Արարատ

Items where Year is 1877

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Ի | Խ | Հ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Տ | Ք
Number of items: 143.

Ա

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Բ). pp. 45-50.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Ա). pp. 7-11.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Գ). pp. 84-88.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Ժ (Է). pp. 244-254.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Թ (Դ). pp. 128-130.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 167-173.

Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1877) Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 203-208.

Արամ, Վ. Շ. (1877) Ի Շուշի քաղաքէ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 30-32.

Բ

Բաստամեանց, Վահան Վարդապետ (1877) Աբգարի նամակը առ Յիսուս Քրիստոս եւ նորա պատասխանը առ Աբգար. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 201-203.

Բաստամեանց, Վահան Վարդապետ (1877) Ձմեռն ի Գաղղիա. Արարատ, Թ (Գ). pp. 102-107.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1877) Ս.Ղազարու վանք։ Վենետիկ։-Հայոց եկեղեց։-Ռաֆայէլեան ուսումնարան։-Ս.Ղազարու վանք. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 388-396.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1877) Մանչեսթերաբնակ Հայք. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 464-468.

Բժշկեանց, Մ.Յ. (1877) Թէհրանաբնակ Հայք եւ Մահմէտական վրացիք. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 359-360.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Ի Թէհրանէ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 153-154.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Դէզֆուլ. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 428-429.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Մեզ շատ բան է մնացած. Արարատ, Թ (Գ). pp. 110-111.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Հայցուածք պարսկահայի. Արարատ, ժ (Ը). pp. 308-309.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Խելք եւ անյաջողութիւն. Արարատ, Ժ (Ժ). p. 384.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Ես եւ իմ սիրտս. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 463-464.

Բժշկեանց, Մկրտիչ (1877) Շնորակալութիւն առ Պ.Սանասարեանց։-Առ մեծ Պ.Մ.Սանասարեանց. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 468-469.

Բժշկեանց , Մկրտիչ (1877) Բողոք պարսկահայի. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 426-427.

Բժշկեանցին, Մկրտիչ (1877) Վեհ ոգի. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 309-311.

Բունիաթեանց, Յովսէփ ա. քահանայ (1877) Աստրախանէն. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 439-440.

Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ (1877) Խափանեալ տպարան հայոց Աստրախան քաղաքի. Արարատ, Թ (Ա). pp. 32-33.

Գ

Գէորգ Դ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց , (1877) Նշանադրութիւն եւ զեղծմունք. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 429-432.

Գիւլզատեանց, Սամուէլ (1877) Շնորհաւոր ծնունդ եւ մկրտութիւն Քրիստոսի. Արարատ, Թ (Ա). pp. 11-12.

Գիւլզատեանց, Սամուէլ (1877) Խօսնակն աւարայրի. Արարատ, Թ (Բ). pp. 73-74.

Գիւլզատեանց, Սամուէլ (1877) Երգ Տիրամօրն ի ծնունդն Յիսուսի. Արարատ, Ժ (Ե). p. 173.

Ե

Երզնկեանց, Ռ. Հաղբատեցի (1877) Ի Թէլաւէ. Արարատ, Ժ (Է). pp. 277-278.

Եփրեմ կաթողիկոս ամենայն Հայոց, (1877) Անդրանիկ կոնդակ Եփրեմ կաթուղիկոսի. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 365-369.

Զ

Զարգարեանց, Աւետիս Ա. Ագուլեցի (1877) Գիւլը նէան դուռնան. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 461-462.

Թ

Թօփճեանց, Ն.Յ. (1877) Սիմֆէրապօլոյ հայոց ծխական դպրոց եւ կրթական ծրագիր. Արարատ, Ժ (Է). pp. 275-276.

Ի

Իսահակեանց, Պ.Աղեքսանդր (1877) Պ.Աղեքսանդր Իսահակեանց. Արարատ, Թ (Բ). p. 75.

Խ

Խմբագրական, (1877) Շնորհաւոր եւ յայտարարութիւն. Արարատ, Թ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1877) Նպաստ Մանչէսթէրի հայոց. Արարատ, Թ (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1877) Նոր ձախորդութիւն ի Հնդկաստան. Արարատ, Թ (Ա). p. 36.

Խմբագրական, (1877) Գրաբառ. Արարատ, Թ (Ա). p. 37.

