Արարատ

Items where Year is 1870

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Ժ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք
Number of items: 224.

Ա

Աբամելիքեանց, Սողոմոն and Փիլիպպոսեանց, Սիմէօն and Սիմեօնեանց, Ներսես and Աթանասեանց, Նահապետ and Եղիազարեանց, Վասիլ and Ասլանեանց, Աղեքսանդր (1870) Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 253-254.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս , (1870) Համառօտ հաշուեցուցակ ամենատեսակ արդեանց և ծախուց հայոց ազգային Հոգևոր Դպրոցին Շամախւոյ ի 19-էն օգոստոսի 1866 ամի 81-ն յունվարի 1870 ամի. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 307-308.

Առստամեանց, Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 278-279.

Ատոմեան, Մկրտիչ Տ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). p. 104.

Արաբաջեանց, Աղէքսանդր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 229-230.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 227-229.

Արաբաջեանց, Մկրտիչ վարժապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 183-188.

Արամեանց, Աւետիք Յ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 303-304.

Արարատեան, Սերովբէ Եպիսկոպոս (1870) Գեր. Հասունեանի մի Կոնդակ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 253-257.

Արզումանեանց, Գ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 304-305.

Արիստակէս վարդապետ, (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 141.

Բ

Բզնունի Բաղիշեցի, Մամբրէ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 218-219.

Բողդանեանց, Ավագ Մ. Ստեփանեան (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 275-276.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Դադաշեանց, Քրիստափոր and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպովեանց, Սիմէօն (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 281-282.

Գ

Գէորգ Եպիսկոպոս, (1870) Քրիստոնէական կրօնը գիտութեանց թշնամի չէ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 235-238.

Գէորգեան, Ադամ (1870) Վեհափառ Տեր. Արարատ, Գ (Ա). p. 31.

Գէորգեան, Երանոս (1870) Առաքելապատիւ Վեհ Հայրապետ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 215-216.

Գուլամիրեանց, Աբգար (1870) Պատասխան ի վերայ հրատարակեալ թատրոնական յօդուածոց «Արարատ» ամսագրոյ, երես 253 և 254. Արարատ, Գ (Բ). pp. 68-71.

Գրիգորեանց, Աւագ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 144-146.

Դ

Դադաշեանց, Խ. (1870) Համեստափայլ տիկնայք և մեծապատիւ պարոններ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 105-106.

Դադաշեանց, Քրիստափոր and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպովեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 303.

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1870) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 229-231.

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1870) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 257-263.

Ե

Եղիազար Արքեպիսկոպոս, (1870) Դիմառնութիւն. Արարատ, Գ (Ե). pp. 170-172.

Թ

Թադէոսեան, Կոստանդ and Յարութիւնեան, Վահան and Մկրտչեան, Տիգրան (1870) Պօլկովնիկ Ֆրից. Արարատ, Գ (Ը). pp. 268-270.

Թադէոսեան, Կոստանդ and Յարութիւնեան, Վահան and Մկրտչեան, Տիգրան (1870) Պօլկովնիկ Ֆրից. Արարատ, Գ (Է). pp. 237-238.

Ժ

Ժամակոչեանց, Մանուել (1870) Շնորհավոր քեզ Նոր Տարի. Արարատ, Բ (Թ). pp. 212-215.

Խ

Խ. Վ. Գ. Ա. , (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Բ). pp. 43-45.

Խ. Վ. Գ. Ա. , (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Գ). pp. 83-85.

Խ.Վ.Գ.Ա., (1870) Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն. Արարատ, Գ (Ա). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1870) Տաղ վասն Ս. Էջմիածնայ Նուիրակներու գլխատմանն. Արարատ, Բ (Թ). pp. 223-225.

Խմբագրական, (1870) Հոգևոր Դպրոց Հառիճոյ Վանուց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 225-226.

Խմբագրական, (1870) Մահացուցակ. Արարատ, Բ (Թ). p. 230.

Խմբագրական, (1870) Աւստրիոյ Վեհ.Կայսեր շնորհքն առ Եսայի պատրիարքն և այլ տեղեկութիւնք. Արարատ, Բ (Թ). pp. 231-233.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Թ). p. 235.

