Արարատ

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Է | Խ | Կ | Մ | Յ | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items at this level: 127.

Ա

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 239-241.

Բ

Բրահն, Մ. (1899) Մանկավարժական փորձեր. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 390-393.

Գ

Գարագաշեան, Ա. Մ. (1874) Գրաբար լեզուն ուսուցման բանաւոր եղանակ. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 463-466.

Գնունի, Ս. (1878) Ուսումնական զբօսանք. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 417-419.

Դ

Դէմոլէն, Էդմոն (1900) Անգլիական կրթութեան առաւելութիւնը. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 172-178.

Ե

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 638-659.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 875-882.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 990-997.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1059-1072.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 728-747.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 798-815.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Գիտութեան և դպրոցական պարապմունքների նպատակները. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 23-40.

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Դիտողութեան մեթոդներ. Արարատ, ԽԷ (Բ-Գ). pp. 133-153.

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Գաղափարները դպրոցում. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 416-432.

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Օրենքների մշակման մեթոդներ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 552-564.

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Մի՞թէ մի քանի մեթոդներ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 705-715.

Էդիլեան, Գուրգէն (1913) Պատմելու խնդիրը դպրոցում. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1013-1031.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Պրօֆ. Օսվալդի կարծիքը միջնակարգ դպրոցների բարեփոխութեան մասին. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 123-130.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 182-184.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Մանկավարժական գրականութիւն եւ կեանք. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 326-333.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Քննադատութիւն Ցիլլերի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 427-445.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Խզմալեան Թ.։- Մայրենի լեզուի մեթոդիկա. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 547-555.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Քննադատութիւն Ցիլլերի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 637-657.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Մեթոդի անհրաժեշտութիւնը ուսուցման ժամանակ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 913-924.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Յ. Տէր-Միրաքեան. Մեթոդական և գործնական ցուցմունքներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1033-1035.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Դիդակտիկայի հիմունքները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1086-1107.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 210-217.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 306-313.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 378-383.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 456-459.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 553-561.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 836-845.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 992-1003.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Մանկավարժական մուզէյ. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 147-154.

Էդիլեան , Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 925-936.

Խ

Խմբագրական, (1881) Թէ որքան պէտքէ պարապեն աշակերտները. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 177-181.

Խմբագրական, (1881) Դասերի բաժանումը. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 219-226.

Խմբագրական, (1881) Առարկայական եւ դասարանական ուսումնառութեան դրութիւնները. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 255-257.

Խմբագրական, (1912) Կանոններ դասատու ուսուցիչների համար. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 419-426.

Խմբագրական, (1880) Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան Ս. Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 116-118.

Խմբագրական, (1880) Գ. ճեմարանի ա. եւ բ. դասարաններում աւանդելի առարականների ծրագիրներ. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 113-116.

Խմբագրական, (1876) Կանոնք ծխական դպրոցաց։-Հրահանգ դասախոսութեան կրօնագիտութեան ի ծխական դպրոցս։-Հրահանգ դասախոսութեան ուսմանց ի ծխական դպրոցս։-Հայոց լեզու։-Ռուսաց լեզու։-Թուաբանութիւն։-Աշխարհագրութիւն։-Պատմութիւն։- Սկզբունք բնական Գիտութեանց։-Շաբաթական թիւ դասուց ի ծխական դպրոցս։-Վկայագիր։-Ցուցակ ծխական դպրոցաց. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 381-398.

Խմբագրական, (1889) Կրօնի դասատուութիւն. Արարատ, ԻԲ (Ը). pp. 428-444.

Խմբագրական, (1904) Դպրոցական պարտէզներ եւ աշակերտական ածուներ (մարգեր). Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 966-975.

Խմբագրական, (1896) Ժողովրդական դպրոցների ուսուցչաց նախապատրաստութիւնը Անգլիայում. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 33-36.

Խմբագրական, (1901) Հերբերտ Սպենսերի կարծիքը ժողովրդական կրթութեան մասին. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 43-47.

Խմբագրական, (1897) Թէ ի՞նչպէս պետք է ուսումը հետաքրքրական անել. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 509-517.

Խմբագրական, (1899) Նոր կրթութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 449-451.

Խօջայեան, Լեւոն վարդապետ (1893) Դպրոցական ղեկավարութեան մեթոդիկա. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ). pp. 975-986.

Խօջայեան , Լեւոն վարդապետ (1893) Դպրոցական ղեկավարութեան (դիսցիպլինա) մեթոդիկա. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). pp. 901-922.

