Արարատ

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Խ | Հ | Մ | Յ | Ն | Ս | Տ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 415.

Ա

Աբեղեան, Արտաշէս (1903) Յովակիմ Սօլօվեան, Մեռած ծովում։- Ժողովրդական առակներ։- Եզնիկ Կողբացի, Ընդդէմ Աղանդոց. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 643-652.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Քննութիւն Մալխասեան հրատարակութեանց Ագաթանգեղոսի եւ Ղազարայ Փարպեցւոյ ի Նորայրէ Բիւզանղացւոյ. Վիեննա, 1911. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 561-563.

Ալթունեան, ԳԷորգ (1913) Ս. Մեսրոպի աւանդը. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 904-912.

Աւ. Հ., (1912) Տառերի գիւտի 1500-սւմեայ եւ տպագրութեան 400-ամեայ Մեծ յօբելեանի բացման հանդէսը Ս. էջմիածնում եւ Օշականում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 896-909.

Բ

Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս (1900) Ծանուցումն. Արարատ, ԼԳ (Բ). p. 97.

Գ

Գնունի , Բարսեղեան Սարգիս (1874) յԻգտիրէ. Արարատ, Է (Բ). p. 67.

Խ

Խմբագրական, (1879) Ս.Էջմիածնի տպարանում վաճառելի գրքեր. Արարատ, ԺԲ (Բ). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 257.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Զ). p. 513.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 672.

Խմբագրական, (1916) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). p. 305.

Խմբագրական, (1913) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԷ (Ա). p. 96.

Խմբագրական, (1913) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԷ (Ե). p. 520.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 801.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւն. Արարատ, Է (Ե).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Ժ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (ԺԱ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1910) Ստացուած նոր հրատարակութիւններ և գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Ա). p. 96.

Խմբագրական, (1874) Յայտարարութիւն. Արարատ, Է (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1913) Հայ գրերի և տպագրութեան համազգային Մեծ Յոբելեանի տօնակատարութիւնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում. Արարատ, ԽԷ (Ժ). pp. 1-30.

Խմբագրական, (1913) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԷ (ԺԱ). p. 1080.

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 291-292.

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 480-481.

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Զ). p. 578.

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Է). p. 674.

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Ը). p. 786.

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 897-898.

Խմբագրական, (1910) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (Ժ). p. 1002.

Խմբագրական, (1910) Մատենախոսութիւն. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ). pp. 1110-1112.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1204-1205.

Խմբագրական, (1874) Ազդ. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 95.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 192.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 193.

Խմբագրական, (1883) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԺԶ (է). p. 332.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 576.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 577.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 767.

Խմբագրական, (1912) Յոբելենական տարին. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 861-863.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Թ). p. 867.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1057-1058.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1059.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1171.

Խմբագրական, (1909) Նոր ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 690-691.

Խմբագրական, (1909) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Դ).

Խմբագրական, (1909) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). p. 987.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա).

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Բ).

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ը).

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). p. 580.

Խմբագրական, (1883) Մանկավարժանոց։- «Առողջապահական թերթի»։- Արձագանք։ -Սոխակ Հայաստանի. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). ԺԵ-ԺԶ.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Գ). p. 261.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 342.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 182.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե). p. 421.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 614.

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). p. 571.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Զ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Գ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Զ). p. 286.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 885.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 374.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 376.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Զ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ա).

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Դ).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ե).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Է).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ա).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Զ). p. 519.

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Թ).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ժ).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Դ). pp. 192-193.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Ը). p. 708.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 804-805.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 963-964.

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Ե). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Է). pp. 326-328.

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (Գ).

Խմբագրական, (1907) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Խ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Դ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Ե).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1907) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Խ (Դ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Ը).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Թ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ե).

Խմբագրական, (1908) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԱ (Դ). pp. 446-448.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (Բ). pp. 199-200.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Բ).

Խմբագրական, (1892) Մամուլի տակից դուրս եկան. Արարատ, ԻԵ (Ը).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Բ).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Գ).

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԵ (Զ).

