Արարատ

Items where Year is 1869

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Ե | Խ | Հ | Մ | Յ | Ն | Ջ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ֆ
Number of items: 153.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ (1869) Պատուական ամսագրոյն «Արարատայ». Արարատ, Ա (Ժ). pp. 147-148.

Ա

Աղայեանց, Ղ. (1869) Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ. Արարատ, Բ (Ա). pp. 22-24.

Աղայեանց, Ղ. (1869) Նորին Վեհափառութեան Օծման երկրորդ տարեդարձը և Ս. Էջմիածնի Ուսումնարանի հիմնարկութիւնը. Արարատ, Բ (Բ). pp. 25-32.

Աղայեանց, Ղ. (1869) Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ. Արարատ, Բ (Բ). pp. 44-48.

Աղայեանց, Ղ. (1869) Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 118-128.

Աղայեանց, Ղ. (1869) Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 160-177.

Աղայեանց , Ղ. (1869) Մի քանի խօսք մեր սիրելի ազգակիցներին. Արարատ, Բ (Ա). pp. 1-3.

Առստամեանց, Գրիգոր (1869) Ի տօնի այլակերպութեան Քրիստոսի ի Լերինն թափօր. Արարատ, Բ (Դ). pp. 78-79.

Արաբաջեանց, Մ. (1869) Մի քանի տեղեկութիւնք Աղէքսանդրապօլու հայոց ուսումնարանի,ընթերցարանի և բարեգործական նպատակաւ կազմուած ընկերութեանց վերայ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 112-118.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ (1869) Նամակ Աղեքսանդրապօլէն. Արարատ, Բ (Ա). pp. 20-21.

Արզումանեանց, Գ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 107-108.

Բ

Բաղդասարեան, Բաղդասար Մ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). pp. 80-81.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Բուրջալեանց, Սարգիս (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). p. 82.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Դադաշեանց, Խաչատուր and Բուրջալեանց, Սարգիս (1869) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, Բ (Ա). p. 21.

Գ

Գէորգեան, Երանոս (1869) Սրբազնագոյն աստուածընտիր Հայրապետ. Արարատ, Ա (Թ). pp. 131-132.

Ե

Ե. Ա. Ջ., (1869) Հանելուկ. Արարատ, Բ (Ը). p. 208.

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Հանդէս համբերութեան. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 181.

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Աղերս առ Տեր. Արարատ, Բ (Ա). pp. 9-12.

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Դիմառնութիւն եւ թուումն մասանց. Արարատ, Բ (Դ). pp. 90-91.

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Աղերս առ Սուրբ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 101-104.

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1869) Խրատ այլաբանութեան առ երիտասարդ ոմն. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 179-181.

Խ

Խմբագրական, (1869) Մոզդոկի վարժատան բացման հանդէսը. Արարատ, Ա (Թ). pp. 121-122.

Խմբագրական, (1869) Նոր Տարի շնորհաւոր,Նոր Ոգի բեղմնաւոր. Արարատ, Ա (Թ). pp. 117-120.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (Թ). pp. 120-121.

Խմբագրական, (1869) Սրբոյն Եղիշէի Վարդապետի ասացեալ յաղագս Թաբօր լերին. Արարատ, Ա (Թ). pp. 123-125.

Խմբագրական, (1869) Ինչ յարաբերութիւն ունի մարդ ուրիշ կենդանեաց հետ. Արարատ, Ա (Թ). pp. 125-129.

Խմբագրական, (1869) Ագռաւ և Բազէ. Արարատ, Ա (Թ). p. 132.

Խմբագրական, (1869) Բանասիրական. Արարատ, Ա (Թ). pp. 128-129.

Խմբագրական, (1869) Պաշտօնական ծանուցում. Արարատ, Ա (Ժ). p. 148.

Խմբագրական, (1869) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ա (Ժ). p. 133.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Ա (Ժ). pp. 137-141.

Խմբագրական, (1869) Թեմական դպրոցաց Կանոնադրութիւն. Արարատ, Ա (Ժ). p. 141.

Խմբագրական, (1869) Պաշտօնական տեղեկութիւնք. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 125-153.

Խմբագրական, (1869) Ծանուցում. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 149.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 155-156.

Խմբագրական, (1869) Խմբագրական. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 156.

Խմբագրական, (1869) Պաշտօնական ծանուցում. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 164.

Խմբագրական, (1869) Ճառ ասացեալ ի դիմաց Հայ Մանկտւոյ Կարապետեան և Ազգային Հոգեւոր Ուսումնարանին Հայոց Ախալցխոյ. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 172.

Խմբագրական, (1869) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1869) Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 165-169.

Խմբագրական, (1869) Հայկական թատրոն յԵրեւան. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 172-173.