Կ

Կրէպէլին, Դր. (1898) Հոգեկան աշխատութիւն Դր. Կրէպէլինի։ (Քաղուածօրէն թարգմանութիւն). Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 358-365.

Կրիժանովսկի, Օ. Վ. (1902) Մանկական եւ մարմնամարզական խաղերը որպէս միջոց մատաղ սերնդի ֆիզիկական կրթութեան։ Պատմ. տեսութիւն О. Վ. Կրիժանովսկու. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 323-335.

Կրիժանովսկի, Օ. Վ. (1902) Մանկական եւ մարմնամարզական խաղերը որպէս միջոց մատաղ սերնդի ֆիզիկական կրթութեան։ Պատմ. տեսութիւն О. Վ. Կրիժանովսկու. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 510-521.

Մ

Մ. Ս. , (1895) Գանակոծութիւնը եւ ուրիշ մարմնական պատիժներ դպրոցական կարգապահութեան մէջ։ Պատմական տեսութիւն Մ. Ս.-ի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 465-476.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 88-101.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 144-154.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 189-205.

Մանդինեան, Ս. (1890) Քերականական լուծումն. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 243-253.

Մանդինեան, Ս. (1890) Քերականական լուծումն. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 310-328.

Մանդինեան, Ս. (1890) Շարադրական վարժութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 453-471.

Մանդինեան, Ս. (1890) Միացեալ բաժանմունքներում ուսման ավանդելու եղանակ. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 615-625.

Մանդինեան, Ս. (1890) Շարադրական վարժութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 499-516.

Մանդինեան, Ս. (1910) Ռուսերէնը մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 71-77.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Ծեծը դպրոցում. Արարատ, ԻԲ (Դ). pp. 212-227.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Հայերէն լեզուի դասատուութիւն։ Ծխական ուսումնարաններում. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 490-520.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Իրազննական դասեր. Արարատ, ԻԲ (ԺԱ). pp. 607-620.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Իրազննական դասեր. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 656-684.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Ծեծը դպրոցում. Արարատ, ԻԲ (Գ). pp. 154-165.

Մանդինեան, Սեդրակ (1897) Ռուսերէնի ուսումն. Արարատ, Լ (Բ). pp. 72-78.

Մանդինեան, Սեդրակ (1897) Այբբենարան առանց ուսուցչի կարդալ սովորելու համար, պատկերներով. Յօրինեց Յ. Տ. Միրաքեանց։- Ժողովրդի ընթերցանութիւնը, նոյն հեղինակի. Արարատ, Լ (Ե).

Մանդինեան, Սեդրաք (1910) Գրագիտութիւնը մեր դպրոցներում. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 361-368.

Մանդինեան, Սեդրաք (1912) Աշակերտական շարադրութիւն. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 131-138.

Մարգարեանց, Կարապետ Տէր Սարգսեան (1876) Ախալքալաքէն. Արարատ, Ը (Դ). pp. 155-156.

Մարգարեանց, Տիգրան (1915) Մանկագիտութեան այժմեան դրութիւնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 478-484.

Մելիքեան, Սպիրիդոն (1902) Ի՜նչ սիստեմով պէտք է անցնել երաժշտութիւնը մեր դպրոցներում. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1158-1161.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 75-78.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 137-147.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 449-455.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 545-553.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 737-749.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 298-306.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 646-654.

Մուրադեան, Գէորգ (1893) Матеріалы къ первоначальному устному усвоенію Русской речи и съ помощью ея изученію грамоты. Составилъ Мандинянъ С. 1886 г. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 162-167.

Մօյլլս, Է. and Թուլի, Է. (1915) Պետք է տղայ ու աղջիկ միասին դաստիարակուին և ուսանին. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 44-48.

Մօյլլս, Է. and Թուլի, Է. (1914) Պե՞տք է տղայ ու աղջիկ միասին դաստիարակուին և ուսանին. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1005-1012.

Յ

Յարութիւնեանց, Իսահակ (1889) Կրօնի ուսուցումն. Արարատ, ԻԲ (Զ). pp. 335-352.

Յարութիւնեանց, Իսահակ (1889) Կրօնի ուսուցումն. Արարատ, ԻԲ (Է). pp. 405-409.

Շ

Շահնազարեան, Ասլան (1904) Յառաջադիմութիւնը եւ մանկավարժութիւնը. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 432-439.

