Արարատ

Items where Year is 1885

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Բ | Գ | Լ | Խ | Հ | Մ | Յ | Պ | Ս | Տ
Number of items: 142.

Բ

Բէգ-Նազարեան, Ս. (1885) Նորին Վեհափառութեան գալստեան հանդիսի համառօտ նկարագիրը. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 483-487.

Բէն, Ալէքսանդր (1885) Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի. Արարատ, ԺԸ (Է). pp. 317-326.

Բէն, Ալէքսանդր (1885) Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 355-364.

Բէն, Ալէքսանդր (1885) Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 409-415.

Բէն, Ալէքսանդր (1885) Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 446-452.

Բէն, Ալէքսանդր (1885) Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 540-545.

Բուդաղեանց, Թադէոս աւագ քահ. (1885) Պատճէն կտակի հանգուցեալ Թադէոս աւագ քահանայի Բուդաղեանց ի Բագու. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 267-270.

Գ

Գիւլզադեանց, Սամուէլ (1885) Կին ժրագլուխ։ Ըստ առակացն Սողոմոնի. Արարատ, ԺԸ (Է). pp. 327-328.

Լ

Լերմոնտով, Մ. (1885) Նաւ օգաչու. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 32-34.

Լերմոնտով, Մ. (1885) Ամպք. Արարատ, ԺԸ (Ժ). p. 453.

Խ

Խմբագրական, (1885) Արարատի ԺԸ շրջան. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 1-3.

Խմբագրական, (1885) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 39-41.

Խմբագրական, (1885) Հոգեւոր պաշտօնայք եւ պաշտօնատեղիք ի Ռուսաստան եւ ի Պարսկաստան. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 43-48.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (Ա).

Խմբագրական, (1885) Խղճմտանքի զօրութիւնը. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 49-58.

Խմբագրական, (1885) Ազգային. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 79-80.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (Բ).

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԷ (Բ). p. 88.

Խմբագրական, (1885) Խոհականութիւն. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 91-97.

Խմբագրական, (1885) Նաստիա. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 114-121.

Խմբագրական, (1885) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԷ (Գ). p. 121.

Խմբագրական, (1885) Պատասխան Կովկաս լրագրի յօդուածին Հայոց հոգեւոր ուսումնարանաց վերաբերութեամբ. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 122-135.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԷ (Գ).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԷ (Գ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԷ (Գ).

Խմբագրական, (1885) Խօհեմութիւն խօսքի մէջ. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 137-145.

Խմբագրական, (1885) Կաթուղիկոսի ընտրութիւն։- Ուղերձներ։- Շնորհաւորական հեռագրեր. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 166-180.

Խմբագրական, (1885) «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 181-182.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 182.

Խմբագրական, (1885) Վրիպակ. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 182.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Դ).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Դ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Դ).

Խմբագրական, (1885) Իրաւացի եւ անիրաւացի սեպհականութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 185-196.

Խմբագրական, (1885) Նաստիա. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 213-225.

Խմբագրական, (1885) Ազգային. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 225-228.

Խմբագրական, (1885) Տփխիսու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան տարեկան հաշիւը։ Օրագիր. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ե).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Ե).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Ե).

Խմբագրական, (1885) Ծածուկ մեղքեր. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 233-242.

Խմբագրական, (1885) Ճեմարանի Գ լսարանի աւարտողներ. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 264-267.

Խմբագրական, (1885) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԸ (Զ). p. 280.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Զ).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Զ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Զ).

Խմբագրական, (1885) Կարեւոր ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Է). p. 328.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Է).

Խմբագրական, (1885) Տ. Տ. Մակար Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց հաստատեալ։ Կենսագրութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 330-333.

Խմբագրական, (1885) Տ. Տ. Մակար Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց։ Հեռագիր. Արարատ, ԺԸ (Ը). p. 329.

Խմբագրական, (1885) Ամօթխածութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 334-344.

Խմբագրական, (1885) Պաշտօնական տեղեկութիւն հաստատութեան Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 365-366.

Խմբագրական, (1885) Հեռագիրք Մակար Կաթուղիկոսի ընտրութեան առթիւ. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 367-369.

Խմբագրական, (1885) Հանդէս յիշատակութեան Հայրապետի ի ս. պատարագի ի Մայր Տաճարի. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 369-372.

Խմբագրական, (1885) Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, ԺԸ (ը). pp. 373-375.

