Արարատ

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZG General Bibliography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Գ | Դ | Թ | Լ | Խ | Մ | Յ | Տ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 162.

Ա

Աճառեան, Հրաչեայ (1904) Աոաջարկ մը մեր բանասէրներուն. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 255-259.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Մեծացուսցէք ծննդեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 229-232.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 275-280.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 325-328.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 374-376.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 418-424.

Գ

Գ. Ա., (1917) Ռուսահայ գրականութիւնը 1916 թ. Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 176-192.

Գիւտ վարդապետ, (1918) «Արարատ»-ի 50-ամեայ նիւթերի ցանկ. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 151-166.

Դ

Դատեան, Խաչիկ Ծ. վարդապետ (1900) Երկու վաւերագրեր Տ. Խաչիկ վարդապետի ձեոագրերի ժողովածուից. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 317-320.

Թ

Թոփալեան, Սարգիս Չ. and Գէորգ Եպիսկոպոս, (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. ապրիլ ամիս։ Ստացուած գրքեր։ Հայ հրատարակիչների եւ խմբագիրների ուշադրութեան. Արարատ, Ծ (Դ-Ե). pp. 394-397.

Թոփալեան, Սարգիս Չ. (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան յուլիս-հոկտեմբեր (1917 թ.). Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 834-847.

Թոփալեան , Սարգիս Չ. (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. մայիս - յունիս. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 569-573.

Լ

Լալայեան, Երուանդ (1916) «Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի» գրախոսականի առթիւ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 437-438.

Լեւոնեան, Գարեգին (1895) Ազգային Մատենադարան պատմութիւն հայ լրագրութեան։ Ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը։ Գրեց Հ. Գրիգորիս Գալէմքեարեան. Վիէննա, 1893. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 59-62.

Խ

Խալաթեան, Գրիգոր (1902) Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանի ձեռագիրների մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 274-281.

Խմբագրական, (1917) Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ ստացել է. Արարատ, Ծ (Զ-Է). p. 576.

Խմբագրական, (1879) Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԲ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԲ (ԺԲ). ԺԳ-ԺԶ.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն նիւթոց Է-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 467-468.

Խմբագրական, (1875) Բովանդակութիւն նիւթոց Ը-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն նիւթոց Թ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն ԺԷ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 578-579.

Խմբագրական, (1883) Բովանդակութիւն ԺԶ. շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). ԺԲ-ԺԴ.

Խմբագրական, (1881) Բովանդակութիւն ԺԴ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). ԺԲ-ԺԴ.

Խմբագրական, (1880) Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԳ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԳ (ԺԲ). ԺԱ-ԺԳ.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԸ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 575-576.

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ա).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Զ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ը).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Գ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն ԺԹ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 554-555.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Գ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Դ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ե).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Բ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Գ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Դ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Ե).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Զ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Է).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Ը).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (Ժ).

Խմբագրական, (1887) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ի (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի մատենից. Գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի գրենաց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Ժ).

Խմբագրական, (1908) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԱ (Է-Ը). pp. 733-734.

Խմբագրական, (1887) Բովանդակութիւն նիւթոց Ի. շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Ի (ԺԲ). pp. 550-551.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Բ).

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Բ). p. 209.

Խմբագրական, (1904) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 474-477.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Գ). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, ԼԹ (Դ). pp. 373-374.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Ե). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (Զ-Է). pp. 633-634.

Խմբագրական, (1906) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԹ (ԺԲ). p. 897.

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Զ).

Խմբագրական, (1907) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են. Արարատ, Խ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ե). p. 488.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Զ). p. 585.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). p. 761.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Ա). pp. 110-112.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Թ). p. 868.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Ժ). pp. 969-970.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (ԺԱ). pp. 1042-1043.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (ԺԲ). p. 1139.

Խմբագրական, (1903) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). p. 785.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԶ (Ե). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 348-349.

Խմբագրական, (1905) Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են. Արարատ, ԼԸ (Գ). pp. 297-298.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). p. 754.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1183-1184.

Խմբագրական, (1901) Մատթէոս Մամուրեան. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 180-181.

Խմբագրական, (1904) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԷ (ԺԱ). pp. 999-1002.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԼԵ (Թ-Ժ). p. 475.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 570.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). p. 974.

