Արարատ

Items where Year is 1882

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Ժ | Խ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ
Number of items: 116.

Ա

Ա. Պ. Ա., (1882) Հայ-գրականութեան մասին. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 193-203.

Աստուածատրեան, Յովհաննէս (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 310-311.

Արծրունի, Խ. Ս. (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 355-356.

Արծրունի, Խ. Ս. (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Ը). p. 359.

Բ

Բանադատն, (1882) Գրաքննական. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 115-116.

Բանադատն, (1882) Գրաքննական. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 136-139.

Բանադատն, (1882) Գրաքննական. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 249-252.

Գ

Գ. Տ. Գ., (1882) Սկզբունք բուսաբանութեան. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 31-35.

Գ.Տ.Գ., (1882) Սկզբունք բուսաբանութեան. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 73-80.

Գ.Տ.Գ., (1882) Սկզբունք բուսաբանութեան. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 106-110.

Գ.Տ.Գ., (1882) Սկզբունք բուսաբանութեան. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 151-159.

Գ.Տ.Գ., (1882) Սկզբունք բուսաբանութեան. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 183-192.

Գ.Տ.Գ., (1882) Սկզբունք բուսաբանութեան. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 240-248.

Գնունի, Ս. (1882) Յոյս. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 7-9.

Գնունի, Ս. (1882) Նկարագիր հակառակասիրի. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 139-140.

Գնունի, Ս. (1882) Մաղթանք ծերունւոյ։ Ուսո՛ տէր իմ զթիւ աւորցս քանի՛ օն. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 35-36.

Դ

Դօբրօտվօրսկի, (1882) Хлысты-Մտրակողներ. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 419-427.

Թ

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Առաքելութիւնք ի Հայաստան. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 53-63.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Խաւարումն արեգական եւ նոր գիսաւոր. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 206-207.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 427-439.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 469-485.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 373-388.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 230-240.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աշխարհագրական ծանօթութիւնք. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 326-340.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք։ Գիսաւորք. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 527-542.

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. (1882) Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 280-292.

Ժ

Ժանէ, (1882) Միս պահելու նոր կերպը՝ Նուտրիսին անունով, այսինքն սննդարար. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 253-256.

Խ

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 1-2.

Խմբագրական, (1882) Էդուարտ Դիւլօրիէ. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ շարունակութեան մտից և ծախուց արարելոց ի պէտս շինութեան և վերջաւորութեան թէրութեանց Ս. Աստուածածնայ Աւագ Եկեղեցւոյն Հայոց Շամախւոյ քաղաքի. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԴ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 41-42.

Խմբագրական, (1882) Առաքինութեան համար արիասրտութիւն. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 43-53.

Խմբագրական, (1882) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 116-120.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1882) Վեհափառ Հայրապետի կոնդակ Աւագ քահանայից պաշտօնի եւ պարտուց համար. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 83-89.

Խմբագրական, (1882) Վեհանձնութիւն կամ մեծահոգիութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 90-101.

Խմբագրական, (1882) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԴ (Գ). p. 112.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 114-115.

Խմբագրական, (1882) Ս. Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԺԴ (Գ). p. 120.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 121-122.

Խմբագրական, (1882) Մանուկների կրօնական կեանքը. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 123-129.

Խմբագրական, (1882) Երկու անհետացած քաղաքներ. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 141-147.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԴ (Դ). p. 161.

Խմբագրական, (1882) Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 163-164.

Խմբագրական, (1882) Պաշտօնական ծանուցումն. Արարատ, ԺԴ (Դ). p. 164.

Խմբագրական, (1882) Ինքնաճանաչութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 165-178.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ե). p. 208.

Խմբագրական, (1882) Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդէս. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 208-216.

Խմբագրական, (1882) Յօրագրութենէ Սինօդի. Արարատ, ԺԵ (Ե). p. 216.

Խմբագրական, (1882) Ինքն իւր վերայ իշխելը, կամ ինքն իւր գլխի տէրը լինելը. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 217-229.

Խմբագրական, (1882) յՕրագրութենէ Սինօդի. Արարատ, ԺԵ (Զ). p. 263.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1882) Տ. Գէորգ արքեպիսկոպոս Վեհապետեանց. Արարատ, ԺԵ (Զ). p. 264.

Խմբագրական, (1882) Սահմանադրութիւն եւ կարգադրութիւն ժողովրդեանն հայոց ի Ճաւա. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 271-280.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ Մոսկվայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 297-302.

Խմբագրական, (1882) Կանոնք։ Բարեգործական Ընկերութեան հայոց Գանձակ քաղաքի վասն խնամակալութեան հայ աղքատաց. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 302-307.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 309-310.

Խմբագրական, (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 311-312.

Խմբագրական, (1882) Հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց ս. Սանդխտեան օրիորդ. դպրոցի Շամախւոյ. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 306-307.

Խմբագրական, (1882) Վերջը միտք արա. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 313-326.

Խմբագրական, (1882) Մարդու առընչական զգացմունքները, որոնք կապ ունեն հասարակութեան եւ իւր բարոյական կենաց հետ. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 340-345.

Խմբագրական, (1882) Յետադիմութեան պատճառները հասարակական կեանքում. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 345-348.

Խմբագրական, (1882) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 348-351.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 351-354.

Խմբագրական, (1882) Նամակ Նոր-Նախիջեւանի Փոքր Սալայ գիւղից. Արարատ, ԺԵ (Ը). p. 358.

Խմբագրական, (1882) յՕրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԵ (Ը). p. 360.

Խմբագրական, (1882) Քրիստոնէի մխիթարութիւնը իւր կեանք ունեցած միջոցին ու իւր մահուան ժամանակն. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 361-373.

