Արարատ

Items where Year is 1876

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ս | Տ | Ֆ
Number of items: 183.

Մասիլեօն , (1876) Անմահութիւն հոգւոյ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 123-126.

Ա

Աղանուրեանց, Աղանուր Պետրոս (1876) Դավաճանութիւնք. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 461-464.

Աղուանեցի, Խաչատուր երեց (1876) Յիշատակարան։ Ռուսք ընդ պարսիկս ի շրջակայս Շուշւոյ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 177-182.

Աստապատցեանց, Եղիսարէթ (1876) Վեհափառ Տե՛ր. Արարատ, Թ (Թ). p. 349.

Արամ, (1876) Ի Բաքու քաղաքէ. Արարատ, Թ (Է). pp. 270-271.

Արամ, (1876) Մշակի վերադարձը ի թիւն 16. Արարատ, Թ (Է). pp. 261-267.

Արշակունի, Գէորգ քահանայ (1876) Գորւոյ հայոց դպրոց. Արարատ, Ը (Բ). pp. 71-72.

Աւետիսեան, Սուքիաս (1876) Հրաւէր. Արարատ, Ը (Գ). p. 107.

Բ

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1876) Նուէր եւ շնորհակալութիւն. Արարատ, Թ (Զ). p. 234.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1876) Ժողովրդի համակրթութեան եւ աջակցութեան նշանակութիւնը եւ կարեւորութիւնը. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 421-424.

Բժշկեանց, Մ. (1876) Ի բանտն Նիշաբուրի. Արարատ, Ը (Դ). pp. 143-147.

Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ (1876) Համառօտ տեղեկագիր Աստրախանու հայոց թեմի վերայ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 323-326.

Գ

Գ. Ր. Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Է). pp. 275-278.

Գ. Ր.Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Ը). pp. 317-318.

Գ. Ր.Ե. , (1876) Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց. Արարատ, Թ (Թ). pp. 352-355.

Դ

Դաւթեանց, Կարապետ Մարգարեան (1876) Կալկաթայէ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 39-40.

Զ

Զաքարեան, Ստեփան (1876) Մեքենագիտական նոր գիւտ. Արարատ, Թ (ԺԲ). p. 470.

Զաքարեանց, Թադէոս (1876) Յարասութիւն. Արարատ, Թ (Թ). p. 351.

Զաքարեանց, Նաւում Դպիր (1876) Գէորգեան հայոց Ճեմարան որ ի Մայր Աթոռն Արարատեան. Արարատ, Թ (Թ). p. 332.

Զաքէոս, (1876) Ի Գանձակէ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 70-71.

Լ

Լա Ֆոնթէն , (1876) Երկու աղաւնի. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 458-460.

Խ

Խալափեանց, Յովհաննէս and Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս (1876) Հաշիւ օրիորդաց հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Ը (Գ). pp. 116-118.

Խթան, (1876) Առ Մշակն. Արարատ, Ը (Բ). pp. 72-74.

Խթան, (1876) Խմբագրական տգիտութեան արդիւնք. Արարատ, Թ (Զ). pp. 234-235.

Խթան, (1876) Ս.Էջմիածնի դռները փակեմք. Արարատ, Թ (Է). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1876) Յիշատակարան Ստեփաննոսի վերնագիր ինքնագրութեան վասն վարուց երանելիոյն Մաշտոցի. Արարատ, Ը (Ա). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1876) Հայկական ձայնագրութիւն։-Փղոսկրեանց գաւազան։-Պ.Յարութիւն Ադամեանց. Արարատ, Ը (Ա). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1876) Նուիրատուք ի նպաստ օրիորդաց դպրոցի հայոց Երեւանայ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 34-35.

Խմբագրական, (1876) Յ.Մ. Կալէյեանցի նուէր. Արարատ, Ը (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1876) Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի սրբոյ էջմիածնի. Արարատ, Ը (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1876) Ընկղմեալ նաւերը յարուցանելու միջոց։-Պապադաւան հայերէն. Արարատ, Ը (Ա). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Ա).

Խմբագրական, (1876) Ուծացեալ մերազնեայց համար։-Հայք ի Մանչեսթեր. Արարատ, Ը (Բ). pp. 76-80.