Խմբագրական, (1877) Ի Պատրիարքարանի Հայոց Կ.Պօլսոյ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1877) Դիտելու կարօտ ճշմարտութիւն մը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1877) Պաշտօնատուութիւնք։-Քննիչք յԱղեքսանդրապօլ։-Մշակ։-Վերադարձ ի մայրենի եկեղեցի. Արարատ, Թ (Ա). pp. 28-29.

Խմբագրական, (1877) Հանգիստ Վրթանէս վարդապետի Մուրատեանց. Արարատ, Թ (Ա). pp. 29-30.

Խմբագրական, (1877) Ի Բթաւիոյ Հնդկաստանի. Արարատ, Թ (Բ). pp. 74-75.

Խմբագրական, (1877) Ստեփաննոս աւագ քահանայ Տէմիրճօղլեանց. Արարատ, Թ (Բ). pp. 75-76.

Խմբագրական, (1877) Ի Նողայսքէ. Արարատ, Թ (Բ). p. 76.

Խմբագրական, (1877) Ի Փարիզէ. Արարատ, Թ (Բ). pp. 77-80.

Խմբագրական, (1877) Կենդանի կմախք։-Լեհաց գաղթականութիւնը յՈվկիանիայ. Արարատ, Թ (Գ). pp. 108-110.

Խմբագրական, (1877) Յաղագս առաքինութեան. Արարատ, Թ (Գ). pp. 112-117.

Խմբագրական, (1877) Պ.Մովսէս Յարութիւնեանց. Արարատ, Թ (Գ). pp. 117-118.

Խմբագրական, (1877) Մշտիկ. Արարատ, Թ (Գ). p. 118.

Խմբագրական, (1877) Աստրախանէն. Արարատ, Թ (Գ). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1877) Վրիպակ. Արարատ, Թ (Գ). p. 120.

Խմբագրական, (1877) Երեւանու հայոց օրիորդաց ծխական դպրոցի հաշիւ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 154-156.

Խմբագրական, (1877) Իրաւունք հոտառութեան. Արարատ, Թ (Դ). pp. 148-149.

Խմբագրական, (1877) Խաչանշանք։-Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն։-Փոխանորդ Գանձակու։-Նուէրք։-Գաբրիէլ արքեպիսկոպոս. Արարատ, Թ (Դ). pp. 152-153.

Խմբագրական, (1877) Նուէր Կ. Ադտարեանցի։-Շնորհակալութիւն։-Նուէր Գ.Ճգնաւորեանցի. Արարատ, Թ (Դ). pp. 157-158.

Խմբագրական, (1877) Եվրոպացւոց գաղափարք Հայոց վերայ. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 185-193.

Խմբագրական, (1877) Նուէրներ. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 193-194.

Խմբագրական, (1877) Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան ճեմարանիս. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 194-195.

Խմբագրական, (1877) Տարեկան հաշիւ խորհրդարանի Գասպարեան Աղքատանոցին հայոց Մոսկվայի. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 196-197.

Խմբագրական, (1877) Աստրախանէն. Արարատ, Ժ (Ե). p. 198.

Խմբագրական, (1877) Տարեկան հաշիւ Ս.Սանդխտեան օրիորդաց դպրոցի հայոց Շամախւոյ. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 198-199.

Խմբագրական, (1877) Տարեդարձ. Արարատ, Ժ (Զ). p. 240.

Խմբագրական, (1877) Ուղեւորութիւն չինաբնակ եւ հնդկաբնակ հայոց մէջ. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 234-238.

Խմբագրական, (1877) Նուէր Տիգրանեան եղբարց։-Անդրէաս եւ Գաբրիէլ արքեպիսկոպոսունք։-Վրթանէս վարդապետ Խաժակնեան. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1877) Բրուտը եւ երկրագործը. Արարատ, Ժ (Է). pp. 268-270.

Խմբագրական, (1877) Բարձրապատիւ մեծ իշխան Միքայէլ Նիկոլայեվիչ Կովկասեան փոխարքայն ի Ս. Էջմիածին։-Ի նպաստ Բագրեւանդցի հայոց ի ճեմարանի. Արարատ, Ժ (Է). pp. 270-271.

Խմբագրական, (1877) Հանգուցեալ Սարգիս վարդապետ Թէոդորեան. Արարատ, Ժ (Է). pp. 271-273.

Խմբագրական, (1877) Բագրեւանդցի Հայք։-Առաջնորդական փոխանորդ։-Պ.Գութուլի. Արարատ, Ժ (Է). pp. 273-275.

Խմբագրական, (1877) Կտակ Յարութիւն Փուրվարդեանցի. Արարատ, Ժ (Է). pp. 276-277.

