Արարատ

Items where Year is 1886

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Խ | Կ | Մ | Յ | Շ | Ս | Տ | Օ
Number of items: 134.

Ա

Աբեղեան, Մ. (1886) Ոսկեմայր-Տիրամայր։ (Դարբնաց Քար և Հոգւոց վանք). Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 547-548.

Բ

Բէգ-Նազարեան, Ս. (1886) Տեղեկագիր դպրոցին Երեւանայ. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 368-374.

Գ

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 297-308.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէաների պանդխտութիւնն արեւմտքում. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 339-347.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Աղէքսանդրիան եւ Հռովմը։- Հրէից համայքն արեւմտեան քաղաքակրթութեան մայրաքաղաքներում. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 377-391.

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա (1886) Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 455-465.

Ե

Երզնկեան, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 392-403.

Երզնկեան, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 541-547.

Երզնկեանց, Գ. (1886) Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում։ (Երախտագիտական նուէր մեծ Պ. Մկրտիչ Սանասարեանցին). Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 348-358.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1886) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ աշխարհահռչակ վանից Սրբոյ Նշանի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 444-455.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1886) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 493-499.

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ (1886) Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 526-540.

Խ

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ա).

Խմբագրական, (1886) Շնորհաւոր նոր տարի. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 1.

Խմբագրական, (1886) Նոր տարի օրը. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 2-9.

Խմբագրական, (1886) Նոր տարի. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 28-30.

Խմբագրական, (1886) Թղթակցութիւն Վանից. Համառօտ տեղեկագիր վերակառուցման եւ օծման արարք ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյն ի Վան. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 30-35.

Խմբագրական, (1886) Առ ժողովրդական լրութիւն արարք ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1886) Պաշտօնեայք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 37-44.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 44.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Կոնդակք Վեհափառ Հայրապետի Ազգիս. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 44-45.

Խմբագրական, (1886) Շրջաբերական հրամանք Սինօդի. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 46-47.

Խմբագրական, (1886) Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Ա).

Խմբագրական, (1886) Հակառակորդներին յաղթելը. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 49-56.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Բ).

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Բ). p. 92.

Խմբագրական, (1886) Շրջաբերական Սինօդի օրհնութիւն Սրբալոյս միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 92-93.

Խմբագրական, (1886) Քաղուածք օրագրութեանց Սինօդի. Ի յունուար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 93-96.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Բ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Գ).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 97.

Խմբագրական, (1886) Երեւոյթ եւ իսկութիւն. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 98-105.

Խմբագրական, (1886) Հայերը Ասիայում. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 129-131.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 140-143.

Խմբագրական, (1886) Ի փետրվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 143.

Խմբագրական, (1886) Բացումն հայ հոգեւոր երկսեռ ծխական դպրոցաց. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 144.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Գ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Դ).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 145.

Խմբագրական, (1886) Աշխարհքս քո հայելին. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 146-154.

Խմբագրական, (1886) Բարոյական բարիքներ. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 178-187.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 189.

Խմբագրական, (1886) Ի մարտ ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 189-192.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Դ).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Դ).

Խմբագրական, (1886) Հրաւէր հայ ազգին. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 133-139.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ե).

Խմբագրական, (1886) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 193.

Խմբագրական, (1886) Մարդուս իւր սիրտը քարացնելն ու անզգայացնելը. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 194-201.

Խմբագրական, (1886) Քահանայից առիթով. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 234-235.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ե).

Խմբագրական, (1886) Կիլիկիոյ ս. Կաթուղիկոսի նուիրական առիթով. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 236-237.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 238.

Խմբագրական, (1886) Համառօտ հաշիւ վերաշինութեան Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Մեծ-Արխվալի գիւղի. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1886) Ղուկաս վարդապետ Շատւորեանց։ Մահագոյժ. Արարատ, ԺԹ (Ե). p. 240.

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1886) Ազգային. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 280-285.

Խմբագրական, (1886) Օրագիր Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 285-286.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Զ). p. 286.

Խմբագրական, (1886) Նուիրատուք ճեմարանի. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 286-287.

Խմբագրական, (1886) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի (Ապրիլ ամսոյ)։- Դատաստանականք. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 287-288.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Զ). p. 288.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Զ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1886) Դժուար օրերումը սրտի մխիթարութիւն ու հանգստութիւն. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 289-296.