Խմբագրական, (1882) Վայրենիների կրօնը. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 395-401.

Խմբագրական, (1882) Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ եւ ութերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 403-406.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԵ (Թ). p. 406.

Խմբագրական, (1882) Տ. Անդրէաս արքեպիսկոպոս Տ. Անդրէասեան. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 407-408.

Խմբագրական, (1882) Մահից վախենալը. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 409-419.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 455-456.

Խմբագրական, (1882) Յաւիտենական կեանքի մասին ակնարկութիւններ. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 457-469.

Խմբագրական, (1882) Յետադիմութեան պատճառները հասարակական կեանքում. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 485-488.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). p. 512.

Խմբագրական, (1882) Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 513.

Խմբագրական, (1882) Հանգիստ Տ. Տ. Գէորգայ Դ-ի ծայրագոյն պատրիարգ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ աստուածընտիր հայրապետի Հայաստանեայց Առաքելական Ս. եկեղեցվոյ. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 514-526.

Խմբագրական, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 553-556.

Խմբագրական, (1882) Անուանական ցուցակ նուիրատուաց. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 561.

Խմբագրական, (1882) Գրիգոր արքեպիսկոպոս Մուշեղեանց. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). p. 562.

Խմբագրական, (1882) Համառօտ հաշիւ մտից եւ ծախուց Գանձակայ Աղքատաց Խնամարկութեան Ընկերութեան 1876 թուից մինչեւ 1882 թւին. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1882) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Ներսիսեան հայոց ազգային հոգեւոր դպրանոցի վասն 1881 ԱՄԻ. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 204-206.

Խմբագրական, (1882) Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդոյ Մարդասիրական Ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջևանի վասն 1881 ամի, տուեալ ըդհանուր ժողովոյ նորին յ30 մայիսի 1882 ամի. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 556-558.

Խմբագրական, (1882) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԵ-րդ շրջանի (1882) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). Ա-Դ.

Մ

Մատթէոսեան, Ներսէս (1882) Պարտիզպան եւ գարուն. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 110-111.

Մատթէոսեան, Ներսէս (1882) Սոխակ, վարդենի եւ պարտիզպան. Արարատ, ԺԵ (Զ). pp. 257-258.

Մելեանց, Յովսէփ Ա. Ք. (1882) Համառօտ հաշիւ հայ հասարակութեանը. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 542-553.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 10-18.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 64-73.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 130-136.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ (1882) Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ. Արարատ, ԺԵ (Ե). pp. 178-183.

Մօլախալցեան, Եղիսաբէթ (1882) Ո՛ւ կցանկայի մեռանել. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 38-39.

Ն

Նահապետեան, Արշակ (1882) Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ Ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի եւ ծայրագոյն պատրիարքի. Արարատ, ԺԵ (ԺԱ). pp. 489-512.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Գառնիկ-Աղպէր։- Ոսկէ ձուկը. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 9-16.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Ոսկէ ձուկը։ [Շարունակություն]։- Չուտողի մալը՝ ուտողին հալալ ա. Արարատ, ԺԴ (Բ). pp. 17-24.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Չուտողի մալը՝ ուտողին հալալ ա։ [Շարունակություն]։- Անջիգեար մէր։- Իրեք աղպրտինք։- Մօթալի հեքաթը. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 25-32.

Նաւասարդեանց, Տ. (1882) Մօթալի հեքաթը։ [Շարունակություն]. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 33-36.

Շ

Շիրմազանեան, Գալուստ (1882) Դատաքննութիւն. Արարատ, ԺԵ (Ժ). pp. 439-455.

Պ

Պռօշեանց, Պերճանոյշ (1882) Մեր քաղցրիկ Հա՛յր. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 37-38.

Ս

Ս. Վ., (1882) Թիւր գաղափար հայ դպրոցների մասին. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 147-150.

Ս. Վ., (1882) Հայ չքաւորաց խնամատարութան մասին. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 159-161.

Սահակ վարդապետ, (1882) Խորհրդածութիւն ի նոր տարի. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 3-6.

Սահակ վարդապետ, (1882) Փորձուենք անցեալից. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 265-271.

Սահակ վարդապետ, (1882) Ազգային տեսութիւն. Արարատ, ԺԵ (ԺԲ). pp. 558-561.

Սէթ, (1882) Հայ բեռնակրի զատիկը. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 112-113.

Սէթ, (1882) Պանդուխտ հայի գարունը. Արարատ, ԺԴ (Դ). p. 162.

Սէթ, (1882) Մշակ. Արարատ, ԺԵ (թ). pp. 402-403.

Վ

Վէմ, (1882) Անկեղծ գործողներ կամ դիմակաւորներ. Արարատ, ԺԴ (Գ). pp. 102-106.

Տ

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մ. (1882) Հայ գեղջկուհի. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 307-308.

Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս (1882) Ուսումնարանական զանցառութիւններ. Արարատ, ԺԵ (Թ). pp. 388-395.

Տունչ, Պ. (1882) Ուրիշ աշխարհում, տեսութիւն Պ. Տունչի. Արարատ, ԺԴ (Ա). pp. 18-31.

Ք

Քրիստոսատրեանց, Մելքոն Պետրոսեան (1882) Նամակ Ագքիրմանից. Արարատ, ԺԴ (Դ). pp. 162-163.

Քրիստոստուրեան, Մելքոն (1882) Առ արգոյ պ. Հոգաբարձուս. Արարատ, ԺԵ (Ը). pp. 357-358.

Օ

Օրլով, Վ. Վ. (1882) Սիբիրական ժանտախտի (խոցի) մասին. Արարատ, ԺԵ (Է). pp. 292-297.

This list was generated on Sat Mar 6 11:14:00 2021 AMT.