Արարատ

Items where Year is 1875

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Ի | Խ | Կ | Ղ | Մ | Յ | Շ | Պ | Ս | Տ | Փ | Ք
Number of items: 161.

Ա

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1875) Հրէշք առաքինութեանց. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 426-431.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1875) Հրէշք առաքինութեանց. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 450-455.

Բ

Բաբայեանց, Աւետիք բժիշկ (1875) Էվկալիպթուս Գլօբուլուս. Արարատ, Ը (Ե). pp. 184-187.

Բժշկեանց, Մկրտիչ Յակոբ (1875) Ուղեւորութիւն. Արարատ, Ը (Ը). pp. 302-306.

Գ

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Է (Ա). pp. 20-24.

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 419-426.

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 448-450.

Գայֆաճեանց , Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Է (Գ). pp. 104-111.

Գայֆաճեանց , Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Ը (Ե). pp. 178-184.

Գայֆաճեանց , Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Ը (Է). pp. 262-265.

Գայֆաճեանց , Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. (1875) Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք. Արարատ, Ը (Թ). pp. 341-346.

Ե

Եզեկեանց, (1875) Հայկայ նետը. Արարատ, Ը (Ե). pp. 189-190.

Զ

Զեյթունեան, Կ.Յ. (1875) Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Հնդկաստան. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 394-396.

Թ

Թարգմանեան, Անտոն Ծ. Վ. (1875) Հայք ի Թրանսիլվինիա եւ ի Հունգարիա վաղ եւ արդի ժամանակաց մէջ. Արարատ, Է (Ա). pp. 38-40.

Թարգմանեան, Անտոն Ծ. Վ. (1875) Հայք ի Թրանսիլվինիա եւ ի Հունգարիա վաղ եւ արդի ժամանակաց մէջ. Արարատ, Է (Բ). pp. 75-78.

Ի

Իզմիրեանց, Յովսէփ Ղզլարեցի (1875) Մրցանակ եւ Յովսէփ Իզմիրեանց Ղզլարեցի. Արարատ, Է (Գ). pp. 114-115.

Խ

Խմբագրական, (1875) Գործունէութիւնք Պօլսոյ երեսփ.ժողովոյ. Արարատ, Է (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1875) Բովանդակութիւն. Արարատ, Է (Ա).

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ա). pp. 11-15.

Խմբագրական, (1875) Ի նպաստ սովելոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1875) Մշակ լրագրի համար. Արարատ, Է (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1875) Ի Մանչեսթէրէ։-Աբրահամ փաշա. Արարատ, Է (Ա). p. 38.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Բ). pp. 49-53.

Խմբագրական, (1875) Երկրագործութիւն. Արարատ, Է (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1875) Արցախու վիճակի նպաստն։- Նորընտիր վանամայր վանուց Տփխեաց։- Ի նպաստ ճեմարանի. Արարատ, Է (Բ). pp. 69-75.

Խմբագրական, (1875) Յոյն կղերին անկեղծութեան մի նոր ապացոյցն. Արարատ, Է (Գ). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Գ). pp. 96-104.

Խմբագրական, (1875) Ի Զգուշութիւն. Արարատ, Է (Գ). p. 119.

Խմբագրական, (1875) Շնորհակալութիւն. Արարատ, Է (Գ). p. 115.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան Բագուայ. Արարատ, Է (Թ). pp. 115-117.

Խմբագրական, (1875) Յօգնութիւն սովելոց։- Պ. Սարգիս Միսկինեանց. Արարատ, Է (Գ). pp. 118-119.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձութեան դպրոցաց կրկին սեռից հայոց ի Գզլար. Արարատ, Է (Գ). pp. 117-118.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Դ). pp. 140-149.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձութեան օրիորդական երջանկայիշատակ-Արղութեանց Հ. դպրոցին. Արարատ, Է (Դ). pp. 152-155.

Խմբագրական, (1875) Վրիպակ. Արարատ, Է (Դ). pp. 155-156.

Խմբագրական, (1875) Ասիոյ սովելոյ համար. Արարատ, Է (Դ). p. 156.

Խմբագրական, (1875) Հանգիստ Թադէոս Ս.Արքեպիսկոպոսի. Արարատ, Է (Դ). pp. 156-157.

Խմբագրական, (1875) Ներսէս Ս. պատրիարքի տիրամօր վախճանիլն. Արարատ, Է (Դ). pp. 157-158.

Խմբագրական, (1875) Երկրագործութիւն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 175-178.

Խմբագրական, (1875) Միջիւնք կրնան խօսիլ թէ ոչ. Արարատ, Ը (Ե). p. 187.

Խմբագրական, (1875) Ազգային. Արարատ, Ը (Ե). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ Խորհրդարանի Գասպարեան աղքատանոցի Հայոց Մոսկվայ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 191-194.