Խմբագրական, (1870) Բան զրպարտութեան Լիբանանցի Կարծեցեալ Հայր Քերովբէի առ ազգն հայոց և առ վեհատեսուչն Բերիա քաղաքի Սիմէօն Արքեպիսկոպոսն. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1870) Ցօլակերտի արձանագիրք. Արարատ, Բ (Ժ). p. 248.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 254-255.

Խմբագրական, (1870) Նոյի թոռան թոռներ Զուիցցերիոյ ուսուցչական ժողովի մը մէջ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 256-259.

Խմբագրական, (1870) Գեր.Մեսրովբ Արքեպիսկոպոսի ի Գահիրէ Բարձրա. Խտիվին ներկայանալը. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 255-256.

Խմբագրական, (1870) Պօլսոյ Անգղ.դեսպանատան բանակցութիւն ընդ Պատրիարքարանի Հայոց ի Պօլիս. Արարատ, Բ (Ժ). p. 256.

Խմբագրական, (1870) Իղձ վսեմ. Գէորգ Պէյի Ռափայէլեան. Արարատ, Բ (Ժ). p. 256.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (Ժ). p. 259.

Խմբագրական, (1870) Բան զրպարտութեան Լիբանանցի Կարծեցեալ Հայր Քերովբէի առ ազգն հայոց և առ վեհատեսուչն Բերիա քաղաքի Սիմէօն Արքեպիսկոպոսն. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 265-266.

Խմբագրական, (1870) Ի Տիրացու Գրիգոր Մեծիմաստ Վարժապետ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 266-267.

Խմբագրական, (1870) Հաստատութիւն Արտաշատեան ընկերութեան. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1870) Հոգաբարձութիւն վասն Ծխ. Դպրոցին ի Շահրիար. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 275.

Խմբագրական, (1870) Կատարումն խնդրանաց Արժ. Յաջորդին Ախլցխոյ Սուքիաս Վարդապետի Պարզեանց և ժողովրդեանն. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 275.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 275-276.

Խմբագրական, (1870) Օրական անցից վրայ տեսութիւն մը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 283-286.

Խմբագրական, (1870) Կաթոլիկ Ազգայնոց որոշած ընթացքը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 286-287.

Խմբագրական, (1870) Հայ-Հռովմէական եղբարք. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 287-289.

Խմբագրական, (1870) Կաթոլիկ ազգայինք. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1870) Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 296.

Խմբագրական, (1870) Նուիրատուք ի նպաստ Հոգ. դպրոցին Համզաչիման գեղջ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 377-378.

Խմբագրական, (1870) Յայտարարութիւն. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 320.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 302.

Խմբագրական, (1870) Առիւծու և Արեգական Ա կարգի շքանշան Վեհ.Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց շնորհեալ յՕգոստ. Շահեն Պարսից. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 309.

Խմբագրական, (1870) Մասիս լրագրէն քաղուած տեղեկութիւնք. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 310.

Խմբագրական, (1870) Հարստահարութիւնք ի Նինուէ (Մուսուլ) ի վերայ Հայադաւան Ասորւոց ի կողմանէ Հռովմէադաւանից. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 310-311.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 311-312.

Խմբագրական, (1870) Բովանդակութիւն Բ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 321-324.

Խմբագրական, (1870) Գ-րդ Տարեդարձ Ս.Օծման Տ.Տ. Գէորգեայ Դ. Վեհ.եւ Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, Գ (Ա). pp. 31-34.

Խմբագրական, (1870) Ազդ. Արարատ, Գ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1870) Վեհ. Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Տ.Տ. ԳԷորգ Դ. յԵրևան եւ ի Տփխիս. Արարատ, Գ (Ա). pp. 28-31.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ա). pp. 34-36.

Խմբագրական, (1870) Մեծապատիւ Միքայէլ Գէորգեան Թամամշեանց և նուէրներ. Արարատ, Գ (Ա). p. 34.

Խմբագրական, (1870) Դարձեալ երեք հատ մեծ Խաչեր. Արարատ, Գ (Ա). p. 36.

Խմբագրական, (1870) Բարեկրօն Խաչատուր Քահանայ Զարիֆեանց. Արարատ, Գ (Ա). p. 36.

