Արարատ

Items where Year is 1896

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Բ | Դ | Ե | Ժ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Ս | Տ | Ք | Ֆ
Number of items: 226.

Բ

Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս (1896) Բացատրութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 250-251.

Դ

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Նիւթեր ուսումնասիրութեան Աղուանից պատմութեան։ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 22-26.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 67-71.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 125-128.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. եւ Գիրք թղթոց Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 176-179.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Առան երկիր կամ աշխարհ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 233-234.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Արցախ. Երկասիրեց Մակար եպ. Բարխուդարեանց. Բագու. 1895 թ. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 80-81.

Ե

Եզնիկ վարդապետ, (1896) «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 279-280.

Ժ

Ժիդ, Շարլ (1896) Ազատ պարապմունքներ եւ արհեստներ։ Մոնպէլիէի համալսարանի տարեկան բացման ճառ. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 560-567.

Լ

Լօօֆս, (1896) Հաբեշների՝ իբրեւ մի հին Արեւելեան եկեղեցու, բնորոշ գծերը եւ ազգային առանձնայատկութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 299-302.

Լօօֆս, (1896) Հաբեշների եկեղեցին. Նորա ներկայ վիճակը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 348-353.

Խ

Խալաթեանց, Գր. (1896) Մի կարեւոր գիւտ ս. Էջմիածնի մատենադարանում։ Ա եւ Բ մնացորդաց գրքերի ասորերէնից հայ թարգմանութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 311-317.

Խաչատուր Կեչառեցի, (1896) Ողբ Խաչատրոյ Կեչառաւոյն վասն իշխանացն. Արարատ, ԻԹ (Զ). p. 278.

Խմբագրական, (1896) Ժողովրդական դպրոցների ուսուցչաց նախապատրաստութիւնը Անգլիայում. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 33-36.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին անցեալ տարուան ընթացքում. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 37-40.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսաստանի թեմեր։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 40-46.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Ա). p. 47.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ա). p. 48.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ա).

Խմբագրական, (1896) Տաթեւու վանքի ընդհանուր տեսարանը։ Մ. Փափազեանի լուսանկարից. Արարատ, ԻԹ (Բ).

Խմբագրական, (1896) Բարոյագիտութեան դասաւանդութիւնը ֆրանսիական դպրոցներում. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 81-84.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 86-87.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 87-92.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Բ). p. 95.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Բ). p. 95.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Բ).

Խմբագրական, (1896) Ս. Գրքի համաբարբառը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 111-112.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Տաճկաստանում ի՛նչպես են բռնադատում հայերին մահմեդականութիւն ընդունելու. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 120-124.

Խմբագրական, (1896) Բրիւսելի ազատ համալսարանը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1896) Պարսկաստանի Ղարադաղ գաւառի հայաբնակ գիւղերը։ Վիճակագրական. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 135-137.

Խմբագրական, (1896) Ճապոնական ժողովրդական դպրոցները. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 132-133.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Գ). p. 142.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Գ).

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Գ).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Գ).

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ամսօրեայ տեսութիւն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 164-168.

Խմբագրական, (1896) Քահանայ-ուսուցիչ. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 185-187.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 187-191.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 192.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Դ).

Խմբագրական, (1896) Երգ ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԻԹ (Ե). p. 209.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 241-249.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի։ Ուսումնարանական յանձնաժողով. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 249-250.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ե). p. 250.

Խմբագրական, (1896) Այս թուղթ Յոհաննու Երուսաղեմի եպիսկոպոսի է առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 252-256.

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 282-283.

Խմբագրական, (1896) Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան հանդէսը. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 284-290.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 290-291.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Զ). p. 291.

Խմբագրական, (1896) Վրիպակք. Արարատ, ԻԹ (Զ). p. 291.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 324-325.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 328-334.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 334-335.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԻԹ (Է). p. 335.

Խմբագրական, (1896) Նկատողութիւն. Արարատ, ԻԹ (Է). p. 335.

Խմբագրական, (1896) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԻԹ (Է).

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Է).

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 379-380.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ը). pp. 380-384.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ը). pp. 384-385.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ը). p. 385.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ը).

