Խմբագրական, (1881) Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի Մարդասիրական Ընկերութեան. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1912) Մայր Տաճարին նուէրներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1051.

Խմբագրական, (1881) Մոսկուաբնակ հայազգի նուիրատուաց ցուցակը. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1911) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 163-164.

Խմբագրական, (1876) Բագուայ հայոց բարեգործական ընկերութեան հաշիւ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 74-75.

Խմբագրական, (1911) Մահագոյժ Ալեքսանդր Յովհաննիսեան Մանթաշեանց. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 343-350.

Խմբագրական, (1885) Տփխիսու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան տարեկան հաշիւը։ Օրագիր. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 515-518.

Խմբագրական, (1877) Տարեկան հաշիւ խորհրդարանի Գասպարեան Աղքատանոցին հայոց Մոսկվայի. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 196-197.

Խմբագրական, (1877) Պ.Մ.Սանասարեանց եւ Ա.Յովհաննէսեանց։-Տ.Աննա Ալաճալեանց։-Գեր. Հերման եպիսկոպոս. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 432-433.

Խմբագրական, (1877) Տփխիսեան նպաստահաւաք մասնաժողովոյ հաշիւ. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1911) Կոչ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 803-804.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 44.

Խմբագրական, (1886) Օրագիր Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 285-286.

Խմբագրական, (1886) Նուիրատուք ճեմարանի. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 286-287.

Խմբագրական, (1878) Պաշտպանք. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 279-280.

Խմբագրական, (1911) Կոչ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 960-963.

Խմբագրական, (1891) Թիֆլիզի հայուհեաց Բ. Ընկերութեան միջոցները. Արարատ, ԻԴ (Զ). pp. 334-336.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզու. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 407-409.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր. Մանթաշեանի նուէրը. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 150-152.

Խմբագրական, (1887) Հայուհեաց բարեգործական ընկերութիւն Տփխիսոյ։ Օրագիր. Արարատ, Ի (Ե). pp. 234-237.

Խմբագրական, (1887) Նուիրատուութիւն Գեր. Սերովբէ եպիսկոպոսի։- Նուիրատուութիւն Պ. Կոստանդնի Ալիխանեան. Արարատ, Ի (Ե). p. 237.

Խմբագրական, (1907) Եգիպտահայք. Արարատ, Խ (Ա). p. 58.

Խմբագրական, (1908) Կոչ. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1051-1052.

Խմբագրական, (1912) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1888) Բարեկ. Մինաս Ք. Շուշեցւոյ նուիրատուութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ժ ). p. 659.

Խմբագրական, (1888) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 739-740.

Խմբագրական, (1911) Թղթակցութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 79.

Խմբագրական, (1889) Նուիրատւութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Բ). p. 124.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 181-192.

Խմբագրական, (1889) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԲ (Գ). p. 184.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 284-288.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Դ). p. 384.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Զ). p. 576.

Խմբագրական, (1887) Նուիրատուութիւնք Աստրախանի Հայոց. Արարատ, Ի (Ե). pp. 231-234.

Խմբագրական, (1887) Ազդ։ Գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ կտակին Յովսէփայ Իզմիրեանց. Արարատ, Ի (Ը). p. 379.

Խմբագրական, (1887) Հանդէս մրցանակաց բաշխման Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, Ի (Թ). pp. 416-424.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւն գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Յովսէփայ Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 506-508.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Է). p. 671.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 767-768.

Խմբագրական, (1914) Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 863-864.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Կ. Իզմիրյեանց կտակին. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 741-742.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 293-294.

Խմբագրական, (1889) Յովսէփ Իզմիրեանցի կտակը եւ նորա կատարումը. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 691-698.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Դ). p. 379.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 483.

Խմբագրական, (1914) Տ. Սուքիաս արքեպիսկոպոսի կտակը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 894-902.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Դ). pp. 333-340.

Խմբագրական, (1907) Փրկութեան բանակի ընկերական (սոցիալական) գործունէութիւնը Անգլիայում. Արարատ, Խ (Ե). pp. 415-422.

Խմբագրական, (1893) Ազդ. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). p. 888.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր։-Ցուցակ նուիատուաց. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 886-887.

Խմբագրական, (1893) Ազդ. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). p. 952.

