Արարատ

Items where Year is 1898

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Գ | Դ | Ե | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ց | Օ | Ֆ
Number of items: 189.

Ա

Ա. Յ., (1898) Գիրք գրելու արուեստը. Նորա հեղինակներուն ուղղեալ քանի մը կարևոր ակնարկութիւններ. գրեց Հ. Գաբրիէլ, Վ. Մէնէվիշեան. Վիեննա. 1898. Արարատ, ԼԱ (Ա).

Ադամեան, Մերկերիոս (1898) Պատարագ բառին ծագումը. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 183-186.

Աճառեան, Հրաչեայ (1898) Ձայնաբանութիւն (Lautlehre) վրացերէն հայերէնից փոխառեալ բառեր. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 365-371.

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. (1898) "Պատարագ" բառի մասին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 485-487.

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. (1898) Gregoire de Tours-ի մէկ գլխուն վերայ, արեւելքի պատմութեան մասին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 515-518.

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. (1898) Ձայնաբանութիւն (Lautlehre) վրացերէն հայերէնից փոխառեալ բառեր. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 309-315.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Մեծացուսցէք ծննդեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 229-232.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 275-280.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 325-328.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 374-376.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1898) Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 418-424.

Արծրունի, Աղան վարդապետ (1898) Հ. Մեսրոպ վարդապետ Մովսիսեանի՝ Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկ. պատմութեան հրատարակութեան քննադատութիւնը, որ ներկայացրել է Հ. Աղան վարդ. Արծրունի՝ Իզմիրեանց կտակի յանձնաժողովին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 527-536.

Աւ. Տ.-Գ, (1898) Հաւատքը ճշմարիտ առաքինական կեանքի հիմնքն ու արմատն է. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 478-482.

Գ

Գ. Հ., (1898) Նոյեմբեր մէկի գիշերուայ ասուպները. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 460-465.

Գելցեր, Հ. (1898) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 24-26.

Դ

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Յիշատակարան գրոցս պատմագրաբար, զոր շինեալ է քաջ քարտուղարն՝ առաքելական եպիսկոպոսն եւ աստուածաբան վարդապետն տէր Աստուածատուր, քուեր որդի մեծ րաբունապետին Յակոբայ Ովսանանց. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 44-48.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Պարսկահայք։- Համարօտ նկարագիր։ Շաւարշան-Արտազ Գաւառի ս. Թադէոս Առաքելոց վանքի. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 38-40.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Պարսկահայք։- Շաւարշան-Արտազ գաւառի սուրբ Թադէոս Առաքելոյ վանքը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 89-91.

Դիստերվէգ, Ադօլֆ (1898) Դպրոցը և ուսուցիչը. (Ադօլֆ Դիստերվէգի մանկավարժական մտքերից). Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 317-319.

Դիստերվէգ, Ադօլֆ (1898) Դպրոցը և ուսուցիչը. (Ադօլֆ Դիստերվէգի մանկավարժական մտքերից). Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 373-374.

Ե

Եկմալեան, Մ. (1898) "Արարատի" խմբագրութեան. Արարատ, ԼԱ (Է). p. 324.

Խ

Խ. Վ., (1898) Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 34-38.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոսի ս. Յայտնութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1898) Հերովդէս Մեծ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 7-11.

Խմբագրական, (1898) Եկեղեցական քրոնիկոն։- Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 15-20.

Խմբագրական, (1898) Հաց և իշխանութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 26-31.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 31-34.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 40-41.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ա).

Խմբագրական, (1898) Սուր մտքեր. Արարատ, ԼԱ (Ա).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ա).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակություն. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Շէքերների աղանդը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 58-63.

Խմբագրական, (1898) Եկեղեցական քրոնիկոն։ Բողոքական եկեղեցիներ։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 63-66.

Խմբագրական, (1898) Բարձր կրթութեան կազմակերպութիւնը հեռաւոր Արեւմուտքում, Ամերիկայում. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 78-81.

Խմբագրական, (1898) Ի՞նչ կարիք ունի հայոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 81-83.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 83-88.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 91-93.

Խմբագրական, (1898) Սուրբ կոյս Սանդուխտ, նրա նոր շարականները եւ նրանց հեղինակը. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 93-95.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Բ).

Խմբագրական, (1898) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 99-100.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 176.

Խմբագրական, (1898) Յիսուս մահուան հանդէպ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 100-103.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 124-128.

Խմբագրական, (1898) Յիսուս հանգուցիչ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 103-107.

Խմբագրական, (1898) Հրէից ուսումն և դաստիարակութիւնը Գերմանիայում. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 139-144.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 150-153.

Խմբագրական, (1898) Սուր մտքեր. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 153.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 156-162.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 162-164.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 164-165.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 173.

Խմբագրական, (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 174.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 174.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1898) Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). p. 175.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Ե). p. 179.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 179-180.

Խմբագրական, (1898) Մ՛ի կալ հակառակ չարին. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 180-183.