Խմբագրական, (1885) Մահագոյժ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Յովբեանց. Արարատ, ԺԸ (Ը). p. 376.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Ը).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Ը).

Խմբագրական, (1885) Եսայի պատրիարք ս. Երուսաղէմի հանգեաւ ի տէր։ Մահագոյժ. Արարատ, ԺԸ (Թ). p. 377.

Խմբագրական, (1885) Կամայական մտածմունքների վտանգը. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 378-388.

Խմբագրական, (1885) Է. արձանագիր Արմաւիրայ. Արարատ, ԺԸ (Թ). p. 416.

Խմբագրական, (1885) Բարձրագոյն Հրովարտակք. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 417-424.

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Թ).

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Թ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Թ).

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1885) Գերագոյն բարին. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 425-434.

Խմբագրական, (1885) Մահ Ս. Եսայի Պատրիարքի. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 455-457.

Խմբագրական, (1885) Երուսաղէմի պատրիարքին ընտրութեան վերաբերեալ օրինական տրամադրութիւնք. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 457-458.

Խմբագրական, (1885) Ամենապատիւ Տէր-Եսայի Պատրիարք Երուսաղէմի։ Կենսագրութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 459-460.

Խմբագրական, (1885) Հանդէս ԺԱ-րդ տարեդարձի Ճեմարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 460-461.

Խմբագրական, (1885) Վեհափառ Տ. Տ. Մակար սրբազնագոյն Հայրապետը Տփխիսումն. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 461-469.

Խմբագրական, (1885) Տփխիսի հայ հոգեւորականութեան ներկայանալը Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Մակար Ս. Կաթողիկոսին. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 469-471.

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1885) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԸ (Ժ).

Խմբագրական, (1885) Սուրբ օծումն. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 473-475.

Խմբագրական, (1885) Ուղեւորութիւն Վեհափառ Կաթուղիկոսի ի Տփխեաց յԵրեւան. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 476-480.

Խմբագրական, (1885) Վեհափառ Կաթուղիկոսը Երեւանում. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 481-483.

Խմբագրական, (1885) Վեհափառ Կաթուղիկոսը ս. Էջմիածնում։ Ուղերձներ, ճառեր։- Յուսիկ վրդ. Մովսիսեան, Մկրտիչ Պալեան, Սարգիս Գնունի Վանեցի. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 490-501.

Խմբագրական, (1885) Ուղերձ առ Վեհափառ Հայրապետն Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակար. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 505-507.

Խմբագրական, (1885) Կանոն նաւակատեաց օծման Կաթուղիկոսի Ամենայն հայոց։- Կանոն վասն կարգապահութեան հանդիսի օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակարայ։- Երդմնաթուղթ։- Մեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանց։- Աստուածընտիր հայրապետ։- Յովհաննէս քահանայ Տէր-Յակովբեանց Տփխիսեցի։- Ուղերձ. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 508-528.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1885) Աշխարքիս մարդոց արած դատողութիւնն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 529-539.

Խմբագրական, (1885) Տարեկան տեղեկագիր Ճեմարանի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 546-551.

Խմբագրական, (1885) Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 552-553.

Խմբագրական, (1885) Ս. Յակովբեանց վանուց գործերը։- Տեղեկագիր Միաբանութեան Ս. Յակովբեանց վանուց վասն պատրիարքական ընտրութեան ս. Երուսաղէմի։- Մատուցեալ առ Ազգային ժողովն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 554-559.

Խմբագրական, (1885) Վերջ տարւոյ. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 560-564.

Խմբագրական, (1885) Ընտրութիւն Ամեն Տ. Յարութիւն Արքեպիսկոպոսի՝ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ։- Պատրիարքութիւն ս. Երուսաղէմի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 564-565.

Խմբագրական, (1885) Անուանակոչութիւն Վեհափառ Տ. Մակար Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1885) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). p. 568.

Խմբագրական, (1885) Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 569-571.

Խմբագրական, (1885) Ծանուցումն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). p. 571.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԸ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 575-576.

Խմբագրական, (1885) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1885) Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան ելեւմտից հաշիւ։ Սկսեալ մարտի 1-ից 1884 թ. ց1-ն մարտի 1885 թ. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1885) Ազգային Սահմանադրութիւն հայոց Կ. Պօլիս 1863. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1885) Ցուցակ քննութեանց ճեմարանի ս. Էջմիածնի 1884-85 թ. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 183-184.

