Արարատ

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Է | Թ | Խ | Կ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ս | Տ | Փ | Ֆ
Number of items at this level: 171.

Ա

Ա.Մ., (1908) Բառացուցակ ախտանուանց և դեղորէից յատկութեանց Ն. Տաղավարեանի. Արարատ, ԽԱ (Գ). p. 337.

Ա.Մ., (1908) «Տունկերը ու անոնց հայերէն անունները», Դոկտ. Յովհ. Արթինեանի, Փարիզ, 1906 թ. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 426-428.

Աբեղեան, Արտաշէս (1904) Հատեան - հայ լեզուների խնդիրն ըստ պրոֆ. Ենսէնի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 537-539.

Աբեղեան, Մ. (1897) Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 424-431.

Աբեղեան, Մ. (1897) Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 494-503.

Աբեղեան, Մանուկ (1913) Հայոց Բառ ու Բան. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 393-399.

Աբեղեան, Մանուկ (1913) Մեծարոյ տէր. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 864-867.

Աբեղեան, Մանուկ (1913) Մեր ուղղագրութեան մասին. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). pp. 1047-1071.

Աբեղեան, Մանուկ (1913) Մեր ուղղագրութեան մասին. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1120-1141.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Բայի եղանակներն արեւելեան աշխարհաբարում. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 170-181.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Բայի եղանակներն արեւելեան աշխարհաբարում. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 261-271.

Աբեղեան, Մանուկ (1908) Աշխարհաբարի հոլովները. Արարատ, ԽԱ (Ա). pp. 72-86.

Աբեղեան, Մանուկ (1908) Աշխարհաբարի հոլովները։- Սեռական և տրական հոլովներ. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 183-197.

Աբեղեան, Մանուկ (1908) Աշխարհաբարի հոլովները.-Սեռական և տրական հոլովներ. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 288-302.

Աբեղեան, Մանուկ (1908) Աշխարհաբարի հոլովները. Սեռական և տրական հոլովներ. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 409-421.

Աբեղեան, Մանուկ (1908) Աշխարհաբարի հոլովները. Սեռական և տրական հոլովներ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 650-666.

Աբեղեան, Մանուկ (1908) Աշխարհաբարի հոլովները. Սեռական և տրական հոլովներ. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 501-510.

Աբեղեան, Մանուկ (1904) Ժողովրդական խաղեր. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 467-474.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 81-87.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Գրիգոր Մագիստրոսի «Գամագտականի» ամբողջական լուծում. երկասիրեց Հ. Գաբրիէլ ծ. վ. Մէնեվիշեան, Վիեննա, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 563-564.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ակնայ հայոց բարբառը, Մ. վ. Մաքսուդեանի, Պարիզ, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1029-1033.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Ինչ է լեզուաբանութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 156-169.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Ինչ կերպ հնարաւոր է հայերէնի գիտական ուսումնասիրութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 364-377.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Արեւելագիտութեան վերջին խօսքը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 378-381.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Հնդեւրոպական լեզուախումբ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 464-498.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Հնդեւրոպական եւ հայ լեզուաբանութեան պատմութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 696-719.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) էմինեան ազգագրական ժողովածու. Հատոր Ը. Հայ բարբառագիտութիւն, գրեց Հր. Աճառեան, Մոսկուա-Նոր Նախիջեւան, 1911, էջ XII-305. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 556-561.

Ադամեան, Մերկերիոս (1898) Պատարագ բառին ծագումը. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 183-186.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Մարտիրոս Յարութիւնեանց. Բացատրական բառգիրք Ալեքսանդրապօլ 1912. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 743-753.

Աճառեան, Հ. (1915) Ագաթանգեղոսի խոտցոց բառը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 223-224.

Աճառեան, Հ. (1910) Պրօֆ. Մառի լեզուաբանական նոր դրութիւնը. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 441-450.

Աճառեան, Հ. (1912) Հայկականք. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 837-839.

Աճառեան, Հ. (1917) Հայկականք. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 350-354.

Աճառեան, Հրաչեայ (1910) Հայերէն ստուգաբանութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 177-181.

Աճառեան, Հրաչեայ (1913) Մի քանի սրբագրութիւններ հայ մատենագիրներու մէջ. Արարատ, ԽԷ (ԺԲ). pp. 1142-1150.

Աճառեան, Հրաչեայ (1910) Հայերէն ստուգաբանութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 268-271.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Մի քանի սրբագրութիւններ Փաւստոսի եւ Փարպեցու մէջ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 225-231.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Հայկականք. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 670-673.

