Արարատ

Items where Year is 1872

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Պ | Ջ | Ս | Տ | Փ
Number of items: 166.

Ա

Ա., (1872) Պատասխան. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 490-493.

Ա.Արքեպիսկոպոս, (1872) Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 381-387.

Աբգարեանց, Միքայէլ Գ. and Աբգարեանց, Կարապետ (1872) Նոր-Ջուղայ. Արարատ, Դ (Գ). p. 128.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։ Կանխաճառ բանիս. Արարատ, Դ (Ա). pp. 7-15.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։. Արարատ, Դ (Բ). pp. 45-50.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Դ (Գ). pp. 89-94.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Ե). pp. 173-181.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Զ). pp. 221-228.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Է). pp. 261-264.

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ (1872) Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին. Արարատ, Ե (Ը). pp. 301-305.

Աղայեանց, Ղազար (1872) Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 437-450.

Անդրէաս Արքեպիսկոպոս , (1872) Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ եւ հրաւէր. Արարատ, Դ (Բ). p. 76.

Անդրէասեան, Կարապետ (1872) Նամակ. Արարատ, Ե (Է). pp. 295-296.

Աշըգեան, Յակոբ (1872) Կտակ. Արարատ, Դ (Բ). pp. 80-81.

Արաբաջեանց, Մ. (1872) Շիրակայ գիւղօրայք. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 454-457.

Արաբաջեանց, Մ. (1872) Շիրակայ գիւղօրայք. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 487-490.

Արծրունի, Սէնէքէրիմ (1872) Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար. Արարատ, Դ (Գ). pp. 113-121.

Բ

Բաղդասարեանց, Բաղդասար Մանուկեան (1872) Նուէր իմ նորընծայ եղբայրներին. Արարատ, Դ (Ա). pp. 17-18.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1872) Թէ ի՞նչպԷս կազմուեցաւ հայոց ազգը. Արարատ, Ե (Ե). pp. 197-203.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1872) Թէ ի՞նչպէս կազմուեցաւ հայոց ազգը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 249-251.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1872) Թէ ի՞նչպէս կազմուեցաւ հայոց ազգը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 312-320.

Բաստամեանց, Վահան աբեղայ (1872) Մի քանի խօսք իմ աբեղայութեան առիթով. Արարատ, Դ (Դ). pp. 139-146.

Գ

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութիւնը. Արարատ, Ե (Է). pp. 291-293.

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 333-336.

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը. Արարատ, Ե (Թ). pp. 371-374.

Գ.Տ.Ս.Մ.Ա., (1872) Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 411-413.

Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց , (1872) Կոնդակ. Արարատ, Դ (Ա). pp. 35-37.

Գուլամիրեանց, Աբգար Ս. (1872) Պատասխանի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 77-80.

Գուլամիրեանց, Աբգար Ս. (1872) Պատասխանի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 215-216.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Է). pp. 296-300.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Ը). pp. 336-340.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Թ). pp. 375-378.

Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. (1872) Մայրենի լեզու. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 413-414.

Ե

Եսայեան, Էմմանուէլ (1872) Տօքթէօր Մորթման եւ Վանայ սեպաձեւ արձանագրութիւնները. Արարատ, Դ (Ա). pp. 43-44.

Եսայեան, Էմմանուէլ (1872) Տօքթէօր Մորթման եւ Վանայ սեպաձեւ արձանագրութիւնները. Արարատ, Դ (Բ). pp. 81-85.

Զ

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 210-215.

Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան (1872) Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Զ). pp. 255-258.

Թ

Թառումեանց, Անուշաւան Սարգիս (1872) Առ այգեպան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 31-32.

Խ

Խմբագրական, (1872) Դաստիարակութիւն մանկանց. Արարատ, Դ (Ա). pp. 27-31.

Խմբագրական, (1872) Կողմնական երևոյթ նոյն Ս.Գրիգորիսի Վանից։ Տեղագիծ Ս.Գրիգորիսի Վանից յԱմարաս ի գաւառին Շուշւոյ. Արարատ, Դ (Ա). p. 26.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Ա). p. 33.

