Արարատ

Items where Year is 1897

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Խ | Կ | Մ | Յ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items: 165.

Ա

Աբեղեան, Մ. (1897) Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 424-431.

Աբեղեան, Մ. (1897) Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 494-503.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1897) «Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ» շարականի բաղդատութիւնը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 234-240.

Ամատունի , Սահակ վարդապետ (1897) Ս. Լուսաւորիչ եւ Տրդատ եւ նոցա նոր շարականները. Արարատ, Լ (Գ). pp. 121-127.

Բ

Բաղդասարեանց, Սահակ վարդապետ (1897) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ (Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ). Արարատ, Լ (Ե). pp. 233-234.

Գ

Գ. Ղ., (1897) Թէ ի՞նչ միջոցների պէտք է դիմեն դպրոցները կակազելու առաջն առնելու համար. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 431-434.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, Լ (Զ). pp. 262-263.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, Լ (Է). pp. 309-315.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 351-361.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 413-422.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 503-509.

Գրասէր, (1897) Խաչատուր Աբովեանի երկերը.- Հրատարակեց Ի. Ժամհարեանց։ Մոսկուա, տպ. Ք. Բարխուդարեանի, 1897. Արարատ, Լ (Գ). pp. 116-121.

Դ

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից Պատմութեան երկաթագիր (Ա. խումբ) օրինակից մի պակաս հատուած. Արարատ, Լ (Դ). pp. 161-163.

Թ

Թանդեան, Սահակ (1897) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, Լ (Դ). pp. 182-183.

Թորոս քահանա Ջուղայեցի, (1897) Մխիթարեցէ՛ք, Մխիթարեցէ՛ք զժողովուրդ իմ. Արարատ, Լ (Գ). pp. 97-101.

Խ

Խ. Վ., (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան բնագրի վերայ եղած փոփոխութիւները. Արարատ, Լ (Բ). pp. 67-70.

Խալաթեան, Գր. (1897) Յաւելուած Գրիգոր Խլաթեցու պատմական վիպասանութեան. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 411-413.

Խալաթեանց, Գր. (1897) «Յիշատակարան աղէտից» Գրիգորի Խլաթեցւոյ։ Պատմական վիպասանութիւն. Արարատ, Լ (Դ). pp. 184-192.

Խալաթեանց, Գր. (1897) Մովսէս Խորենացի եւ իւր աղբիւրները։ Գրիգոր Աստուածաբան. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 531-539.

Խապայեան, Սահակ եպիսկոպոս (1897) Պատուարժան խմբագրութիւն «Արարատ» ազգօգուտ ամսագրոյ յԷջմիածին։- Բաղդատութիւն տպեալին եւ մեր ձեռագիր օրինակին. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 406-410.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 8-11.

Խմբագրական, (1897) Ժանտախտի սպառնացած վտանգը. Արարատ, Լ (Ա). pp. 29-30.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Ա). p. 30.

Խմբագրական, (1897) Արարատի նոր տարեշրջանը. Արարատ, Լ (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ա). pp. 32-36.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ա). pp. 36-37.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ա). p. 37.

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Լ (Ա).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ա).

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Բ). pp. 80-81.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Բ). pp. 83-90.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Բ). p. 90.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Բ). p. 90.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Բ).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, Լ (Գ). pp. 111-115.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ. Արարատ, Լ (Գ). pp. 127-128.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Գ). p. 128.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռիս տպարանում շուտով լույս կը տեսնեն հետեւեալ հրատարակութիւնները. Արարատ, Լ (Գ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Գ).

Խմբագրական, (1897) Կէս միլիոն Զուիցերացիների ուղերձը հայոց օգտին. Արարատ, Լ (Դ). pp. 151-153.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, Լ (Դ). pp. 153-157.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 172-173.

Խմբագրական, (1897) Կենդանի հովուութիւն. Արարատ, Լ (Դ). pp. 173-174.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Դ). pp. 174-179.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Դ). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Դ). p. 183.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Դ).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Ե). pp. 203-210.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Ե). p. 226.

Խմբագրական, (1897) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տարագիր զաւակները. Արարատ, Լ (Ե). pp. 226-229.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Ե). pp. 229-232.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Ե). pp. 232-233.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Ե). p. 233.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Ե).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 258-262.

Խմբագրական, (1897) Երեւակայութիւնը կրթութեան գործում. Արարատ, Լ (Զ). pp. 264-266.

Խմբագրական, (1897) Խուլ եւ համրների օրինակելի դպրոց Զուիցերիայում. Արարատ, Լ (Զ). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Զ). pp. 268-269.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Զ). pp. 270-274.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Զ). p. 275.

Խմբագրական, (1897) Յանուն Մ. Յ. Էմինի բարձրագոյն հաստատուած ազգագրական ֆոնդը հրատարակել է ռուսաց լեզուով բազմավաստակ հայագետի երկերի երկրորդ հատորը՝ переводы и статьи Н. О. Эмина վերնագրով-«Մ. Յ. Էմինի թարգմանութիւնը և յօդուածները». Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1897) Յիսուսի Քրիստոսի նորագիւտ խօսքերը. Արարատ, Լ (Է). p. 304.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, Լ (Է). pp. 304-308.

