Արարատ

Items where Year is 1873

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Լ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Շ | Ո | Պ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք
Number of items: 143.

Ա

Աբէլ արքեպիսկոպոս, (1873) Հայ ազգն ի հաւատս եւ ի յառաջադիմութիւն. Արարատ, Զ (Ե). pp. 179-182.

Աբէլ արքեպիսկոպոս, (1873) Արկածք Հայաստանի. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 379-383.

Աբէլ արքեպիսկոպոս, (1873) Արկածք Հայաստանի. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 421-427.

Աղայեանց, Ղազար (1873) Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների. Արարատ, Ե (Ա). pp. 15-30.

Աղայեանց, Ղազար (1873) Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների. Արարատ, Ե (Բ). pp. 56-71.

Աղայեանց, Ղազար (1873) Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների. Արարատ, Ե (Գ). pp. 92-109.

Աղայեանց, Ղազար (1873) Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների. Արարատ, Ե (Դ). pp. 134-149.

Աղայեանց, Ղազար (1873) Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների. Արարատ, Զ (Ե). pp. 174-179.

Աղանուրեանց, Ս. Պ. (1873) Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 196-200.

Այվազեանց, Կարապետ վարդապետ (1873) Հեղեղ յԵրեւան. Արարատ, Զ (Ը). pp. 313-315.

Առաքելեանց, Սօֆիա (1873) Ի Դավրիժոյ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 463-464.

Աստուածատրեան, Ծերուն (1873) յԱգքիրմանէ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 38-39.

Աստուածատրեան, Ծերուն (1873) յԱգքիրմանէ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 153-156.

Արամեանց, Ա. Յ. (1873) Հոգաբարձուք եւ ելեւմուտք հոգեւոր դպրոցի Իգդիրի։ Ցուցակ քառամեայ մտից և ելից դպրոցիս. Արարատ, Ե (Գ). pp. 110-111.

Արթինօֆ, Բ. Ա. (1873) Առ հայազգի աշակերտս Ռօպէրթեան վարժարանի. Արարատ, Զ (Ժ). p. 399.

Բ

Բագրատուն, Մ. (1873) Վարդանն ի բանտի. Արարատ, Ե (Բ). pp. 71-75.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Քննութիւն Սղնախի Ս. Սահակեան հոգեւոր ուսումնարանի ներքին եւ արտաքին կառավարութեան. Արարատ, Ե (Բ). pp. 78-80.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Քննութիւն Սղնախի Ս. Սահակեան հոգեւոր ուսումնարանի ներքին եւ արտաքին կառավարութեան. Արարատ, Ե (Գ). pp. 111-117.

Բաստամեան, Վահան վարդապետ (1873) Նուէր Եւփիմէ տիկնոջ. Արարատ, Ե (Գ). p. 117.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1873) Նուէրք եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Զ (Ը). p. 313.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1873) Նուէրք եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 463.

Գ

Գնունի, Սարգիս Բ. (1873) Ողբ յԱնի մայրաքաղաքն Բագրատունեաց. Արարատ, Զ (Թ). pp. 344-345.

Դ

Դելփեան, Պ. (1873) Երկրագործական արուեստահանդէս ի Զուիցցերիա. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 392-397.

Դէմիրճօղլեանց, Ստեփաննոս աւագ քահանայ (1873) Գրիգոր Տէր-Կիրակոսեանի նուէր եւ խոստումն. Արարատ, Զ (Զ). p. 233.

Ե

Երկաթ, (1873) Մուրատեան վարժարան. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 472-474.

Լ

Լուսինեան, Ա. (1873) Թէ Եւրոպացի արհեստաւորաց հետ կրնան մրցել Տաճկաստանի ահեստաւորք, թէ ինչ է Տաճկաստանի արհեստից յառաջադիմութեան խոչը. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 465-469.

Խ

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1873) Քօղ սկհւոյ. Արարատ, Ե (Ա). p. 33.

Խմբագրական, (1873) Համառօտ հաշիւ հոգաբարձութեան ծխ. հոգ. երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1873) Բիւզանդեան Սուրհանդակ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1873) Յայտարարութիւնք. Արարատ, Ե (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1873) Հաշիւ հաւաքեալ նուիրատուութեանց ի Ռուսաստանաբնակ հայոց ի նպաստ սովալլուկ ազգայնոց մերոց ի վիճակին Նոր-Ջուղայու Պարսկաստանի. Արարատ, Ե (Բ). pp. 76-77.

Խմբագրական, (1873) Նորընտիր անդամք խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Ե (Բ). pp. 77-78.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Ե (Դ). pp. 150-151.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Գ). pp. 109-110.

Խմբագրական, (1873) Վիճակային դպրոց յԱղեքսանդրապօլ. Արարատ, Ե (Գ). p. 117.