Խմբագրական, (1872) Ծխական դպրոցների վիճակը. Արարատ, Դ (Ա). pp. 37-40.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Ա). p. 34.

Խմբագրական, (1872) Երկրաշարժ ի Շամախի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 42-43.

Խմբագրական, (1872) Գրատուն ի Նոր-Նախիջեւան. Արարատ, Դ (Ա). p. 43.

Խմբագրական, (1872) Դաստիարակութիւն մանկանց. Արարատ, Դ (Բ). pp. 58-64.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Բ). p. 72.

Խմբագրական, (1872) Զինուորատուուիւն։-Սսի կաթողիկոսութիւն։-կրօնական ժողով. Արարատ, Դ (Բ). pp. 85-88.

Խմբագրական, (1872) Ամբաստանութիւն մը. Արարատ, Դ (Բ). p. 88.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Բ). pp. 73-74.

Խմբագրական, (1872) Զրկանք Պ.Մարկոսի Աղաբէգեանց. Արարատ, Դ (Բ). pp. 74-75.

Խմբագրական, (1872) Թատրոն մերազնեայ ուսանողաց ի Մոսկով. Արարատ, Դ (Բ). p. 75.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Գ). p. 123.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Գ). pp. 124-125.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշուեպատկեր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 126-128.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Դ (Դ). p. 162.

Խմբագրական, (1872) Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, Դ (Դ). p. 161.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Ե). pp. 205-206.

Խմբագրական, (1872) Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց. Արարատ, Ե (Ե). p. 220.

Խմբագրական, (1872) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Ե). pp. 219-220.

Խմբագրական, (1872) Հանդէս Ս. Միւռօնի օրհնութեան. Արարատ, Ե (Ե). pp. 207-209.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 216-218.

Խմբագրական, (1872) Գեր. Եպիսկոպոսներ Գրիգոր Աղափիրեան և Սերովբէ։-Յովհաննէս աւագ քահանայ Տօխսանեանց. Արարատ, Ե (Ե). p. 218.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Զ). pp. 253-255.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Է). pp. 285-286.

Խմբագրական, (1872) Սխալ. Արարատ, Ե (Է). p. 300.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ ծխական հոգեւոր դպրոցին Հայոց Մոզդոկայ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Ը). pp. 325-327.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Թ). pp. 374-375.

Խմբագրական, (1872) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Թ). pp. 378-379.

Խմբագրական, (1872) Տօնախմբութիւն. Արարատ, Ե (Թ). p. 380.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Թ). pp. 367-371.

Խմբագրական, (1872) Պատմութիւն եւ օգուտ նորա. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 404-406.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 407-410.

Խմբագրական, (1872) Ճառք. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1872) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 417-420.

Խմբագրական, (1872) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, Ե (Ժ). p. 420.

Խմբագրական, (1872) Պատմութիւն եւ օգուտ նորա. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 435-437.

Խմբագրական, (1872) Վսեմ. Մելքոն խան ի Ս.Էջմիածին. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 451-452.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 452-454.

Խմբագրական, (1872) Բիւզանդեան Սուրհանդակ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 457-460.

Խմբագրական, (1872) Վսեմ. դեսպան Տուպսքի. Արարատ, Ե (ԺԱ). p. 460.

Խմբագրական, (1872) Ազգային. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 485-486.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 486-487.

Խմբագրական, (1872) Բիւզանդեան Սուրհանդակք. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 493-497.

Խմբագրական, (1872) Ազդք. Արարատ, Ե (ԺԲ). p. 497.

Խմբագրական, (1872) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ե (ԺԲ). p. 498.

Խմբագրական, (1872) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 498-500.

Խմբագրական, (1872) Հաշիւ մտից և ծախուց Արկեղն աղքատաց Ջուղայ,սկսեալ ի 1 յունվար 1870 տարւոյ ց31 դեկտեմբեր 1871 ամի Պարսից Ռուփով. Արարատ, Ե (Թ). p. 360.

Խմբագրական, (1872) Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-1871 ամաց ի յոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր. Արարատ, Դ (Գ). pp. 128-131.