Խմբագրական, (1896) Ժողովրդական համալսարաններ. Արարատ, Լ (Թ). pp. 409-410.

Խմբագրական, (1896) Մամիս ըխտանալը։ (Պատկերներ Շիրակի գիւղական կեանքից). Արարատ, Լ (Թ). pp. 410-415.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 415-417.

Խմբագրական, (1896) Հայկական խնդիր. Արարատ, Լ (Թ). pp. 417-418.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Թ). p. 424.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Թ). p. 424.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Թ).

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 451-455.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 462-463.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ժ). p. 476.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ժ). p. 476.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ժ).

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 519-521.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի։- Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողով. Արարատ, Լ (ԺԱ). p. 530.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (ԺԱ). p. 531.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1896) Լեւոն ԺԳ պապը եւ պապերի ընտրութեան եղանակը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 544-546.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցիներ։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 546-552.

Խմբագրական, (1896) Ներսես Ե-ի թուղթը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 555-556.

Խմբագրական, (1896) Ժողովրդական գրականութեան բեկորներ։ (Բուլանըխի բարբառով). Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 556-557.

Խմբագրական, (1896) Սոյլամազ խանըմ։ (Զը խօսող տիկին). Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 557-560.

Խմբագրական, (1896) Միջնադարեան դպրոցները. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 567-568.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 568-569.

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 588-589.

Խմբագրական, (1896) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (ԺԲ). p. 589.

Խմբագրական, (1896) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1896) Նոր ստացուած գրքեր։- Ազդ. Արարատ, իթ (Ա).

Խմբագրական, (1896) Քաղուածք Յօրագրոյ Սինօդի կազմելոյ ի 18 մարտի 1896 ամի. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 191.

Խմբագրական, (1896) Հայաստանեայց եկեղեցին Պարսկահայքում եւ հեռաւոր գաղութներում 1885 թուին։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 137-142.

Խմբագրական, (1896) 1895 Արարատ ամսագիր. Ցանկ նիւթոց. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Վաւերագրեր- 1895 աղետալի տարին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (Թ). pp. 418-424.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 463-476.

Խմբագրական, (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 521-530.

Խմբագրական, (1896) Տախտակ 1896 օրացոյց. Արարատ, ԻԹ (Ա).

Խմբագրական, (1896) Բժշկապետ Գրիգոր Տէր-Մկրտչեան Գրիգորեան-Հանրամատչելի բժշկարան. Թիֆլ., 1896։- Դաստիարակութեան զօրութիւնը. Թիֆլիզ, 1896։- Միսիոնար հայր Դամեան Վէյստէրի կեանքը. Տփխիս, 1896. Արարատ, Լ (Ը).

Խմբագրական, (1896) Ազգային ջոջեր.- Յ. Յ. Պարոնեան։ Գ. տպագրութիւն։ Թիֆլիս, 1896։- Ներքինապետ Ասլանը.- Յ. Բաբախանեան։ Թիֆլիս, 1896։- Փոքրիկ զրոյցներ.- Կազմեց Գ. Բաբուրեանց։ Թիֆլիս, 1896. Արարատ, Լ (Ժ).

Խմբագրական, (1896) Քամալեանց Ս. Աստուած աղքատի կերպում. Զրոյց Թ. 1896։- Օ. Ի. Շմիդտ. Առաջին վիշտ. Թարգմ. ռուսերէնից. Թ. 1896։- Տարեցոյց հայ-ռումիներէն, պատկերազարդ. 1896. Արարատ, ԻԹ (Ա).

Խմբագրական, (1896) Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի։ 29-ին սեպտեմբերի 1896 ամի յաւուր տօնի Վարագայ ս. խաչի. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Խմբագրական, (1896) Die armenischen Handschriften des klosters von Argni (Arghana). Dr. Fr. Müller.- Wien 1896 = (Արղնի վանքի հայերեն ձեռագիրները. Դր. Ֆր. Միլլէր. Վիեննա, 1896)։ ։- Armenien, Beitrag sur Kenutnis der Geschichte, der Kirchlichen und äusseren Verhältnissen des Landes. Spanuth Pöhlde- Stuttgart, 1896 (Հայաստան. Այդ երկրի պատմութեան, եկեղեցական և արտաքին հանգամանքներին ծանօթանալու նպաստ, Շպ. Պէօլդե, Շտուտգարտ, 1896. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 458-459.

