Արարատ

Items where Year is 1874

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Բ | Գ | Դ | Ի | Խ | Հ | Մ | Շ | Պ | Ս | Տ
Number of items: 191.

Բ

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1874) Մանկավարժական ամսագիր Դպրոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 33-34.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1874) Ի Ս.Գայիանէ Վանուց. Արարատ, Է (Ա). pp. 29-32.

Գ

Գարագաշեան, Ա. Մ. (1874) Գրաբար լեզուն ուսուցման բանաւոր եղանակ. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 463-466.

Գիւմրեցի, (1874) Գիւմրեցւոյ վերջնական խօսքը Ներսիսեան դպրոցի մասին. Արարատ, Է (Ժ). pp. 376-383.

Գնունի , Բարսեղեան Սարգիս (1874) յԻգտիրէ. Արարատ, Է (Բ). p. 67.

Գնունի , Սարգիս Բարսեղեան (1874) Կսկիծ Հայաստանի. Արարատ, Է (Գ). p. 103.

Գրիգոր Նարեկացի , (1874) Նարեկայ վանից վանականին Գրիգորի տաղք բաց ի տպելոցն՝ արտաքոյ ի Գանձագիրս. Արարատ, Է (Դ). pp. 138-141.

Դ

Դաւրիժեցի , Ա.Ղ. (1874) Նոր տարի. Արարատ, Է (Ա). pp. 23-25.

Ի

Իլեազեանց, Աստուածատուր (1874) Պատասխանի «Մեղու Հայաստանի» 1875 թուակ 47 N Սուր-Սէրի յօդուածին. Արարատ, Է (Բ). pp. 67-69.

Խ

Խմբագրական, (1874) Ազդ. Արարատ, Է (Ա). p. 1.

Խմբագրական, (1874) Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց. Արարատ, Է (Ա). pp. 19-20.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք բաղդատական աշխարագրութեան. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1874) Վեղար. Արարատ, Է (Ա). p. 25.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Ա). pp. 27-29.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Ա). pp. 34-36.

Խմբագրական, (1874) Կտակ Պ. Բէրուզեանցի։-Հանգուցեալ Կարապետ Թիլքիյեանց եւ իւր գրութիւն եւ կտակ. Արարատ, Է (Բ). pp. 59-63.

Խմբագրական, (1874) Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց. Արարատ, Է (Բ). pp. 52-57.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (Բ).

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1874) Շնորհակալութիւն առ Պ. Ուգլեանց. Արարատ, Է (Բ). pp. 66-67.

Խմբագրական, (1874) Արմաւիրեան բեւեռեգրոց վերայ. Արարատ, Է (Բ). pp. 70-71.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Բ). pp. 71-75.

Խմբագրական, (1874) Ննջումն ի Տէր տեղապահ Նիկողայոս Արքեպիսկոպոսի. Արարատ, Է (Ա). p. 76.

Խմբագրական, (1874) Վիճակագրութիւն. Արարատ, Է (Գ). p. 116.

Խմբագրական, (1874) Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց. Արարատ, Է (Գ). pp. 97-100.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Գ). pp. 103-106.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Գ).

Խմբագրական, (1874) Յայտարարութիւն. Արարատ, Է (Գ).

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Գ). pp. 112-116.

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (Գ).

Խմբագրական, (1874) յԱստրախանէ եւ հաշուեցուցակ. Արարատ, Է (Գ). pp. 106-108.

Խմբագրական, (1874) Կարեւոր. Արարատ, Է (Գ). p. 116.

Խմբագրական, (1874) Բագուայ Մարդասիր. ընկերութենէ. Արարատ, Է (Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1874) Մշակի ընթացքը. Արարատ, Է (Գ). pp. 108-111.

Խմբագրական, (1874) Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց. Արարատ, Է (Դ). pp. 132-134.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Դ). pp. 141-144.

Խմբագրական, (1874) Յայտարարութիւն. Արարատ, Է (Դ).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Դ).

Խմբագրական, (1874) Գեր. Անդրէաս արքեպիսկոպոս. Արարատ, Է (Դ). p. 141.

Խմբագրական, (1874) Ի Շամախւոյ. Արարատ, Է (Դ). pp. 146-148.

Խմբագրական, (1874) Մեծ Ղարաքիլիսեցիք. Արարատ, Է (Գ). pp. 148-150.