Խմբագրական, (1873) Օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոց. Արարատ, Ե (Գ). pp. 117-118.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Գ). pp. 118-120.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Ե (Դ). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1873) Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1873) Նորապսակ Եպիսկոպոսունք. Արարատ, Ե (Դ). p. 158.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Ե (Դ). pp. 159-160.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Ե). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ե). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1873) Ի Շամախւոյ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1873) Ս. Հռիփսիմեան օրիորդական դպրոց Վաղարշապատու. Արարատ, Զ (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Ե). pp. 192-196.

Խմբագրական, (1873) Վեհ. Հայրապետ. Արարատ, Զ (Զ). p. 226.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 226-227.

Խմբագրական, (1873) Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանաց. Արարատ, Զ (Զ). pp. 229-231.

Խմբագրական, (1873) Մանկաբարձութիւն. Արարատ, Զ (Զ). p. 235.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1873) Տարեդարձ. Արարատ, Զ (Զ). pp. 237-239.

Խմբագրական, (1873) Ի Զէյթունէ (Ուլնիա)։ Ներել. Արարատ, Զ (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1873) Կամրջաձորոյ վանք կամ Զօրավանք. Արարատ, Զ (Է). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Է). pp. 276-280.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Ը). pp. 305-306.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ը). pp. 306-307.

Խմբագրական, (1873) Ի Շուշւոյ. Արարատ, Զ (Ը). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1873) Պարսկաստանցի այցելուք։ Անգղիացի այցելուք. Արարատ, Զ (Ը). p. 312.

Խմբագրական, (1873) Պատասխան. Արարատ, Զ (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Ը). pp. 316-319.

Խմբագրական, (1873) Սուրաբէկեանցի եւ Մսերեանցի վախճանիլ. Արարատ, Զ (Ը). p. 320.

Խմբագրական, (1873) Ազգային. Արարատ, Զ (Թ). pp. 345-348.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Թ). pp. 348-350.

Խմբագրական, (1873) Հանգուցեալ Իսահակ Մովսէսեան Գասպարեանց, պատճեն կտակի նորին, եւ տապանագիրք. Արարատ, Զ (Թ). pp. 350-356.

Խմբագրական, (1873) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Զ (Թ). pp. 356-360.

Խմբագրական, (1873) Անդամազննութիւն եւ բնազննութիւն մարդոց. (Անատոմիա եւ ֆիզիօլօգիա). Արարատ, Զ (Ժ). pp. 367-376.

Խմբագրական, (1873) Կոնդակ եւ ձայնագրութիւն. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 383-385.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 385-388.

Խմբագրական, (1873) Պ. Դաւիթ Անդրէասեան Զաքարեանց։ Գեր. Սարգիս արքեպիսկոպոս. Արարատ, Զ (Ժ). p. 388.

Խմբագրական, (1873) յԱստրախանայ. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 390-391.

Խմբագրական, (1873) Պառակտումն ի Մխիթարեանս։ Վսեմ. Նուպար փաշա. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1873) Չէնք կամ չինացիք. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1873) Շնորհակալութեան ուղերձ յՈւլնիոյ. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 428-430.

Խմբագրական, (1873) Մուրատեան վարժարան։ Նուէր Բարսեղ Հալաճեանի. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 430-433.

Խմբագրական, (1873) Ծանուցումն. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 441.

Խմբագրական, (1873) Թեմական վերատեսուչք. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 457-460.

Խմբագրական, (1873) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1873) Նուիրատուք ի նպաստ երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 464-465.

Խմբագրական, (1873) Ի Մոզդոկէ. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 465.

Խմբագրական, (1873) Մատուռ. Արարատ, Զ (ԺԲ). p. 469.

Խմբագրական, (1873) Ընդհ. ժողով։- Ընտրութիւն քաղ. ժողովոյ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 469-472.

Խմբագրական, (1873) Յայտարարութիւն. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 477-478.

Խմբագրական, (1873) Բովանդակութիւն նիւթոց վեցերրորդ շրջանի Արարատայ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 479-480.

Հ

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Բ). pp. 45-56.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Գ). pp. 83-92.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Ե (Դ). pp. 121-133.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Ե). pp. 164-174.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 205-219.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Է). pp. 245-259.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Ը). pp. 284-293.

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն (1873) Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս. Արարատ, Զ (Թ). pp. 324-330.

Հայկազն ծերունի, (1873) Մտածութիւնք եւ վիշտք. Արարատ, Զ (Է). pp. 268-271.

Ղ

Ղուկասեանց, Հ. (1873) Ժողովրդական ուսուցչի ինքնակրթութիւնը. Արարատ, Զ (է). pp. 260-267.

Ղուկասեանց , Հ. (1873) Ժողովրդական ուսուցչի ինքնակրթութիւնը. Արարատ, Զ (Ը). pp. 293-304.