Խրիմեան Հայրիկ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց, (1896) Առ շնորհազարդ տէր Յովհաննէս Խաչակիր աւագ քահանայ Խաչիկեան ի Կալկաթա. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 112-115.

Կ

Կամպիոնի, Արտիւրօ (1896) Այտորի դստեր երգը. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 74-75.

Կելլէր, (1896) Գաղափարականութեան վերածնութիւնը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 302-305.

Կոստանեանց, Կ. (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԲ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Համամ Արեւելցի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 169-176.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ս. Լուսաւորչի աջը. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 215-222.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ս. Լուսաւորչի աջը. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 265-272.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Մեր կեանքի ուղեցոյցը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 325-328.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (ԺԱ).

Հ

Հ., (1896) Վաչագան. Հենրիխ Պեստալօցցի,1896։- Նապաստակ, Սիլվիսկուց, 1896։- Իւր. Եակշից. Ծերունի Մարոկօն, 1896։- Ղօնաղլուղս մնաց. Յովակիմ Սօլովեանի, Մոսկուա. 1896. Արարատ, ԻԹ (Ե).

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 84-86.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 133-134.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 183-185.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 238-240.

Հայկունի , Ս. (1896) Դէրսիմ. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 280-282.

Հայկունի , Ս. (1896) Զմրութ պառաւն, իւր մէկուճար տղան. Արարատ, ԻԹ (Է). p. 320.

Հայկունի , Ս. (1896) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. Յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 573-588.

Ղ

Ղ.Ս., (1896) Նիւթեր Հայոց եկեղեցական պատմութեան համար։ Սիմէօն կաթուղիկոսի կենսագրութիւնը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 495-500.

Մ

Մամիկոնեան, Ալ. (1896) Աղօթք. Արարատ, ԻԹ (Գ). p. 125.

Մանդինեան, Սեդրակ (1896) Ծաղիկների խնամք դպրոցներում. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 460-462.

Մանդինեան, Սեդրակ (1896) Կրթական նոր խնդիրներ։ Համայնքների կառավարութեանց պարտքը լրացուցիչ կրթութեան վերաբերութեամբ. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 513-516.

Մովսիսեան, Ե. (1896) Նոր տարի։ (Պատկեր Շիրակի գիւղական կեանքից). Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 18-22.

Մովսիսեան, Եր. (1896) Պատկերներ Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 516-519.

Յ

Յ., (1896) Կրօնական համաժողով 1900 թ. աշխարհահանդիսի ժամանակ. Արարատ, ԻԹ (Բ). p. 66.

Յ. Խ., (1896) Անգլիական եկեղեցին և արեելքի եկեղեցիները. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 9-12.

Յ. Յ., (1896) Գ. Ծերեթէլի. Մարդ։ Առիւծ, առասպելական պօէմա, 1895, Թիֆլիզ։- Ա. Պուշկին. Կապիտանի աղջիկը, Ալէքսանդրապօլ, 1895. Արարատ, ԻԹ (Բ).

Յ. Յ., (1896) Пепо. Бытовая комедiя въ трехъ действiяхъ Габрiела Сундукьянца, М. 1896։- Գետնափորի երեխաները, Վլ. Կօրօլենկօի, 1896։- Ա. Սմիրնովա. Անտառապահը, 1896. Արարատ, ԻԹ (Դ).

Յովհան Իմաստասէր, (1896) Յովհաննու Իմաստասիրի, Հայոց կաթուղիկոսի, խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնալոյ Բանին Քրիստոսի, եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս երկուս բնութիւնս. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 192-199.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Գարուն. Արարատ, ԻԹ (Դ). p. 168.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Փրկութեան խաչը. Արարատ, ԻԹ (Ե). p. 227.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Սգոյ օրեր. Արարատ, Լ (Ը). p. 369.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Խաչի ներքոյ. Արարատ, Լ (Թ). p. 405.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Մայրս. Արարատ, Լ (Ժ). p. 456.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Եւ եկաւ գարուն։- Սարն ի վեր. Արարատ, Լ (ԺԱ). p. 505.