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (Դ).

Խմբագրական, (1874) Նուէր Պ. Ջանումեանցի։-Պ. Մասումեանցի նուէր։-Պ. Յակոբ Հ. Կրանիլշչիկեանցի նուէր. Արարատ, Է (Դ). pp. 144-146.

Խմբագրական, (1874) Դպրոց. Արարատ, Է (Դ). p. 150.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Դ). pp. 150-156.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ե).

Խմբագրական, (1874) Առ պատուելի հայրենակիցս. Արարատ, Է (Ե). pp. 184-185.

Խմբագրական, (1874) Վեհ. Հայրապետ։-Գեր. Անդրէաս եւ Գրիգոր Արքեպիսկոպոսունք։-Ս. Խաչ Վանից Վանահայր. Արարատ, Է (Ե). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1874) Օրիորդաց ուսումնարան Վաղարշապատայ. Արարատ, Է (Ե). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ հոգաբարձուաց Ղ.Ի. երկայնաբազուկ Արղութեանց Հոգեւոր Օրիորդաց դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլոյ. Արարատ, Է (Ե). pp. 185-187.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Ե). pp. 187-190.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւն. Արարատ, Է (Ե).

Խմբագրական, (1874) Ընտրութիւն Ներսես Արքեպիսկոպոսի Վարժապետեան ի Պատրիարքութիւն Հայոց Կոստանդնուպօլսոյ. Արարատ, Է (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1874) Սուհանդակ Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Ե). pp. 192-196.

Խմբագրական, (1874) Այցելութիւնք. Արարատ, Է (Ե). p. 196.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Մանկավարժական նկատողութիւնք. Արարատ, Է (Զ). pp. 210-217.

Խմբագրական, (1874) Երկու պսակներ. Արարատ, Է (Զ). pp. 217-219.

Խմբագրական, (1874) Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական։-Ատրպատականի առաջնորդ. Արարատ, Է (Զ). p. 223.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (Զ).

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (Զ). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1874) Ճեմարան Ս. Էջմիածնի։-Լոյս հանդէս։-Հայկական աշխարհ. Արարատ, Է (Զ). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Զ). pp. 232-235.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Գասպարեան աղքատանոցին Հայոց Մոսկվայ։-Գանձակէն. Արարատ, Է (Զ). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1874) Յայտարարութիւն. Արարատ, Է (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Է). pp. 245-248.

Խմբագրական, (1874) Երկու պսակներ. Արարատ, Է (Է). pp. 254-258.

Խմբագրական, (1874) Կոնդակ։-Հիմնական ծրագիր։-Հրահանգ։-Ցուցակ աշակերտաց։-Դարձեալ կոնդակ. Արարատ, Է (Է). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1874) Երկրաշարժ ի Դավրէժ։- Ա. եւ Բ. Ընծայաբերութիւնք։-Հայեացք. Արարատ, Է (Է). p. 268.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Մարիամեան Օրիորդաց դպրոցին Գորւոյ. Արարատ, Ե (Է). pp. 288-289.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (Է).

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Է). pp. 248-254.

Խմբագրական, (1874) Համառօտ հիմնական ծրագիր ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Է (Է). pp. 263-268.

Խմբագրական, (1874) յԱստրախանէ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Է (Է). p. 271.

Խմբագրական, (1874) Սուրհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Է). pp. 274-276.

Խմբագրական, (1874) Ազդք. Արարատ, Է (Է). p. 276.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ը). pp. 280-286.

Խմբագրական, (1874) Երկրագործութիւն. Արարատ, Է (Ը). pp. 286-291.

Խմբագրական, (1874) Վեհ. Հայրապետ։-Դավրիժոյ Հայոց ազգային ուսումնարանի վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 307-308.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի. Արարատ, Է (Ը).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Թ). pp. 321-329.

Խմբագրական, (1874) Երկրագործութիւն. Արարատ, Է (Թ). pp. 329-341.

Խմբագրական, (1874) Վեհափառ Հայրապետ։-Նուէր։-Գեր.Մակար եւ Սարգիս Արքեպիսկոպոսունք եւ Թադէոս Եպիսկոպոս։-Մեծ. Վարդան Վարդանեանց. Արարատ, Է (Թ). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1874) Բարեպաշտուհի Եղիսաբէթ Հյարապետեան. Արարատ, Է (Թ). p. 354.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1874) Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի. Արարատ, Է (Թ).

