Արարատ

Items where Year is 1895

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք | Ֆ
Number of items: 225.

Ա

Աբեղայ, (1895) Ականաւոր մանկավարժներ. Ֆր. Բենեկե. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 243-244.

Աբեղայ, (1895) Միջնակարգ դպրոցների համար ուսուցիչներ պատրաստելու խնդիրը. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 339-343.

Աբրահամ վարդապետ , (1895) Ողբ ի վերայ մայրաքաղաքին Կոստանդնուպօլսոյ. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 457-461.

Աղաւելեանց, Բաբկէն վարդապետ (1895) Բարւոյ եւ չարի գաղափարը ըստ պրոֆ. Պաուլսէնի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 407-411.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1895) Սուրբ խաչը. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 321-324.

Աղաւելեանց, Բաբկէն վարդապետ (1895) Քրիստոնէական ճարտարապետութեան սկիզբը. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 364-366.

Բ

Բերբերեան, Մինաս (1895) Տորկուատօ-Տասսօ։ (Նրա մահուան 300-ամեակի առթիւ) 1595-25 ապ. 1895). Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 206-210.

Բերբերեան, Մինաս (1895) Գրականական ակնարկներ։ Առակախօսութիւն եւ Իւան Անդրեւիչ Կռիլով։ (Ի. Ա. Կռիլովի մահուան 50-ամեակի առթիւ). Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 17-21.

Բերբերեան, Մինաս (1895) Գրականական ակնարկներ։ Առակախօսութիւն եւ Իւան Անդրեւիչ Կռիլով։ (Ի. Ա. Կռիլովի մահուան 50-ամեակի առթիւ). Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 92-96.

Բուրտու, (1895) Գեղեցիկ ընթերցանութիւն. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 245-247.

Բրօնստիերնէ-Բրօնսօն, (1895) Արծուի բոյնը։ Զրոյց Բրօնստիերնէ-Բրօնսօնի. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 99-100.

Գ

Գ. Ս., (1895) Մի նոր կրօնական թատրերգութիւն. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 226-229.

Գ. Ս., (1895) Պրոֆ. Մայերը Aula գիտնական շաբաթաթերթի... Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 380-381.

Դ

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ (1895) Ղարաբաղի ժողովրդական ջրօրհնեաց երգերից. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 461-463.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 235-238.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Հայն ու իւր հարեւան ազգերը. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 305.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 333-338.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 378-380.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 416-418.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Տղայ Դաւթի եւ Աղջիկ Խանդութի հէքիաթը. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 423-430.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Տղայ Դաւթի եւ Աղջիկ Խանդութի հէքիաթը. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 476-479.

Լ

Լաֆոնտէն, (1895) Ճրագալուցի երեկոյ. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 27-28.

Լեւոնեան, Գարեգին (1895) Ազգային Մատենադարան պատմութիւն հայ լրագրութեան։ Ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը։ Գրեց Հ. Գրիգորիս Գալէմքեարեան. Վիէննա, 1893. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 59-62.

Խ

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 28-29.

Խմբագրական, (1895) «Արարատ»ի ԻԸ տարեմուտը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 30-32.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ կաթուղիկոսի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 33-37.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 37-38.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 40.

Խմբագրական, (1895) Վաճառուում են Մայր Աթոռոյս տպարանում տպագրուած նոր գրքերը. Արարատ, ԻԸ (Ա).

Խմբագրական, (1895) Նամակատուփ. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 76.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 67.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի շնորհապարգեւ այցելութիւն իւր հօտին. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1895) Մայր Աթոռ։- Երեւանի թեմ։- Բեսարբիայի թեմ։- Աստրախանի թեմ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 70-76.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 76.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ։- Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը. Արարատ, ԻԸ (Բ).

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 100-102.

Խմբագրական, (1895) Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 102-103.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածքներ Վեհափառ Հայրապետի կոնդակներից. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 104-105.

Խմբագրական, (1895) Ռուսահայք։ Կիւրեղ եպիսկոպոս Սրապեան (Հոգեհանգիստ եւ դամբանական)։-Սեւանայ վանք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 105-108.

Խմբագրական, (1895) Նամակատուփ. Արարատ, ԻԸ (Գ). p. 108.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Գ). p. 108.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Գ).

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1895) Հրաւէր. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 135-136.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 136-140.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 140.

Խմբագրական, (1895) Նամակատուփ. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 140.

