Արարատ

Items where Year is 1878

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Ժ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ս | Տ | Ք
Number of items: 114.

Ա

Ա.Ղ., (1878) Ի ծննդեան Տեառն. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 11-17.

Ա.Ղ., (1878) Նոր տարի. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 26-27.

Ա.Վ.Ս., (1878) Պատմական նկատմունք կնոջ դրութեան եւ կրթութեան մասին. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 425-434.

Այվազեան, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի։ Թարգմանեալ ի գաղղիական բնագրէն Միշոյ քահանայի Փարիզեցւոյ ի Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոսէ Այվազեան. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 85-86.

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ (1878) Ամուսնութեան դաշանց վերայ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 334-342.

Արեւ, (1878) Ճշմարիտ ազգասէրը. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 434-435.

Բ

Բագրատունի, Իշխան (1878) Մտածութիւն. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). p. 436.

Բահրեանց, Խաչատուր Աւետիսեան (1878) Ալեկոծութիւն. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 110-111.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1878) Փարիզի Ազգային մատենադարան եւ հայոց ձեռագիրներ. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 54-58.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1878) Ի Վիէննայէ. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 112-116.

Բէլէնկի, Տ. (1878) Հայկազն գաղթականների հետքեր եւ իրական յիշատակարաններ Կամէնէց-Պօդօլսկում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 439-443.

Բժշկեանց, Մ. (1878) Այցելութիւն Նինուէի. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 152-153.

Բժշկեանց, Մ. (1878) Ծիծառն վաղամեռիկ. Արարատ, Ժ (Դ). p. 154.

Բժշկեանց, Մ. (1878) Բողոք պանդխտին եւ պատասխան. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 65-66.

Բժշկեանց, Մ. (1878) Աղերսանք պարսկահայի. Արարատ, Ժ (Բ). p. 68.

Բունիաթեանց, Առաքել Վարդանեան (1878) Ի մեծաշուք հանդեսի աւուր բացման չորրորդ տարեդարձի ճեմարանիս Մայր Աթոռոյս Էջմիածնի ուղերձ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). p. 351.

Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ (1878) Աստրախանու Հայք եւ ցաւագարութեան հետեւանք. Արարատ, Ժ (Գ). p. 119.

Գ

Գ. Ե. Ա., (1878) Հաւատոյ պարզութիւնը. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 401-405.

Գնունի, Ս. (1878) Ուսումնական զբօսանք. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 417-419.

Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս , (1878) Անզուգական բարերար Գէորգ Մանուկեան Մանուչարեանց. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 27-34.

Ե

Երեցեանց, Սարգիս քահանայ (1878) Ի Ծղնեթէ. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 38-39.

Երեցեանց, Սարգիս քահանայ (1878) Ի Ծղնեթէ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). p. 357.

Զ

Զաքարեանց , Թադէոս (1878) Յաւուր տօնի սրբոյն Գէորգայ զօրավարի եւ ի չորրորդի տարեդարձի բացման Գ.ճեմարանիս առ Վեհափառ Հայրապետ մեր ձօն. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). p. 352.

Զօրաբեան, Յ. Մ. (1878) Կենսագրութիւն հանգուցեալ մեծանուն աղայ Գէորգայ Մանուկեանին,բազմահարուստ հայկազն վաճառականին եղելոյ ի Բըթավիա՝ ի կղզոջն Ջաւայ, գրեալ ի Նոր Ջուղայ յամի Տեառն 1873 ի 18 մայիսի. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 34-36.

Ժ

Ժիլպէր, (1878) Վերջին վայրկեանք վաղամեռիկ բանաստեղծի. Արարատ, Ժ (Բ). p. 67.

Ժիլպէր, (1878) Վերջին դատաստան. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 149-151.

Լ

Լըգուվէ , (1878) Հինգ կրթութիւն. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 406-416.

Խ

Խմբագրական, (1878) Զեկուցումն. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1878) Մշակ օրագիր. Արարատ, Ժ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1878) Արձագանք Աժտէրխանէն. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1878) Ի պատիւ Մակար Արքեպիսկոպոսի. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1878) Ի Մատրաս. Արարատ, Ժ (Բ). p. 78.