Խմբագրական, (1898) Ծիսական խնդիրների վերաբերեալ մի քանի հարցեր. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 186-187.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 193-199.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 204-210.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք։- Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 219-222.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Ե).

Խմբագրական, (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Ե). p. 228.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ե).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԱ (Ե).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 235-236.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Զ). p. 236.

Խմբագրական, (1898) Քրիստոսի եկեղեցին. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 236-239.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 249-254.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 258-263.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1898) Վիլիամ Գլադստոն. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 268-269.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 283-284.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 284-285.

Խմբագրական, (1898) Եօթերորդ պատուիրանը. Արարատ, ԼԱ (է). pp. 285-288.

Խմբագրական, (1898) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 292-296.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 296-303.

Խմբագրական, (1898) Սուր մտքեր. Արարատ, ԼԱ (Է). p. 319.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԱ (է).

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1898) Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԱ (Է).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Ը). p. 331.

Խմբագրական, (1898) Անապական և անկողոպտելի գանձը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 331-334.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 339-344.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 349-358.

Խմբագրական, (1898) Իշխան Բիսմարկ. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 372-373.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Ը).

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Ը).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ը).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 379-380.

Խմբագրական, (1898) Հաւատը եւ հրաշքը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 380-383.

Խմբագրական, (1898) Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ Ուղղափառս. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 383-386.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Նեստորականներ. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 390-395.

Խմբագրական, (1898) Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 395-398.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 398-405.

Խմբագրական, (1898) Օտարազգի մանկավարժական գրականութիւնից. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 405-412.

Խմբագրական, (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 414-417.

Խմբագրական, (1898) Կիպրոսի ազգ. Որբանոցի խնամակալութան կողմից. Արարատ, ԼԲ (Թ). p. 417.

Խմբագրական, (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Թ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 427-428.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 428-429.

Խմբագրական, (1898) Աստուծոյ երկայնամտութիւնն ու դատաստանը. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 429-431.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 436-441.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 442-453.

Խմբագրական, (1898) Օտարազգի մանկավարժական գրականութիւնից. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 454-460.

Խմբագրական, (1898) Ժանտախտ. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 468-469.

Խմբագրական, (1898) Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ ուղղափառս. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 471-472.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ժ).

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 475-476.

Խմբագրական, (1898) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 476-477.

Խմբագրական, (1898) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 487-496.

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 497-507.

Խմբագրական, (1898) Սասունայ Դավիթ։ (Խլաթայ բարբառով). Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 520-525.

Խմբագրական, (1898) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 557-561.

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1898) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1898) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1898) 1898 թ-ի համար ընհանուր ակնարկ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 496-497.

Խմբագրական, (1898) Ցանկ նիւթոց 1898 թ.-ի. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 552-557.

Կ

Կիլիկեցի, (1898) Դաւիթ Բաղիշեցի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 120-124.

Կոմիտաս վարդապետ, (1898) Երգեցողութիւնք ս. պատարագի։ Փոխադրեալ ի խաղս եւրոպականս եւ ներդաշնակեալ ի ձեռն Մ. Եկմալեան. Տպագրեալ արդեամբք Պ. Գր. Մեղուինեան. Լէյպցիգ-Բրէյտկոպֆ եւ Հէրտէլ, Վիեննա-Մխիթարեան տպարան. 1896. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 111-117.

Կոստանեանց, Կարապետ (1898) Մկրտիչ Նաղաշ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 20-23.

Կոստանեանց, Կարապետ (1898) Մկրտիչ Նաղաշ. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 66-74.

Կրէպէլին, Դր. (1898) Հոգեկան աշխատութիւն Դր. Կրէպէլինի։ (Քաղուածօրէն թարգմանութիւն). Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 358-365.

Հ

Հ. Յ., (1898) 1897 թ-ի ընթացքում տեղի ունեցած աշխարհագրական ձեռնարկութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 146-150.

Հայկունի , Ս. (1898) Օխան Օծնելի. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 412-414.

Հայկունի , Ս. (1898) Յանոն կանոնաց մալ. Մօլլէն ու Էրէց. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 466-468.

Մ

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Մի քանի խօսք մեր երկու գրական լեզուների մերձեցման մասին. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 128-137.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Թերուսումնութիւն. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 210-219.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Նոր հարիւրամեակ, տոմար եւ զատկական տօն. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 507-510.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Ազատութեան մասին, Ջօն Ստիւարտ Միլլի, Թարգմ. Ա.Կ., հրատարակութիւն Մ. Գ. Ը., Մոսկուա, 1898. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 319-320.

Մանդինեան, Սեդրակ (1898) Մկրտիչ Էմինի երկասիրութիւնները հայոց լեզուի, գրականութեան և պատմութեան մասին. հայկաբանի մի պատկերով և կենսագրութեան նիւթերով. Էմինեան Ազգագրական հրատարակութիւնների IV հատոր, խմբագրութեամբ Գր. Խալաթեանցի. 1898 թ., Մոսկուա. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 320-323.

Մանդինեան , Սեդրակ (1898) Լեւոն ԺԳ-ի ուսումն ու զարգացումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 510-515.