Խմբագրական, (1895) Ս. Էջմիածնի տպարանի դարակը Պետերբուրգի Տպարանական գործոց Ա. ցուցահանդիսում. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Խմբագրական, (1895) Որոգինի ասացեալ ի տեսութիւն Եզեկիէլի մարգարէի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 149-150.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 150-151.

Խմբագրական, (1895) Նեստորական եկեղեցին եւ նրա նշանակութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 155-161.

Խմբագրական, (1895) Մամուլ եւ եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 171-172.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 172-174.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ե). p. 174.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Ե).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 213-215.

Խմբագրական, (1895) Ս. Էջմիածնի հիմնարկութեան հազար վեցհարիւրամեակը. Արարատ, ԻԸ (Զ). p. 215.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը Նոր Նախիջեւանից Պետերբուրգ։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ներկայանալը նորին կայսերական մեծութեանց։- Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Սինօդին. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 216-217.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 218-220.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Զ). p. 221.

Խմբագրական, (1895) Շարական սուրբ Էջմիածնի։- Մայր Աթոռի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից. Արարատ, ԻԸ (Զ).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը։- Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Մկրտիչ Ա. Խրիմեան։ (Նորա՝ Ալէքսանդրօ-Նեւսկի մենաստանն այցելելու առթիւ)։- Մայր Աթոռ. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 254-263.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 230-235.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 248-250.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինոդի օրագրութիւններից։ Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 263-270.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութեան մասին ստացած վերջին տեղեկութիւնները. Արարատ, ԻԸ (Է). p. 270.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԸ (Է). p. 270.

Խմբագրական, (1895) Եւսեբիոսի ժամանակագրութեան ձեռագիրները։-Դրօշակ։- Նոր փնջիկ։- Քամալեանց Ս., Աստուած չճանացող. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Հռովմէակն եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 282-287.

Խմբագրական, (1895) Պէ՞տք է արդեօք անջատել բարոյականութիւնը կրօնից. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 301-303.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 303-305.

Խմբագրական, (1895) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 306.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 306-316.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք Վեհափառ Հայրապետի կոնդակներից. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 316.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 317.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ը).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 326-330.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Թ). p. 351.

Խմբագրական, (1895) Բարեկարգութիւն եւ բարեզարդութիւն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 351-352.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Եւրոպայի հայ գաղութները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 352-355.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Թ). p. 355.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 355-356.

Խմբագրական, (1895) Նորին Գրիգորի Սքանչելագործի ի սուրբ Աստուածածինն եւ միշտ կոյսն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 356-358.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Թ).

Խմբագրական, (1895) Աղօթքը տրտմութիւն փարատելու դեղ է. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 360-364.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 366-371.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական մամուլը քրիստոնեաների եւ մահմէտականների յարաբերութեանց մասին։ Տաճիկների եւ քրիստոնեանների թշնամութեան պատճառները Օսմանեան տէրութեան մէջ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 371-374.

Խմբագրական, (1895) Հաւասարակշռութիւն մարմնական և հոգեկան աշխատանքի մէջ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 384-386.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ժ). p. 391.

Խմբագրական, (1895) Դպրոցական վարչութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 391-392.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 392-394.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 394-396.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ). p. 396.

Խմբագրական, (1895) Թուղթ Կորնթացոցն առ Պօղոս. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 396-398.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 411-413.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 430-432.

Խմբագրական, (1895) Ազգային. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 432-434.

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 434-435.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 435-436.

Խմբագրական, (1895) Ծանուցումն ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 436-437.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). p. 444.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 444-445.

Խմբագրական, (1895) Արարատի գործակալների ցուցակը. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 454-456.

Խմբագրական, (1895) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). p. 482.

Խմբագրական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 479-480.

Խմբագրական, (1895) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). p. 482.

Խմբագրական, (1895) Ծանուցումն ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). p. 482.

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). p. 483.

Խմբագրական, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1895) Հաշիւ կտակակատարան վաճառակաք Ղազարոս Յակոբեան Բերբերեանի՝ սորա կտակով աւանդած ժառանգական ընդհանուր ստացուածոց. ի 1-էն յուլիսի 1894 թ. ց 1-ն օգոստոսի 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). p. 446.

Խմբագրական, (1895) 1895 Արարատ ամսագիր։ Ս. Էջմիածին տպարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ).

Կ

Կոստանեանց, Կարապետ (1895) «Ի Մովսիսի պատմութենէն». Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 118-121.