Խմբագրական, (1869) Պատճէն պատասխանւոյ Առաջնորդին Կարուց առ Գերապայծառն Արդվնոյ. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 174-175.

Խմբագրական, (1869) Պատճէն հրաւիրագրի. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 175-177.

Խմբագրական, (1869) Ախալքալաք։-Հին-Նախիջևանէն. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 177-179.

Խմբագրական, (1869) Մահացուցակ. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 178.

Խմբագրական, (1869) Խմբագրական. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 173-174.

Խմբագրական, (1869) Կանոնադրութիւն վանական դպրոցաց. Արարատ, Բ (Ա). pp. 4-8.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց. Արարատ, Բ (Ա). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1869) Յորագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Ա). pp. 15-16.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Ա). pp. 16-17.

Խմբագրական, (1869) Ագապեան վարժարան օրիորդաց ի Սամաթիա. Արարատ, Բ (Ա). pp. 17-18.

Խմբագրական, (1869) Մահագոյժ. Արարատ, Բ (Ա). pp. 18-19.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց. Արարատ, Բ (Բ). pp. 36-39.

Խմբագրական, (1869) Ոտանաւոր Բարեպաշտի թագաւորին Հայոց Հեթմոյ Բ. Արարատ, Բ (Բ). pp. 39-41.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Բ (Բ). p. 42.

Խմբագրական, (1869) Նամակ Կարսից. Արարատ, Բ (Բ). pp. 42-43.

Խմբագրական, (1869) Շամախիոյ նորաբաց դպրոցն եւ նորընտիր հոգաբարձուայ հաստատութիւն. Արարատ, Բ (Բ). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Գ). pp. 49-52.

Խմբագրական, (1869) Սուրբ Աթոռոյս ժառանգաւորաց ուսումնարանին տարեկան հարցաքննութիւնը. Արարատ, Բ (Գ). p. 60.

Խմբագրական, (1869) Նորին Վեհափառութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի ամենայն հայոց և ծայրագոյն պատրիարգի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի 'ի Հոգաբարձուաց Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջևանի Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (Գ). p. 62.

Խմբագրական, (1869) Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջեիանի. Արարատ, Բ (Գ). p. 65.

Խմբագրական, (1869) Թ.-րդ տարեդարձ ազգային սահմանդրութեան Հայոց Տաճկաստան. Արարատ, Բ (Գ). pp. 65-68.

Խմբագրական, (1869) Կապիկն. Մկունք. Արարատ, Բ (Գ). p. 72.

Խմբագրական, (1869) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1869) Խօսակցութիւն խելացի մօր իրեն աղջիկներուն հետ. Արարատ, Բ (Գ). pp. 69-71.

Խմբագրական, (1869) Ազդ. Արարատ, Բ (Գ). p. 72.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Դ). pp. 73-78.

Խմբագրական, (1869) Հետեւալները Պօլսոյ Ազգային լրագիրներէն կը քաղեմք եւ կը հաղորդեմք ի տերեկութիւն ռուսաստանաբնակ սիրելի ազգայնոց մերոց. Արարատ, Բ (Դ). pp. 84-87.

Խմբագրական, (1869) Թղթառաջք. Արարատ, Բ (Դ). pp. 89-90.

Խմբագրական, (1869) Յուլիս ամսագրոյ հանելուկաց բացատրութիւնք. Արարատ, Բ (Դ). p. 96.

Խմբագրական, (1869) Ծանուցմունք. Արարատ, Բ (Դ). p. 96.

Խմբագրական, (1869) Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց. Արարատ, Բ (Ե). pp. 97-101.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Ե). pp. 104-105.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Ե). pp. 109-112.

Խմբագրական, (1869) Գեր.Սահակ Եպիսկոպոսի և Արժ.Տիմոթէոս Վարդապետի Հապէշաստան ուղևորութեան պատմութիւն. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 146-149.

Խմբագրական, (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 142-144.

Խմբագրական, (1869) Նորին Վեհափառութեան Տ.Տ.Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1869) Ամերիկայ ու Հայաստան. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 149-151.

Խմբագրական, (1869) Մահացուցակ. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 152.

Խմբագրական, (1869) Ս.Երուսաղեմի Այրին վերայ տեղեկութիւն. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 153.

Խմբագրական, (1869) Ուսումնարանի վնասակար ազդեցութիւնքը. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 153-160.

Խմբագրական, (1869) Յաղագս ճշմարիտ ազատութեան. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 181-182.

Խմբագրական, (1869) Տաղ վասն ձախուի. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1869) Աղուէս եւ խեցգետին. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 183.

Խմբագրական, (1869) Ազդք. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1869) Նոր հրատարակութիւն. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 184.

