Արարատ

Items where Year is 1884

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Գ | Զ | Թ | Խ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Օ
Number of items: 124.

Ա

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 473-480.

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս (1884) Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 13-18.

Գ

Գէօթէ, (1884) Ձկնորս. Արարատ, ԺԷ (Գ). p. 133.

Գնունի, Ս. (1884) Ողբերգութիւն Աբէլի։ Երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 165-172.

Գնունի, Ս. (1884) Ողբերգութիւն Աբէլի։ Երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 207-215.

Գնունի, Ս. (1884) Ողբերգութիւն Աբէլի։ Երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 248-255.

Գրասէր, (1884) Խմբագրութիւն Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 268-269.

Գրասէր, (1884) Մի քանի խորհրդածութիւններ արարք եկեղեցու հիմնարկութեան առթիւ. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 375-377.

Գրիգորիս վարդապետ, (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 180-182.

Զ

Զաքարեանց, Միքայել (1884) Պատերազմ խօլերի դէմ. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 374-375.

Թ

Թադէոս եպիսկոպոս, (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 89-90.

Թաղիաթեան, Մեսրոպ (1884) Բանաստեղծութիւններ. Արարատ, ԺԷ (ե). pp. 215-216.

Թաղիաթեան, Մեսրոպ (1884) Հանգուցեալ Թաղիաթեանի երգերից. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 322-324.

Թաղիաթեան, Մեսրոպ (1884) Մի մոռանար։- Խոկումն։. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 373-374.

Խ

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1884) Նոր տարի. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1884) Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ.- Հրաւիրագիր Սինօդի ընտրութեան կաթուղիկոսի.- Թուղթ միաբանութեան սրբոյ Էջմիածնի առ ամեն Տ. Ներսէս Սրբազան Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսոյ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 46-54.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 55.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։-Վարչական։-Դատաստանականք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 56.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1884) Վերջին կամք. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 57-66.

Խմբագրական, (1884) Րաֆայէլ Սանցիօ։ (Չորսհարիւր ամեայ յոբելեանի առթիւ). Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 75-88.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշիւ Աղէքսանդրապօլու Հայոց վիճակային հոգեւոր դպրոցի. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1884) Բարոյական խրատք. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 97-105.

Խմբագրական, (1884) Րաֆայէլ Սանցիօ։ (Չորսհարիւր ամեայ յոբելեանի առթիւ). Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 111-118.

Խմբագրական, (1884) Ասուած խեղճերին անխնամ չէ թողնում. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 124-128.

Խմբագրական, (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 129-131.

Խմբագրական, (1884) Հաշիւ Բռնակոթ գիւղի դպրոցի. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1884) Եղիազար արքեպիսկոպոս Տէր-Կարապետեան։-Սուքիաս Ստեփաննոսեան Թաղիանոսեանց. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1884) Ամփոփումն գրագրութեանց վասն կաթուղիկոսական ընտրութեան. Արարատ, ԺԷ (Գ). Ա-Դ.

Խմբագրական, (1884) Սուքիաս Ստեփաննոսեան Թաղիանոսեանց։ Մահացուցակք. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 135-136.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Դ).

Խմբագրական, (1884) Յանկա՞րծ մեռնելն է լաւ, թէ երկար հիւանդութիւններ ու նեղութիւններ քաշելուց յետոյ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 137-145.

Խմբագրական, (1884) Զատիկ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 145-159.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարիզ. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 159-165.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 182-183.

Խմբագրական, (1884) Յարութիւն եպիսկոպոս Վարդազարեան Ջալալօղլուեցի. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 184.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Դ).

Խմբագրական, (1884) Սիս եւ կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 185-195.

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 196-207.

Խմբագրական, (1884) Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 217-234.

Խմբագրական, (1884) Ցուցակ հարցաքննութեանց ճեմարանի Մայր Աթոռոյս ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԷ (Ե). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Զ).

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 256-265.

Խմբագրական, (1884) Ագուլիսի հեղեղը. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 267-268.

Խմբագրական, (1884) Վաղարշապատի օրիորդական հոգ. ծխական դպրոցի տեղեկագիր. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 269-273.

Խմբագրական, (1884) Վերաշինութիւն եկեղեցւոյն հայոց Նողայսք քաղաքի եւ նուիրատուութիւնք ի նպաստ շինութեան. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 275-277.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 277-279.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի մայիսի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչականք։-Դպրոցականք. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 280-282.

Խմբագրական, (1884) Գրիգոր Տէր Մատթէոսեան. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Զ).

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Է).

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 300-310.

Խմբագրական, (1884) Հրաւէր հայ ազգին. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 325-330.

Խմբագրական, (1884) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 330-331.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի յունիսի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչական. Արարատ, ԺԷ (Է). p. 332.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Է).

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ը).

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 350-356.

Խմբագրական, (1884) Մայր Աթոռոյս նուէրն Ագուլեաց վնասուածներին. Արարատ, ԺԷ (Ը). p. 378.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 378-380.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ը).

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 399-407.

Խմբագրական, (1884) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 426-429.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի յուլիսի ամսոյ օրագրութիւններից քաղուածք։- Վարչականք։- Դատաստանական։- Դպրոցական. Արարատ, ԺԷ (թ). pp. 429-432.

