Արարատ

Items where Year is 1881

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Է | Թ | Խ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Վ | Տ
Number of items: 124.

Էրիսման դօկտօր, (1881) Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Բնակած տեղեր, քաղաքներ եւ գիւղեր. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 169-176.

Ա

Աղափիրեան, Գ. Ե. (1881) Ուրիշի ունեցածի վերայ աչք չդնել, թող թէ կպչել. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 245-254.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1881) Հատուցումն. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 97-108.

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1881) Ապագայ. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 631-640.

Արծրունի, Խորէն Ս. (1881) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 88-89.

Բ

Բունիաթեանց, Յովսէփ (1881) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 90-93.

Բունիաթեանց, Յովսէփ (1881) Նամակ Աստրախանից. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 187-189.

Գ

Գնունի, Ս. (1881) Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 4-15.

Գնունի, Ս. (1881) Ապաշխարհութիւն. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 49-55.

Գնունի, Ս. (1881) Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 74-82.

Գնունի, Ս. (1881) Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 108-117.

Գնունի, Ս. (1881) Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 160-168.

Գնունի, Ս. (1881) Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 203-211.

Գնունի, Ս. (1881) Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 257-270.

Գնունի, Ս. (1881) Կենսագրութիւն երջանկայիշատակ Տ.Տ. Փիլիպպոս կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 293-307.

Գնունի, Ս. (1881) Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 313-322.

Գնունի, Ս. (1881) Պանդուխտն առ լուսին. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 522-523.

Ե

Ե. . . . եանց , (1881) Ճանապարհորդութիւն դէպ յԱնի. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 484-487.

Զ

Զամինեան, Ա. (1881) Թէ ի՞նչպես են նայում ամերիկացիք կրթութեան հարցի վերայ. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 307-313.

Զամինեան , Ա. (1881) Թէ ի՞նչպես են նայում ամերիկացիները կրթութեան հարցի վերայ. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 117-127.

Է

Էրիսման դօկտօր , (1881) Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Կլիմայ. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 20-25.

Էրիսման դօկտօր , (1881) Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Բնակուած տեղեր, քաղաքներ եւ գիւղեր. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 211-219.

Էրիսման դօկտօր , (1881) Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Բնակուած տեղեր, քաղաքներ եւ գիւղեր. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 323-327.

Թ

Թաշճեան, Ն. Ս. (1881) Եզնիկ քահանայի յօրինած Երգարանին .... Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 288-290.

Թիլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1881) Իմ առաջին տպաւորութիւնը. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 544-547.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1881) Մեր կղերն եւ իւր կոչումը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 595-602.

Խ

Խմբագրական, (1881) Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԳ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1881) Ուսուցչի ինքնակրթութիւնը. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 16-19.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1881) Կանոնադրութիւն Նպաստատու Գանձարանի ամուսնացեալ եկեղեցականաց Աստրախանայ Հայոց վիճակի, յօրինեալ ի յանձնաժողովոյ նշանակելոյ ըստ կարգադրութեան վիճակային հոգևոր իշխանութեան. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 38-44.

Խմբագրական, (1881) Փարիզի Հայկազեան Ուսումնասիրաց ընկերութեան հրավէրը. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 44-45.

Խմբագրական, (1881) Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 46-47.

Խմբագրական, (1881) Միացեալ ընկերութիւն եւ հրաւէր. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 82-85.

Խմբագրական, (1881) Հայաստանի սովելոց խնամատար յանձնաժողով եւ հրաւէր. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 85-86.

Խմբագրական, (1881) Հաշւեցուցակ ամենատեսակ ծախուց շինութեան մայր եկեղեցւոյ հոյոց Շամախւոյ։- Նկարագրութիւն նորաշէն եկեղեցւոյ հայ Շամախւոյ. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 93-95.

Խմբագրական, (1881) Մահացուցակ. Արարատ, ԺԳ (Բ). p. 96.

Խմբագրական, (1881) Վրիպակ տպագրութեան. Արարատ, ԺԳ (Բ). p. 96.

Խմբագրական, (1881) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագավոր Կայսեր Ալէքսանդր Ալէքսանդրովչի. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1881) Մահացուցակ. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 140.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 142-143.

Խմբագրական, (1881) Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի Մարդասիրական Ընկերութեան. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1881) Ազդք. Արարատ, ԺԳ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1881) Մանկավարժական սկզբունք. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 149-159.