Խմբագրական, (1897) Կովկասի պետական դպրոցների հարիւրամեայ կենաց համառօտ պատմութիւնը. Արարատ, Լ (Է). pp. 317-319.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Է). p. 322.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, Լ (Է). pp. 323-329.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Լ (Է). pp. 329-330.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, Լ (Է). p. 330.

Խմբագրական, (1897) Պատկերազարդ բնական պատմութիւն.- Ա. Կենդանաբանութիւն. Բ. Բուսաբանութիւն։ Վարժարաններու և գիմնազիոններու համար. Արարատ, Լ (Է).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, Լ (Է).

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Լ (Է).

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 343-346.

Խմբագրական, (1897) Սահմանափակ կրթութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 361-365.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 366-367.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 368-376.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 376-377.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ը). p. 377.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ը).

Խմբագրական, (1897) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Ը). p. 377.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 434-435.

Խմբագրական, (1897) Ս. Միւռոնօրհնութեան հանդէսը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 389-390.

Խմբագրական, (1897) Լամբէթի ժողով։- Թուղթ շրջաբերական. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 391-400.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 401-405.

Խմբագրական, (1897) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 438-454.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 454-456.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). p. 456.

Խմբագրական, (1897) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 463-464.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 465-466.

Խմբագրական, (1897) Տպարան Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի, վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, Լ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1897) Մեղքի իսկական նշանակութիւնը. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 467-469.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 481-489.

Խմբագրական, (1897) Թէ ի՞նչպէս պետք է ուսումը հետաքրքրական անել. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 509-517.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 517-519.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ (Տ.Երեմիա Արքեպիսկոպոսի մահը եւ թաղումը)։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-527.

Խմբագրական, (1897) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 527-530.

Խմբագրական, (1897) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). p. 530.

Խմբագրական, (1897) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1897) 1896 թ-ը Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ համար. Արարատ, Լ (Բ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1897) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Անցեալ 1896 թ.-ը քրիստ. եկեղեցիների համար համառօտ ընդհանուր տեսութիւն։- Հայաստանում տառապանքներն ամոքելու Գերմանական օգնող դաշնակցութեան չորրորդ համաժողովը։- Տասնեւվեց ձայն երգեցողութիւն պատարագի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 59-66.

Խմբագրական, (1897) Կենդանիների բնազդն ու հասկացողութիւնը. Կազմեցին Ա. Չիլինկարեան և Տ. Ռաշմաճեան։ Աղէքսանդրապօլ, 1897. Արարատ, Լ (Բ).

Խմբագրական, (1897) Ցանկ նիւթոց 1897 Արարատ ամսագիր. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1897) Պատկերազարդ բնական պատմութիւն.- Գ. Հանքաբանութիւն. Վարժարաններու և գիմնազիոններու համար. Հ. Գաբրիէլ Վ. Ե. Մէնէվիշեան. Վիեննա, 1897 ամի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1897) Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи Армянамъ. (Եղբայրական օգնութիւն Տաճկաստանում վնասուած հայերին). Մոսկուա, 1897 ամի. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 489-494.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1897) Կոնդակ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 1-3.

Կ

Կ. Տ. Խ., (1897) Ժանտախտ. Արարատ, Լ (Բ). pp. 78-80.

Կոմիտաս վարդապետ, (1897) Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում։ Ա շրջան. Արարատ, Լ (Ե). pp. 221-225.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Կանոն Թադէոսի Առաքելոյն. Արարատ, Լ (Ա). pp. 6-8.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Տէր-Պետրոս Ա. Գետադարձ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 12-27.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Մեհեկան ամիս. Արարատ, Լ (Բ). pp. 52-59.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Արեգ ամիս. Արարատ, Լ (Գ). pp. 102-111.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Գ).

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Ծանուցումն. Արարատ, Լ (Դ). p. 181.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, Լ (Է). pp. 289-296.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 339-343.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հայի համբերատար ոգին. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 435-438.

Մ

Մանդինեան, Սեդրակ (1897) Ռուսերէնի ուսումն. Արարատ, Լ (Բ). pp. 72-78.

Մանդինեան, Սեդրակ (1897) Հայոց գրականութիւնը պարտական է մնում հայ մայրերին և զաւակներին. Արարատ, Լ (Դ). pp. 164-169.

Մանդինեան, Սեդրակ (1897) Այբբենարան առանց ուսուցչի կարդալ սովորելու համար, պատկերներով. Յօրինեց Յ. Տ. Միրաքեանց։- Ժողովրդի ընթերցանութիւնը, նոյն հեղինակի. Արարատ, Լ (Ե).

Մեսրոպ, վարդապետ (1897) Մեծ Սոկրատի ս. Էջմիածնի Երուսաղէմի ս. Յակովբեանց վանքի ձեռագրերը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 410-411.

Յ

Յովհաննիսեան, Յ. (1897) Չունիմ քեզ համար. Արարատ, Լ (Ա). p. 11.