Յովհաննիսեան, Յ. (1896) Երբ լռում եմ ես։- Հաւատում եմ. Արարատ, Լ (ԺԲ). p. 552.

Ն

Նեկրասով, Ն. Ա. (1896) Նոր տարի. Արարատ, ԻԹ (Ա). p. 18.

Նէօլդէքէ, Թ. (1896) Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 27-30.

Նէօլդէքէ, Թ. (1896) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 71-74.

Նէօլդէքէ, Թ. (1896) Պատմութիւն Սասանեան Տէրութեան. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 129-131.

Ս

Ս. Կ., (1896) Մի ակնարկ Հայաստանի պատմական անցեալի վերայ՝ ըստ նորագոյն հետազօտութեանց. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 507-511.

Ս. Յ., (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 240-241.

Ս. Յ., (1896) Արդի դաստիարակութեան վերաբերեալ խորհրդածութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 321-324.

Ս. Յ., (1896) Եղիշէի եւ Մակաբայեցւոյ գրքերի յարաբերութեան խնդիրը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 553-555.

Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս (1896) Նամակ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ . Շահրիարի արձանագրի օրինակն՝ գտնուած 1896 հոկտեմբերին. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 512-513.

Սոցին, (1896) Համիսլամականութիւնը եւ նորա անմատչելիութիւնը քրիստոնէական ազդմանց համար. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 447-451.

Սպէօրջն, (1896) Ծաղկաքաղ Սպէօրջընի քարոզներից. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 54-58.

Տ

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Տեսութիւն ի վերայ Համաբարբառի ս. Գրոց. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 115-120.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Արդի վիճակ հնդկահայոց. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 180-183.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Արդի վիճակ հնդկահայոց. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 234-238.

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի (1896) Քարոզ Ա. Խօսեցեալ ի տօնի կաթուղիկէ սուրբ Էջմիածնի։ (Ի սուրբ Հոգի եկեղեցւոջ Մանչեսթր քաղաքի). Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 260-264.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Գրիգոր Լուսաւորիչը գիրք այրե՞լ է. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 30-32.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 96-104.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 143-152.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 199-208.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 292-296.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 336-344.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից որ վկայեցին յՈւռհա. Արարատ, Լ (Ը). pp. 385-392.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից. Արարատ, Լ (Թ). pp. 425-440.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Խոսրով Գանձակեցի. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 590-594.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Նոր տարի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 1-2.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծայայտնութեան տօնի ճիշդ օրը ըստ պատմութեան. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 3-4.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ռուսաց եկեղեցական մամուլի ցանկութիւնները մեր եկեղեցու նկատմամբ. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 4-9.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վկայութիւնք վասն ծննդեան Քրիստոսի եւ մկրտութեանն տաւնել ի միում աւուր ի յունուարի վեցն. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 49-52.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ս. Վարդանանց յիշատակին. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 53-54.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Նշխարներ ամենահին եկեղեցական հայրերի գրուածներից. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 58-61.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Անմահ խաչեցեալը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 105-107.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հաւատոյ զօրութիւնն ու արդիւնքը. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 107-110.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աններելի մեղքը. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 153-155.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Բնութեան խնդրի նկատմամբ մեր եւ Մխիթերեան հայրերի ունեցած հայեացքը. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 155-164.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Ի յիշատակ սրբազան թագադրութեան նոցին կայսերական մեծութեանց՝ Նիկոլայ Բ-ի և Աղեքսանդրա Ֆեոդորովնայի. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 210-214.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Երուսաղէմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 214-215.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վարդավառ. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 257-259.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Վհատեալի բողոքն ու հաւատը. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 297-299.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 306-311.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Մեղքի բռնութիւնը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 345-348.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Կրկին բնութեան խնդիրը եւ Մխիթարեան հայրերը. Արարատ, Լ (Ը). pp. 353-364.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Եւրոպական նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, Լ (Ը). pp. 375-376.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Անմեղ մահապարտը. Արարատ, Լ (Թ). pp. 393-395.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Փրկարար լուսաւորութիւնը. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 441-443.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հայոց եկեղեցւոյ յարաբերութիւնը Աղուանից հետ ըստ Վրթանես Քերթողի գրութեան. Արարատ, Լ (Թ). pp. 443-447.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Մի նկատողութիւն. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 459-460.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Պատասխանի ի Հայոց թղթոյն Աղուանից Վրթանիսի Քերթողի. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 477-488.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Սրբազան պարտաճանաչութիւնը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 489-491.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծոյ կամ Երկնքի Արքայութեան գաղափարը. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 491-494.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 494-495.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 531-536.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Անփառունակ տարեվերջը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 537-539.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Աստուծոյ արքայութիւն տանող արդարութեան ճանապարհը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 539-544.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Հոգեւորականի առաջնորդող գաղափարը. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 569-573.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Գործք Առաքելոց.-Աշխատ. Սահակ քահանայ Սահակեանց. Տփխիս. 1896. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 79-80.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Christiiche Welt-ի 31 հ.-ում յառաջ են բերուած երկու նամակներ. Արարատ, Լ (Թ). pp. 403-405.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Քաղուածքներ Christliche Welt թերթի մէջ հայոց մասին տպագրուած յօդուածներից. Արարատ, Լ (Ը). pp. 366-369.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1896) Մի հատուած Մովսես Խորենացու պատմութիւնից. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 317-320.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Փշրանք Մ. Նալբանդեանի շարադրութիւններից. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 17-18.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 61-65.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 222-227.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Ս. Էջմիածինն ու իւր հօտը։ (Մի երես նուիրակութեան պատմութիւնից). Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 228-233.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 272-278.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ը). pp. 364-366.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Դպրոցական բժշկի կարիքն ու նրա պարտքերն. Արարատ, Լ (Ը). pp. 376-379.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։-Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Թ). pp. 400-403.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 500-504.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Ազգային մատենադարան ԺԸ. Սև ծովու ռուսական եզերքը։ Գրեց Կ. Տիւրեան. Եր. Վիեննա 1895. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 76-78.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Ընդհանուր տեսութիւն 1895 թուականի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 12-16.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Յովհաննէս Կոստանեանց. Շիրակի լեգենդներից և ժողովրդական կեանքից. Ալէքսանդրապոլ, 1896։- Կ. Կոստանեանց. Նոր ժողովածու. Թիֆլիզ։- Յով. Թումանեանց. Մծիրի, Լերմոնտովի։ Դաշնակներ, 1896. Արարատ, ԻԹ (Զ).