Խմբագրական, (1876) Աստրախանու հայոց երկսեռի դպրոցաց հաշիւ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 75-76.

Խմբագրական, (1876) Բագուայ հայոց բարեգործական ընկերութեան հաշիւ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 74-75.

Խմբագրական, (1876) Նպաստ ի Շուշւոյ։-Յովհաննէս վարդապետ։-Ի Կալկաթայէ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1876) Պատգամաւորութիւն աւետարանական ուխտին եւ ազատութիւն քրիստոնէական Ս. կրօնի ի Թուրքիա. Արարատ, Է (Բ). pp. 78-80.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Բ).

Խմբագրական, (1876) Հանգիստ Մարիա Նիկօլայեվնա մեծ իշխանուհւոյ. Արարատ, Ը (Գ). p. 108.

Խմբագրական, (1876) Մայրաքաղաքիս Ս.Սիմօնի Ճիզվիթ Մայրապետաց դպրոցները։-Հանգիստ բարձրաշնորհ Տ.Արիստակէս Ս.Արքեպիսկոպոսի։-Հանգուցեալ Ստեփան աւագ քահանայ Մանդինեանց. Արարատ, Ը (Գ). pp. 118-120.

Խմբագրական, (1876) Կոնդակք ուղղեալք հայոց ի Մանչէսթէր. Արարատ, Ը (Գ). pp. 114-116.

Խմբագրական, (1876) Առաջնորդական փոփոխութիւնք։-Փոխանորդական փոփոխութիւնք։-Խաչատուր Պահճասարայցեանց. Արարատ, Ը (Գ). pp. 113-114.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Գ).

Խմբագրական, (1876) Մակար եւ Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոսունք։-Ստեփաննոս Ջանումեանցի նուէր։-Աստրախանէն. Արարատ, Ը (Դ). pp. 154-155.

Խմբագրական, (1876) Աղեքսանդրապօլէն։-Համառօտ հաշուեցուցակ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 156-157.

Խմբագրական, (1876) Յայտարարութիւն «Փորձ» ազգային եւ գրականական եռամսեայ հանդեսի. Արարատ, Ը (Դ). pp. 158-160.

Խմբագրական, (1876) Սրբուհի մայրապետ Կ.Պօլսեցի. Արարատ, Ը (Դ). p. 160.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Ը (Դ).

Խմբագրական, (1876) Ցուցակ ձեռնադրելոցն ի Սիմէօն կաթուղիկոսէ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 171-177.

Խմբագրական, (1876) Իններորդ տարեդարձ։-Վեհ. Հայրապետ ի Բիւրական։-Նուէր յանուն ճեմարանի։-Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն։-Նորընտիր հոգաբարձուք Ներսիսեան դպրանոցի. Արարատ, Թ (Ե). pp. 188-190.

Խմբագրական, (1876) Տարեկան հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի հայոց Աղեքսանդրապօլոյ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1876) Հայերէն նոր արձանագիր ի լեառն Ձիթենեաց։-Կտակագիր սրբուհւոյ մայրապետի Նշանեան Գալֆայեանց վասն որբանոցի աղջկանց հաստատեալ ի Խասգիւղ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 195-200.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Ե).

Խմբագրական, (1876) Փունջք ի մատենագրութեանց։ Համառօտութիւն զանազանասէռ առաջարկութեանց։- Յաղագս տիեզերաց. Արարատ, Թ (Զ). pp. 220-222.

Խմբագրական, (1876) Վանահայր Եւփիմէ։-Հարցաքննութիւնք աշակերտաց ճեմարանի. Արարատ, Թ (Զ). pp. 227-228.

Խմբագրական, (1876) Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Պիրմանստան. Արարատ, Թ (Զ). pp. 224-227.

Խմբագրական, (1876) Ցրտահարիլն այգեաց ի Գզլար եւ տնօրէնութիւնք վեհ հայրապետի։-Հեղեղ յԵրեւան. Արարատ, Թ (Զ). pp. 228-230.

Խմբագրական, (1876) Կարապետ Զ. Գալստեանցի կտակ. Արարատ, Թ (Զ). p. 230.

Խմբագրական, (1876) Երկու քահանայ եւ սեմինարիա. Արարատ, Թ (Զ). p. 231.