Խմբագրական, (1869) Վսեմ. Սարգիս և Յակոբ Պէյից ճարտարապետական տաղանդ. Արարատ, Բ (Զ-Է). p. 152.

Խմբագրական, (1869) Մայր Աթոռոյս նուիրեալ երեք հատ մեծ խաչեր. Արարատ, Բ (Ը). p. 193.

Խմբագրական, (1869) Կարևոր վարձատրութիւն մը. Արարատ, Բ (Ը). pp. 196-197.

Խմբագրական, (1869) Հանդէս ընդունելութեան Գեր. Խրիմեանի ի Պօլիս. Արարատ, Բ (Ը). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1869) Ամեն. Ս. Պատրիաիք ի Տրապիզոն. Արարատ, Բ (Ը). pp. 198-200.

Խմբագրական, (1869) Մահացուցակք. Արարատ, Բ (Ը). p. 202.

Խմբագրական, (1869) Բերկրառիթ նպատակ եւ նուէր Գերապատիւ Գէորգ Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեանց. Արարատ, Բ (Ը). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1869) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Ս.Աթոռոյս. Արարատ, Բ (Ը). pp. 193-195.

Խմբագրական, (1869) Բողոք յԵրևանայ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 192-193.

Խմբագրական, (1869) Կտակ Բարեյիշատակ Եղիսաբեթ Տիկնոջ Յովակիմեանց. Արարատ, Բ (Ը). p. 195.

Խմբագրական, (1869) Ժամանումն Գերապատիւ Մկրտիչ Ս. Եպիսկոպոսի Խրիմեան նորընտիր Պատրիարգի ի Կ.Պօլսի. Արարատ, Բ (Ը). p. 195.

Խմբագրական, (1869) Կարնոյ մեջ հաստատուելիք աղջկանց վարժարանի ի նպաստ Մեծ. Խաչատուր Փաստրմաճեան և Մեծ. Պալլարեան Պարոնայից խոստացած նուէրք. Արարատ, Բ (Ը). p. 197.

Խմբագրական, (1869) Պապական ազգայնոց վերայ խորհրդածութիւն. Արարատ, Բ (Ը). pp. 200-201.

Խմբագրական, (1869) Գեր. Մեսրովբ Արք Եպիսկոպոս ի Գահիրէ. Արարատ, Բ (Ը). p. 201.

Խմբագրական, (1869) Բրոիսիոյ Գահաժառանգ Իշխան և Աւստրիոյ Կայսր ևս Եսայի Ս. Պատրիարք ի Ս.Երուսաղեմ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 201-202.

Խմբագրական, (1869) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Ը). pp. 202-203.

Խմբագրական, (1869) Ուսումնարանի վնասակար ազդեցութիւնքը. Արարատ, Բ (Ը). pp. 203-207.

Խմբագրական, (1869) Նոր հրատարակութիւն. Արարատ, Բ (Ը). p. 208.

Խմբագրական, (1869) Այցելութիւն Գեր. Խրիմեանի յԱզգ.Հիւանդանոցն և ի Սամաթիայ. Արարատ, Բ (Ը). p. 202.

Խմբագրական, (1869) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի 1868 ամի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 63-64.

Հ

Հալաճեան , Ա.Վ. (1869) Պատճէն նամակի Արդուինոյ Եպիսկոպոսին Հայ Հռովմէականաց. Արարատ, Ա (ԺԲ). p. 174.

Մ

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1869) Աստուածարեալ Վեհափառ Հայրապետ և սրբագումար սրբազան Հարք. Արարատ, Ա (Թ). pp. 129-130.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1869) Մաղթանքի ժամանակ կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Բ). p. 33.

Մարութեանց, Ս. (1869) Ինչ յարաբերութիւն ունի մարդ ուրիշ կենդանեաց հետ. Արարատ, Ա (ԺԲ). pp. 170-172.

Մարութեանց, Ս. (1869) Զանգակ. Արարատ, Բ (Գ). pp. 71-72.

Մարութեանց, Ս. (1869) Զգացմունք պանդխտին. Արարատ, Բ (Դ). pp. 92-93.

Մարութեանց, Ս. (1869) Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց անուան տօնախմբութեան հանդէսը. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 129-132.

Մարութեանց, Ս. (1869) Մեկ խոսք Ալէքսանդրապօլի վերայ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 140-142.

Մարութեանց, Ս. (1869) Լանք եթէ խնդանք. Արարատ, Բ (Զ-է). p. 178.

Մաքսըմաճեան, Սարգիս (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ե). pp. 108-109.

Մեծատունեան, Եղիշէ վարժապետ (1869) Չի անցանէ և այս ամ. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 163-164.

Մէլքոնեան, Յ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Դ). pp. 81-82.

