Արարատ

Items where Subject is "J Political Science > JA Political science (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Դ | Խ | Մ | Յ | Ն | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 54.

Ա

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 974-996.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1124-1145.

Աղաւելեանց, Բաբգէն ծ. վարդապետ (1902) Ժողովուրդին առաջնորդողները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1061-1069.

Արծրունի, Սէնէքէրիմ (1871) Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար. Արարատ, Դ (Զ). pp. 331-338.

Արծրունի, Սէնէքէրիմ (1871) Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար. Արարատ, Դ (Է). pp. 387-394.

Արծրունի, Սէնէքէրիմ (1872) Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար. Արարատ, Դ (Գ). pp. 113-121.

Բ

Բըքստըն եղբայրներ, (1914) Պետութեանց պարտաւորութիւնը. Արարատ, ԽԸ (Է). pp. 605-618.

Դ

Դուրեան , Եղիշէ Արքեպիսկոպոս (1910) Եկեղեցիներում միտինգը արգելւում է. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 713-714.

Խ

Խմբագրական, (1917) Ապօրինի բռնագրաւումներ. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 492-496.

Խմբագրական, (1872) Վսեմ. Մելքոն խան ի Ս.Էջմիածին. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 451-452.

Խմբագրական, (1872) Վսեմ. դեսպան Տուպսքի. Արարատ, Ե (ԺԱ). p. 460.

Խմբագրական, (1915) Բարձրագույն ներումն. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 127.

Խմբագրական, (1881) Մահացուցակ. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 140.

Խմբագրական, (1881) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագավոր Կայսեր Ալէքսանդր Ալէքսանդրովչի. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1884) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 330-331.

Խմբագրական, (1891) Պետութիւն։- Իրաւունքի խախտումն եւ պատիժ, մահուան պատիժ. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ). pp. 660-668.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 139-170.

Խմբագրական, (1891) Պետութիւն։- Պետութիւն եւ արդարութիւն։-Ազգային պետութիւն. Արարատ, ԻԴ (Թ). pp. 474-494.

Խմբագրական, (1891) Պետութիւն։- Պետութիւն եւ քաղաքական հասարակութիւն։-Պետութիւն եւ հասարակական բարոյականութիւն. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). pp. 581-605.

Խմբագրական, (1911) Մահագոյժ և հոգեհանգիստ նախարար Պ. Ա. Ստօլիպինի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 802-803.

Խմբագրական, (1914) Բարձրագոյն ներման արժանացածներ. Արարատ, ԽԸ (Զ). pp. 491-492.

Խմբագրական, (1914) Բարձրագոյն ներման արժանացած քահանաներ. Արարատ, ԽԸ (Դ). p. 301.

Խմբագրական, (1907) Պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Պետական Դումայի անդամ Գ. քահանայ Պետրովի վերադարձը աքսորից. Արարատ, Խ (Զ). pp. 510-513.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն հրովարտակ. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 977-978.

Խմբագրական, (1905) Պետերբուրգի քահանաների կողմից. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1008-1014.

Խմբագրական, (1906) Անգլիական եկեղեցին և բանւորական շարժումը. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 413-414.

Խմբագրական, (1906) Խղճի ազատութեան նոր օրինագծի հիմնական կէտերը. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 490-492.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական մամուլը քրիստոնեաների եւ մահմէտականների յարաբերութեանց մասին։ Տաճիկների եւ քրիստոնեանների թշնամութեան պատճառները Օսմանեան տէրութեան մէջ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 371-374.

Խմբագրական, (1898) Վիլիամ Գլադստոն. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 268-269.

Խմբագրական, (1898) Իշխան Բիսմարկ. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 372-373.

Խմբագրական, (1899) Նուբար փաշա. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 97.

Խմբագրական, (1905) Պետերբուրգ. Հոկտեմբերի 21-ին. Պաշտօնական. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 979-981.

Մ

Մելիք, (1916) Հայ կեանքը Պետական Դումայում. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 263-272.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Այլ ևս երազ, ցնորք չէ, այլ կատարուած իրողութիւն. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 986-989.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Խղճի ազատութեան նախընթաց օրը. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 313-316.

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) «Հոգւոյ ազատութեան անմահ օրը (ապրիլի 17-ը»). Արարատ, ԼԸ (Ե). pp. 401-403.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1905) Գաղափարների շահագործութիւնը. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). pp. 1057-1064.

Մուրադեան , Եղիշէ ծ. վարդապետ (1906) 1905 թուականը. Արարատ, ԼԹ (Ա). pp. 13-21.

Յ

Յովակիմեան, Հ. (1906) Խօսքի և մամուլի ազատութիւն. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 176-180.

Յովակիմեան, Հ. (1906) Խօսքի և մամուլի ազատութիւն. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 233-244.

Յովհաննիսեան, Ա. (1916) Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենց. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 105-128.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Պետք է կազմակերպուենք. Արարատ, Խ (Դ). pp. 323-330.

Ն

Նազարեանց, Էմմանուէլ քահանայ (1907) Սուքիաս եպիսկոպոս Պարզեանցի նամակը Երեմիա եպիսկոպոսին. Արարատ, Խ (Թ). pp. 792-798.

Ս

Ս. Ու., (1912) Կովկասեան գրաքննութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 684-695.

Վ

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 436-440.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Գ). pp. 155-163.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Դ). pp. 216-226.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Ե). pp. 263-270.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Զ). pp. 313-326.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (է). pp. 380-386.

Տ

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հաշուէյարդարի ժամանակը չէ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 824-831.

Ք

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 868-878.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 954-959.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1037-1043.

This list was generated on Sat Mar 6 18:21:40 2021 AMT.