Արարատ

Items where Year is 1871

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ժ | Ի | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 234.

Ա

Ա.Յ., (1871) Ծխական ուսումնարաններ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 102-104.

Աբ, Յ. (1871) Մեր ժողովրդեան կեանքի տարրերը. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 323-329.

Աբ, Յ. (1871) Մեր ժողովրդեան կեանքի տարրերը. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 360-367.

Ադիբէգեանց, Յարութիւն Ս. (1871) Սասանումն հրեշտակին ի փառաց. Արարատ, Դ (Գ). pp. 175-177.

Աղէքսանդրեանց, Յ. (1871) Նիժ եւ Արէլ. Արարատ, Դ (Ա). p. 58.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս, (1871) Հաշուեկշիռ ելեւմտից Հոգեւոր դպրոցին Շամախւոյ. Արարատ, Դ (Ա). p. 51.

Աշտարակեցի, Հայ ոմն (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Դ (Զ). pp. 354-355.

Առաքէլեանց, Արտաշէս (1871) Յարութիւն պատանւոյն ի Նային. Արարատ, Դ (Գ). p. 173.

Ասատուրեանց, Յովհաննէս (1871) Նոր տարի Գօրւոյ օրիորդաց դպրոցի. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 343-344.

Աստղիկ, (1871) Հայոց կեանքի վերայ թիւր կարծիքներ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 447-451.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1871) Կոյր վարժապետ. Արարատ, Գ (Թ). pp. 307-308.

Արծրունի, Սէնէքէրիմ (1871) Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար. Արարատ, Դ (Զ). pp. 331-338.

Արծրունի, Սէնէքէրիմ (1871) Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար. Արարատ, Դ (Է). pp. 387-394.

Արտազեանց, Յարութիւն Ո. (1871) Աւարայրի աղբիւրը. Արարատ, Գ (Ժ). p. 334.

Արտազեանց, Ս.Վ.Յ. (1871) Հոգեւոր դպրոց Համամլի Գեղջ. Արարատ, Գ (Թ). p. 306.

Ափրիկեան, Կոստանդ (1871) Անձրեւ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 241-242.

Բ

Բագրատունի, Ա. (1871) Յիշատակարան Հայաստանի. Արարատ, Դ (Ե). pp. 275-276.

Բագրատունի, Ա. (1871) Տեղեկագիր Պ.Բրոսէի գաղղիարէն թարգմանած Թովմաս Արծրունւոյ տասներորդ դարում գրած պատմութեան վերայ. Արարատ, Դ (Է). pp. 375-380.

Բադալեան, Յովակիմ Օշականցի (1871) Ի ծով կենցաղոյս. Արարատ, Դ (Ե). p. 288.

Բաղդասարեանց, Աղէքսանդր (1871) Բողոք ի Շուշւոյ. Արարատ, Դ (Զ). pp. 349-351.

Բաղդասարեանց, Բաղդասար Մանուկեան (1871) Պատերազմ և ուսումնարան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 38-45.

Բաղդասարեանց, Վարդան (1871) Խմբագրութեան Արարատ Ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Թ). p. 304.

Բէգ-Նազարեանց, Ս. (1871) Արժանապատիւ Հայր եւ յարգոյապատիւ հանդիսականք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 60-61.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 338-339.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սարգսեանց, Յովհաննէս (1871) Ս. Գէորգեան դպրոց յԱստրախան. Արարատ, Դ (Դ). p. 247.

Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն (1871) Բարերարուհի հայ տիկնայք յԱստրախան։ Ցուցակ անուանց բարերարուհի անդամոց օրիորդական հայոց դպրոցի Աստրախանայ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 248-249.

Գ

Գեղամեանց, Յ. (1871) Ախալցխա։ Դարձեալ Ախալցխա. Արարատ, Դ (Ը). pp. 467-469.

Գէորգեանց , Գաբրիէլ (1871) Հանդէս ի Ղզլար. Արարատ, Դ (Գ). pp. 185-186.

Գիւլումեանց, Զարուհի Տ. Մեսրոպեան (1871) Արժանապատիւ Հայր,պատուարժան տիկնայք եւ յարգոյապատիւ պարոնայք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 61-62.