Խմբագրական, (1907) Տաճկահայք. Արարատ, Խ (Գ). pp. 244-247.

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի թեմը, բարեգործութիւններ, երգարան մանուկների համար, աշխարհաբար Շարական. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 327-330.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 97-101.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 232-234.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 348-351.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 600-603.

Խմբագրական, (1908) Մանր լուրեր. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1042-1049.

Խմբագրական, (1894) Աղքատ աշակերտաց սնունդ. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 317-319.

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 102-104.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք հանգուցեալ կոլէժսկի խորհրդական Գէորգ Աւետիքեան Տիգրանեանցի նոտարով հաստատուած կտակից. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). p. 356.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1909) Կոչ հանգանակիչ մասնաժողովի. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 207-208.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 73-79.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1909) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 387-392.

Խմբագրական, (1905) Նուիրատութիւն. Արարատ, ԼԸ (Թ). pp. 809-810.

Խմբագրական, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 551-552.

Խմբագրական, (1909) Հաշիւ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 688.

Խմբագրական, (1909) Կոչ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 692.

Խմբագրական, (1910) Նուիրատութիւն յօգուտ Ադանայի. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1112-1113.

Խմբագրական, (1893) Հրաւէր. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 381.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 582-584.

Խմբագրական, (1900) Փրկութեան Բանակը. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 509-513.

Խմբագրական, (1906) Պաշտոնական ծանուցում Ազգ. Պատրիարքարանի Յ. Ի. դրական Յանձնաժողովոյ. Արարատ, ԼԹ (Դ). p. 372.

Խմբագրական, (1906) Սուչաւայից յօգուտ Կովկասի արկածելոց Նորին Սրբութեան ուղարկուած նուէրների ցուցակը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 459-460.

Խմբագրական, (1904) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1903) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1894) Վեհ. Հայրապետի ստացած գումարներ. Արարատ, ԻԷ (Գ). p. 96.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Նուիրաբերութիւնք ի նպաստ սովելոց Տաճկահայաստանի։- Երեւանում գաղթականաց համար հանգանակուած հանդերձեղէնների ցուցակը. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 163-165.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 673-677.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1125-1132.

Խմբագրական, (1900) Ախալքալակի գաւառի աղէտը. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 23-24.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 248-249.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Է). pp. 323-329.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 526-529.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 368-376.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ը).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 465-466.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 20-22.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ (Տ.Երեմիա Արքեպիսկոպոսի մահը եւ թաղումը)։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-527.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք։- Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 219-222.

Խմբագրական, (1898) Կիպրոսի ազգ. Որբանոցի խնամակալութան կողմից. Արարատ, ԼԲ (Թ). p. 417.

Խմբագրական, (1899) Կովկասի «անարգուած» երեխաները. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 413-416.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 296-303.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 349-358.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 498-503.

Խմբագրական, (1900) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1900) Պաշտոնական յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 29-31.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 85-88.

Խմբագրական, (1901) Մայր Աթոռը որպէս բարեգործութեան կեդրոն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 210-215.

Խմբագրական, (1901) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 294-297.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 384-387.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ մտից և ծախուց արդեանց Մարդասիրական Ընկերութեան Նոր-Բայազիտու յանուն սրբոց Թարգմանչաց սկսեալ ի 1 էն մարտի 1879 ամի ց 1 մարտի 1880 ամի. Արարատ, ԺԳ (Զ). pp. 266-267.

Խմբագրական, (1895) Հաշիւ կտակակատարան վաճառակաք Ղազարոս Յակոբեան Բերբերեանի՝ սորա կտակով աւանդած ժառանգական ընդհանուր ստացուածոց. ի 1-էն յուլիսի 1894 թ. ց 1-ն օգոստոսի 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). p. 446.

Խմբագրական, (1885) Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան ելեւմտից հաշիւ։ Սկսեալ մարտի 1-ից 1884 թ. ց1-ն մարտի 1885 թ. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1888) Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց Բարեգործական Ընկերութեան Թիֆլիզում՝ սկսեալ մարտի 1-ից 1887 թ. ց1-ն մարտի 1888 թ. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 256-258.