Խմբագրական, (1870) Ուխտաւորք. Արարատ, Գ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Ա). pp. 37-40.

Խմբագրական, (1870) Կաթոլիկ Ազգայնոց Խնդիրը. Արարատ, Գ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1870) Պաշտօնական տեղեկութիւն քաղուած յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք յարմարեալ հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1870) Վեհ. Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Ս.Օծման Տարեդարձին Հանդէս ի Տփխիս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 59-61.

Խմբագրական, (1870) Տօն Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Գ (Բ). p. 66.

Խմբագրական, (1870) Նուէր Բարեպաշտուհի Սոփիա Տիկնոջ. Արարատ, Գ (Բ). p. 66.

Խմբագրական, (1870) Արժանայիշատակ Արղութեանց իշխանի կտակին կատարումը. Արարատ, Գ (Բ). p. 64.

Խմբագրական, (1870) Պաշտօնական տեղեկութիւնք քաղուածք յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Բ). p. 80.

Խմբագրական, (1870) Իրաւունք և խելացի դատաւոր. Արարատ, Գ (Բ). p. 57.

Խմբագրական, (1870) Բարեկ. Սարգիս աւագ Քահանայ. Արարատ, Գ (Բ). p. 66.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Բ). pp. 66-68.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Գ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1870) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Գ). pp. 92-96.

Խմբագրական, (1870) Վեհափառ Կաթողիկոսի տնօրէնութիւն ի նպաստ հրկիզեալ դժբաղդ ազգայնոց մերոց ի Բերա Կ. Պօլիսոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 100-101.

Խմբագրական, (1870) Հարցաքննութիւն Ս. Աթոռոյս ժառանգաւորաց ուսումնարանի. Արարատ, Գ (Գ). p. 101.

Խմբագրական, (1870) Օրիորդաց վարժարան ի Շամախի. Արարատ, Գ (Գ). pp. 101-102.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Գ). pp. 102-103.

Խմբագրական, (1870) Ի Վանայ ուղղեալ շնորակալութիւն առ Ազգասեր Պ. Մկրտիչ Սանասարեանց. Արարատ, Գ (Գ). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 106-108.

Խմբագրական, (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). p. 109.

Խմբագրական, (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Գ). pp. 110-112.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Դ). pp. 113-116.

Խմբագրական, (1870) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Դ). pp. 124-130.

Խմբագրական, (1870) Առածք. Արարատ, Գ (Դ). p. 136.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Դ). pp. 137-138.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Դ). p. 138.

Խմբագրական, (1870) Պ.Գրիգոր Ս.Թուշմալեանց՝ և նորուն թաղման յուղարկաւորութեան ընթերցեալ դամբանական. Արարատ, Գ (Դ). pp. 138-140.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Դ). p. 148.

Խմբագրական, (1870) Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս. Արարատ, Գ (Ե). pp. 149-151.

Խմբագրական, (1870) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Ե). pp. 158-163.

Խմբագրական, (1870) Իմաստուն մարդ. Արարատ, Գ (Ե). p. 172.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Ե). pp. 173-174.

Խմբագրական, (1870) Մ. Յակոբ Մահտեսի Եսայեան. Արարատ, Գ (Զ). p. 214.

Խմբագրական, (1870) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Զ). pp. 195-201.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Զ). pp. 212-213.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Զ). pp. 209-212.

Խմբագրական, (1870) Գեր. Աբէլ Արքեպիսկոպոս Մխիթարեանց. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1870) Պ. Ղևոնդ Ղազարեան. Արարատ, Գ (Զ). p. 220.

Խմբագրական, (1870) Աստուածարեալ Հայրապետ և Վեհափառ Տեր. Արարատ, Գ (Է). pp. 250-251.

Խմբագրական, (1870) Եկեղեցական դասակարգութեան բարձրագոյն աստիճանները. Արարատ, Գ (Է). pp. 221-228.

Խմբագրական, (1870) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Է). pp. 232-237.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Արարատ, Գ (Է). p. 240.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Է). p. 240.

Խմբագրական, (1870) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ և Կանոնադրութիւն. Արարատ, Գ (Ը). pp. 277-279.

Խմբագրական, (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Է). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Է). p. 252.