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Սպարտակ. պատմական վէպ. Բաքու, 1896։- Քամալեան Ս. Երկասիրութիւններ, կապուկ առաջին. Թիֆլիզ, 1896. Արարատ, ԻԹ (Է).

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Ը). pp. 370-375.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Թ). pp. 406-408.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Ժ). pp. 456-458.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 505-507.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) A. Carrière. La Lègende D′Abgar dans I′histoire d′Armènie de Moïse de Khoren. Paris 1895. Impr. nationale. Եր. 357-414. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 78-79.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Թոնդրակեցիք մեր օրերում, աստուածաբանութեան և փիլ. պսակաւորի Էջմիածնի սարկաւագ Կարապետ Տէր-Մկրտչեանի։ Die Thondrakier in unsern Tagen, von Lic. Dr. Karapet Ter-Mkrttschian, Archidiakonus in Edschmiatzin. Zeitschr. f. K.G. XVI, 2. եր. 253-27. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 32-33.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Н. Я. Марръ. Сказанiе о католикосе Петре и ученомъ Iоанне Козерне. (Изъ сборника Факультета Вост. яз. "Восточныя Заметки". С.П.Б. 1895. Типогр. Импер. Академiи наукъ). Եր. 9-34. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 75-76.

Քարամեանց , Նիկողայոս (1896) Հանդէս գրականական եւ պատմական. Մոսկուա, 1896։- Հ. Առաքելեան. Զէյթուն. Թիֆլիզ, 1896. Արարատ, Լ (Թ).

Ֆ

Ֆարրար, (1896) Աղօթքի ոյժը. Արարատ, Լ (Թ). pp. 395-399.

Ֆիմի, (1896) Յովհաննէս Մալխասեան. Երդում. Վէպ. Թիֆլիս, 1896 թ. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 179-180.

This list was generated on Sat Mar 6 11:14:34 2021 AMT.