Կոստանեանց, Կարապետ (1895) Կենդանութեան սիւնը. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 177-182.

Հ

Հ. Շ., (1895) Վիճակագրական տեղեկութիւններ. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 67-68.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Վանայ բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 16.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Տրապիզոնի հայ գիւղացւոց բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 54.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Վանայ բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 123.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Վանայ բարբառով. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 161-162.

Հայկունի , Ս. (1895) Շուոտ եւ Դոլվաթ։ (Ժողովրդական հաւատալիքը). Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 210-213.

Հայկունի , Ս. (1895) Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն եւ նրանց աւանդութիւնները). Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 239-243.

Հայկունի , Ս. (1895) Առածներ Տրապիզոնի գիւղացոց բարբառով. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 293.

Հայկունի , Ս. (1895) Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ. կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն, եւ նրանց աւանդութիւնները եւ սովորութիւնները). Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 293-297.

Հայկունի , Ս. (1895) Հութութիկ եւ Սամէլ հովիկ. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 344-351.

Հայկունի , Ս. (1895) Հայ Գասպարը. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 387-390.

Հայկունի Ս., (1895) Ժողովրդական գրականութիւն։- Հանելուկներ Տրապիզոնի գիւղացոց բարբառով։- Երգ։- Աղօթքներ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 83-84.

Մ

Մ. Ս. , (1895) Գանակոծութիւնը եւ ուրիշ մարմնական պատիժներ դպրոցական կարգապահութեան մէջ։ Պատմական տեսութիւն Մ. Ս.-ի. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 465-476.

Մեսրոպ, (1895) Մանկավարժական նամականի. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 418-421.

Մօնօ, Լ. (1895) Ծոյլի կիրճը. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 273-274.

Մօնօ, Լ. (1895) Կուսակցութիւնները. Արարատ, ԻԸ (ԺԲ). pp. 449-450.

Յ

Յովհաննէս Կարնեցի, (1895) Տետրակս ոտանաւորեալ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 437-444.

Յովհաննիսեան, Յ. (1895) Մի վհատիր. Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 55.

Յովհաննիսեան, Յ. (1895) Բացուեցաւ գարուն. Արարատ, ԻԸ (Դ). p. 123.

Յովհաննիսեան, Յ. (1895) Էջմիածին. Արարատ, ԻԸ (Զ).

Յովհաննիսեան, Յ. (1895) Հեզիկ կարկաչով. Արարատ, ԻԹ (Ժ). p. 375.

Յովհաննիսեան, Յ. (1895) 14 յունուարի 1895 թ. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 11.

Յովհաննիսեան, Յ. (1895) Շէքսպիր. Համլէտ, Դանեմարքայի իշխան. Որբերգութիւն հինգ արարուածով. Ագլիերէնից թագմանեց Յովհաննէս խան Մասէհեան. Թիֆլիս, 1894. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 57-59.

Յովհաննիսեան , Յ. (1895) Մի քանի խօսք մեր աշխարհաբարի տաղաչափութեան մասին։ (Յ. խան Մասէհեանի «Համլէտի» թարգմանութեան առթիւ). Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 84-90.

Ն

Նադար, (1895) Սարդ։ Զրոյց Նադարի. Արարատ, ԻԸ (Ե). p. 171.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Սասանեան Տէրութեան պատմութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 287-292.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 330-333.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 375-378.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 413-416.

Նէօլդէքէ, Թ. (1895) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 463-465.

Շ

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 23-27.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 63-67.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 96-99.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 131-133.

Շահազիզ, Երուանդ (1895) Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 165-169.

Շիլլէր, (1895) Երաշխիք։ (Դամոն եւ Ֆինտիաս). Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 153-154.

Շիլլէր, (1895) Պոլիկրատէսի մատանին. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 203-204.

Շիլլէր, (1895) Տենչանք. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 292-293.

Պ

Պէտեօֆի , Ա. (1895) Ես դուրս եմ գալիս դաշտը ամայի ... Արարատ, ԻԸ (Բ). p. 55.

Ս

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1895) Նորագիւտ սեպաձեւ արձանագրութիւն։ Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 205-206.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1895) Նամակ խմբագրութեան. Արմաւիրի ԺԱ արձանագիրն աղիւսի վերայ. Արարատ, ԻԹ (Թ). p. 338.

Սպէօրջն, Զ. (1895) Կենդանի գիրքը. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 401-407.