Խմբագրական, (1872) Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-1871 ամաց ի յոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր. Արարատ, Դ (Դ). pp. 168-169.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան հայոց Բագուայ։ Յընթաց 1871 ամի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-172.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ հաշուեցուցակ ամենատեսակ արդեանց և ծախուց Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Ե). pp. 209-215.

Խմբագրական, (1872) Ցուցակ անուանց և ազգանուանց հիմնադիր և անփոփոխ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան մինչև 1871 թուականը, և նոցա դրամական ընծայաբերութիւնը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1872) 1872 նոր թուական եւ Ե. շրջան Արարատ ամսագրոյս. Արարատ, Դ (Ա). pp. 3-6.

Կ

Կարապետեանց, Յակոբ Գ. (1872) Մերոնց ամուսնական կենաց նկատմամբ մի քանի խօսք. Արարատ, Դ (Դ). pp. 162-164.

Կարապետեանց , Յակոբ Գ. (1872) Մերոնց ամուսնական կենաց նկատմամբ մի քանի խօսք. Արարատ, Դ (Ա). pp. 41-42.

Հ

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 394-400.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 427-434.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1872) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 470-478.

Հայկազն ծերունի, (1872) Ցուպն Մովսիսի ի նախնումն հռչակի գործարան հրաշից. Արարատ, Դ (Դ). p. 160.

Հայկազն ծերունի, (1872) Սանատրուկ թագաւորի վախճանը. Արարատ, Ե (Ե). pp. 204-205.

Հայկազն ծերունի, (1872) Սանատրուկ թագաւորի վախճանը. Արարատ, Ե (Զ). pp. 251-253.

Հայկազն ծերունի, (1872) Սանատրուկ թագաւորի վախճանը. Արարատ, Ե (Թ). pp. 359-360.

Հայկազն ծերունի , (1872) Ցուպն Մովսիսի յերկրորդումն պատառէ եւ կարկատէ զծովն Կարմիր. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 450-451.

Հայկազն ծերունի , (1872) Ցուպն Մովսիսի յերկրորդումն պատառէ եւ կարկատէ զծովն Կարմիր. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 480-485.

Հայկազն ծերունի , (1872) Սանատրուկ թագաւորի վախճանը. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 406-407.

Մ

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1872) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 421-423.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1872) Յաղագս թէ՝ պե՞տք են արտաքին պաշտամունք կրօնի. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 461-463.

Մանուկեան, Մելքիսէդէկ քահանայ (1872) Օրիորդաց հոգեւոր դպրոց Երկայնաբազուկ Արղութեանց Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Դ (Դ). pp. 164-167.

Մատթէոսեան, Գրիգոր (1872) Վարդան քաջն. Արարատ, Դ (Գ). p. 121.

Մելիք Շահնազարեանց, Ալէքսանդր (1872) Մովսէս Ներսէսեանցի վախճանիլ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 327-328.

Մորդման, Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Դ (Դ). pp. 152-159.

Մորդման, Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Ե (Ե). pp. 192-197.

Մորդման , Ա. Դ. (1872) Հայաստանի նախկին յիշատակարանք. Արարատ, Ե (Զ). pp. 245-248.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1872) Գարնանային արշալոյս. Արարատ, Դ (Գ). pp. 121-122.

Մուշէղեանց, Յովհաննես (1872) Զեփիւռ հայրենի. Արարատ, Դ (Բ). p. 71.

Յ

Յարութիւնեան, Գրիգոր (1872) Ոճրագործութիւնք ի Գարա-թաղ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 332-333.

Ն

Ն.Ի., (1872) Մի քանի խօսք. Արարատ, Ե (Ը). pp. 328-330.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Գողութիւն եւ պատիժ. Արարատ, Դ (Գ). pp. 125-126.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Սուտ փրկիչ եւ թշուառ փրկեալք. Արարատ, Դ (Գ). pp. 131-132.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Բացատրութիւն. Արարատ, Դ (Դ). pp. 167-168.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Պատկեր աղքատաց։-Մահացեալ Մուժումբարցիք. Արարատ, Ե (Է). pp. 289-291.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Տարեդարձի գիշեր. Արարատ, Ե (Է). pp. 293-294.