Գուգարացի , Տ. (1871) Հոգեւոր դպրոցք Համամլուի և Ղարաքիլիսոյ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 396-397.

Գուլամիրեանց, Աբգար (1871) Երեւանայ հոգեւոր դպրոցի մի արդիւնք. Արարատ, Դ (Զ). pp. 355-356.

Գրիգորեան, Կարապետ (1871) Ի Տօնի Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի. Աստուածընտիր Վեհափառ Տեր սրբազնագոյն քահանայապետ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 118-119.

Գրիգորեանց, Աւագ (1871) Նուէր Նուխւոյ Հայոց ուսումնարանի. Արարատ, Գ (Թ). pp. 304-306.

Գրիգորեանց, Աւագ (1871) Բագու. Արարատ, Դ (Ե). pp. 301-302.

Դ

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1871) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 318-323.

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս, (1871) Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 350-353.

Ե

Եղիեանց, Յարութիւն and Տէր Սարգսեանց, Ալէքսանդր and Տէր Աւէտիսեանց, Աւէտիք (1871) Աշակերտք դպրոցին Նորգայ. Արարատ, Դ (Է). p. 411.

Եսայեանց, Յարութիւն Տ. (1871) Աստուածարեալ Հայրապետ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 117-118.

Զ

Զիլինսկի, Ստեփան (1871) Հայեցողական ուսումնատուութիւն (Наглядное обученiе). Արարատ, Դ (Ե). pp. 276-280.

Զիրկիլեանց, Մկրտիչ Յակոբեան (1871) Քնար հայոց. Արարատ, Դ (Դ). p. 241.

Թ

Թադէոսեան, Կոստանդ and Յարութիւնեան, Վահան and Մկրտչեան, Տիգրան (1871) Պօլկովնիկ Ֆրից. Արարատ, Գ (Թ). pp. 292-294.

Ժ

Ժամակոչեանց, Մանուէլ (1871) Ծնողաց իրաւունքը որդւոց վրեայ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 452-455.

Ի

Իշխանեան, Մելքոն (1871) Մեծապատիւ Յովսէփ աղայ Պարոնեան. Արարատ, Գ (Ժ). p. 343.

Իւզբաշեանց, Թովմաս (1871) Հովիւ եւ հօտ. Արարատ, Դ (Գ). p. 174.

Խ

Խ.Ծ.Ա., (1871) Օրիորդաց դպրոց հայոց Գօրւոյ. Արարատ, Դ (Է). p. 407.

Խաչատրեանց, Արայ Յարութիւնեան (1871) Մայր եւ Մանուկ. Արարատ, Դ (Բ). p. 112.

Խմբագրական, (1871) Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա. Արարատ, Գ (Թ). pp. 288-292.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (Թ). p. 302.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Թ). pp. 303-304.

Խմբագրական, (1871) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Թ). pp. 315-316.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (Թ). p. 316.

Խմբագրական, (1871) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (Ժ). p. 337.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Գ (Ժ). p. 317.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 335-337.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Գ (ԺԱ). p. 349.

Խմբագրական, (1871) Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառօտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 353-360.

Խմբագրական, (1871) Սանդխտեան Օրիորդաց դպրոց յԱխալքալաք. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 368-369.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 369-370.

Խմբագրական, (1871) Հոգեւոր դպրոց Հայոց Սղնախի. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 370-372.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (ԺԱ). p. 380.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 381.

Խմբագրական, (1871) Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառոտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1871) Ազդ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 394-395.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 395.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 399-400.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 400-401.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 401.

Խմբագրական, (1871) Բովանդակութիւն երրորդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 402-403.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ անուանց բաժանորդաց երրորդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 404-416.

Խմբագրական, (1871) Ազդ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1871) Կրօն եւ մարդ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 5-8.

Խմբագրական, (1871) Վանօրայք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1871) Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 17-22.

Խմբագրական, (1871) Ընդհանուր ազդեցութիւնք որոց ենթարկութեան ներքոյ մանուկները աճում են. Արարատ, Դ (Ա). pp. 23-38.