Խմբագրական, (1876) Ստեփան Յովհաննէսեան Յօնանեանց. Արարատ, Թ (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Զ).

Խմբագրական, (1876) ԺԶ-րդ տարեդարձ ազգային սահմանադրութեան հայոց Թուրքիոյ. Արարատ, Թ (Է). pp. 278-279.

Խմբագրական, (1876) Նուէր։-Փորձ հանդէս. Արարատ, Թ (Է). p. 267.

Խմբագրական, (1876) Մշակ եւ Ս.գրոց հայերէն թարգմանութիւնը. Արարատ, Թ (Է). pp. 241-245.

Խմբագրական, (1876) Փունջք ի մատենագրութեանց։- Յաղագս երկրի. Արարատ, Թ (Է). pp. 257-261.

Խմբագրական, (1876) Ընտրութիւն ազգ.կեդրոնական վարչութեան հայոց Թուրքիոյ յերեսփոխանական ժողովոյ։-Պ.Մ.Սանասարեանց. Արարատ, Թ (Է). pp. 279-280.

Խմբագրական, (1876) Հարցաքննութիւնք արշակերտաց ծխ. դպրոցաց երկուց սեռին հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Թ (Է). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1876) Պաշտպան անդամք ծխ. դպրոցաց երկուց սեռից հայոց Աստրախանայ. Արարատ, Թ (Է). p. 272.

Խմբագրական, (1876) Աշտանակ։-Առաջնորդական փոխանորդ Շուշւոյ. Արարատ, Թ (Է). p. 268.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Է).

Խմբագրական, (1876) Պաշտօնական յայտարարութիւն ազգային վարչութեան կրօնական եւ քաղաքական ժողովոյ։-Կտակ Գրիգոր Ամիրայեանցի. Արարատ, Թ (Ը). pp. 319-320.

Խմբագրական, (1876) Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս. Արարատ, Թ (Ը). p. 309.

Խմբագրական, (1876) Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, Թ (Ը). p. 309.

Խմբագրական, (1876) Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Դաքա. Արարատ, Թ (Ը). pp. 309-310.

Խմբագրական, (1876) Հաշիւ խորհրդարանի աղքատանոցին Գասպարեան. Արարատ, Թ (Ը). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Ը).

Խմբագրական, (1876) Փունջք ի մատենագրութեանց։-Յաղագս կենդանեաց. Արարատ, Թ (Թ). pp. 330-332.

Խմբագրական, (1876) Հանդէս տօնախմբութեան անուան վեհափառ հայրապետի ամենայն հայոց Տ Տ Գէորգայ Դ եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյս սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Թ (Թ). pp. 338-348.

Խմբագրական, (1876) Ընդհանուր ժողովոյ նիստեր։-Գաւառական հարստահարութեանց բարձման խնդիր։-Զմիւռնիոյ խնդիր։-Վանայ Սանդխտեան վարժարանին։-Ի՞նչու ետ կերթանք. Արարատ, Թ (Թ). pp. 355-360.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Թ).

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (Ժ).

Խմբագրական, (1876) Փունջք ի մատենագրութեանց։ Յաղագս մարդոյ. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 380-381.

Խմբագրական, (1876) Կանոնք ծխական դպրոցաց։-Հրահանգ դասախոսութեան կրօնագիտութեան ի ծխական դպրոցս։-Հրահանգ դասախոսութեան ուսմանց ի ծխական դպրոցս։-Հայոց լեզու։-Ռուսաց լեզու։-Թուաբանութիւն։-Աշխարհագրութիւն։-Պատմութիւն։- Սկզբունք բնական Գիտութեանց։-Շաբաթական թիւ դասուց ի ծխական դպրոցս։-Վկայագիր։-Ցուցակ ծխական դպրոցաց. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 381-398.

Խմբագրական, (1876) Պորժոմի Եկեղեցին։-Երթեւեկք. Արարատ, Թ (Ժ). p. 398.

Խմբագրական, (1876) Բարեկարգութիւնք. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 398-400.

Խմբագրական, (1876) Նոր տեսակ սահուն մակարդակ. Արարատ, Թ (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1876) Յայտարարութիւն. Արարատ, Թ (ԺԱ). p. 401.