Խմբագրական, (1878) Հաշուեցուցակ ելեւմտից երկսեռի դպրոցաց Հայոց Աստրախանու. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 78-80.

Խմբագրական, (1878) Յայտարարութիւնք. Արարատ, Ժ (Բ). p. 80.

Խմբագրական, (1878) Պատմութիւն վարուց Ներսիսի եպիսկոպոսին եգոցս սաղմոսիս քննաւղի. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 89-100.

Խմբագրական, (1878) Մնայուն գազերի հեղուկանալն եւ ջրածինի պնդանալն. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 100-105.

Խմբագրական, (1878) Նուէր Առաքելեանցի. Արարատ, Ժ (Գ). p. 116.

Խմբագրական, (1878) Յովհաննէս Յօնանեանց. Արարատ, Ժ (Գ). p. 117.

Խմբագրական, (1878) Ի նպաստ հոգեւոր դպրոցի հայոց Բագուի. Արարատ, Ժ (Գ). p. 118.

Խմբագրական, (1878) Մի խաչ. Արարատ, Ժ (Դ). p. 159.

Խմբագրական, (1878) Զգեստ. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 158-159.

Խմբագրական, (1878) Միիռօնի օրհնութիւն։-Նորին Մեծութիւն Նասրէտտին Շահ Պարսկաստանեայց ի Ս.Էջմիածին. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 156-158.

Խմբագրական, (1878) Սուրբ Միւռօնի օրհնութեան հանդէս. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 273.

Խմբագրական, (1878) Պաշտպանք. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 279-280.

Խմբագրական, (1878) Ազդ. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 280.

Խմբագրական, (1878) Նորապսակ եպիսկոպոս։-Յարութիւն եւ Տիմօթէոս եպիսկոպոսունք. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 274.

Խմբագրական, (1878) Ընդհանւր կառավարիչ Ս.Գէորգեան ճեմարանի։-Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). p. 274.

Խմբագրական, (1878) Տօնախմբութիւն անուան Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ.Տ.Գէորգ Դ. եւ չորրորդ տարեդարձ Գէորգեան ճեմարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 346-350.

Խմբագրական, (1878) Յաւուր տօնի սրբոյն Գէորգայ Զօրավարի եւ ի չորրորդի տարեդարձի Գ.ճեմարանիս ուղերձ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 350-351.

Խմբագրական, (1878) Նիժեկօրոդու տօնավաճառէն. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 357-358.

Խմբագրական, (1878) Վեհ.Հայրապետ։-Թադէոս եպիսկոպոս։-Գէորգ վարդապետ։-Յովհաննէս Թօսունեանց։-Եսայի վարդապետ։-Պետրոս վարդապետ։-Մամբրէ եւ Գրիգոր վարդապետք. Արարատ, ԺԱ (Ժ). p. 399.

Խմբագրական, (1878) Յայտարարութիւն Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԱ (Ժ). p. 400.

Խմբագրական, (1878) Մտածմունք տարին վերջանալու ժամանակը. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 444-450.

Խմբագրական, (1878) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 450-451.

Խմբագրական, (1878) Թեմական վերատեսուչների հաշիւներից. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 452-458.

Խմբագրական, (1878) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 458-463.

Խմբագրական, (1878) Օրացույց։- Ծանուցում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). p. 464.

Խմբագրական, (1878) Ծանուցում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). p. 464.

Խմբագրական, (1878) ԺԱ-րդ տարեդարձ։-Գասպարեան Ապաստանարան եւ 1877 ամի ելեւմուտքը. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1878) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԱ-րդ շրջանի (1878) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 465-472.

Կ

Կոստանեան , Կարապետ (1878) Հայաստանն եւ Միջագետքը դիւցազնական դարերում. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 419-424.

Հ

Հիւգո, Վիկտոր (1878) Մովսէս ի Նեղոսի. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 105-108.

Հիւգո, Վիկտոր (1878) Յափշտակութիւն մտաց. Արարատ, Ժ (Դ). p. 152.