Խմբագրական, (1871) Կովկաս եւ Արարատ. Արարատ, Դ (Ա). p. 46.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Ա). pp. 49-50.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 62-64.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութիւն Սինօդի. Արարատ, Դ (Ա). p. 64.

Խմբագրական, (1871) Ս.Կաթողիկոսն ի Սէվան. Արարատ, Դ (Բ). p. 128.

Խմբագրական, (1871) Խալիպեան Հարութիւն աղայի վախճանիլը. Արարատ, Դ (Ա). pp. 50-51.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Ա). p. 62.

Խմբագրական, (1871) Եկեղեցի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 79-81.

Խմբագրական, (1871) Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք. Արարատ, Դ (Բ). pp. 90-94.

Խմբագրական, (1871) Հայոց ուսումնասիրութիւնը,անհեռատես եւ վնասակար հետեւանքները. Արարատ, Դ (Բ). pp. 95-102.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Բ). pp. 113-114.

Խմբագրական, (1871) Վերադարձ Գեր. Արքեպիսկոպոսին Այվազեանց. Արարատ, Դ (Բ). p. 112.

Խմբագրական, (1871) Ս.Կաթողիկոսն ի Տիփխիս. Արարատ, Դ (Գ). p. 192.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Գ). pp. 177-178.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Գ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1871) Ճառ դամբանական. Արարատ, Դ (Գ). pp. 180-181.

Խմբագրական, (1871) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, Դ (Դ). p. 252.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Դ). p. 242.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Դ). pp. 242-243.

Խմբագրական, (1871) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 247-248.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Դ (Դ). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1871) Տարբերութիւնք քրիստոնէական կրօնի կամ խարդաւանք ընդ անուամբ քրիստոնէական կրօնի. Արարատ, Դ (Ե). pp. 253-261.

Խմբագրական, (1871) Հայերէն լեզու ռուսաց համալսարաններում. Արարատ, Դ (Ե). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Ե). p. 289.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Ե). pp. 289-291.

Խմբագրական, (1871) Աղեքսանդր կայսերն ի Տփխիս։-Վերադարձ։-Այցելութիւնք. Արարատ, Դ (Ե). pp. 293-295.

Խմբագրական, (1871) Հարցաքննութիւն եւ հաշիւ հոգեւոր ազգային դպրոցի հայոց Արցախոյ. Արարատ, Դ (Ե). pp. 295-301.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Դ (Ե). pp. 308-312.

Խմբագրական, (1871) Բէթղեհեմ. Արարատ, Դ (Ե). p. 312.

Խմբագրական, (1871) Հեռագիր յԱստրախանէն. Արարատ, Դ (Ե). p. 312.

Խմբագրական, (1871) Ամենափրկիչ մենաստան ի Հայոց թառ. Արարատ, Դ (Զ). pp. 326-331.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Զ). p. 347.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Զ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1871) յԱխլցխայի օրիորդաց դպրոցում ընթերցուած ճառերը. Արարատ, Դ (Զ). pp. 356-385.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Դ (Զ). pp. 361-364.

Խմբագրական, (1871) Ազգային. Արարատ, Դ (Է). pp. 404-406.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւն. Արարատ, Դ (Է). p. 365.

Խմբագրական, (1871) Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ նորումս։ Գրեաց ԳաբրիԷլ եպիսկոպոս Այվազեան. Արարատ, Դ (Է). pp. 394-401.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Դ (Է). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1871) Շուրջառ. Արարատ, Դ (Է). p. 416.

Խմբագրական, (1871) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Ը). p. 461.

Խմբագրական, (1871) Վրիպակք. Արարատ, Դ (Ը). p. 478.

Խմբագրական, (1871) Խաչատուր եւ Եղիազար վեհազնեայ իշխանք Լազարեանց. Արարատ, Դ (Ը). p. 466.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Գ (Ը). p. 284.

Խմբագրական, (1871) Սսոյ խնդիր. Արարատ, Դ (Ը). pp. 417-423.

Խմբագրական, (1871) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Առ պատրիարք Կ.Պօլսոյ. Արարատ, Դ (Ը). p. 423.