Նազարբէկեանց, Նազար (1872) Մարաղայ. Արարատ, Ե (Է). pp. 294-296.

Շ

Շահնազարեանց, Մկրտիչ (1872) Անի. Արարատ, Ե (ԺԱ). p. 451.

Շիրակունի, Թէոդորոս վարդապետ (1872) Չարեկայ Անապատ կամ մենաստան. Արարատ, Ե (Է). pp. 269-272.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1872) Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Ե (ԺԱ). pp. 423-427.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1872) Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 463-470.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Ա). pp. 18-20.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Բ). pp. 50-54.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Գ). pp. 94-100.

Շֆարց, (1872) Դասասացութիւն կրօնի. Արարատ, Դ (Դ). pp. 133-139.

Չ

Չիրկիլեանց, Մկրտիչ Յակոբեան (1872) Գարուն. Արարատ, Դ (Գ). p. 122.

Պ

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 20-25.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Դ (Բ). pp. 54-57.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ. Արարատ, Դ (Գ). pp. 100-105.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ. Արարատ, Ե (Ե). pp. 181-185.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Զ). pp. 238-244.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Է). pp. 273-283.

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ (1872) Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Արարատ, Ե (Թ). pp. 347-352.

Ջ

Ջալալեանց, Եղիա վարդապետ (1872) Կազմուիլ կամ Բաղկանալ. Արարատ, Ե (ԺԲ). pp. 478-480.

Ս

Ս.Ս., (1872) Թոյնի ներգործութիւն ոչնչացնօղ նօր հնար. Արարատ, Դ (Ա). p. 32.

Սարգսեան, Մնացական (1872) Ողորմութիւնք անպատսպար աղքատաց. Արարատ, Դ (Դ). p. 172.

Սարգսեան, Մնացական (1872) Սով ի Պարսկաստան. Արարատ, Դ (Դ). pp. 170-171.

Սարիբեգեան – Թորոսեան, Ծովինար (1872) Վերջին հրաժարական ողջոյն։ Իմ սիրելի բարերարներ. Արարատ, Դ (Դ). p. 160.

Սարումեանց, Ներսէս (1872) Բարեյիշատակ Պօղոս Գասպարեան Ալեքսանեանց շուշեցի և կտակ նորին. Արարատ, Ե (Թ). pp. 365-367.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Դ (Գ). pp. 105-112.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Դ (Դ). pp. 146-151.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ե). pp. 185-191.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Զ). pp. 228-238.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Է). pp. 264-269.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ը). pp. 305-312.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Թ). pp. 341-347.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1872) Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 387-394.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Ը). pp. 322-325.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Թ). pp. 354-358.

Սէն-Մարթէն , (1872) Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը. Արարատ, Ե (Ժ). pp. 401-404.

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ (1872) Խաղի նշանակութիւնը կրթութեան մէջ. Արարատ, Ե (Է). pp. 283-284.

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ (1872) Խաղի նշանակութիւնը կրթութեան մէջ. Արարատ, Ե (Ը). pp. 321-322.

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ (1872) Խաղի նշանակութիւնը կրթութեան մէջ. Արարատ, Ե (Թ). pp. 353-354.

Ստեփանէ, Ս. (1872) Օդի մաքրումն. Արարատ, Դ (Բ). pp. 64-71.

Ստեփաննոսեանց, Խ. (1872) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1871 ամի. Արարատ, Ե (Է). pp. 286-288.

Տ

Տէր Օհանեանց, Օհան (1872) Հեղեղ ի Սավրի. Արարատ, Ե (Է). p. 294.

Տէր-Աւագյան, Գրիգոր Խօջայ Մուրատեանց (1872) Պանդուխտ. Արարատ, Դ (Ա). p. 31.

Փ

Փինաչեանց, Աւետիք (1872) Քրիստոս ի գետ Յորդանան. Արարատ, Դ (Ա). pp. 15-17.

This list was generated on Fri Mar 5 23:44:58 2021 AMT.