Արարատ

Items where Year is 1888

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Գ | Զ | Խ | Հ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ
Number of items: 153.

Ա

Աբազա, Վիկտոր (1888) Յառաջաբան։- Ձերդ Կայսերական Բարձրութիւն։- Վերջաբան. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 122-126.

Գ

Գելլեր , Եդուարդ (1888) Թէ Պետրոս Առաքեալը երբէք Հռոմ չէ եկել. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 582-591.

Զ

Զաքարեան, Թադէոս (1888) Ներսիսեան ծածկագրի առիթով. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 224-228.

Զաքարեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս (1888) Խոստովանութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 175-190.

Խ

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Կրօն. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 13-17.

Խմբագրական, (1888) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 17-23.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 23-35.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 59-61.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 62-64.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ ամսագիր կրօնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԱ (Ա).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Բ).

Խմբագրական, (1888) Ճշմարտութիւն. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 71-79.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 79-90.

Խմբագրական, (1888) Ապաշխարութիւն Որոգինէի վարդապետի հանդերձ երկամբք եւ ցաւօք սրտի. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 99-105.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր։-Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 127-129.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 129-130.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Բ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ ամսագիր կրօնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային. Արարատ, ԻԱ (Բ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Քրիստոնեան իւր հանգստանալու ժամերում. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 141-150.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 155-160.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Գ). p. 190.

Խմբագրական, (1888) Յովսեփ Շիշմանեան (Ծերենց). Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 192-193.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 193-194.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 195-196.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Ազդ. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Կարեւոր ծանօթութիւն. Արարատ, ԻԱ (Գ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1888) Ծերութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 205-215.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 220-223.

Խմբագրական, (1888) Ազգային. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 253-256.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Հիւանդը. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 261-271.

Խմբագրական, (1888) Սրբոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսին, ասացեալ բան ներբողական Ս. Կարապետին և Մկրտչին Յովհաննու. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 271-283.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 283-290.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 290-295.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 318-320.

Խմբագրական, (1888) Մայր Աթոռումս կատարած շինութեան վերանորոգութեան գործը։- Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերանորոգութեան Տաճարի Մայր Աթոռոյս. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 320-322.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 322-323.

Խմբագրական, (1888) Ադամ վարդապետ Տէր-Նիկողայոսեան. Արարատ, ԻԱ (Ե). p. 324.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ե).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Յաղագս նուիրակաց սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 328-339.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 340-345.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 345-370.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 385-386.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 386-388.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Զ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Մարդուս գոհ լինելն իւր ունեցած վիճակովը. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 389-398.

Խմբագրական, (1888) Պատմութիւն սուրբ խաչին Հացունեաց, զոր էառ ի Հերակլայ կայսերէն Բիւրեղ տիկինն Սիւնեաց. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 399-404.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 404-422.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 448-449.

Խմբագրական, (1888) Դատաստանական։- Քաղուածք. Արարատ, ԻԱ (Է). p. 449.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Է). p. 450.

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 451-452.

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Է).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1888) Աշխարհիս մարդոց խելոքութիւնն ու քրիստոնէի իմաստութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 453-464.

Խմբագրական, (1888) Ներբողեան Զաքարիայի Հայոց Կաթուղիկոսի ասացեալ ի յարութեանն Քրիստոսի. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 465-479.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 480-485.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 486-494.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (Ը). p. 515.

Խմբագրական, (1888) Պաշտօնականք. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 515-516.

Խմբագրական, (1888) Նիկողայոս Ստեփանոսեան Տ. Յովսէփեանց. Արարատ, ԻԱ (Ը). p. 517.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1888) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԱ (Ը).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Երկրիս բնակիչներն ու նոցա կրօններն. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 518-527.

Խմբագրական, (1888) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 569-576.

Խմբագրական, (1888) Պարսից Արեգակնափայլ Նասրէտտին շահի շքանշան առ Վեհ. Հայտապետն ազգիս. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 576-577.

Խմբագրական, (1888) Վեհ. Հայրապետի ուղևորութիւն ի Տփխիս. Արարատ, ԻԱ (Թ). p. 578.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի մատենից. Գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Թ).

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 537-542.

Խմբագրական, (1888) Կ. Պօլսոյ պատրիարքական տեղապահ գեր. Սիմէօն եպիսկոպոսի շրջաբերականը Հռովմայ պապի կոնդակի առթիւ. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 579-581.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ժ).

Խմբագրական, (1888) Նորին Մեծութեան Պարսից Շահի ֆիրմանն առ Վեհափառ կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 626-627.

Խմբագրական, (1888) ԺԴ. տարեդարձ Ճեմարանի Մայր Աթոռոյս. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 627-628.

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը։- Նորին Վեհափառութեան այցելութիւնը Թիֆլիզի Ազգային ուսումնարաններին. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 641-659.

Խմբագրական, (1888) Բարեկ. Մինաս Ք. Շուշեցւոյ նուիրատուութիւն. Արարատ, ԻԱ (Ժ ). p. 659.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 659-660.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 660-661.

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ վաճառելի գրենաց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԱ (Ժ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ժ ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Նորին Օծութիւն Վեհափառ Հայրապետ. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Մարդու տարբերութիւնը կենդանուց. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 694-701.