Խմբագրական, (1871) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 424-425.

Խմբագրական, (1871) Սով ի Սպահան։ Յայտարարութիւն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 462-465.

Խմբագրական, (1871) Մեծ Գրիգոր Պ.Ալթնճեանց. Արարատ, Դ (Ը). pp. 461-462.

Խմբագրական, (1871) Բարձր Արքայազուն Էշրէֆ-Վալէա խան. Արարատ, Դ (Ը). p. 462.

Խմբագրական, (1871) Նորակառոյց ճեմարան Մայր Աթոռոյս եւ Մեծ Մահտեսի Եսայի Իզմիրեանց. Արարատ, Դ (Ը). pp. 475-477.

Խմբագրական, (1871) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Դ (Ը). p. 477.

Խմբագրական, (1871) Յայտարարութիւնք. Արարատ, Դ (Ը). pp. 477-478.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ բաժանորդաց Դ. շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 479-486.

Խմբագրական, (1871) Ցուցակ բաժանորդական նուիրատուաց Հայոց ժողովրդոց Շամախւոյ քաղաքի ի նպաստ Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ ի 1870 ամի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 51-52.

Խմբագրական, (1871) Մարդասիրական ընկերութիւն հայոց Նոր Նախիջեւանի։-Հաշիւ նորին վասն 1870 ամի։-Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյն. Արարատ, Դ (Գ). pp. 190-192.

Խօջայեանց, Յովհաննէս (1871) Առակներ. Արարատ, Գ (Թ). pp. 309-312.

Խօջայեանց, Յովհաննէս (1871) Գիւմրի. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 344-347.

Խօջայեանց , Յովհաննէս (1871) Գիւմրի. Արարատ, Գ (Թ). pp. 312-315.

Ծ

Ծպնեցեանց, Սօս Սարգսեան (1871) Մեծ Պարնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 184-185.

Կ

Կարապետեան, Յակովբ Գ. (1871) Դպրեվանք Երնջակու Ս. Կարապետի Վանուց. Արարատ, Դ (Ե). pp. 291-293.

Կարապետեան, Յակովբ Գ. (1871) Դպրէվանք Երնջակու Ս. Կարապետի Վանուց. Արարատ, Դ (Զ). pp. 358-361.

Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. (1871) Քարոզ ի Շամահմուտ գիւղ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 55-57.

Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. (1871) Քարոզ ի Շամահմուտ գիւղ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 121-123.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց. Արարատ, Դ (Ա). pp. 10-17.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց. Արարատ, Դ (Բ). pp. 81-90.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Գ). pp. 144-154.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Դ). pp. 211-216.

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ (1871) Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից. Արարատ, Դ (Ե). pp. 261-263.

Հ

Հայկազն ծերունի, (1871) Հրաժեշտ Վարդանայ Մամիկոնէի եւ ամուսնոյ նորա Երանեակ տիկնոջ. Արարատ, Դ (Ե). pp. 280-288.

Հայկազունի, Պետրոս (1871) Տեսարան դաշտին Շաւարշական. Արարատ, Դ (Է). p. 402.

Հայրունի, Սրեփաննոս (1871) Առ հայրենիսն իմ. Արարատ, Դ (Ա). p. 48.

Ղ

Ղազազեան, Ա. (1871) Փոքր Ասիայի եւ արեւելահիւսիսային Ափրիկէի արեւելեան քրիստոնեաները. Արարատ, Դ (Ե). pp. 270-273.

Ղազազեան, Ա. (1871) Փոքր Ասիայի եւ արեւելահիւսիսային Ափրիկէի արեւելեան քրիստոնեաները. Արարատ, Դ (Զ). pp. 338-342.

Ղազազեանց, Գարեգին (1871) Օրիորդաց դպրոց հայոց Ախալցխոյ. Արարատ, Դ (Ե). pp. 302-303.

Ղալաբէկէանց, Միքայէլ (1871) Լոյս եւ խաւար. Արարատ, Դ (Է). pp. 403-404.

Ղիլտեանց, Գրիգոր (1871) Ժողովրդական դպրոց ի Հին Խրիմ. Արարատ, Դ (Ե). pp. 303-305.

