Արարատ

Items where Year is 1892

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Դ | Ե | Զ | Խ | Մ | Պ | Ռ | Ս | Տ | Ք | Ֆ
Number of items: 97.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 777-789.

Ա

Աթաբէգեանց, Յովսէփ (1892) Ոռոգման հարցը Երեւանյան նահանգում. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 240-250.

Բ

Բերսիէ, (1892) Այրիի եւ նրա կատարեալ տուրքի մասին. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 493-510.

Դ

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 283-323.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 385-409.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 573-610.

Դեօլլինգեր, (1892) Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 681-709.

Ե

Երեսաց, Իւրոց (1892) Մկրտիչ Արքեպիսկոպոս Բաբամեանց. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 85-86.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 638-659.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 728-747.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 798-815.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 875-882.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 990-997.

Երզնկեանց, Գրիգորիս (1892) Դասաւանդման խորհուրդներ. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1059-1072.

Զ

Զարգարեանց, Մ. (1892) Խօլերի մասին. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 531-548.

Խ

Խմբագրական, (1892) Պատրիարքական կոնդակ. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 49-53.

Խմբագրական, (1892) Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 19-26.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 53-66.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 67-83.

Խմբագրական, (1892) Հեռագիրներ Տէր Տեղակալի ուղարկած հեռագիրը Պետերբուրգ,ներքին գործերի Պ. նախարարին. Արարատ, ԻԵ (Ա). p. 84.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 139-170.

Խմբագրական, (1892) Ծախք ճեմարանի. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 178-186.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 251-272.

Խմբագրական, (1892) Հեռագիրներ։- Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 355-380.

Խմբագրական, (1892) Կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 383-384.

Խմբագրական, (1892) Տրապիզօնի Զեֆանոզ Կռօմիլա հայ գիւղօրէից սովորութիւններ ու բառբառը. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 428-447.

Խմբագրական, (1892) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը Ս.Էջմիածնում. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 448-472.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 473-489.

Խմբագրական, (1892) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԵ (Զ). p. 570.

Խմբագրական, (1892) Ազգային. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 549-554.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 556-569.

Խմբագրական, (1892) «Արարատի» այս համարի մէջ դնում ենք Արմաւիրի նոր գտնուած բևեռեգիր արձանագրութիւնը. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 554-555.

Խմբագրական, (1892) Հանդէս Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 660-663.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 666-673.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի կարգադրութիւններ. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 673-676.

Խմբագրական, (1892) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 677-678.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 757-766.

Խմբագրական, (1892) Մահացուցակ. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 767-769.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնական վարչական յանձնաժողովի կարգադրութիւններ. Արարատ, ԻԵ (Ը). p. 770.

Խմբագրական, (1892) Ազդ. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 771-772.

Խմբագրական, (1892) Յայտնում ենք մեր շնորհակալութիւնը. Արարատ, ԻԵ (Ը).

Խմբագրական, (1892) Մամուլի տակից դուրս եկան. Արարատ, ԻԵ (Ը).

Խմբագրական, (1892) Ազդ. Արարատ, ԻԵ (Թ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 835-842.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնական-վարչական յանձնաժողովի արձանագրութիւններ. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 843-850.

Խմբագրական, (1892) Մամուլի տակից դուրս եկան. Արարատ, ԻԵ (Թ).

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 922-925.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնարանական վարչութիւնից. Արարատ, ԻԵ (Ժ). p. 926.

Խմբագրական, (1892) Մի համառօտ պատասխան. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1008-1009.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1010-1024.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի որոշմունքներից. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). p. 1025.

Խմբագրական, (1892) Ազդ. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1892) Պ.Առաքել Ծատուրեանցը գրում է Պետերբուրգից. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). p. 1109.

Խմբագրական, (1892) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1110-1119.

Խմբագրական, (1892) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). p. 1120.

Խմբագրական, (1892) Տխուր լուր Արծրունին մեռաւ. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). p. 1121.

Խմբագրական, (1892) Յայտարարութիւնք. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1892) Ազդ. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1892) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 480-482.

Խմբագրական, (1892) Ս. Էջմիածնի հոգևոր Ճեմարանի 18-երորդ տարեդարձը. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 900-921.

Խմբագրական, (1892) Ներսես Ե կաթուղիկոսի նամակը գրված 1818 թուին Թիֆլիզից՝ Խաչատուր բէկ Շահնազարեանցին։-Եփրեմ կաթուղիկոսի կոնդակը՝ գրված 1825 թուին Դաւիթ խան Մելիք Շահնազարեան Շափուրեանցին. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 974-989.