Խմբագրական, (1876) Յիշատակարան. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 410-416.

Խմբագրական, (1876) Ողբերգութիւն ի մահ պարօն Աբգարու Յարութիւնեան Աբգարեանց. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 426-431.

Խմբագրական, (1876) Նորապսակ Եպիսկոպոսունք. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 431-432.

Խմբագրական, (1876) Ձեռնադրութիւն եւ օրհնութիւն Աբեղայից։-Ընթերցարան եկեղեցականաց յԱխալցխա։-Կանոնք ընթերցարանաց հայոց Ախալցխոյ քաղաքի։-Ի զգուշութիւն. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 432-436.

Խմբագրական, (1876) Սարգիս Ջանումեանցի նուէր։-Ստեփաննոս Ջանումեանցի նուէր. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 436-437.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն. Արարատ, Թ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1876) Յայտարարութիւն. Արարատ, Թ (ԺԲ). p. 441.

Խմբագրական, (1876) Արդեօք մարդկային փրկութեան համար հարկաւո՞ր էր աստուածային օգնութիւնը. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 444-448.

Խմբագրական, (1876) Արեգակ. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 448-457.

Խմբագրական, (1876) Բովանդակութիւն նիւթոց Թ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1876) Այցելութիւն. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 460-461.

Խմբագրական, (1876) Ա.Եպիսկոպոս. Արարատ, Թ (ԺԲ). p. 466.

Խմբագրական, (1876) Ընդդէմ բարբանջմանց. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 466-467.

Խմբագրական, (1876) Մեծ. Րուսինեան Էֆէնտի. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1876) Շոգենաւուց հայ ընկերութիւն. Արարատ, Թ (ԺԲ). p. 470.

Խմբագրական, (1876) Յարգոյ պարոն. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 467-469.

Խմբագրական, (1876) Վիճակագրութիւն թեմին հայոց Ատրպատականի ի 1875 ամի. Արարատ, Ը (Գ). pp. 109-113.

Խմբագրական, (1876) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջեւանի վասն 1875 ամի. Արարատ, Թ (Ը). pp. 312-317.

Խմբագրական, (1876) Առաջին բացումն երեսփոխանական ժողովոյ ի 1876 ամի։-Ազգ երեսփոխանական ժողովոյն տնօրէնութիւնք։-Երրորդ նիստ ընդհանուր ժողովոյ։-Հանդերձ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 236-239.

Խմբագրական, (1876) Ցուցակ բաժանորդաց Թ-րդ շրջանի (1876) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 473-480.

Խոջայեանց, Վասիլ (1876) Ի Տփխիսայ. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 437-440.

Խօջայեանց, Վասիլ (1876) Ի Տփխիսայ. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 464-466.

Կ

Կարապետեանց, Ն. (1876) Առ գողթան քնար. Արարատ, Թ (Թ). pp. 332-333.

Հ

Հախումեանց, Սիմէոն (1876) Առ Աստուածապսակ Վեհափառ Տ.Տ. Գէորգ Դ. Արարատ, Թ (Թ). p. 348.

Հայկորդի, (1876) Պանդխտի յիշատակարանէն։ Աստուծոյ գոյութիւնը եւ քրիստոնէական կրօնի ճշմարտութիւնը ապացուցուած։ Ընդ ձեռն հին կրօնից եւ մարդկային խղճի (Նոր տարուայ առթիվ). Արարատ, Ը (Ա). pp. 20-30.

Հայկորդի, (1876) Պանդխտի յիշատակարանէն։ Աստուծոյ գոյութիւնը եւ քրիստոնէական կրօնի ճշմարտութիւնը ապացուցուած։ Ընդ ձեռն հին կրօնից եւ մարդկային խղճի. Արարատ, Ը (Բ). pp. 54-63.

Հայկորդի, (1876) Կղերականութիւն. Արարատ, Ը (Գ). pp. 81-89.

Հայկորդի, (1876) Մեր ազգին յառաջադիմութիւնը։ Հին եւ նոր հայ քրիստոնէիցն մէկ խօսակցութիւնը. Արարատ, Ը (Գ). pp. 100-106.

