Արարատ

Items where Year is 1894

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Խ | Հ | Մ | Ն | Ս | Տ | Ք
Number of items: 146.

Խմբագրական , (1894) Տեսութիւն Ս. Աւետարանի վրայ. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 137-141.

Ա

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 84-88.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 120-127.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 176-180.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 218-222.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1894) Շարականների ուսումնասիրութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 250-256.

Արշէն էրէց, (1894) Գիւղական քահանայի քարոզ. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 71-74.

Բ

Բերսիէ, (1894) Զղջացող աւազակը. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 270-278.

Բերսիէ, (1894) Կայինի պատասխանը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 303-309.

Բերսիէ, (1894) Կայինի պատասխանը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 330-336.

Գ

Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. (1894) Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 52-55.

Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. (1894) Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 82-84.

Գօշ, (1894) Մատենախօսութիւն Արիստակէս Լաստիվերտցի վարդապետի Հայոց պատմութիւնը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 342-347.

Դ

Դաւթեան, Սամ. (1894) Ազնիւ գործողին։ (1893 Գ. ճեմարանի տարեդարձին). Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 12.

Թ

Թոփչեան, Եղիշէ (1894) Ուսուցիչը իբրեւ դպրոցական եւ հասարակական գործիչ. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 116-119.

Թոփչեան, Եղիշէ (1894) Ուսուցիչը իբրեւ դպրոցական եւ հասարակական գործիչ. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 145-148.

Խ

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ա).

Խմբագրական, (1894) Հայրապետական օրհնութիւն։ Հեռագրեր. Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 1.

Խմբագրական, (1894) Ազդ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 2-3.

Խմբագրական, (1894) Մրցանակ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 27-28.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ա). p. 32.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Բ).

Խմբագրական, (1894) Խղճի դերը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 48-50.

Խմբագրական, (1894) Մրմունջք ի յիշատակ տօնի սրբոց Ղեւոնդեանց. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 50-52.

Խմբագրական, (1894) Լուացէք ձեր ձեռքերը. Արարատ, ԻԲ (Բ). pp. 63-64.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Բ).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Գ).

Խմբագրական, (1894) Վեհ. Հայրապետի ստացած գումարներ. Արարատ, ԻԷ (Գ). p. 96.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Գ).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Դ).

Խմբագրական, (1894) Ի՜նչ պէտք է կարդալ եւ պատմել երեխաներին. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 113-116.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհ. Հայրապետի. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 130-133.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ս. Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 133-136.

Խմբագրական, (1894) Իմաստալից ասացուածներ. Արարատ, ԻԷ (Դ). p. 136.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Դ).

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Նուիրաբերութիւնք ի նպաստ սովելոց Տաճկահայաստանի։- Երեւանում գաղթականաց համար հանգանակուած հանդերձեղէնների ցուցակը. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 163-165.

Խմբագրական, (1894) Հրովարտակ Պարսից Շահի. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ս. Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 167-168.

Խմբագրական, (1894) Իմաստալից ասացուածներ. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 168.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ե).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Զ).

Խմբագրական, (1894) Ծանուցում. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 169-170.

Խմբագրական, (1894) Դպրոցական առողջապահական կանոններ։ (Սահմանուած Հոլլանդական Ազգային լուսաւորութեան նախարարութիւնից). Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 184-187.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Զ).

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւն եկեղեցպանաց հայոց Կալկաթայի եւ Չիզրու. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 168.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Է).

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 227-229.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 230-232.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Է).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը).

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 260-262.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Ը). p. 262.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն Մայր-Աթոռի հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԷ (Ը). p. 263.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ը).

Խմբագրական, (1894) Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ը). p. 264.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Թ).

Խմբագրական, (1894) Տարեդարձք. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 289-296.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (թ).

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 319-322.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1894) Թագաւոր Կայսեր մահը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). Ա-Դ.

Խմբագրական, (1894) Աղքատ աշակերտաց սնունդ. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 317-319.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 322-323.

Խմբագրական, (1894) Յիշեցուցիչ. Արարատ, ԻԷ (Ժ). p. 323.

Խմբագրական, (1894) Ներսէս վրդապետ Հայկազունի. Արարատ, ԻԷ (Ժ). p. 324.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (Ժ).

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1894) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 347-349.

Խմբագրական, (1894) Հոգեհանգիստ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 349-351.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 351-354.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1894) Քաղուածք հանգուցեալ կոլէժսկի խորհրդական Գէորգ Աւետիքեան Տիգրանեանցի նոտարով հաստատուած կտակից. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). p. 356.

Խմբագրական, (1894) Ծանուցումն Նորին Վեհափառութեան դիւանից. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). p. 356.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1894) Տեսիլ Ենովքայ արդարոյն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 369-373.

Խմբագրական, (1894) Ուսումնարանական բարքերն Անգլիայում. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 381-384.

Խմբագրական, (1894) Սուրբ Էջմիածին. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 384-386.

Խմբագրական, (1894) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Ռուսաստանում։- Տաճկաստանում։- Պարսկաստանում. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 386-388.

Խմբագրական, (1894) Կոնդակ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 388-389.

Խմբագրական, (1894) Ազդ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). p. 389.