Խմբագրական, (1875) Դարձեալ յօգնութիւն սովելոց. Արարատ, Ը (Ե). p. 195.

Խմբագրական, (1875) Ազգային ժողով. Արարատ, Ը (Ե). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1875) Պօլսոյ հայոց ազգ. ժողովոյ նորընտիր դիւան. Արարատ, Ը (Ե). p. 198.

Խմբագրական, (1875) Սով եւ տառապանքն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 198-199.

Խմբագրական, (1875) Յունաց պատրիարքի մի այցելութեան մէջ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 199-200.

Խմբագրական, (1875) Կալուածագրական հնութիւն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 212-215.

Խմբագրական, (1875) Թռչնեակն ձագակորոյս։-Առաւօտ. Արարատ, Ը (Զ). p. 229.

Խմբագրական, (1875) Նախաքննիչ դիւանք. Արարատ, Ը (Զ). pp. 237-238.

Խմբագրական, (1875) Վեհ. Կաթողիկոս։-Տեսուչ ճեմարանի։-Ի ճեմարան։-Հայոց ձայնագրութիւն ի վիճակս եւ Նիկողայոս Թաշճեանց։-Շրջաբերական նամակ խորհրդ. Մարդասիրական ընկերութեան։-Ողորմած Տեր. Արարատ, Ը (Զ). pp. 230-236.

Խմբագրական, (1875) Կտակ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1875) ԺԵ.րդ տարեդարձ ազգ. սահմանադրութեան հայոց Թուրքիւոյ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 239-240.

Խմբագրական, (1875) Կտակագիր Հռիփսիմէ արքայադստեր յանուն Նախավկայի վանուց Մաղարդայ. Արարատ, Ը (Է). pp. 260-262.

Խմբագրական, (1875) Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի։-Պ.Մ. Սանասարեանց ի Ս.Խաչ վասն։-Ծանուցում. Արարատ, Ը (Է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Է). pp. 273-275.

Խմբագրական, (1875) Աղքատասիրաց ընկերութիւն։-Ե.րդ նիստ ընդհ.ժողովոյ հայոց Պօլսոյ։-Մուրատեան վարժարանի համար։-Զ.րդ նիստ ընդհ. ժողովոյ. Արարատ, Ը (Է). pp. 278-279.

Խմբագրական, (1875) Նուէր. Արարատ, Ը (Ը). p. 320.

Խմբագրական, (1875) Բողոքական քարոզչաց խարդախութեանց մի պատկէր եւս. Արարատ, Ը (Ը). pp. 319-320.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1875) Պ. Մատթէոս Երեցփոխեանց։-Պարոնայք Դաւիթ Պօպովեանց եւ Մանուկ Սուպաշեանց. Արարատ, Ը (Ը). p. 306.

Խմբագրական, (1875) Ամուսնութիւն,նշանադրութիւն եւ կոնդակք. Արարատ, Ը (Ը). pp. 307-313.

Խմբագրական, (1875) Ի Նոր Ջուղայէ. Արարատ, Ը (Ը). pp. 313-316.

Խմբագրական, (1875) Յիշատակարան. Սիմէոն Կաթուղիկոս. Արարատ, Ը (Թ). pp. 333-340.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (Թ). pp. 357-358.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (Թ). pp. 356-357.

Խմբագրական, (1875) Տօնախմբութիւն Վեհ. Հայրապետի եւ տարեդարձ Ս. Գէորգեան ճեմարանի։-Աստուածարեալ Հայրապետ. Արարատ, Ը (Թ). pp. 353-356.

Խմբագրական, (1875) Վեհ. Հայրապետ ի Ս. Էջմիածին։-Գէորգ Արքեպիսկոպոս։-Սարգիս Արքեպիսկոպոս. Արարատ, Ը (Թ). pp. 347-348.

Խմբագրական, (1875) Կիսաւեր եկեղեցի Հայոց ի գիւղն Էլբիրէհ. Արարատ, Ը (Թ). p. 360.

Խմբագրական, (1875) Ընկերութիւն հայկական համազգային գործաւորաց. Արարատ, Ը (Թ). p. 359.

Խմբագրական, (1875) Մի առատաձեռն նուէր։-Դարձեալ նուէր. Արարատ, Ը (Թ). pp. 359-360.

Խմբագրական, (1875) Յիշատակարան. Մովսէս, Փիլիպպոս եւ Յակոբ Հայրապետք. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 370-376.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 397-399.

Խմբագրական, (1875) Ազդ։- Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, Ը (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1875) Պաշտօնական ծանուցում. Արարատ, Ը (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1875) Կատարումն կտակի Բուրվարդեանցի։-Հայրապետական պարգեւատրութիւն. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 396-397.

Խմբագրական, (1875) Նուէրք եւ ուխտ Գէորգ Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեան։-Եպիակոպոսական ձեռնադրութիւն։-Վերադարձ։-Ի Վիէննայէ. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 387-390.