Հայկորդի, (1876) Հայկաբանութեան նոր դաս Մշակին. Արարատ, Ը (Դ). pp. 152-154.

Հայկորդի, (1876) Պանդխտի յիշատակարանէն։ Մեր ուսանողները կամ մեր պարտքը տէրութիւնս եւ առ հայրենիս. Արարատ, Թ (Թ). pp. 333-337.

Հայկորդի, (1876) Ս.Էջմիածնի ճեմարանը հարկաւո՞ր էր թէ ոչ. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 361-368.

Հայկորդի, (1876) Էլ ի՞նչ է մնացած. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 425-426.

Հերդէր, (1876) Այրեցած գօտւոյ կղզիներումը բնակուող մարդու մարմնոյ կազմուածքը. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 419-421.

Ղ

Ղ.Ս., (1876) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 192-193.

Մ

Մ.Ա., (1876) Հանգիստ Մինաս քահանայի Ղփչաղու. Արարատ, Ը (Դ). pp. 157-158.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Խտրութիւնք. Արարատ, Թ (Թ). pp. 321-323.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Ազատութիւն կրօնական խնդրոց մէջ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 121-123.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Եկեղեցւոյ ինքնակոչ ախոյեաններ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 201-202.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Ս.Էջմիածին կամ հայրապետական աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, Թ (Ը). pp. 281-301.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպս (1876) Հոգեւոր կեանք. Արարատ, Ը (Ա). pp. 3-6.

Մանկունի, Վահրամ եպիւկոպոս (1876) Կրօնական անտարբերութեան համար. Արարատ, Ը (Բ). pp. 41-42.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Եկեղեցական արտօնութիւնք. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 402-403.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1876) Բարեկարգութիւնք. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 442-444.

Մասիլեօն, (1876) Ժամանակ. Արարատ, Թ (Ը). pp. 307-309.

Մարգարեանց, Կարապետ Տէր Սարգսեան (1876) Ախալքալաքէն. Արարատ, Ը (Դ). pp. 155-156.

Մաքսըմաճեանց, Սարգիս քահանայ (1876) Ի Նոր Նախիջեւանէ. Արարատ, Ը (Գ). p. 116.

Մելիք Շահնազարեանց, Կոստանդին (1876) Ուղերձ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 350-351.

Մեքումեանց, Թովմաս Պ. (1876) Շնորակալութիւն եւ շնորհաւորութիւն. Արարատ, Ը (Ա). p. 40.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Ա). pp. 6-12.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արժանայիշատակ Ղուկաս Կաթուղիկոս. Արարատ, Ը (Ա). pp. 12-16.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց. Արարատ, Ը (Բ). pp. 43-46.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արմաւիր յԱրագածոտն գաւառի։ Պատմական տեղեկութիւնք. Արարատ, Ը (Բ). pp. 47-53.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արմաւիրայ այժմեան դիրքը եւ ձեւը. Արարատ, Ը (Գ). pp. 91-93.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Ը (Դ). pp. 128-131.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Ե). pp. 164-171.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արշակաւան յԱրշարունիս։ Պատմական տեղեկութիւնք. Արարատ, Թ (Զ). pp. 211-214.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Արշակաւան յԱրշարունիս։ Արշակաւանայ տեղին. Արարատ, Թ (Է). pp. 245-247.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Է). pp. 247-251.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Թ). pp. 326-327.

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 377-380.

Մխիթարեանց, Աղէքսանդր (1876) Մանկական ցանկութիւնքը. Արարատ, Ը (Գ). p. 106.

Մխիթարեանց, Աղէքսանդր (1876) Ժամանակը ի՞նչ է պահանջում. Արարատ, Թ (Թ). pp. 327-329.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Տիրան վարդապետ։ Անծանօթ մատենագիր Ժ-րդ դարու. Արարատ, Ը (Գ). pp. 93-96.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1876) Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ. Արարատ, Ը (Բ). pp. 63-68.

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ (1876) Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 139-143.

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ (1876) Հայն. Արարատ, Թ (Ը). pp. 304-306.

Յ

Յ.Լ., (1876) Ի Գանձակէ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 235-236.

Յ.Ք.Ս., (1876) Ի Նոր Նախիջեւանէ. Արարատ, Ը (Բ). p. 69.