Խմբագրական, (1884) Մկրտիչ վարդապետ Շահնազարեան. Արարատ, ԺԷ (Թ). p. 432.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1884) Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 444-450.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1884) Ներսէս պատրիարք հանգեա՜ւ ի տէր. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 506-520.

Խմբագրական, (1884) Հանդէս հոգեհանգստեան եւ յուղարակաւորութեան Տ. Տ. Ներսէսի հանգուցեալ պատրիարքին Կ. Պոլսոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 520-529.

Խմբագրական, (1884) Սինօդի օրագրութիւններից։- Վարչականք։- Դպրոցականք. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 531.

Խմբագրական, (1884) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 531.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 532.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1884) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1884) Ճշմարտութեան զօրութիւնը. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 533-540.

Խմբագրական, (1884) Բովանդակութիւն ԺԷ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 578-579.

Խմբագրական, (1884) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). p. 580.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշիւ «Արղութեան» օրիորդաց հոգ. դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլու յընթացս 1883 ամի. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 178.

Խմբագրական, (1884) Թիֆլիզու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան 1884 թ. մարտի 4-ն ընդհանուր ժողովի օրագրից քաղուածք. Արարատ, ԺԷ (Դ). pp. 173-177.

Խմբագրական, (1884) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԷ-րդ շրջանի (1884) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 575-577.

Խմբագրական, (1884) Պատրիարքն հայոց Կոնստանդնուպօլսոյ Տ. Ներսէս Արքեպիսկոպոս հանգեաւ ի Տէր ի 26 հոկտեմբերի 1884 ամի. Արարատ, ԺԷ (Թ).

Խմբագրական, (1884) Պատրիարքն հայոց Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Ներսէս Արքեպիսկոպոս հանգեաւ ի Տէր ի 26 հոկտեմբերի 1884 ամի. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). p. 481.

Խմբագրական, (1884) Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց երկսեռ դպրոցաց Հայոց Նորքայ քաղաքամասին Երեւանայ՝ յ7էն ապրիլի 1880 ամի ցվերջ դեկտեմբերի 1883 ամի. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 179.

Մ

Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ (1884) Ուղերձ։ Առ օգոստափառ և ինքնակալ Մեծ Կայսրն ամենայն Ռուսաց Աղէքսանդր Գ. ի թագադրութեան Նորին Կայսերական Մեծութեան ի 15 մայիսի 1883, ի Մոսկվա. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 450-451.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Յիսուսի ծնունդը. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 5-10.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Ս. Ատոմեանց, Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց տօները. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 67-75.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Ս. Լուսաւորչի Վիրապ մտնելու տօնը. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 106-111.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայոց հեթանոսութեան պաշտամունքը. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 119-124.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Եկեղեցական պատմութիւն հայոց. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 285-300.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 333-349.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 357-365.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 381-399.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 407-412.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 433-444.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 452-459.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 482-491.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1884) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 541-549.

Մովսիսեան , Յուսիկ վարդապետ (1884) Ազգային եկեղեցի եւ ազգային տօներ. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 237-248.

Յ

Յուսիկ վարդապետ, (1884) Պաշտօնէութիւն Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ. Արարատ, ԺԷ (Ա). 37- 46.

Ն

Նեկրասով, (1884) Մօր արտասուքը. Արարատ, ԺԷ (Զ). p. 266.

Շ

Շիլլէր, (1884) Յոյս. Արարատ, ԺԷ (Դ). p. 183.

Պ

Պալասանեան, Արշակ (1884) Կողպայ ուսումնարան. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 95-96.

Ռ

Ռընան, Էրնեստ (1884) Մահմետականութիւն եւ գիտութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 22-37.

Ս

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ։-Արձանագիր Ղուլի-Ջան գեղջ Շիրակայ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 18-21.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 529-530.

Վ

Վարդանեան, Առաքել (1884) Հրաժեշտ շիրմին Գէորգայ Դ-ի Վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԷ (Զ). pp. 273-275.

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ (1884) Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 310-321.

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ (1884) Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Ը). pp. 365-373.

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ (1884) Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Թ). pp. 413-426.

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ (1884) Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (Ժ). pp. 460-472.

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ (1884) Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (ԺԱ). pp. 491-505.

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ (1884) Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 550-569.

Վլասեանց, Հայրապետ Եղիազարեան (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 573-574.

Տ

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մ. (1884) Պանդուխտ Մշեցու ուխտը. Արարատ, ԺԷ (Բ). p. 96.

Տէր-Գէորգեանց, Միրզաջան and Աղայեանց, Խաչատուր Մահտեսի (1884) Սիւնեաց Բռնակօթ գիւղից։ (Թղթակցութիւն). Արարատ, ԺԷ (Է). pp. 331-332.

Տէր-Շմաւոնեան, Նիկողայոս (1884) Աթանաս. Արարատ, ԺԷ (Ը). p. 356.

Տէր-Սարգսեանց, Գէորգ քահ. (1884) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.- Տնտեսական հաշիւ. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 90-92.

Փ

Փինաչեանց, Յովսէփ վարդապետ (1884) Ծնունդ Քրիստոսի. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 11-13.

Օ

Օհանջանեանց, Գ. Մ. (1884) Պատգամ. Արարատ, ԺԷ (ԺԲ). pp. 570-572.

This list was generated on Fri Mar 5 23:48:18 2021 AMT.