Ղուլիքեւխեանց, Գաբրիէլ (1871) Անցք իսրայելացւոց ընդ ծովն Կարմիր. Արարատ, Դ (Է). p. 403.

Ղուկասեանց, Հ. (1871) Վասակի ապաշաւանքը. Արարատ, Դ (Բ). pp. 104-105.

Ճ

Ճանապարհորդ Երիտասարդ , (1871) Հոգեւոր դպրոց Շխմահմուտ գիւղի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 123-125.

Մ

Մանդինեանց, Ստեփանոս Ա.Ք. (1871) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Դ (Զ). p. 348.

Մանդինեանց, Ստեփանոս աւագ քահանայ (1871) Դիտողութիւն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 425-436.

Մանդինեանց, Ստեփանոս աւագ քահանայ (1871) Դիտողութիւն Յովսէփ աւագ քահանայ Օրբելւոյ աշխատասիրած «Եկեղեցական» պատմութեան վերայ։ Տպած Թիֆլիզում 1871 ամի. Արարատ, Դ (Է). pp. 366-375.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1871) Աստուածամեծար Տեր շնորհաւոր օծութիւն քրիստոսապսակ գլխոյդ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 116-117.

Մատինեանց, Կարապետ (1871) Տաթեւ։ Նուէր անկեղծ սրտից իմ ազնիւ բարեկամ Պետրոսի Հայկազնւոյ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 226-232.

Մատինեանց, Կարապետ (1871) Բանաստեղծք եւ հիւսուածք Ջիւանի. Արարատ, Դ (Է). pp. 414-416.

Մատինեանց, Կարապետ (1871) Բանաստեղծք եւ հիւսուածք Ջիւանի. Արարատ, Դ (Ը). pp. 473-474.

Մարութեան, Ս. (1871) Մասիս. Արարատ, Դ (Ը). p. 459.

Մելիք-Շահնազարեանց, Յակովբ and Աղամալեանց , Զաքարիա and Ղուլիեանց, Գրիգոր and Հասան Ջալալեանց, Ս. (1871) Բողոք ի Շուշւոյ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 125-127.

Մեծատունեանց, Եղիշէ (1871) Հայոց հոգ.ուսումնարան Ալեքսանդրապօլոյ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 250-251.

Մեծատունեանց, Եղիշէ (1871) Առտնին դպրոց Արապաճեանց. Արարատ, Դ (Ե). pp. 305-308.

Միանսարեանց, Մկրտիչ (1871) Հոգեւոր դպրոց հայոց Նորգայ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 127-128.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1871) Տեսիլ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 109-111.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1871) Գրադարան հայոց Շամախի։-Երկսեռ ուսումնարանք. Արարատ, Դ (Դ). pp. 244-246.

Մխլայիմեան, Գէորգ վարդապետ (1871) Մեկնութիւն միութեան կաթող.եկեղեցւոյ արարեալ ի Գէորգ վարդապետէ Մխլայիմեան. Արարատ, Դ (Գ). pp. 129-144.

Մխլայիմեան, Գէորգ վարդապետ (1871) Մեկնութիւն միութեան Կաթող.եկեղեցւոյ արարեալ ի Գէորգ վարդապետէ Մխլայիմեան. Արարատ, Դ (Դ). pp. 193-211.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Նորոգ քեզ ամ նորոգ օր Ո՛ Արարատ, շնորհաւոր. Արարատ, Գ (Թ). pp. 301-302.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Օրիորդաց Հոգևոր դպրոց Աղեքսանդրապօլոյ. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 340-342.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Անցուկ հոգւոյ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 367-368.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Հայ-ազգութիւն. Արարատ, Դ (Ա). pp. 46-48.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, Դ (Ա). p. 60.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Ընթերցարան Հայոց Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Դ (Է). pp. 413-414.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1871) Զարմայրայ հրաժեշտը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 460-461.

Մուշեղեանց, Պետրոս Տարօնեցի (1871) Արժ. Գրիգոր վարդապետ փոխանորդ Գանձակայ. Արարատ, Դ (Ը). pp. 470-472.