Խմբագրական, (1875) Կտակ Պ. Յակոբ Եւդոկիացւոյ. Արարատ, Ը (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1875) Քրիստոնէական կրօնափոխութեան գլխաւոր պատճառը. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 408-412.

Խմբագրական, (1875) Եփրեմ Հայրապետի հրաժարման վերաբերյալ մի քանի նշանաւոր թղթեան. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 412-419.

Խմբագրական, (1875) Նուէր։-Վերադարձ։- Առաջնորդական փոխանորդք։-Ի Հնդկաստանէ. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 433-436.

Խմբագրական, (1875) Յակոբ Պէյ Պալեան. Արարատ, Ը (ԺԱ). p. 437.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 438-440.

Խմբագրական, (1875) Ակնայ-վանք. Արարատ, Ը (ԺԱ). p. 436.

Խմբագրական, (1875) Արուեստական. Արարատ, Ը (ԺԱ). p. 437.

Խմբագրական, (1875) Ծանուցումն. Արարատ, Ը (ԺԲ). p. 441.

Խմբագրական, (1875) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի։-Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի պաշտօնական ծանուցումն։-Դաւադրութիւն։-Ս.Էջմիածնի տպարանական ժողովոյ անդամք։-Ազդ։-Ի Մանչեսթէրէ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 461-467.

Խմբագրական, (1875) Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 467-470.

Խմբագրական, (1875) Բովանդակութիւն նիւթոց Ը-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1875) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Աստրախանայ Հայոց ծխական երկսեռ հոգեւոր դպրոցաց ի 1874 ամի. Արարատ, Է (Ա). pp. 33-35.

Խմբագրական, (1875) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1874 ամի. Արարատ, Ը (Է). pp. 275-278.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ բաժանորդաց ը-րդ շրջանի (1875) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 473-480.

Խմբագրական, (1875) Ընդհ. ժողով ի 6 յունիսի. Արարատ, Ը (Զ). p. 240.

Կ

Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ (1875) Յայտարարութիւն առ ազգասէր եւ հայրենասէր հասարակութիւն հայկազանց որ ի Ջուղա եւ Հնդկաստան. Արարատ, Ը (Թ). pp. 350-353.

Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ (1875) Յայտարարութիւն եւ հաշիւ...Նոր-Ջուղայու. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 390-394.

Ղ

Ղուլիքեւխեանց, Գաբրիէլ (1875) Ի մահ Մեծին Ներսիսի. Արարատ, Ը (Զ). pp. 224-227.

Մ

Մ., (1875) Գրականութիւն եւ խրախոյս. Արարատ, Է (Դ). pp. 149-152.

Մանկունի, Վահրամ եպիսկոպոս (1875) Կրօնական եւ այլ զեղծմանց վտանգաբեր հետեւանաց վերայ մի գաղափար եւս. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 401-403.

Մանկունի, Վահրամ եպիսկոպոս (1875) Հոգւոյ փրկութիւն. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 442-447.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Ա). pp. 3-5.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Բարոյական կրթութիւն կամ դաստիարակութիւն. Արարատ, Է (Ա). pp. 24-26.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Բ). pp. 41-44.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Բարոյական կրթութիւն կամ դաստիարակութիւն. Արարատ, Է (Բ). pp. 66-69.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Է (Գ). pp. 81-83.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Բարոյական կրթութիւն կամ դաստիարակութիւն. Արարատ, Է (Գ). pp. 111-113.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Քրիստոնէութիւն եւ աւետարանական ընկերութիւն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 160-165.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Ե). pp. 171-173.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հաւատաքննութիւն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 200-206.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Զ). pp. 210-212.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Միութիւն. Արարատ, Ը (Է). pp. 241-246.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Կղերական ոգի եւ դաստիարակութիւն. Արարատ, Ը (Ը). pp. 281-287.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Զեղծմունք. Արարատ, Ը (Թ). pp. 321-323.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն. Արարատ, Ը (Թ). pp. 331-333.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1875) Կրօնական եւ այլ զեղծմանց վտանգաբեր հետեւանաց վերայ մի գաղափար եւս. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 361-363.

Մատթէոսեանց, Գրիգոր Տ. Դ. (1875) Ստորագրութիւն ի նպաստ երկսեռ դպրոցաց Հայոց Թէլաւի. Արարատ, Է (Ա). pp. 32-33.

Մելքոնեանց, Յ. (1875) Ի Գիսու վանք. Արարատ, Է (Ա). pp. 31-32.

Մխիթարեան, Խորէն վարդապետ (1875) Տեղեկութիւնք Բէթլէհէմի ազգայնոց վերայ. Արարատ, Ը (Է). p. 280.