Խմբագրական, (1870) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1870) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Ը). pp. 263-266.

Խմբագրական, (1870) Արուեստ առողջապահութեան և երկարակեցութեան. Արարատ, Գ (Ը). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1870) Հոգեւոր դպրոց ի Համզաչիման. Արարատ, Գ (Ը). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1870) Հոգաբարձուք ի Ղուբաայ. Արարատ, Գ (Ը). p. 274.

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ը). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1870) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1870) Հրաւէր առ հայազգի Երևանայ ’ի փոխանորդի թեմակալի նորին Մեսրոբ Սմբատեանց ’ի 1 մայիսի 1870 ամի յԵրևան. Արարատ, Գ (Ե). pp. 177-179.

Խօջայեանց, Յովհաննէս (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). p. 249.

Խօջայեանց , Յովհաննէս (1870) Առակներ. Արարատ, Գ (Է). pp. 249-250.

Խօջայեանց , Յովհաննէս (1870) Առակներ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 283-284.

Կ

Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. (1870) Ագուլեանց դպրոց. Արարատ, Գ (Է). pp. 245-247.

Կարենեանց, Յակովբ (1870) Դաշանց թուղթ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 146-148.

Կարենեանց, Յակովբ (1870) Դաշանց թուղթ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 179-183.

Հ

Հայկազեան, Պետրոս (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). p. 309.

Ղ

Ղօլանճեանց, Ն. Զօրաբաբէլ քահանայ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). p. 241.

Մ

Մալէզեան, Տր. Ք. Յ. (1870) Գեր. Սահակ Եպիսկոպոսին Արժ.Տիմոթէոս վարդապետի Հապեշաստան ուղևորութեան պատմութիւնը. Արարատ, Բ (Թ). pp. 233-235.

Մամիկոնեանց, Իսրայել Տ. Գրիգորեան (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 244-245.

Մանդինեանց, Ս. (1870) Խմբագրութիան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 109-110.

Մանդինեանց, Ստեփաննոս (1870) Աստուածընտիր մեծ քահանայապետ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 61-62.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1870) Ի Տօնի Սրբոց Վարդանանց. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 267-268.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1870) Գարուն. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 317-318.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1870) Կայէն. Արարատ, Գ (Գ). pp. 99-100.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1870) Օրօրք մօրն որդեսիրի. Արարատ, Գ (Զ). pp. 207-209.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1870) Աստուածարեալ Տէր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 214-215.

Մատինեանց, Կարապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 252-253.

Մատինեանց, Կարապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ա). p. 37.

Մարութեանց, Ս. (1870) Հայ գիւղացիք. Արարատ, Բ (Ժ). p. 264.

Մարութեանց, Ս. (1870) Մեր ազգին թատրոններուն համառօտ տեսութիւնը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 279-281.

Մեծատունեանց, Եղիշէ (1870) Զանգակ Մասեանց. Արարատ, Գ (Բ). pp. 54-55.

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). p. 248.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ Գօրեցի (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 276-277.

Միրզաբեկեանց, Յովհաննես (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 276-278.

Միրզաբեկեանց, Յովհաննես (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 283.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1870) Հանելուկք. Արարատ, Բ (Թ). p. 240.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1870) Յունվար ամսոյ հանելուկաց բացատրութիւնքը. Արարատ, Բ (Ժ). p. 264.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 220-222.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Յամենասուրբ երրորդութիւն. Դաւանութիւն հաւատոյ. Արարատ, Գ (Ա). pp. 5-6.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Ստորագրութիւն Եկեղեցեաց Ինչ Յոտն Արագածու. Արարատ, Գ (Դ). pp. 121-124.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Կենսագրութիւն Զաքարիա պատմագրի Սարկաւագի Յովհաննավանաց. Արարատ, Գ (Ե). pp. 151-155.

Մխիթարեանց, Մինաս and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Բուրջալեանց, Սարգիս (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 104-105.

Մխիթարեանց, Մինաս and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Բուրջալեանց, Սարգիս (1870) Ցուցակ բարեգործ Անդամուհեաց Օրիորդական դպրոցի Հայոց Աստրախանայ,որք նպաստամատոյց եղեն նուիրագործութեամբ վասն այսր 1870 ամի. Արարատ, Գ (Գ). p. 109.