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Թ). p. 425.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւնք. Արարատ, Ի (Թ). p. 428.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւնք. Արարատ, Ի (Ժ). p. 468.

Խմբագրական, (1892) Մամուլի տակից դուրս եկան. Արարատ, ԻԵ (Թ).

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Գ).

Խմբագրական, (1908) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 842-843.

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (Ը).

Խմբագրական, (1891) Աղոթագիրք ըստ ժամակարգութեան Հայաստանեանց Ս.Եկեղեցւոյ. Արարատ, ԻԴ (ԺԱ). Ա-Բ.

Խմբագրական, (1891) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Դ).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (Դ).

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (ԺԱ). pp. 1052-1053.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Բ). p. 92.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 189.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Ե).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Ե).

Խմբագրական, (1907) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Խ (Զ). p. 600.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Զ).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Զ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Բ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Գ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Դ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Ե).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Զ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Է).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Ը).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Ժ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (ԺԱ).

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ի (Գ).

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Ե). p. 480.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի մատենից. Գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 660-661.

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի գրենաց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Ժ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ժ ).

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (Թ). pp. 845-846.

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Ա). p. 96.

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Բ). p. 192.

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Բ).

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Գ). p. 288.

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Գ).

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Դ).

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Ա). pp. 46-47.

Խմբագրական, (1887) Այլ եւ այլք. Արարատ, Ի (Բ). p. 93.

Խմբագրական, (1887) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ի (Գ). p. 142.

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Զ). p. 577.

Խմբագրական, (1906) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Է). p. 672.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Ը). p. 769.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 373-374.

Խմբագրական, (1914) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). p. 1056.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 253-256.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 633-634.

Խմբագրական, (1893) Ազգային. Արարատ, ԻԶ (Ա). p. 92.

Խմբագրական, (1893) Խմբագրութիւնս ստացել է հետեւեալ գրեանքը. Արարատ, ԻԶ (Ա). p. 102.

Խմբագրական, (1907) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Խ (Է-Ը). p. 741.

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 742-744.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւն. Արարատ, Խ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1907) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Խ (Թ). p. 864.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 379-380.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Դ).

Խմբագրական, (1914) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԸ (Ե).

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Զ).

Խմբագրական, (1907) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1122-1123.

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (ԺԲ). pp. 1124-1128.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Է).

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (Ա). pp. 94-96.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Ը). pp. 786-788.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Ը).

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Գ).

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Բ). p. 209.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 297-298.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԸ (Դ). pp. 393-394.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1904) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). p. 730.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). p. 897.

Խմբագրական, (1904) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԷ (Թ). p. 818.

Խմբագրական, (1907) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Խ (Ժ-ԺԱ). pp. 1009-1012.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԸ (Ե). p. 487.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ե). p. 488.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԸ (Զ). pp. 582-584.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Զ). p. 585.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ը).

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 733-734.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 755-760.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). p. 761.

Խմբագրական, (1904) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 999-1002.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (թ).

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1909) Մեր բաժանորդներին։- Լրագրների յայտարարութիուններ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 108-112.

Խմբագրական, (1909) Նոր ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 293-294.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 110-112.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Թ). p. 868.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 969-970.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1042-1043.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Զ).

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). p. 1139.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1901) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԴ (Դ).

Խմբագրական, (1903) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). p. 785.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ։- Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Բ).

Խմբագրական, (1910) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Ա).

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Բ).

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 293-294.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 295-296.

Խմբագրական, (1893) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԶ (Ե). p. 483.

Խմբագրական, (1893) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԶ (Ե).

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 78-79.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 172-173.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Թ).

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 348-349.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 570.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). p. 754.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). p. 974.

Խմբագրական, (1895) Վաճառուում են Մայր Աթոռոյս տպարանում տպագրուած նոր գրքերը. Արարատ, ԻԸ (Ա).

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1172-1178.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Բ).

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Խմբագրական, (1901) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Է).

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 32.

Խմբագրական, (1901) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 395.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Դ).

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 475.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Զ).

Խմբագրական, (1901) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Է).

Խմբագրական, (1901) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԴ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1901) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1183-1184.