Խմբագրական, (1892) Պատկեր ընդհանուր մտից և ելից գումարած թեմական դպրանոցի Նոր-Նախիջևանայ և Բեսսարաբիոյ վիճակի Հայոց քաղեալ ի Հաշուեմատենից Հոգաբարձութեան նորին և տեսչութեան վասն 1890-91 ուսումն. ամին. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 47-49.

Խմբագրական, (1892) Տեղեկագիր ընթացից Նոր-Նախիջևանայ և Բեսսարաբիոյ թեմական դպրանոցի վասն 1890-91 ուսումնարանական ամին. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 27-46.

Խմբագրական, (1892) Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1890/91 ուսումնական ամի. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 755-756.

Խմբագրական, (1892) Հաշուեկշիռ։ Համառօտապես կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1891 ամի. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 919-921.

Մ

Միաբան, (1892) Անանիա Նարեկացի։-Երանելոյ հաւր Անանիացի գիր խոստովանութեան յաղագս սուտ կարծեացն որ վասն նորա. Արարատ, ԻԵ (Ա). pp. 1-18.

Միաբան, (1892) Գիրք հերձուածոյ. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 91-114.

Միաբան, (1892) Սարդարապատի բեւեռագրի վերծանութիւնը. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 663-665.

Միաբան , (1892) Նոր ծածկագիր նամակներ. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 191-199.

Միաբան , (1892) Խոսրովիկ թարգմանիչ. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 275-282.

Միաբան , (1892) Արմաւիրեան նոր բեւեռեգիր. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 423-427.

Մուրադեան, Գէորգ (1892) Мандинянъ С. Матеріалы къ первоначальному устному усвоенію Русской речи и съ помощью ея изученію грамоты. Составилъ Мандинянъ С. 1886 г. Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 883-899.

Պ

Պեասկովսկի, (1892) Բազմամեայ եւ երջանիկ կեանքի պայմանները. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 815-834.

Ռ

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 115-138.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 218-239.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Դ). pp. 324-354.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Ե). pp. 410-422.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 520-530.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Է). pp. 611-637.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 710-727.

Ռէկլիւ, Էլիզէ (1892) Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան. Արարատ, ԻԵ (Թ). pp. 790-797.

Ս

Սաղաթելեան, Յ. (1892) Հայերի եւ պարսիկներ մէջ կրօնական ընդհարման պատճառները նոցա կրօնական խտրութեան հետեւանքը երկու ազգերի ապագայի վերաբերմամբ. Արարատ, ԻԵ (Բ). pp. 170-177.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Գլ.Թ.1-27). Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1029-1043.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Ը.26-57). Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 929-943.

Սրապեան, Կ.Վ. (1892) Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Է.36-Ը.25). Արարատ, ԻԵ (Ժ). pp. 857-874.

Տ

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 944-973.

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1044-1058.

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Բան պիտանի Գրիգորիսի կաթողիկոսի. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1097-1099.

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Թովմա Մեծոփեցու յիշատակարանը. Հրատարակեց իւր յառաջաբանով Կ. Կոստանեանց. Թիֆլիս, Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի տպարան, 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1090-1096.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1892) Ասողկայ պատմութեան «կորած» գլուխները. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 748-754.

Ք

Քաջբերունի, (1892) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԵ (Գ). pp. 200-217.

Քաջբերունի, (1892) Ճանապարհորդական նկատողութիւնք. Արարատ, ԻԵ (Զ). pp. 512-519.

Ֆ

Ֆ., (1892) Մանկավարժական գրադարան. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 998-1002.

Ֆ., (1892) Ամառային ուղևորութիւնից դէպի Հայաստան.-Նկատողութիւններ և քաղուածներ հայկական ձեռագրերից. Գրեց Նիկ. Մառ (թարգ.) Վիեննա, 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1003-1004.

Ֆ., (1892) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1100-1108.

Ֆ., (1892) Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford. 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1004-1007.

Ֆրիչ, Ռիչարդ (1892) Die Todtengebrauche der Asitischen Volker von Richard Fritsche. (Oestreichische Monatsaschrift für den Orient) 1887. December, № 12. pag. 186 fl). Ա Ասիական ժողովուրդների մեռելների թաղման սովորույթիւնները. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1073-1089.

This list was generated on Sat Mar 6 11:20:42 2021 AMT.