Խմբագրական, (1886) Կանոնք եկեղեցական ծխական ուսումնարանաց հայոց. Արարատ, ԺԹ (Է). pp. 309-327.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Է). p. 328.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Է). p. 328.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Է).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Հաստատամտութիւն ու փոփոխամտութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 329-338.

Խմբագրական, (1886) Պատրաստուող սերնդի առողջութիւնը. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 358-365.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 374.

Խմբագրական, (1886) Յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 375.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ծանուցումն. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 375-376.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԺԹ (Ը). p. 376.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Ը).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1886) Պատրաստուող սերնդի առողջապահութիւնը. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 403-418.

Խմբագրական, (1886) Ազգային. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 419-421.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԹ (Թ). pp. 421-424.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԺԹ (Թ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1886) Ինձ կեանք Քրիստո՜ս է. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 425-433.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 467-470.

Խմբագրական, (1886) Յովակիմ եպիսկոպոս Մկրտչեան Տէր Գրիգորեանց։ Անդամ Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1886) Մեռնելն ինձ շա՜հ է. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 473-482.

Խմբագրական, (1886) Տարեդարձ Օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Մակարայ. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 504-508.

Խմբագրական, (1886) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). p. 509.

Խմբագրական, (1886) Կ. Պօլսոյ ձայն. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 509-510.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 510-512.

Խմբագրական, (1886) Ի սեպտեմբեր ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). p. 512.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1886) Ծանուցմունք. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1886) Տօնախմբութիւն Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). p. 549.

Խմբագրական, (1886) Կարեւոր ազդ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). p. 549.

Խմբագրական, (1886) Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 549-550.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1886) Բովանդակութիւն ԺԹ շրջանի Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 554-555.

Խմբագրական, (1886) Ցուցակ բաժանորդաց ԺԹ-րդ շրջանի (1886) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 551-553.

Խմբագրական, (1886) Յայտարարութիւնք, բացուած է առաջիկայ 1887 թուականի բաժանորդագրութիւնը. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 555-556.

Խմբագրական, (1886) 4ն դեկտեմբերի 1886 ամի. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ).

Կ

Կոպչակչեանց, Օգսենտիոս քահանա (1886) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրի. Արարատ, ԺԹ (Ա). p. 36.

Մ

Մասիլեօն, (1886) Մահ. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 513-518.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 10-25.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 57-77.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Գ). pp. 106-129.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Դ). pp. 154-178.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԺԹ (Դ). p. 188.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 201-221.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Օծման իւղ եւ օծումն. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 241-252.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1886) Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն. Արարատ, ԺԹ (Զ). pp. 252-279.

Յ

Յովսէփեան, Ղազարոս քահանայ (1886) Երաժշտութեան ազդեցութիւնը. Արարատ, ԺԹ (Ը). pp. 365-368.

Շ

Շոէլ դոկտոր, (1886) Կրօնի եւ բարոյականութեան յարաբերութիւն. Արարատ, ԺԹ (Բ). pp. 77-90.

Ս

Սէթ, (1886) Անհոգ գիւղացի. Արարատ, ԺԹ (Ժ). p. 466.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1886) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արմաւիրայ Ը-րդ արձանագիրն, օրինակեալ 1885 ամին. Արարատ, ԺԹ (Ա). pp. 25-27.

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս (1886) Բազմարդիւն խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Ժ-րդ արձանագիր Արմաւիրայ,գտեալ 1886 ամի. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 499-503.

Տ

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս (1886) Լծակից ամոլներ. Արարատ, ԺԹ (Բ). p. 91.

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս (1886) Սարեակ. Արարատ, ԺԹ (Գ). p. 132.

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս (1886) Հայ մանկաբարձուհու մաղթանքը. Արարատ, ԺԹ (Թ). p. 418.

Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս (1886) Գիւղացու յոյսը. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). p. 503.

Տոլստոյ, Լեւ (1886) Ի՞նչ է բաղդը. Արարատ, ԺԹ (Ե). pp. 221-233.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1886) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, ԺԹ (Ժ). pp. 435-444.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1886) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, ԺԹ (ԺԱ). pp. 482-492.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1886) Աթոռ Հայաստանեայց. Արարատ, ԺԹ (ԺԲ). pp. 519-525.

Օրմանեան, Մաղաքիա վարդապետ (1886) Առ Աստուածարեալ եւ Վեհափառ Տէր Տէր Մակար Ա. Արարատ, ԺԹ (Ժ). p. 434.

This list was generated on Fri Mar 5 23:44:31 2021 AMT.