Աճառեան, Հրաչեայ (1908) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 812-824.

Աճառեան, Հրաչեայ (1904) Աոաջարկ մը մեր բանասէրներուն. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 255-259.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Մեր լեզուի տարրերը. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 64-68.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Հիւնքեարպէյէնտեանի լեզուաբանական դրութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 313-323.

Աճառեան, Հրաչեայ (1901) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԴ (Դ). pp. 236-239.

Աճառեան, Հրաչեայ (1901) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 310-312.

Աճառեան, Հրաչեայ (1901) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 368-375.

Աճառեան, Հրաչեայ (1900) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 26-28.

Աճառեան, Հրաչեայ (1900) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 73-76.

Աճառեան, Հրաչեայ (1900) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 190-193.

Աճառեան, Հրաչեայ (1900) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 411-415.

Աճառեան, Հրաչեայ (1900) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 529-533.

Աճառեան, Հրաչեայ (1900) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 612-616.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 199-200.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 239-241.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Ուսումնասիրութիւներ հայկական բարբառախօսութեան։- Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 394-399.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 453-459.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 302-303.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Н. Марръ.- Грамматика чанскаго (лазскаго) языка. С.П. 1910. էջ XXX+240. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 414-420.

Աճառեան, Հրաչեայ (1898) Ձայնաբանութիւն (Lautlehre) վրացերէն հայերէնից փոխառեալ բառեր. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 365-371.

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. (1898) "Պատարագ" բառի մասին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 485-487.

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. (1898) Ձայնաբանութիւն (Lautlehre) վրացերէն հայերէնից փոխառեալ բառեր. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 309-315.

Աճառեան , Հրաչեայ (1914) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 279-283.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 120-127.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 84-88.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 176-180.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 218-222.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 250-256.

Արսէն ծ. վարդապետ, (1919) Քննադատութիւն։ Ռուս-հայերէն իրաւաբանական առձեռն բառարան 1919թ. Թիֆլիս։ Հրատարակութիւն Հայ-Փաստի. Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). pp. 72-88.

Բ

Բագրատունի, Ա. (1871) Յիշատակարան Հայաստանի. Արարատ, Դ (Ե). pp. 275-276.

Բանադատն, (1882) Գրաքննական. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 115-116.

Բանադատն, (1882) Գրաքննական. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 136-139.

Բանադատն, (1882) Գրաքննական. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 249-252.

Գ

Գ., (1908) Начальная Русская Хрестоматія для Армянъ. Արարատ, ԽԱ (Ե-Զ). pp. 594-596.

Գ. Ս., (1895) Պրոֆ. Մայերը Aula գիտնական շաբաթաթերթի... Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 380-381.

Գարագաշեան, Ա. Մ. (1874) Գրաբար լեզուն ուսուցման բանաւոր եղանակ. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 463-466.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս (1907) Պատասխան. Արարատ, Խ (Գ). pp. 272-273.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Է). pp. 296-300.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Ը). pp. 336-340.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Թ). pp. 375-378.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 413-414.

Գօշ, (1894) Մատենախօսութիւն Արիստակէս Լաստիվերտցի վարդապետի Հայոց պատմութիւնը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 342-347.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Խզմալեան Թ.։- Մայրենի լեզուի մեթոդիկա. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 547-555.

էսգէթ, (1916) Բոլ՝բոլ՝(բըլբուլ)=վարդեվարդ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 293-298.

էսգէթ, (1915) Սեմիտական բառեր հին հայերենում. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 497-500.

էսգէթ, (1915) Լեզուաբանական դիտողութիւներ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 651-654.

էսգէթ, (1915) Սեմիտական բառեր հայերէնում. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 782-787.

Թ

Թ. Պ., (1879) Փարիզ. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). pp. 546-556.

Թանդեան, Սահակ (1911) Հայ լեզուի խանգարմունք. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 860-862.

Թանդեան, Սահակ (1897) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, Լ (Դ). pp. 182-183.

Խ

Խմբագրական, (1871) Հայերէն լեզու ռուսաց համալսարաններում. Արարատ, Դ (Ե). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Է). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1871) Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ նորումս։ Գրեաց ԳաբրիԷլ եպիսկոպոս Այվազեան. Արարատ, Դ (Է). pp. 394-401.

Խմբագրական, (1913) Պաշտօնական ծանուցում Յովսէփ Իզմիրեանց գրական Յանձնաժողովոյ. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). p. 680.