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1900) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Բ).

Խմբագրական, (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Բ).

Խմբագրական, (1900) Ազգագրական Հանդէս։ Պատկերազարդ. Չորրորդ տարի. Արարատ, ԼԳ (Ե).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Գ).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Լ (Ա).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Դ).

Խմբագրական, (1900) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԳ (Դ). p. 225.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Գ).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Ե).

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Խմբագրական, (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Զ).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Ե).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Զ).

Խմբագրական, (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Է).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Է).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԴ (Ժ).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ը).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Լ (Է).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Ը). p. 377.

Խմբագրական, (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1896) Նոր ստացուած գրքեր։- Ազդ. Արարատ, իթ (Ա).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Գ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Դ).

Խմբագրական, (1897) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 463-464.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Է).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ը).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Թ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 48-49.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 96.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռիս տպարանում շուտով լույս կը տեսնեն հետեւեալ հրատարակութիւնները. Արարատ, Լ (Գ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Դ).

Խմբագրական, (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 174.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ե).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 168.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ե).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Ե). p. 217.

Խմբագրական, (1897) Յանուն Մ. Յ. Էմինի բարձրագոյն հաստատուած ազգագրական ֆոնդը հրատարակել է ռուսաց լեզուով բազմավաստակ հայագետի երկերի երկրորդ հատորը՝ переводы и статьи Н. О. Эмина վերնագրով-«Մ. Յ. Էմինի թարգմանութիւնը և յօդուածները». Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Է).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ը).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 465-466.

Խմբագրական, (1897) Տպարան Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի, վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, Լ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Ե). p. 228.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճաուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Թ).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 416.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 83-88.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 156-162.

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 175.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). p. 480.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ե).

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Դ). p. 259.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1912) Հայոց գրերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 756.

Խմբագրական, (1912) Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1052-1054.

Խմբագրական, (1913) Համազգային մեծ յոբելեան։ Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի և տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). pp. 869-872.

Խմբագրական, (1913) Տառերի գիւտի 1500-ամեակի և տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան հրավիրատոմսերի նմուշ և ազդ. Արարատ, ԽԷ (Ը-Թ). p. 868.

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւնք ընդարձակ օրացոյց 1886։ Սեփհականութիւն Սուրբ փրկչի ազգային հիւանդանոցին. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1896) Բժշկապետ Գրիգոր Տէր-Մկրտչեան Գրիգորեան-Հանրամատչելի բժշկարան. Թիֆլ., 1896։- Դաստիարակութեան զօրութիւնը. Թիֆլիզ, 1896։- Միսիոնար հայր Դամեան Վէյստէրի կեանքը. Տփխիս, 1896. Արարատ, Լ (Ը).

Խմբագրական, (1896) Ազգային ջոջեր.- Յ. Յ. Պարոնեան։ Գ. տպագրութիւն։ Թիֆլիս, 1896։- Ներքինապետ Ասլանը.- Յ. Բաբախանեան։ Թիֆլիս, 1896։- Փոքրիկ զրոյցներ.- Կազմեց Գ. Բաբուրեանց։ Թիֆլիս, 1896. Արարատ, Լ (Ժ).

Խմբագրական, (1896) Քամալեանց Ս. Աստուած աղքատի կերպում. Զրոյց Թ. 1896։- Օ. Ի. Շմիդտ. Առաջին վիշտ. Թարգմ. ռուսերէնից. Թ. 1896։- Տարեցոյց հայ-ռումիներէն, պատկերազարդ. 1896. Արարատ, ԻԹ (Ա).

Խմբագրական, (1917) Յայտարարութիւններ։- Թփխիսից հայ հոգեւորականութեան համագումարը հեռագրում է Ն. Սրբութեան, մայիս 30-ին.-Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ ստացել է. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 399-401.

Հ

Հ., (1896) Վաչագան. Հենրիխ Պեստալօցցի,1896։- Նապաստակ, Սիլվիսկուց, 1896։- Իւր. Եակշից. Ծերունի Մարոկօն, 1896։- Ղօնաղլուղս մնաց. Յովակիմ Սօլովեանի, Մոսկուա. 1896. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 371-376.