Խմբագրական, (1894) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). p. 396.

Խմբագրական, (1894) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). p. 396.

Խմբագրական, (1894) Նախահաշիւ մտից եւ ելից Մայր աթոռոյ ս. Էջմիածնի յընթացս 1895 ամի կազմեալ ի դեկտեմբեր 1894 ամի. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 390-395.

Խմբագրական, (1894) Մատենագիտական (Bibliographia). Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 30-31.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Համազգական նախամեծար Աթոռոյ Արարատեան առաքելական Մայր եկեղեցւոյ սրբոյ կաթուղիկէ Էջմիածնի. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 97-103.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Հեռագիրներ. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 161.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 161-162.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1894) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 288-289.

Հ

Հայկունի , Ս. (1894) Ալաշկերտի հայ ժողովրդեան բարբառով քաղուած առածներ. Արարատ, ԻԷ (Զ). p. 200.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 207-212.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 240-246.

Հայկունի , Ս. (1894) Ալաշկերտի հայոց առածները. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 263-264.

Հայկունի , Ս. (1894) Բագրեւանդ։ Խճուղի. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 278-282.

Հովիւ, (1894) Մի տխուր պատկեր Հռովմէադաւան հայոց կեանքէն ի Զմիւռնիա. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 174-176.

Մ

Մ. Ե., (1894) Փիրմիլիանոսը Մովսէս Խորենացու պատմութեան մէջ. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 26-27.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 59-63.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 94-96.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 158-161.

Մադաթեան, Եղիշէ (1894) Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 190-195.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 55-59.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 89-94.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 154-158.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 187-190.

Միաբան , (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 22-26.

Միաբան , (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 128-130.

Մուրադեանց, Եղիշէ վարդապետ (1894) Կիւրակէն սուրբ պահելու խնդիրը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 33-37.

Ն

Ն. Ք., (1894) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 366-369.

Ս

Սմայլս, Սամուէլ (1894) Ինչպէս պէտք է ապրել բաղդաւոր լինելու համար. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 75-82.

Սմայլս , Սամուէլ (1894) Ինչպէս պէտք է ապրել բաղդաւոր լինելու համար. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 40-48.

Սմբատեան, Մեսրոպ արքեպիսկոպոս (1894) Հայկական հնութիւններ. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 373-375.

Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. (1894) Հայոց եկեղեցական եղանակները. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 222-227.

Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. (1894) Հայոց եկեղեցական եղանակները. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 256-260.

Ստեփանէ, Խորէն ծ. վարդապետ (1894) Եւրոպացիների դպրոցավարութիւն։ (Մանկավարժական յիշատակարանից). Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 12-17.

Տ

Տէր-Միքայէլեան, Տիգրան (1894) Հաշիւ կազմեալ վասն մտից եւ ծախուց սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1893 ամի. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 166.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 141-145.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 201-207.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 233-240.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 265-270.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 297-303.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 325-330.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1894) Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 359-366.

Տէր-Միքելեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Բ). pp. 38-40.

Տէր-Միքելեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 170-174.

Տէր-Միքելեան , Ա. (1894) Աւետարանի ձայնը. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 309-312.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 7-12.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Գ). pp. 65-71.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) «Քրիսոս յարեաւ ի մեռելոց». Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 105-106.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1894) Պսակի ս. խորհուրդը. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 107-113.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ (1894) Ի Մովսէսէ Քերթողահօրն պատմութենէ վասն Կոստանդիանոսի Մեծի թագաւորին. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 148-154.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ (1894) «Յանուն Քրիստոսի ամենայն ծունր կրկնեսցի». Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 357-359.

Տէր-Մովսէսեան, Մեսրոպ Վ. (1894) Հնութեան նշխարք. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 18-22.

Տէր-Մովսէսեան , Մեսրոպ վարդապետ (1894) Նոր ստացած գրքեր Ս. Էջմիածնի մատենադարանի եւ «Արարատ»-ի խմբագրութեան անունով. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 28-30.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրովբ վարդապետ (1894) Նոր տարի. Արարատ, ԻԷ (Ա). pp. 3-7.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ. Արարատ, ԻԷ (Զ). pp. 180-184.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պատմական տեսութիւն մանկական պարտէզի մասին. Արարատ, ԻԷ (Է). pp. 212-218.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պատմական տեսութիւն մանկական պարտէզի մասին. Արարատ, ԻԷ (Ը). pp. 246-250.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պէստալօցցու գործունէութիւնն Իվէրդօնում. Արարատ, ԻԷ (Թ). pp. 282-287.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Պէստալօցցու գործունէութիւնն Իվէրդօնում. Արարատ, ԻԷ (Ժ). pp. 312-317.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը. Արարատ, ԻԷ (ԺԱ). pp. 336-342.

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. (1894) Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը. Արարատ, ԻԷ (ԺԲ). pp. 375-381.

Ք

Քանանեանց, Գէորգ (1894) Արեւելեան լեզուաց Լազարեան ճեմարանից Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալեանցի կտակի 1893 թուի հաշիւը. Արարատ, ԻԷ (Ե). p. 165.

This list was generated on Fri Mar 5 23:07:28 2021 AMT.