Յ

Յ. Ա., (1898) Միլիոններ եւ նրանց գործադրելու եղանակը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 144-146.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 334-339.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 239-244.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 288-292.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԱ (Է). p. 324.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր արձանագրութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 441-442.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Ծրղութի հին Աւետարանը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-520.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Ժողովրդական բանահիւսութեան հետքեր միջնադարեան տաղարաններից. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 544-551.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Մշտնջենական օրացոյց. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 308-309.

Ն

Նորդաու, Մաքս (1898) Ծաղրամոլութեան հոգեբանութիւն. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 303-308.

Շ

Շտալկէր, Ջէմս (1898) Յիսուսի Նազարէթում անցրած խաղաղ տարիները. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 55-58.

Պ

Պ. Ս., (1898) Յաճախապատումի ԻԳ-րդ ճառը. «Խրատք ճգնաւորաց եւ ցոյցք հանդիսից, որ յառաքինութիւն յորդորեն». Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 244-249.

Ս

Ս. Կ., (1898) Աղուանքի պատմութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 117-120.

Ս. Կ., (1898) Սաւոնարոլա. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 187-192.

Ս. Մ., (1898) Պրոֆ. Մարրի կարծիքը վրացւոց, ընդդէմ հայոց ուղղած վէճի մասին. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 75-78.

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԱ (Է). pp. 315-317.

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 371-372.

Ս. Մ., (1898) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 525-527.

Ս. Յ., (1898) Երջանկութիւն, դպրոց և աշխատաւոր եղբայրութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 137-139.

Վ

Վալդմայէր, Թէոփիլոս (1898) Դրուզների կրօնը. Արարատ, ԼԲ (Թ). pp. 386-390.

Տ

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 4-7.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քրիստոսի փորձութիւնը անապատում. Արարատ, ԼԱ (Բ). pp. 51-55.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քարոզը մեր մէջ. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 153-155.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Աստուածաբաններ պէ՞տք են. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 199-204.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԱ (Զ).

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Կրկին քահանայական հարցը եւ աստուածաբանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ը). pp. 344-349.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Հայոց եկեղեցւոյ առաջին մասնակցութիւնը դաւանական վէճերի մէջ եւ Բաբգէն կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 431-436.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Մի անուշադիր մնացած հայրապետ ս. Գրիգոր Լուսաւորչի տնից. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 482-485.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Քննական կրօնագիտութիւն, հանդերձ ապացուցութեամբք կրօնից.- Տէր Սահակ քահանայի Տէր Սարգսեան։ Կ. Պոլիս.1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 11-14.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Ուսուցումն քրիստոնէական կրօնի.- Սահակ քահ. Սահակեանց։ Տփխիս, 1898. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 269-274.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր կեանքը եւ վարդապետութիւնը, Հիւսուած չորս աւետարաններից ժամանակագրական կարգով.- Աշխատ. Տաճատ քահ. Մարաղեան. Բագու, 1898. Արարատ, ԼԲ (Ժ). pp. 469-470.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան Հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ. Հատոր Ա. (1824-1850 թ.)։ Թիֆլիզ, 1898. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 543-544.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1898) Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus, nach ihren quellen geprüft und dargestellt.- G. Owsephian. Leipzig, 1897։ (Միակամութեան ծագման պատմութիւնը, իւր աղբիւրներով քննած և ներկայացրած. Գ. սարկ. Յովսէփեան. Լայպցիգ, 1897. Արարատ, ԼԱ (Ա). p. 15.

Տէր-Մկրտչեան , Կարապետ վարդապետ (1898) Կրօնաւորներ պէ՞տք են. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 254-258.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Սոկրատ պատմագիր եւ Մովսէս Խորենացի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 165-173.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Պատմութիւն ս. Գեղարդեանն եւ այլ տնօրինականացն Քրիստոսի. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 227-228.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Ն. Մառ. Քննութիւն "Գ. Տէր Մկրտչեանի (միաբան) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից, որ վկայեցին յՈւռհա"։- Ն. Մառ."Хитонъ Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ и сирiйцевъ"-"Յաղագս անկար պատմուճանի Տեառն", Հայոց, վրաց եւ ասորոց գրական առասպելներում. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 222-227.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Г.А. Эзовъ. Сношенiя Петра Великаго съ Армянскимъ народомъ. С.Петербургъ, 1898.- Եզեան Կ.Յ. Պետրոս Մեծի յարաբերութիւնը հայոց հետ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 536-543.

Ց

Ցիտելման, Կատարինէ (1898) Ի՞նչ է կրթութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Զ). pp. 263-266.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսի (1898) Վեհափառ ս. Հայրապետ։- Կ. Պօլսոյ Հայոց Պատրիարքը Ամենապատիւ Տ. Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի հերքումը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 477-478.

Ֆ

Ֆետտէր, Պ. (1898) Ս. Ներսէս Շնորհալի և նորա "Յիսուս որդի" եղերերգութիւնը. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 107-111.

This list was generated on Sat Mar 6 19:07:29 2021 AMT.