Յովհաննիսեան, Յ. (1897) Նոր գարուն. Արարատ, Լ (Բ). p. 67.

Յովհաննիսեան, Յ. (1897) Ա՜խ, ես գիտեմ. Արարատ, Լ (Ե). p. 210.

Յովհաննիսեան, Յ. (1897) Երբ տեսնում եմ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). p. 406.

Յովհաննիսեան, Յ. (1897) 26 ապրիլի. Արարատ, Լ (Դ). p. 163.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Քրիստոնէի գերակայ գաղափարը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 193-195.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 195-199.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Կրօնի կենսատու զօրութիւնը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 241-243.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 243-251.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Լուսաւորչի կոչը. Արարատ, Լ (Զ). pp. 269-270.

Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ (1897) Աղքատների խնամատարութիւնը քրիստոնէութեան յաղթութիւնից յետոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 296-303.

Ս

Ս. Կ., (1897) Հայերէնի քերականութիւնը Հայնրիխ Հիւբշմանի. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 346-351.

Ս. Կ., (1897) Eine topographisch-historische Studie von Martin Hartmann. Բոհտան. Տեղագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն Մարտին Հարտմանի։- Գրախօսութիւն. Արարատ, Լ (Է). pp. 315-316.

Ս. Մ., (1897) Մի գլուխ նորագոյն թուաբանութիւնից. Արարատ, Լ (Ե). pp. 217-221.

Ս. Մ., (1897) Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վերայ, Հ. Ղևոնդ վ. Յովնանեանի. Վիէննա, 1897. Արարատ, Լ (Բ).

Ս. Յ., (1897) Կարգապահութիւնը եւ այլ պայմանները միջնադարեան դպրոցում. Արարատ, Լ (Ա). pp. 27-29.

Ս. Յ., (1897) Մարգարէից գրքերի հետքերը Եղիշէի պատմութեան մէջ. Արարատ, Լ (Ե). pp. 211-212.

Ս. Յ., (1897) Օդի մաքրութիւնը առողջութեան համար. Արարատ, Լ (Է). pp. 319-321.

Սմայլս, Ս. (1897) Ինքնակրթութեան գործն Ամերիկայում. Արարատ, Լ (Դ). pp. 169-172.

Սպասովիչ, Վ. (1897) Քրիստոսի չարչարանքները Օբեր Ամմերգաուի մէջ։ (Վ. Սպասովիչի ճանապարհորդական յիշողութիւններից քաղուածոյ թարգմանութիւն). Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 470-481.

Վ

Վինէ, Աղէքսանդր (1897) Աղէքսանդր Վինէի մտքերը. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). p. 469.

Տ

Տէր-Խաչատրեան բժ., (1897) Մայր Աթոռի ժամանակաւոր հիւանդանոցում խնամած գաղթական հիւանդների ցուցակը. Արարատ, Լ (Դ).

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Մխիթարայ վարդապետի մականուն կոչեցեալ Գոշ ներբողեան ասացեալ ի նոր վկայն կոչեցեալն Խոսրով. Արարատ, Լ (Ա). pp. 37-41.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Յովսէփ Նորաշէնցի. Արարատ, Լ (Ա). pp. 41-48.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 91-96.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Գ). pp. 129-144.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 275-288.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Խորենացու ժամանակը որոշելու նոր փորձ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 422-424.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Ժամանակի եւ կեանքի վերանորոգողը. Արարատ, Լ (Ա). pp. 3-4.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Սէր առ Աստուած. Արարատ, Լ (Ա). pp. 5-6.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Ճշմարիտ հերոսը. Արարատ, Լ (Բ). pp. 49-51.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Յարուցեալ յարուցիչը. Արարատ, Լ (Դ). pp. 145-147.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Քրիստոնէական տօների սկիզբը եւ պասէքի վէճը. Արարատ, Լ (Դ). pp. 147-150.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Տիմոթէոս Էլուրոսի նորագիւտ երկը եւ նորա մի քանի նոր հատուածները նախնի հայրերից առած. Արարատ, Լ (Զ). pp. 251-257.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 387-389.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1897) Ադինայի նամակները. «Թագաւոր ի տանէ Դաւթի». Պրոֆ. Ի.Հ. Ինգրայամ։ Թարգմ. ռուսերէնից Յովսէփ քահ. Տէր-Պետրոսեանց. Թիֆլիս, 1897։ Մատենախօսութիւն. Արարատ, Լ (Բ). pp. 70-72.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1897) Իրենէոս եւ նշխարներ նորա գրուածներից. Արարատ, Լ (Ե). pp. 199-203.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 456-463.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 330-336.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 378-384.

Տէր-Սարգսեանց, Աղէքսանդր (1897) Ազգօգուտ «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան. Արարատ, Լ (Դ). pp. 181-182.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1897) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Դ). pp. 157-161.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1897) Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ). Արարատ, Լ (Ե). pp. 213-217.

This list was generated on Fri Mar 5 23:14:36 2021 AMT.