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1895) Վաճառուում են Մայր Աթոռոյս տպարանում տպագրուած նոր գրքերը. Արարատ, ԻԸ (Ա).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ։- Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Բ).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Գ).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Է).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ը).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 48-49.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ե).

Խմբագրական, (1897) Տպարան Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի, վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, Լ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Զ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 175.

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Դ).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Գ).

Խմբագրական, (1900) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Ե).

Խմբագրական, (1901) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Գ). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Դ). p. 259.

Խմբագրական, (1901) Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Զ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1899) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն նիւթոց ԻԱ. շրջանի (1888 ամի) Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 828-829.

Խմբագրական, (1889) Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1889 ամի. Արարատ, ԻԲ (ԺԲ). pp. 717-719.

Խմբագրական, (1890) Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1890 ամի. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 701-702.

Խմբագրական, (1891) Բովանդակութիւն 1891 թուի «Արարատ» ամսագրի. Արարատ, ԻԴ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1896) 1895 Արարատ ամսագիր. Ցանկ նիւթոց. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1895) 1895 Արարատ ամսագիր։ Ս. Էջմիածին տպարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1897) Ցանկ նիւթոց 1897 Արարատ ամսագիր. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1898) Ցանկ նիւթոց 1898 թ.-ի. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 552-557.

Խմբագրական, (1901) Ցանկ նիւթոց 1901թ. «Արարատ»ի. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 550-554.

Խմբագրական, (1899) Ցանկ նիւթոց 1901թ. «Արարատ»ի 1899 թուականի. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 546-550.

Խմբագրական, (1902) Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1902 ամի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1185-1191.

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն Արարատի 1909 թուի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 988-992.

Խմբագրական, (1910) Բովանդակութիւն նիւթոց 1910 թուի. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1205-1211.

Խմբագրական, (1912) Արարատի 1912 թուականի բովանդակութիւնը. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1165-1169.

Խմբագրական, (1914) 1914 թ. "Արարատի" նիւթերի ցանկը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). Ա-Է.

Խմբագրական, (1916) Ռուսահայ գրականութիւնը 1915 թ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 881-897.

Խմբագրական, (1915) Ցանկ «Արարատի» 1915 թ. նիւթերի. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 929-934.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն «Արարատ»-ի 1916 թիւ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 947-949.

Խմբագրական, (1917) Բովանդակութիւն 1917 թ. «Արարատ»-ի նիւթերի ցանկը. Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 856-859.

Խմբագրական, (1894) Մատենագիտական (Bibliographia). Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 30-31.

Մ

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի Ա. պրակը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 916-919.

Յ

Յարությունեան, Սէթ (1901) Հ. Գարեգին Զարբհանալեան 1827—1901. Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 301-304.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). p. 569.

Տ

Տեր-Յակովբեան, Վաղինակ (1915) Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի. Կազմեց Երուանդ Լալայեան. Հրատարակութիւն Հայոց Ազգագրական Ընկերութեան. Պրակ առաջին, 1915թ., Թիֆլիս. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 501-504.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1901) Ղազար Փարփեցու ձեռագրերը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 542-549.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Դ). p. 224.

Տէր-Մովսէսեան , Մեսրոպ վարդապետ (1894) Նոր ստացած գրքեր Ս. Էջմիածնի մատենադարանի եւ «Արարատ»-ի խմբագրութեան անունով. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 28-30.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 86-93.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մատենադարանի ստացած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 351-357.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 652-658.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Ը-Թ). pp. 756-763.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 539-556.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Հայկական բանասիրութիւն. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 630-641.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1055-1056.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 277-278.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 381-383.

Տէր-Յակոբեան, Ս. (1903) Վարդանայ վարդապետի Բաղիշեցիոյ։- Ցուցակ գրոց Ամրդօլու վանուց. Արարատ, ԼԶ (Բ-Գ). pp. 176-189.

Տօնապետեան, Պ. (1914) Ցուցակ հայ ձեռագրոց Բրիտանական Միւզէում. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 167-170.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Ֆ

Ֆ., (1893) Գրախօսական. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 49-56.

This list was generated on Sat Mar 6 19:13:58 2021 AMT.