Խմբագրական, (1877) Յիսուսի Քրիստոսի այլեւայլ պատկերների մասին. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 286-293.

Խմբագրական, (1877) Աղուէսը եւ իւր շուաքը։-Ստախոսի կարասը։- Գողի պատասխանը։- Գողի խրատը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 311-313.

Խմբագրական, (1877) Պաշտպանք ծխական դպրոցաց Հայոց Աստրախանու. Արարատ, Ժ (Ը). p. 320.

Խմբագրական, (1877) Ուղղելի վրիպակք. Արարատ, Ժ (Ը). p. 320.

Խմբագրական, (1877) Դավրիժէն նպաստ։-Կօլոսի խմբագրութեան կողմանէ։-Պ.Ստեփաննոս Վարդանեան. Արարատ, Ժ (Ը). p. 319.

Խմբագրական, (1877) Կտակ հանգուցեալ Մարիամայ Յ.Յօնանեանց եւ Մարիամեան Յօվնանեանց դպրոց օրիորդաց. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 314-319.

Խմբագրական, (1877) Յիսուսի Քրիստոսի այլեւայլ պատկերների մասին. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 325-330.

Խմբագրական, (1877) Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի մէջ եղած տարբերութիւնը. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 337-342.

Խմբագրական, (1877) Երրորդ դասարանք դպրոցաց հայոց Աստրախանու. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 358-359.

Խմբագրական, (1877) Հանդէսք տօնախմբութեան անուան Վեհ.Հայրապետի ազգիս Տ.Տ.Գէորգայ Դ. եւ երրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 345-356.

Խմբագրական, (1877) Նուիրատու Դաւրիժեցիք։ Ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 356-358.

Խմբագրական, (1877) Ի Ս.Պետերբուրգէ. Արարատ, Ժ (Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1877) Կարգալոյծ Աբեղայք. Արարատ, Ժ (ԺԱ). p. 440.

Խմբագրական, (1877) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս. Արարատ, Ժ (ԺԱ). p. 401.

Խմբագրական, (1877) Անգլիական Թայմզ լրագրի սկզբնաւորութիւնը նորա յառաջադիմութեան ընթացքը. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 419-425.

Խմբագրական, (1877) Հանդէս բացման Մարիամեան-Յովնանեան դպրոցին օրիորդաց հայոց ի Տիփխիս. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 433-436.

Խմբագրական, (1877) Պ.Մ.Սանասարեանց եւ Ա.Յովհաննէսեանց։-Տ.Աննա Ալաճալեանց։-Գեր. Հերման եպիսկոպոս. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 432-433.

Խմբագրական, (1877) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս. Արարատ, Ժ (ԺԲ). p. 441.

Խմբագրական, (1877) Տփխիսեան նպաստահաւաք մասնաժողովոյ հաշիւ. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 469-470.

Խմբագրական, (1877) Բովանդակութիւն նիւթոց Ժ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1877) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1877 ամի. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 396-400.

Խմբագրական, (1877) Ցուցակ բաժանորդաց Ժ-րդ շրջանի (1877) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 473-480.

Հ

Հախումեանց, Ս.Գ. (1877) Չոլըցին հու մահը։-Մէժլիս. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 460-461.

Հայկորդի, (1877) Նոր կեանք. Արարատ, Թ (Ա). p. 28.

Հայկորդի, (1877) Թատրոն ի Վաղարշապատ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 33-35.

Հայկորդի, (1877) Հայկական դպրոցաց արդի եւ ապագայ վիճակին համառօտ տեսութիւնը. Արարատ, Թ (Բ). pp. 67-73.

Հայկորդի, (1877) Տարօրինակ գիսաւորներ. Արարատ, Թ (Գ). pp. 118-119.

Հայկորդի, (1877) Տարաբնակ Հայկազանց մէջ եղած կրօնական եւ գրականական անջրպետը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 121-128.

Հայկորդի, (1877) Գարուն պանդխտին. Արարատ, Թ (Դ). pp. 149-150.

Հայկորդի, (1877) Քառաձայն դպրոցասիրութիւն. Արարատ, Թ (Դ). pp. 150-152.

Հայկորդի, (1877) Արդի ազգային ընդհանուր դպրոցաց քանի մի թերութիւնները. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 221-230.

Հայկորդի, (1877) Աշխա՞րհս փոխուած է՚ թէ մարդը,կամ հնասէրք եւ նորասէրք. Արարատ, Ժ (Է). pp. 262-268.

