Արարատ

Items where Year is 1890

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Բ | Գ | Է | Լ | Խ | Մ | Յ | Ք
Number of items: 133.

Բ

Բերսիէ, (1890) Պօղոս առաքեալի տեսիլը. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 170-189.

Բերսիէ, (1890) Ստրուկ Ոնեսիմոս. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 226-243.

Բերսիէ, (1890) Նուիրատուութիւնք ժողովելը առաքելոց ժամանակ. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 290-309.

Բերսիէ, (1890) Քանքարների առակը. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 354-366.

Բերսիէ, (1890) Եղիա Մարգարէի տեսիլը. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 474-491.

Գ

Գ.Ս., (1890) Սուրբ Լուսաւորիչ եւ Հայաստանեայց ս. եկեղեցի. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 114-129.

Է

Էբերտ, (1890) Գերզգացական գաղափարները գիտութեան հայեցակէտից. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 338-349.

Էբերտ, (1890) Գերզգացական գաղափարները գիտութեան հայեցակէտից. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 366-386.

Լ

Լութարդ, (1890) Մարդը եւ իւր բնական ու բարոյական էակութիւնը. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 529-555.

Խ

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ա).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ա).

Խմբագրական, (1890) Հաւասարամիտ լինելն. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 1-11.

Խմբագրական, (1890) Բողոքականք եւ Արեւելյան եկեղեցիք. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 11-27.

Խմբագրական, (1890) Մի քանի խօսք ս. Աթոռոյս վիճակի մասին. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 27-33.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 54-55.

Խմբագրական, (1890) Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Գալստեանց. Արարատ, ԻԳ (Ա). p. 56.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ա).

Խմբագրական, (1890) Յաղագս անձնասպանութեան. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 57-88.

Խմբագրական, (1890) Յովսէփ աւագ քահանայ Կոստանեանց. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Բ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 113.

Խմբագրական, (1890) Քրիստոնէի միայնութիւնը. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 129-144.

Խմբագրական, (1890) Ի զգուշութիւն. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 162-167.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 167.

Խմբագրական, (1890) Սերովբէ եպիսկոպոս Արարատեան,վանահայր Երնջակայ Ս. Կարապետի վանուց. Արարատ, ԻԳ (Գ). p. 168.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Գ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Դ). p. 169.

Խմբագրական, (1890) Դէօլլինգէր. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 217-218.

Խմբագրական, (1890) Քարոզիչ Բերսիէ. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 218-219.

Խմբագրական, (1890) Ս.Էջմիածնի մատենադարանը. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 219-221.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 221-223.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԳ (Դ). p. 223.

Խմբագրական, (1890) Սխալանք. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 223-224.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Դ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ե). p. 225.

Խմբագրական, (1890) Այցելութիւն Նէապօլսի Իշխան Վիկտոր Էմմանուէլի ի Մայր Աթոռս. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 273-278.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 284-286.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 286-288.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Ե).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Զ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Զ).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Զ). p. 289.

Խմբագրական, (1890) Անուանք նուիրատուաց յաղագս վերանորոգութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 350-352.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Զ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Է). p. 353.

Խմբագրական, (1890) Տօն կաթուղիկէ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 406-407.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզու. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 407-409.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 409-411.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 411-412.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 412-413.

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 413-414.

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 414-416.

Խմբագրական, (1890) Շրջաբերական կոնդակ. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԳ (Է).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ը).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ը).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 417.

Խմբագրական, (1890) Աղօթքի ներգործութեան մասին. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 418-436.

Խմբագրական, (1890) Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 436-453.

Խմբագրական, (1890) Ազգային. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 472.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ը). p. 472.

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԳ (Ը).

Խմբագրական, (1890) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի կողմից. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 517-521.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 473.

Խմբագրական, (1890) Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 491-498.

Խմբագրական, (1890) Ազգային. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 516.

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 521.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 524-527.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Թ). p. 527.

Խմբագրական, (1890) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԳ (Թ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 556-567.

Խմբագրական, (1890) Թեմական տեղեկագիր. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 576-581.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 582-584.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (Ժ). p. 584.

Խմբագրական, (1890) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (Ժ).

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1890) Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1890) Անհաւատութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 585-598.

Խմբագրական, (1890) Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 598-615.

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1890) Ճիւղագրութիւն տոհմին Օրբելեան. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). p. 694.

Խմբագրական, (1890) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1890) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1890) Կեղծաւորի կեանքը. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 647-657.

Խմբագրական, (1890) Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 657-673.

Խմբագրական, (1890) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 674-682.

Խմբագրական, (1890) Նուիրատուութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). p. 695.

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնականք քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 696-699.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 699-700.

Խմբագրական, (1890) Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1890) Նորին Վեհափառութեան ծայրագոյն պատրիարք Կաթուղիկոսն Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1890) Կուկիոյ նորաշէն ս. Աստուածածին եկեղեցու տղայոց միդասեան ուսումնարանի եռամեայ հաշիւը 1886 ամի ի սեպ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 279-281.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1887-88 ուսումնական տարւոյ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 281-284.

Խմբագրական, (1890) Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1889-90 ամի. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 625-646.

Խմբագրական, (1890) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիդ քաղաքի վասն 1889/90 ուսում.տարւոյ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 523-524.

Խմբագրական, (1890) Համառօտ հաշիւ ելից և մտից եկեղեցական-ծխական երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Մոզդոկայ,յընթացս 1889/90 ուսումնական շրջանի. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 521-523.

Խմբագրական, (1890) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս արձակելոց յընթացս 1890 ամի. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 52-54.

Խմբագրական, (1890) Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1890 ամի. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 701-702.

Մ

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 88-101.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 144-154.

Մանդինեան, Ս. (1890) Մայրենի լեզու. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 189-205.

Մանդինեան, Ս. (1890) Քերականական լուծումն. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 243-253.

Մանդինեան, Ս. (1890) Քերականական լուծումն. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 310-328.

Մանդինեան, Ս. (1890) Շարադրական վարժութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ը). pp. 453-471.

Մանդինեան, Ս. (1890) Շարադրական վարժութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Թ). pp. 499-516.

Մանդինեան, Ս. (1890) Միացեալ բաժանմունքներում ուսման ավանդելու եղանակ. Արարատ, ԻԳ (ԺԱ). pp. 615-625.

Միաբան , (1890) Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԳ (Ժ). pp. 567-576.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 47-48.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Բ). pp. 102-110.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Գ). pp. 155-162.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 205-217.

Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ (1890) Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 254-264.

Յ

Յովհաննիսեան, Տ. and Պանճուլազեանց, (1890) Ցուցակ նուիրատուաց թեմական դպրանոցի Երևանայ. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 48-52.

Ք

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Ա). pp. 34-46.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Ե). pp. 265-272.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Զ). pp. 328-337.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (Է). pp. 386-406.

Քաջբերունի, (1890) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). pp. 683-693.

This list was generated on Fri Mar 5 23:44:50 2021 AMT.