Խմբագրական, (1888) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 701-732.

Խմբագրական, (1888) Չորրորդ տարեդարձ Վեհ. Հայրապետի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 732-737.

Խմբագրական, (1888) Կ. Պօլսոյ Պատրիարքի առթիւ. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 737-738.

Խմբագրական, (1888) Լուրեր. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 738-739.

Խմբագրական, (1888) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 739-740.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). p. 740.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Կ. Իզմիրյեանց կտակին. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 741-742.

Խմբագրական, (1888) Նորին Վեհափառութիւն ծայրագոյն պատրիարք կաթուղիկոսն. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1888) Աշխարհիս բնակիչներն ու իրանց կրօններն. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 742-753.

Խմբագրական, (1888) Առաջնորդող. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 753-756.

Խմբագրական, (1888) Հանդէս անուանակոչութեան Վեհ. Հայրապետի ազգիս։- Հոգեհանգիստ Կոմս Միքայէլ Դարիէլեան Լոռու-Մելիքեանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 805-806.

Խմբագրական, (1888) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). p. 806.

Խմբագրական, (1888) Լուսեղէն Տեոլվեթյան, Տիգրան Թառումեան, Միքայէլ Տէր-Աւետիքեան. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). p. 807.

Խմբագրական, (1888) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1888) 1 յունուարի. 1888. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1888) Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց Բարեգործական Ընկերութեան Թիֆլիզում՝ սկսեալ մարտի 1-ից 1887 թ. ց1-ն մարտի 1888 թ. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 256-258.

Խմբագրական, (1888) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1887-88 ամի. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 628-639.

Խմբագրական, (1888) Ցուցակ բաժանորդաց Արարատայ 1888 ամի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 808-828.

Խմբագրական, (1888) Բովանդակութիւն նիւթոց ԻԱ. շրջանի (1888 ամի) Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 828-829.

Խմբագրական, (1888) Կարսի ս. Նշան եկեղեցւոյ համառօտ հաշիւը, ի 22-ն սեպտեմբերի 1885 ամի մինչ ց15-ն հոկտեմբերի 1887 ամի. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 61-62.

Խմբագրական, (1888) Մարտի 30. 1888 ս. Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 151-155.

Խմբագրական, (1888) Ապրիլ 30. 1888 ս. Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 216-220.

Հ

Հիպոլիտ, Տէն (1888) Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի». Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 236-253.

Մ

Մանդինեան, Ս. (1888) Տոմարական հաշուի մասնաւոր համառօտութիւն։ (Պ. Գնունու «Տոմարական» համառօտ գիտելիք գրքուկի առթիւ). Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 90-99.

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս, (1888) Արտաքին պաշտօն Աստուծոյ՝ կամ ծէսեր. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 325-328.

Միաբան, (1888) Ներսիսեան ծածակագիր. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 35-49.

Միաբան , (1888) Նկատողութիւն. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 228-236.

Միաբան , (1888) Երեք ծածկագրեալ նոր նամակ. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 313-318.

Յ

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս (1888) Սրբազան հարք եւ պատուարժան հանդիսականք. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 639-641.

Ն

Նիմէյիր, Պ. (1888) Կիրակուաց հանգստութիւնը եւ նորա նշանակութիւնը առողջութեան համար. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 543-569.

Նիմէյիր, Պ. (1888) Կիրակուաց հանգստութիւնը եւ նորա նշանակութիւնը առողջութեան համար. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 604-626.

Նիմէյիր, Պ. (1888) Կիրակուաց հանգստութիւնը եւ նորա նշանակութիւնը առողջութեան համար. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 685-694.

Պ

Պ., (1888) Ակնարկ արաբական շրջանի Հայոց պատմութեան վրայ. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 422-433.

Պալասանեան, Ստ. (1888) Կրօնական պատերազմի երկրորդ մեծ դիւցազը։ (Վարդանանց յիշատակի առթիւ). Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 105-122.

Պօտտո, Վ. (1888) Վերածնութիւն Հայաստանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 675-684.

Պօտտո, Վ. (1888) Վերածնութիւն Հայաստանի. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 756-784.

Ս

Սահակեանց, Սահակ քահանա (1888) Անառակ որդին. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 528-537.

Սահակեանց, Սահակ քահանա (1888) Ողորմած Սամարացի. Արարատ, ԻԱ (ԺԱ). pp. 662-675.

Վ

Վարդան վարդապետ , (1888) Ճառ Վարդան վարդապետի ի վերայ Յոհան Օծնեցւոյ ըստ խնդրոյ Համազասպ եպիսկոպոսի Հաղբատայ. Արարատ, ԻԱ (Ժ). pp. 591-604.

Տ

Տէն, Հիպոլիտ (1888) Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի». Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 49-58.

Տէն, Հիպոլիտ (1888) Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի». Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 370-385.

Տէն, Հիպոլիտ (1888) Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի». Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 494-515.

Ք

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 161-175.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 295-313.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 434-448.

Քաջբերունի, (1888) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԱ (ԺԲ). pp. 784-805.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 5-13.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 65-71.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 133-140.

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս (1888) Էջմիածին. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 197-205.

This list was generated on Fri Mar 5 23:51:29 2021 AMT.