Հիւգո, Վիկտոր (1878) Հուրն երկնից. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 192-194.

Հիւգո, Վիկտոր (1878) Հուրն երկնից. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 263-271.

Մ

Մ., (1878) Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց։ Պատմութիւն ժամանակաց մարզպանութեան ի հայս. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 58-65.

Մ.Կ., (1878) Բագուէն. Արարատ, Ժ (Գ). p. 120.

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Գարուն. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 109-110.

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Հայն ի գերութեան. Արարատ, Ժ (Գ). p. 112.

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Ինքնախօս ձայնագիր. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 146-148.

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Որբ հայ տղան. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 155-156.

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Վայրենիների վիճակը. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 389-399.

Մալխասեանց, Ստեփանոս (1878) Փարիզի աշխարհահանդէս ի 1878 ամի. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 186-192.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Անցեալ ժամանակ եւ հայոց եկեղեցւոյ մէջ. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 5-9.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Նշանադրութիւն. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 41-44.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Եկեղեցւոյ վարչական կազմակերպութիւնը. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 81-84.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Կտակ եւ նպատակ. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 121-123.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Կրօնի դասատուութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 161-163.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Պապական հայք եւ հոգւոյ փրկութիւն. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 201-206.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Հայոց եկեղեցական-ազգային դպրոցք եւ ուսուցիչք. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 281-285.

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս (1878) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ազատութիւնը. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 361-363.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ (1878) Խեւթուբան գիւղ եւ Թումանեան-Մամիկոնեանց հայ իշխանազունք։-Եփրեմ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց եւ Ծայրագոյն Պատրիարգ Արարատյան Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 352-356.

Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ (1878) Հետեւանք Նախանձու. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 358-359.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 123-143.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 163-182.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 206-260.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 285-331.

Միշոյ քահանայ , (1878) Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 363-385.

Յ

Յ. Ք. Ս. , (1878) Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Արարատ, Ժ (Ա). p. 39.

Ն

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան (1878) Եզն եւ գեղջուկ. Արարատ, Ժ (Ա). p. 25.

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան (1878) Կոկորդիլոս եւ քարոզիչ ձուկ մի. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 66-67.

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան (1878) Ծղրիտ. Արարատ, Ժ (Դ). p. 155.

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան (1878) Գայլ եւ աղուէս. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 272-273.

Շ

Շաֆհաուզէն, (1878) Վայրենիների վիճակը. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 342-346.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 17-24.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 46-53.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Պատասխան «Մի քանի նկատմունք» յօդուածին. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 68-78.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Զինուորական հայ պաշտօնակալք ոմանք ի Պարսկաստան. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 197-200.

Շիրմազանեանց, Գալուստ (1878) Զինուորական հայ պաշտօնակալք ոմանք ի Պարսկաստան. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 275-279.

Ս

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Ա). pp. 9-10.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 44-46.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 87-88.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Մի մօր մրմունջ մանկական օրօրոցի վրայ. Արարատ, Ժ (Գ). pp. 108-109.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 143-145.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ե). pp. 182-186.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Զ,Է). pp. 260-262.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 331-334.

Սերովբէ Եպիսկոպոս, (1878) Ժողովրդական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԺԱ (Ժ). pp. 385-389.

Սէնէկա, (1878) Արիացիր, մանուկներին յարմար է ահ. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). p. 439.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1878) Դամբանական. Արարատ, Ժ (Դ). pp. 159-160.

Տ

Տէր Ստեփաննոսեանց, Ստեփանոս քահանայ (1878) Ի Լանքարանէ. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 356-357.

Տէր-Յովհաննիսեան, Յակոբ (1878) Մանկավարժական թերթ ամսագիր. Արարատ, ԺԱ (Ը,Թ). pp. 359-360.

Տըլիլ, (1878) Գիւղական երէց. Արարատ, Ժ (Ա). p. 27.

Ք

Քաջազնունի, Յովհաննէս Ք. (1878) Նամակ Ախալքալաքից. Արարատ, ԺԱ (ԺԱ,ԺԲ). pp. 436-439.

This list was generated on Fri Mar 5 23:54:39 2021 AMT.