Խմբագրական, (1889) Հաշիւ ել եւ մտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզում սկսեալ մարտի 1-ից 1888 թ. ցմարտի 1-ն 1889 թ. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 236-238.

Խմբագրական, (1893) Լուրեր:- Ցուցակ նուիրատուաց վասն հայ սովելոց Երևանայ նահանգի 10-ն Օգոստ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 780-782.

Խմբագրական, (1871) Մարդասիրական ընկերութիւն հայոց Նոր Նախիջեւանի։-Հաշիւ նորին վասն 1870 ամի։-Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյն. Արարատ, Դ (Գ). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան հայոց Բագուայ։ Յընթաց 1871 ամի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-172.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ անուանց և ազգանուանց հիմնադիր և անփոփոխ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան մինչև 1871 թուականը, և նոցա դրամական ընծայաբերութիւնը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1874) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Հաշիվ հոգաբարձութեան խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1873 ամի. Արարատ, Է (Է). pp. 271-274.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1874 ամի. Արարատ, Ը (Է). pp. 275-278.

Խմբագրական, (1876) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջեւանի վասն 1875 ամի. Արարատ, Թ (Ը). pp. 312-317.

Խմբագրական, (1882) Համառօտ հաշիւ մտից եւ ծախուց Գանձակայ Աղքատաց Խնամարկութեան Ընկերութեան 1876 թուից մինչեւ 1882 թւին. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1878) ԺԱ-րդ տարեդարձ։-Գասպարեան Ապաստանարան եւ 1877 ամի ելեւմուտքը. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1877) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1877 ամի. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 396-400.

Խմբագրական, (1879) Աստրախանի հոգաբարձութեան հաշիւ 1878 թուի համար եւ ծանօթ. Արարատ, ԺԲ (Բ). p. 93.

Խմբագրական, (1880) Ցուցակ զանազան վիճակագրական տեղեկութեանց, գտանեցելոց ի վիճակային Կոնսիստորիայի Հայոց Աստրախանայ, պատրաստեալ յամսեան մայիսի 1880 ամի. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 357-361.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդոյ Մարդասիրական Ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջևանի վասն 1881 ամի, տուեալ ըդհանուր ժողովոյ նորին յ30 մայիսի 1882 ամի. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 556-558.

Խմբագրական, (1884) Թիֆլիզու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան 1884 թ. մարտի 4-ն ընդհանուր ժողովի օրագրից քաղուածք. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 173-177.

Խմբագրական, (1889) Կարսի հայոց հոգեւոր երկսեռ դպրոցների հոգեբարձութեան եռամեայ հաշիւը 1886-87, 1887-88 եւ 1888-89 ուսումնական տարիների համար. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 698-701.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 59-66.

Խմբագրական, (1904) Ելք եւ մուտք արդեանց եւ ծախուց Հոգաբարձութեան որբոց եւ այրեաց հոգեւորականաց Հայոց Աստրախանի թեմի վասն անցեալ 1903 ամի. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 1002-1003.

Խմբագրական, (1906) Հաշիւ արդեանց և ծախուց Հոգաբարձութեան որբոց և այրեաց հոգևորականաց հայոց Աստրախանայ թեմի վասն 1905 ամի. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 363-364.

Խմբագրական, (1907) Մուտք եւ ելք Արդեանց և ծախուց Հոգաբարձութեան Որբոց եւ Այրեաց Հոգեւորականց Հայոց Աստրախանայ թեմի վասն 1906 ամի. Արարատ, Խ (Գ). pp. 295-296.

Խմբագրական, (1910) Հաշիւ Սարգիս Հասան Ջալալեանցի դրամագլխի 1909 թուի համար. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 782-783.

Խմբագրական, (1889) Տեղեկագիր Իզմիրեան կտակի գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ ի հանդիսի Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան ի 29 յունիսի 1889. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 409-416.

Խմբագրական, (1912) Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան 30-ամեայ յօբելեանը։- Կոչ Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 87-90.

Խմբագրական, (1914) Հայկական Բարեգործական Ընղհանուր Միութեան 8-րդ տարեդարձը. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 514-517.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Ղուկասեան Մրցանակի Կանոնադրութիւն. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 252-255.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Վեհափառ Հայրապետի Կոնդակը Ջուղայի Քանանեան Դպրոցի արթիւ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 405-410.