Միրզաբէկեանց, Յովհ. (1869) Հանելուկ. Արարատ, Բ (Գ). p. 72.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1869) Բարի նախանձ. Արարատ, Բ (Ե). p. 128.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 132-133.

Մուշեղեանց, Սիմէովն ծ.վ. (1869) Դատաստան արդարութեան. Արարատ, Բ (Դ). pp. 94-95.

Մօրիկեանց, Գէորգ Տ.Յ. (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ...Սուրբ Մեսրովբայ թարգմանչի Հայոց Օշականայ ուսումնարանի տարեկան հարցաքննութիւնը. Արարատ, Բ (Դ). pp. 82-83.

Յ

Յակովբեան, Ստեփաննոս (1869) Աստուածարեալ Վեհափառ Տեր և խոհեմազարդ հանդիսականք. Արարատ, Ա (Թ). pp. 130-131.

Յարութիւնեանց, Գէորգ (1869) Նամակ Հին-Նախիջեւանից. Արարատ, Բ (Ա). pp. 21-22.

Յովբեանց, Գրիգոր Արքեպիսկոպոս (1869) Ի Դաւրէժ քաղաքի. Արարատ, Բ (Ե). pp. 105-106.

Ն

Նար-Պէյ, Խորէն Եպիսկոպոս (1869) Առ խմբագրապետ Լաթիարքի լրագրոյ Պէշիքթաշ,15(27) օգոստոս 1869. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 144-145.

Նաւասարդեանց, Փիլիպպոս (1869) Իմ ծաղիկ աշնան. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 178-179.

Նաւասարդեանց , Փիլիպպոս Աբրահամեան (1869) Սեղանատան կարդացուածը. Արարատ, Բ (Բ). pp. 34-35.

Նիրանեան, Փիլիպպոս (1869) Վեհափառ տէ՛ր և Աստուածընտիր Քահանայապե՛տ. Արարատ, Ա (Ժ). pp. 146-147.

Ջ

Ջալալեանց, Եղիայ Աբեղայ (1869) Մաղթանքին կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Գ). pp. 58-60.

Ս

Ս., (1869) Էջմիածին և Հայք. Արարատ, Ա (Ժ). pp. 134-137.

Ս., (1869) Էջմիածին և Հայք. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 150-152.

Ս., (1869) Հոգեւորականք եւ նոցին պարտաւորութիւնք. Արարատ, Բ (Ա). pp. 12-15.

Ս., (1869) Որդիքն առ մայրն այրի. Այրի մայրն առ որդիսն. Արարատ, Բ (Բ). p. 48.

Ս., (1869) Տոն Կաթողիկէ Եկեղեցւոց Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Բ (Գ). pp. 56-58.

Ս., (1869) Ազգային. Արարատ, Բ (Դ). p. 80.

Ս., (1869) Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 185-190.

Ս. Մ., (1869) Գայլն և Բամբուլ. Արարատ, Ա (ԺԱ). p. 164.

Սանասարեանց, Պ. Մ. (1869) Ս.Պ. Բուրգի հայ ուսանողք և նոցա գրաւոր երկասիրութիւնք. Արարատ, Բ (Դ). pp. 87-89.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1869) Նորին Վեհափառութեան ծայրագոյն պատրիարգ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Տեառն Տեառն Գէորգայ Չորրորդի. Արարատ, Բ (Ե). pp. 106-107.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 135-137.

Վ

Վարդան Վարդապետ, (1869) Վարդան Վարդապետի առ Հեթում թագաւորն գրեալ է յաւետարանէն։ Հարցումն Հեթմոյ. Արարատ, Բ (Գ). pp. 56-58.

Տ

Տեր Բաղդասարեանց, Տիր.Գալուստ (1869) Ձայն հարազատի. Արարատ, Բ (Ը). pp. 207-208.

Տեր Պետրոսեան, Մինաս քահանայ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 139-140.

Տեր Պետրոսեան, Մինաս քահանայ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ը). pp. 195-196.

Տեր Սարգսեան, Զոհրապ (1869) Ի հրաշափառ ծնունդն և ի յայտնութիւն Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 160-162.

Տեր Ստեփաննոսեան, Գրիգոր (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ա). p. 22.

Փ

Փինաչեանց, Աւետիք (1869) Սարեակն. Արարատ, Բ (Գ). p. 71.

Փինաչեանց, Աւետիք Մատթ. սարկ. (1869) Յաւուր Մեծահանդէս տօնի նահատակութեան Սրբոց Վարդանանց. Արարատ, Ա (ԺԱ). pp. 157-159.

Ֆ

Ֆոյեաջեան, Կ. (1869) Հիմնարկութեանը կարդացուած ճառը. Արարատ, Բ (Բ). pp. 33-34.

This list was generated on Sat Mar 6 02:41:04 2021 AMT.