Արարատ

Items where Subject is "L Education > LA History of education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Գ | Ե | Զ | Է | Խ | Հ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Տ | Ֆ
Number of items at this level: 55.

Ա

Ա., (1872) Պատասխան. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 490-493.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Հայ կեանք եւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 110-122.

Գ

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 333-336.

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը. Արարատ, Ե (Թ). pp. 371-374.

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 411-413.

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութիւնը. Արարատ, Ե (Է). pp. 291-293.

Ե

Երիցէան, Ա. (1880) Մի քանի խօսք Թիֆլիսի Ս. Մարիամեան օրիորդական ուսումնարանի վերաբերութեամբ. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 361-364.

Զ

Զամինեան, Ա. (1881) Թէ ի՞նչպես են նայում ամերիկացիք կրթութեան հարցի վերայ. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 307-313.

Զամինեան , Ա. (1881) Թէ ի՞նչպես են նայում ամերիկացիները կրթութեան հարցի վերայ. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 117-127.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Լայպցիգի ուսուցչական սեմինարիան. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 799-808.

Էդիլեան, Գուրգէն (1914) Դպրոցական կեանքը 1913 թուին. Արարատ, ԽԸ (Ա). pp. 56-66.

Խ

Խմբագրական, (1868) Խմբագրական. Արարատ, Ա (Դ). p. 52.

Խմբագրական, (1880) Հայկական հոգեւոր դպրոցներ. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 170-171.

Խմբագրական, (1877) Գրաբառ. Արարատ, Թ (Ա). p. 37.

Խմբագրական, (1912) Կոչ հայ ժողովրդին. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 864-866.

Խմբագրական, (1907) Համառօտ տեղեկութիւներ Ամերիկայի տարրական դպրոցների մասին. Արարատ, Խ (Գ). pp. 290-294.

Խմբագրական, (1914) Երևանի թեմական դպրանոցի յոբելեանը:- Կոչ. Արարատ, ԽԸ (Ե). pp. 440-442.

Խմբագրական, (1904) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 93-95.

Խմբագրական, (1910) Կոչ հայ ժողովրդին. Արարատ, ԽԳ (Ե). p. 476.

Խմբագրական, (1902) Սանասարեան վարժարան. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 255-261.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռ։- Երեւանի թեմ։- Բեսարբիայի թեմ։- Աստրախանի թեմ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 70-76.

Խմբագրական, (1897) Կովկասի պետական դպրոցների հարիւրամեայ կենաց համառօտ պատմութիւնը. Արարատ, Լ (Է). pp. 317-319.

Խմբագրական, (1896) Միջնադարեան դպրոցները. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 567-568.

Խմբագրական, (1898) Բարձր կրթութեան կազմակերպութիւնը հեռաւոր Արեւմուտքում, Ամերիկայում. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 78-81.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 507-521.

Խմբագրական, (1892) Ս. Էջմիածնի հոգևոր Ճեմարանի 18-երորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 900-921.

Խմբագրական, (1917) Համառօտ տեղեկագիր Աղէքսանդրապօլի վիճակի եկեղեցական ծխական դպրոցների 1916/17 ուսմ. տար. Արարատ, Ծ (Ը). pp. 670-672.

Հ

Հայկորդի, (1877) Հայկական դպրոցաց արդի եւ ապագայ վիճակին համառօտ տեսութիւնը. Արարատ, Թ (Բ). pp. 67-73.

Հիլլերբրանտ, Ալֆ. (1899) Հին Հնդկաստանի ուսումը. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 194-199.

Մ

Մ. Ս. , (1895) Գանակոծութիւնը եւ ուրիշ մարմնական պատիժներ դպրոցական կարգապահութեան մէջ։ Պատմական տեսութիւն Մ. Ս.-ի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 465-476.

Մելեանց, Յովսէփ Ա. Ք. (1882) Համառօտ հաշիւ հայ հասարակութեանը. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 542-553.

Մերց, Գէորգ (1899) Ճիզուիւտների մանկավարժութիւն. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 121-129.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1902) Համառօտ ակնարկ Ատրպատականի թեմի կացութեան եւ կարիքների վերայ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1132-1139.

Ն

Նազարեանց, Էմմ. քահանայ (1908) Բժիշկ Սիմէօն Շահ-Նազարեանց «Սեդրակ Մանդինեանը՝ իբր տեսուչ Երևանի հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի». Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 713-718.

Շ

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 23-27.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 96-99.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 131-133.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 165-169.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 63-67.

Պ

Պարգեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Գ). pp. 249-258.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Դ). pp. 340-353.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Ե). pp. 437-449.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 678-711.

Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս (1907) Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի). Արարատ, Խ (Զ). pp. 534-546.

Ս

Ս. Մ., (1899) Ուղեղի յոգնութեան խրտուիլակը. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 445-449.

Ս. Յ., (1897) Կարգապահութիւնը եւ այլ պայմանները միջնադարեան դպրոցում. Արարատ, Լ (Ա). pp. 27-29.

Ստեփանէ, Խորէն ծ. վարդապետ (1894) Եւրոպացիների դպրոցավարութիւն։ (Մանկավարժական յիշատակարանից). Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 12-17.

Տ

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան Հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ. Հատոր Ա. (1824-1850 թ.)։ Թիֆլիզ, 1898. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 543-544.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պէստալօցցու գործունէութիւնն Իվէրդօնում. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 282-287.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պատմական տեսութիւն մանկական պարտէզի մասին. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 212-218.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պատմական տեսութիւն մանկական պարտէզի մասին. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 246-250.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պէստալօցցու գործունէութիւնն Իվէրդօնում. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 312-317.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 375-381.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 336-342.

Ֆ

Ֆարմովսկի, Վ. (1893) Դպրոցական ղեկավարութեան (disciplina-դիսցիպլինա) մեթոդիկա։ Դպրոցական ղեկավարութեան պատմական նկարագիրը. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 617-634.

This list was generated on Sat Mar 6 12:01:51 2021 AMT.