Խմբագրական, (1874) Հանդէս տօնախմբութեան անուեան Վեհ.Հայրապետի եւ նաւակատեանց բացման ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, Է (Թ). pp. 342-353.

Խմբագրական, (1874) Առ Մշակ. Արարատ, Է (Թ). p. 354.

Խմբագրական, (1874) Սուհանդակք Բիւզանդեան. Արարատ, Է (Թ). pp. 354-356.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ժ).

Խմբագրական, (1874) Արղութեանց կտակ. Արարատ, Է (Ժ). pp. 372-374.

Խմբագրական, (1874) Ծանուցումն. Արարատ, Է (Ժ).

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (Ժ).

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ժ). pp. 365-372.

Խմբագրական, (1874) Թադէոս Եպիսկոպոս։-Արքեպիսկոպոսն Յօբեանց. Արարատ, Է (Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1874) Նպաստ։-Շնորհակալեաց գիր. Արարատ, Է (Ժ). pp. 374-376.

Խմբագրական, (1874) Հրկիզութիւն ի ճեմարանի Ս. Էջմիածնի եւ պայմանագիր. Արարատ, Է (Ժ). pp. 385-390.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (ԺԱ).

Խմբագրական, (1874) Ծանուցումն. Արարատ, Է (ԺԱ). p. 397.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 405-409.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 426-429.

Խմբագրական, (1874) Հաշիւ Բագուայ բարեգործական ընկերութեան. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 430-433.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (ԺԱ).

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (ԺԱ).

Խմբագրական, (1874) Վսեմ.Յովհաննէս Յօնանեանց եւ իւր Նուէրներ. Արարատ, Է (Ժ). pp. 383-385.

Խմբագրական, (1874) Երկրագործութիւն. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 423-426.

Խմբագրական, (1874) Ճեմարան. Արարատ, Է (ԺԱ). p. 426.

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1874) Ծանուցումն. Արարատ, Է (ԺԲ). p. 437.

Խմբագրական, (1874) Երկրագործութիւն. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 451-458.

Խմբագրական, (1874) Գեր. Սարգիս եւ Մակար Ս. Արքեպիսկոպոսունք։-Պայմանագիր վերաշինութեան։-Ի նպաստ Ճեմարանի. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 458-462.

Խմբագրական, (1874) Վրիպակք։- Ազդ. Արարատ, Է (ԺԲ). p. 468.

Խմբագրական, (1874) Նոր հրատարակութիւնք. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1874) Բովանդակութիւն նիւթոց Է-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 467-468.

Խմբագրական, (1874) Ազդ. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1874) Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին. Արարատ, Է (ԺԲ).

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 445-451.

Խմբագրական, (1874) Կտակագիր. Արարատ, Է (ԺԲ). p. 466.

Խմբագրական, (1874) Մխիթարեանք Վէնէտկոյ. Արարատ, Է (ԺԲ). p. 466.

Խմբագրական, (1874) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Հաշիվ հոգաբարձութեան խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1873 ամի. Արարատ, Է (Է). pp. 271-274.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ բաժանորդաց Զ-րդ շրջանի (1873)Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 481-488.

Խմբագրական, (1874) Ցուցակ բաժանորդաց Է-րդ շրջանի (1874) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 469-476.

Խմբագրական, (1874) Ատենական կանոնադրութիւն։- Ի Պրուսայէ։- Անուանի հայ պատկերահանը։- 25000 սովատանջ հայք. Արարատ, Է (Ժ). pp. 390-396.

Խմբագրական, (1874) Հանգուցեալ Կարապետ Գարակէօզեան։-Շնորհաւոր։-Ձայնաժողով գթութեան սովատանջ Հայոց Փոքուն Ասիոյ։-4000 լիրայի նուէր. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 433-435.

Հ

Հայկորդի, (1874) Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ. Արարատ, Է (Ը). pp. 308-312.