Մխիթարեանց, Մինաս Քահանա and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 141.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 244-248.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 269-272.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 297-302.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ. Արարատ, Գ (Ա). pp. 9-13.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1870) Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 45-47.

Մուշեղեանց, Յովհաննես (1870) Յորդոր ի սեր ազգային գրականութեան. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 316-317.

Յ

Յարութիւն, Ոստանիկ (1870) Նախամարգարէն. Արարատ, Գ (Ա). pp. 26-27.

Յարութիւն, Ոստանիկ (1870) Նուէր մտածող հայ երիտասարդներին. Արարատ, Գ (Բ). p. 54.

Յարութիւնեանց, Գէորգ (1870) Կտակք հանգուցեալ բարեպաշտ տիկնոջ Հողինէ Վարդանեանի Բունիաթեանցյ. Արարատ, Գ (Դ). p. 142.

Ն

Նազարեանց, Ս. (1870) Վեհափառ Տէր. Արարատ, Գ (Բ). pp. 63-64.

Նազարեանց, Ս. (1870) Այցելութիւն Ս. Կաթողիկոսի ի Ներսիսըան Ուսումնարանն Տփխիսայ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 64-65.

Շ

Շաբշնիքեանց, Եղիա (1870) Բողոք Կ. Պօլսոյ Օրագիր լրագրոյ դէմ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 219-220.

Շահնազարեանց, Մկրտիչ Յովակիմեան (1870) Աստուածընտիր մեծ քահանայապետ. Արարատ, Գ (Զ). p. 216.

Ո

Ոստանիկ, Յ. (1870) Ազգային Մաղթանք. Արարատ, Գ (Է). pp. 238-239.

Չ

Չեօռնըյ Եաքովլեվ , Եութայ (1870) Քանի մի խօսք Հրէից և ուրիշ Քանանացի ազգաց գաղթականութեան և բնակութեան վերայ Կովկասեան եւ Անդրկովկասեան աշխարհաց մէջ եւս եւ Կասպից ծովուն քովերը. Արարատ, Գ (Գ). pp. 85-90.

Պ

Պ. Հ. Ո. Գ. Ե. Ը. , (1870) Վերադարձ ի Հայրենիս. Արարատ, Բ (ԺԱ). p. 294.

Պ. Հ. Ո. Գ. Ե. Ը. , (1870) Դարձեալ վարժապետներ պատրաստելու խնդիրը. Արարատ, Գ (Ա). pp. 13-22.

Պ. Հ. Ո. Գ. Ե. Ը. , (1870) Քանի մի դրութիւնք թե՝ ինչպէս պէտք է պատրաստել մանկավարժ ուսուցիչներ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 47-51.

Պլուզեան, Մ. (1870) Սնափառութիւն և շահասիրութիւն. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 319-320.

Պլուզեան, Մաղաք (1870) Նկարագիր սնափառի և շահասիրի. Արարատ, Գ (Բ). pp. 55-56.

Պլուզեան, Մաղաք (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 73-74.

Պլուզեան, Մաղաք (1870) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Բ). pp. 74-80.

Պլուզեան, Մաղաք (1870) Գրաբար լեզու. Արարատ, Գ (Ը). pp. 279-283.

Ջ

Ջալալեանց, Եղիայ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Դ). pp. 140-141.

Ս

Ս., (1870) Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ. Արարատ, Բ (Թ). pp. 114-220.

Ս., (1870) Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 241-243.

Ս., (1870) Կարևոր դիտողութիւն և 1870 Նոր Տարի. Արարատ, Բ (Թ). pp. 209-212.

Ս. Մ., (1870) Ագքիրմանի երկսեռ դպրոցաց բարեկարգութիւնը. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 305-306.

Սալամբէկեանց, Ն. (1870) Սովորութեանց նշանակութիւնը. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 259-264.

Սալամբէկեանց, Ն. (1870) Սովորութեանց նշանակութիւնը. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 291-293.

Սալամբէկեանց, Ն. (1870) Սովորութեանց նշանակութիւնը. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 312-316.

Սաքոյեանց, Սարիբէկ Աւետիսեան (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 108-109.