Մխիթարեան, Ստեփաննոս վարդապետ (1875) Ս.Գրիգոր Տաթեւացւոյ գերեզման. Արարատ, Է (Բ). pp. 71-75.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Ա). pp. 5-10.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Ա). pp. 15-19.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Բ). pp. 44-48.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Բ). pp. 54-60.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի. Արարատ, Է (Գ). pp. 91-93.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Գ). pp. 83-87.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Է (Դ). pp. 121-126.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ե). pp. 165-171.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Զ). pp. 206-210.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Է). pp. 247-254.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Թ). pp. 323-331.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ը). pp. 287-294.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչազ,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելուց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 363-370.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Ժամանակագրութիւն թագաւորաց Իսրայէլի եւ տանն Յուդայ. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 376-382.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1875) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 404-408.

Մխիթարեանց, Աղէքսանդր (1875) Ձմռան եղանակ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 459-460.

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ (1875) Առ Սարեկ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 187-188.

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ (1875) Բանք ինչ ընդդէմ տգիտութեան. Արարատ, Ը (ԺԱ). pp. 431-433.

Յ

Յ., (1875) Ողբերգութիւն. Արարատ, Ը (Ժ). pp. 382-387.

Շ

Շահրիմանեանց, Փիլիպպոս Նիրանեան (1875) Քնար. Արարատ, Ը (Ե). pp. 188-189.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1875) Երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ. Արարատ, Է (Բ). pp. 60-63.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1875) Երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ. Արարատ, Է (Գ). pp. 93-96.

Պ

Պալասանեան, Արշակ Վահունի (1875) Եղիշէն յԱւարայր. Արարատ, Ը (Զ). pp. 227-229.

Պալեան, Մ. (1875) Ս. Հռիփսիմէ. Արարատ, Ը (Է). pp. 254-259.

Պալեան, Մ. (1875) Ս. Հռիփսիմէ. Արարատ, Ը (Ը). pp. 294-297.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1875) Ծերն ի Մասիս. Արարատ, Է (Ա). pp. 26-30.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1875) Դարձեալ երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ. Արարատ, Ը (Ե). pp. 173-175.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1875) Բացագանչութիւն առ արդիւնարար ամսագիրն Արարատ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 215-224.

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի (1875) Ցուպն Մոսիսի յերրորդումն բղխեցուցանէ ջուր ի վիմէ. Արարատ, Ը (ԺԲ). pp. 455-459.

Ս

Ս. Բ. Գ. Վանեցի , (1875) Բան Հայաստանի առ դաւադիրս հայոց. Արարատ, Ը (Է). pp. 269-270.

Սիսակեանց, Տիգրան Կարապետեան (1875) յԱխալցխայէ. Արարատ, Ը (Ը). p. 319.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1875) Բեւեռագիր արձանագրութիւն ի Գանլիճա գեղջ Շիրակայ. Արարատ, Ը (Ը). pp. 318-319.

Սուքիասեանց, Մարգարէ քահանայ (1875) յԵյսկէ. Արարատ, Ը (Զ). pp. 236-237.

Տ

Տէր Բաղդասարեանց, Մելքոն քահանա (1875) Ի Չալթրէ. Արարատ, Ը (Թ). p. 349.

Տէր Սարգսեան, Կարապետ (1875) յԱխալքալակէ. Արարատ, Ը (Թ). pp. 348-349.

Տէր-Բաղդասարեանց, Մելքոն քահ. (1875) Պ.Ստեփաննոս Խազնատարեանց եւ Տ. Հռիփսիմէ Յ. Խալիպեան ի Զալթըր. Արարատ, Ը (Ը). pp. 316-318.

Տէրոյենց, Յ. Տ. Կ. (1875) Աստուածաշունչին երկրորդական գրոց վրայ. Արարատ, Է (Գ). pp. 126-139.

Տէրոյենց, Յ. Տ. Կ. (1875) Աստուածաշունչին երկրորդական գրոց վրայ. Արարատ, Է (Գ). pp. 87-91.

Տը Քասթոն, Ալֆրէտ (1875) Հայոց ազգն եւ եկեղեցին. Արարատ, Ը (Ե). pp. 195-197.

Տը Քասթոն , Ալֆրէտ (1875) Հայոց ազգն եւ եկեղեցին. Արարատ, Է (Դ). pp. 158-159.

Փ

Փափազեանց, Աշխէն (1875) Զարդասէր մօր ուսումնասէր դուստր. Արարատ, Ը (Թ). pp. 346-347.

Ք

Քալանթարեանց, Աղեքսանդր (1875) Ժառանգականութիւն. Արարատ, Ը (Է). pp. 265-268.

Քալանթարեանց, Աղեքսանդր (1875) Ժառանգականութիւն. Արարատ, Ը (Ը). pp. 297-302.

This list was generated on Sat Mar 6 11:17:28 2021 AMT.