Մօրիկեանց, Գէորգ Տ.Յարութիւնեան (1871) Օշական. Արարատ, Դ (Ա). p. 59.

Յ

Յակոբեանց, Գ. (1871) Վեհ. Կաթողիկոս յիջեւանն Ֆանտանի. Արարատ, Դ (Գ). p. 189.

Յարութիւնեանց, Խ.Մ.Տ. (1871) Ղարաչինար և Իկիրմիտէօրթ. Արարատ, Գ (ԺԱ). p. 373.

Յովակիմեան, Մկրտիչ (1871) Արարատ. Արարատ, Դ (Դ). p. 241.

Ն

Նալբանդեանց, Նազարէթ (1871) Ճանապարհորդութիւն յԱնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 182-183.

Նալպանտեանց, Նազարէթ Յովակիմեան (1871) Թօփառլի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 58-59.

Շ

Շահինեանց, Դաւիթ աւագ քահանայ (1871) Օրիորդաց Հոգևոր դպրոց ի Գրիգորապօլ. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 397-398.

Շահվերտեանց, Դաւիթ Աւագ քահանայ (1871) Ս. Փրկչավանք ի Խրիմ. Արարատ, Գ (Ժ). p. 342.

Շիշմանեանց, Յովհաննէս քահանայ Մ. (1871) Ս. Աստուածածին ուխտատեղի Կրծանսու. Արարատ, Դ (Ա). p. 53.

Պ

Պասկալ, Բլէզ (1871) Մարդուս անկատարելութիւնը. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 386-391.

Պլուզեան, Մ. (1871) Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գաւառը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 440-443.

Պլուզեան, Մաղաք (1871) Նկարագիր մտաւոր կուրութեան. Արարատ, Գ (Թ). pp. 298-301.

Ս

Ս.Ս., (1871) Որտեղ են մայրերը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 443-445.

Սադունեան, Դաւիթ (1871) Աշտարակ. Արարատ, Դ (Դ). p. 250.

Սարգսեան, Զոհրաբ Տ. (1871) Աստուածընտիր Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 115-116.

Սարգսեանց, Յ. and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս (1871) Մեծ.Մովսէս Յ. Ղուրղանեանց. Արարատ, Դ (Զ). pp. 348-349.

Սիսակեանց, Սմբատ (1871) Հոգ. դպրոց Աշտարակայ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 373-375.

Սուրէնրանց, Գէորգ (1871) Հայեցուածք ուսումնարանաց վերայ բժշկական կողմանէ. Արարատ, Գ (Թ). pp. 294-298.

Ստեփանէ, Ստեփաննոս (1871) Հայկական Աշխարհ. Արարատ, Դ (Բ). p. 125.

Ստեփանէ, Ստեփանոս (1871) Լռիկ ճեմարան (Ակադէմիա). Արարատ, Դ (Ը). pp. 445-446.

Վ

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Ը). pp. 436-440.

Վարդանեան, Փ. (1871) Սխալական Պապն ի Գերմանիա. Արարատ, Դ (Բ). pp. 65-79.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Գ). pp. 155-163.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Դ). pp. 216-226.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Ե). pp. 263-270.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (Զ). pp. 313-326.

Վարդանեան, Փ. (1871) Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը. Արարատ, Դ (է). pp. 380-386.

Վարշամեանց, Ս. (1871) Շնորհակալութեան հաւաստիք. Արարատ, Դ (Ը). p. 472.

Վեցիկեանց, Սիմէօն (1871) Բողոք. Արարատ, Դ (Դ). p. 249.

Տ

Տ.Զ, (1871) Մայր որդեկորոյս ի Գանձակ. Արարատ, Դ (Զ). pp. 351-354.

Տեր Իսրայէլեանց, Սիմէօն քահանայ (1871) Ազգային Հոգեւոր դպրոց Հայոց Ղարաբաղու. Արարատ, Դ (Ա). pp. 53-54.

Տեր Մելքիսեդէկեան, Գրիգոր (1871) Մխիթարութիւն կրօնից. Արարատ, Գ (ԺԲ). p. 391.