Խմբագրական, (1885) Կ. Պօլսոյ ձայն։- Ազգային ժողով։- Նիստ ԺԷ 1885 յունուար 24. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 81-88.

Խմբագրական, (1885) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԸ-րդ շրջանի (1885) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). pp. 572-574.

Խմբագրական, (1885) Սանասարեան վարժարան ի Կարին։ Յայտագիր 1885-86 վարժարանական տարւոյ. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 278-280.

Խմբագրական, (1885) Յայտարարութիւնք ընդարձակ օրացոյց 1886։ Սեփհականութիւն Սուրբ փրկչի ազգային հիւանդանոցին. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1885) Կովկասու քաղաքական մասին կառավարչապետի յանուն Ամենապատիւ Նախագահի Սինօդի Սրբոյ Էջմիածնի Տ. Մկրտչի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի ուղղեալ յ3-ն ամսոյս № 5639 գրութեան ի կատարումն՝ արտատպում ենք «Նոր դար» լրագրի 41 համարում տպած ռուս Կովկազ լրագրի յօդուածի թարգմանութիւնը Հայ Հոգևոր դպրոցների մասին՝ որի առթիւ գրուած է Արարատի մարտ ամսատետրում. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 270-278.

Հ

Հարմս, Ֆրիդրիխ (1885) Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 256-262.

Հարմս, Ֆրիդրիխ (1885) Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը. Արարատ, ԺԸ (Է). pp. 302-317.

Հարմս, Ֆրիդրիխ (1885) Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 405-409.

Հարմս, Ֆրիդրիխ (1885) Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 440-446.

Մ

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 4-16.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 59-69.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԷ (Գ). pp. 98-113.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Դ). pp. 146-162.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ե). pp. 197-212.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Զ). pp. 243-255.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Է). pp. 281-302.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Ը). pp. 344-354.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԸ (Թ). pp. 389-404.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1885) Բրիտանական Աստուածաշնչի ընկերութեան սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութիւնները. Արարատ, ԺԸ (Ժ). pp. 435-439.

Յ

Յակովբեանց, Յարութիւն քահ. (1885) Ուղեւորութիւն. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 28-31.

Յակովբեանց, Յարութիւն քահ. (1885) Ուղեւորութիւն. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 73-77.

Պ

Պանդուխտ, (1885) Է՞ր եմ ես միշտ տխուր. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 163.

Պանդուխտ, (1885) Գիւղացու աղօթքը. Արարատ, ԺԸ (ԺԲ). p. 546.

Պապաջանեանց, Վասակ (1885) Ծրագիր մանկավարժութեան։ Հեղինակութիւն Հերման Կեռն։ Երրորդ անգամ քննուած հրատարակութիւն Բերլին։ Վիետմանշի գրավաճառանոց. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 34-39.

Ս

Սահակ սարկաւագ, (1885) Երգուած ի գալստեան Վեհափառ կաթուղիկոսի։ Մաղթանք. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 502-504.

Սէթ, (1885) Տանջանք. Արարատ, ԺԸ (Ժ). p. 454.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1885) Խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ. Է. արձանագիր Արմաւիրայ. Արարատ, ԺԸ (Թ). p. 416.

Սուրէնեանց, Գէորգ եպիսկոպոս (1885) Երեւանի փոխ-թեմակալ գեր. Գէորգ սրբազան եպիսկոպոսի ճառը. Արարատ, ԺԸ (ԺԱ). pp. 487-489.

Սրինգ, (1885) Արհեստի կարեւորութիւնը. Արարատ, ԺԷ (Բ). p. 78.

Սրինգ, (1885) Սոխակ. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 164.

Տ

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս (1885) Օրօր. Արարատ, ԺԸ (Զ). p. 263.

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մ. (1885) Ծնողի կսկիծը. Արարատ, ԺԸ (Դ). p. 165.

Տէր-Գաբրիէլեանց, Գաբրիէլ (1885) Ուսուցչի կատարելագործութիւնը. Արարատ, ԺԷ (Բ). pp. 69-73.

Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս (1885) Դպիրներ. Արարատ, ԺԷ (Ա). pp. 17-28.

This list was generated on Fri Mar 5 23:08:04 2021 AMT.