Խմբագրական, (1892) Տրապիզօնի Զեֆանոզ Կռօմիլա հայ գիւղօրէից սովորութիւններ ու բառբառը. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 428-447.

Խմբագրական, (1904) Պաշտօնական ծանուցում ՅովսԷփ Իզմիրեանց Գրական Յանձնաժողովոյ. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 225-226.

Խմբագրական, (1908) Լուրեր. Արարատ, ԽԱ (Գ). pp. 257-261.

Խմբագրական, (1896) Ս. Գրքի համաբարբառը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1901) Մաքս Միւլլէր և նորա վերջին գործը. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 31-34.

Խոստիկեան, Միսակ (1908) Պրոֆ. Հիւբշման. Արարատ, ԽԱ (Բ). pp. 199-203.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 411-414.

Կոննիբիր , Ֆ. (1908) Յովսէփոսի հին հայ թարգմանութիւնը. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 781-791.

Ղ

Ղափանցեան, Գր. (1917) «Հայա-արմենական» լեզուախմբի ազգակցական բովանդակութիւնը. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 205-231.

Ղափանցեան, Գրիգոր (1914) Լեզուաբանական դիսցիպլինաներ եւ լեզու. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 261-271.

Մ

Մանդինեան, Ս. (1890) Շարադրական վարժութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 499-516.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 88-101.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 144-154.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 189-205.

Մանդինեան, Ս. (1890) Քերականական լուծումն. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 243-253.

Մանդինեան, Ս. (1890) Քերականական լուծումն. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 310-328.

Մանդինեան, Ս. (1890) Շարադրական վարժութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 453-471.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Հայերէն լեզուի դասատուութիւն։ Ծխական ուսումնարաններում. Արարատ, ԻԲ (Թ). pp. 490-520.

Մանդինեան, Սեդրակ (1889) Հայերէն լեզուի դասատուութիւն։ Ծխական ուսումնարաններում. Արարատ, ԻԲ (Ժ). pp. 552-567.

Մանդինեան, Սեդրակ (1899) Լեզուի մի համեստ դաս. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 40-42.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Մի քանի խօսք մեր երկու գրական լեզուների մերձեցման մասին. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 128-137.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Մկրտիչ Էմինի երկասիրութիւնները հայոց լեզուի, գրականութեան և պատմութեան մասին. հայկաբանի մի պատկերով և կենսագրութեան նիւթերով. Էմինեան Ազգագրական հրատարակութիւնների IV հատոր, խմբագրութեամբ Գր. Խալաթեանցի. 1898 թ., Մոսկուա. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 320-323.

Մառ, Ն. (1912) Մեծայարգ խմբագիր. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1163.

Մաքսուդեան, Մեսրոպ վարդապետ (1913) Altarmenisches Elementarbuch von A. Meillet, Heidelberg, 1913. Արարատ, ԽԷ (Դ). pp. 388-390.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան: Քարդեզ հայ հնագրութեան. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 94-96.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Աճումը հայերէնի մէջ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 406-409.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) «Եղանիմ» բայի կրած կերպարանափոխութիւնները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 247-253.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Նշխարներ հայ լեզուի պատմութիւնից. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1044-1047.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Նշխարներ հայ լեզուի պատմութիւնից. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1129-1131.

ՄեյԷ, Անտուան (1902) Օգիւստ Կարրիէր. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 904-915.

Մէյյէ, Անտուան (1915) Լեզուների ազգակցութեան հարցը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 81-94.

Մէյյէ, Անտուան (1914) Լեզուների ազգակցութեան հարցը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1135-1148.

Միաբան, (1887) Աշխարհիկ լեզու եւ քննադատութիւն։ Պ. Փիլ. Վարդանեանի «Հոմերի Իլիականը». Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 537-544.

Միաբան, (1893) Աշխարհաբարի խնդիր. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 777-779.

Միաբան, (1893) Ուրարտեան բեւեռագրերի լեզուն. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ). pp. 923-934.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 55-59.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 89-94.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 187-190.

Միաբան , (1887) Աշխարհիկ լեզու եւ քննադատութիւն. Արարատ, Ի (Ժ). pp. 450-459.

Միաբան , (1887) Աշխարհիկ լեզու եւ քննադատութիւն։ Պ. Փիլ. Վարդանեանի «Հոմերի Իլիականը». Արարատ, Ի (ԺԱ). pp. 493-498.

Միաբան , (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 128-130.

Միաբան , (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 22-26.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան». Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 242-245.