Խմբագրական, (1881) Թէ որքան պէտքէ պարապեն աշակերտները. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 177-181.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 190.

Խմբագրական, (1881) Գէորգ Եպիսկոպոս Աբամելիքեանց մահախոսական. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 192.

Խմբագրական, (1881) Մոսկուաբնակ հայազգի նուիրատուաց ցուցակը. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1881) Մանկավարժական սկզբունք. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 197-202.

Խմբագրական, (1881) Դասերի բաժանումը. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 219-226.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ե). p. 242.

Խմբագրական, (1881) Առարկայական եւ դասարանական ուսումնառութեան դրութիւնները. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 255-257.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 290-292.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 327-328.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 329-333.

Խմբագրական, (1881) Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակներ. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 335-339.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Է). p. 340.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1881) Յայտարարութիւն տնօրէն ժողովոյ Միացեալ Ընկերութեան Հայոց. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 487-488.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 489-490.

Խմբագրական, (1881) Ագահի ընծան. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 497-500.

Խմբագրական, (1881) Բնագիտական եւ առողջապահական. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 514-519.

Խմբագրական, (1881) Անաստուածների զղջումն եւ դարձը. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 519-522.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեղեկութիւնք. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 527-529.

Խմբագրական, (1881) Թղթակցութիւնք. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 530-531.

Խմբագրական, (1881) Կոնդակներ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 533-535.

Խմբագրական, (1881) Խառն լուրեր. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 535-536.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 537-538.

Խմբագրական, (1881) Կրօնագիտութեան կարեւորութիւն եւ կրօնուսուցիչք. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 539-543.

Խմբագրական, (1881) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 547-564.

Խմբագրական, (1881) Բնագիտական եւ առողջապահական. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 564-574.

Խմբագրական, (1881) Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 586-588.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 589-590.

Խմբագրական, (1881) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 607-614.

Խմբագրական, (1881) Մարդու թուքի մէջ ծածկած թոյնը նապաստակներից յայտնած. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 614-620.

Խմբագրական, (1881) Հայոց Գասպարեան Աղքատանոցի հաշիւ. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 624-626.

Խմբագրական, (1881) Հեքեաթների մասին. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 626-627.

Խմբագրական, (1881) Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). p. 628.

Խմբագրական, (1881) Շամախուց. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). p. 624.

Խմբագրական, (1881) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 629-630.

Խմբագրական, (1881) Կանոնական կոնդակ։ Վեհափառ Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Դ։- Պարտաւորական խոստումնագիր ժողովրդեան։ -Խոստումնագիր քահանայացու դպրի կողմից. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 646-651.

Խմբագրական, (1881) Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի Տեսուչ Պ. Արշակ Նահապետեանի Ծանուցումն։- Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի ուսումնական դրութիւնը. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 651-655.

Խմբագրական, (1881) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 657-658.

Խմբագրական, (1881) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). p. 658.

Խմբագրական, (1881) Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). p. 659.

Խմբագրական, (1881) Վահան վարդապետ Բաստամեանց. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). p. 660.

Խմբագրական, (1881) Բովանդակութիւն ԺԴ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). ԺԲ-ԺԴ.

Խմբագրական, (1881) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ եօթներորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի։- Ճեմարանի 1880-81 ուսումնական տարուայ ներքին դրութեան մասին Սրբազան Կառավարչի հաղորդած տեղեկութիւններ։- Ուղերձ. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 523-527.

Խմբագրական, (1881) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց Հոգեւոր երկուց սեռից դպրոցաց, քաղեալ ի ժապաւինեալ տումարէ 1881 ԱՄԻ. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 531-533.

Խմբագրական, (1881) Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի ի 1881 ամի. Արարատ, ԺԴ (Ե). p. 244.

Խմբագրական, (1881) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԴ-րդ շրջանի (1881) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). Ա-ԺԱ.

Մ

Մեսրովբ եպիսկոպոս, (1881) Ի՛նչ ի՛նչ նորամուտ սովորութիւնք. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 443-444.

Մկրտչեան, Կ. Մշեցի (1881) Տարօն. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 227-238.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1881) Մեր դպրոցները եւ նոցա ներքին կազմակերպութիւնը. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 56-73.

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. (1881) Նամակ Կողբից. Արարատ, ԺԳ (Դ). p. 189.