Մ

Մ.Վ.Մ., (1874) Համառօտ տեղեկութիւն Իտալիոյ Լիվօրնօ քաղաքի-գաղթական հայոց վերայ. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 435-436.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Ազգային հրապարակական պարբերութիւնք. Արարատ, Է (Ա). pp. 20-23.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Գաւիթ Եկեղեցւոյ. Արարատ, Է (Ա). pp. 14-15.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Գ). pp. 77-80.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Դ). pp. 125-127.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ե). pp. 169-173.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Զ). pp. 203-206.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Է). pp. 241-245.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ը). pp. 277-280.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Թ). pp. 317-321.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ժ). pp. 357-361.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 438-441.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Բ). pp. 47-49.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1874) Եկեղեցական մի նորօրինակ յեղափոխութեան նկրտումն. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 398-404.

Մարգարեանց, Կարապետ Տէր-Սարգսեան (1874) Ախլքալակայ շրջակայ գիւղօրայք. Արարատ, Է (Զ). pp. 223-226.

Մարգարեանց, Կարապետ Տէր-Սարգսեան (1874) Աւետարան եւ յիշատակարան մի. Արարատ, Է (Զ). p. 226.

Մարգարեանց, Մարգար (1874) Ի Գանձակէ. Արարատ, Է (Ա). pp. 32-33.

Մեձուղեանց, Մովսէս քահանայ (1874) Նախապաշարմունք։-Ղարաղաջ գիւղի վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 313-316.

Մխիթարեան, Ստեփաննոս վարդապետ (1874) Ձայնագրութիւն եւ հանդէսք. Արարատ, Է (Ա). pp. 25-27.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Ա). pp. 1-13.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Բ). pp. 37-47.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Գ). pp. 80-91.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Դ). pp. 117-124.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Ե). pp. 156-169.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Զ). pp. 197-203.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. Արարատ, Է (Է). pp. 237-241.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Ժ). pp. 361-365.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 410-419.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1874) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 441-445.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1874) Լէոն Զ. եւ նորա արկածք. Արարատ, Է (Գ). pp. 100-102.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1874) Պանդուխտ Հայ մշակ. Արարատ, Է (Զ). pp. 220-222.

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ (1874) Ազնիւ վախճան։-Մահ կամ կեանք. Արարատ, Է (Բ). pp. 57-59.

Մսերեանց, Զարմայր (1874) Ի Մոսկվայէ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Է (Է). pp. 269-271.

Շ

Շիրմազանեան, Գալուստ (1874) Քննադատութիւն։ Պարոն Րաֆֆիի «Փունջ» բանաստեղծութեան վերայ. Արարատ, Է (Ը). pp. 291-306.

Շիրմազանեան, Գալուստ (1874) Արտաշէս Մանուկ եւ Սաթինիկ. Արարատ, Է (Ը). pp. 304-306.

Պ

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1874) Տարակոյս. Արարատ, Է (Ե). pp. 178-182.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1874) Տարակոյս. Արարատ, Է (Դ). pp. 134-138.

Ս

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ (1874) Քերականութիւն մայրենի լեզուի. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 419-423.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 15-19.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Բ). pp. 49-51.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Գ). pp. 91-96.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Դ). pp. 128-131.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Ե). pp. 173-178.

Սիրպիդ, (1874) Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց. Արարատ, Է (Զ). pp. 206-209.

Սուքիասեանց, Մարգար քահանայ (1874) Խաչկալ յԵյսկ. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 429-430.

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ (1874) Հայկական Աշխարհի խմբագրականը. Արարատ, Է (Գ).

Ստեփանէ , Խորէն վարդապետ (1874) Հայկական Աշխարհի խմբագրականը. Արարատ, Է (Դ).

Տ

Տեր Եսայեանց, Յարութիւն (1874) Ի Ղուշչիբիլակ գիւղ. Արարատ, Է (Ժ). p. 383.

Տեր-Մատթէոսեանց, Գրիգոր (1874) Երկսեռ ուսումնարանք Հայոց Թէլաւի. Արարատ, Է (Ը). pp. 312-313.

Տէր Յովհաննէսեանց, Միքայէլ (1874) Բանք առ Արծն քաղաք. Արարատ, Է (Զ). pp. 219-220.

Տէր Պօղոսեան, Յարութիւն (1874) Վանքի յունադաւան Հայք. Արարատ, Է (ԺԱ). p. 433.

Տէր Պօղօսեանց, Եղիսաբեթ (1874) Հերիք Է. Արարատ, Է (Բ). p. 59.

This list was generated on Sat Mar 6 11:27:38 2021 AMT.