Վ

Վանական, (1895) Ռուսաց եկեղեցին Աղէքսանդր Գ. կայսեր ժամանակ. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 51-54.

Վանական, (1895) Նկարչութեան ուսուցման նշանակութիւնը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 162-165.

Վանական, (1895) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 169-171.

Տ

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ (1895) Ս. Ղեւոնդեանց յիշատակին. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 41-43.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Հոգեւորական ասպարէզը. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 77-78.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Երեմիա մարգարէ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 79-81.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Յաւելուած «Արարատի». Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 81-82.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 109-111.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Գրիգոր Սքանչելագործի անուամբ մնացած հատուածներ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 111-113.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մատենախօսական. Ապողոնիոս. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 113-115.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Վրաց դարձի պատմութիւնն ըստ Մ. Խորենացւոյ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 121-123.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Երանելւոյն Գրիգորի Սքանչելագործի ի յարութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 9-12.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Կատարեալ ազատութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 143-145.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի հատուած Որոգենէսի գրուածներից եւ պատճառ լայն եւ նուրբ գրոց ձեռագիրը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 146-148.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Բողոքական քարոզիչները մահմեդականների մէջ. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 151-152.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Եկայք շինեսցուք. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 175-177.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Բեթէլ անկելանոցը Բիլեֆէլդի մօտ. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 182-188.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Փրկութեան բանակն եւ գեներալ Բութ. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 191-194.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի բացատրութիւն. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 221-222.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Խօսքի համաձայն գործ. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 223-226.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի յիշողութիւն անցեալից. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 229-230.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Հայ հոգեւորականութեան մէջ կղերական ոգի որոնողները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 250-254.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Աւետարանական-համայնական համաժողովը. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 274-282.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մինչեւ յե՞րբ տէ՜ր... Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 271-272.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Կիւրակնօրյա դպրոցները կամ մանկանց ժամապաշտութիւնը Գերմանիայում. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 297-301.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Եղիցին գօտիք ձեր պնդեալ. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 319-321.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Քաջալերեցարո՛ւք ե՛ս եմ. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 359-360.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Պրոֆ. Ֆետտէրի հրատարակութիւնները։ Առ Կորնթացիս երրորդ տարականոն թղթի մասին. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 382-384.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Պրոֆ. Ենսէն։- Պրոֆ. Կոնիբիր հայերէն ձեռագիրներից նիւթեր. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 381-382.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մեր մխիթարութիւնը նեղութեան օրերում. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 399-400.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Տարուայ վերջին. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 447-449.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Աւետարանական-համայնական համաժողովը։ Էրֆուրտում 1895 յունիս 4-6-ին (մայիս 23-25). Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 324-326.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Ծանոթութիւն խմբագրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 318.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Մծղնէից աղանդը. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 3-8.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Քարոզի նշանակութիւնը եւ գործադրութեան եղանակը. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 44-48.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1895) Յիշատակ Երեմիայի մարգարէի ի գրոցն Բարուք. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 1-8.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ աբեղայ (1895) Լոյս եւ խաւար. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 1-3.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1895) Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 317-318.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 90-92.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։-Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 115-118.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 8-10.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսական. Արարատ, ԻԸ (Ա). p. 10.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 12-16.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 48-51.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Բ). pp. 55-56.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 82-83.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Հին հայ երգիչներ. Արարատ, ԻԸ (Դ). pp. 124-131.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Դ).

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ս. Էջմիածինը հայ երգիչների տաղերում. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 194-202.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մովսէս Խորենացու մեղեդին ի պատիւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի. Արարատ, ԻԸ (Զ). pp. 202-203.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Զ).

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ժողովրդական գրականութիւն. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 343-344.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Ժողովրդական գրականութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 386-387.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1895) Մատենախօսական. Արարատ, ԻԹ (Ժ).

Քարամեանց , Նիկողայոս (1895) Ժողովրդական գրականութիւն։ Սասունցի Դաւիթ. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 421-423.

Ֆ

Ֆարրար, (1895) Մեծն Աթանաս։ Ծննդից մինչեւ ձեռնադրութիւնը. Արարատ, ԻԹ (ԺԲ). pp. 451-454.

Ֆիմի, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ա). pp. 21-22.

Ֆիմի, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Բ).

Ֆիմի, (1895) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԻԸ (Ե).

This list was generated on Sat Mar 6 11:35:10 2021 AMT.