Տեր Յարութիւնեանց, Լևոն Ոստանիկ (1871) Այրարատ ողջունաբեր. Արարատ, Դ (Բ). pp. 106-108.

Տեր Յովաննէսեանց, Միքայէլ (1871) Մարգարէն Յովնան. Արարատ, Դ (Բ). pp. 111-112.

Տեր Ստեփանեանց, Անտօն աւագ քահանայ (1871) Դպրոց Թումբուլ գեղջ. Արարատ, Գ (Թ). pp. 308-309.

Տեր-Աւէտիքեանց, Պօղոս Ա.քահանայ (1871) Հոգեւոր դպրոց Նորգայ. Արարատ, Դ (Ա). p. 57.

Տէր Աւետիսեանց, Շողակաթ (1871) Զգացմունք հայազն օրիորդի միոյ. Արարատ, Դ (Գ). pp. 183-184.

Տէր Աւետիսեանց, Շողակաթ Նազարեան (1871) Առ մայրն Հայաստան. Արարատ, Դ (Գ). p. 184.

Տէր Գրիգորեան, Մելքիսեդէկ Սղնախեցի (1871) Հայերի պատերազմը պարսիկների հետ հինգերորդ դարումն. Արարատ, Դ (Ը). pp. 446-447.

Տէր Զաքարեանց, Յովհաննէս (1871) Պաղատանք առ եռանձնեանց էակն էրիցս համայնից. Արարատ, Դ (Զ). pp. 345-346.

Տէր Խաչատրեանց, Համասփիւռ and Տէր Խաչատրեանց, Ֆլորենցիայ (1871) Երկու քերց զգացմունքներ. Արարատ, Դ (Է). pp. 411-413.

Տէր Պետրոսեանց, Յարութիւն (1871) Բանք ընդ Արշալուսոյ. Արարատ, Դ (Գ). p. 174.

Փ

Փափազեանց, Մեսրոպ Ք. (1871) Հայրենական լեզուի եւ կրօնի իրաւունք. Արարատ, Դ (Բ). pp. 119-121.

Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ (1871) Վերին Ագուլեաց կրկին սեռից ուսումնարաններ. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 375-376. ISSN

Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ (1871) Հայկազուն երկսեռ մանուկների հիմնական դաստիարակութիւն. Արարատ, Դ (Զ). pp. 342-344.

Փինաչեանց, Աւետիք Մ. (1871) Վսեմ. Խաչատուր իշխան Լազարեանց եւ Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ. Արարատ, Դ (Է). pp. 408-411.

Փինաչեանց, Աւետիք Մատթ. (1871) Ուղերձ առ Սրբազնագոյն Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգ Դ. Արարատ, Գ (Թ). pp. 285-287.

Ք

Քալանթարեանց, Մելքիսեդեկ քահանայ (1871) Աղքատ կեանք. Արարատ, Գ (Ժ). pp. 329-333.

Քեշիշեանց, Խաչատուր (1871) Տարաբաղդ հայ մանուկը. Արարատ, Դ (Գ). pp. 172-173.

Քուչուբէկեան, Յովհաննէս (1871) Իմ մեծարելի եւ ազնիւ հայրենակիցներ. Արարատ, Դ (Գ). pp. 186-189.

Քրիշլեանց, Պաղտասար Մինասեան (1871) «Հատ և ընկե՛ա զդա, ընդէ՞ր և զերկիրդ խափանէ»։Աւետ։. Արարատ, Դ (Ը). pp. 455-459.

Օ

Օրձիեան, Կարապետ Օհան and Հեքիմեան, Կարապետ Փ. and Թամանեան, Յովհաննէս and Մահտեսեան, Միքայէլ and Պախչիսարայցեանց, Օգսենտ (1871) Եկատերինատար. Արարատ, Դ (Դ). pp. 249-250.

Ֆ

Ֆայլբ, Րուդոլֆ (1871) Նորագոյն բացատրութիւն գետնաշարժի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 163-172.

Ֆայլբ, Րուդոլֆ (1871) Նորագոյն բացատրութիւն գետնաշարժի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 232-240.

This list was generated on Sat Mar 6 00:12:46 2021 AMT.