Կ

Կոստանեանց, Կ. (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Գ).

Ղ

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Թ). p. 772.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1910) «Արարատ» ամսագրի յարգելի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԳ (Ը). p. 780.

Ճ

Ճ., (1907) Հաշիւ Նոր Նախիջեւանի հայազգի աղքատաց եկեղեցական հոգաբարձութեան՝ 1906 թ. գործունէութեան. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 969-970.

Մ

Մ. Վ., (1912) Մի օրինակելի հաստատութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1041-1045.

Մ. Վ., (1914) Նոր-Նախիջևանի եկեղեցական հոգաբարձութեան 1913 թ. հաշիւը. Արարատ, ԽԸ (Ժ). pp. 912-918.

Մ.Կ., (1878) Բագուէն. Արարատ, Ժ (Գ). p. 120.

Մամիկոնեանց, Յ. and Բահաթրեանց, Ալ. (1908) «Արարատ»-ի պատուարժան խմբագրութեան. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 841-842.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) ԳԷորգ Մելիք-Կարագեօզեան. Գերմանական օգնութեան ընկերութիւնները Տաճկա-Հայաստանի համար։ Թիֆլիս, 1901. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 72-75.

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս (1909) Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 107-108.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1873) Հաշիւ Բարեգործական Ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 184-185.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 370-371.

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս (1906) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). p. 766.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1900) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԼԳ (Ե). p. 273.

Յ

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Աղքատների խնամատարութիւնը քրիստոնէութեան յաղթութիւնից յետոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 296-303.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 195-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 243-251.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 334-339.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 239-244.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 288-292.

Ն

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Բացատրութիւն. Արարատ, Դ (Դ). pp. 167-168.

Նուպար Պօղոս, (1915) Շրջաբերական. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 255-256.

Նուպար Պօղոս, (1915) Շրջաբերական. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 413-414.

Պ

Պատկանեանց, Ս. (1903) Նորին Սրբութեան Տ. Տ. Մկրտչի Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԼԶ (Դ). p. 341.

Պօղոս Նուբար Փաշա, (1914) Յայտարարութիւն վսեմ. Պօղոս Փաշա Նուբարի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան յառաջիկայ ծրագրի մասին. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 511-514.

Ս

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 371-372.

Ս. Վ., (1882) Հայ չքաւորաց խնամատարութան մասին. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 159-161.

Սալամբէկեանց, Միքայէլ (1887) Հաշիւ հոգաբարձու կառավարչի Հաւլաբարի «Խօջիվանքի» հանգստարանի ի 11-էն ապրիլի 1883 թ. ց 22-ն մարտի 1887 թ. Արարատ, Ի (Զ). pp. 283-287.

Ստեփաննոսեանց, Խ. (1872) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Է). pp. 286-288.

Տ

Տէր-Գէորգեանց, Միրզաջան and Աղայեանց, Խաչատուր Մահտեսի (1884) Սիւնեաց Բռնակօթ գիւղից։ (Թղթակցութիւն). Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 331-332.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Բեթէլ անկելանոցը Բիլեֆէլդի մօտ. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 182-188.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Փրկութեան բանակն եւ գեներալ Բութ. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 191-194.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1901) Ազդ. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 28-29.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 536-539.

Փ

Փինաչեանց, Աւետիք Մ. (1871) Վսեմ. Խաչատուր իշխան Լազարեանց եւ Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ. Արարատ, Դ (Է). pp. 408-411.

Ք

Քանանեանց, Գէորգ (1894) Արեւելեան լեզուաց Լազարեան ճեմարանից Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալեանցի կտակի 1893 թուի հաշիւը. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 165.

Քիրիշչեան, Գէորգ (1910) Թղթակցութիւն. Արարատ, ԽԳ (Դ). p. 386.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսի (1898) Վեհափառ ս. Հայրապետ։- Կ. Պօլսոյ Հայոց Պատրիարքը Ամենապատիւ Տ. Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի հերքումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 477-478.

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կոստանդնուպոլսոյ (1902) Կ. Պօլսի ս. Պատրիարքի շրջաբերականը եւ որբանոցների վերածումը արհեստանոցների։- Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 135-141.

This list was generated on Sat Mar 6 19:12:15 2021 AMT.