Յ

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս (1912) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 185.

Յովհաննիսեան , Յ. (1895) Մի քանի խօսք մեր աշխարհաբարի տաղաչափութեան մասին։ (Յ. խան Մասէհեանի «Համլէտի» թարգմանութեան առթիւ). Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 84-90.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1912) Ագապի հաստատութիւնը հայոց եկեղեցւոյ մէջ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 997-1001.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 256-258.

Յուշարար, (1911) Հայ լեզուի ուղղագրութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 674-675.

Ն

Ն. Ա., (1919) Բանասիրական մանրուք։ Դիտողութիւններ Ն. Ադոնցի նոր գրքի վրայ. Արարատ, ԾԲ (Ա-ԺԲ). pp. 65-71.

Ն.Յ.Թ., (1876) Արձագանք հայ հասարակութեան. Արարատ, Ը (Դ). pp. 150-152.

Նազարեանց , Էմմանուէլ քահանայ (1910) Մեղանչումներ հայագիտութեան դէմ. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 669-672.

Շ

Շահնազարեանց, Աս. (1910) «Մորտել» և «Որեար» բառերի ստուգաբանութեան առիթիւ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 571-573.

Շահունեանց, Վահան (1876) Ի Բագու քաղաքէ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 147-149.

Շահունեանց, Վահան (1876) Ի Բագուայ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 231-234.

Պ

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1874) Տարակոյս. Արարատ, Է (Ե). pp. 178-182.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1874) Տարակոյս. Արարատ, Է (Դ). pp. 134-138.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1875) Բացագանչութիւն առ արդիւնարար ամսագիրն Արարատ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 215-224.

Պլուզեան, Մաղաք (1870) Գրաբար լեզու. Արարատ, Գ (Ը). pp. 279-283.

Ս

Ս. Կ., (1897) Հայերէնի քերականութիւնը Հայնրիխ Հիւբշմանի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 346-351.

Ս. Մ., (1897) Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վերայ, Հ. Ղևոնդ վ. Յովնանեանի. Վիէննա, 1897. Արարատ, Լ (Բ).

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1874) Քերականութիւն մայրենի լեզուի. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 419-423.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 322-325.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Թ). pp. 354-358.

Սիօն վարդապետ, (1915) Չքնաղագեղն Մանդու. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 241-246.

Սիօն վարդապետ, (1911) Մովսէս Խորենացի՞ թէ Խորին. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 232-236.

Տ

Տէր Մկրտչեան, Գալուստ (1900) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 28-32.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Տեսութիւն ի վերայ Համաբարբառի ս. Գրոց. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 115-120.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Գրիգոր Լուսաւորիչը գիրք այրե՞լ է. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 30-32.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Պրոֆ. Ենսէն։- Պրոֆ. Կոնիբիր հայերէն ձեռագիրներից նիւթեր. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 381-382.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 86-93.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 630-641.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Ն. Մառ. Քննութիւն "Գ. Տէր Մկրտչեանի (միաբան) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից, որ վկայեցին յՈւռհա"։- Ն. Մառ."Хитонъ Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ и сирiйцевъ"-"Յաղագս անկար պատմուճանի Տեառն", Հայոց, վրաց եւ ասորոց գրական առասպելներում. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 222-227.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Սաբազիօս աստուած առ հայս. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 794-799.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1907) Սուկաւ կամ Սուկաւէտի առիթով. Արարատ, Խ (Գ). pp. 269-272.

Փ

Փափազեանց, Մեսրոպ (1870) Հայ երեխայից անուանակոչութինք. Արարատ, Գ (Դ). pp. 116-120.

Ֆ

Ֆ., (1893) Универсалы Петра Великаго къ буджацкимъ и крымскимъ Татарамъ. Дѣйств. Чл. Θ. Ч. Корша. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 569-570.

Ֆ., (1893) Աշխարհաբարի քերականութիւնը (ամբողջութեամբ). Կազմեց Ն.Մելիք-Թանգեան. Շուշի.1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 560-563.

Ֆ., (1893) Պիտանի ընթերցուածք նախնի հայերէն ընդ որում բառարան Հայ-Ռուսերէն ի պետս նորավարժից. Ս.Պետերբուրգ. 1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). p. 565.

Ֆետտէր, Պ. (1898) Ս. Ներսէս Շնորհալի և նորա "Յիսուս որդի" եղերերգութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 107-111.

This list was generated on Wed Mar 3 08:56:12 2021 AMT.