Մ

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 3-7.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Բ). pp. 41-45.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. Արարատ, Ե (Գ). pp. 81-83.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք. Արարատ, Զ (Ե). pp. 161-164.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք. Արարատ, Զ (Զ). pp. 201-204.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք. Արարատ, Զ (Է). pp. 241-244.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Լուսաւորչեան կամ լուսաւորչական եւ Գրիգորեան. Արարատ, Զ (Ը). pp. 281-284.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եկեղեցականք եւ ժողովուրդ. Արարատ, Զ (Թ). pp. 321-324.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եկեղեցականք ի հալածանս. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 361-364.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Եկեղեցական երաժշտութիւն եւ ձայնագրութիւն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 410-413.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1873) Կրօնն պատրուակեալ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 452-457.

Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Սարգսեան (1873) Հայրենեաց հնութիւններից. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 389-390.

Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1873) Հաշիւ Բարեգործական Ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 184-185.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1873) Ժամանակագրութիւնք. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 364-367.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1873) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 401-409.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1873) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 442-452.

Մխիթարեանց, Աղէքսանդր (1873) Յորդոր քաջին Վարդանայ Մամիկոնէի ի մեծ պատերազմին. Արարատ, Զ (Թ). p. 343.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1873) Աղէքսանդրապօլոյ հայոց օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոցի բացման հանդէս. Արարատ, Զ (Զ). pp. 231-233.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1873) Դաստիարակութիւն ի մարդն. Արարատ, Զ (Թ). pp. 341-342.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1873) Կարօտ. Արարատ, Զ (Թ). pp. 342-343.

Մուշեղեանց, Յովհաննէս (1873) Պանդուխտ հայ. Արարատ, Զ (Թ). pp. 343-344.

Մօրթման, Ա. Տ. (1873) Հայոց հին Տիգրանակերտ մայրաքաղաքին դրից վրայ. Արարատ, Զ (ԺԲ). pp. 474-477.

Շ

Շ., (1873) Վասն Ս. Մեսրոպայ յԱստրախան։ Ծանուցումն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 438-440.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1873) Դարձեալ թէ՛ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ. Արարատ, Զ (Ե). pp. 185-188.

Ո

Ոմն հայ կաթոլիկ, (1873) Սէր եւ միություն. Արարատ, Զ (Թ). pp. 338-341.

Ումիկեանց, Շաքար (1873) Նուիրատուք ի նպաստ շինութեան Ս. Աստուածածին ուխտատեղի եկեղեցւոյ Կրծանիսու Տփխեայ. Արարատ, Ե (Ա). pp. 33-36.

Պ

Պատկանեան, Գաբրիէլ (1873) Ի Ս. Պ. Բուրգէ. Արարատ, Զ (Զ). pp. 228-229.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Ի Ս. Պետերբուրգէ. Արարատ, Ե (Դ). pp. 151-152.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Խորհրդածութիւն. Արարատ, Զ (Զ). pp. 220-226.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն. Արարատ, Զ (Է). pp. 274-276.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Դաստիարակութիւն մանկանց հայոց. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 417-421.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Դաստիարակութիւն մանկանց հայոց. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 376-379.

Պատկանեան , Գաբրիէլ Ծերունի (1873) Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն. Արարատ, Զ (Զ). pp. 233-235.

Ս

Սարաճ, Խ. Յ. (1873) Ակադեմիա. Արարատ, Զ (Զ). pp. 236-237.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1873) Ճանապարհորդութիւն. Արարատ, Ե (Դ). pp. 121-133.

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1873) Աստղային տիեզերք. Արարատ, Զ (Թ). pp. 330-338.

Վ

Վարդուկեանց, Բ. Յ. (1873) Ամերիկացի միսիօնարք։ Ռոպէրթեան վարժարան. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 436-438.

Տ

Տէր-Դաւիթ, (1873) Ասորւոց խնդիր. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 433-436.

Տէր-Յակովբեանց, Մկրտիչ (1873) Արխիպեանցի նուէր. Արարատ, Զ (Ը). pp. 315-316.

Տէր-Սեդրակեան, Դաւիթ (1873) Ի Հին-Պայազիտէ. Արարատ, Զ (Ը). pp. 307-310.

Փ

Փափազեանց, Մ. Ք. (1873) Պատասխանի. Արարատ, Ե (Դ). pp. 157-158.

Փափազեանց, Մեսրովբ քահանայ (1873) յԱգուլեաց։ Ազդ։ Ծանուցումն. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 399-400.

Փափազեանց, Մեսրովբ քահանայ (1873) Քաղցրանուագ երգոց ազդեցութիւն. Արարատ, Զ (ԺԱ). pp. 413-415.

Ք

Քէրէստէճեանց, Կ. (1873) Ռոպէրթեան վարժարան. Արարատ, Զ (Ժ). pp. 397-399.

This list was generated on Fri Mar 5 23:37:23 2021 AMT.