Ն

Ն.Կ., (1876) Ապագայն. Արարատ, Թ (ԺԲ). pp. 457-458.

Ն.Յ.Թ., (1876) Արձագանք հայ հասարակութեան. Արարատ, Ը (Դ). pp. 150-152.

Շ

Շաթոպրիան , (1876) Բարիք Քրիստոնէութեան. Արարատ, Թ (Զ). pp. 203-206.

Շահնազարեանց, Դանիէլ աբեղա (1876) Յիշատակարան։ Ստորագրութիւն հանդիսի թաղման – հանգուցեալ ի Տէր Վեհափառ Հայրապետին մերոյ ծայրագոյն պատրիարգ – Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց- Տեառն Ներսիսի Հինգերորդի Աշտարակեցւոյ, յ5 Մարտի 1857 ամի ի Սուրբ Էջմիածին ի Դանիէլ աբեղայէ Շահնազարեանց. Արարատ, Թ (Զ). pp. 206-211.

Շահունեանց, Վահան (1876) Մի քանի նկատողութիւնք մեր հոգեւորականութեան վերայ. Արարատ, Ը (Գ). pp. 96-100.

Շահունեանց, Վահան (1876) Ի Բագու քաղաքէ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 147-149.

Շահունեանց, Վահան (1876) Ի Բագուայ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 231-234.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Ը (Դ). pp. 132-139.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Ե). pp. 182-188.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 214-219.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Է). pp. 251-257.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1876) Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ. Արարատ, Թ (Ը). pp. 301-304.

Պ

Պալեան, Մկրտիչ (1876) Ուղերձ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 349-350.

Պատկանեան, Գաբրիէլի (1876) Կտակ կրթական. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 416-419.

Պօսիւէ, (1876) Սուրբ Պօղոս. Արարատ, Ը (Դ). pp. 126-128.

Պօսիւէ, (1876) Զգայարանաց գերի եղած հոգւոյն թշուառութիւնը. Արարատ, Թ (Ե). pp. 161-163.

Պօսիւէ , (1876) Մեղքը յիւրմէ պատիժը կգտնէ. Արարատ, Թ (Զ). pp. 222-224.

Ս

Սահակ Վարդապետ , (1876) Ի Շամախւոյ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 33-34.

Սաֆարեանց , Համբարձում (1876) Նուագ. Արարատ, Թ (Թ). pp. 351-352.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1876) Դամբանական ի վերայ հանգուցելոյն ի Տէր Ստեփանի Յ. Յօնանեանց. Արարատ, Թ (Է). pp. 268-270.

Տ

Տաւուտեան, Յարութիւն (1876) Հարցաքննութիւնք արշակերտաց ծխական դպրոցաց երկուց սեռին հայոց Սիմֆէրապօլոյ. Արարատ, Թ (Է). pp. 272-273.

Տէր Մելքիսեդեկեան, Սարգիս Բայինդուրցի (1876) Ձայնագրութիւն եւ հանդէս յԱղէքսանդրապօլ. Արարատ, Ը (Ա). pp. 31-33.

Տէր-Մելքիսեդէկեան, Սարգիս Բայինդուրցի (1876) Վանական դպրոց Հառիճոյ եւ ծխական դպրոց Ագ-Քիլիսէի. Արարատ, Թ (Ե). pp. 193-195.

Տէրոյենց, Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան Պրուսացի (1876) Սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութեան յարգը եւրոպացւոյ մէջ. Արարատ, Թ (Ժ). pp. 368-376.

Տէրոյենց, Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան Պրուսացի (1876) Սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութեան յարգը եւրոպացւոյ մէջ. Արարատ, Թ (ԺԱ). pp. 404-409.

Ֆ

Ֆէնելոն , (1876) Կրօնական արարողութեանց կարեւորութիւնը. Արարատ, Ը (Բ). pp. 42-43.

Ֆրէսինուս, (1876) Քրիստոնէական կրօնի հաստատութիւնը իբրեւ ապացույց անոր աստուածայնութեան. Արարատ, Ը (Գ). pp. 89-91.

This list was generated on Fri Mar 5 23:47:04 2021 AMT.