Սըվաղճեանց , Դաւիթ (1870) Աղեքսանդրապօլէն գրուած նամակին անցեալ ամսագրէն մնացորդը. Արարատ, Գ (Դ). pp. 142-143.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Ժ). p. 253.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Ստորագրութիւն Ցօլակերտ,Երուանդաշատ,Երուանդակերտ և Բագարան քաղաքացն Հայաստանի. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 272-274.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (ԺԲ). pp. 302-303.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). pp. 174-176.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ե). p. 177.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Ծաղկի հիւանդութեան պատուաստ. Արարատ, Գ (Զ). pp. 213-214.

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1870) Սուրբ Յակոբայ ջուր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 189-195.

Սմբատեանց , Մեսրովբ վարդապետ (1870) Ստորագրութիւն Ցօլակերտ,Երուանդաշատ,Երուանդակերտ և Բագարան քաղաքացն Հայաստանի. Արարատ, Բ (Ժ). pp. 249-151.

Սմբատեանց , Մեսրովբ վարդապետ (1870) Սուրբ Յակոբայ ջուր. Արարատ, Գ (Ե). pp. 155-158.

Սուրէնեանց, Գ. (1870) Մի քանի խօսք բնական աշխարհագրութեան վերայ. Արարատ, Գ (Ա). pp. 22-26.

Սուրէնեանց, Գ. (1870) Մի քանի խօսք բնական աշխարհագրութեան վերայ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 51-54.

Սուրէնեանց, Գէորգ (1870) Մի քանի խօսք բնական աշխարհագրութեան վերայ. Արարատ, Գ (Գ). pp. 90-92.

Ստեփանէ, Ստեփանոս (1870) Վեհապառ Տեր. Արարատ, Գ (Զ). pp. 216-217.

Ստեփաննոս Ստեփանէ, (1870) Վեհափառ Հայր. Արարատ, Գ (Բ). pp. 62-63.

Վ

Վարդանեան, Փ. (1870) Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին. Արարատ, Գ (Գ). pp. 96-98.

Վարդանեան, Փ. (1870) Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին. Արարատ, Գ (Ե). pp. 163-170.

Վարդանեան, Փ. (1870) Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին. Արարատ, Գ (Զ). pp. 201-207.

Վարդանեան, Փ. (1870) Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին. Արարատ, Գ (Դ). pp. 130-136.

Տ

Տեր Գաբրիէլեան, Մարիամ (1870) Դիմառնական խօսք. Արարատ, Գ (Է). pp. 239-240.

Տեր Յարութիւնեանց, Իսրայել (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 247-248.

Տեր Սահակեանց, Եղիշէ քահանայ and Ամիրազեանց, Ե. and Դաւթեանց , Գրիգոր (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ը). p. 277.

Փ

Փափազեանց, Մեսրոպ (1870) Հայ երեխայից անուանակոչութինք. Արարատ, Գ (Դ). pp. 116-120.

Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ (1870) Խորհրդաւոր տեսիլ. Արարատ, Գ (Բ). p. 58.

Փափազեանց, Մեսրովպ քահանայ (1870) Հայաստանի լուսաւորութեան միջոցներ։–Հայաստանի լուսավորութեան համար ուսեալ զաւակներ պէտք են. Արարատ, Բ (Թ). pp. 238-240.

Փափազեանց, Մեսրովպ քահանայ (1870) Քահանայից և Ժողովրդոց փոխադարձ պարտաւորութիւնք. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 391-394.

Փափազեանց, Մեսրովպ քահանայ (1870) Մեռելի սուգ. Արարատ, Գ (Ը). pp. 270-273.

Փիլիպպոսեանց, Սիմէօն Գ. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Է). pp. 241-244.

Փինաչեանց, Աւետիք Մատթ. (1870) Անառակ որդին. Արարատ, Բ (ԺԱ). pp. 294-296.

Փինաչեանց, Աւետիք ավագ սարկ. Մ. (1870) Չար խորհուրդ. Արարատ, Գ (Ը). p. 273.

Ք

Քոչարեանց, Յարութիւն Ս. (1870) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Բ). pp. 71-73.

This list was generated on Sat Mar 6 00:00:03 2021 AMT.