Մուրատչեան, Նիկողայոս (1881) Բնութեան մէջ ընտրութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 444-452.

Մօլախալցեան, Եղիսաբէթ (1881) Ահեղ գիշեր յԱւարայր. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 656-657.

Յ

Յովսէփեան, Ղազարոս քահանայ (1881) Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան (վիմատիպ) եւ ձայնագրեալ մանկական երգարան անուանեալ գրեանց վերայ դատաքննութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 500-514.

Ն

Նազարեան, Տ. (1881) Նամակ Շուշուց. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 283-284.

Նալեան, Յակոբ վարդապետ (1881) Ոտանաւոր գեղեցիկ եւ յո՛յժ ազդու, շարադրեալ ի Նալեան Յակոբ վարդապետէ եւ ի խոր ծերունի պատրիարգէ Կոստանդնուպօլսոյ՝ ի վերջին ժամանակս կենաց իւրոց մերձ ի մահն. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 333-335.

Նաւասարդեանց, Տ. (1881) Հէքեաթներ։- Արջի քոթոթը. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 1-8.

Պ

Պալեան, Թ. (1881) Ուղերձ ի յիշատակի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, նորին վեհափառութեան կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգայ Դ. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 238-239.

Պալեան, Թ. (1881) Հիւանդութիւնների աղբիւրները. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 467-478.

Պեքարեան, Յակոբ (1881) Դաստիարակութեան մասին. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 453-466.

Ս

Ս. Բ. Գ. Վ., (1881) Էջմիածնի բահ ու բրիչ. Արարատ, ԺԴ (Ժ). pp. 574-585.

Ս. Վ., (1881) Նոր տարի. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 1-3.

Ս. Վ., (1881) Փորձ ամսական հանդէս. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 482-484.

Ս. վարդապետ, (1881) Ամուսնութիւն. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 145-148.

Ս. վարդապետ, (1881) Ծնողաց պարտականութիւնը դէպ ի որդիքը. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 193-197.

Ս. վարդապետ, (1881) Ստո՞յգ է. Արարատ, ԺԴ (Ե). p. 243.

Սահակ վարդապետ , (1881) Կրօնուսուցչին անհրաժեշտ է կրթութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 591-595.

Սահակ սարկաւագ, (1881) Դարձեալ ձայնագրեալ մանկական երգարանի համար. Արարատ, ԺԳ (Դ). pp. 182-187.

Սահակ սարկաւագ, (1881) Երկրորդ պատասխանի առթիւ. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 285-288.

Սահակ վարդապետ, (1881) Առաքելութիւն. Արարատ, ԺԴ (Թ). pp. 491-497.

Սիմօն, Ժիւլ (1881) Ակադեմիա բարոյական եւ քաղաքական գիտութեանց։ Մայրական կաթնատուութիւն. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 620-623.

Սմայլս, Սամուէլ (1881) Ընտանիքի ազդեցութիւն. Արարատ, ԺԳ (Ա). pp. 25-36.

Սմայլս, Սամուէլ (1881) Ընտանիքի ազդեցութիւն. Արարատ, ԺԳ (Գ). pp. 127-139.

Սմբատեանց, Մեսրովբ Եպիսկոպոս (1881) Հայկական ձայնագրութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ը). pp. 478-482.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1881) Արմաւիր եւ նոր բեւեռագիրներ յԱրմաւիր. Արարատ, ԺԴ (ԺԱ). pp. 602-606.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1881) Գիտելիք վասն աստիճանաց մասնաւոր եւ ծայրագոյն վարդապետութեան. Արարատ, ԺԴ (ԺԲ). pp. 640-646.

Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ (1881) Նամակ Մոսկվայից. Արարատ, ԺԴ (Ե). pp. 239-242.

Վ

Վայանցեան, Աւետիս Վանցի (1881) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԳ (Բ). pp. 87-88.

Վարդանեան, Կարապետ Ռօդօստօցի (1881) Ուղերձ Վեհափառ տէր. Արարատ, ԺԴ (Է). pp. 328-329.

Տ

Տէր-Աւետիքեան, Միք. (1881) Ընդհանուր բեղմնաւորութիւն կամ Դարվինի Պանգենեզիս. Արարատ, ԺԴ (Զ). pp. 270-282.

This list was generated on Sat Mar 6 11:37:48 2021 AMT.