Արարատ

Items where Subject is "M Music and Books on Music > M Music > MNM Folk, National and Ethnic Music"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Գ | Խ | Կ | Յ | Ն | Պ | Ռ | Ս | Տ | Փ | Ք
Number of items at this level: 65.

Ա

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Շարականների մասին. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 823-836.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Շարականների մասին. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 720-732.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Ս. Գրքի եւ Կանոնի ազդեցութիւնը շարականների վրայ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1002-1028.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Դաւանաբանութեան եւ մեկնաբանութեան ազդեցութիւնը շարականների վրայ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1146-1162.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 975-988.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 772-785.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 172-188.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 259-272.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 354-357.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 467-474.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 556-563.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 642-648.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Ժ). pp. 884-898.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական երգարան եւ «Հազար ու մի խաղ». Արարատ, ԼԷ (ԺԲ). pp. 1078-1096.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 84-88.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 120-127.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 176-180.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 218-222.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 250-256.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Մեծացուսցէք ծննդեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 229-232.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 275-280.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 325-328.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 374-376.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 418-424.

Ամատունի , Սահակ վարդապետ (1897) Ս. Լուսաւորիչ եւ Տրդատ եւ նոցա նոր շարականները. Արարատ, Լ (Գ). pp. 121-127.

Գ

Գալուստ, (1908) Ճակատագրի տօնը (Համբարձումը). Վիճակ հանելու սովորութիւնը եւ վիճակի երգերը. Արարատ, ԽԱ (Ժ). pp. 912-939.

Գալուստ, (1908) Ճակատագրի տօնը (Համբարձումը). Վիճակ հանելու սովորութիւնը եւ վիճակի երգերը. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1026-1040.

Խ

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1876) Հայկական ձայնագրութիւն։-Փղոսկրեանց գաւազան։-Պ.Յարութիւն Ադամեանց. Արարատ, Ը (Ա). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1883) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԺԶ (Ե). pp. 218-220.

Խմբագրական, (1903) Ս. Էջմիածինը հայ աշուղների երգերում. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 511-520.

Խմբագրական, (1895) Շարական սուրբ Էջմիածնի։- Մայր Աթոռի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԸ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Սուրբ կոյս Սանդուխտ, նրա նոր շարականները եւ նրանց հեղինակը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 93-95.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Հին և նոր պարականոն շարականներ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). p. 1044.

Կոմիտաս վարդապետ, (1897) Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում։ Ա շրջան. Արարատ, Լ (Ե). pp. 221-225.

Կոմիտաս վարդապետ, (1900) Recueil de Chants Populaires Armeniens. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 367-368.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 339-343.

Յ

Յարութիւնեան, Յակոբ (1912) Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան:- Պատմական-քննադատական տեսութիւն. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 840-857.

Յարութիւնեան, Ս. (1907) Հայկական համերգ Փարիզում. Արարատ, Խ (Բ). pp. 142-147.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Հայագիտական տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԳ (Ե). pp. 267-268.

Յովսէփեան, Ղազարոս քահանայ (1881) Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան (վիմատիպ) եւ ձայնագրեալ մանկական երգարան անուանեալ գրեանց վերայ դատաքննութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 500-514.

Ն

Նազարեան, Էմմանուէլ քահանայ (1905) Վերջին խօսք «Шараканъ»-ի մասին. Արարատ, ԼԸ (Ա). pp. 72-81.

Պ

Պալեան, Մկրտիչ (1904) Գողթան երգերի տաղաչափութեան մասին. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 99-106.

Ռ

Ռուբեն աբեղայ, (1913) Երգեցոգութիւնք Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ բազմաձայն մշակմամբ Ռ. Ղ. Մոսկուա. Արարատ, ԽԷ (Ե). pp. 519-520.

Ս

Սահակ սարկաւագ, (1883) Պ. Նիկողայոս Թաշճեանի յօդուածի առթիւ. Արարատ, ԺԶ (Է). pp. 304-312.

Սմբատեանց, Մեսրովբ Եպիսկոպոս (1881) Հայկական ձայնագրութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 478-482.

Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. (1894) Հայոց եկեղեցական եղանակները. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 222-227.

Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. (1894) Հայոց եկեղեցական եղանակները. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 256-260.

Տ

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 163-169.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 234-245.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 348-354.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 408-413.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 523-527.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Բժ. Գաբր. Յովհաննիսեանի ձեռագիր տետրակներ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 380-382.

Փ

Փափազեանց, Մեսրովբ քահանայ (1873) Քաղցրանուագ երգոց ազդեցութիւն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 413-415.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 90-92.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 124-131.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մովսէս Խորենացու մեղեդին ի պատիւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 202-203.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 12-16.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 55-56.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ս. Էջմիածինը հայ երգիչների տաղերում. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 194-202.

This list was generated on Sat Mar 6 18:59:49 2021 AMT.