Շահնազարեան, Ասլան (1903) Ուսուցումը որպէս միջոց զարգացնելու ինքնուրոյն գործունէութիւն. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 190-204.

Շահնազարեան, Ասլան (1903) Թէ ի՞նչպէս պէտք է մշակուի գաղափարը բարոյական դաստիարակութեան միջոցով. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 520-526.

Շահնազարեան, Ասլան (1903) Թէ ի՞նչպէս պէտք է մշակուի գաղափարը բարոյական դաստիարակութեան միջոցով. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 441-448.

Պ

Պաբստ, (1916) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 424-436.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 346-357.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 188-194.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 645-650.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 902-915.

Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ (1901) Կրթութիւն. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 166-174.

Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ (1901) Կրթութիւն. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 230-236.

Ս

Ս. Բ., (1880) Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ. Արարատ, ԺԳ (Ը). pp. 334-342.

Ս. Բ., (1880) Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ. Արարատ, ԺԳ (Թ). pp. 378-384.

Ս. Բ., (1880) Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ. Արարատ, ԺԳ (Ժ). pp. 426-430.

Ս. Բ., (1880) Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 288-297.

Ս. Մ., (1897) Մի գլուխ նորագոյն թուաբանութիւնից. Արարատ, Լ (Ե). pp. 217-221.

Ստեփանէ, Խորէն ծ. վարդապետ (1894) Եւրոպացիների դպրոցավարութիւն։ (Մանկավարժական յիշատակարանից). Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 12-17.

Վ

Վանական, (1895) Նկարչութեան ուսուցման նշանակութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 162-165.

Վանական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 169-171.

Վիրխով, Րուտօլֆ (1883) Իգական սեռի կրթութիւնը նորա կոչմանը համեմատ. Արարատ, ԺԶ (Ժ). pp. 436-444.

Վիրխով, Րուտօլֆ (1883) Իգական սեռի կրթութիւնը նորա կոչմանը համեմատ. Արարատ, ԺԶ (Թ). pp. 408-415.

Տ

Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս (1882) Ուսումնարանական զանցառութիւններ. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 388-395.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հայոց պատմութեան դասաւանդման խնդիրը մեր ծխական դպրոցներում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 730-741.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Դասագիրք հայոց պատմութեան. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 742-752.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հայոց պատմութեան դասաւանդման խնդիրը մեր ծխական դպրոցներում. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 912-922.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 336-342.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 375-381.

Տոլստոյ, Լ. Ն. (1904) Դաստիարակութիւն եւ կրթութիւն. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 800-806.

Ք

Քո նախկին ուսուցիչ , (1916) Նամակներ դաստիարակութեան մասին. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 923-930.

Օ

Օլթեցեան, Ա. (1910) Ձևագիտութեան դասաւանդութիւնը տարրական դպրոցներում. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 450-458.

Օլթեցեան, Ա. (1910) Ձևագիտութեան դասաւանդութիւնը տարրական դպրոցներում. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 664-669.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Բնական պատմութեան դասաւանդութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 245-256.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Կենսաբանական սկզբունքի գործադրութիւնը բնական պատմութեան դասի մէջ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 345-360.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Բնապատմական նիւթի դասաւորման սկզբունքները. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 481-504.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Բնական պատմութեան դասաւատդութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 734-760.

Օլթեցեան, Ա. (1910) Ձևագիտութեան դասաւանդութիւնը տարրական դպրոցներում. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 564-570.

Օլթեցեան, Ա. (1910) Ձևագիտութեան դասաւանդութիւնը տարրական դպրոցներում. Արարատ, ԽԳ (Ը). pp. 751-760.

Ֆ

Ֆարմովսկի, Վ. (1893) Դպրոցական ղեկավարութեան նշանակութիւնը մանկավարժութեան համակարգութեան մէջ։ Ներածութիւն։- Դպրոցական ղեկավարութեան (դիսցիպլինայի) էութեան եւ նպատակի մասին. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 725-744.

Ֆարմովսկի, Վ. (1893) Դպրոցական ղեկավարութեան (դիսցիպլինա) մեթոդիկա. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ). pp. 829-851.

Ֆարմովսկի, Վ. (1893) Դպրոցական ղեկավարութեան (disciplina-դիսցիպլինա) մեթոդիկա։ Դպրոցական ղեկավարութեան պատմական նկարագիրը. Արարատ, ԻԶ (Է). pp. 617-634.

This list was generated on Fri Mar 5 22:53:01 2021 AMT.