Մ

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Արժանաւորաց յարգը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 5-7.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Ի մայրենի եկեղեցի. Արարատ, Թ (Բ). pp. 41-45.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Եպիսկոպոսութիւն եւ եպիսկոպոսունք. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 161-167.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Հայոց եկեղեցւոյ եւ ազգի վիճակ. Արարատ, Ժ (Է). pp. 241-243.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Հայոց եկեղեցւոյ ի գաղթականութենէ տեսած արդիւնքը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 280-286.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Կղերական կրթութենէ մի նոր հետեւանք. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 321-325.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Ու՞ր պէտք է պատրաստել քարոզիչները. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 361-365.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Բարենպատակ հիմնարկութիւնք եւ եկեղեցական-ազգային ապահովեալ դպրոցք. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 402-405.

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ (1877) Պետրոս Ա կաթուղիկոս եւ Գետարգել սուրբ նշան. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 442-446.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Քարոզիչք. Արարատ, Թ (Գ). pp. 81-84.

Մանկունի , Վահրամ Եպիսկոպոս (1877) Եկեղեցական վարչութեան դէմ խոչընդոտներ. Արարատ, Թ (Դ). pp. 130-133.

Մատթէոսեանց, Գրիգոր Մանդակունի (1877) Լուսաւորեալ դար. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 230-233.

Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Ս. (1877) Ախալքալաքէն. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 199-200.

Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Սարգսեան (1877) Ախալքալակէն. Արարատ, Ժ (Զ). p. 240.

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1877) յԱխալցխայէ. Արարատ, Ժ (Է). p. 279.

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1877) Ներբող ի հանդէս տասներորդ տարեդարձի օծման վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն հայոց Տ.Տ. Գէորգայ Դ. Արարատ, Ժ (Է). p. 280.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Բագրեւանդցի (1877) Հայ տղայ մի. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 385-386.

Ն

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան (1877) Առասպել եւ ճշմարտութիւն. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 342-344.

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան (1877) Գաճաճ եւ սապատողն. Արարատ, Ժ (Ժ). p. 386.

Շ

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Ա). pp. 17-27.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Բ). pp. 57-67.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Գ). pp. 92-102.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Թ (Դ). pp. 134-148.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ե). pp. 174-185.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Զ). pp. 208-221.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Է). pp. 254-262.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ը). pp. 293-308.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում. Արարատ, Ժ (Թ). pp. 331-336.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 370-383.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 405-419.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1877) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (ԺԲ). pp. 447-460.

Շիրմազանեանց, Սամուէլ (1877) Շնորհաւոր նոր տարի. Արարատ, Թ (Ա). p. 27.

Պ

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Ա). pp. 12-17.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Բ). pp. 51-56.

Պալեանց, Մկրտիչ (1877) Սուրբ Սանդուխտ. Արարատ, Թ (Գ). pp. 88-92.

Ս

Սուրէնեանց, Ստեփան Զաքարեան (1877) Հաշիւ տարեկան եկամտից եւ ծախուց վերափոխման սրբուհւոյ Աստուածածնի եկեղեցւոյ հայոց Սիմֆերոպոլ քաղաքին Տաւրիոյ 1876 ամին. Արարատ, Թ (Դ). pp. 158-160.

Տ

Տէր Յովհաննէսեանց, Վահան քահանայ (1877) Ծերունի հայն. Արարատ, Ժ (Ժ). pp. 387-388.

Տէր Յովհաննէսեանց, Վահան քահանայ (1877) Ծերունւոյ հրաժարականը եւ մահը. Արարատ, Ժ (ԺԱ). p. 428.

Տէր-Զաքարեանց, Զ. (1877) Պ.Ղեւոնդ Ղազարեան եւ նորակառոյց օրիորդաց դպրոց հայոց յԵրեւան. Արարատ, Ժ (ԺԱ). pp. 436-439.

Տէր-Յովհաննէսեան, Խաչատուր քահանա (1877) Դպրոց հայոց Գէօզէլ-Տէրէի. Արարատ, Թ (Դ). pp. 156-157.

Տէր-Սարգսեանց, Գէորգ ա. քահանայ (1877) Աստուածասէ՛ր ժողովուրդք. Արարատ, Ժ (Է). pp. 278-279.

Ք

Քաջազնունի, Յովհաննէս քահանայ (1877) Հունձք Կարապետեան դպրոցի Ախալցխոյ. Արարատ, Թ (Ա). p. 158.

This list was generated on Fri Mar 5 23:51:23 2021 AMT.