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 734-743.

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1119-1129.

Մ

Մանդինեան, Սեդրակ (1897) Այբբենարան առանց ուսուցչի կարդալ սովորելու համար, պատկերներով. Յօրինեց Յ. Տ. Միրաքեանց։- Ժողովրդի ընթերցանութիւնը, նոյն հեղինակի. Արարատ, Լ (Ե).

Յ

Յ. Յ., (1896) Пепо. Бытовая комедiя въ трехъ действiяхъ Габрiела Сундукьянца, М. 1896։- Գետնափորի երեխաները, Վլ. Կօրօլենկօի, 1896։- Ա. Սմիրնովա. Անտառապահը, 1896. Արարատ, ԻԹ (Դ).

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). p. 569.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 20.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 191-192.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Զ). p. 265.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԱ (Է). p. 324.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 291.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Ն

Նազարեան, Տ. (1881) Նամակ Շուշուց. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 283-284.

Ս

Ս. Կ., (1897) Eine topographisch-historische Studie von Martin Hartmann. Բոհտան. Տեղագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն Մարտին Հարտմանի։- Գրախօսութիւն. Արարատ, Լ (Է). pp. 315-316.

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 525-527.

Տ

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Թռիչք եւ ճախր. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 282-285.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Գրիգոր Լուսաւորիչը գիրք այրե՞լ է. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 30-32.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1912) Հայ գրերի 1500-ամեակի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 499-514.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Դ). p. 224.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Եւրոպական նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, Լ (Ը). pp. 375-376.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Տէր-Մովսէսեան , Մեսրոպ վարդապետ (1894) Նոր ստացած գրքեր Ս. Էջմիածնի մատենադարանի եւ «Արարատ»-ի խմբագրութեան անունով. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 28-30.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 456-463.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 86-93.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Մատենադարանի եւ Թանգարանի անունով ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 37-40.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 539-556.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 652-658.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 756-763.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 330-336.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 378-384.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 381-383.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մայր Աթոռի Մատենադարանին նուիրած տպագիր գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 765-766.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Պատմագիրոք Հայոց. Հատոր Ա. գիրք երկրորդ, Ագաթանգեղոս, Տփխիս 1909։- Х. Иоаннисовъ. Армянская Надпись Карасубазара.- Армянская надписъ въ θеодосіи. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 87-95.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը. Ալէքսանդրապօլ 1910։- Վառվարա Կուսի վկայաբանութիւն. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 186-189.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսական. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 10.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Յովհաննէս Կոստանեանց. Շիրակի լեգենդներից և ժողովրդական կեանքից. Ալէքսանդրապոլ, 1896։- Կ. Կոստանեանց. Նոր ժողովածու. Թիֆլիզ։- Յով. Թումանեանց. Մծիրի, Լերմոնտովի։ Դաշնակներ, 1896. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Սպարտակ. պատմական վէպ. Բաքու, 1896։- Քամալեան Ս. Երկասիրութիւններ, կապուկ առաջին. Թիֆլիզ, 1896. Արարատ, ԻԹ (Է).

Քարամեանց , Նիկողայոս (1896) Հանդէս գրականական եւ պատմական. Մոսկուա, 1896։- Հ. Առաքելեան. Զէյթուն. Թիֆլիզ, 1896. Արարատ, Լ (Թ).

Ֆ

Ֆ., (1893) Ստացած գրքեր. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 276-279.

Ֆ., (1893) Գրախօսական. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 49-56.

Ֆ., (1893) Универсалы Петра Великаго къ буджацкимъ и крымскимъ Татарамъ. Дѣйств. Чл. Θ. Ч. Корша. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 569-570.

Ֆ., (1893) Սմբատ Շահազիզեան. Յօբելեանի տարեդարձ. Մոսկուա. 1893. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 468-467.

Ֆիմի, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 21-22.

Ֆիմի, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ե).

This list was generated on Sat Mar 6 19:18:16 2021 AMT.